Offentlig journal. Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Periode: 12032012-16032012"

Transkript

1 Offentlig journal Periode:

2 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Regnskap - GB Mottaker: DNB Sak: STATENS KONSERNKONTOORDNING - VALUTAKONTO FOR KONSERNKONTOSYSTEMET Dok: Oppsigelse av valutakonto Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Mottaker: Skred - RG Sak: FJELLSKREDPROSJEKT I SOGN OG FJORDANE (Jf Sift 04/00033) Dok: Ustabile fjellparti ved Stampa i Aurland kommune Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / RG 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statsbygg Midt-Norge Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - OSH Sak: STATSBYGG - BRUKERAVHENGIGE DRIFTSKOSTNADER Dok: Avregning brukeravhengige driftskostnader NGU Geodatasenter, Løkken Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Adm / OSH Side2

3 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statsbygg Midt-Norge Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - OSH Sak: STATSBYGG - BRUKERAVHENGIGE DRIFTSKOSTNADER Dok: Avregning brukeravhengige driftskostnader NGU, Trondheim Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Adm / OSH 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Eli Sivertsvik Mottaker: Personal - IK Dok: Søknad om permisjon Saksbeh: Personal / IK 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - IK Mottaker: Hans de Beer Dok: Tilbud på stilling som lagleder for Grunnvann og urbangeologi Saksbeh: Personal / IK Side3

4 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - Mia Zenia Steen Mottaker: Ane Engvik Dok: Tilbud på stilling som lagleder for Berggrunnsgeologi Saksbeh: Personal / Mia Zenia Steen 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - Mia Zenia Steen Mottaker: Ane Engvik Dok: Nytt tilbud på stilling som lagleder for Berggrunnsgeologi Saksbeh: Personal / Mia Zenia Steen 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Grunnvann - BF Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet - Christian Gløersen Sak: OPPFØLGING EUs VANNDIREKTIV - KONTAKT MED MYNDIGHETENE Dok: Bekymring for vanndirektivsarbeidet og grunnvann Saksansv: Grunnvann / BF Saksbeh: Grunnvann / BF Side4

5 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Grunnvann - BF Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet - Christian Gløersen Sak: OPPFØLGING EUs VANNDIREKTIV - KONTAKT MED MYNDIGHETENE Dok: Vanndirektivet, grunnvann og NGU Saksansv: Grunnvann / BF Saksbeh: Grunnvann / BF 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet - Christian Gløersen Mottaker: Grunnvann - BF Sak: OPPFØLGING EUs VANNDIREKTIV - KONTAKT MED MYNDIGHETENE Dok: Vanndirektivet, grunnvann og NGU Saksansv: Grunnvann / BF Saksbeh: Grunnvann / BF 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker: Personal - IK Dok: Innvilgelse av forlenget uførepensjon Saksbeh: Personal / IK Side5

6 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ullensaker kommune Mottaker: Pukk og grus - KW Sak: AREALPLAN I ULLENSAKER Dok: Planprogram for områderegulering av Gardermoen næringspark, nordre del - Offentlig ettersyn og varsel om oppstart av planarbeid Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / KW 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - Mia Zenia Steen Mottaker: Reginald L. Hermanns Dok: Tilbud på stilling som lagleder for Skred Saksbeh: Personal / Mia Zenia Steen 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - Mia Zenia Steen Mottaker: Astrid Lyså Dok: Tilbud på stilling som lagleder for Løsmassegeologi Saksbeh: Personal / Mia Zenia Steen Side6

7 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - Mia Zenia Steen Mottaker: Jacob Solvoll Dok: Tilbud på stilling som lagleder for Informasjonsteknologi Saksbeh: Personal / Mia Zenia Steen 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - Mia Zenia Steen Mottaker: Odleiv Olesen Dok: Tilbud på stilling som lagleder for Regional geofysikk Saksbeh: Personal / Mia Zenia Steen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Havforskningsinstituttet Mottaker: Maringeologi - RB Sak: INFRASTRUKTUR FOR MARINE DATA - NORWEGIAN MARINE DATA CENTER - NMDC Dok: Revidert søknad NMDC ID sendt Forskningsrådet. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB Side7

8 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Sak: DEN GLOBALE KLIMAKAMPANJEN EARTH HOUR Dok: Kopi av brev til Statsbygg Øst: Den globale klimakampanjen Earth Hour 31/3-12 Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Adm / PGØ 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - IK Mottaker: Rolf Tore Ottesen Dok: Tilbud på stilling som lalgelder for Geokjemi Saksbeh: Personal / IK 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - IK Mottaker: Jan Steinar Rønning Dok: Tilbud på stilling som lagleder for Anvendt geofysikk Saksbeh: Personal / IK Side8

9 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - Mia Zenia Steen Mottaker: Gudmund Løvø Dok: Tilbud på stilling som lagleder for Kommunikasjon Saksbeh: Personal / Mia Zenia Steen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for forvaltning og IKT Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM IT-STANDARDER I OFFENTLIG FORVALTNING Dok: Høring av IT-standarder for offentlig sektor Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geodynamikk - RW Mottaker: Statens strålevern Sak: KONSULENTAVTALE M13-10/08 - STATENS STRÅLEVERN Dok: Oversendelse av NGU-rapport Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Geodynamikk / RW Side9

10 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - IK Mottaker: Rolv Dahl Dok: Tilbud på stilling som lagleder for Byggeråstoffer Saksbeh: Personal / IK 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - Mia Zenia Steen Mottaker: Rolv Dahl Dok: Nytt tilbud på stilling som lagleder for Byggeråstoffer Saksbeh: Personal / Mia Zenia Steen 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - IK Mottaker: Reidulv Bøe Dok: Tilbud på stilling som lagleder for Maringeologi Saksbeh: Personal / IK Side10

11 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - Mia Zenia Steen Mottaker: Reidulv Bøe Dok: Nytt tilbud på stilling som lagleder for Maringeologi Saksbeh: Personal / Mia Zenia Steen 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - Mia Zenia Steen Mottaker: Bart Hendriks Dok: Tilbud på stilling som lagleder for NGU-lab Saksbeh: Personal / Mia Zenia Steen 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Grunnvann - BF Mottaker: Universal Brønnboring AS Sak: UTLEIE AV TERMISK RESPONSRIGG Dok: Utleie av rigg - tilbud Saksansv: Grunnvann / BF Saksbeh: Grunnvann / BF Side11

12 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Universal Brønnboring AS Mottaker: Grunnvann - BF Sak: UTLEIE AV TERMISK RESPONSRIGG Dok: Tilsagn: Leie av rigg for termisk responstesting - Reg. Saksansv: Grunnvann / BF Saksbeh: Grunnvann / BF 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - Mia Zenia Steen Mottaker: Susanne Buiter Dok: Tilbud på stilling som lagleder for Geodynamikk Saksbeh: Personal / Mia Zenia Steen 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Personal - IK Mottaker: Henrik Schiellerup Dok: Tilbud på stilling som lagleder på Mineralressurser Saksbeh: Personal / IK Side12

13 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: VANNKRAFTUTREDNING NVE Dok: Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Godarfoss kraftverk i Hol og Nore og Uvdal kommune, Buskerud fylke Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens vegvesen, Region Midt - Kåre Karlson Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: REGIONALGEOLOGISK UNDERSØKELSE NORDØYVEGEN Dok: Tilsagn: Geologi Nordøyvegen Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Mottaker: Statens vegvesen, Region Midt - Kåre Karlson Sak: REGIONALGEOLOGISK UNDERSØKELSE NORDØYVEGEN Dok: Oversendelse av rapporter. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Side13

14 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: Royal Norwegian Embassy, Moscow Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MINSTE FLYHØYDE - FRAS-11 Dok: Vedr. søknaden om å krysse den norsk-russiske grensa med småfly. Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Framsenteret AS Mottaker: Adm.dir - MS Sak: FRAMSENTERET AS - GENERALFORSAMLING Dok: Innkalling til generalforsamling 2012 Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm.dir / MS 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MINSTE FLYHØYDE OVER VERNEOMRÅDER - SAS-11 Dok: Søknad om dispensasjon fra lov om minste flyhøyde over verneområder. Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO Side14

15 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Østfold Energi AS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Analyseoppdrag 1. kvartal 2012 Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BK 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Mottaker: Statens vegvesen, Region Nord - Andreas Persson Sak: KARTLEGGING AV SVAKHETSSONER - SØRKJOSEN Dok: Rapport Geofysiske målinger Sørkjosen Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Vestfinnmark politidistrikt Mottaker: Sokkelgeofysikk - JG Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK I FORBINDELSE MED SEISMISKE MÅLINGER Dok: Innvilget søknad om bruk av eksplosiver Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / JG Side15

16 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens vegvesen, Region Nord Mottaker: Sokkelgeofysikk - JG Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK I FORBINDELSE MED SEISMISKE MÅLINGER Dok: Innvilget søknad om fritak for bruk av hjelm Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / JG 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - EE Mottaker: Alf Brekken og Sønner AS Sak: MEKANISKE ANALYSER NORDLAND Dok: Testrapport fra mekanisk analysering. Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / EE 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - EE Mottaker: Lofotpukk AS Sak: MEKANISKE ANALYSER NORDLAND Dok: Testrapport fra mekanisk analysering. Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / EE Side16

17 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - EE Mottaker: Svenning Gerhard AS Sak: MEKANISKE ANALYSER NORDLAND Dok: Testrapport fra mekanisk analysering. Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / EE 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - EE Mottaker: Rasmussen Anlegg AS Sak: MEKANISKE ANALYSER NORDLAND Dok: Testrapport fra mekanisk analysering. Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / EE 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - EE Mottaker: Bulldozer Maskinlag Produksjon A/S Sak: MEKANISKE ANALYSER NORDLAND Dok: Testrapport fra mekanisk analysering. Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / EE Side17

18 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - EE Mottaker: Kobbvågen Knuseverk AS Sak: MEKANISKE ANALYSER NORDLAND Dok: Testrapport fra mekanisk analysering. Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / EE 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - EE Mottaker: Mathiassen Atle AS Sak: MEKANISKE ANALYSER NORDLAND Dok: Testrapport fra mekanisk analysering. Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / EE 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - EE Mottaker: Oddvar Andreassen Sak: MEKANISKE ANALYSER NORDLAND Dok: Testrapport fra mekanisk analysering. Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / EE Side18

19 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - EE Mottaker: Hadsel Maskin AS Sak: MEKANISKE ANALYSER NORDLAND Dok: Testrapport fra mekanisk analysering. Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / EE 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - EE Mottaker: Lemminikäinen Norge AS, avd. Lødingen Sak: MEKANISKE ANALYSER NORDLAND Dok: Testrapport fra mekanisk analysering. Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / EE 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - EE Mottaker: Staven Grus AS Sak: MEKANISKE ANALYSER NORDLAND Dok: Testrapport fra mekanisk analysering. Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / EE Side19

20 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 5 Avsender: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Mottaker: Riksrevisjonen - Unni Solem Sak: ÅRSAVSLUTNINGSREVISJON FOR REGNSKAPSÅRET 2011 Dok: Årsoppgjørsrevisjonen 2011 Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Adm / PGØ 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NRK Østafjells Mottaker: Plan og budsjett - KØ Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Innsynskrav 12/ Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / KØ 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - KØ Mottaker: NRK Østafjells Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Svar på innsynskrav Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / KØ Side20

21 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat - Gunnar Aker Johannessen Mottaker: Plan og budsjett - KØ Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Innsynskrav 12/ Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / KØ 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - KØ Mottaker: Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat - Gunnar Aker Johannessen Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Svar på innsynskrav Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / KØ 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Regnskap - GB Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet - Solveig Sandberg Sak: STATSREGNSKAPET RAPPORTERING Dok: Oversendelse av S-rapport og A-rapport pr. 29/2-12 Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB Side21

22 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ahlsell Norge AS - Rune Kjeldsberg Mottaker: Maringeologi - JAD Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Tilbud - PVC-trykkrør Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Maringeologi / JAD 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Løsmasser og klimautvikling - RV Mottaker: Statens kartverk Oslo - Ola Skinningsrud Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Tilbud/bestilling - digitale flybilder Narvik Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / RV 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - MD Mottaker: Statens kartverk Sjø - Hanne Hodnesdal Sak: MOTTAK OG LEVERING AV DYBDEDATA OG BACKSCATTERDATA Dok: MAREANO backscatter spesifikasjoner Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / MD Side22

23 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nordland fylkeskommune, Næring og regional utvikling Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Dok: Kopi av brev til Nærings- og handelsdepartementet: Innspill til regjeringens mineralstrategi Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Grunnvann - HDB Mottaker: Statsbygg - Trond Liane Sak: KONSULENTBISTAND - PROSJEKT BRYGGEN - FAGLIG RÅDGIVNING 2012 Dok: Vurdering av effekter av infiltrasjonstiltak på Radisson Blu Royal Hotell ved ekstreme meteorologiske hendelser Saksansv: Grunnvann / BF Saksbeh: Grunnvann / HDB 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: Geo Drilling AS Sak: ÅPNING AV BORHULL I FYLLINGSDALEN, BERGEN Dok: Bekreftelse på oppdraget rensking av borhull i Fyllingsdalen. Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO Side23

24 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: Drillcon Core AB Sak: ÅPNING AV BORHULL I FYLLINGSDALEN, BERGEN Dok: Oppdrag rensking av borhull i Fyllingsdalen. Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geokjemi og miljø - HJ Mottaker: Tysfjord kommune Sak: HELIKOPTERTRANSPORT NORDLAND - MINN GEOKJEMI I NORDOMRÅDENE Dok: Søknad om landingstillatelse for helikopter og unntak fra "Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag", Tysfjord kommune Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / HJ 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Regnskap - CH Mottaker: Til den det måtte angå Sak: HELIKOPTERTJENESTER MØRE OG ROMSDAL FYLKE Dok: Prisforespørsel: Helikoptertjenester Møre og Romsdal Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Regnskap / CH Side24

25 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Regnskap - CH Mottaker: Til den det måtte angå Sak: HELIKOPTERTJENESTER SOGN OG FJORDANE FYLKE Dok: Prisforespørsel: Helikoptertjenester 2012 Sogn og Fjordane Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Regnskap / CH 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nordea Bank Norge ASA Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Sak: TILBUD BANKKORTTJENESTER NGU Dok: Tilbud på bankkorttjenester Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Adm / PGØ 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Skandinaviska Enskilda Banken AB Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Sak: TILBUD BANKKORTTJENESTER NGU Dok: Pristilbud på bankkorttjenester Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Adm / PGØ Side25

26 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: DNB Bank ASA - DNB Finans Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Sak: TILBUD BANKKORTTJENESTER NGU Dok: Pristilbud bankkorttjenester Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Adm / PGØ 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geological Survey of Finland, Rovaniemi Mottaker: Sokkelgeofysikk - OO Sak: SCIENTIFIC RESEARCH COLLABORATION AND LICENSE TO USE DIGITAL DATA Dok: Agreement : Exchange of regional aeromagnetic and aeroradiometric grids Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSLAG OM Å ØKE KLAGEGEBYRET I KLAGENEMNDA FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER (KOFA) Dok: Høring - økt klagegebyr i KOFA Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR Side26

27 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geo Seabed Instruments AS Mottaker: Maringeologi - RB Sak: LEIE AV GEOSWATH Dok: Forespørsel om å leie Geoswath og prosessering av data. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - RB Mottaker: Geo Seabed Instruments AS Sak: LEIE AV GEOSWATH Dok: Tilbud på leie av Geoswath og prosessering. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens vegvesen, Region Midt Mottaker: Pukk og grus - EE Sak: RINGANALYSE 2012 FOR KULEMØLLE. MICRO-DEVAL, LOS ANGELES OG FLISIGHET Dok: Ringanalyse 2012 for kulemølle, micro-deval, Los Angeles og flisighet Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / EE Side27

28 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geofaglig avdeling - ØN Mottaker: German Research Foundation (DFG) Sak: SUPPORTING LETTER Dok: Letter of support for the project "Inverse and forward modelling of the Arctic Region from satellite gravity fields" Saksansv: Geofaglig avdeling / ØN Saksbeh: Geofaglig avdeling / ØN 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kommunikasjon - TA Mottaker: Inger Borthen AS Din Profil as Office Partner AS Bedriftsprofil AS Sak: USB MINNEBRIKKE. Dok: Tilbudsforespørsel USB-minnebrikke i kredittkort fasong. Saksansv: Kommunikasjon / GL Saksbeh: Kommunikasjon / TA 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Rødøy kommune Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: MINERALFOREKOMSTER I RØDØY KOMMUNE Dok: Informasjon om mineralforekomster i området Melfjorden og Nordfjorden Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB Side28

29 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Mottaker: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Teknologiavdelingen - Mona Lindstrøm Statens vegvesen Vegdirektoratet - Alf Kveen Sak: SAMARBEID VEGDIREKTORATET 2012 Dok: Statusrapport ForForUT og forslag til forlengelse. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Side29

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012 13022012 Offentlig journal Periode: 06022012-10022012 07/00205-38 I Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 10022012 Avsender: Astafjordprosjektet - Børge Arvesen Mottaker: Maringeologi - OL Sak: HAVBUNNSDATA FOR

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 06/00644-13 I Dok.dato: 03012012 Jour.dato: 03012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16052011-20052011

Offentlig journal Periode: 16052011-20052011 Offentlig journal Periode: 16052011-20052011 06/00773-5 I Dok.dato: 06052011 Jour.dato: 18052011 Avsender: Advokatfirmaet Haraldsen Bydal & Co. DA Mottaker: Regnskap - GB Sak: KONKURS - R & R KNUSETEKNIKK

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17102011-21102011

Offentlig journal Periode: 17102011-21102011 Offentlig journal Periode: 17102011-21102011 07/00106-80 U Dok.dato: 20102011 Jour.dato: 20102011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Oversendelse av

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 07/00256-5 I Dok.dato: 13012011 Jour.dato: 17012011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18062012-22062012

Offentlig journal Periode: 18062012-22062012 Offentlig journal Periode: 18062012-22062012 06/00808-22 I Dok.dato: 18062012 Jour.dato: 21062012 Avsender: Norsk Vann BA Sak: NGU - TILKNYTTET ORGANISASJON I NORVAR BA Dok: Innkalling til årsmøte 2012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 06/00295-28 U Dok.dato: 25052011 Jour.dato: 25052011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Nordmøre Energigjenvinning KS Sak: ANALYSER FOR NORDMØRE ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17092012-21092012

Offentlig journal Periode: 17092012-21092012 Offentlig journal Periode: 17092012-21092012 10/00289-25 I Dok.dato: 12092012 Jour.dato: 17092012 Avsender: Steigen kommune Sak: GRAVIMETRISKE MÅLINGER - COOP Dok: Landingstillatelse med helikopter Saksansv:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012-15062012

Offentlig journal Periode: 11062012-15062012 Offentlig journal Periode: 11062012-15062012 05/01117-8 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Avsender: Statens pensjonskasse Sak: YRKESSKADEFORSIKRING Dok: Premiesatsen for yrkesskadeforsikringen i

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 25072011-29072011 09/00373-5 I Dok.dato: 27072011 Jour.dato: 27072011 Avsender: Statens kartverk Sjø Mottaker: Maringeologi - HAO Sak: MOTTAK OG LEVERING AV DYBDEDATA OG BACKSCATTERDATA

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20082012-24082012

Offentlig journal Periode: 20082012-24082012 Offentlig journal Periode: 20082012-24082012 10/00529-9 U Dok.dato: 23082012 Jour.dato: 23082012 Mottaker: Miljøverndepartementet Sak: DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET (DOK) Dok: Høringsuttalelse - Rapport

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 04062012-08062012 07/00802-9 U Dok.dato: 05062012 Jour.dato: 08062012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Morgan Ganerød Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27122010-30122010

Offentlig journal Periode: 27122010-30122010 Offentlig journal Periode: 27122010-30122010 07/00413-2 I Dok.dato: 21122010 Jour.dato: 29122010 Avsender: Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet Mottaker: Grunnvann - ØJ Sak: VANNREGION 7 - NORDLAND Dok:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22082011-26082011

Offentlig journal Periode: 22082011-26082011 Offentlig journal Periode: 22082011-26082011 07/00205-33 U Dok.dato: 23082011 Jour.dato: 23082011 Avsender: Maringeologi - OL Mottaker: FORSVARET, Fellesoperativt hovedkvarter FOHK Sak: HAVBUNNSDATA FOR

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 20022012-24022012

Offentlig journal. Periode: 20022012-24022012 27022012 Offentlig journal Periode: 20022012-24022012 05/00390-14 I Dok.dato: 23022012 Jour.dato: 23022012 Avsender: Bedriftsidrettslaget ved NGU Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Sak: SØKNAD OM

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05112012-09112012

Offentlig journal Periode: 05112012-09112012 Offentlig journal Periode: 05112012-09112012 07/00628-122 I Dok.dato: 15102012 Jour.dato: 07112012 Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Sak: BIOLOGISK MANGFOLD - NASJONALT PROGRAM Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28122011-29122011

Offentlig journal Periode: 28122011-29122011 Offentlig journal Periode: 28122011-29122011 08/00498-6 Mottaker: Joya Tetreault 08/00562-5 Mottaker: Reza Khabbaz Ghazian 09/00100-19 I Dok.dato: 15122011 Jour.dato: 28122011 Avsender: Havforskningsinstituttet

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 16012012-20012012 05/00690-38 I Dok.dato: 13012012 Jour.dato: 18012012 Avsender: Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: PROSJEKTSAMARBEID

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 19092011-23092011 07/00359-28 I Dok.dato: 18092011 Jour.dato: 20092011 Avsender: Østfold fylkeskommune Mottaker: Grunnvann - ØJ Sak: VANNREGION 1 - GLOMMA Dok: Vannregion Glomma

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02052011-06052011

Offentlig journal Periode: 02052011-06052011 Offentlig journal Periode: 02052011-06052011 06/00659-10 U Dok.dato: 29042011 Jour.dato: 03052011 Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Statsarkivet i Trondheim Sak: KARTLEGGING AV ARKIVARBEIDET VED NORGES

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01102012-05102012

Offentlig journal Periode: 01102012-05102012 Offentlig journal Periode: 01102012-05102012 05/00915-15 I Dok.dato: 01102012 Jour.dato: 01102012 Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Eli Sivertsvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17122012-21122012

Offentlig journal Periode: 17122012-21122012 Offentlig journal Periode: 17122012-21122012 05/00604-11 U Dok.dato: 19122012 Jour.dato: 20122012 Mottaker: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Oversendelse av analyserapport 2012.0385

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18072011-22072011

Offentlig journal Periode: 18072011-22072011 Offentlig journal Periode: 18072011-22072011 07/00205-32 I Dok.dato: 18072011 Jour.dato: 21072011 Avsender: Forsvarets operative hovedkvarter, Reitan Mottaker: Maringeologi - OL Sak: HAVBUNNSDATA FOR ASTAFJORDPROSJEKTET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13082012-17082012

Offentlig journal Periode: 13082012-17082012 Offentlig journal Periode: 13082012-17082012 11/00036-19 U Dok.dato: 07082012 Jour.dato: 13082012 Mottaker: Statens vegvesen, Region Vest Sak: OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER ROGFAST Dok: Oversendelse av NGU-rapport

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10092012-14092012

Offentlig journal Periode: 10092012-14092012 Offentlig journal Periode: 10092012-14092012 05/00354-10 U Dok.dato: 10092012 Jour.dato: 13092012 Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Trond Torsvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Avtale

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012-28092012

Offentlig journal Periode: 24092012-28092012 Offentlig journal Periode: 24092012-28092012 05/00860-20 U Dok.dato: 17092012 Jour.dato: 24092012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 05/00915-9 I Dok.dato: 23012012 Jour.dato: 23012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15112010-19112010

Offentlig journal Periode: 15112010-19112010 Offentlig journal Periode: 15112010-19112010 05/00511-28 U Dok.dato: 03112010 Jour.dato: 17112010 Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: INFORMASJONS- OG MEDIEPLAN.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27082012-31082012

Offentlig journal Periode: 27082012-31082012 Offentlig journal Periode: 27082012-31082012 05/00083-8 U Dok.dato: 28082012 Jour.dato: 28082012 Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo - Jonatan Haga Sak: SAMARBEID MELLOM NGU OG NVE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00308-24 I Dok.dato: 16022010 Jour.dato: 22022010 Avsender: Norges vassdrags- og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31102011-04112011

Offentlig journal Periode: 31102011-04112011 Offentlig journal Periode: 31102011-04112011 05/00213-7 05/00682-16 05/00757-8 Side2 05/00915-8 06/00295-30 U Dok.dato: 03112011 Jour.dato: 03112011 Tilg. kode: U Par.: 0 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 11072011-15072011 06/00295-29 U Dok.dato: 12072011 Jour.dato: 14072011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Nordmøre Energigjenvinning KS Sak: ANALYSER FOR NORDMØRE ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20062011-24062011

Offentlig journal Periode: 20062011-24062011 Offentlig journal Periode: 20062011-24062011 05/00682-15 U Dok.dato: 24062011 Jour.dato: 24062011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Personal - IK Mottaker: Avskjermet

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 08082011-12082011 07/00106-79 U Dok.dato: 08082011 Jour.dato: 09082011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSER FOR ASPLAN VIAK Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10102011-14102011

Offentlig journal Periode: 10102011-14102011 Offentlig journal Periode: 10102011-14102011 07/00629-45 I Dok.dato: 11072011 Jour.dato: 10102011 Sak: GRID DATA FRA NORDLAND/TROMS/FINNMARK Dok: Vannkolonnedata og rådatafiler for måleområdene A10 og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 09/00062-22 I Dok.dato: 29062012 Jour.dato: 11072012 Avsender: De 3 Stuer Kantiner AS Sak: ANSKAFFELSE CATERING OG KANTINEDRIFT Dok: Evalueringsmøte vedrørende

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 21032011-25032011 05/00390-13 U Dok.dato: 23032011 Jour.dato: 23032011 0 Avsender: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Mottaker: Bedriftsidrettslaget ved NGU - Bjørn Ivar Rindstad

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11102010-15102010

Offentlig journal Periode: 11102010-15102010 Offentlig journal Periode: 11102010-15102010 05/00508-9 I Dok.dato: 11102010 Jour.dato: 14102010 Avsender: Hurum Energigjenvinning KS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVER - HURUM ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04042011-08042011

Offentlig journal Periode: 04042011-08042011 Offentlig journal Periode: 04042011-08042011 05/00083-7 U Dok.dato: 06042011 Jour.dato: 06042011 Avsender: Grunnvann - ØJ Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Hydrologisk avdeling - Hervé

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30012012-03022012

Offentlig journal. Periode: 30012012-03022012 06022012 Offentlig journal Periode: 30012012-03022012 05/00080-18 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 03022012 Avsender: International Centre for Geohazards (ICG) - Farrokh Nadim Mottaker: Regnskap - HST Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15082011-19082011

Offentlig journal Periode: 15082011-19082011 Offentlig journal Periode: 15082011-19082011 07/00629-44 I Dok.dato: 11082011 Jour.dato: 15082011 Avsender: Statens kartverk Mottaker: Maringeologi - HAO Sak: GRID DATA FRA NORDLAND/TROMS/FINNMARK Dok:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 29082011-02092011 05/00860-15 I Dok.dato: 24082011 Jour.dato: 01092011 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal - IK Dok: Forlengelse av redusert stilling Saksbeh: Personal /

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02072012-06072012

Offentlig journal Periode: 02072012-06072012 Offentlig journal Periode: 02072012-06072012 05/01147-12 U Dok.dato: 26062012 Jour.dato: 02072012 Mottaker: Sør-Trøndelag fylkeskommune Sak: SAMARBEIDSPROSJEKT OM GEOLOGI OG KULTURVERN I SKARVAN OG ROLTDALEN

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28112011-02122011

Offentlig journal Periode: 28112011-02122011 Offentlig journal Periode: 28112011-02122011 07/00205-36 U Dok.dato: 30112011 Jour.dato: 01122011 Avsender: Maringeologi - RB Mottaker: Astafjordprosjektet - Børge Arvesen Sak: HAVBUNNSDATA FOR ASTAFJORDPROSJEKTET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14062010-18062010

Offentlig journal Periode: 14062010-18062010 Offentlig journal Periode: 14062010-18062010 05/00343-10 U Dok.dato: 15062010 Jour.dato: 15062010 Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 07/00436-12 U Dok.dato: 19102009 Jour.dato: 20102009 Mottaker: Mettler- Toledo AS Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04072011-08072011

Offentlig journal Periode: 04072011-08072011 Offentlig journal Periode: 04072011-08072011 05/01117-7 I Dok.dato: 30062011 Jour.dato: 07072011 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker: Regnskap - GB Sak: YRKESSKADEFORSIKRING Dok: Premiesatsen for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 05/00508-10 U Dok.dato: 07122010 Jour.dato: 08122010 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Hurum Energigjenvinning KS Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVER - HURUM ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 06/00379-23 Avsender: Skred - Halvor Sverre Sæter Bunkholt Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Skred- og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11042011-15042011

Offentlig journal Periode: 11042011-15042011 Offentlig journal Periode: 11042011-15042011 05/00080-17 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: 12042011 Avsender: International Centre for Geohazards (ICG) Mottaker: Regnskap - HST Sak: ICG BUDSJETT (Jf SIFT

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012 21022012 Offentlig journal Periode: 13022012-17022012 05/00343-12 U Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 13022012 0 Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Brønnøysundregistrene Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19112012-23112012

Offentlig journal Periode: 19112012-23112012 Offentlig journal Periode: 19112012-23112012 05/00860-22 U Dok.dato: 15112012 Jour.dato: 20112012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Heidi Anita Olsen Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13092010-17092010

Offentlig journal Periode: 13092010-17092010 Offentlig journal Periode: 13092010-17092010 06/00290-2 I Dok.dato: 16092010 Jour.dato: 17092010 Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSKNINGSRÅDETS NORDOMRÅDESTRATEGI

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 05/00934-21 U Dok.dato: 19102011 Jour.dato: 28112012 Mottaker: Fridtjov Ruden Sak: HYDROGEOLOGISKE UNDERSØKELSER - RAIPAS OG MØLLENESET Dok: Oversendelse av

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30122008-04012009

Offentlig journal Periode: 30122008-04012009 Offentlig journal Periode: 30122008-04012009 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 06/00298-5 I Dok.dato: 19122008 Jour.dato: 30122008 Avsender: Fylkesmannen i Oppland

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 09012012-13012012 06/00456-11 I Dok.dato: 11012012 Jour.dato: 11012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 12112012-16112012 05/00860-21 I Dok.dato: 08112012 Jour.dato: 16112012 Avsender: Avskjermet Dok: Økt stillingsandel Saksbeh: HR / IK 06/00198-11 U Dok.dato: 12112012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18052009-20052009

Offentlig journal Periode: 18052009-20052009 Offentlig journal Periode: 18052009-20052009 05/00148-35 I Dok.dato: 15052009 Jour.dato: 18052009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Ellen Sofie Grefsrud Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03092012-07092012

Offentlig journal Periode: 03092012-07092012 Offentlig journal Periode: 03092012-07092012 05/00860-19 I Dok.dato: 07092012 Jour.dato: 07092012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02012013-04012013

Offentlig journal Periode: 02012013-04012013 Offentlig journal Periode: 02012013-04012013 06/00511-18 U Dok.dato: 19122012 Jour.dato: 04012013 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Ingunn Kringstad Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 05/00604-10 I Dok.dato: 27112012 Jour.dato: 04122012 Avsender: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Ana Banica

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 14032011-18032011 05/00390-12 I Dok.dato: 13032011 Jour.dato: 14032011 Avsender: Bedriftsidrettslaget ved NGU - Bjørn Ivar Rindstad Mottaker: Adm - PGØ Sak: SØKNAD OM IDRETTSARRANGEMENT

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 05032012-09032012

Offentlig journal. Periode: 05032012-09032012 12032012 Offentlig journal Periode: 05032012-09032012 05/00978-29 I Dok.dato: 01032012 Jour.dato: 09032012 Avsender: Statsbygg Midt-Norge Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Sak: HUSLEIE - STATSBYGG

Detaljer

Offentlig journal Periode: 07022011-11022011

Offentlig journal Periode: 07022011-11022011 Offentlig journal Periode: 07022011-11022011 05/00068-23 U Dok.dato: 09022011 Jour.dato: 11022011 0 Avsender: Skred - RG Mottaker: Møre og Romsdal fylkeskommune - Einar Anda Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012-10082012

Offentlig journal Periode: 06082012-10082012 Offentlig journal Periode: 06082012-10082012 06/00419-40 U Dok.dato: 09082012 Jour.dato: 09082012 Mottaker: Franzefoss Pukk AS Sak: ANALYSER FOR FRANZEFOSS PUKK Dok: Oversendelse av analyserapport 2012.0231

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21122009-30122009

Offentlig journal Periode: 21122009-30122009 Offentlig journal Periode: 21122009-30122009 05/00900-10 U Dok.dato: 22122009 Jour.dato: 22122009 Avsender: Grunnvann og grunnvarme - AD Mottaker: Alta kommune, Drifts- og utbyggingsavdelingen - Per Ole

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 29052012-01062012 07/00802-8 U Dok.dato: 29052012 Jour.dato: 30052012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Morgan Ganerød Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09112009-13112009

Offentlig journal Periode: 09112009-13112009 Offentlig journal Periode: 09112009-13112009 05/00148-41 I Dok.dato: 03112009 Jour.dato: 12112009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Per Wilhelm Nieuwejaar Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06072009-07082009

Offentlig journal Periode: 06072009-07082009 Offentlig journal Periode: 06072009-07082009 05/00148-40 I Dok.dato: 03072009 Jour.dato: 06082009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Terje Hindenes Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 06092010-10092010 06/00715-5 U Dok.dato: 10092010 Jour.dato: 10092010 Avsender: Regnskap - GB Mottaker: Deloitte MKB Accountancy & Advies B.V. Sak: INTERNATIONAL YEAR OF PLANET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25062012-29062012

Offentlig journal Periode: 25062012-29062012 Offentlig journal Periode: 25062012-29062012 05/01115-21 U Dok.dato: 27062012 Jour.dato: 27062012 Mottaker: Statsbygg Midt-Norge Sak: SPANNET BARNEHAGE Dok: Vedrørende eiendommen til Spannet barnehage

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12012009-16012009

Offentlig journal Periode: 12012009-16012009 Offentlig journal Periode: 12012009-16012009 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00107-28 U Dok.dato: 15012009 Jour.dato: 15012009 0 Avsender: Kommunikasjon - Gudmund

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29102012-02112012

Offentlig journal Periode: 29102012-02112012 Offentlig journal Periode: 29102012-02112012 07/00356-10 U Dok.dato: 16102012 Jour.dato: 30102012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Jörg Ebbing Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18052010-21052010

Offentlig journal Periode: 18052010-21052010 Offentlig journal Periode: 18052010-21052010 06/00298-8 I Dok.dato: 07052010 Jour.dato: 18052010 Avsender: Fylkesmannen i Oppland Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: UTVIDELSE AV ORMTJERNKAMPEN NASJONALPARK

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15102012-19102012

Offentlig journal Periode: 15102012-19102012 Offentlig journal Periode: 15102012-19102012 05/00956-9 U Dok.dato: 11102012 Jour.dato: 15102012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Mottaker: David Roberts Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27022012-02032012

Offentlig journal. Periode: 27022012-02032012 09032012 Offentlig journal Periode: 27022012-02032012 05/00343-13 I Dok.dato: 16022012 Jour.dato: 01032012 Avsender: Brønnøysundregistrene Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02062009-05062009

Offentlig journal Periode: 02062009-05062009 Offentlig journal Periode: 02062009-05062009 06/00209-8 U Dok.dato: 03062009 Jour.dato: 03062009 Avsender: Fjellanlegg og grunnvarme - Jan Steinar Rønning Mottaker: UNIS - The University Centre in Svalbard

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 22102012-26102012 08/00450-42 U Dok.dato: 16102012 Jour.dato: 24102012 Mottaker: SINTEF Energiforskning AS Sak: FORSKNINGSSENTER FOR MILJØVENNLIG ENERGI (FFME) / BIGCCS CENTRE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19012009-23012009

Offentlig journal Periode: 19012009-23012009 Offentlig journal Periode: 19012009-23012009 05/00080-14 U Dok.dato: 20012009 Jour.dato: 23012009 Avsender: Regnskap - Hild Sissel Thorsnes Mottaker: International Centre for Geohazards (ICG) Sak: ICG

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042009-30042009

Offentlig journal Periode: 27042009-30042009 Offentlig journal Periode: 27042009-30042009 05/00003-13 I Dok.dato: 27042009 Jour.dato: 27042009 Avsender: Statens kartverk, Hovedkontor - Sverre Steen Mottaker: Geodataforvaltning - Bobo Nordahl Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30032009-08042009

Offentlig journal Periode: 30032009-08042009 Offentlig journal Periode: 30032009-08042009 05/00148-30 U Dok.dato: 23032009 Jour.dato: 31032009 Avsender: Maringeologi - Reidulv Bøe Mottaker: Havforskningsinstituttet - Per W. Nieuwejaar Sak: NASJONAL

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01072010 -

Offentlig journal Periode: 01072010 - Offentlig journal Periode: 01072010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sortering på avdeling Alle Alle Alle Nei Nei Nei 2009/01575-32 KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO Seksjon

Detaljer

Fagdag for kommunene i Oppland

Fagdag for kommunene i Oppland Fagdag for kommunene i Oppland -Planlegging og drift av massetak- Lillehammer 10.12 2014 Knut J. Wolden og Lars Libach Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Underlagt Nærings- og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-08-2013-12-08-2013

Offentlig journal Periode: 12-08-2013-12-08-2013 Hemsedal kommune 14.08.201 Offentlig journal Periode: 12-08-201-12-08-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 14.08.201 Offentlig

Detaljer

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04230-35 I Dok.dato: 15122009 Jour.dato: 0 olav.andreas.bryge@tollbodadvokatene.no

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28032011-01042011

Offentlig journal Periode: 28032011-01042011 Offentlig journal Periode: 28032011-01042011 05/00336-13 U Dok.dato: 01042011 Jour.dato: 01042011 Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: Norges forskningsråd Statoil ASA, Nord-Norge Sak: PETROMAKS-SØKNAD

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-07-2015-28-07-2015

Offentlig journal Periode: 28-07-2015-28-07-2015 Offentlig journal Periode: 28-07-2015-28-07-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 13/00857-38 U Fylkesmannen i Buskerud Refusjon tilskudd

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Offentlig journal Periode: 10122013-10122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 11122013 08/00153-217

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00189-110 I Pasientreiser Helse Fonna Fritt sykehusvalg Fritt sykehusvalg

Detaljer

Statens kartverk Tinglysing 19.12.2014 Offentlig journal Periode: 12.12.2014-12.12.2014. Offentlig journal 12.12.2014-12.12.2014

Statens kartverk Tinglysing 19.12.2014 Offentlig journal Periode: 12.12.2014-12.12.2014. Offentlig journal 12.12.2014-12.12.2014 Statens kartverk 19.12.2014 Offentlig journal 12.12.2014-12.12.2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): sdivisjon llensvang Alle Ja Nei Side1 Statens kartverk 19.12.2014 1491256

Detaljer

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01.

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2011 Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1

Detaljer

Gran kommune Offentlig journal Periode:

Gran kommune Offentlig journal Periode: Gran 18.07.2013 Offentlig journal Periode: 16-07-2013-16-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 18.07.2013 11/00017-269 U Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN)

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) STATUS 2013 GEOFYSIKK Geofysiske målinger fra fly og helikopter utgjør størstedelen av MINN-programmet. Ved hjelp av høyoppløselige geofysiske data kan vi se ned i

Detaljer

Gran kommune 23.07.2013. Offentlig journal Periode: 19 07 2013 19 07 2013

Gran kommune 23.07.2013. Offentlig journal Periode: 19 07 2013 19 07 2013 Offentlig journal Periode: 19 07 2013 19 07 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/00454 29 I Avsender: Norsk forening for slagrammede Sak: Helsetjenesten

Detaljer

Dok.dato: Klassering: PERSONAL/UBK

Dok.dato: Klassering: PERSONAL/UBK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.10.2013 nnhold: Søknad og CV Prosjektleder st. ref. (1920161731) Prosjektleder Norsk genressurssenter st. ref.

Detaljer

Offentlig journal ADVOKSTER SOM HJELPEVERGER. Fylkesmannen - Overformynderiet 2012-2014 2012/415-8 1681/2013 14.05.2013 21.05.2013 RSTA/BL X47 RSTA/BL

Offentlig journal ADVOKSTER SOM HJELPEVERGER. Fylkesmannen - Overformynderiet 2012-2014 2012/415-8 1681/2013 14.05.2013 21.05.2013 RSTA/BL X47 RSTA/BL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2013-24.5.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: ADVOKSTER SOM HJELPEVERGER Fylkesmannen - Overformynderiet 2012-2014 2012/415-8 1681/2013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-08-2015-19-08-2015

Offentlig journal Periode: 19-08-2015-19-08-2015 Offentlig journal Periode: 19-08-2015-19-08-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00765-12 U Arkivdel: Tilg. kode: UO Par.: Offl

Detaljer

Offentlig journal. Tilsagn om forlengelse av kassekreditt. Forlengelse av kassekreditt 2012 2012/539-1 3326/2012 LYADM/KD 20.01.2012 25.01.

Offentlig journal. Tilsagn om forlengelse av kassekreditt. Forlengelse av kassekreditt 2012 2012/539-1 3326/2012 LYADM/KD 20.01.2012 25.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.1.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 06.02.2012 nnhold: Tilsagn om forlengelse av kassekreditt Forlengelse av kassekreditt

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Gran kommune 07.01.2013. Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013

Gran kommune 07.01.2013. Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013 Gran 07.01.2013 Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.01.2013 11/00106-86 U Mottaker: Miguel Emilio

Detaljer