Offentlig journal Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 02072012-06072012"

Transkript

1 Offentlig journal Periode:

2 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Sør-Trøndelag fylkeskommune Sak: SAMARBEIDSPROSJEKT OM GEOLOGI OG KULTURVERN I SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK Dok: Anmodning om utbetaling av tilskudd Saksansv: Naturstein / RMD Saksbeh: Byggeråstoffer / RMD 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Brønnøysundregistrene Sak: ENDRINGSMELDING TIL ENHETSREGISTERET Dok: Skannet fra en Xerox WorkCentre Pro-maskin Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / CH 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Sak: BIOLOGISK MANGFOLD - NASJONALT PROGRAM Dok: Tilsagn: Kontrakt nr Marin kartlegging 2012 Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB Side2

3 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Direktoratet for naturforvaltning Sak: BIOLOGISK MANGFOLD - NASJONALT PROGRAM Dok: Oversendelse av undertegnet kontrakt nr Marin kartlegging NGU Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Research Subawards Office, MIT Office of Sponsored Programs Sak: COLLABORATE RESEARCH: THE SIBERIAN TRAPS AND THE END-PERMIAN EXTINCTION: COINICIDENCE AND CAUSALITY Dok: MIT Subaward Amendment #3 Saksansv: Geokartlegging / ØN Saksbeh: Geokartlegging_gml / ØN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges forskningsråd - Øyvind Pettersen Sak: EVALUERING AV FORSKNINGEN INNEN GEOFAGENE Dok: Oppfølging av geofagevalueringen Saksansv: Geokartlegging / ØN Saksbeh: Geokartlegging_gml / ØN Side3

4 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Norges forskningsråd - Øyvind Pettersen Sak: EVALUERING AV FORSKNINGEN INNEN GEOFAGENE Dok: NGUs svar på Norges Forskningsråds invitasjon til å delta i oppfølging av geofagevalueringen Saksansv: Geokartlegging / ØN Saksbeh: Geokartlegging_gml / ØN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for forvaltning og IKT Sak: FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM IT-STANDARDER I OFFENTLIG FORVALTNING Dok: Høring om forskrift av IT-standarder i offentlig forvaltning Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / AR 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Åknes/Tafjord Beredskap IKS Sak: MANNEN, ROMSDAL - SAMARBEID MED ÅKNES/TAFJORD BEREDSKAP Dok: Oversendelse av NGU-rapport Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / RG Side4

5 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Lillehammer kommune Sak: KOMMUNEPLANENS AREALDEL Dok: Planstrategi for Lillehammer Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / AR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Sak: VANNKRAFTUTREDNING NVE Dok: Høyring av melding med forslag til utgreiingsprogram for bygging av Bredvatn kraftverk i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / AR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Sak: VANNKRAFTUTREDNING NVE Dok: Høyring av meldingar med forslag til konsekvensutgreiingsprogram for kraftutbyggingsplaner i Jølstra, Jølster og Førde kommune i Sogn og Fjordane Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / AR Side5

6 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen Sak: FORSLAG TIL VERN AV SKOG OG NATURRESERVATER Dok: Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / AR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Østfold Sak: FORSLAG TIL VERN AV SKOG OG NATURRESERVATER Dok: Forslag om Askevann naturreservat i Rakkestad kommune, Østfold Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / AR 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Reinbeitedistrikt 14A Spiertagaisa Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MINSTE FLYHØYDE - FRAS-11 Dok: Søknad om tillatelse til fly over reinbeitedistrikt 14A Spiertagáisa Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO Side6

7 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Miljøverndepartementet Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MINSTE FLYHØYDE - FRAS-11 Dok: Stabbursdalen nasjonalpark Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Ressursstyring / AR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MINSTE FLYHØYDE - FRAS-11 Dok: Klage på avslag på søknad om dispensasjon for lavtflyging i Stabbursdalen nasjonalpark tas ikke til følge Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Fylkesmannen i Finnmark Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MINSTE FLYHØYDE - FRAS-11 Dok: Søknad om dispensasjon fra forbud om lavtflyging over verneområder - justering av måleområdet Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / JG Side7

8 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Trafi Aviation Sak: SØKNAD OM Å KRYSSE NORSK-RUSSISK OG NORSK-FINSK GRENSE I SØR-VARANGER MED FLY Dok: Søknad om tillatelse til å krysse norsk-finsk grense i Finnmark i lav flyhøyde Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Vest-Agder fylkeskommune Sak: PLANPROGRAM FOR REGIONALE FORVALTNINGSPLANER FOR VANNFORVALTNING HØRING Dok: Oversendelse av Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannreigon Agder til høring Saksansv: Grunnvann og urbangeologi / BF Saksbeh: Grunnvann og urbangeologi / BF 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fiskeridirektoratet Sak: PLANPROGRAM FOR REGIONALE FORVALTNINGSPLANER FOR VANNFORVALTNING HØRING Dok: Handsaming av saker knytt til regional plan for vassforvaltning Saksansv: Grunnvann og urbangeologi / BF Saksbeh: Grunnvann og urbangeologi / BF Side8

9 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Østfold fylkeskommune, Regionalavdelingen Sak: PLANPROGRAM FOR REGIONALE FORVALTNINGSPLANER FOR VANNFORVALTNING HØRING Dok: Høring av Vesentlige vannforvaltningsspørsmål vannregion Glomma Saksansv: Grunnvann og urbangeologi / BF Saksbeh: Grunnvann og urbangeologi / BF 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Buskerud fylkeskommune, Vannregionmyndigheten for vannregion VestViken Sak: PLANPROGRAM FOR REGIONALE FORVALTNINGSPLANER FOR VANNFORVALTNING HØRING Dok: Høring av dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Vest-Viken Saksansv: Grunnvann og urbangeologi / BF Saksbeh: Grunnvann og urbangeologi / BF 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Finnmark fylkeskommune Sak: PLANPROGRAM FOR REGIONALE FORVALTNINGSPLANER FOR VANNFORVALTNING HØRING Dok: Offentlig høring: Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Finnmark ( ) Saksansv: Grunnvann og urbangeologi / BF Saksbeh: Grunnvann og urbangeologi / BF Side9

10 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Direktoratet for naturforvaltning Sak: SAMARBEID MED SEVMORGEO OM MARINGEOLOGISK ATLAS I BARENTSHAVET Dok: OVERSENDELSE AV UNDERTEGNET KONTRAKT FOR OPPDRAG OM FORSKNING OG UTVIKLING - kontraktsnummer Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: B Par.: OFL 6.1, Sikkerhetsinstruksen Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: SIKKERHETSKLARERING AV PERSONELL Dok: Sikkerhetsklarering Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / AR 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Intertek West Lab AS Sak: ANALYSEOPPDRAG 2012 Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Bart Hendriks Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes Side10

11 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: GF, Geophysical Instruments Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Order - Magnetic Susceptibility Meter Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Berggrunnsgeologi / Espen Torgersen 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statens kartverk Sjø Sak: PRIMARKART TIL SEISMA Dok: Signert avtale mellom NGU og Statens kartverk, Sjø Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / OL 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens kartverk Sjø Sak: PRIMARKART TIL SEISMA Dok: Retur av signert rammeavtale om samarbeid Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / OL Side11

12 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Testboring G.nr Melløs, Moss kommune 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Befaring i Moss 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Befaring i Moss Side12

13 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Utkast til søknad om midlertidig tiltak på Melløs 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Forsknings- og utviklingskontrakt - undersøkelsesprogram dyp geotermisk energi i Moss/Rygge kommuner 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Forsknings- og utviklingskontrakt - undersøkelsesprogram dyp geotermisk energi i Moss/Rygge kommuner Side13

14 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Utkast til kontrakt for forskning og utvikling av geotermisk energi 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Utkast til kontrakt for forskning og utvikling av geotermisk energi 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Kontrakt "Research and developement service" Side14

15 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Kontrakt - justering av tekst 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Sellicha-database 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Kontrakt med NGU Side15

16 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Kontrakt! 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Endelig versjon kontrakt med NGU om undersøkelsesprogram for dyp geotermisk energi 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Seminar Island Side16

17 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Oversendelse av signert kontrakt 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statkraft Varme AS, Oslo Dok: Utlysing boring i Moss 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Norsk Polarinstitutt - Winfried Dallmann Sak: GEOLOGISK KARTLEGGING PÅ SVALBARD Dok: Samarbeidsavtale vedrørende pilotprosjekt for kvartærgeologisk kartlegging på Svalbard Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm.dir / MS Side17

18 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Direktoratet for naturforvaltning Sak: ARCTIC BIODIVERSITY ASSESSMENT -HØRING Dok: Norsk høring av endelig utkast til rapport om arktisk biodiversitet -Arctic Biodiversity Assessment Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / AR 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: TED-publication Sak: ANBUDSKONKURRANSE FOR 3D VISUALISERINGS PROGRAMVARE Dok: TED-publication ( ) Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / CH 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen Sak: SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE TIL KARTLEGGING AV MILJØTILSTAND I BORGENFJORDEN Dok: Tilsagn: Tilskudd til kartlegging av miljøtilstand i Borgenfjorden Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / OL Side18

19 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Jasmin Schoenenberger Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Tilbud om arbeid Saksansv: HR / IK Saksbeh: HR / AD 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Skjervøy kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I TROMS FYLKE Dok: Landingstillatelse med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Halvor Sverre Sæter Bunkholt 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Alex Rodionov Sak: PROSESSERING AV HELIKOPTERGEOFYSIKK Dok: Fakturering - prosessering av helikopterdata Side19

20 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: AR GeoConsulting - Alexei Rodionov Sak: PROSESSERING AV HELIKOPTERGEOFYSIKK Dok: Survey Rana Gruber - Prosessering av data 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Faveo Prosjektledelse AS Sak: REHABILITERING ØST-FASADEN Dok: Referat fra byggemøte nr.3 Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / OSH 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Sak: NASJONALT DIALOGMØTE OM NATURPANELET Dok: Invitasjon til et nasjonalt dialogmøte om Naturpanelet Saksansv: Geomiljø / JC Saksbeh: Nettverk og samarbeid / JH Side20

21 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - JUSTERTE TERSKELVERDIER Dok: Offentlige anskaffelser - justerte terskelverdier Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / PGØ 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Stensrud truck / Stensruds Truckutleie A/S - Tore Hørta Sak: BRUKT GAFFELTRUCK MITSUBISHI Dok: Tilbud på brukt gaffeltruck Mitsubishi Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Mineralressurser / RL 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Stensrud truck / Stensruds Truckutleie A/S Tore Hørta Sak: BRUKT GAFFELTRUCK MITSUBISHI Dok: Bestilling - brukt truck Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Mineralressurser / RL Side21

22 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Askvoll kommune Aurland kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Hyllestad kommune Høyanger kommune Vik kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I SOGN OG FJORDANE 2012 Dok: Søknad om landingstillatelse med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / LFI 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Høyanger kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I SOGN OG FJORDANE 2012 Dok: Innvilga løyve til bruk og landing med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / LFI 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Flora kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I SOGN OG FJORDANE 2012 Dok: Innvilget løyve til bruk og landing med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / LFI Side22

23 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Stryn kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I SOGN OG FJORDANE 2012 Dok: Innvilget løyve til bruk og landing med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / LFI 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Askvoll kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I SOGN OG FJORDANE 2012 Dok: Innvilget løyve til bruk og landing med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / LFI 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Luster kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I SOGN OG FJORDANE 2012 Dok: Innvilget løyve til bruk og landing av helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / LFI Side23

24 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Universitetet i Tromsø, Institutt for geologi - Morten Hald Sak: MEDLEMSSKAP I KONSORTIET FOR NASJONALT SENTER FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET I ARKTIS. NSPA Dok: Invitasjon til å bli fullverdig medlem av konsortiet for NSPA Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm.dir / MS 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Hareid kommune Nesset kommune Norddal kommune Rauma kommune Sande kommune (MR) Stranda kommune Sula kommune Vanylven kommune Ålesund kommune Ørsta kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I MØRE OG ROMSDAL 2012 Dok: Søknad om løyve til bruk og landing av helikopter i kartleggingsarbeidet av ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Thierry Oppikofer 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Fræna kommune Gjemnes kommune Haram kommune Midsund kommune Stordal kommune Sunndal kommune, Kommunalteknisk tjeneste Side24

25 Vestnes kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I MØRE OG ROMSDAL 2012 Dok: Informasjon om helikopterflyvning i kartleggingsarbeidet av ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Thierry Oppikofer Side25

26 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ålesund kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I MØRE OG ROMSDAL 2012 Dok: Innvilget søknad om løyve til bruk og landing av helikopter i kartleggingsarbeidet av ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Thierry Oppikofer 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sande kommune (MR) Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I MØRE OG ROMSDAL 2012 Dok: Innvilget søknad om løyve til bruk og landing av helikopter i kartleggingsarbeidet av ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Thierry Oppikofer 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Vanylven kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I MØRE OG ROMSDAL 2012 Dok: Innvilget søknad om løyve til bruk og landing av helikopter i kartleggingsarbeidet for ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Thierry Oppikofer Side26

27 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Exploro AS Sak: GRAVIMETRISKE / MAGNETISKE DATA NORSKEHAVET Dok: Forespørsel om gravimetriske / magnetiske data Norskehavet Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Exploro AS Sak: GRAVIMETRISKE / MAGNETISKE DATA NORSKEHAVET Dok: Tilbud gravimetriske / magnetiske data Norskehavet Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Exploro AS Sak: GRAVIMETRISKE / MAGNETISKE DATA NORSKEHAVET Dok: Forsendelse av Gravimetriske data Norskehavet Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO Side27

28 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Grøset Trykk AS Skipnes Kommunikasjon Trykkpartner Grytting AS Sak: MINERALSTATISTIKK FOR Dok: Tilbudsforespørsel på trykk av mineralstatistikk og bergindustriberetning - Publikasjon nr Mineralressurser i Norge Saksansv: Byggeråstoffer / PRN Saksbeh: Kommunikasjon / LL 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Grøset Trykk AS Sak: MINERALSTATISTIKK FOR Dok: Tilbud på trykking av Mineralstatistikk for Saksansv: Byggeråstoffer / PRN Saksbeh: Kommunikasjon / LL 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Grøset Trykk AS Sak: MINERALSTATISTIKK FOR Dok: Tilbud på trykking av Mineralstatistikk for oppdatert tilbud. Saksansv: Byggeråstoffer / PRN Saksbeh: Kommunikasjon / LL Side28

29 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Skipnes Kommunikasjon Sak: MINERALSTATISTIKK FOR Dok: Tilbud på trykking av Mineralstatistikk for Saksansv: Byggeråstoffer / PRN Saksbeh: Kommunikasjon / LL 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Trykkpartner Grytting AS Sak: MINERALSTATISTIKK FOR Dok: Tilbud på trykking av Mineralstatistikk for Saksansv: Byggeråstoffer / PRN Saksbeh: Kommunikasjon / LL 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Grøset Trykk AS Sak: MINERALSTATISTIKK FOR Dok: Aksept av tilbud. Saksansv: Byggeråstoffer / PRN Saksbeh: Kommunikasjon / LL Side29

30 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Skipnes Kommunikasjon Sak: MINERALSTATISTIKK FOR Dok: Valg av leverandør Saksansv: Byggeråstoffer / PRN Saksbeh: Kommunikasjon / LL 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Trykkpartner Grytting AS Sak: MINERALSTATISTIKK FOR Dok: Valg av leverandør Saksansv: Byggeråstoffer / PRN Saksbeh: Kommunikasjon / LL 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Aarhus Geophysics ApS Sak: PROGRAMVARE FOR EM-INVERSJON Dok: Tilbud på EM-inversjon Side30

31 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Aarhus Geophysics ApS Sak: PROGRAMVARE FOR EM-INVERSJON Dok: ORDER GIS modulees and AEM Frequency Domain Inversion 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Fylkesmannen i Troms Sak: MINN LAVTFLYVING I VERNEOMRÅDER 2012 Dok: Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelser 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Fylkesmannen i Troms Sak: MINN LAVTFLYVING I VERNEOMRÅDER 2012 Dok: Etterlyser svar på søknad om dispensasjon fra vernebestemmelser Side31

32 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Kari Widerøe Bergmann Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Aksept av tilbud som HR rådgiver Saksansv: HR / IK Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI APRIL LOKALE FORHANDLINGER PR. 1.SEPTEMBER 2012 Dok: Hovedtariffavtalen i staten 1. mai april Lokale forhandlinger pr. 1.september 2012 Saksansv: HR & ressursstyring / BH Saksbeh: HR & ressursstyring / BH 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Mottaker: Solveig Otterå Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Tilbud om stilling som forsker skredkartlegging Saksansv: HR / IK Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen Side32

Offentlig journal Periode: 11062012-15062012

Offentlig journal Periode: 11062012-15062012 Offentlig journal Periode: 11062012-15062012 05/01117-8 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Avsender: Statens pensjonskasse Sak: YRKESSKADEFORSIKRING Dok: Premiesatsen for yrkesskadeforsikringen i

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20082012-24082012

Offentlig journal Periode: 20082012-24082012 Offentlig journal Periode: 20082012-24082012 10/00529-9 U Dok.dato: 23082012 Jour.dato: 23082012 Mottaker: Miljøverndepartementet Sak: DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET (DOK) Dok: Høringsuttalelse - Rapport

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05112012-09112012

Offentlig journal Periode: 05112012-09112012 Offentlig journal Periode: 05112012-09112012 07/00628-122 I Dok.dato: 15102012 Jour.dato: 07112012 Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Sak: BIOLOGISK MANGFOLD - NASJONALT PROGRAM Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 04062012-08062012 07/00802-9 U Dok.dato: 05062012 Jour.dato: 08062012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Morgan Ganerød Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 06/00644-13 I Dok.dato: 03012012 Jour.dato: 03012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01102012-05102012

Offentlig journal Periode: 01102012-05102012 Offentlig journal Periode: 01102012-05102012 05/00915-15 I Dok.dato: 01102012 Jour.dato: 01102012 Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Eli Sivertsvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13082012-17082012

Offentlig journal Periode: 13082012-17082012 Offentlig journal Periode: 13082012-17082012 11/00036-19 U Dok.dato: 07082012 Jour.dato: 13082012 Mottaker: Statens vegvesen, Region Vest Sak: OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER ROGFAST Dok: Oversendelse av NGU-rapport

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 09/00062-22 I Dok.dato: 29062012 Jour.dato: 11072012 Avsender: De 3 Stuer Kantiner AS Sak: ANSKAFFELSE CATERING OG KANTINEDRIFT Dok: Evalueringsmøte vedrørende

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16052011-20052011

Offentlig journal Periode: 16052011-20052011 Offentlig journal Periode: 16052011-20052011 06/00773-5 I Dok.dato: 06052011 Jour.dato: 18052011 Avsender: Advokatfirmaet Haraldsen Bydal & Co. DA Mottaker: Regnskap - GB Sak: KONKURS - R & R KNUSETEKNIKK

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18062012-22062012

Offentlig journal Periode: 18062012-22062012 Offentlig journal Periode: 18062012-22062012 06/00808-22 I Dok.dato: 18062012 Jour.dato: 21062012 Avsender: Norsk Vann BA Sak: NGU - TILKNYTTET ORGANISASJON I NORVAR BA Dok: Innkalling til årsmøte 2012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27082012-31082012

Offentlig journal Periode: 27082012-31082012 Offentlig journal Periode: 27082012-31082012 05/00083-8 U Dok.dato: 28082012 Jour.dato: 28082012 Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo - Jonatan Haga Sak: SAMARBEID MELLOM NGU OG NVE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27122010-30122010

Offentlig journal Periode: 27122010-30122010 Offentlig journal Periode: 27122010-30122010 07/00413-2 I Dok.dato: 21122010 Jour.dato: 29122010 Avsender: Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet Mottaker: Grunnvann - ØJ Sak: VANNREGION 7 - NORDLAND Dok:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012 13022012 Offentlig journal Periode: 06022012-10022012 07/00205-38 I Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 10022012 Avsender: Astafjordprosjektet - Børge Arvesen Mottaker: Maringeologi - OL Sak: HAVBUNNSDATA FOR

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17122012-21122012

Offentlig journal Periode: 17122012-21122012 Offentlig journal Periode: 17122012-21122012 05/00604-11 U Dok.dato: 19122012 Jour.dato: 20122012 Mottaker: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Oversendelse av analyserapport 2012.0385

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18072011-22072011

Offentlig journal Periode: 18072011-22072011 Offentlig journal Periode: 18072011-22072011 07/00205-32 I Dok.dato: 18072011 Jour.dato: 21072011 Avsender: Forsvarets operative hovedkvarter, Reitan Mottaker: Maringeologi - OL Sak: HAVBUNNSDATA FOR ASTAFJORDPROSJEKTET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 07/00256-5 I Dok.dato: 13012011 Jour.dato: 17012011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13092010-17092010

Offentlig journal Periode: 13092010-17092010 Offentlig journal Periode: 13092010-17092010 06/00290-2 I Dok.dato: 16092010 Jour.dato: 17092010 Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSKNINGSRÅDETS NORDOMRÅDESTRATEGI

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012-28092012

Offentlig journal Periode: 24092012-28092012 Offentlig journal Periode: 24092012-28092012 05/00860-20 U Dok.dato: 17092012 Jour.dato: 24092012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17092012-21092012

Offentlig journal Periode: 17092012-21092012 Offentlig journal Periode: 17092012-21092012 10/00289-25 I Dok.dato: 12092012 Jour.dato: 17092012 Avsender: Steigen kommune Sak: GRAVIMETRISKE MÅLINGER - COOP Dok: Landingstillatelse med helikopter Saksansv:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25062012-29062012

Offentlig journal Periode: 25062012-29062012 Offentlig journal Periode: 25062012-29062012 05/01115-21 U Dok.dato: 27062012 Jour.dato: 27062012 Mottaker: Statsbygg Midt-Norge Sak: SPANNET BARNEHAGE Dok: Vedrørende eiendommen til Spannet barnehage

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012-10082012

Offentlig journal Periode: 06082012-10082012 Offentlig journal Periode: 06082012-10082012 06/00419-40 U Dok.dato: 09082012 Jour.dato: 09082012 Mottaker: Franzefoss Pukk AS Sak: ANALYSER FOR FRANZEFOSS PUKK Dok: Oversendelse av analyserapport 2012.0231

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30122008-04012009

Offentlig journal Periode: 30122008-04012009 Offentlig journal Periode: 30122008-04012009 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 06/00298-5 I Dok.dato: 19122008 Jour.dato: 30122008 Avsender: Fylkesmannen i Oppland

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 05/00934-21 U Dok.dato: 19102011 Jour.dato: 28112012 Mottaker: Fridtjov Ruden Sak: HYDROGEOLOGISKE UNDERSØKELSER - RAIPAS OG MØLLENESET Dok: Oversendelse av

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17102011-21102011

Offentlig journal Periode: 17102011-21102011 Offentlig journal Periode: 17102011-21102011 07/00106-80 U Dok.dato: 20102011 Jour.dato: 20102011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Oversendelse av

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 25072011-29072011 09/00373-5 I Dok.dato: 27072011 Jour.dato: 27072011 Avsender: Statens kartverk Sjø Mottaker: Maringeologi - HAO Sak: MOTTAK OG LEVERING AV DYBDEDATA OG BACKSCATTERDATA

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 05/00604-10 I Dok.dato: 27112012 Jour.dato: 04122012 Avsender: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Ana Banica

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19112012-23112012

Offentlig journal Periode: 19112012-23112012 Offentlig journal Periode: 19112012-23112012 05/00860-22 U Dok.dato: 15112012 Jour.dato: 20112012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Heidi Anita Olsen Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10092012-14092012

Offentlig journal Periode: 10092012-14092012 Offentlig journal Periode: 10092012-14092012 05/00354-10 U Dok.dato: 10092012 Jour.dato: 13092012 Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Trond Torsvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Avtale

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28122011-29122011

Offentlig journal Periode: 28122011-29122011 Offentlig journal Periode: 28122011-29122011 08/00498-6 Mottaker: Joya Tetreault 08/00562-5 Mottaker: Reza Khabbaz Ghazian 09/00100-19 I Dok.dato: 15122011 Jour.dato: 28122011 Avsender: Havforskningsinstituttet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 05/00915-9 I Dok.dato: 23012012 Jour.dato: 23012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 05/00508-10 U Dok.dato: 07122010 Jour.dato: 08122010 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Hurum Energigjenvinning KS Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVER - HURUM ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03092012-07092012

Offentlig journal Periode: 03092012-07092012 Offentlig journal Periode: 03092012-07092012 05/00860-19 I Dok.dato: 07092012 Jour.dato: 07092012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 19092011-23092011 07/00359-28 I Dok.dato: 18092011 Jour.dato: 20092011 Avsender: Østfold fylkeskommune Mottaker: Grunnvann - ØJ Sak: VANNREGION 1 - GLOMMA Dok: Vannregion Glomma

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 06/00379-23 Avsender: Skred - Halvor Sverre Sæter Bunkholt Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Skred- og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 16012012-20012012 05/00690-38 I Dok.dato: 13012012 Jour.dato: 18012012 Avsender: Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: PROSJEKTSAMARBEID

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 08082011-12082011 07/00106-79 U Dok.dato: 08082011 Jour.dato: 09082011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSER FOR ASPLAN VIAK Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11042011-15042011

Offentlig journal Periode: 11042011-15042011 Offentlig journal Periode: 11042011-15042011 05/00080-17 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: 12042011 Avsender: International Centre for Geohazards (ICG) Mottaker: Regnskap - HST Sak: ICG BUDSJETT (Jf SIFT

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02052011-06052011

Offentlig journal Periode: 02052011-06052011 Offentlig journal Periode: 02052011-06052011 06/00659-10 U Dok.dato: 29042011 Jour.dato: 03052011 Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Statsarkivet i Trondheim Sak: KARTLEGGING AV ARKIVARBEIDET VED NORGES

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10102011-14102011

Offentlig journal Periode: 10102011-14102011 Offentlig journal Periode: 10102011-14102011 07/00629-45 I Dok.dato: 11072011 Jour.dato: 10102011 Sak: GRID DATA FRA NORDLAND/TROMS/FINNMARK Dok: Vannkolonnedata og rådatafiler for måleområdene A10 og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20062011-24062011

Offentlig journal Periode: 20062011-24062011 Offentlig journal Periode: 20062011-24062011 05/00682-15 U Dok.dato: 24062011 Jour.dato: 24062011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Personal - IK Mottaker: Avskjermet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02012013-04012013

Offentlig journal Periode: 02012013-04012013 Offentlig journal Periode: 02012013-04012013 06/00511-18 U Dok.dato: 19122012 Jour.dato: 04012013 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Ingunn Kringstad Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 29052012-01062012 07/00802-8 U Dok.dato: 29052012 Jour.dato: 30052012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Morgan Ganerød Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29102012-02112012

Offentlig journal Periode: 29102012-02112012 Offentlig journal Periode: 29102012-02112012 07/00356-10 U Dok.dato: 16102012 Jour.dato: 30102012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Jörg Ebbing Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 07/00436-12 U Dok.dato: 19102009 Jour.dato: 20102009 Mottaker: Mettler- Toledo AS Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21122009-30122009

Offentlig journal Periode: 21122009-30122009 Offentlig journal Periode: 21122009-30122009 05/00900-10 U Dok.dato: 22122009 Jour.dato: 22122009 Avsender: Grunnvann og grunnvarme - AD Mottaker: Alta kommune, Drifts- og utbyggingsavdelingen - Per Ole

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15102012-19102012

Offentlig journal Periode: 15102012-19102012 Offentlig journal Periode: 15102012-19102012 05/00956-9 U Dok.dato: 11102012 Jour.dato: 15102012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Mottaker: David Roberts Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15112010-19112010

Offentlig journal Periode: 15112010-19112010 Offentlig journal Periode: 15112010-19112010 05/00511-28 U Dok.dato: 03112010 Jour.dato: 17112010 Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: INFORMASJONS- OG MEDIEPLAN.

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 09012012-13012012 06/00456-11 I Dok.dato: 11012012 Jour.dato: 11012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 06/00295-28 U Dok.dato: 25052011 Jour.dato: 25052011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Nordmøre Energigjenvinning KS Sak: ANALYSER FOR NORDMØRE ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04042011-08042011

Offentlig journal Periode: 04042011-08042011 Offentlig journal Periode: 04042011-08042011 05/00083-7 U Dok.dato: 06042011 Jour.dato: 06042011 Avsender: Grunnvann - ØJ Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Hydrologisk avdeling - Hervé

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11102010-15102010

Offentlig journal Periode: 11102010-15102010 Offentlig journal Periode: 11102010-15102010 05/00508-9 I Dok.dato: 11102010 Jour.dato: 14102010 Avsender: Hurum Energigjenvinning KS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVER - HURUM ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 20022012-24022012

Offentlig journal. Periode: 20022012-24022012 27022012 Offentlig journal Periode: 20022012-24022012 05/00390-14 I Dok.dato: 23022012 Jour.dato: 23022012 Avsender: Bedriftsidrettslaget ved NGU Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Sak: SØKNAD OM

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04072011-08072011

Offentlig journal Periode: 04072011-08072011 Offentlig journal Periode: 04072011-08072011 05/01117-7 I Dok.dato: 30062011 Jour.dato: 07072011 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker: Regnskap - GB Sak: YRKESSKADEFORSIKRING Dok: Premiesatsen for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00189-110 I Pasientreiser Helse Fonna Fritt sykehusvalg Fritt sykehusvalg

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 13122010-17122010 05/00308-27 I Dok.dato: 08122010 Jour.dato: 16122010 Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat, Skred- og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 12112012-16112012 05/00860-21 I Dok.dato: 08112012 Jour.dato: 16112012 Avsender: Avskjermet Dok: Økt stillingsandel Saksbeh: HR / IK 06/00198-11 U Dok.dato: 12112012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14062010-18062010

Offentlig journal Periode: 14062010-18062010 Offentlig journal Periode: 14062010-18062010 05/00343-10 U Dok.dato: 15062010 Jour.dato: 15062010 Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12032012-16032012

Offentlig journal. Periode: 12032012-16032012 19032012 Offentlig journal Periode: 12032012-16032012 05/00295-6 U Dok.dato: 12032012 Jour.dato: 13032012 Avsender: Regnskap - GB Mottaker: DNB Sak: STATENS KONSERNKONTOORDNING - VALUTAKONTO FOR KONSERNKONTOSYSTEMET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22082011-26082011

Offentlig journal Periode: 22082011-26082011 Offentlig journal Periode: 22082011-26082011 07/00205-33 U Dok.dato: 23082011 Jour.dato: 23082011 Avsender: Maringeologi - OL Mottaker: FORSVARET, Fellesoperativt hovedkvarter FOHK Sak: HAVBUNNSDATA FOR

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013 Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00189-114 U Dok.dato: 25.03.2013 Jour.dato: 25.03.2013 Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28112011-02122011

Offentlig journal Periode: 28112011-02122011 Offentlig journal Periode: 28112011-02122011 07/00205-36 U Dok.dato: 30112011 Jour.dato: 01122011 Avsender: Maringeologi - RB Mottaker: Astafjordprosjektet - Børge Arvesen Sak: HAVBUNNSDATA FOR ASTAFJORDPROSJEKTET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00099-34 I - Oppdragsbekreftelse - Avskjermet 10/00102-33 I - Oppdragsbekreftelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 07022011-11022011

Offentlig journal Periode: 07022011-11022011 Offentlig journal Periode: 07022011-11022011 05/00068-23 U Dok.dato: 09022011 Jour.dato: 11022011 0 Avsender: Skred - RG Mottaker: Møre og Romsdal fylkeskommune - Einar Anda Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22-11-2012-22-11-2012

Offentlig journal Periode: 22-11-2012-22-11-2012 Offentlig journal Periode: 22-11-2012-22-11-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00074-18 I Helse Midt-Norge RHF Tjenesteleveranseavtale SLA Etterlysning

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00308-24 I Dok.dato: 16022010 Jour.dato: 22022010 Avsender: Norges vassdrags- og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014

Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014 Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-268 I Dok.dato: 20.02.2014 Jour.dato: 21.02.2014 Digital

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15082011-19082011

Offentlig journal Periode: 15082011-19082011 Offentlig journal Periode: 15082011-19082011 07/00629-44 I Dok.dato: 11082011 Jour.dato: 15082011 Avsender: Statens kartverk Mottaker: Maringeologi - HAO Sak: GRID DATA FRA NORDLAND/TROMS/FINNMARK Dok:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 11072011-15072011 06/00295-29 U Dok.dato: 12072011 Jour.dato: 14072011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Nordmøre Energigjenvinning KS Sak: ANALYSER FOR NORDMØRE ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 29082011-02092011 05/00860-15 I Dok.dato: 24082011 Jour.dato: 01092011 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal - IK Dok: Forlengelse av redusert stilling Saksbeh: Personal /

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 06092010-10092010 06/00715-5 U Dok.dato: 10092010 Jour.dato: 10092010 Avsender: Regnskap - GB Mottaker: Deloitte MKB Accountancy & Advies B.V. Sak: INTERNATIONAL YEAR OF PLANET

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 27022013. Offentlig journal. Periode: 25022013-25022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 27022013. Offentlig journal. Periode: 25022013-25022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 25022013-25022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00564-16 Mottaker: Dok.dato: 20022013 Jour.dato: 25022013 Spesialist

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31102011-04112011

Offentlig journal Periode: 31102011-04112011 Offentlig journal Periode: 31102011-04112011 05/00213-7 05/00682-16 05/00757-8 Side2 05/00915-8 06/00295-30 U Dok.dato: 03112011 Jour.dato: 03112011 Tilg. kode: U Par.: 0 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013

Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013 Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00100-7 X Dok.dato: 03.12.2012 Jour.dato: 03.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06.

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2012-8.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 09.07.2012 Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune Høringer 2012 2012/10-25

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30012012-03022012

Offentlig journal. Periode: 30012012-03022012 06022012 Offentlig journal Periode: 30012012-03022012 05/00080-18 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 03022012 Avsender: International Centre for Geohazards (ICG) - Farrokh Nadim Mottaker: Regnskap - HST Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-01-2014-23-01-2014

Offentlig journal Periode: 23-01-2014-23-01-2014 Offentlig journal Periode: 23-01-2014-23-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00121-29 I Avdeling for pasientreiser Helse Bergen HF Utfylling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02-01-2014-02-01-2014

Offentlig journal Periode: 02-01-2014-02-01-2014 Offentlig journal Periode: 02-01-2014-02-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-246 I Oslo Universitetssykehus - Pasientreiser Oslo Akershus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012

Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012 Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00073-13 I Innvilge reiser hjem for studenter når de skal til sykehus

Detaljer

Periode: 19-07-2011-19-07-2011

Periode: 19-07-2011-19-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 20.07.2011 Offentlig journal Periode: 19-07-2011-19-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01620-10 I Dok.dato: 16.06.2011 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31-01-2013-31-01-2013

Offentlig journal Periode: 31-01-2013-31-01-2013 Offentlig journal Periode: 31-01-2013-31-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00170-14 I Dok.dato: 29.01.2013 Jour.dato: 31.01.2013 - Oppdragsbekreftelse

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 14032011-18032011 05/00390-12 I Dok.dato: 13032011 Jour.dato: 14032011 Avsender: Bedriftsidrettslaget ved NGU - Bjørn Ivar Rindstad Mottaker: Adm - PGØ Sak: SØKNAD OM IDRETTSARRANGEMENT

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 21032011-25032011 05/00390-13 U Dok.dato: 23032011 Jour.dato: 23032011 0 Avsender: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Mottaker: Bedriftsidrettslaget ved NGU - Bjørn Ivar Rindstad

Detaljer

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04230-35 I Dok.dato: 15122009 Jour.dato: 0 olav.andreas.bryge@tollbodadvokatene.no

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-10-2012-12-10-2012

Offentlig journal Periode: 12-10-2012-12-10-2012 Offentlig journal Periode: 12-10-2012-12-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00058-20 X Personal Personalmappe - Avskjermet Tillegg til arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 14022011-18022011 06/00419-37 U Dok.dato: 16022011 Jour.dato: 17022011 0 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Franzefoss Pukk AS Sak: ANALYSER FOR FRANZEFOSS PUKK Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18052009-20052009

Offentlig journal Periode: 18052009-20052009 Offentlig journal Periode: 18052009-20052009 05/00148-35 I Dok.dato: 15052009 Jour.dato: 18052009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Ellen Sofie Grefsrud Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10-02-2014-10-02-2014

Offentlig journal Periode: 10-02-2014-10-02-2014 Offentlig journal Periode: 10-02-2014-10-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00060-14 X Dok.dato: 13.01.2014 Jour.dato: 10.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-06-2013-24-06-2013

Offentlig journal Periode: 24-06-2013-24-06-2013 Offentlig journal Periode: 24-06-2013-24-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00120-7 U Pasientreiser Moelv Familievernkontor Forespørsel til

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14-03-2014-14-03-2014

Offentlig journal Periode: 14-03-2014-14-03-2014 Offentlig journal Periode: 14-03-2014-14-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-274 I Pasientreiser Helse Førde Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-11-2012-23-11-2012

Offentlig journal Periode: 23-11-2012-23-11-2012 Offentlig journal Periode: 23-11-2012-23-11-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00117-13 I Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013

Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013 Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-106 N Dok.dato: 18.04.2013 Jour.dato: 19.04.2013 IKT Fagavdeling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08062012-08062012. Helse Sor-Øst RHF 11062012

Offentlig journal. Periode: 08062012-08062012. Helse Sor-Øst RHF 11062012 Helse Sor-Øst RHF 11062012 Offentlig journal Periode: 08062012-08062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/02514-20 Dok.dato: 29032012 Jour.dato: 08062012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06072009-07082009

Offentlig journal Periode: 06072009-07082009 Offentlig journal Periode: 06072009-07082009 05/00148-40 I Dok.dato: 03072009 Jour.dato: 06082009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Terje Hindenes Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 07082013. Offentlig journal. Periode: 06082013-06082013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 07082013. Offentlig journal. Periode: 06082013-06082013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Helse Sør-Øst RHF 07082013 Offentlig journal Periode: 06082013-06082013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-øst RHF 07082013 08/00593-77 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22022013-22022013. Helse Sor-øst RHF 25022013

Offentlig journal. Periode: 22022013-22022013. Helse Sor-øst RHF 25022013 Helse Sor-øst RHF 25022013 Offentlig journal Periode: 22022013-22022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (1V): Ja Offentligjournal Periode: 22022013-22022013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10-02-2015-10-02-2015

Offentlig journal Periode: 10-02-2015-10-02-2015 Offentlig journal Periode: 10-02-2015-10-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00506-40 I Kontrollutvalget - Wibekke-Helen Viken

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014

Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014 Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00337-70 I Pasientreiser Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ledsagerbehov

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-06-2013-26-06-2013

Offentlig journal Periode: 26-06-2013-26-06-2013 Offentlig journal Periode: 26-06-2013-26-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00302-9 I Avdeling for pasientreiser Helse Bergen HF Internett

Detaljer