Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 06122010-10122010"

Transkript

1 Offentlig journal Periode:

2 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Hurum Energigjenvinning KS Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVER - HURUM ENERGIGJENVINNING KS Dok: Oversendelse av analyserapport Saksbeh: NGU-lab / BK 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Franzefoss Pukk AS, Avd. Lierskogen Sak: ANALYSER FOR FRANZEFOSS PUKK Dok: Oversendelse av analyserapport Saksbeh: NGU-lab / BK 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSER FOR ASPLAN VIAK Dok: Oversendelse av analyserapportene , og Saksbeh: NGU-lab / BK Side2

3 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Mettler- Toledo AS Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Mettler- Toledo AS Mottaker: NGU-lab - BD Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Pristilbud kalibrering av vekter / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Justervesenet - Bjørn Bakkejord Mottaker: NGU-lab - BD Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Pristilbud kalibrering av vekter 2010 Side3

4 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Justervesenet - Bjørn Bakkejord Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Bestilling av kalibrering av vekter / U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Mettler- Toledo AS Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Justervesenet - Bjørn Bakkejord Mottaker: NGU-lab - BD Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter 2010 Side4

5 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Justervesenet - Bjørn Bakkejord Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Justervesenet - Bjørn Bakkejord Mottaker: NGU-lab - BD Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter / U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Justervesenet - Bjørn Bakkejord Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Bestilling av kalibrering av vekter 2010 Side5

6 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Justervesenet Mottaker: NGU-lab - BD Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Rapport fra kontroll/verifikasjon av måleredskap 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesgeologen Mottaker: Pukk og grus - PRN Sak: GRUS- OG PUKKDATABASEN, NORD-TRØNDELAG FYLKE Dok: Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Delutbetaling av tilskudd. Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / PRN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - IK Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Overgang til pensjon Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK Side6

7 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - OT Mottaker: Valeport Ltd. Sak: REPARASJON AV SVP 650 MK2 Dok: Purchase order - tide gauge Model 740 Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / OT 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Molab as Sak: ANALYSEOPPDRAG FOR MOLAB AS Dok: Oversendelse av analyserapportene og Saksbeh: NGU-lab / BK 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Molab as Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSEOPPDRAG FOR MOLAB AS Dok: Bestilling asv analyse av 4 sedimentprøver Saksbeh: NGU-lab / BK Side7

8 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSLAG TIL VERN AV SKOG OG NATURRESERVATER Dok: Høring: Forslag om utvidelse av Lundsneset naturreservat i Halden kommune Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - IK Mottaker: Morten Jartun Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Oppsigelse av stilling tatt til etterretning. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Franzefoss Minerals Sentrallaboratoriet Sak: ANALYSER AV PRØVER FRA FRANZEFOSS MINERALS, SENTRALLABORATORIET Dok: Oversendelse av analyserapport Saksbeh: NGU-lab / BK Side8

9 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSEOPPDRAG FOR NORSK BETONG- OG TILSLAGSLABORATORIUM AS (NBTL) Dok: Bestilling av kjemiske analyser for tungmetaller Saksbeh: NGU-lab / BK 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS Sak: ANALYSEOPPDRAG FOR NORSK BETONG- OG TILSLAGSLABORATORIUM AS (NBTL) Dok: Oversendelse av analyserapport Saksbeh: NGU-lab / BK 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Havforskningsinstituttet Mottaker: Maringeologi - TT Sak: PROGRAMSTYRING MAREANO Dok: MAREANO - Langtidsplan /2014. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / TT Side9

10 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt - Terje H. Bargel Mottaker: Geofaglig avdeling - JH Sak: KVIKKLEIREKARTLEGGING - SAMARBEID MED NVE Dok: NGU-notat om kvikkleirekartlegging fra 2005 Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Geofaglig avdeling / JH 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geokjemi og miljø - OAE Mottaker: Bergen kommune, Byrådsavdeling for klima-, miljø- og byutvikling Sak: JORDSORTERINGSANLEGG Dok: Oversendelse av NGU rapport Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / OAE 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geokjemi og miljø - OAE Mottaker: Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland Sak: JORDSORTERINGSANLEGG Dok: Oversendelse av NGU rapport Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / OAE Side10

11 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Adm - PGØ Sak: STATSBUDSJETTET OG VIRKSOMHETSPLAN 2011 Dok: Frister for budsjettarbeidet i 2011 Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm / PGØ 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Trykkpartner Grytting AS Mottaker: Geodataforvaltning - BIR Sak: TRYKKING AV KART Dok: Tilbud og bestilling - kvartærgeologisk kart Lesja kommune Saksansv: Geodataforvaltning / PR Saksbeh: Geodataforvaltning / BIR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Trykkpartner Grytting AS Mottaker: Geodataforvaltning - BIR Sak: TRYKKING AV KART Dok: Tilbud og bestilling - kvartærgeologisk kart Rogaland fylke Saksansv: Geodataforvaltning / PR Saksbeh: Geodataforvaltning / BIR Side11

12 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Berggrunn og skorpeprosesser - BB Mottaker: Colorado State University, AIRIE Sak: RE-OS ANALYSER. Dok: Offer for Re-Os analyses of molybdenite samples from the Oslo rift granitoids Saksansv: Berggrunn og skorpeprosesser / AE Saksbeh: Berggrunn og skorpeprosesser / BB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Colorado State University, AIRIE Mottaker: Berggrunn og skorpeprosesser - BB Sak: RE-OS ANALYSER. Dok: Offer for Re-Os analyses of molybdenite samples from the Oslo rift granitoids Saksansv: Berggrunn og skorpeprosesser / AE Saksbeh: Berggrunn og skorpeprosesser / BB 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Berggrunn og skorpeprosesser - BB Mottaker: Colorado State University, AIRIE Sak: RE-OS ANALYSER. Dok: Offer and order for Re-Os analyses of molybdenite samples from the Oslo rift granitoids Saksansv: Berggrunn og skorpeprosesser / AE Saksbeh: Berggrunn og skorpeprosesser / BB Side12

13 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 15 Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Personal - BH Sak: HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN Dok: Invitasjon til møte med FAD. Hovedtariffavtalen , forhandlinger 2. avtaleår Saksansv: Personal / BH Saksbeh: Personal / BH 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Løsmasser og klimautvikling - OF Mottaker: Stockholms Universitet, Inst. för naturgeografi och kvartärgeologi - Karna Lidmar-Bergström Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Ekskursjon i Sør-Sverige - honorar. Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / OF 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Intertek West Lab AS Sak: ANALYSER FOR INTERTEK WEST LAB 2010 Dok: Oversendelse av analyserapport Saksbeh: NGU-lab / BK Side13

14 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Intertek West Lab AS Sak: ANALYSER FOR INTERTEK WEST LAB 2010 Dok: Oversendelse av analyserapport Saksbeh: NGU-lab / BK 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Hydro Aluminium Sunndal Sak: PRØVER FOR HYDRO ALUMINIUM SUNNDAL Dok: Oversendelse av analyserapport Saksbeh: NGU-lab / BK 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Dagsorden for besøk Side14

15 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Spørsmål om antall analyser 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Dok: Spørsmål om antall analyser 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Rapporter fra bedømmingen Side15

16 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Dok: Rapporter fra bedømmingen 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Barbara Reeve Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Dok: Delayed closing of major nonconformity, NGU-Lab (Test 020) 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Delayed closing of major nonconformity, NGU-Lab (Test 020) Side16

17 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Rapporter fra bedømmingen 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Barbara Reeve Dok: Nonconformity 10-1, NGU-Lab (Test 020) 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Rapport fra teknisk sakkyndig NA-SO2c Side17

18 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Tilbakemelding på korrigerende tiltak, avvik nr 1 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Barbara Reeve Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Dok: Avvik nr. 5 NGU-Lab (Test 020) 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Dok: Anmodning om utsatt lukkingsfrist for avvik ved NGU-Lab (Test 020) Side18

19 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Anmodning om utsatt lukkingsfrist for avvik ved NGU-Lab (Test 020) 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Avvik nr. 5 NGU-Lab (Test 020) 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Barbara Reeve Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for plante og miljøvitenskap - Elin Gjengedal Dok: Lukking av avvik NGU-Lab (Test 020) Side19

20 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Mottaker: Statsbygg Midt-Norge Sak: TILBYGG VED NASJONALT BOREKJERNE- OG PRØVESENTER LØKKEN Dok: Bestilling av tilbygg ved nasjonalt borekjerne- og prøvesenter Løkken Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm / PGØ 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Berit Forbord Moen - BFM Mottaker: Leka kommune Sak: TILPASSING AV GEOLOGISKE TJENESTER OG PRODUKTER TIL AREALPLANLEGGING. Dok: Invitasjon til å deltakelse i pilotprosjektet. Saksansv: Info / BFM Saksbeh: Info / BFM 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Løsmasser og klimautvikling - OF Mottaker: Norsk Romsenter Sak: SØKNAD OM MIDLER TIL "METODEUTVIKLING: BRUK AV OPTISKE FJERNANALYSEDATA VED KARTLEGGING OG MONITORERING AV LØSMASSER OG SKRED" Dok: Ny søknad om overføring av midler fra 2010 til 2011 Saksansv: Løsmasser og klimautvikling / JK Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / OF Side20

21 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: DnB NOR Bank ASA Mottaker: Regnskap - GB Sak: STATENS KONSERNKONTOORDNING Dok: Avrop på rammeavtale. Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - AIL Mottaker: Statens strålevern Sak: SKAGERRAKKJERNER - SAMARBEID MED STATENS STRÅLEVERN. Dok: Konsulentavtale No M13-10/29. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / AIL 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens strålevern Mottaker: Maringeologi - AIL Sak: SKAGERRAKKJERNER - SAMARBEID MED STATENS STRÅLEVERN. Dok: Tilsagn: Undertegnet konsulentavtale nr. M13-10/29 Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / AIL Side21

22 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - AIL Mottaker: Statens strålevern Sak: SKAGERRAKKJERNER - SAMARBEID MED STATENS STRÅLEVERN. Dok: Skagerrak samples. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / AIL 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: FVL Par.: FVL 13.2 Avsender: Total E&P Norge Mottaker: Sokkelgeofysikk - OO Sak: FLYMAGNETISKE DATA Dok: Undertegnet kontrakt 4100P Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: FVL Par.: FVL 13.2 Avsender: Total E&P Norge Mottaker: Sokkelgeofysikk - OO Sak: FLYMAGNETISKE DATA Dok: Tilsagn: Supplementary agreement no. 1 under Licence agreement 4100P Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO Side22

23 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - AR Mottaker: Norges vassdrags- og energidirektorat Sak: SØKNAD OM UTTAK AV GRUNNVANN TIL HOLTÅLEN KOMMUNALE VASSVERK I HOLTÅLEN KOMMUNE Dok: Uttak av grunnvann til Holtålen kommunale vassverk Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Norsas AS - Hågen Hatling Sak: ANALYSEOPPDRAG FOR NORSAS AS Dok: Oversendelse av analyserapportene og Saksbeh: NGU-lab / BK 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statoil ASA, Vækerø Mottaker: Maringeologi - RB Sak: SEABED PROSJEKTFORSLAG Dok: Forslag til samarbeidsprosjekt - Sandwaves - mellom NGU, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB Side23

24 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo Mottaker: Naturstein - GM Sak: PRØVETAKING AV KVERNSTEIN - KULTURHISTORISK MUSEUM, UiO Dok: Innvilget søknad om prøvetaking av kvernstein Saksansv: Naturstein / RMD Saksbeh: Naturstein / GM 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Løsmasser og klimautvikling - EL Mottaker: Badger Explorer ASA Sak: TEST SITES FOR DRILLING Dok: Proposal for drilling test sites in Jæren and Lista. Saksansv: Løsmasser og klimautvikling / JK Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / EL 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: DELTAKELSE I PROSPEKTERINGSMESSEN 2011 Dok: Deltakelse i "Prospectors and Developers Association of Canada International Convention, March 2011". Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB Side24

25 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Norsk Thorium Sak: MUTINGSRETTIGHETER I FENSFELTET Dok: Fensfeltet Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Thorium Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: MUTINGSRETTIGHETER I FENSFELTET Dok: REE-forekomster i Fensfeltet Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 10/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: NAV Intro Trondheim Mottaker: Personal - AD Sak: FORESPØRSEL OM ARBEISPRAKSIS Dok: Forespørsel om arbeidspraksis - Avskjermet Saksansv: Personal / BH Saksbeh: Personal / AD Side25

26 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: PROFESSORAT I MINERALUTVINNING (MINERALTEKNIKK) VED NTNU Dok: Søknad om finansiering av et professorat i mineralutvinning (mineralteknikk) ved NTNU. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Grunnvann - BF Sak: VANNFORVALTNINGSPLANER - ERFARINGSBREV TIL VANNREGIONMYNDIGHETER OG VANNREGIONUTVALG Dok: Vannforvaltningsplaner. Oversendelse av erfaringsbrev fra Miljøverndepartementet. Saksansv: Grunnvann / BF Saksbeh: Grunnvann / BF 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Anders Romundseth Mottaker: Personal - Eli Sivertsvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Takker ja til tilbud om stilling. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / Eli Sivertsvik Side26

27 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Regnskap - GB Sak: FASTSETTELSE OG BRUK AV STANDARD KONTOPLAN FOR STATLIGE VIRKSOMHETER Dok: Fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter - Finansdepartementets rundskriv R-102/2010 Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sysselmannen på Svalbard Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORVALTNINGSPLAN FOR NATURRESERVATENE PÅ ØST-SVALBARD Dok: Oppstartmelding: Forvaltningsplan for Øst-Svalbard Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Saipem Ltd. Mottaker: Maringeologi - TT Sak: DESKTOP STUDY Dok: Forespørsel om desktop study i Stavangerområdet. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / TT Side27

28 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - RB Mottaker: Saipem Ltd. Sak: DESKTOP STUDY Dok: Desktop study i Stavangerområdet. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Brønnøysundregistrene Mottaker: Grunnvann - TS Sak: ÅRSRAPPORTER TIL OPPGAVEREGISTERET Dok: Årlig kontroll av registrerte opplysninger i Oppgaveregisteret Saksansv: Grunnvann / BF Saksbeh: Grunnvann / TS 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Grunnvann - TS Mottaker: Brønnøysundregistrene Sak: ÅRSRAPPORTER TIL OPPGAVEREGISTERET Dok: Årsrapport 2010 til Oppgaveregisteret Saksansv: Grunnvann / BF Saksbeh: Grunnvann / TS Side28

29 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: RRL Par.: RRL 18 Avsender: Riksrevisjonen Mottaker: Regnskap - GB Sak: ÅRSAVLSUTNINGSREVISJON FOR REGNSKAPSÅRET 2010 Dok: Årsavslutning for regnskapsåret 2010 Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for mineralforvaltning og Bergmesteren for Svalbard Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: IN SITU MALMVERDI Dok: In situ malmverdi Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Vest-Agder fylkeskommune Mottaker: Grunnvann - BF Sak: VANNREGION AGDER Dok: Invitasjon til møte i vannregionutvalget Saksansv: Grunnvann / BF Saksbeh: Grunnvann / BF Side29

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 07/00256-5 I Dok.dato: 13012011 Jour.dato: 17012011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 05/00604-10 I Dok.dato: 27112012 Jour.dato: 04122012 Avsender: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Ana Banica

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00308-24 I Dok.dato: 16022010 Jour.dato: 22022010 Avsender: Norges vassdrags- og

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012 21022012 Offentlig journal Periode: 13022012-17022012 05/00343-12 U Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 13022012 0 Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Brønnøysundregistrene Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23082010 -

Offentlig journal Periode: 23082010 - Offentlig journal Periode: 23082010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00004-15 I Dok.dato: 25082010 Jour.dato: 26082010 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08112010 -

Offentlig journal Periode: 08112010 - Offentlig journal Periode: 08112010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00004-18 I Dok.dato: 09112010 Jour.dato: 10112010 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013 Hol kommune 26.0.201 Offentlig journal Periode: 25-0-201-25-0-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 26.0.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03102011-07102011

Offentlig journal Periode: 03102011-07102011 Offentlig journal Periode: 03102011-07102011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00039-61 I Dok.dato: 30092011 Jour.dato: 03102011 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013 Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig journal Periode: 06-0-201-10-0-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012 Hol kommune 3.11.01 Offentlig journal Periode: 0-11-01-0-11-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 3.11.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01.

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,S, Status: J,A 31.01.2011 nnhold: Sl. Klepp k, Austre Bore gnr 45. Notat v. THO etter besøk på gnr 45, Austre Bore Klepp k. Austre Bore

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013 Hol kommune 22.01.201 Offentlig journal Periode: 18-01-201-18-01-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 22.01.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer