Offentlig journal Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 06122010-10122010"

Transkript

1 Offentlig journal Periode:

2 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Hurum Energigjenvinning KS Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVER - HURUM ENERGIGJENVINNING KS Dok: Oversendelse av analyserapport Saksbeh: NGU-lab / BK 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Franzefoss Pukk AS, Avd. Lierskogen Sak: ANALYSER FOR FRANZEFOSS PUKK Dok: Oversendelse av analyserapport Saksbeh: NGU-lab / BK 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSER FOR ASPLAN VIAK Dok: Oversendelse av analyserapportene , og Saksbeh: NGU-lab / BK Side2

3 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Mettler- Toledo AS Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Mettler- Toledo AS Mottaker: NGU-lab - BD Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Pristilbud kalibrering av vekter / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Justervesenet - Bjørn Bakkejord Mottaker: NGU-lab - BD Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Pristilbud kalibrering av vekter 2010 Side3

4 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Justervesenet - Bjørn Bakkejord Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Bestilling av kalibrering av vekter / U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Mettler- Toledo AS Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Justervesenet - Bjørn Bakkejord Mottaker: NGU-lab - BD Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter 2010 Side4

5 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Justervesenet - Bjørn Bakkejord Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Justervesenet - Bjørn Bakkejord Mottaker: NGU-lab - BD Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter / U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Justervesenet - Bjørn Bakkejord Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Bestilling av kalibrering av vekter 2010 Side5

6 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Justervesenet Mottaker: NGU-lab - BD Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Rapport fra kontroll/verifikasjon av måleredskap 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesgeologen Mottaker: Pukk og grus - PRN Sak: GRUS- OG PUKKDATABASEN, NORD-TRØNDELAG FYLKE Dok: Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Delutbetaling av tilskudd. Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / PRN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - IK Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Overgang til pensjon Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK Side6

7 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - OT Mottaker: Valeport Ltd. Sak: REPARASJON AV SVP 650 MK2 Dok: Purchase order - tide gauge Model 740 Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / OT 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Molab as Sak: ANALYSEOPPDRAG FOR MOLAB AS Dok: Oversendelse av analyserapportene og Saksbeh: NGU-lab / BK 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Molab as Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSEOPPDRAG FOR MOLAB AS Dok: Bestilling asv analyse av 4 sedimentprøver Saksbeh: NGU-lab / BK Side7

8 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSLAG TIL VERN AV SKOG OG NATURRESERVATER Dok: Høring: Forslag om utvidelse av Lundsneset naturreservat i Halden kommune Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - IK Mottaker: Morten Jartun Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Oppsigelse av stilling tatt til etterretning. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Franzefoss Minerals Sentrallaboratoriet Sak: ANALYSER AV PRØVER FRA FRANZEFOSS MINERALS, SENTRALLABORATORIET Dok: Oversendelse av analyserapport Saksbeh: NGU-lab / BK Side8

9 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSEOPPDRAG FOR NORSK BETONG- OG TILSLAGSLABORATORIUM AS (NBTL) Dok: Bestilling av kjemiske analyser for tungmetaller Saksbeh: NGU-lab / BK 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS Sak: ANALYSEOPPDRAG FOR NORSK BETONG- OG TILSLAGSLABORATORIUM AS (NBTL) Dok: Oversendelse av analyserapport Saksbeh: NGU-lab / BK 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Havforskningsinstituttet Mottaker: Maringeologi - TT Sak: PROGRAMSTYRING MAREANO Dok: MAREANO - Langtidsplan /2014. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / TT Side9

10 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt - Terje H. Bargel Mottaker: Geofaglig avdeling - JH Sak: KVIKKLEIREKARTLEGGING - SAMARBEID MED NVE Dok: NGU-notat om kvikkleirekartlegging fra 2005 Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Geofaglig avdeling / JH 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geokjemi og miljø - OAE Mottaker: Bergen kommune, Byrådsavdeling for klima-, miljø- og byutvikling Sak: JORDSORTERINGSANLEGG Dok: Oversendelse av NGU rapport Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / OAE 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geokjemi og miljø - OAE Mottaker: Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland Sak: JORDSORTERINGSANLEGG Dok: Oversendelse av NGU rapport Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / OAE Side10

11 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Adm - PGØ Sak: STATSBUDSJETTET OG VIRKSOMHETSPLAN 2011 Dok: Frister for budsjettarbeidet i 2011 Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm / PGØ 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Trykkpartner Grytting AS Mottaker: Geodataforvaltning - BIR Sak: TRYKKING AV KART Dok: Tilbud og bestilling - kvartærgeologisk kart Lesja kommune Saksansv: Geodataforvaltning / PR Saksbeh: Geodataforvaltning / BIR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Trykkpartner Grytting AS Mottaker: Geodataforvaltning - BIR Sak: TRYKKING AV KART Dok: Tilbud og bestilling - kvartærgeologisk kart Rogaland fylke Saksansv: Geodataforvaltning / PR Saksbeh: Geodataforvaltning / BIR Side11

12 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Berggrunn og skorpeprosesser - BB Mottaker: Colorado State University, AIRIE Sak: RE-OS ANALYSER. Dok: Offer for Re-Os analyses of molybdenite samples from the Oslo rift granitoids Saksansv: Berggrunn og skorpeprosesser / AE Saksbeh: Berggrunn og skorpeprosesser / BB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Colorado State University, AIRIE Mottaker: Berggrunn og skorpeprosesser - BB Sak: RE-OS ANALYSER. Dok: Offer for Re-Os analyses of molybdenite samples from the Oslo rift granitoids Saksansv: Berggrunn og skorpeprosesser / AE Saksbeh: Berggrunn og skorpeprosesser / BB 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Berggrunn og skorpeprosesser - BB Mottaker: Colorado State University, AIRIE Sak: RE-OS ANALYSER. Dok: Offer and order for Re-Os analyses of molybdenite samples from the Oslo rift granitoids Saksansv: Berggrunn og skorpeprosesser / AE Saksbeh: Berggrunn og skorpeprosesser / BB Side12

13 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 15 Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Personal - BH Sak: HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN Dok: Invitasjon til møte med FAD. Hovedtariffavtalen , forhandlinger 2. avtaleår Saksansv: Personal / BH Saksbeh: Personal / BH 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Løsmasser og klimautvikling - OF Mottaker: Stockholms Universitet, Inst. för naturgeografi och kvartärgeologi - Karna Lidmar-Bergström Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Ekskursjon i Sør-Sverige - honorar. Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / OF 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Intertek West Lab AS Sak: ANALYSER FOR INTERTEK WEST LAB 2010 Dok: Oversendelse av analyserapport Saksbeh: NGU-lab / BK Side13

14 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Intertek West Lab AS Sak: ANALYSER FOR INTERTEK WEST LAB 2010 Dok: Oversendelse av analyserapport Saksbeh: NGU-lab / BK 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Hydro Aluminium Sunndal Sak: PRØVER FOR HYDRO ALUMINIUM SUNNDAL Dok: Oversendelse av analyserapport Saksbeh: NGU-lab / BK 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Dagsorden for besøk Side14

15 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Spørsmål om antall analyser 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Dok: Spørsmål om antall analyser 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Rapporter fra bedømmingen Side15

16 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Dok: Rapporter fra bedømmingen 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Barbara Reeve Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Dok: Delayed closing of major nonconformity, NGU-Lab (Test 020) 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Delayed closing of major nonconformity, NGU-Lab (Test 020) Side16

17 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Rapporter fra bedømmingen 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Barbara Reeve Dok: Nonconformity 10-1, NGU-Lab (Test 020) 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Rapport fra teknisk sakkyndig NA-SO2c Side17

18 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Tilbakemelding på korrigerende tiltak, avvik nr 1 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Barbara Reeve Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Dok: Avvik nr. 5 NGU-Lab (Test 020) 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Dok: Anmodning om utsatt lukkingsfrist for avvik ved NGU-Lab (Test 020) Side18

19 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Anmodning om utsatt lukkingsfrist for avvik ved NGU-Lab (Test 020) 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Mottaker: NGU-lab - BD Dok: Avvik nr. 5 NGU-Lab (Test 020) 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BD Mottaker: Barbara Reeve Norsk Akkreditering - Kari Mette Hasmo Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for plante og miljøvitenskap - Elin Gjengedal Dok: Lukking av avvik NGU-Lab (Test 020) Side19

20 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Mottaker: Statsbygg Midt-Norge Sak: TILBYGG VED NASJONALT BOREKJERNE- OG PRØVESENTER LØKKEN Dok: Bestilling av tilbygg ved nasjonalt borekjerne- og prøvesenter Løkken Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm / PGØ 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Berit Forbord Moen - BFM Mottaker: Leka kommune Sak: TILPASSING AV GEOLOGISKE TJENESTER OG PRODUKTER TIL AREALPLANLEGGING. Dok: Invitasjon til å deltakelse i pilotprosjektet. Saksansv: Info / BFM Saksbeh: Info / BFM 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Løsmasser og klimautvikling - OF Mottaker: Norsk Romsenter Sak: SØKNAD OM MIDLER TIL "METODEUTVIKLING: BRUK AV OPTISKE FJERNANALYSEDATA VED KARTLEGGING OG MONITORERING AV LØSMASSER OG SKRED" Dok: Ny søknad om overføring av midler fra 2010 til 2011 Saksansv: Løsmasser og klimautvikling / JK Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / OF Side20

21 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: DnB NOR Bank ASA Mottaker: Regnskap - GB Sak: STATENS KONSERNKONTOORDNING Dok: Avrop på rammeavtale. Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - AIL Mottaker: Statens strålevern Sak: SKAGERRAKKJERNER - SAMARBEID MED STATENS STRÅLEVERN. Dok: Konsulentavtale No M13-10/29. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / AIL 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens strålevern Mottaker: Maringeologi - AIL Sak: SKAGERRAKKJERNER - SAMARBEID MED STATENS STRÅLEVERN. Dok: Tilsagn: Undertegnet konsulentavtale nr. M13-10/29 Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / AIL Side21

22 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - AIL Mottaker: Statens strålevern Sak: SKAGERRAKKJERNER - SAMARBEID MED STATENS STRÅLEVERN. Dok: Skagerrak samples. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / AIL 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: FVL Par.: FVL 13.2 Avsender: Total E&P Norge Mottaker: Sokkelgeofysikk - OO Sak: FLYMAGNETISKE DATA Dok: Undertegnet kontrakt 4100P Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: FVL Par.: FVL 13.2 Avsender: Total E&P Norge Mottaker: Sokkelgeofysikk - OO Sak: FLYMAGNETISKE DATA Dok: Tilsagn: Supplementary agreement no. 1 under Licence agreement 4100P Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO Side22

23 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - AR Mottaker: Norges vassdrags- og energidirektorat Sak: SØKNAD OM UTTAK AV GRUNNVANN TIL HOLTÅLEN KOMMUNALE VASSVERK I HOLTÅLEN KOMMUNE Dok: Uttak av grunnvann til Holtålen kommunale vassverk Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Norsas AS - Hågen Hatling Sak: ANALYSEOPPDRAG FOR NORSAS AS Dok: Oversendelse av analyserapportene og Saksbeh: NGU-lab / BK 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statoil ASA, Vækerø Mottaker: Maringeologi - RB Sak: SEABED PROSJEKTFORSLAG Dok: Forslag til samarbeidsprosjekt - Sandwaves - mellom NGU, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB Side23

24 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo Mottaker: Naturstein - GM Sak: PRØVETAKING AV KVERNSTEIN - KULTURHISTORISK MUSEUM, UiO Dok: Innvilget søknad om prøvetaking av kvernstein Saksansv: Naturstein / RMD Saksbeh: Naturstein / GM 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Løsmasser og klimautvikling - EL Mottaker: Badger Explorer ASA Sak: TEST SITES FOR DRILLING Dok: Proposal for drilling test sites in Jæren and Lista. Saksansv: Løsmasser og klimautvikling / JK Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / EL 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: DELTAKELSE I PROSPEKTERINGSMESSEN 2011 Dok: Deltakelse i "Prospectors and Developers Association of Canada International Convention, March 2011". Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB Side24

25 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Norsk Thorium Sak: MUTINGSRETTIGHETER I FENSFELTET Dok: Fensfeltet Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Thorium Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: MUTINGSRETTIGHETER I FENSFELTET Dok: REE-forekomster i Fensfeltet Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 10/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: NAV Intro Trondheim Mottaker: Personal - AD Sak: FORESPØRSEL OM ARBEISPRAKSIS Dok: Forespørsel om arbeidspraksis - Avskjermet Saksansv: Personal / BH Saksbeh: Personal / AD Side25

26 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: PROFESSORAT I MINERALUTVINNING (MINERALTEKNIKK) VED NTNU Dok: Søknad om finansiering av et professorat i mineralutvinning (mineralteknikk) ved NTNU. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Grunnvann - BF Sak: VANNFORVALTNINGSPLANER - ERFARINGSBREV TIL VANNREGIONMYNDIGHETER OG VANNREGIONUTVALG Dok: Vannforvaltningsplaner. Oversendelse av erfaringsbrev fra Miljøverndepartementet. Saksansv: Grunnvann / BF Saksbeh: Grunnvann / BF 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Anders Romundseth Mottaker: Personal - Eli Sivertsvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Takker ja til tilbud om stilling. Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / Eli Sivertsvik Side26

27 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Regnskap - GB Sak: FASTSETTELSE OG BRUK AV STANDARD KONTOPLAN FOR STATLIGE VIRKSOMHETER Dok: Fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter - Finansdepartementets rundskriv R-102/2010 Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sysselmannen på Svalbard Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORVALTNINGSPLAN FOR NATURRESERVATENE PÅ ØST-SVALBARD Dok: Oppstartmelding: Forvaltningsplan for Øst-Svalbard Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Saipem Ltd. Mottaker: Maringeologi - TT Sak: DESKTOP STUDY Dok: Forespørsel om desktop study i Stavangerområdet. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / TT Side27

28 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - RB Mottaker: Saipem Ltd. Sak: DESKTOP STUDY Dok: Desktop study i Stavangerområdet. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Brønnøysundregistrene Mottaker: Grunnvann - TS Sak: ÅRSRAPPORTER TIL OPPGAVEREGISTERET Dok: Årlig kontroll av registrerte opplysninger i Oppgaveregisteret Saksansv: Grunnvann / BF Saksbeh: Grunnvann / TS 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Grunnvann - TS Mottaker: Brønnøysundregistrene Sak: ÅRSRAPPORTER TIL OPPGAVEREGISTERET Dok: Årsrapport 2010 til Oppgaveregisteret Saksansv: Grunnvann / BF Saksbeh: Grunnvann / TS Side28

29 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: RRL Par.: RRL 18 Avsender: Riksrevisjonen Mottaker: Regnskap - GB Sak: ÅRSAVLSUTNINGSREVISJON FOR REGNSKAPSÅRET 2010 Dok: Årsavslutning for regnskapsåret 2010 Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for mineralforvaltning og Bergmesteren for Svalbard Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: IN SITU MALMVERDI Dok: In situ malmverdi Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Vest-Agder fylkeskommune Mottaker: Grunnvann - BF Sak: VANNREGION AGDER Dok: Invitasjon til møte i vannregionutvalget Saksansv: Grunnvann / BF Saksbeh: Grunnvann / BF Side29

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 06/00644-13 I Dok.dato: 03012012 Jour.dato: 03012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27122010-30122010

Offentlig journal Periode: 27122010-30122010 Offentlig journal Periode: 27122010-30122010 07/00413-2 I Dok.dato: 21122010 Jour.dato: 29122010 Avsender: Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet Mottaker: Grunnvann - ØJ Sak: VANNREGION 7 - NORDLAND Dok:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 07/00436-12 U Dok.dato: 19102009 Jour.dato: 20102009 Mottaker: Mettler- Toledo AS Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15112010-19112010

Offentlig journal Periode: 15112010-19112010 Offentlig journal Periode: 15112010-19112010 05/00511-28 U Dok.dato: 03112010 Jour.dato: 17112010 Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: INFORMASJONS- OG MEDIEPLAN.

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012 13022012 Offentlig journal Periode: 06022012-10022012 07/00205-38 I Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 10022012 Avsender: Astafjordprosjektet - Børge Arvesen Mottaker: Maringeologi - OL Sak: HAVBUNNSDATA FOR

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012-15062012

Offentlig journal Periode: 11062012-15062012 Offentlig journal Periode: 11062012-15062012 05/01117-8 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Avsender: Statens pensjonskasse Sak: YRKESSKADEFORSIKRING Dok: Premiesatsen for yrkesskadeforsikringen i

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16052011-20052011

Offentlig journal Periode: 16052011-20052011 Offentlig journal Periode: 16052011-20052011 06/00773-5 I Dok.dato: 06052011 Jour.dato: 18052011 Avsender: Advokatfirmaet Haraldsen Bydal & Co. DA Mottaker: Regnskap - GB Sak: KONKURS - R & R KNUSETEKNIKK

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 06/00295-28 U Dok.dato: 25052011 Jour.dato: 25052011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Nordmøre Energigjenvinning KS Sak: ANALYSER FOR NORDMØRE ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 07/00256-5 I Dok.dato: 13012011 Jour.dato: 17012011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11102010-15102010

Offentlig journal Periode: 11102010-15102010 Offentlig journal Periode: 11102010-15102010 05/00508-9 I Dok.dato: 11102010 Jour.dato: 14102010 Avsender: Hurum Energigjenvinning KS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVER - HURUM ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13092010-17092010

Offentlig journal Periode: 13092010-17092010 Offentlig journal Periode: 13092010-17092010 06/00290-2 I Dok.dato: 16092010 Jour.dato: 17092010 Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSKNINGSRÅDETS NORDOMRÅDESTRATEGI

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21122009-30122009

Offentlig journal Periode: 21122009-30122009 Offentlig journal Periode: 21122009-30122009 05/00900-10 U Dok.dato: 22122009 Jour.dato: 22122009 Avsender: Grunnvann og grunnvarme - AD Mottaker: Alta kommune, Drifts- og utbyggingsavdelingen - Per Ole

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17102011-21102011

Offentlig journal Periode: 17102011-21102011 Offentlig journal Periode: 17102011-21102011 07/00106-80 U Dok.dato: 20102011 Jour.dato: 20102011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Oversendelse av

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 04062012-08062012 07/00802-9 U Dok.dato: 05062012 Jour.dato: 08062012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Morgan Ganerød Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17092012-21092012

Offentlig journal Periode: 17092012-21092012 Offentlig journal Periode: 17092012-21092012 10/00289-25 I Dok.dato: 12092012 Jour.dato: 17092012 Avsender: Steigen kommune Sak: GRAVIMETRISKE MÅLINGER - COOP Dok: Landingstillatelse med helikopter Saksansv:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 08082011-12082011 07/00106-79 U Dok.dato: 08082011 Jour.dato: 09082011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSER FOR ASPLAN VIAK Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17122012-21122012

Offentlig journal Periode: 17122012-21122012 Offentlig journal Periode: 17122012-21122012 05/00604-11 U Dok.dato: 19122012 Jour.dato: 20122012 Mottaker: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Oversendelse av analyserapport 2012.0385

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 16012012-20012012 05/00690-38 I Dok.dato: 13012012 Jour.dato: 18012012 Avsender: Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: PROSJEKTSAMARBEID

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05112012-09112012

Offentlig journal Periode: 05112012-09112012 Offentlig journal Periode: 05112012-09112012 07/00628-122 I Dok.dato: 15102012 Jour.dato: 07112012 Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Sak: BIOLOGISK MANGFOLD - NASJONALT PROGRAM Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 05/00934-21 U Dok.dato: 19102011 Jour.dato: 28112012 Mottaker: Fridtjov Ruden Sak: HYDROGEOLOGISKE UNDERSØKELSER - RAIPAS OG MØLLENESET Dok: Oversendelse av

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30122008-04012009

Offentlig journal Periode: 30122008-04012009 Offentlig journal Periode: 30122008-04012009 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 06/00298-5 I Dok.dato: 19122008 Jour.dato: 30122008 Avsender: Fylkesmannen i Oppland

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 13122010-17122010 05/00308-27 I Dok.dato: 08122010 Jour.dato: 16122010 Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat, Skred- og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00308-24 I Dok.dato: 16022010 Jour.dato: 22022010 Avsender: Norges vassdrags- og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02052011-06052011

Offentlig journal Periode: 02052011-06052011 Offentlig journal Periode: 02052011-06052011 06/00659-10 U Dok.dato: 29042011 Jour.dato: 03052011 Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Statsarkivet i Trondheim Sak: KARTLEGGING AV ARKIVARBEIDET VED NORGES

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20082012-24082012

Offentlig journal Periode: 20082012-24082012 Offentlig journal Periode: 20082012-24082012 10/00529-9 U Dok.dato: 23082012 Jour.dato: 23082012 Mottaker: Miljøverndepartementet Sak: DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET (DOK) Dok: Høringsuttalelse - Rapport

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04042011-08042011

Offentlig journal Periode: 04042011-08042011 Offentlig journal Periode: 04042011-08042011 05/00083-7 U Dok.dato: 06042011 Jour.dato: 06042011 Avsender: Grunnvann - ØJ Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Hydrologisk avdeling - Hervé

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01102012-05102012

Offentlig journal Periode: 01102012-05102012 Offentlig journal Periode: 01102012-05102012 05/00915-15 I Dok.dato: 01102012 Jour.dato: 01102012 Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Eli Sivertsvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31102011-04112011

Offentlig journal Periode: 31102011-04112011 Offentlig journal Periode: 31102011-04112011 05/00213-7 05/00682-16 05/00757-8 Side2 05/00915-8 06/00295-30 U Dok.dato: 03112011 Jour.dato: 03112011 Tilg. kode: U Par.: 0 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 05/00915-9 I Dok.dato: 23012012 Jour.dato: 23012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28122011-29122011

Offentlig journal Periode: 28122011-29122011 Offentlig journal Periode: 28122011-29122011 08/00498-6 Mottaker: Joya Tetreault 08/00562-5 Mottaker: Reza Khabbaz Ghazian 09/00100-19 I Dok.dato: 15122011 Jour.dato: 28122011 Avsender: Havforskningsinstituttet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14062010-18062010

Offentlig journal Periode: 14062010-18062010 Offentlig journal Periode: 14062010-18062010 05/00343-10 U Dok.dato: 15062010 Jour.dato: 15062010 Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22082011-26082011

Offentlig journal Periode: 22082011-26082011 Offentlig journal Periode: 22082011-26082011 07/00205-33 U Dok.dato: 23082011 Jour.dato: 23082011 Avsender: Maringeologi - OL Mottaker: FORSVARET, Fellesoperativt hovedkvarter FOHK Sak: HAVBUNNSDATA FOR

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18052009-20052009

Offentlig journal Periode: 18052009-20052009 Offentlig journal Periode: 18052009-20052009 05/00148-35 I Dok.dato: 15052009 Jour.dato: 18052009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Ellen Sofie Grefsrud Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 29082011-02092011 05/00860-15 I Dok.dato: 24082011 Jour.dato: 01092011 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal - IK Dok: Forlengelse av redusert stilling Saksbeh: Personal /

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 19092011-23092011 07/00359-28 I Dok.dato: 18092011 Jour.dato: 20092011 Avsender: Østfold fylkeskommune Mottaker: Grunnvann - ØJ Sak: VANNREGION 1 - GLOMMA Dok: Vannregion Glomma

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 14022011-18022011 06/00419-37 U Dok.dato: 16022011 Jour.dato: 17022011 0 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Franzefoss Pukk AS Sak: ANALYSER FOR FRANZEFOSS PUKK Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18062012-22062012

Offentlig journal Periode: 18062012-22062012 Offentlig journal Periode: 18062012-22062012 06/00808-22 I Dok.dato: 18062012 Jour.dato: 21062012 Avsender: Norsk Vann BA Sak: NGU - TILKNYTTET ORGANISASJON I NORVAR BA Dok: Innkalling til årsmøte 2012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 07022011-11022011

Offentlig journal Periode: 07022011-11022011 Offentlig journal Periode: 07022011-11022011 05/00068-23 U Dok.dato: 09022011 Jour.dato: 11022011 0 Avsender: Skred - RG Mottaker: Møre og Romsdal fylkeskommune - Einar Anda Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 06/00379-23 Avsender: Skred - Halvor Sverre Sæter Bunkholt Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Skred- og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18052010-21052010

Offentlig journal Periode: 18052010-21052010 Offentlig journal Periode: 18052010-21052010 06/00298-8 I Dok.dato: 07052010 Jour.dato: 18052010 Avsender: Fylkesmannen i Oppland Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: UTVIDELSE AV ORMTJERNKAMPEN NASJONALPARK

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20062011-24062011

Offentlig journal Periode: 20062011-24062011 Offentlig journal Periode: 20062011-24062011 05/00682-15 U Dok.dato: 24062011 Jour.dato: 24062011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Personal - IK Mottaker: Avskjermet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02062009-05062009

Offentlig journal Periode: 02062009-05062009 Offentlig journal Periode: 02062009-05062009 06/00209-8 U Dok.dato: 03062009 Jour.dato: 03062009 Avsender: Fjellanlegg og grunnvarme - Jan Steinar Rønning Mottaker: UNIS - The University Centre in Svalbard

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11042011-15042011

Offentlig journal Periode: 11042011-15042011 Offentlig journal Periode: 11042011-15042011 05/00080-17 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: 12042011 Avsender: International Centre for Geohazards (ICG) Mottaker: Regnskap - HST Sak: ICG BUDSJETT (Jf SIFT

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28112011-02122011

Offentlig journal Periode: 28112011-02122011 Offentlig journal Periode: 28112011-02122011 07/00205-36 U Dok.dato: 30112011 Jour.dato: 01122011 Avsender: Maringeologi - RB Mottaker: Astafjordprosjektet - Børge Arvesen Sak: HAVBUNNSDATA FOR ASTAFJORDPROSJEKTET

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 09012012-13012012 06/00456-11 I Dok.dato: 11012012 Jour.dato: 11012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02072012-06072012

Offentlig journal Periode: 02072012-06072012 Offentlig journal Periode: 02072012-06072012 05/01147-12 U Dok.dato: 26062012 Jour.dato: 02072012 Mottaker: Sør-Trøndelag fylkeskommune Sak: SAMARBEIDSPROSJEKT OM GEOLOGI OG KULTURVERN I SKARVAN OG ROLTDALEN

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 25072011-29072011 09/00373-5 I Dok.dato: 27072011 Jour.dato: 27072011 Avsender: Statens kartverk Sjø Mottaker: Maringeologi - HAO Sak: MOTTAK OG LEVERING AV DYBDEDATA OG BACKSCATTERDATA

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19112012-23112012

Offentlig journal Periode: 19112012-23112012 Offentlig journal Periode: 19112012-23112012 05/00860-22 U Dok.dato: 15112012 Jour.dato: 20112012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Heidi Anita Olsen Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012-28092012

Offentlig journal Periode: 24092012-28092012 Offentlig journal Periode: 24092012-28092012 05/00860-20 U Dok.dato: 17092012 Jour.dato: 24092012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 05/00604-10 I Dok.dato: 27112012 Jour.dato: 04122012 Avsender: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Ana Banica

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12032012-16032012

Offentlig journal. Periode: 12032012-16032012 19032012 Offentlig journal Periode: 12032012-16032012 05/00295-6 U Dok.dato: 12032012 Jour.dato: 13032012 Avsender: Regnskap - GB Mottaker: DNB Sak: STATENS KONSERNKONTOORDNING - VALUTAKONTO FOR KONSERNKONTOSYSTEMET

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 11072011-15072011 06/00295-29 U Dok.dato: 12072011 Jour.dato: 14072011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Nordmøre Energigjenvinning KS Sak: ANALYSER FOR NORDMØRE ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10102011-14102011

Offentlig journal Periode: 10102011-14102011 Offentlig journal Periode: 10102011-14102011 07/00629-45 I Dok.dato: 11072011 Jour.dato: 10102011 Sak: GRID DATA FRA NORDLAND/TROMS/FINNMARK Dok: Vannkolonnedata og rådatafiler for måleområdene A10 og

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 21032011-25032011 05/00390-13 U Dok.dato: 23032011 Jour.dato: 23032011 0 Avsender: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Mottaker: Bedriftsidrettslaget ved NGU - Bjørn Ivar Rindstad

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 06092010-10092010 06/00715-5 U Dok.dato: 10092010 Jour.dato: 10092010 Avsender: Regnskap - GB Mottaker: Deloitte MKB Accountancy & Advies B.V. Sak: INTERNATIONAL YEAR OF PLANET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09112009-13112009

Offentlig journal Periode: 09112009-13112009 Offentlig journal Periode: 09112009-13112009 05/00148-41 I Dok.dato: 03112009 Jour.dato: 12112009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Per Wilhelm Nieuwejaar Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 20022012-24022012

Offentlig journal. Periode: 20022012-24022012 27022012 Offentlig journal Periode: 20022012-24022012 05/00390-14 I Dok.dato: 23022012 Jour.dato: 23022012 Avsender: Bedriftsidrettslaget ved NGU Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Sak: SØKNAD OM

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04072011-08072011

Offentlig journal Periode: 04072011-08072011 Offentlig journal Periode: 04072011-08072011 05/01117-7 I Dok.dato: 30062011 Jour.dato: 07072011 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker: Regnskap - GB Sak: YRKESSKADEFORSIKRING Dok: Premiesatsen for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27082012-31082012

Offentlig journal Periode: 27082012-31082012 Offentlig journal Periode: 27082012-31082012 05/00083-8 U Dok.dato: 28082012 Jour.dato: 28082012 Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo - Jonatan Haga Sak: SAMARBEID MELLOM NGU OG NVE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06072009-07082009

Offentlig journal Periode: 06072009-07082009 Offentlig journal Periode: 06072009-07082009 05/00148-40 I Dok.dato: 03072009 Jour.dato: 06082009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Terje Hindenes Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18072011-22072011

Offentlig journal Periode: 18072011-22072011 Offentlig journal Periode: 18072011-22072011 07/00205-32 I Dok.dato: 18072011 Jour.dato: 21072011 Avsender: Forsvarets operative hovedkvarter, Reitan Mottaker: Maringeologi - OL Sak: HAVBUNNSDATA FOR ASTAFJORDPROSJEKTET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10092012-14092012

Offentlig journal Periode: 10092012-14092012 Offentlig journal Periode: 10092012-14092012 05/00354-10 U Dok.dato: 10092012 Jour.dato: 13092012 Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Trond Torsvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Avtale

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13082012-17082012

Offentlig journal Periode: 13082012-17082012 Offentlig journal Periode: 13082012-17082012 11/00036-19 U Dok.dato: 07082012 Jour.dato: 13082012 Mottaker: Statens vegvesen, Region Vest Sak: OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER ROGFAST Dok: Oversendelse av NGU-rapport

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012 21022012 Offentlig journal Periode: 13022012-17022012 05/00343-12 U Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 13022012 0 Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Brønnøysundregistrene Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 11052009-15052009 05/00148-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: 12052009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Ellen Sofie Grefsrud Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 26042011-29042011 05/00308-29 U Dok.dato: 28042011 Jour.dato: 28042011 0 Avsender: Skred - RG Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Skred- og vassdragsavdelingen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30012012-03022012

Offentlig journal. Periode: 30012012-03022012 06022012 Offentlig journal Periode: 30012012-03022012 05/00080-18 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 03022012 Avsender: International Centre for Geohazards (ICG) - Farrokh Nadim Mottaker: Regnskap - HST Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08112010-12112010

Offentlig journal Periode: 08112010-12112010 Offentlig journal Periode: 08112010-12112010 05/00148-49 I Dok.dato: 11112010 Jour.dato: 12112010 Tilg. kode: U Par.: 0 Avsender: Havforskningsinstituttet - Terje Hindenes Mottaker: Maringeologi - RB Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29102012-02112012

Offentlig journal Periode: 29102012-02112012 Offentlig journal Periode: 29102012-02112012 07/00356-10 U Dok.dato: 16102012 Jour.dato: 30102012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Jörg Ebbing Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12012009-16012009

Offentlig journal Periode: 12012009-16012009 Offentlig journal Periode: 12012009-16012009 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00107-28 U Dok.dato: 15012009 Jour.dato: 15012009 0 Avsender: Kommunikasjon - Gudmund

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15082011-19082011

Offentlig journal Periode: 15082011-19082011 Offentlig journal Periode: 15082011-19082011 07/00629-44 I Dok.dato: 11082011 Jour.dato: 15082011 Avsender: Statens kartverk Mottaker: Maringeologi - HAO Sak: GRID DATA FRA NORDLAND/TROMS/FINNMARK Dok:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03092012-07092012

Offentlig journal Periode: 03092012-07092012 Offentlig journal Periode: 03092012-07092012 05/00860-19 I Dok.dato: 07092012 Jour.dato: 07092012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02012013-04012013

Offentlig journal Periode: 02012013-04012013 Offentlig journal Periode: 02012013-04012013 06/00511-18 U Dok.dato: 19122012 Jour.dato: 04012013 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Ingunn Kringstad Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 14032011-18032011 05/00390-12 I Dok.dato: 13032011 Jour.dato: 14032011 Avsender: Bedriftsidrettslaget ved NGU - Bjørn Ivar Rindstad Mottaker: Adm - PGØ Sak: SØKNAD OM IDRETTSARRANGEMENT

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 25052009-29052009 05/00148-39 U Dok.dato: 27052009 Jour.dato: 27052009 0 Avsender: Maringeologi - RB Mottaker: Havforskningsinstituttet - Per Wilhelm Nieuwejaar Sak: NASJONAL

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15102012-19102012

Offentlig journal Periode: 15102012-19102012 Offentlig journal Periode: 15102012-19102012 05/00956-9 U Dok.dato: 11102012 Jour.dato: 15102012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Mottaker: David Roberts Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014

Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014 Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-268 I Dok.dato: 20.02.2014 Jour.dato: 21.02.2014 Digital

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 12112012-16112012 05/00860-21 I Dok.dato: 08112012 Jour.dato: 16112012 Avsender: Avskjermet Dok: Økt stillingsandel Saksbeh: HR / IK 06/00198-11 U Dok.dato: 12112012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013 Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00189-114 U Dok.dato: 25.03.2013 Jour.dato: 25.03.2013 Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-01-2014-23-01-2014

Offentlig journal Periode: 23-01-2014-23-01-2014 Offentlig journal Periode: 23-01-2014-23-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00121-29 I Avdeling for pasientreiser Helse Bergen HF Utfylling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00189-110 I Pasientreiser Helse Fonna Fritt sykehusvalg Fritt sykehusvalg

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 22102012-26102012 08/00450-42 U Dok.dato: 16102012 Jour.dato: 24102012 Mottaker: SINTEF Energiforskning AS Sak: FORSKNINGSSENTER FOR MILJØVENNLIG ENERGI (FFME) / BIGCCS CENTRE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 09/00062-22 I Dok.dato: 29062012 Jour.dato: 11072012 Avsender: De 3 Stuer Kantiner AS Sak: ANSKAFFELSE CATERING OG KANTINEDRIFT Dok: Evalueringsmøte vedrørende

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25062012-29062012

Offentlig journal Periode: 25062012-29062012 Offentlig journal Periode: 25062012-29062012 05/01115-21 U Dok.dato: 27062012 Jour.dato: 27062012 Mottaker: Statsbygg Midt-Norge Sak: SPANNET BARNEHAGE Dok: Vedrørende eiendommen til Spannet barnehage

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012

Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012 Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00073-13 I Innvilge reiser hjem for studenter når de skal til sykehus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012-10082012

Offentlig journal Periode: 06082012-10082012 Offentlig journal Periode: 06082012-10082012 06/00419-40 U Dok.dato: 09082012 Jour.dato: 09082012 Mottaker: Franzefoss Pukk AS Sak: ANALYSER FOR FRANZEFOSS PUKK Dok: Oversendelse av analyserapport 2012.0231

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14-03-2014-14-03-2014

Offentlig journal Periode: 14-03-2014-14-03-2014 Offentlig journal Periode: 14-03-2014-14-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-274 I Pasientreiser Helse Førde Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Offentlig journal Periode: 10122013-10122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 11122013 08/00153-217

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30032009-08042009

Offentlig journal Periode: 30032009-08042009 Offentlig journal Periode: 30032009-08042009 05/00148-30 U Dok.dato: 23032009 Jour.dato: 31032009 Avsender: Maringeologi - Reidulv Bøe Mottaker: Havforskningsinstituttet - Per W. Nieuwejaar Sak: NASJONAL

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042009-30042009

Offentlig journal Periode: 27042009-30042009 Offentlig journal Periode: 27042009-30042009 05/00003-13 I Dok.dato: 27042009 Jour.dato: 27042009 Avsender: Statens kartverk, Hovedkontor - Sverre Steen Mottaker: Geodataforvaltning - Bobo Nordahl Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00125-155 I Sykehuset Østfold HF Dekning av kost - og overnattingsutgifter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013

Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013 Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00100-7 X Dok.dato: 03.12.2012 Jour.dato: 03.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 27022013. Offentlig journal. Periode: 25022013-25022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 27022013. Offentlig journal. Periode: 25022013-25022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 25022013-25022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00564-16 Mottaker: Dok.dato: 20022013 Jour.dato: 25022013 Spesialist

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19012009-23012009

Offentlig journal Periode: 19012009-23012009 Offentlig journal Periode: 19012009-23012009 05/00080-14 U Dok.dato: 20012009 Jour.dato: 23012009 Avsender: Regnskap - Hild Sissel Thorsnes Mottaker: International Centre for Geohazards (ICG) Sak: ICG

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 29052012-01062012 07/00802-8 U Dok.dato: 29052012 Jour.dato: 30052012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Morgan Ganerød Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22-11-2012-22-11-2012

Offentlig journal Periode: 22-11-2012-22-11-2012 Offentlig journal Periode: 22-11-2012-22-11-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00074-18 I Helse Midt-Norge RHF Tjenesteleveranseavtale SLA Etterlysning

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-06-2013-24-06-2013

Offentlig journal Periode: 24-06-2013-24-06-2013 Offentlig journal Periode: 24-06-2013-24-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00120-7 U Pasientreiser Moelv Familievernkontor Forespørsel til

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27122012-27122012. Helse Sor-Øst RHF 02012013

Offentlig journal. Periode: 27122012-27122012. Helse Sor-Øst RHF 02012013 Helse Sor-Øst RHF 02012013 Offentlig journal Periode: 27122012-27122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 02012013 08/00153-176 I Helse-og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27022012-02032012

Offentlig journal. Periode: 27022012-02032012 09032012 Offentlig journal Periode: 27022012-02032012 05/00343-13 I Dok.dato: 16022012 Jour.dato: 01032012 Avsender: Brønnøysundregistrene Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer