Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 22022010-26022010"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei

2 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Mottaker: Geofaglig avdeling - JH Sak: FJELLSKREDPROSJEKT I SOGN OG FJORDANE (Jf Sift 04/00033) Dok: Risikovurderinger for Stampa og KU-prosess. Kopi av brev til Aurland kommune. Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Geofaglig avdeling / JH 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Bergstuderendes Forening Mottaker: Kommunikasjon - GL Sak: SØKNAD OM STØTTE TIL BERGSEMINAR/ISW KONGRESS Dok: Søknad om støtte til bergseminar Saksansv: Kommunikasjon / GL Saksbeh: Kommunikasjon / GL 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Klima- og forurensningsdirektoratet Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN - GJENNOMFØRING AV RAMMEDIREKTIVET FOR VANN I NORGE Dok: Gjennomføring av EUs grunnvannsdirektiv ved endringer i vannforskriften - Høring. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR Side2

3 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Deloitte AS Mottaker: Regnskap - CH Sak: C2C - CRUST TO CORE: THE FATE OF SUBDUCTED MATERIAL. EU MARIE CURIE RESEARCH TRAINING NETWORK. Dok: Revisjon av prosjektet C2C - Crust to Core. Saksansv: Geodynamikk / CG Saksbeh: Regnskap / CH 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Hustadmarmor AS Sak: ANALYSER FOR HUSTADMARMOR AS Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BK 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSER FOR ASPLAN VIAK Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BK Side3

4 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSER FOR ASPLAN VIAK Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BK 07/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: Sør-Trøndelag fylkeskommune Mottaker: Grunnvann og grunnvarme - BF Sak: VANNREGION 6 - TRØNDELAG Dok: Møte i Vannregionutvalget 4. mars Saksansv: Grunnvann og grunnvarme / BF Saksbeh: Grunnvann og grunnvarme / BF 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NILU Mottaker: Geokjemi og miljø - MA Sak: PCB ANALYSER Dok: Resultater av PCDD/PCDF og nonortho PCB analyser. Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / MA Side4

5 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek - og info.fag - Andreas Ytterstad Sak: FORMIDLING - SCIENCEPUB Dok: Søknad SciencePub 2010 Saksansv: Kommunikasjon / GL Saksbeh: Kommunikasjon / GL 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - AR Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: STATSBUDSJETTET OG VIRKSOMHETSPLAN 2009 Dok: Oversendelse av årsrapport Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: RRL Par.: RRL 18 Avsender: Riksrevisjonen Mottaker: Plan og budsjett - PGØ Sak: STATSBUDSJETTET OG VIRKSOMHETSPLAN 2009 Dok: Retningslinjer for finansiering av ulike prosjekter. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / PGØ Side5

6 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - PGØ Mottaker: Riksrevisjonen Sak: STATSBUDSJETTET OG VIRKSOMHETSPLAN 2009 Dok: Angående retningslinjer for finansiering av ulike prosjekter. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / PGØ 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - LR Mottaker: Direktoratet for naturforvaltning Sak: HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN NORDSJØEN Dok: NGUs bidrag til helhetlig forvaltningsplan Nordsjøen. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / LR 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Naturstein - GM Mottaker: Iflg. Adresseliste Sak: LAND - THE NORWEGIAN MILLSTONE LANDSCAPE Dok: Innkalling til styremøte i Millstoneprosjektet 3. mars 2010 på NGU. Saksansv: Geofaglig avdeling / ØN Saksbeh: Naturstein / GM Side6

7 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Stjørdal kommune Sak: ANALYSE FOR STJØRDAL KOMMUNE Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BK 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Grunnvann og grunnvarme - HDB Mottaker: Riksantikvaren Sak: HYDROGEOLOGISK KARTLEGGING I VERNEOMRÅDER Dok: Miljøovervåking av kulturlag "Grunnvann og arkeologi".oversendelse av NGU rapport Saksansv: Grunnvann og grunnvarme / BF Saksbeh: Grunnvann og grunnvarme / HDB 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Næringsforeningen i Trondheim Mottaker: Regnskap - CH Sak: ATA CARNET - SKRED Dok: Søknad om ATA Carnet nr. 14/10 T. Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Regnskap / CH Side7

8 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: STATSBUDSJETTET OG VIRKSOMHETSPLAN 2010 Dok: Statsbudsjettet Tildelingsbrev. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: STATSBUDSJETTET OG VIRKSOMHETSPLAN 2010 Dok: Økt geofysisk kartlegging i Nordland. Kopi av brev til Nærings- og handelsdepartementet. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet - Solveig Sandberg Mottaker: Regnskap - GB Sak: STATSREGNSKAPET RAPPORTERING Dok: Endelig bevilgningsregnskap Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB Side8

9 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: De 3 Stuer Kantiner AS Mottaker: Adm - OSH Sak: ANSKAFFELSE CATERING OG KANTINEDRIFT Dok: Evalueringsmøte kantinedrift. Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Adm / OSH 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Adm - OSH Mottaker: De 3 Stuer Kantiner AS Sak: ANSKAFFELSE CATERING OG KANTINEDRIFT Dok: Evalueringsmøte kantinedrift. Kommentar til referat. Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Adm / OSH 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Magne Kristensen Mottaker: Naturstein - GM Sak: KVERNSTEINSPROSJEKT I SALTDAL KOMMUNE Dok: Forespørsel om gamle kvernsteinsbrudd, Setså i Saltdal. Saksansv: Naturstein / TH Saksbeh: Naturstein / GM Side9

10 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Naturstein - GM Mottaker: Magne Kristensen Sak: KVERNSTEINSPROSJEKT I SALTDAL KOMMUNE Dok: Informasjon om forskningsprosjektet Millstone i Saltdal. Saksansv: Naturstein / TH Saksbeh: Naturstein / GM 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSEOPPDRAG FOR NORSK BETONG- OG TILSLAGSLABORATORIUM AS (NBTL) Dok: Bestilling av kjemisk analyse av 2 prøver. Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BK 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Jernbaneverket Utbygging, Djupvasskaia Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - HE Sak: LOGGING AV BOREHULL - GEVINGÅSEN, TRØNDELAG Dok: Tilsagn: Logging av borebrønner Gevingåsen tunnel. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / HE Side10

11 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: RRL Par.: RRL 18 Avsender: Regnskap - GB Mottaker: Riksrevisjonen - Unni Solem Sak: ÅRSAVSLUTNINGSREVISJON FOR REGNSKAPSÅRET 2009 Dok: Årsavlutning for regnskapsåret Oversendelse av materiell. Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet - Solveig Sandberg Mottaker: Regnskap - GB Sak: STATSREGNSKAPET RAPPORTERING Dok: Bevilgningsregnskap pr Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pål Gran Kiellland Side11

12 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Tor Øyvind Farsund 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Krzysztof Zieba 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Eivind Sondre Strand Side12

13 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Mari Olden 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Marianne Kanestrøm Rødseth 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Yvonne Hetlevik Side13

14 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Amdad Ali 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Simen Berger 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Merethe Mork Side14

15 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Heidi Johannessen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nina Lønmo 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Yngvild Solberg Kvalvik Side15

16 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maria Hannus 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Connie Lium Selmo 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Morten Movik Side16

17 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Intertek West Lab AS Sak: ANALYSER FOR INTERTEK WEST LAB 2010 Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BK 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Posiva Oy Mottaker: Berggrunn og skorpeprosesser - GV Sak: POSIVA: STRUCTURAL INVESTIGATIONS AT THE OLKILUOTO SITE Dok: Tilsagn: "Elaborations of a Geochronologically - Constrained conceptual model for the development off brittle deformation zones in the Olkiluoto area". Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Berggrunn og skorpeprosesser / GV 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Berggrunn og skorpeprosesser - GV Mottaker: Posiva Oy - Asko Käpyaho Sak: POSIVA: STRUCTURAL INVESTIGATIONS AT THE OLKILUOTO SITE Dok: Bekreftelse på mottatt bestilling Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Berggrunn og skorpeprosesser / GV Side17

18 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Espeland Consulting AS Sak: ANALYSEOPPDRAG FOR ESPELAND CONSULTING AS Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BK 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: TED-publication Mottaker: Sokkelgeofysikk - OO Sak: BERGEN REGION AEROMAGNETIC SURVEY (BRAS-10) Dok: TED Publication /S34. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ryfylkemuseet Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSE AV LEIRE FRA VIGA Dok: Analyse av leire. Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BK Side18

19 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Sak: ANALYSEOPPDRAG FOR NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BK 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - PRN Mottaker: Iflg. Adresseliste Sak: EKSPORT AV PUKK OG GRUS 2009 Dok: Utsendelse av spørreskjema "Eksport av pukk og grus i 2009". Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / PRN 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: Lundin Norway AS Sak: NORTH SEA CRUSTAL ONSHORE-OFFSHORE PROJECT - COOP Dok: Prosjektforslag North Sea Coop - Crustal Onshore-Offshore Project. Side19

20 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Lundin Norway AS Mottaker: Sokkelgeofysikk - OO Sak: NORTH SEA CRUSTAL ONSHORE-OFFSHORE PROJECT - COOP Dok: Tilsagn: North Sea Coop - Crustal Onshore-Offshore Project. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statoil ASA, Vækerø Mottaker: Sokkelgeofysikk - OO Sak: NORTH SEA CRUSTAL ONSHORE-OFFSHORE PROJECT - COOP Dok: Tilsagn: North Sea Coop - Crustal Onshore-Offshore Project. 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: Det norske oljeselskap ASA Lundin Norway AS Oljedirektoratet Statoil ASA, Vækerø Total E&P Norge Sak: NORTH SEA CRUSTAL ONSHORE-OFFSHORE PROJECT - COOP Dok: Prosjektforslag North Sea Crustal Onshore-Offshore Project - Coop. Side20

21 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oljedirektoratet Mottaker: Sokkelgeofysikk - OO Sak: NORTH SEA CRUSTAL ONSHORE-OFFSHORE PROJECT - COOP Dok: Tilsagn: North Sea Crustal Onshore-Offshore Project - Coop. 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: Total E&P Norge Sak: NORTH SEA CRUSTAL ONSHORE-OFFSHORE PROJECT - COOP Dok: Tilsagn: North Sea Crustal Onshore-Offshore Project - Coop. 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: NORECO Norwegian Energy company ASA Sak: NORTH SEA CRUSTAL ONSHORE-OFFSHORE PROJECT - COOP Dok: Prosjektforslag North Sea Crustal Onshore-Offshore Project - Coop. Side21

22 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NORECO Norwegian Energy company ASA Mottaker: Sokkelgeofysikk - OO Sak: NORTH SEA CRUSTAL ONSHORE-OFFSHORE PROJECT - COOP Dok: Tilsagn: North Sea Coop. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Det norske oljeselskap ASA Mottaker: Sokkelgeofysikk - OO Sak: NORTH SEA CRUSTAL ONSHORE-OFFSHORE PROJECT - COOP Dok: Tilsagn: North Sea Coop. 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: Det norske oljeselskap ASA Lundin Norway AS NORECO Norwegian Energy company ASA Oljedirektoratet Statoil ASA, Vækerø Total E&P Norge Sak: NORTH SEA CRUSTAL ONSHORE-OFFSHORE PROJECT - COOP Dok: Status - North Sea Crustal Onshore-Offshore Project (Coop). Side22

23 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Det norske oljeselskap ASA Mottaker: Sokkelgeofysikk - OO Sak: NORTH SEA CRUSTAL ONSHORE-OFFSHORE PROJECT - COOP Dok: Godkjenner betalingsplanen North Sea Crustal Onshore-Offshore Project - COOP. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NORECO Norwegian Energy company ASA Mottaker: Sokkelgeofysikk - OO Sak: NORTH SEA CRUSTAL ONSHORE-OFFSHORE PROJECT - COOP Dok: Noreco's representant i prosjektet North Sea Crustal Onshore-Offshore Project - COOP. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Østmarka Boligsameie - Brian Jørgensen Mottaker: Grunnvann og grunnvarme - HDB Sak: FLOMSIKRINGSTILTAK FOR ØSTMARKA BOLIGSAMEIE Dok: Flomsikringstiltak for Østmarka boligsameie. Saksansv: Grunnvann og grunnvarme / BF Saksbeh: Grunnvann og grunnvarme / HDB Side23

24 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Grunnvann og grunnvarme - HDB Mottaker: Østmarka Boligsameie - Brian Jørgensen Sak: FLOMSIKRINGSTILTAK FOR ØSTMARKA BOLIGSAMEIE Dok: Flomsikringstiltak for Østmarka boligsameie. Saksansv: Grunnvann og grunnvarme / BF Saksbeh: Grunnvann og grunnvarme / HDB 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: KrediNor Mottaker: Regnskap - GB Sak: AVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING Dok: Oppdatert samarbeidsavtale - betalingsoppfølging. Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geokjemi og miljø - RTO Mottaker: Klima- og forurensningsdirektoratet Sak: MASTERGRADSOPPGAVE - TILFØRSEL AV PARTIKKELBUNDET FORURENSNING TIL HAVNEBASSENGET VIA OVERVANNSSYSTEMET Dok: Søknad om støtte til mastergradsoppgave Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / RTO Side24

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/99-29 I Sakstittel Dok.dato 17.03.2006 Avsender Borregaard Fabrikker Oppfølging av årsrapport 2005 analyse av uønskede hendelser Arkivsak/doknr. 06/230-2 U Sakstittel Dok.dato

Detaljer

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport 1-2009 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche

Detaljer

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

Referat: møte i Verdensarvrådet 07.05.2013

Referat: møte i Verdensarvrådet 07.05.2013 Side1 Referat: møte i Verdensarvrådet 07.05.2013 Tid: 7. mai, 1200-1500 Sted: Storstuggu, Røros Til stede: Rådsmedlemmer: Ragnhild Aashaug, Einar Aasen (vara for Hans Vintervold), Arnfinn Nergård, Jan

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3:14 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan

Detaljer

Desember 2009. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge

Desember 2009. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge Desember 2009 Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge Innholdsfortegnelse Sammendrag... X Content la ad enibh eugue

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse NGU Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Norge Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2007 0 1500 3000 1990 1997 2007 Publikasjon nr. 1 2008 Blokkproduksjon av larvikitt. Bildet er fra

Detaljer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Norges geologiske undersøkelse () Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Utgave: 2.0 Dato: 7. juli 2009 Bruk av geologisk kompetanse i kommunene II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Norges geologiske

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Utgave: 1 Dato:2011-03-31 Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3:6 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på internett:

Detaljer

Årsmøte 2014. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00

Årsmøte 2014. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00 Årsmøte 2014 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1: 1. Konstituering Godkjenning av årsmøtedelegater

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Behov og muligheter for habitat- og naturtypekartlegging/-modellering i Nordsjøen og Skagerrak

Behov og muligheter for habitat- og naturtypekartlegging/-modellering i Nordsjøen og Skagerrak Faglig grunnlag for en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak NOTAT Behov og muligheter for habitat- og naturtypekartlegging/-modellering i Nordsjøen og Skagerrak Utført på oppdrag fra faggruppen

Detaljer

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet Rapport fra et delprosjekt under forvaltningsplanen for Barentshavet Prosjektledere: Cecilie H. von Quillfeldt og Are Dommasnes 19. oktober

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Efr-und komn une. Eigersund kommune Plankontoret Postboks 580 4379 Eigersund. 1)elta, 09.09.2010 1<7

Efr-und komn une. Eigersund kommune Plankontoret Postboks 580 4379 Eigersund. 1)elta, 09.09.2010 1<7 GRA( Efr-und komn une AJKIVSAkjD O i/ - Dalane hørsel lag ber om at det tas hensyn til de hørsel hemmede når kommunale bygg planlegges (tele slynger) 1

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 11:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning Februar 2015 FORORD Valhallfeltet består i dag av seks separate stålplattformer som er bundet sammen med gangbroer. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer. Valhallfeltet har vært i produksjon

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

For en neve dollar mer

For en neve dollar mer For en neve dollar mer En evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond Jostein Ryssevik Turid Vaage Ideas2evidence rapport 9/2011 JOSTEIN RYSSEVIK TURID VAAGE For en neve dollar mer En evaluering

Detaljer