Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 27042009-30042009"

Transkript

1 Offentlig journal Periode:

2 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens kartverk, Hovedkontor - Sverre Steen Mottaker: Geodataforvaltning - Bobo Nordahl Sak: BRUKERFORUM FOR STANDARDISERING Dok: Referat fra møte i Brukerforum for standardisering 18. mars Saksansv: Geodataforvaltning / Per Ryghaug Saksbeh: Geodataforvaltning / Bobo Nordahl 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - Ingunn Kringstad Mottaker: Gurli Meyer Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Fungering som lagleder for Naturstein -laget. Saksansv: Personal / Ingunn Kringstad Saksbeh: Personal / Ingunn Kringstad 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kelly Services Norge AS Mottaker: Adm - Ola Hanø Sak: VIKARER TIL KANTINE OG RENHOLD Dok: Ordrebekreftelse - Kantinemedarbeider. Saksansv: Adm / Ola Vikhammer Saksbeh: Adm / Ola Hanø Side2

3 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten Mottaker: Miljøgeokjemi - Rolf Tore Ottesen Sak: JORDUNDERSØKELSER I BARNEHAGER PÅ OBY-OG EBY-EIENDOMMER UTENFOR RING2, OSLO KOMMUNE Dok: Resultater av kartlegging - resultater fra 3 barnehager på Aker sykehus og rapport fra 26 barnehager etablert i tidsrommet 1.april desember Saksansv: Miljøgeokjemi / Rolf Tore Ottesen Saksbeh: Miljøgeokjemi / Rolf Tore Ottesen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oljedirektoratet Mottaker: Maringeologi - Reidulv Bøe Sak: SØKNAD OM VITENSKAPELIG UNDERSØKELSESTILLATELSE MED FORSKNINGSFARTØY Dok: Søknad om vitenskapelig undersøkelsestillatelse med forskningsfartøyet Celtic Explorer. Saksansv: Maringeologi / Reidulv Bøe Saksbeh: Maringeologi / Reidulv Bøe 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Østfold Energi AS Mottaker: NGU-lab - Bente Kjøsnes Sak: ANALYSE AV BUNNASKEPRØVER FOR ØSTFOLD ENERGI Dok: Bunnaskeprøve (ny prøve) for 1.kvartal og bunnaskeprøver for 2. kvartal Saksansv: NGU-lab / Henrik Schiellerup Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes Side3

4 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Mottaker: Maringeologi - Reidulv Bøe Sak: BIOLOGISK MANGFOLD - NASJONALT PROGRAM Dok: Tilsagn: Søknad om tilskudd til Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold - marine prosjekter for Saksansv: Maringeologi / Reidulv Bøe Saksbeh: Maringeologi / Reidulv Bøe 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal - Ingunn Kringstad Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad om redusert stillingsandel. Saksansv: Personal / Ingunn Kringstad Saksbeh: Personal / Ingunn Kringstad 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - Ingunn Kringstad Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Innvilget søknad om redusert stillingsandel. Saksansv: Personal / Ingunn Kringstad Saksbeh: Personal / Ingunn Kringstad Side4

5 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat Mottaker: Plan og budsjett - Amund Rein Sak: VANNKRAFTUTBYGGING - NVE Dok: Lyse Produksjon AS -Melding med forslag til utredelsesprogram for overføring, Forsand og Hjelmeland kommuner i Rogaland. Saksansv: Adm.dir / Morten Smelror Saksbeh: Plan og budsjett / Amund Rein 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat, Hydrologisk avdeling, Seksjon for geoinfo - Astri Tale Eirum Mottaker: Geodataforvaltning - Magnus Gautefall Nicolaisen Sak: SAMARBEIDSPARTNERE - SKREDNETT Dok: Skrednett - endringer og overtakelse Saksbeh: Geodataforvaltning / Magnus Gautefall Nicolaisen 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geodataforvaltning - Magnus Gautefall Nicolaisen Mottaker: Norges vassdrags- og energidirektorat, Hydrologisk avdeling, Seksjon for geoinfo - Astri Tale Eirum Sak: SAMARBEIDSPARTNERE - SKREDNETT Dok: Skrednett - endringer og overtakelse Saksbeh: Geodataforvaltning / Magnus Gautefall Nicolaisen Side5

6 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat, Hydrologisk avdeling, Seksjon for geoinfo - Astri Tale Eirum Mottaker: Geodataforvaltning - Magnus Gautefall Nicolaisen Sak: SAMARBEIDSPARTNERE - SKREDNETT Dok: Skrednett - endringer og overtakelse Saksbeh: Geodataforvaltning / Magnus Gautefall Nicolaisen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energiverk, Seksjon for skred- og flomkartlegging - Hallvard Berg Mottaker: Geodataforvaltning - Magnus Gautefall Nicolaisen Sak: SAMARBEIDSPARTNERE - SKREDNETT Dok: Skrednett - endringer og overtakelse Saksbeh: Geodataforvaltning / Magnus Gautefall Nicolaisen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energiverk, Skred og vassdragsavdelingen - Eli Katrina Øydvin Mottaker: Skred - Kari Sletten Sak: SAMARBEIDSPARTNERE - SKREDNETT Dok: Forslag til mandat samordningsgruppe / møtedato oppstartmøte Saksbeh: Skred / Kari Sletten Side6

7 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: FVL Par.: FVL 13.2 Avsender: Sokkelgeofysikk - Odleiv Olesen Mottaker: Det norske oljeselskap ASA Harstad Eni Norge AS Oljedirektoratet StatoilHydro Nord-Norge Sak: GRAVIMETRISKE OG MAGNETISKE DATA I BARENTSHAVET - BASAR-08 Dok: Utsendelse av NGU Report Barents Sea Aeromagnetic Remapping BASAR-08 - Acquisition, processing and interpretation. Saksansv: Sokkelgeofysikk / Odleiv Olesen Saksbeh: Sokkelgeofysikk / Odleiv Olesen 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - Ingunn Kringstad Mottaker: Elena Dantec Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Forlengelse av engasjement. Saksansv: Personal / Ingunn Kringstad Saksbeh: Personal / Ingunn Kringstad 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Teller AS Mottaker: Regnskap - Geir Bjelvåg Sak: LEIE AV ELEKTRONISK BETALINGSTERMINAL Dok: Retur av underskrevet avtale om leie av betalingsterminal. Saksansv: Regnskap / Geir Bjelvåg Saksbeh: Regnskap / Geir Bjelvåg Side7

8 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - Ingunn Kringstad Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Innvilget søknad om permisjon. Saksansv: Personal / Ingunn Kringstad Saksbeh: Personal / Ingunn Kringstad 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges Fiskarlag Mottaker: Maringeologi - Terje Thorsnes Sak: NYE MARINE GRUNNKART I FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGEN FASE 2. VIDEREUTVIKLING AV BRUKERVENNLIG KARTVERKTØY Dok: Samarbeidsavtale - "Nye marine grunnkart i fiskeri- og havbruksnæringen - Fase II - Videreutvikling av brukervennlige kartverktøy". Saksansv: Maringeologi / Reidulv Bøe Saksbeh: Maringeologi / Terje Thorsnes 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - Terje Thorsnes Mottaker: Fiskarlagets Servicekontor as, Teknologiforum Sak: NYE MARINE GRUNNKART I FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGEN FASE 2. VIDEREUTVIKLING AV BRUKERVENNLIG KARTVERKTØY Dok: Samarbeidsavtale i undertegnet stand - Nye marine grunnkart i fiskeri- og havbruksnæringen - Fase II - videreutvikling av brukervennlig kartverktøy. Saksansv: Maringeologi / Reidulv Bøe Saksbeh: Maringeologi / Terje Thorsnes Side8

9 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nærings- og handelsdepartementet - Solveig Sandberg Mottaker: Regnskap - Geir Bjelvåg Sak: STATSREGNSKAPET RAPPORTERING Dok: Foreløpig bevilgningsregnskap pr. 31. mars Saksansv: Regnskap / Geir Bjelvåg Saksbeh: Regnskap / Geir Bjelvåg 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - Helge Hugdahl Mottaker: Sellæg Maskin A/S Sak: MEKANISKE ANALYSER SMÅOPPDRAG Dok: Testrapport og mekaniske analyser - Klinga steinbrudd Saksansv: Pukk og grus / Peer Richard Neeb Saksbeh: Pukk og grus / Helge Hugdahl 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pukk og grus - Helge Hugdahl Mottaker: Halsan Pukkverk AS Sak: MEKANISKE ANALYSER SMÅOPPDRAG Dok: Testresultat mekaniske analyser - Halsan Pukkverk Saksansv: Pukk og grus / Peer Richard Neeb Saksbeh: Pukk og grus / Helge Hugdahl Side9

10 09/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: Hydro Aluminium Sunndal Mottaker: NGU-lab - Bente Kjøsnes Sak: PRØVER FOR HYDRO ALUMINIUM SUNNDAL Dok: Analyse av 12 karbonprøver. Saksansv: NGU-lab / Henrik Schiellerup Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mottaker: Plan og budsjett - ADM-PGØ Sak: FLYAVTALE FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I MIDT-NORGE - TILSLUTNINGSAVTALE Dok: Framdriftsplan - Flyavtale for statlige virksomheter i Midt-Norge Saksansv: Plan og budsjett / ADM-PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / ADM-PGØ 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Grytting AS Mottaker: Geodataforvaltning - Per Ryghaug Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Tilbud på trykking av berggrunnskart Bergen Saksansv: Adm / Ola Vikhammer Saksbeh: Geodataforvaltning / Per Ryghaug Side10

11 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: SGS Canada Inc. Mottaker: Berggrunn og skorpeprosesser - Bernard Bingen Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Geochemical Package Saksansv: Adm / Ola Vikhammer Saksbeh: Berggrunn og skorpeprosesser / Bernard Bingen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Findexa Forlag AS Mottaker: Kommunikasjon - Gudmund Løvø Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Ordrebekreftelse - Ingeniørenes innkjøpsbok Saksansv: Adm / Ola Vikhammer Saksbeh: Kommunikasjon / Gudmund Løvø 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Løsmasser og klimautvikling - Achim Alfred Beylich Mottaker: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Sak: JOSTEDALEN NASJONALPARK - SØKNAD OM LØYVE TIL INSTALLERING AV UTSTYR I BØDALEN. Dok: Utplassering av værstasjon og vannmålere. Saksansv: Løsmasser og klimautvikling / Jochen Knies Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / Achim Alfred Beylich Side11

12 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Havforskningsinstituttet Mottaker: Maringeologi - Heidi Anita Olsen Sak: INFRASTRUKTUR FOR MARINE DATA Dok: Referat fra møte om infrastruktursøknaden fra NMD. Saksansv: Maringeologi / Reidulv Bøe Saksbeh: Maringeologi / Heidi Anita Olsen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Blinken AS - Rolf Knoph Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - Janusz Koziel Sak: KJØP AV GPS-MOTTAKER Dok: Tilbud på Topcon GPS. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / Jan Steinar Rønning Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / Janusz Koziel 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - Janusz Koziel Mottaker: Blinken AS - Rolf Knoph Sak: KJØP AV GPS-MOTTAKER Dok: Bestilling av Topcon GPS. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / Jan Steinar Rønning Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / Janusz Koziel Side12

13 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Blinken AS - Rolf Knoph Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - Janusz Koziel Sak: KJØP AV GPS-MOTTAKER Dok: Bekreftelse på mottatt bestilling - Topcon GPS. Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / Jan Steinar Rønning Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / Janusz Koziel 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens strålevern - Anne Liv Rudjord Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - Jan Steinar Rønning Sak: SAMARBEID MED STRÅLEVERNET Dok: Bidrag fra Strålevernet til kartlegging av radon-risiko Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / Jan Steinar Rønning Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / Jan Steinar Rønning 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geokjemi og miljø - Clemens Reimann Mottaker: MRM Konsult AB - Michael Nilsson Sak: ANBUD FOR JORDPRØVEANALYSER - GEMAS Dok: Oversendelse av anbudsdokumenter -GEMAS. Saksansv: Geokjemi og miljø / Rolf Tore Ottesen Saksbeh: Geokjemi og miljø / Clemens Reimann Side13

14 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fugro Consult GMBH, Analytical Laboratories - Marcus Schulte Mottaker: Geokjemi og miljø - Clemens Reimann Sak: ANBUD FOR JORDPRØVEANALYSER - GEMAS Dok: Ønsker å legge inn anbud på jordprøveanalyser - GEMAS. Saksansv: Geokjemi og miljø / Rolf Tore Ottesen Saksbeh: Geokjemi og miljø / Clemens Reimann 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geokjemi og miljø - Clemens Reimann Mottaker: Fugro Consult GMBH, Analytical Laboratories - Marcus Schulte Sak: ANBUD FOR JORDPRØVEANALYSER - GEMAS Dok: Oversendelse av anbudsdokumenter - GEMAS. Saksansv: Geokjemi og miljø / Rolf Tore Ottesen Saksbeh: Geokjemi og miljø / Clemens Reimann 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - Reidulv Bøe Mottaker: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Sak: GESTCO PROJECT Dok: Permission to re-use GESTCO-data. Saksansv: Maringeologi / Reidulv Bøe Saksbeh: Maringeologi / Reidulv Bøe Side14

15 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Industrimineraler og metaller - Suzanne McEnroe Mottaker: NTNU, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon - Thomas Tybell Norges forskningsråd Sak: FORSKNINGSPROSJEKTET "PROBE STATION FOR MAGNETIC AND ELECTRONIC CHARACTERIZATION AT VARIABLE TEMPERATURE" Dok: Bekreftelse på aktiv deltakelse i forskningsprosjekt "Probe station for magnetic and electronic characterization at variable temperature". Saksansv: Industrimineraler og metaller / Ron Boyd Saksbeh: Industrimineraler og metaller / Suzanne McEnroe 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Skred - Kari Sletten Mottaker: Norges vassdrags- og energiverk, Seksjon for skred- og flomkartlegging Sak: KVIKKLEIREKARTLEGGING - SAMARBEID MED NVE Dok: Mediaoppmerksomhet og rapport fra Namsos Saksbeh: Skred / Kari Sletten 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energiverk, Seksjon for skred- og flomkartlegging Mottaker: Skred - Kari Sletten Sak: KVIKKLEIREKARTLEGGING - SAMARBEID MED NVE Dok: Mediaoppmerksomhet og rapport fra Namsos Saksbeh: Skred / Kari Sletten Side15

16 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal - Ingunn Kringstad Sak: SØKNAD OM OPPRYKK TIL FORSKER KODE 1183 Dok: Søknad om opprykk til forsker kode Saksansv: Personal / Bente Halvorsen Saksbeh: Personal / Ingunn Kringstad 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - Jan Steinar Rønning Mottaker: Jernbaneverket, Infrastrukturdivisjonen Utbygging Sak: SAMARBEID RESISTIVITETSMÅLINGER HOLM - NYKIRKE Dok: Oversendelse av avtale for signering Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / Jan Steinar Rønning Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / Jan Steinar Rønning 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal - Ingunn Kringstad Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad om forskningspermisjon. Saksansv: Personal / Ingunn Kringstad Saksbeh: Personal / Ingunn Kringstad Side16

17 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Avsender: Personal - Ingunn Kringstad Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Innvilget søknad om permisjon med lønn. Saksansv: Personal / Ingunn Kringstad Saksbeh: Personal / Ingunn Kringstad 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Skred - Kari Sletten Mottaker: Geodataforvaltning - Magnus Gautefall Nicolaisen Kommunikasjon - Gudmund Løvø Norges vassdrags- og energiverk, Skred og vassdragsavdelingen - Eli Katrina Øydvin Norges vassdrags- og energiverk, Skred og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg Skred - Lars Harald Blikra Skred - Marc-Henri Derron Sak: NYE AKTSOMHETSKART PÅ SKREDNETT Dok: Plan for nye aktsomhetskart på Skrednett Saksbeh: Skred / Kari Sletten 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energiverk, Skred og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg Mottaker: Skred - Kari Sletten Sak: NYE AKTSOMHETSKART PÅ SKREDNETT Dok: Plan for nye aktsomhetskart på Skrednett Saksbeh: Skred / Kari Sletten Side17

18 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energiverk, Skred og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg Mottaker: Skred - Kari Sletten Sak: NYE AKTSOMHETSKART PÅ SKREDNETT Dok: Aktsomhetskart steinsprang Saksbeh: Skred / Kari Sletten 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Skred - Kari Sletten Mottaker: Norges vassdrags- og energiverk, Skred og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg Sak: NYE AKTSOMHETSKART PÅ SKREDNETT Dok: Aktsomhetskart steinsprang Saksbeh: Skred / Kari Sletten 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energiverk, Skred og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg Mottaker: Skred - Kari Sletten Sak: NYE AKTSOMHETSKART PÅ SKREDNETT Dok: Aktsomhetskart steinsprang Saksbeh: Skred / Kari Sletten Side18

19 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energiverk, Skred og vassdragsavdelingen - Eli Katrina Øydvin Mottaker: Skred - Kari Sletten Sak: NYE AKTSOMHETSKART PÅ SKREDNETT Dok: Møte om aktsomhetskartene NVE/NGU Saksbeh: Skred / Kari Sletten 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Skred - Lars Harald Blikra Mottaker: Norges vassdrags- og energiverk, Skred og vassdragsavdelingen - Eli Katrina Øydvin Sak: STRANDSONE, METODEUTVIKLING - PROSJEKTPLANLEGGING Dok: Strandsonekartlegging - Møte på NVE 7. mai 2009 Saksbeh: Skred / Lars Harald Blikra 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Skred - Terje Bargel Mottaker: Norges Geotekniske Institutt, NGI - Trond Vernang Sak: STRANDSONE, METODEUTVIKLING - PROSJEKTPLANLEGGING Dok: Ferdigstillelse av rapportering fra NGI i forbindelse med pågående metodeutvikling for strandsonekartlegging Saksbeh: Skred / Terje Bargel Side19

20 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - Jomar Gellein Mottaker: Aurstad K A AS Sak: BORING OG SPRENGING I PUKKVERK Dok: Forespørsel om pristilbud på boring/lading og sprenging i Klubben pukkverk. Saksansv: Sokkelgeofysikk / Odleiv Olesen Saksbeh: Sokkelgeofysikk / Jomar Gellein 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - Jomar Gellein Mottaker: Koren Sprengningsservice AS Sak: BORING OG SPRENGING I PUKKVERK Dok: Forespørsel om pristilbud på boring/lading og sprenging i Ulstein Betongindustris pukkverk på Kvalnes. Saksansv: Sokkelgeofysikk / Odleiv Olesen Saksbeh: Sokkelgeofysikk / Jomar Gellein 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - Jomar Gellein Mottaker: Visnes Kalk AS Sak: BORING OG SPRENGING I PUKKVERK Dok: Forespørsel om pristilbud på boring/lading og sprenging i Visnes Kalk AS sitt brudd i Lyngstad. Saksansv: Sokkelgeofysikk / Odleiv Olesen Saksbeh: Sokkelgeofysikk / Jomar Gellein Side20

21 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: SINTEF Petroleumsforskning AS Mottaker: Sokkelgeofysikk - Jörg Ebbing Sak: KMB JOINT INVERSION CONTRACT Dok: Consortium Agreement among participants in R&D projects - Improved sub-salt and sub-basalt imaging by joint inversion of seismic, gravity, magnetic and electromagnetic data. Saksansv: Sokkelgeofysikk / Odleiv Olesen Saksbeh: Sokkelgeofysikk / Jörg Ebbing 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NTNU, Samfunnsforskning AS Mottaker: Løsmasser og klimautvikling - Achim Alfred Beylich Sak: SAMARBEIDSAVTALE - "TIMESCALES OF SEDIMENT DYNAMICS, CLIMATE AND TOPOGRAPHIC - CHANGE IN MOUNTAIN LANDSCAPES (SedyMONT) - ERDALEN AND BØDALEN SITE PROJECT". Dok: Tilsagn: Samarbeid NFR- prosjekt nr /V30 - SedyMONT. Saksansv: Løsmasser og klimautvikling / Jochen Knies Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / Achim Alfred Beylich Side21

Offentlig journal Periode: 30032009-08042009

Offentlig journal Periode: 30032009-08042009 Offentlig journal Periode: 30032009-08042009 05/00148-30 U Dok.dato: 23032009 Jour.dato: 31032009 Avsender: Maringeologi - Reidulv Bøe Mottaker: Havforskningsinstituttet - Per W. Nieuwejaar Sak: NASJONAL

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 07/00256-5 I Dok.dato: 13012011 Jour.dato: 17012011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 06/00379-23 Avsender: Skred - Halvor Sverre Sæter Bunkholt Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Skred- og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 05/00508-10 U Dok.dato: 07122010 Jour.dato: 08122010 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Hurum Energigjenvinning KS Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVER - HURUM ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 05/00915-9 I Dok.dato: 23012012 Jour.dato: 23012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 06/00295-28 U Dok.dato: 25052011 Jour.dato: 25052011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Nordmøre Energigjenvinning KS Sak: ANALYSER FOR NORDMØRE ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012 21022012 Offentlig journal Periode: 13022012-17022012 05/00343-12 U Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 13022012 0 Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Brønnøysundregistrene Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 05/00604-10 I Dok.dato: 27112012 Jour.dato: 04122012 Avsender: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Ana Banica

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 09/00062-22 I Dok.dato: 29062012 Jour.dato: 11072012 Avsender: De 3 Stuer Kantiner AS Sak: ANSKAFFELSE CATERING OG KANTINEDRIFT Dok: Evalueringsmøte vedrørende

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00308-24 I Dok.dato: 16022010 Jour.dato: 22022010 Avsender: Norges vassdrags- og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 07/00436-12 U Dok.dato: 19102009 Jour.dato: 20102009 Mottaker: Mettler- Toledo AS Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 05/00934-21 U Dok.dato: 19102011 Jour.dato: 28112012 Mottaker: Fridtjov Ruden Sak: HYDROGEOLOGISKE UNDERSØKELSER - RAIPAS OG MØLLENESET Dok: Oversendelse av

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10052010 -

Offentlig journal Periode: 10052010 - Offentlig journal Periode: 10052010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00004-5 U Dok.dato: 12052010 Jour.dato: 12052010 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24012011-28012011

Offentlig journal Periode: 24012011-28012011 Offentlig journal Periode: 24012011-28012011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00050-16 U Dok.dato: 26012011 Jour.dato: 28012011 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00021-21 I Dok.dato: 07122010 Jour.dato: 08122010 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Journaldato: 1.3.2013-31.3.2013, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 1.3.2013-31.3.2013, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2013-31.3.2013, Journalenhet: JN - Journal, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2013 nnvilger søknad om lønnslån - ***** ***** ***** Lønnslån 2012/135-30

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03102011-07102011

Offentlig journal Periode: 03102011-07102011 Offentlig journal Periode: 03102011-07102011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00039-61 I Dok.dato: 30092011 Jour.dato: 03102011 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25012010 -

Offentlig journal Periode: 25012010 - Offentlig journal Periode: 25012010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00005-2 I Dok.dato: 28012010 Jour.dato: 29012010 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Journaldato: 1.1.2011-30.5.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.

Journaldato: 1.1.2011-30.5.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2011-30.5.2011, Journalenhet: JN - Journal, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.06.2012 Seminar om forvaltningens kunnskapsbehov på Svalbard Seminar om

Detaljer

Journaldato: 1.4.2012-31.5.2012, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.

Journaldato: 1.4.2012-31.5.2012, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 10.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2012-31.5.2012, Journalenhet: JN - Journal, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.06.2012 Arctic Field Grant 2010 Arctic Field Grant 2010 2010/133-1 192/2010

Detaljer

Journaldato: 1.6.2011-31.10.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.10.

Journaldato: 1.6.2011-31.10.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.6.2011-31.10.2011, Journalenhet: JN - Journal Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 29.06.2012 Arbeidsavtale - ***** ***** ersonalmappe -

Detaljer

Gran kommune 15.05.2013. Offentlig journal Periode: 08-05-2013-08-05-2013

Gran kommune 15.05.2013. Offentlig journal Periode: 08-05-2013-08-05-2013 Gran 15.05.2013 Offentlig journal Periode: 08-05-2013-08-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 15.05.2013 11/00459-169 U Mottaker: Andrzej

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012 Offentlig journal Periode:23112012-29112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-77 Dok.dato: 28112012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013 Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig journal Periode: 06-0-201-10-0-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014 Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 NTVAs STYRE OG ADMINISTRASJON Styret 2013-2014 President Visepresident Registerfører Styremedlem

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00042-22 I Dok.dato: 13052011 Jour.dato: 13052011 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer