Offentlig journal Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 25062012-29062012"

Transkript

1 Offentlig journal Periode:

2 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statsbygg Midt-Norge Sak: SPANNET BARNEHAGE Dok: Vedrørende eiendommen til Spannet barnehage (Leiv Eirikssons vei på Lade, GNR 413 og BNR 22) Saksbeh: Ressursstyring / PGØ 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN - GJENNOMFØRING AV RAMMEDIREKTIVET FOR VANN I NORGE Dok: Kommentarer til Veileder 12 Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / AR 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Ingunn Kringstad Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Lagleder ved HR Side2

3 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Sak: BIOLOGISK MANGFOLD - NASJONALT PROGRAM Dok: Budsjett og tildeling 2012 Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Miljøverndepartementet Sak: HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN NORDSJØEN Dok: Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak -skriftlige innspill Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Ressursstyring / AR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: SINTEF Energiforskning AS Sak: FORSKNINGSSENTER FOR MILJØVENNLIG ENERGI (FFME) / BIGCCS CENTRE Dok: Tilsagn revidert: BIGCCS Work order 2012 Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB Side3

4 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Havforskningsinstituttet Sak: INFRASTRUKTUR FOR MARINE DATA - NORWEGIAN MARINE DATA CENTER - NMDC Dok: Konsortieavtale - Norwegian Marine Data Center NMDC - NFR-prosjekt /F50 Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / AAL 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Havforskningsinstituttet Sak: INFRASTRUKTUR FOR MARINE DATA - NORWEGIAN MARINE DATA CENTER - NMDC Dok: Konsortieavtale undertegnet - Norwegian Marine Data Centre NMDC - NFR-prosjekt /F50 Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Kennet Johansson Sak: INTERREG-PROSJEKT - NATURSTEN I BOTNIA-ATLANTICA (NIBA) Dok: Norske kommentarer til NIBA og NIBA 2 Saksansv: Naturstein / RMD Saksbeh: Byggeråstoffer / RMD Side4

5 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Grøset Trykk AS Sak: INTERREG-PROSJEKT - NATURSTEN I BOTNIA-ATLANTICA (NIBA) Dok: Bestilling - trykking av "Bygningsstein i Nordland" Saksansv: Naturstein / RMD Saksbeh: Byggeråstoffer / RMD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nordland fylkeskommune Sak: AJOURHOLD AV GRUS- OG PUKKDATABASEN I NORDLAND FYLKE Dok: Tilsagn: Tilskudd til oppfølgende grus- og pukkundersøkelser i kommunene Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Alstadhaug, Hattfjelldal, Grane og Meløy Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Byggeråstoffer / KW 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Faveo Prosjektledelse AS Sak: TILBYGG VED NASJONALT BOREKJERNE- OG PRØVESENTER LØKKEN Dok: Referat fra byggemøte nr. 9 Løkken Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / OSH Side5

6 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Faveo Prosjektledelse AS Sak: TILBYGG VED NASJONALT BOREKJERNE- OG PRØVESENTER LØKKEN Dok: Kopi av e-post til LH Bygg A/S: Forhåndsberfaring kaldt lager NGU Løkken. Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / OSH 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Opphør av engasjement Saksansv: HR / IK 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Utenriksdepartementet Sak: COOPERATION WITH THE STATE GEOLOGICAL SURVEY OF UKRAINE Dok: Tilsagn: Avtalenummer UKR-12/0012, Kartlegging av mineralreserver og offentliggjøring av informasjon Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm.dir / MS Side6

7 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Utenriksdepartementet Sak: COOPERATION WITH THE STATE GEOLOGICAL SURVEY OF UKRAINE Dok: Revidert søknad om tilskudd til samarbeid med Ukraina Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm.dir / MS 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Utenriksdepartementet Sak: COOPERATION WITH THE STATE GEOLOGICAL SURVEY OF UKRAINE Dok: Avtalenummer: UKR-12/0012 Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm.dir / MS 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Peer-Richard Neeb Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Avtale om kommunikasjonstjenester Saksansv: HR / IK Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen Side7

8 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nordland fylkeskommune Sak: APATITTFOREKOMST I MISVÆRDAL Dok: Tilsagn: Tilskudd til avsluttende undersøkelser av apatitt i Misvær Saksansv: Mineralressurser / HS Saksbeh: Mineralressurser / HS 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Statens pensjonskasse Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Innvilgelse av uførepensjon Saksansv: HR / IK Saksbeh: HR / IK 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: To whom it may concerns Sak: IMVUL FELTEKSKURSJON Dok: Confirmation of covering of conference expenses Saksansv: Grunnvann og urbangeologi / BF Saksbeh: Grunnvann og urbangeologi / BF Side8

9 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Nordic Mining ASA Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: AT Plan & arkitektur AS Sak: KOMMUNALE REGULERINGSPLANER Dok: Kunngjøring av planarbeid Tromsø kommune Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / AR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MINSTE FLYHØYDE OVER VERNEOMRÅDER - SAS-11 Dok: Utvalg av verneområder i Sør-Trøndelag - utvidet dispensasjon for lavtflyging Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO Side9

10 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Forsvarets forskningsinstitutt, FFI Sak: PROSJEKTKORRESPONDANSE SANDBØLGEPROSJEKTET Dok: Tilbud på kartlegging av sandbølger på Eggakanten Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Forsvarets forskningsinstitutt, FFI Sak: PROSJEKTKORRESPONDANSE SANDBØLGEPROSJEKTET Dok: Aksepterer tilbud på kartlegging av sandbølger på Eggakanten, Barentshavet Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Møre og Romsdal fylkeskommune - Torstein Meisingset Sak: PLANPROGRAM FOR REGIONALE FORVALTNINGSPLANER FOR VANNFORVALTNING HØRING Dok: Vesentlege vassforvaltningsspørsmål - høyring Saksansv: Grunnvann og urbangeologi / BF Saksbeh: Grunnvann og urbangeologi / BF Side10

11 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Rogaland fylkeskommune Sak: PLANPROGRAM FOR REGIONALE FORVALTNINGSPLANER FOR VANNFORVALTNING HØRING Dok: Høring - Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Saksansv: Grunnvann og urbangeologi / BF Saksbeh: Grunnvann og urbangeologi / BF 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Sak: SAMARBEID MED SEVMORGEO OM MARINGEOLOGISK ATLAS I BARENTSHAVET Dok: Tilsagn: Kontrakt nr NO/RU HAV 5 kartlegging Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Mia Zenia Steen Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Tilbud om fast stilling Saksansv: HR / IK Side11

12 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Mia Zenia Steen Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Takker ja til fast stilling Saksansv: HR / IK 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Mia Zenia Steen Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Fast ansettelse ved NGU Saksansv: HR / IK 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad om redusert arbeidstid Saksansv: HR / IK Side12

13 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Endring av stillingsandel Saksansv: HR / IK 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Rana Blad Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Innsynskrav 12/ og 2 Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / KØ 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Rana Blad Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Svar på innsynskrav Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / KØ Side13

14 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sagat - Samisk avis AS Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Innsynskrav 11/ Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / KØ 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Sagat - Samisk avis AS Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Svar på innsynskrav Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / KØ 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Hydro Aluminium Sunndal Sak: ANALYSEOPPDRAG 2012 Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / Bart Hendriks Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes Side14

15 12/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: Hydro Aluminium Sunndal Sak: ANALYSEOPPDRAG 2012 Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Bart Hendriks Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Nord - Odd-Arne Mikkelsen Sak: BEKYMRINGSMELDINGER SKRED - NVE REGION NORD Dok: Glidende leirmasser i Ullsfjord Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / KSt 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Intertek West Lab AS Sak: ANALYSEOPPDRAG 2012 Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / Bart Hendriks Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes Side15

16 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: University of Bremen Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Quotation for investigation of sedimentary rocks Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Maringeologi / Jochen Knies 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statens kartverk Sjø Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Tilbud/bestilling - Primarkart Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Maringeologi / OL 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Adresseliste Sak: EKSPORT AV PUKK OG GRUS I 2011 Dok: Eksport av pukk og grus i 2011 Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Byggeråstoffer / PRN Side16

17 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Brøndborerfirmaet Poul Christiansen A/S Sak: LISTA KJERNEBORING Dok: Revidert pristilbud Saksansv: Kvartærgeologi / AL Saksbeh: Kvartærgeologi / EL 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Brøndborerfirmaet Poul Christiansen A/S Sak: LISTA KJERNEBORING Dok: Revidert pristilbud på kjerneboring Saksansv: Kvartærgeologi / AL Saksbeh: Kvartærgeologi / EL 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Brøndborerfirmaet Poul Christiansen A/S Sak: LISTA KJERNEBORING Dok: Boring på Lista Saksansv: Kvartærgeologi / AL Saksbeh: Kvartærgeologi / EL Side17

18 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Brøndborerfirmaet Poul Christiansen A/S Sak: LISTA KJERNEBORING Dok: Bestilling av boring på Lista Saksansv: Kvartærgeologi / AL Saksbeh: Kvartærgeologi / EL 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Mia Steen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kari Widerøe Bergmann Side18

19 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Tanveer Ahmad 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geir Haugland 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Andreas Husby Christensen Side19

20 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Cecilie Kynø Lundberg 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Svein Martin Berg Krogstad 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Gunhild Skjei Brennholm Dok: Søknad påstilling som HR-rådgiver Side20

21 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Iren Reinåsdal 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Marte Gangmark Villmo 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ruth Lie Side21

22 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Grethe Okstad 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ida Kristine Schilling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: John Kenneth Ludvigsen Side22

23 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Heidi Krutvik 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Tuva Hynne 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Albert Jensen Side23

24 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Hege Tverå 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Trine Aunaas 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Cesilie Skorstad Iversen Side24

25 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hanne Håkonsen Stixrud Dok: Søknad på stllling som HR-rådgiver 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Justine Atarah 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Vibeke Hovdal Side25

26 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Guro Løfaldli 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Laura Steinsli 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Avskjermet Side26

27 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Brit Blekkan Fridtjofsen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Gerd Johanne Hestnes 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Laila B.K.Werenskiold Side27

28 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ingrid Unsgård 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Anne-Line Sæt Tomren Dok: Søknad på stilling som HR -rådgiver 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Karina Andersen Aas Side28

29 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Oddny Sagmo 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Jorunn Oddveig Hoøen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sissel Sæther Side29

30 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elisabeth Buhaug 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Iren Hasfjord 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Rune Pettersen Side30

31 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Jørund Waagø 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Bjørnar Holmem 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Roberta Proto Side31

32 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Lisa Beth Waterloo Laugtug 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kjell Steinar Wibe 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ruth Buø Side32

33 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Kari Widerøe Bergmann Dok: Tilbud om vikariat som HR-rådgiver 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Liv-Mari Granum 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ida Sortland Knutsen Dok: Søknad p å stilling som HR-rådgiver Side33

34 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Siv Holm Nilssen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sigurd Hegstad 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Randi Mrgrethe Deglum-Wiik Side34

35 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Eirin-Katrine Støkkan 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Anette H. Stenberg 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Marthe Abelsen Strømmen Dok: Søknad på stilling som Hr-rådgiver Side35

36 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ingunn Wasland Pettersen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Monica Landrø 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Signe Ringdal Side36

37 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Avskjermet 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Karianne Selbekk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kjersti Sørensen Side37

38 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ranveig Nerhoel 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Eli Benum 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Odd-Einar Sørensen Side38

39 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pia Helene Almaas 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens vegvesen, Region Midt Sak: FoU OG KARTLEGGING VEDRØRENDE STABILITET I STRANDSONEN Dok: Tilsagn: FoU og kartlegging vedrørende stabilitet i strandsonen Saksansv: Skred / LH Saksbeh: Skred / LH 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Bodø kommune Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Dok: Utsettelse av helikoptertransport i Misvær Saksansv: Mineralressurser / HS Saksbeh: Mineralressurser / PI Side39

40 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Alexander Kuhn Anders Bergvik Sak: HELIKOPTERMÅLINGER FOR RANA GRUBER Dok: Pressemelding Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Alexander Kuhn Sak: HELIKOPTERMÅLINGER FOR RANA GRUBER Dok: Pressemelding - Helikoptermålinger Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Sak: HELIKOPTERMÅLINGER FOR RANA GRUBER Dok: Tips, Geofysiske målinger fra helikopter for Rana Gruber Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR Side40

41 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Kongsberg Maritime AS Sak: TILBUD REFLECTION SOFTWARE FOR AUV PMA Dok: Bekrefter ordrebeløp - reflection purchse order Saksansv: Kommunikasjon & samfunn / Berte Figenschou Amundsen Saksbeh: Maringeologi / TT 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Skaland Graphite AS Sak: GEOFYSIKK FOR SKALAND GRAPHITE Dok: Avtale om helikoptermålinger Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Skaland Graphite AS - Trond Abelsen Sak: GEOFYSIKK FOR SKALAND GRAPHITE Dok: Avtale helikoptermålinger Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR Side41

42 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Jasmin Schoenenberger Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Tilbud om arbeid Saksansv: HR / IK Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Ruikai Xie Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Ansettelse i stilling Saksansv: HR / IK 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Tromsø kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I TROMS FYLKE Dok: Søknad om landingstillatelse med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Halvor Sverre Sæter Bunkholt Side42

43 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Skjervøy kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I TROMS FYLKE Dok: Søknad om landingstillatelse med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Halvor Sverre Sæter Bunkholt 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Storfjord kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I TROMS FYLKE Dok: Søknad om landingstillatelse med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Halvor Sverre Sæter Bunkholt 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Nordreisa kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I TROMS FYLKE Dok: Søknad om landingstillatelse med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Halvor Sverre Sæter Bunkholt Side43

44 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Lyngen kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I TROMS FYLKE Dok: Søknad om landingstillatelse med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Halvor Sverre Sæter Bunkholt 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Balsfjord kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I TROMS FYLKE Dok: Søknad om landingstillatelse med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Halvor Sverre Sæter Bunkholt 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Kvænangen kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I TROMS FYLKE Dok: Søknad om landingstillatelse med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Halvor Sverre Sæter Bunkholt Side44

45 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Faveo Prosjektledelse AS Sak: REHABILITERING ØST-FASADEN Dok: Referat fra byggemøte nr. 1 Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / OSH 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Faveo Prosjektledelse AS Sak: REHABILITERING ØST-FASADEN Dok: Referat fra byggemøte nr. 2 Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / OSH 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Teknobygg Byggfornyelse AS Sak: REHABILITERING ØST-FASADEN Dok: Referat fra vernerunde nr 1 Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / OSH Side45

46 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Riksarkivaren Sak: HØRING- FORSLAG TIL NYE FELLES BEVARINGS- OG KASSASJONSBESTEMMELSER FOR STATSFORVALTNINGEN Dok: Høring - forslag til nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Saksansv: Ressursstyring / PGØ Saksbeh: Ressursstyring / AR 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: MediaTeam AS - Ellinor Kittilsen Sak: SPONSING AV BERGVERKSKARTET. Dok: Ordrebekreftelse. Kartet distribueres sammen med GEO Magasinet. Saksansv: Kommunikasjon & samfunn / Berte Figenschou Amundsen Saksbeh: Kommunikasjon & samfunn / Berte Figenschou Amundsen 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Cowi AS Trondheim Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Oversendelse av NGU rapport Saksansv: NGU-lab / Bart Hendriks Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes Side46

47 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statoil Petroleum AS Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Bart Hendriks Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statoil Petroleum AS Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / Bart Hendriks Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Lead A/S Sak: KONSULENTBISTAND ORGANISASJON OG LEDELSE Dok: Pristilbud tjenester organisasjon og ledelse Saksansv: HR & ressursstyring / BH Saksbeh: HR & ressursstyring / BH Side47

48 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nordnorsk Lederutvikling Sak: KONSULENTBISTAND ORGANISASJON OG LEDELSE Dok: Tilbud om konsulentbistand organisasjon of ledelse Saksansv: HR & ressursstyring / BH Saksbeh: HR & ressursstyring / BH 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Appareo Kommunikasjon AS Sak: KONSULENTBISTAND ORGANISASJON OG LEDELSE Dok: Tilbud ledersamlinger og avdelingsmøte Saksansv: HR & ressursstyring / BH Saksbeh: HR & ressursstyring / BH 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Det norske oljeselskap ASA, Trondheim Lundin Norway AS Maersk Oil Norway AS Oljedirektoratet Statoil ASA, Nord-Norge Wintershall Norge ASA Sak: AVTALE - RAMSÅ BASIN INTEGRATED STUDY (RABIS) Dok: Agreement no on Ramså Basin Integrated Study (RABIS) Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / MB Side48

49 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NTNU, Vitenskapsmuseet Sak: 14C DATERING AV PRØVE Dok: Datering av prøve fra Selbu Saksansv: Byggeråstoffer / RMD Saksbeh: Byggeråstoffer / TG 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ Sak: LETTER OF INTEREST / SUPPORT LETTER - MARTIN KLUG Dok: Letter of interest ICDP Training course on Lake Drilling Saksansv: Kvartærgeologi / AL Saksbeh: Kvartærgeologi / Martin Klug 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: UNIS - The University Centre in Svalbard Sak: BORHULLSLOGGING FOR UNIS CO2-LAB Dok: Borhullslogging Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR Side49

50 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: UNIS - The University Centre in Svalbard - Ragnhild Rønneberg Sak: BORHULLSLOGGING FOR UNIS CO2-LAB Dok: Geofysisk logging av borehull Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: UNIS - The University Centre in Svalbard - Ragnhild Rønneberg Sak: BORHULLSLOGGING FOR UNIS CO2-LAB Dok: Tilsagn: Bestilling geofysisk logging av borehull Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: UNIS - The University Centre in Svalbard - Ragnhild Rønneberg Sak: BORHULLSLOGGING FOR UNIS CO2-LAB Dok: Geofysisk logging av borehull Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR Side50

51 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ragnhild Rønneberg Sak: BORHULLSLOGGING FOR UNIS CO2-LAB Dok: Geofysisk logging av borehull - forslag til kontrakt Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: 'Ragnhild Rønneberg' Sak: BORHULLSLOGGING FOR UNIS CO2-LAB Dok: Geofysisk logging av borehull Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: UNIS - The University Centre in Svalbard - Ragnhild Rønneberg Sak: BORHULLSLOGGING FOR UNIS CO2-LAB Dok: Geofysisk logging av borehull - revidert kontrakt Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR Side51

52 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: UNIS - The University Centre in Svalbard - Ragnhild Rønneberg Sak: BORHULLSLOGGING FOR UNIS CO2-LAB Dok: Geofysisk logging av borehull - undertegnet kontrakt Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ragnhild Rønneberg Sak: BORHULLSLOGGING FOR UNIS CO2-LAB Dok: Geofysisk logging av borehull - undertegnet kontrakt Saksansv: Anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Anvendt geofysikk / JSR 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Universitetet i Tromsø, Institutt for geologi Sak: CENTRE FOR ARCTIC GAS HYDRATE, ENVIRONMENT AND CLIMATE (CAGE) Dok: Letter of Support/Confirmation of participation: Centre for Arctic Gas hydrate, Environment and Climate (CAGE) Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Adm.dir / MS Side52

53 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Salangen kommune Sak: DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Dok: Dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Saksansv: Mineralressurser / HS Saksbeh: Mineralressurser / PI Side53

Offentlig journal Periode: 11062012-15062012

Offentlig journal Periode: 11062012-15062012 Offentlig journal Periode: 11062012-15062012 05/01117-8 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Avsender: Statens pensjonskasse Sak: YRKESSKADEFORSIKRING Dok: Premiesatsen for yrkesskadeforsikringen i

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 06/00644-13 I Dok.dato: 03012012 Jour.dato: 03012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 04062012-08062012 07/00802-9 U Dok.dato: 05062012 Jour.dato: 08062012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Morgan Ganerød Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05112012-09112012

Offentlig journal Periode: 05112012-09112012 Offentlig journal Periode: 05112012-09112012 07/00628-122 I Dok.dato: 15102012 Jour.dato: 07112012 Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Sak: BIOLOGISK MANGFOLD - NASJONALT PROGRAM Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20082012-24082012

Offentlig journal Periode: 20082012-24082012 Offentlig journal Periode: 20082012-24082012 10/00529-9 U Dok.dato: 23082012 Jour.dato: 23082012 Mottaker: Miljøverndepartementet Sak: DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET (DOK) Dok: Høringsuttalelse - Rapport

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012 13022012 Offentlig journal Periode: 06022012-10022012 07/00205-38 I Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 10022012 Avsender: Astafjordprosjektet - Børge Arvesen Mottaker: Maringeologi - OL Sak: HAVBUNNSDATA FOR

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18062012-22062012

Offentlig journal Periode: 18062012-22062012 Offentlig journal Periode: 18062012-22062012 06/00808-22 I Dok.dato: 18062012 Jour.dato: 21062012 Avsender: Norsk Vann BA Sak: NGU - TILKNYTTET ORGANISASJON I NORVAR BA Dok: Innkalling til årsmøte 2012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17122012-21122012

Offentlig journal Periode: 17122012-21122012 Offentlig journal Periode: 17122012-21122012 05/00604-11 U Dok.dato: 19122012 Jour.dato: 20122012 Mottaker: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Oversendelse av analyserapport 2012.0385

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17092012-21092012

Offentlig journal Periode: 17092012-21092012 Offentlig journal Periode: 17092012-21092012 10/00289-25 I Dok.dato: 12092012 Jour.dato: 17092012 Avsender: Steigen kommune Sak: GRAVIMETRISKE MÅLINGER - COOP Dok: Landingstillatelse med helikopter Saksansv:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 09/00062-22 I Dok.dato: 29062012 Jour.dato: 11072012 Avsender: De 3 Stuer Kantiner AS Sak: ANSKAFFELSE CATERING OG KANTINEDRIFT Dok: Evalueringsmøte vedrørende

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01102012-05102012

Offentlig journal Periode: 01102012-05102012 Offentlig journal Periode: 01102012-05102012 05/00915-15 I Dok.dato: 01102012 Jour.dato: 01102012 Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Eli Sivertsvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012-28092012

Offentlig journal Periode: 24092012-28092012 Offentlig journal Periode: 24092012-28092012 05/00860-20 U Dok.dato: 17092012 Jour.dato: 24092012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13082012-17082012

Offentlig journal Periode: 13082012-17082012 Offentlig journal Periode: 13082012-17082012 11/00036-19 U Dok.dato: 07082012 Jour.dato: 13082012 Mottaker: Statens vegvesen, Region Vest Sak: OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER ROGFAST Dok: Oversendelse av NGU-rapport

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 07/00256-5 I Dok.dato: 13012011 Jour.dato: 17012011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02072012-06072012

Offentlig journal Periode: 02072012-06072012 Offentlig journal Periode: 02072012-06072012 05/01147-12 U Dok.dato: 26062012 Jour.dato: 02072012 Mottaker: Sør-Trøndelag fylkeskommune Sak: SAMARBEIDSPROSJEKT OM GEOLOGI OG KULTURVERN I SKARVAN OG ROLTDALEN

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18072011-22072011

Offentlig journal Periode: 18072011-22072011 Offentlig journal Periode: 18072011-22072011 07/00205-32 I Dok.dato: 18072011 Jour.dato: 21072011 Avsender: Forsvarets operative hovedkvarter, Reitan Mottaker: Maringeologi - OL Sak: HAVBUNNSDATA FOR ASTAFJORDPROSJEKTET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27122010-30122010

Offentlig journal Periode: 27122010-30122010 Offentlig journal Periode: 27122010-30122010 07/00413-2 I Dok.dato: 21122010 Jour.dato: 29122010 Avsender: Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet Mottaker: Grunnvann - ØJ Sak: VANNREGION 7 - NORDLAND Dok:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27082012-31082012

Offentlig journal Periode: 27082012-31082012 Offentlig journal Periode: 27082012-31082012 05/00083-8 U Dok.dato: 28082012 Jour.dato: 28082012 Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo - Jonatan Haga Sak: SAMARBEID MELLOM NGU OG NVE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16052011-20052011

Offentlig journal Periode: 16052011-20052011 Offentlig journal Periode: 16052011-20052011 06/00773-5 I Dok.dato: 06052011 Jour.dato: 18052011 Avsender: Advokatfirmaet Haraldsen Bydal & Co. DA Mottaker: Regnskap - GB Sak: KONKURS - R & R KNUSETEKNIKK

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10092012-14092012

Offentlig journal Periode: 10092012-14092012 Offentlig journal Periode: 10092012-14092012 05/00354-10 U Dok.dato: 10092012 Jour.dato: 13092012 Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Trond Torsvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Avtale

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17102011-21102011

Offentlig journal Periode: 17102011-21102011 Offentlig journal Periode: 17102011-21102011 07/00106-80 U Dok.dato: 20102011 Jour.dato: 20102011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Oversendelse av

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 05/00934-21 U Dok.dato: 19102011 Jour.dato: 28112012 Mottaker: Fridtjov Ruden Sak: HYDROGEOLOGISKE UNDERSØKELSER - RAIPAS OG MØLLENESET Dok: Oversendelse av

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 08082011-12082011 07/00106-79 U Dok.dato: 08082011 Jour.dato: 09082011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSER FOR ASPLAN VIAK Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 05/00604-10 I Dok.dato: 27112012 Jour.dato: 04122012 Avsender: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Ana Banica

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02012013-04012013

Offentlig journal Periode: 02012013-04012013 Offentlig journal Periode: 02012013-04012013 06/00511-18 U Dok.dato: 19122012 Jour.dato: 04012013 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Ingunn Kringstad Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012-10082012

Offentlig journal Periode: 06082012-10082012 Offentlig journal Periode: 06082012-10082012 06/00419-40 U Dok.dato: 09082012 Jour.dato: 09082012 Mottaker: Franzefoss Pukk AS Sak: ANALYSER FOR FRANZEFOSS PUKK Dok: Oversendelse av analyserapport 2012.0231

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19112012-23112012

Offentlig journal Periode: 19112012-23112012 Offentlig journal Periode: 19112012-23112012 05/00860-22 U Dok.dato: 15112012 Jour.dato: 20112012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Heidi Anita Olsen Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22082011-26082011

Offentlig journal Periode: 22082011-26082011 Offentlig journal Periode: 22082011-26082011 07/00205-33 U Dok.dato: 23082011 Jour.dato: 23082011 Avsender: Maringeologi - OL Mottaker: FORSVARET, Fellesoperativt hovedkvarter FOHK Sak: HAVBUNNSDATA FOR

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 16012012-20012012 05/00690-38 I Dok.dato: 13012012 Jour.dato: 18012012 Avsender: Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: PROSJEKTSAMARBEID

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03092012-07092012

Offentlig journal Periode: 03092012-07092012 Offentlig journal Periode: 03092012-07092012 05/00860-19 I Dok.dato: 07092012 Jour.dato: 07092012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10102011-14102011

Offentlig journal Periode: 10102011-14102011 Offentlig journal Periode: 10102011-14102011 07/00629-45 I Dok.dato: 11072011 Jour.dato: 10102011 Sak: GRID DATA FRA NORDLAND/TROMS/FINNMARK Dok: Vannkolonnedata og rådatafiler for måleområdene A10 og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15102012-19102012

Offentlig journal Periode: 15102012-19102012 Offentlig journal Periode: 15102012-19102012 05/00956-9 U Dok.dato: 11102012 Jour.dato: 15102012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Mottaker: David Roberts Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 06/00379-23 Avsender: Skred - Halvor Sverre Sæter Bunkholt Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Skred- og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04072011-08072011

Offentlig journal Periode: 04072011-08072011 Offentlig journal Periode: 04072011-08072011 05/01117-7 I Dok.dato: 30062011 Jour.dato: 07072011 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker: Regnskap - GB Sak: YRKESSKADEFORSIKRING Dok: Premiesatsen for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04042011-08042011

Offentlig journal Periode: 04042011-08042011 Offentlig journal Periode: 04042011-08042011 05/00083-7 U Dok.dato: 06042011 Jour.dato: 06042011 Avsender: Grunnvann - ØJ Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Hydrologisk avdeling - Hervé

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 12112012-16112012 05/00860-21 I Dok.dato: 08112012 Jour.dato: 16112012 Avsender: Avskjermet Dok: Økt stillingsandel Saksbeh: HR / IK 06/00198-11 U Dok.dato: 12112012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21122009-30122009

Offentlig journal Periode: 21122009-30122009 Offentlig journal Periode: 21122009-30122009 05/00900-10 U Dok.dato: 22122009 Jour.dato: 22122009 Avsender: Grunnvann og grunnvarme - AD Mottaker: Alta kommune, Drifts- og utbyggingsavdelingen - Per Ole

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 05/00508-10 U Dok.dato: 07122010 Jour.dato: 08122010 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Hurum Energigjenvinning KS Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVER - HURUM ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 06/00295-28 U Dok.dato: 25052011 Jour.dato: 25052011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Nordmøre Energigjenvinning KS Sak: ANALYSER FOR NORDMØRE ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02052011-06052011

Offentlig journal Periode: 02052011-06052011 Offentlig journal Periode: 02052011-06052011 06/00659-10 U Dok.dato: 29042011 Jour.dato: 03052011 Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Statsarkivet i Trondheim Sak: KARTLEGGING AV ARKIVARBEIDET VED NORGES

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29102012-02112012

Offentlig journal Periode: 29102012-02112012 Offentlig journal Periode: 29102012-02112012 07/00356-10 U Dok.dato: 16102012 Jour.dato: 30102012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Jörg Ebbing Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 29052012-01062012 07/00802-8 U Dok.dato: 29052012 Jour.dato: 30052012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Morgan Ganerød Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11042011-15042011

Offentlig journal Periode: 11042011-15042011 Offentlig journal Periode: 11042011-15042011 05/00080-17 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: 12042011 Avsender: International Centre for Geohazards (ICG) Mottaker: Regnskap - HST Sak: ICG BUDSJETT (Jf SIFT

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13092010-17092010

Offentlig journal Periode: 13092010-17092010 Offentlig journal Periode: 13092010-17092010 06/00290-2 I Dok.dato: 16092010 Jour.dato: 17092010 Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSKNINGSRÅDETS NORDOMRÅDESTRATEGI

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 05/00915-9 I Dok.dato: 23012012 Jour.dato: 23012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15112010-19112010

Offentlig journal Periode: 15112010-19112010 Offentlig journal Periode: 15112010-19112010 05/00511-28 U Dok.dato: 03112010 Jour.dato: 17112010 Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: INFORMASJONS- OG MEDIEPLAN.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28122011-29122011

Offentlig journal Periode: 28122011-29122011 Offentlig journal Periode: 28122011-29122011 08/00498-6 Mottaker: Joya Tetreault 08/00562-5 Mottaker: Reza Khabbaz Ghazian 09/00100-19 I Dok.dato: 15122011 Jour.dato: 28122011 Avsender: Havforskningsinstituttet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11102010-15102010

Offentlig journal Periode: 11102010-15102010 Offentlig journal Periode: 11102010-15102010 05/00508-9 I Dok.dato: 11102010 Jour.dato: 14102010 Avsender: Hurum Energigjenvinning KS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVER - HURUM ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 19092011-23092011 07/00359-28 I Dok.dato: 18092011 Jour.dato: 20092011 Avsender: Østfold fylkeskommune Mottaker: Grunnvann - ØJ Sak: VANNREGION 1 - GLOMMA Dok: Vannregion Glomma

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20062011-24062011

Offentlig journal Periode: 20062011-24062011 Offentlig journal Periode: 20062011-24062011 05/00682-15 U Dok.dato: 24062011 Jour.dato: 24062011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Personal - IK Mottaker: Avskjermet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00308-24 I Dok.dato: 16022010 Jour.dato: 22022010 Avsender: Norges vassdrags- og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 07/00436-12 U Dok.dato: 19102009 Jour.dato: 20102009 Mottaker: Mettler- Toledo AS Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30122008-04012009

Offentlig journal Periode: 30122008-04012009 Offentlig journal Periode: 30122008-04012009 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 06/00298-5 I Dok.dato: 19122008 Jour.dato: 30122008 Avsender: Fylkesmannen i Oppland

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12032012-16032012

Offentlig journal. Periode: 12032012-16032012 19032012 Offentlig journal Periode: 12032012-16032012 05/00295-6 U Dok.dato: 12032012 Jour.dato: 13032012 Avsender: Regnskap - GB Mottaker: DNB Sak: STATENS KONSERNKONTOORDNING - VALUTAKONTO FOR KONSERNKONTOSYSTEMET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 07022011-11022011

Offentlig journal Periode: 07022011-11022011 Offentlig journal Periode: 07022011-11022011 05/00068-23 U Dok.dato: 09022011 Jour.dato: 11022011 0 Avsender: Skred - RG Mottaker: Møre og Romsdal fylkeskommune - Einar Anda Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 22102012-26102012 08/00450-42 U Dok.dato: 16102012 Jour.dato: 24102012 Mottaker: SINTEF Energiforskning AS Sak: FORSKNINGSSENTER FOR MILJØVENNLIG ENERGI (FFME) / BIGCCS CENTRE

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30012012-03022012

Offentlig journal. Periode: 30012012-03022012 06022012 Offentlig journal Periode: 30012012-03022012 05/00080-18 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 03022012 Avsender: International Centre for Geohazards (ICG) - Farrokh Nadim Mottaker: Regnskap - HST Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28112011-02122011

Offentlig journal Periode: 28112011-02122011 Offentlig journal Periode: 28112011-02122011 07/00205-36 U Dok.dato: 30112011 Jour.dato: 01122011 Avsender: Maringeologi - RB Mottaker: Astafjordprosjektet - Børge Arvesen Sak: HAVBUNNSDATA FOR ASTAFJORDPROSJEKTET

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 09012012-13012012 06/00456-11 I Dok.dato: 11012012 Jour.dato: 11012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 20022012-24022012

Offentlig journal. Periode: 20022012-24022012 27022012 Offentlig journal Periode: 20022012-24022012 05/00390-14 I Dok.dato: 23022012 Jour.dato: 23022012 Avsender: Bedriftsidrettslaget ved NGU Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Sak: SØKNAD OM

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 21032011-25032011 05/00390-13 U Dok.dato: 23032011 Jour.dato: 23032011 0 Avsender: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Mottaker: Bedriftsidrettslaget ved NGU - Bjørn Ivar Rindstad

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 25072011-29072011 09/00373-5 I Dok.dato: 27072011 Jour.dato: 27072011 Avsender: Statens kartverk Sjø Mottaker: Maringeologi - HAO Sak: MOTTAK OG LEVERING AV DYBDEDATA OG BACKSCATTERDATA

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 14022011-18022011 06/00419-37 U Dok.dato: 16022011 Jour.dato: 17022011 0 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Franzefoss Pukk AS Sak: ANALYSER FOR FRANZEFOSS PUKK Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02062009-05062009

Offentlig journal Periode: 02062009-05062009 Offentlig journal Periode: 02062009-05062009 06/00209-8 U Dok.dato: 03062009 Jour.dato: 03062009 Avsender: Fjellanlegg og grunnvarme - Jan Steinar Rønning Mottaker: UNIS - The University Centre in Svalbard

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 29082011-02092011 05/00860-15 I Dok.dato: 24082011 Jour.dato: 01092011 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal - IK Dok: Forlengelse av redusert stilling Saksbeh: Personal /

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15082011-19082011

Offentlig journal Periode: 15082011-19082011 Offentlig journal Periode: 15082011-19082011 07/00629-44 I Dok.dato: 11082011 Jour.dato: 15082011 Avsender: Statens kartverk Mottaker: Maringeologi - HAO Sak: GRID DATA FRA NORDLAND/TROMS/FINNMARK Dok:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 11072011-15072011 06/00295-29 U Dok.dato: 12072011 Jour.dato: 14072011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Nordmøre Energigjenvinning KS Sak: ANALYSER FOR NORDMØRE ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14062010-18062010

Offentlig journal Periode: 14062010-18062010 Offentlig journal Periode: 14062010-18062010 05/00343-10 U Dok.dato: 15062010 Jour.dato: 15062010 Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31102011-04112011

Offentlig journal Periode: 31102011-04112011 Offentlig journal Periode: 31102011-04112011 05/00213-7 05/00682-16 05/00757-8 Side2 05/00915-8 06/00295-30 U Dok.dato: 03112011 Jour.dato: 03112011 Tilg. kode: U Par.: 0 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 13122010-17122010 05/00308-27 I Dok.dato: 08122010 Jour.dato: 16122010 Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat, Skred- og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013 Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00189-114 U Dok.dato: 25.03.2013 Jour.dato: 25.03.2013 Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-05-2015-15-05-2015

Offentlig journal Periode: 15-05-2015-15-05-2015 Offentlig journal Periode: 15-05-2015-15-05-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/01669-42 U Dok.dato: 15.05.2015 Jour.dato: 15.05.2015

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00189-110 I Pasientreiser Helse Fonna Fritt sykehusvalg Fritt sykehusvalg

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09112009-13112009

Offentlig journal Periode: 09112009-13112009 Offentlig journal Periode: 09112009-13112009 05/00148-41 I Dok.dato: 03112009 Jour.dato: 12112009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Per Wilhelm Nieuwejaar Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06072009-07082009

Offentlig journal Periode: 06072009-07082009 Offentlig journal Periode: 06072009-07082009 05/00148-40 I Dok.dato: 03072009 Jour.dato: 06082009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Terje Hindenes Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-06-2015-15-06-2015

Offentlig journal Periode: 15-06-2015-15-06-2015 Offentlig journal Periode: 15-06-2015-15-06-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/01117-45 I Dok.dato: 11.06.2015 Jour.dato: 15.06.2015

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 05032012-09032012

Offentlig journal. Periode: 05032012-09032012 12032012 Offentlig journal Periode: 05032012-09032012 05/00978-29 I Dok.dato: 01032012 Jour.dato: 09032012 Avsender: Statsbygg Midt-Norge Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Sak: HUSLEIE - STATSBYGG

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-05-2015-26-05-2015

Offentlig journal Periode: 26-05-2015-26-05-2015 Offentlig journal Periode: 26-05-2015-26-05-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/01204-2 I Nordre Buskerud politidistrikt Anmeldt

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014

Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014 Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-268 I Dok.dato: 20.02.2014 Jour.dato: 21.02.2014 Digital

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27-08-2015-27-08-2015

Offentlig journal Periode: 27-08-2015-27-08-2015 Offentlig journal Periode: 27-08-2015-27-08-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00140-44 U Hallingdølen Åpne møter Åpne møter

Detaljer

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04230-35 I Dok.dato: 15122009 Jour.dato: 0 olav.andreas.bryge@tollbodadvokatene.no

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 06092010-10092010 06/00715-5 U Dok.dato: 10092010 Jour.dato: 10092010 Avsender: Regnskap - GB Mottaker: Deloitte MKB Accountancy & Advies B.V. Sak: INTERNATIONAL YEAR OF PLANET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-03-2015-26-03-2015

Offentlig journal Periode: 26-03-2015-26-03-2015 Offentlig journal Periode: 26-03-2015-26-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00139-5 U Arkivdel: Landbruk Svein Olav Venedokken

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 26042011-29042011 05/00308-29 U Dok.dato: 28042011 Jour.dato: 28042011 0 Avsender: Skred - RG Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Skred- og vassdragsavdelingen

Detaljer

Periode: 19-07-2011-19-07-2011

Periode: 19-07-2011-19-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 20.07.2011 Offentlig journal Periode: 19-07-2011-19-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01620-10 I Dok.dato: 16.06.2011 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 14022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 14022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 18022008 07/01041-2 U Dok.dato: 12022008 Jour.dato: Arkivdel: MOS-ELEV1 Avsender: Moseidmoen skole -

Detaljer

Periode: 12-06-2013-12-06-2013

Periode: 12-06-2013-12-06-2013 DMS2002 - Software Innovation 24.06.2013 Offentlig journal Periode: 12-06-2013-12-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-13 U Mottaker:

Detaljer

Periode: 28-06-2011-28-06-2011

Periode: 28-06-2011-28-06-2011 DMS2002 - Software Innovation 29.06.2011 Offentlig journal Periode: 28-06-2011-28-06-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-1 U Dok.dato: 24.06.2011

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-07-2015-28-07-2015

Offentlig journal Periode: 28-07-2015-28-07-2015 Offentlig journal Periode: 28-07-2015-28-07-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 13/00857-38 U Fylkesmannen i Buskerud Refusjon tilskudd

Detaljer

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03575-10 I Dok.dato: 17082010 Brick Murerfirma

Detaljer

Periode: 20-03-2013-20-03-2013

Periode: 20-03-2013-20-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01662-16 Dok.dato: 11.03.2013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00099-34 I - Oppdragsbekreftelse - Avskjermet 10/00102-33 I - Oppdragsbekreftelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12012009-16012009

Offentlig journal Periode: 12012009-16012009 Offentlig journal Periode: 12012009-16012009 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00107-28 U Dok.dato: 15012009 Jour.dato: 15012009 0 Avsender: Kommunikasjon - Gudmund

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-01-2014-23-01-2014

Offentlig journal Periode: 23-01-2014-23-01-2014 Offentlig journal Periode: 23-01-2014-23-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00121-29 I Avdeling for pasientreiser Helse Bergen HF Utfylling

Detaljer

Periode: 14052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/01376-49 I Dok.dato: 11052010 Jour.dato: Grovane

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18052009-20052009

Offentlig journal Periode: 18052009-20052009 Offentlig journal Periode: 18052009-20052009 05/00148-35 I Dok.dato: 15052009 Jour.dato: 18052009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Ellen Sofie Grefsrud Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28032011-01042011

Offentlig journal Periode: 28032011-01042011 Offentlig journal Periode: 28032011-01042011 05/00336-13 U Dok.dato: 01042011 Jour.dato: 01042011 Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: Norges forskningsråd Statoil ASA, Nord-Norge Sak: PETROMAKS-SØKNAD

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer