Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 09072012-13072012"

Transkript

1 Offentlig journal Periode:

2 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: De 3 Stuer Kantiner AS Sak: ANSKAFFELSE CATERING OG KANTINEDRIFT Dok: Evalueringsmøte vedrørende kantinedrift Saksbeh: Ressursstyring / OSH 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: De 3 Stuer Kantiner AS Sak: ANSKAFFELSE CATERING OG KANTINEDRIFT Dok: Kantinedrift - aksept av prisreguleringer Saksbeh: Ressursstyring / OSH 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: SINTEF Petroleumsforskning AS Sak: R & D PROJECTS FUNDED BY THE RESEARCH COUNCIL OF NORWAY / NORGES FORSKNINGSRÅD Dok: Tilsagn: Petromaks project /E30 Improved sub-salt and sub-basalt imaging by joint inversion of seismic, gravity, magnetic and electromagnetic data Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / JE Side2

3 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: RAPPORTERING VED SIKKERHETSTRUENDE HENDELSER OG VED SIKKERHETSBRUDD Dok: Rapportering av sikkerhetshendelser og -brudd for perioden til Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / PGØ 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 15 Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Sak: LÆREPLASSER I STATSFORVALTNINGEN - ANMODNING OM INNSPILL Dok: Haster - Rapportering om antall læreplasser i underliggende etater Saksbeh: Ressursstyring / PGØ 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens vegvesen, Region Øst Sak: KOMMUNALE REGULERINGSPLANER Dok: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Lom vest-nørdre Vike Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / AR Side3

4 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: AT Plan & arkitektur AS Sak: KOMMUNALE REGULERINGSPLANER Dok: Kunngjøring av planarbeid, Tromsø kommune Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Ressursstyring / AR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Institutt for energiteknikk - IFE Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Bart Hendriks Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens kartverk Vadsø Sak: GEODATAPLAN FINNMARK Dok: Geodataplan for Finnmark Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Geomatikk / PR Side4

5 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Midtre Namdal samkommune Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MINSTE FLYHØYDE OVER VERNEOMRÅDER - SAS-11 Dok: Dispensasjon fra lavtflyging over Almdalen-Ekorndalen naturreservat Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Steinkjer kommune Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MINSTE FLYHØYDE OVER VERNEOMRÅDER - SAS-11 Dok: Dispensasjon fra verneforskrift - Lavtflyging med fly over Høgmannen naturreservat i forbindelse med geofysisk kartlegging NGU Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Troms fylkeskommune Sak: PLANPROGRAM FOR REGIONALE FORVALTNINGSPLANER FOR VANNFORVALTNING HØRING Dok: Høring av forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål i vannregion Troms Saksansv: Grunnvann og urbangeologi / BF Saksbeh: Grunnvann og urbangeologi / BF Side5

6 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens kartverk Tromsø Sak: GEODATAPLAN FOR TROMS Dok: Geodataplan for Troms Saksansv: Kommunikasjon & samfunn / Berte Figenschou Amundsen Saksbeh: Geomatikk / PR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Oppgradering Hummingbird 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Hummingbird system Side6

7 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Returning Hummingbird 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Shipment of Hummingbird 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Returning Hummingbird Side7

8 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: HUM works 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: HUM test 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: HUM test Side8

9 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: HUM test 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Hummingbird system 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Hummingbird system Side9

10 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Hummingbird system 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Hummingbird system 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Hummingbird system Side10

11 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Hummingbird system 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Hummimngbird system 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Hummimngbird system Side11

12 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Hummimngbird system 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Hummimngbird system 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Elcon - Eduardo Tolentino Dok: Reservert hotel Side12

13 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Bladet Nordlys Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Innsynskrav 12/ Saksbeh: Ressursstyring / KØ 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Bladet Nordlys Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Svar på innsynskrav Saksbeh: Ressursstyring / KØ 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: ABCNyheter Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Innsynskrav 12/ Saksbeh: Ressursstyring / KØ Side13

14 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: ABCNyheter Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Svar på innsynskrav Saksbeh: Ressursstyring / KØ 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nrk Nyheter Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Innsynskrav 12/ Saksbeh: Ressursstyring / KØ 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: NRK nyheter Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2012 Dok: Svar på innsynskrav Saksbeh: Ressursstyring / KØ Side14

15 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Hydro Aluminium Sunndal Sak: ANALYSEOPPDRAG 2012 Dok: Analyserapport Saksansv: NGU-lab / Bart Hendriks Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: IT NOR AS Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Tilbud/bestilling E-faktura løsning Saksbeh: Ressursstyring / PGØ 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Forsvarets operative hovedkvarter, Reitan Sak: MOTTAK OG LEVERING AV DYBDEDATA OG BACKSCATTERDATA Dok: Frigivelse av dybdedata fra Ves-Agder, Krisatiansand Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / HAO Side15

16 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens kartverk Sjø Sak: MOTTAK OG LEVERING AV DYBDEDATA OG BACKSCATTERDATA Dok: Leveranse av midlertidige data for hydrograf /082 Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / HAO 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens kartverk Sjø Sak: MOTTAK OG LEVERING AV DYBDEDATA OG BACKSCATTERDATA Dok: Leveranse av midlertidige data for NH161 Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / HAO 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Novatem Airborne Geophysics Sak: TRØNDELAG REGION AIRBORNE GEOPHYSICAL SURVEY 2012 (TRAS-12) Dok: Kontrakt "Fixed wing airborne magnetic and radiometric survey over the Trøndelag coastal area (TRAS-12) in Mid-Norway" Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO Side16

17 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Produksjonsbedrifter grus, pukk og naturstein Sak: DRIFTSRAPPORT OG MINERALSTATISTIKK 2011 Dok: Publikasjonen Mineralressurser i Norge 2011 Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Byggeråstoffer / PRN 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: FORSLAG OM Å ØKE KLAGEGEBYRET I KLAGENEMNDA FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER (KOFA) Dok: Høringsbrev - forslag til endringer i forskrift om klagenemnd for offentlig anskaffelser (KOFA) Saksbeh: Ressursstyring / AR 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS Sak: ANALYSEOPPDRAG 2012 Dok: Analyserapporter Saksansv: NGU-lab / Bart Hendriks Saksbeh: NGU-lab / Bente Kjøsnes Side17

18 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statkraft Varme AS, Oslo Sak: GEOTERMISK BORING FOR STATKRAFT Dok: Endelig kontrakt med vedlegg 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Statkraft Varme AS, Oslo Sak: GEOTERMISK BORING FOR STATKRAFT Dok: Signert kontrakt Statkraft - NGU 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statkraft Varme AS, Oslo Sak: GEOTERMISK BORING FOR STATKRAFT Dok: Kommentarer til utlysning Side18

19 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statkraft Varme AS, Oslo Sak: GEOTERMISK BORING FOR STATKRAFT Dok: Boring av testbrønn i Rygge kommune - dyp geotermisk energi. 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Bodø kommune Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Dok: Opprettholder tillatelse til helikoptertransport Saksansv: Mineralressurser / HS Saksbeh: Mineralressurser / PI 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: I-GIS Aps Sak: ANBUDSKONKURRANSE FOR 3D VISUALISERINGS PROGRAMVARE Dok: Tilbud på 3D visualiserings programvare Saksbeh: Ressursstyring / CH Side19

20 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Virtalis Limited Sak: ANBUDSKONKURRANSE FOR 3D VISUALISERINGS PROGRAMVARE Dok: Tilbud på 3D visualiserings programvare Saksbeh: Ressursstyring / CH 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: WorkCentre 7346 Sak: ANBUDSKONKURRANSE FOR 3D VISUALISERINGS PROGRAMVARE Dok: Tilbud på 3D visualiserings programvare Saksbeh: Ressursstyring / CH 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norconsult Informasjonssystemer AS Sak: ANBUDSKONKURRANSE FOR 3D VISUALISERINGS PROGRAMVARE Dok: Tilbud på 3D visualiserings programvare Saksbeh: Ressursstyring / CH Side20

21 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Rana Gruber AS Sak: HELIKOPTERMÅLINGER FOR RANA GRUBER Dok: Helikoptermålingene for Rana 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Rana Gruber AS Sak: HELIKOPTERMÅLINGER FOR RANA GRUBER Dok: Helikoptermålingene for Rana 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Rana Gruber AS Sak: HELIKOPTERMÅLINGER FOR RANA GRUBER Dok: Rana Mag Anomaly Side21

22 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Rana Gruber AS Sak: HELIKOPTERMÅLINGER FOR RANA GRUBER Dok: Rana TIF 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Rana Gruber AS Sak: HELIKOPTERMÅLINGER FOR RANA GRUBER Dok: EM-data fra Rana 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Rana Gruber AS Sak: HELIKOPTERMÅLINGER FOR RANA GRUBER Dok: Kart med rutenett UTM 33 Side22

23 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Tromsø kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I TROMS FYLKE Dok: Landingstillatelse med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Halvor Sverre Sæter Bunkholt 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Verneområdestyret, Lyngsalpan landskapsvernområde Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I TROMS FYLKE Dok: Landingstillatelse med helikopter i ustabile fjellsider - Lyngen kommune Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Halvor Sverre Sæter Bunkholt 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Nordreisa kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I TROMS FYLKE Dok: Landingstillatelse med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Halvor Sverre Sæter Bunkholt Side23

24 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Storfjord kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I TROMS FYLKE Dok: Landingstillatelse med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / Halvor Sverre Sæter Bunkholt 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Teknobygg Byggfornyelse AS Sak: REHABILITERING ØST-FASADEN Dok: Referat fra vernerunde nr 2 Saksbeh: Ressursstyring / OSH 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: FVL Par.: FVL 13.2 Avsender: Oljedirektoratet Sak: AVTALE - RAMSÅ BASIN INTEGRATED STUDY (RABIS) Dok: Kontrakt vedrørende "Ramså Basin Integrated Study (RABIS)" Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO Side24

25 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ Sak: LETTER OF INTEREST / SUPPORT LETTER - MARTIN KLUG Dok: Support letter - application for the 2012 ICDP training course Saksansv: Kvartærgeologi / AL Saksbeh: Maringeologi / Jochen Knies 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sogndal kommune Sak: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I SOGN OG FJORDANE 2012 Dok: Innvilget løyve til bruk og landing med helikopter i ustabile fjellsider Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / LFI 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Troms Sak: MINN LAVTFLYVING I VERNEOMRÅDER 2012 Dok: Dispensasjon til bruk av helikopter til geofysiske målinger i Svandalen naturreservat og Grasmyrskogvatn naturreservat Side25

26 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Troms Sak: MINN LAVTFLYVING I VERNEOMRÅDER 2012 Dok: Korrigert dispensasjon for bruk av helikopter til geofysiske målinger i Svandalen og Grasmyrskogvatn naturreservat 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Kari Widerøe Bergmann Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Vikariat som HR-rådgiver Saksansv: HR / IK Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Solveig Otterå Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Aksept av vikarstilling Saksansv: HR / IK Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen Side26

27 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Solveig Otterå Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Tilsetting i vikariat Saksansv: HR / IK Saksbeh: HR / Mia Zenia Steen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Sak: HØRING OM OPPRETTELSE AV MILJØVEDTAKSREGISTERET Dok: Høring av opprettelse av Miljøvedtaksregisteret Saksbeh: Ressursstyring / AR 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: EuroGeoSurveys Sak: ARCTICLE 185 ON APPLIED GEOSCIENCE Dok: Letter of Interest Saksansv: Nettverk og samarbeid / JH Saksbeh: Nettverk og samarbeid / JH Side27

28 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Emerging Solutions Sak: VALG AV AKSESSPUNKT FOR efaktura Dok: Aksesspunkt tilbud Saksbeh: Ressursstyring / PGØ 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Emerging Solutions Sak: VALG AV AKSESSPUNKT FOR efaktura Dok: Standardavtale -Aksesspunkt NGU Saksbeh: Ressursstyring / PGØ 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pagero Norway AS Sak: VALG AV AKSESSPUNKT FOR efaktura Dok: Aksesspunkt for NGU Saksbeh: Ressursstyring / PGØ Side28

29 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Pagero Norway AS Sak: VALG AV AKSESSPUNKT FOR efaktura Dok: Tilbud/bestilling - Aksesspunkt for NGU Saksbeh: Ressursstyring / PGØ 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pagero Norway AS Sak: VALG AV AKSESSPUNKT FOR efaktura Dok: Avtale - Aksesspunkt for NGU Saksbeh: Ressursstyring / PGØ 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Pagero Norway AS Sak: VALG AV AKSESSPUNKT FOR efaktura Dok: Signert kontrakt - Aksesspunkt Saksbeh: Ressursstyring / PGØ Side29

30 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen Sak: SØKNAD OM MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKT OM NATURLIG AVRENNING TIL OMRÅDER DER KRABBE HAR FORHØYET KADMIUMINNHOLD Dok: Søknad om midler til samarbeidsprosjekt om naturlig avrenning til områder der krabbe har forhøydet kadmiuminnhold Saksansv: Geokjemi / RTO Saksbeh: Geokjemi / TEF 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges forskningsråd Sak: NORSK MEDLEMSSKAP I ICDP Dok: Memorandum of understanding for the International Continental Scientific Drilling Program (ICDP). Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Adm.dir / MS 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: FVL Par.: FVL 13.1 Mottaker: Avskjermet Sak: UTTALELSE I FORBINDELSE MED SOMMERJOBB PÅ NGU Dok: Attest: Sommerjobb ved NGU Saksansv: Skred / RG Saksbeh: Skred / KSt Side30

31 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Universitetet i Oslo, Department of Physics of Geological Processes Sak: SAMARBEID MELLOM NGU OG CENTRE FOR VIKING-AGE STUDIES (ViS), UiO Dok: Commitment to cooperation between the Geological Survey of Norway (NGU) and Centre for Viking-Age Studies (ViS) Saksansv: Georessurser / TH Saksbeh: Georessurser / TH Side31