Offentlig journal Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:"

Transkript

1 Offentlig journal Periode:

2 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Bedriftsidrettslaget ved NGU - Bjørn Ivar Rindstad Mottaker: Adm - PGØ Sak: SØKNAD OM IDRETTSARRANGEMENT Dok: Melding om idrettsarrangement - Laderunden 2011 Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Adm / PGØ 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Utlendingsdirektoratet Mottaker: Personal - IK Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Midlertidig oppholdstillatelse Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Utlendingsdirektoratet Mottaker: Personal - IK Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Midlertidig oppholdstillatelse Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK Side2

3 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal - IK Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad om permisjon uten lønn Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Personal - IK Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Innvilget søknad om permisjon uten lønn Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal - IK Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad om redusert stilling Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK Side3

4 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Personal - IK Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Innvilget søknad om redusert stilling Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kommunikasjon - KA Mottaker: Statsarkivet i Trondheim Sak: KARTLEGGING AV ARKIVARBEIDET VED NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Dok: Prisforespørsel - avlevering av feltdagbøker Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Kommunikasjon / KA 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statsarkivet i Trondheim Mottaker: Kommunikasjon - GL Sak: KARTLEGGING AV ARKIVARBEIDET VED NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Dok: Avlevering av feltdagbøker Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Kommunikasjon / GL Side4

5 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Larry Woodfork Mottaker: Regnskap - CH Sak: INTERNATIONAL YEAR OF PLANET EARTH (IYPE) Dok: Notice of closure of the IYPE Corporation Secretariat Saksansv: Geofaglig avdeling / ØN Saksbeh: Regnskap / CH 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens kartverk Sjø Mottaker: Maringeologi - HAO Sak: HAVBUNNSDATA FOR ASTAFJORDPROSJEKTET Dok: Leveranse av sjømålingsdata for Kvæfjord ifbm Astafjordprosjektet fase- III Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / HAO 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - RB Mottaker: Direktoratet for naturforvaltning Sak: BIOLOGISK MANGFOLD - NASJONALT PROGRAM Dok: Metodeutviklingsprosjekt for kartlegging av korallrev i Trondheimsfjorden. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB Side5

6 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - HAO Mottaker: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Sak: BIOLOGISK MANGFOLD - NASJONALT PROGRAM Dok: Oversendelse av NGU Rapport Skjellsandforekomster i Austrheim og Fitjar kommune, Hordaland. Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / HAO 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Rambøll Norge AS Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: KOMMUNALE REGULERINGSPLANER Dok: Utfylling i sjøen på Lierstranda - Gilhusbukta. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSLAG TIL VERN AV SKOG OG NATURRESERVATER Dok: Høring - Alternativ avgrensning ved utvidelse av Strønes naturreservat, Trøgstad Østfold Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR Side6

7 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal - IK Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Søknad om stillingskode 1109 Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk Geologisk Forening Mottaker: Personal - IK Sak: AVTALE OM KONSULENTBISTAND - NGF Dok: Avtale om konsulentbistand 2011 Saksansv: Personal / BH Saksbeh: Personal / IK 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norges forskningsråd - Øyvind Pettersen Mottaker: Geofaglig avdeling - ØN Sak: EVALUERING AV FORSKNINGEN INNEN GEOFAGENE Dok: Geofagevalueringen Saksansv: Geofaglig avdeling / ØN Saksbeh: Geofaglig avdeling / ØN Side7

8 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NIVA - Norsk institutt for vannforskning Mottaker: Maringeologi - RB Sak: LEIE AV SEISMA Dok: Forespørsel om leie av Seisma Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - RB Mottaker: NIVA - Norsk institutt for vannforskning Sak: LEIE AV SEISMA Dok: Leie av Seisma i Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Løsmasser og klimautvikling - BAF Mottaker: UiB, Universitetet i Bergen, Institutt for geovitenskap Sak: GEOLOGISK KARTLEGGING VEST-AGDER Dok: Oversendelse av flyfoto Saksansv: Løsmasser og klimautvikling / JK Saksbeh: Løsmasser og klimautvikling / BAF Side8

9 10/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: Hydro Aluminium Sunndal Mottaker: NGU-lab - BK Sak: PRØVER FOR HYDRO ALUMINIUM SUNNDAL Dok: Analyse av karbon i 17 prøver Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BK 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: FVL Par.: FVL 13.2 Avsender: RWE Dea Norge AS Mottaker: Sokkelgeofysikk - OO Sak: NORTH SEA CRUSTAL ONSHORE-OFFSHORE PROJECT - COOP Dok: Tilsagn: Deltakelse i COOP-prosjektet. Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Mottaker: Geofaglig avdeling - JH Sak: NASJONALT RISIKOBILDE (NRB) Dok: Publisering av Nasjonalt risikobilde Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Geofaglig avdeling / JH Side9

10 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sysselmannen på Svalbard Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: NYTT OPPREDNINGSVERK I SVEAGRUVA Dok: Konsekvensutredning og søknad vedrørende drift av oppredningsverk og etablering av et steindeponi i Sveagruva - høring Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Mottaker: Statens strålevern - Eldri Naadland Holo Statens strålevern - Morten Sickel Statens strålevern - Ole Harbitz Sak: DIMENSJONERING AV ATOMBEREDSKAPEN - REGJERINGSBESLUTNING Dok: NGUs rolle i Atomberedskapen Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Brit Leinhard Øyan Mottaker: Personal - IK Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Fratreden med avtalefestet pensjon Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK Side10

11 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Personal - IK Mottaker: Brit Leinhard Øyan Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Overgang til avtalefestet pensjon Saksansv: Personal / IK Saksbeh: Personal / IK 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kilab AS Mottaker: NGU-lab - BD Sak: INNKJØP AV AVTREKKSKAP TIL ICP/AAS.LAB Dok: Vedr. bestilling avtrekkskap Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BD 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kilab AS Mottaker: NGU-lab - BD Sak: INNKJØP AV AVTREKKSKAP TIL ICP/AAS.LAB Dok: Vedr. bestilling avtrekkskap Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BD Side11

12 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kilab AS Mottaker: NGU-lab - BD Sak: INNKJØP AV AVTREKKSKAP TIL ICP/AAS.LAB Dok: Avtrekksskap ankommet Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BD 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Maringeologi - RB Mottaker: Statoil ASA, Nord-Norge Sak: ANALYSER OG DATERING AV BERGARTSPRØVER Dok: Dateringsresultater - bergartsprøver fra Nordland (PO ). Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / RB 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - AR Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTETs STYRING AV UNDERLIGGENDE ETATER Dok: Nærings- og handelsdepartementets styring av underliggende etater- Oversendelse av rapport og videre arbeid Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR Side12

13 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Regnskap - GB Mottaker: Riksrevisjonen Sak: ÅRSAVLSUTNINGSREVISJON FOR REGNSKAPSÅRET 2010 Dok: Revisjon av regnskapet for 2010 Saksansv: Regnskap / GB Saksbeh: Regnskap / GB 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSEOPPDRAG FOR NORSK BETONG OG TILSLAGSLABORATORIUM AS (NBTL) Dok: Bestilling av analyse av 5 prøver Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BK 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Intertek West Lab AS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSER FOR INTERTEK WEST LAB 2011 Dok: Anlayse av 1 kalkprøve ref.nr Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BK Side13

14 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Mottaker: Agresso AS Sak: ANSKAFFELSESDOKUMENTASJON Dok: Tilbud/bestilling av Workshop Saksansv: Adm / PGØ Saksbeh: Adm / PGØ 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Geological Survey of Finland Mottaker: Geokjemi og miljø - CR Sak: GEMAS RESULTS Dok: Confidentially Statement Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / CR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sveriges geologiska undersökning Mottaker: Geokjemi og miljø - CR Sak: GEMAS RESULTS Dok: Confidentiality Statement Saksansv: Geokjemi og miljø / RTO Saksbeh: Geokjemi og miljø / CR Side14

15 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: To whom it may concern Sak: LOFOTEN-VESTERÅLEN AEROMAGNETIC SURVEY (LOVAS-11) Dok: Questions relating to the LOVAS-11 survey. Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - AR Mottaker: Norges vassdrags- og energidirektorat Sak: SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTTAK AV GRUNNVANN TIL BJERKVIK VANNVERK I NARVIK KOMMUNE, NORDLAND Dok: Søknad om tillatelse til uttak av grunnvann til Bjerkvik vannverk i Narvik kommune, Nordland - Høring Saksansv: Adm.dir / MS Saksbeh: Plan og budsjett / AR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Lars Egil Mogård Mottaker: Plan og budsjett - KØ Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2011 Dok: Innynskrav i sak 06/ Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / KØ Side15

16 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - PGØ Mottaker: Lars Egil Mogård Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2011 Dok: Svar på innsynskrav Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / PGØ 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Finnmark Dagblad - Robin Mortensen Mottaker: Plan og budsjett - KØ Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2011 Dok: Innsynskrav i sak 11/ Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / KØ 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - KØ Mottaker: Finnmark Dagblad - Robin Mortensen Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2011 Dok: Svar på innsynskrav Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / KØ Side16

17 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Niklas Øymo Mottaker: Plan og budsjett - KØ Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2011 Dok: Innsynskrav i sak 11/ Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / KØ 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - PGØ Mottaker: Niklas Øymo Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2011 Dok: Svar på innsynskrav Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / PGØ 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sagat-samisk avis AS Mottaker: Plan og budsjett - KØ Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2011 Dok: Innsynskrav i sak 11/ Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / KØ Side17

18 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Plan og budsjett - PGØ Mottaker: Sagat-samisk avis AS Sak: FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER 2011 Dok: Svar på innsynskrav Saksansv: Plan og budsjett / PGØ Saksbeh: Plan og budsjett / PGØ 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: To whom it may concern Sak: STAD AEROGEOPHYSICAL SURVEY (SAS-11) OG FINNMARK REGION AEROGEOPHYSICAL SURVEY (FRAS-11) - LEIE AV FLY Dok: Questions with respect to the FRAS-11 and SAS-11 surveys. Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / OO 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sokkelgeofysikk - JG Mottaker: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Sak: BRUK AV HELIKOPTER VED FORUNDERSØKELSE FOR SEISMISKE MÅLINGER, FINNMARK Dok: Bruk av helikopter i forbindelse med befaring for seismiske målinger. Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / JG Side18

19 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Porsanger kommune Mottaker: Sokkelgeofysikk - JG Sak: BRUK AV HELIKOPTER VED FORUNDERSØKELSE FOR SEISMISKE MÅLINGER, FINNMARK Dok: Tillatelse til landing med helikopter Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / JG 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Nordic Mining ASA Sak: ANALYSER AV ANORTOSITT Dok: Oversendelse av analyserapport Saksansv: NGU-lab / PG Saksbeh: NGU-lab / BK 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens strålevern Mottaker: Fjellanlegg og anvendt geofysikk - JSR Sak: SEMINAR FOR ATOMBEREDSKAPSORGANISASJONEN I STORBRITANNIA Dok: Ny dato for seminar for atomberedskapsorganisasjonen Saksansv: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Saksbeh: Fjellanlegg og anvendt geofysikk / JSR Side19

20 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Karino Amade Mottaker: Personal - AD Sak: STILLING SOM FORSKER INNEN SKREDKARTLEGGING Dok: Søknad på stilling som forsker skredkartlegging Saksansv: Personal / AD Saksbeh: Personal / AD 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Goncalo Silveira Mottaker: Personal - AD Sak: STILLING SOM FORSKER INNEN SKREDKARTLEGGING Dok: Søknad på stilling som forsker skredkartlegging Saksansv: Personal / AD Saksbeh: Personal / AD 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Mukesh Boori Mottaker: Personal - AD Sak: STILLING SOM FORSKER INNEN SKREDKARTLEGGING Dok: Søknad på stilling som forsker skredkartkegging Saksansv: Personal / AD Saksbeh: Personal / AD Side20

21 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Omid Saberi Mottaker: Personal - AD Sak: STILLING SOM FORSKER INNEN SKREDKARTLEGGING Dok: Søknad på stilling som forsker skredkartlegging Saksansv: Personal / AD Saksbeh: Personal / AD 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Shane Carey Mottaker: Personal - AD Sak: STILLING SOM FORSKER INNEN SKREDKARTLEGGING Dok: Søknad på stilling som forsker skredkartlegging Saksansv: Personal / AD Saksbeh: Personal / AD 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Iyyappan Muthukumarasamy Mottaker: Personal - AD Sak: STILLING SOM FORSKER INNEN SKREDKARTLEGGING Dok: Søknad på stilling som forsker skredkartlegging Saksansv: Personal / AD Saksbeh: Personal / AD Side21

22 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Laetitia Guillon Mottaker: Personal - AD Sak: STILLING SOM FORSKER INNEN SKREDKARTLEGGING Dok: Søknad på stilling som forsker skredkartlegging Saksansv: Personal / AD Saksbeh: Personal / AD 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Martin Ball Mottaker: Personal - AD Sak: STILLING SOM FORSKER INNEN SKREDKARTLEGGING Dok: Søknad på stilling som forsker skredkartlegging Saksansv: Personal / AD Saksbeh: Personal / AD 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Behnam Firoozi Nejad Mottaker: Personal - AD Sak: STILLING SOM FORSKER INNEN SKREDKARTLEGGING Dok: Søknad på stilling som forsker skredkartlegging Saksansv: Personal / AD Saksbeh: Personal / AD Side22

23 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Sateesh Karwariya Mottaker: Personal - AD Sak: STILLING SOM FORSKER INNEN SKREDKARTLEGGING Dok: Søknad på stilling som forsker skredkartlegging Saksansv: Personal / AD Saksbeh: Personal / AD 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Avsender: Pietro Domenico de Cosmo Mottaker: Personal - AD Sak: STILLING SOM FORSKER INNEN SKREDKARTLEGGING Dok: Søknad på stilling som forsker skredkartlegging Saksansv: Personal / AD Saksbeh: Personal / AD 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Erling Haug AS Mottaker: Maringeologi - JAD Sak: ANSKAFFELSE AV UTSTYR - SEISMA 2011 Dok: Tilbud på vire Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / JAD Side23

24 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: EIVA-SAFEX AS Mottaker: Maringeologi - JAD Sak: ANSKAFFELSE AV UTSTYR - SEISMA 2011 Dok: Tilbud på vire Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / JAD 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: EIVA-SAFEX AS Mottaker: Maringeologi - JAD Sak: ANSKAFFELSE AV UTSTYR - SEISMA 2011 Dok: Ledig! Saksansv: Maringeologi / RB Saksbeh: Maringeologi / JAD 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Bø kommune, Teknisk avdeling Mottaker: Pukk og grus - PRN Sak: FOREKOMSTER I KOBBVÅGEN Dok: Undersøkelse av forekomster i Kobbvågen Saksansv: Pukk og grus / PRN Saksbeh: Pukk og grus / PRN Side24

25 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Areal AS Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: PLANPROGRAM FOR FORSETSETERLIA KALKBRUDD I GAUSDAL KOMMUNE Dok: Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan og høring av forslag av planprogram for Forsetseterlia kalkbrudd i Gausdal kommune. Saksansv: Industrimineraler og metaller / RB Saksbeh: Industrimineraler og metaller / RB 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut DGFI - Johannes Bouman Mottaker: Sokkelgeofysikk - JE Sak: HETEROGENEOUS GRAVITY DATA COMBINATION FOR EARTH INTERIOR AND GEOPHYSICAL EXPLORATION RESEARCH (THEME 2) Dok: Tender: Heterogeneous gravity data combination for Earth interior and geophysical exploration research (theme 2) Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / JE 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut DGFI - Johannes Bouman Mottaker: Sokkelgeofysikk - JE Sak: HETEROGENEOUS GRAVITY DATA COMBINATION FOR EARTH INTERIOR AND GEOPHYSICAL EXPLORATION RESEARCH (THEME 2) Dok: GOCE: Heterogenous gravity data combination for geophysical exploration research. Negotiation Meeting Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / JE Side25

26 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut DGFI - Johannes Bouman Mottaker: Sokkelgeofysikk - JE Sak: HETEROGENEOUS GRAVITY DATA COMBINATION FOR EARTH INTERIOR AND GEOPHYSICAL EXPLORATION RESEARCH (THEME 2) Dok: MoM Negotiation Meeting Theme 2 Saksansv: Sokkelgeofysikk / OO Saksbeh: Sokkelgeofysikk / JE 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kirsten Laake Mottaker: Geofaglig avdeling - JH Sak: OFFENTLIG VARSLING OM NEGATIVE KONSEKVENSER AV NYE RADONFORSKRIFTER Dok: Offenlig varsling om negative konsekvenser av nye radonforskrifter. Kopi av brev til helse og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Saksansv: Geofaglig avdeling / ØN Saksbeh: Geofaglig avdeling / JH Side26

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 25072011-29072011 09/00373-5 I Dok.dato: 27072011 Jour.dato: 27072011 Avsender: Statens kartverk Sjø Mottaker: Maringeologi - HAO Sak: MOTTAK OG LEVERING AV DYBDEDATA OG BACKSCATTERDATA

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16052011-20052011

Offentlig journal Periode: 16052011-20052011 Offentlig journal Periode: 16052011-20052011 06/00773-5 I Dok.dato: 06052011 Jour.dato: 18052011 Avsender: Advokatfirmaet Haraldsen Bydal & Co. DA Mottaker: Regnskap - GB Sak: KONKURS - R & R KNUSETEKNIKK

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 06/00644-13 I Dok.dato: 03012012 Jour.dato: 03012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012

Offentlig journal. Periode: 06022012-10022012 13022012 Offentlig journal Periode: 06022012-10022012 07/00205-38 I Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 10022012 Avsender: Astafjordprosjektet - Børge Arvesen Mottaker: Maringeologi - OL Sak: HAVBUNNSDATA FOR

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 21032011-25032011 05/00390-13 U Dok.dato: 23032011 Jour.dato: 23032011 0 Avsender: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Mottaker: Bedriftsidrettslaget ved NGU - Bjørn Ivar Rindstad

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011

Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 Offentlig journal Periode: 23052011-27052011 06/00295-28 U Dok.dato: 25052011 Jour.dato: 25052011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Nordmøre Energigjenvinning KS Sak: ANALYSER FOR NORDMØRE ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 08082011-12082011 07/00106-79 U Dok.dato: 08082011 Jour.dato: 09082011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSER FOR ASPLAN VIAK Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011

Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 Offentlig journal Periode: 17012011-21012011 07/00256-5 I Dok.dato: 13012011 Jour.dato: 17012011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 16012012-20012012 05/00690-38 I Dok.dato: 13012012 Jour.dato: 18012012 Avsender: Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: PROSJEKTSAMARBEID

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27122010-30122010

Offentlig journal Periode: 27122010-30122010 Offentlig journal Periode: 27122010-30122010 07/00413-2 I Dok.dato: 21122010 Jour.dato: 29122010 Avsender: Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet Mottaker: Grunnvann - ØJ Sak: VANNREGION 7 - NORDLAND Dok:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02052011-06052011

Offentlig journal Periode: 02052011-06052011 Offentlig journal Periode: 02052011-06052011 06/00659-10 U Dok.dato: 29042011 Jour.dato: 03052011 Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Statsarkivet i Trondheim Sak: KARTLEGGING AV ARKIVARBEIDET VED NORGES

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 11072011-15072011 06/00295-29 U Dok.dato: 12072011 Jour.dato: 14072011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Nordmøre Energigjenvinning KS Sak: ANALYSER FOR NORDMØRE ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011

Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 Offentlig journal Periode: 09052011-13052011 06/00379-23 Avsender: Skred - Halvor Sverre Sæter Bunkholt Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Skred- og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17102011-21102011

Offentlig journal Periode: 17102011-21102011 Offentlig journal Periode: 17102011-21102011 07/00106-80 U Dok.dato: 20102011 Jour.dato: 20102011 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Asplan Viak AS, Avd. Trondheim Sak: ANALYSEOPPDRAG Dok: Oversendelse av

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 29082011-02092011 05/00860-15 I Dok.dato: 24082011 Jour.dato: 01092011 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal - IK Dok: Forlengelse av redusert stilling Saksbeh: Personal /

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17092012-21092012

Offentlig journal Periode: 17092012-21092012 Offentlig journal Periode: 17092012-21092012 10/00289-25 I Dok.dato: 12092012 Jour.dato: 17092012 Avsender: Steigen kommune Sak: GRAVIMETRISKE MÅLINGER - COOP Dok: Landingstillatelse med helikopter Saksansv:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18072011-22072011

Offentlig journal Periode: 18072011-22072011 Offentlig journal Periode: 18072011-22072011 07/00205-32 I Dok.dato: 18072011 Jour.dato: 21072011 Avsender: Forsvarets operative hovedkvarter, Reitan Mottaker: Maringeologi - OL Sak: HAVBUNNSDATA FOR ASTAFJORDPROSJEKTET

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 19092011-23092011 07/00359-28 I Dok.dato: 18092011 Jour.dato: 20092011 Avsender: Østfold fylkeskommune Mottaker: Grunnvann - ØJ Sak: VANNREGION 1 - GLOMMA Dok: Vannregion Glomma

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20082012-24082012

Offentlig journal Periode: 20082012-24082012 Offentlig journal Periode: 20082012-24082012 10/00529-9 U Dok.dato: 23082012 Jour.dato: 23082012 Mottaker: Miljøverndepartementet Sak: DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET (DOK) Dok: Høringsuttalelse - Rapport

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 04062012-08062012 07/00802-9 U Dok.dato: 05062012 Jour.dato: 08062012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Morgan Ganerød Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012-15062012

Offentlig journal Periode: 11062012-15062012 Offentlig journal Periode: 11062012-15062012 05/01117-8 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Avsender: Statens pensjonskasse Sak: YRKESSKADEFORSIKRING Dok: Premiesatsen for yrkesskadeforsikringen i

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27082012-31082012

Offentlig journal Periode: 27082012-31082012 Offentlig journal Periode: 27082012-31082012 05/00083-8 U Dok.dato: 28082012 Jour.dato: 28082012 Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo - Jonatan Haga Sak: SAMARBEID MELLOM NGU OG NVE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01102012-05102012

Offentlig journal Periode: 01102012-05102012 Offentlig journal Periode: 01102012-05102012 05/00915-15 I Dok.dato: 01102012 Jour.dato: 01102012 Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Eli Sivertsvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11042011-15042011

Offentlig journal Periode: 11042011-15042011 Offentlig journal Periode: 11042011-15042011 05/00080-17 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: 12042011 Avsender: International Centre for Geohazards (ICG) Mottaker: Regnskap - HST Sak: ICG BUDSJETT (Jf SIFT

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05112012-09112012

Offentlig journal Periode: 05112012-09112012 Offentlig journal Periode: 05112012-09112012 07/00628-122 I Dok.dato: 15102012 Jour.dato: 07112012 Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Sak: BIOLOGISK MANGFOLD - NASJONALT PROGRAM Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15112010-19112010

Offentlig journal Periode: 15112010-19112010 Offentlig journal Periode: 15112010-19112010 05/00511-28 U Dok.dato: 03112010 Jour.dato: 17112010 Avsender: Kommunikasjon - GL Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: INFORMASJONS- OG MEDIEPLAN.

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 14022011-18022011 06/00419-37 U Dok.dato: 16022011 Jour.dato: 17022011 0 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Franzefoss Pukk AS Sak: ANALYSER FOR FRANZEFOSS PUKK Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009

Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 Offentlig journal Periode: 19102009-23102009 07/00436-12 U Dok.dato: 19102009 Jour.dato: 20102009 Mottaker: Mettler- Toledo AS Sak: KALIBRERING AV VEKTER NGU-LAB Dok: Prisforespørsel kalibrering av vekter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012

Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 Offentlig journal Periode: 23012012-27012012 05/00915-9 I Dok.dato: 23012012 Jour.dato: 23012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010

Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 Offentlig journal Periode: 06122010-10122010 05/00508-10 U Dok.dato: 07122010 Jour.dato: 08122010 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker: Hurum Energigjenvinning KS Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVER - HURUM ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20062011-24062011

Offentlig journal Periode: 20062011-24062011 Offentlig journal Periode: 20062011-24062011 05/00682-15 U Dok.dato: 24062011 Jour.dato: 24062011 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Personal - IK Mottaker: Avskjermet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13092010-17092010

Offentlig journal Periode: 13092010-17092010 Offentlig journal Periode: 13092010-17092010 06/00290-2 I Dok.dato: 16092010 Jour.dato: 17092010 Avsender: Nærings- og handelsdepartementet Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: FORSKNINGSRÅDETS NORDOMRÅDESTRATEGI

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14062010-18062010

Offentlig journal Periode: 14062010-18062010 Offentlig journal Periode: 14062010-18062010 05/00343-10 U Dok.dato: 15062010 Jour.dato: 15062010 Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Nærings- og handelsdepartementet Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22082011-26082011

Offentlig journal Periode: 22082011-26082011 Offentlig journal Periode: 22082011-26082011 07/00205-33 U Dok.dato: 23082011 Jour.dato: 23082011 Avsender: Maringeologi - OL Mottaker: FORSVARET, Fellesoperativt hovedkvarter FOHK Sak: HAVBUNNSDATA FOR

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010

Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Offentlig journal Periode: 22022010-26022010 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00308-24 I Dok.dato: 16022010 Jour.dato: 22022010 Avsender: Norges vassdrags- og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11102010-15102010

Offentlig journal Periode: 11102010-15102010 Offentlig journal Periode: 11102010-15102010 05/00508-9 I Dok.dato: 11102010 Jour.dato: 14102010 Avsender: Hurum Energigjenvinning KS Mottaker: NGU-lab - BK Sak: ANALYSE AV ASKEPRØVER - HURUM ENERGIGJENVINNING

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10102011-14102011

Offentlig journal Periode: 10102011-14102011 Offentlig journal Periode: 10102011-14102011 07/00629-45 I Dok.dato: 11072011 Jour.dato: 10102011 Sak: GRID DATA FRA NORDLAND/TROMS/FINNMARK Dok: Vannkolonnedata og rådatafiler for måleområdene A10 og

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 20022012-24022012

Offentlig journal. Periode: 20022012-24022012 27022012 Offentlig journal Periode: 20022012-24022012 05/00390-14 I Dok.dato: 23022012 Jour.dato: 23022012 Avsender: Bedriftsidrettslaget ved NGU Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Sak: SØKNAD OM

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012

Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 Offentlig journal Periode: 26112012-30112012 05/00934-21 U Dok.dato: 19102011 Jour.dato: 28112012 Mottaker: Fridtjov Ruden Sak: HYDROGEOLOGISKE UNDERSØKELSER - RAIPAS OG MØLLENESET Dok: Oversendelse av

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10092012-14092012

Offentlig journal Periode: 10092012-14092012 Offentlig journal Periode: 10092012-14092012 05/00354-10 U Dok.dato: 10092012 Jour.dato: 13092012 Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Trond Torsvik Sak: PERSONALMAPPE - Avskjermet Dok: Avtale

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 13122010-17122010 05/00308-27 I Dok.dato: 08122010 Jour.dato: 16122010 Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat, Skred- og vassdragsavdelingen - Hallvard Berg Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17122012-21122012

Offentlig journal Periode: 17122012-21122012 Offentlig journal Periode: 17122012-21122012 05/00604-11 U Dok.dato: 19122012 Jour.dato: 20122012 Mottaker: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Oversendelse av analyserapport 2012.0385

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15082011-19082011

Offentlig journal Periode: 15082011-19082011 Offentlig journal Periode: 15082011-19082011 07/00629-44 I Dok.dato: 11082011 Jour.dato: 15082011 Avsender: Statens kartverk Mottaker: Maringeologi - HAO Sak: GRID DATA FRA NORDLAND/TROMS/FINNMARK Dok:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18062012-22062012

Offentlig journal Periode: 18062012-22062012 Offentlig journal Periode: 18062012-22062012 06/00808-22 I Dok.dato: 18062012 Jour.dato: 21062012 Avsender: Norsk Vann BA Sak: NGU - TILKNYTTET ORGANISASJON I NORVAR BA Dok: Innkalling til årsmøte 2012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28122011-29122011

Offentlig journal Periode: 28122011-29122011 Offentlig journal Periode: 28122011-29122011 08/00498-6 Mottaker: Joya Tetreault 08/00562-5 Mottaker: Reza Khabbaz Ghazian 09/00100-19 I Dok.dato: 15122011 Jour.dato: 28122011 Avsender: Havforskningsinstituttet

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 26042011-29042011 05/00308-29 U Dok.dato: 28042011 Jour.dato: 28042011 0 Avsender: Skred - RG Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Skred- og vassdragsavdelingen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13082012-17082012

Offentlig journal Periode: 13082012-17082012 Offentlig journal Periode: 13082012-17082012 11/00036-19 U Dok.dato: 07082012 Jour.dato: 13082012 Mottaker: Statens vegvesen, Region Vest Sak: OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER ROGFAST Dok: Oversendelse av NGU-rapport

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04042011-08042011

Offentlig journal Periode: 04042011-08042011 Offentlig journal Periode: 04042011-08042011 05/00083-7 U Dok.dato: 06042011 Jour.dato: 06042011 Avsender: Grunnvann - ØJ Mottaker: NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, Hydrologisk avdeling - Hervé

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 12112012-16112012 05/00860-21 I Dok.dato: 08112012 Jour.dato: 16112012 Avsender: Avskjermet Dok: Økt stillingsandel Saksbeh: HR / IK 06/00198-11 U Dok.dato: 12112012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28112011-02122011

Offentlig journal Periode: 28112011-02122011 Offentlig journal Periode: 28112011-02122011 07/00205-36 U Dok.dato: 30112011 Jour.dato: 01122011 Avsender: Maringeologi - RB Mottaker: Astafjordprosjektet - Børge Arvesen Sak: HAVBUNNSDATA FOR ASTAFJORDPROSJEKTET

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 06092010-10092010 06/00715-5 U Dok.dato: 10092010 Jour.dato: 10092010 Avsender: Regnskap - GB Mottaker: Deloitte MKB Accountancy & Advies B.V. Sak: INTERNATIONAL YEAR OF PLANET

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12032012-16032012

Offentlig journal. Periode: 12032012-16032012 19032012 Offentlig journal Periode: 12032012-16032012 05/00295-6 U Dok.dato: 12032012 Jour.dato: 13032012 Avsender: Regnskap - GB Mottaker: DNB Sak: STATENS KONSERNKONTOORDNING - VALUTAKONTO FOR KONSERNKONTOSYSTEMET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21122009-30122009

Offentlig journal Periode: 21122009-30122009 Offentlig journal Periode: 21122009-30122009 05/00900-10 U Dok.dato: 22122009 Jour.dato: 22122009 Avsender: Grunnvann og grunnvarme - AD Mottaker: Alta kommune, Drifts- og utbyggingsavdelingen - Per Ole

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31102011-04112011

Offentlig journal Periode: 31102011-04112011 Offentlig journal Periode: 31102011-04112011 05/00213-7 05/00682-16 05/00757-8 Side2 05/00915-8 06/00295-30 U Dok.dato: 03112011 Jour.dato: 03112011 Tilg. kode: U Par.: 0 Avsender: NGU-lab - BK Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09112009-13112009

Offentlig journal Periode: 09112009-13112009 Offentlig journal Periode: 09112009-13112009 05/00148-41 I Dok.dato: 03112009 Jour.dato: 12112009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Per Wilhelm Nieuwejaar Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 07022011-11022011

Offentlig journal Periode: 07022011-11022011 Offentlig journal Periode: 07022011-11022011 05/00068-23 U Dok.dato: 09022011 Jour.dato: 11022011 0 Avsender: Skred - RG Mottaker: Møre og Romsdal fylkeskommune - Einar Anda Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19112012-23112012

Offentlig journal Periode: 19112012-23112012 Offentlig journal Periode: 19112012-23112012 05/00860-22 U Dok.dato: 15112012 Jour.dato: 20112012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Heidi Anita Olsen Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 09012012-13012012 06/00456-11 I Dok.dato: 11012012 Jour.dato: 11012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02012013-04012013

Offentlig journal Periode: 02012013-04012013 Offentlig journal Periode: 02012013-04012013 06/00511-18 U Dok.dato: 19122012 Jour.dato: 04012013 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Ingunn Kringstad Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28032011-01042011

Offentlig journal Periode: 28032011-01042011 Offentlig journal Periode: 28032011-01042011 05/00336-13 U Dok.dato: 01042011 Jour.dato: 01042011 Avsender: Sokkelgeofysikk - OO Mottaker: Norges forskningsråd Statoil ASA, Nord-Norge Sak: PETROMAKS-SØKNAD

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15102012-19102012

Offentlig journal Periode: 15102012-19102012 Offentlig journal Periode: 15102012-19102012 05/00956-9 U Dok.dato: 11102012 Jour.dato: 15102012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: OFL 5A, FVL 13 Mottaker: David Roberts Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02062009-05062009

Offentlig journal Periode: 02062009-05062009 Offentlig journal Periode: 02062009-05062009 06/00209-8 U Dok.dato: 03062009 Jour.dato: 03062009 Avsender: Fjellanlegg og grunnvarme - Jan Steinar Rønning Mottaker: UNIS - The University Centre in Svalbard

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012-10082012

Offentlig journal Periode: 06082012-10082012 Offentlig journal Periode: 06082012-10082012 06/00419-40 U Dok.dato: 09082012 Jour.dato: 09082012 Mottaker: Franzefoss Pukk AS Sak: ANALYSER FOR FRANZEFOSS PUKK Dok: Oversendelse av analyserapport 2012.0231

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04072011-08072011

Offentlig journal Periode: 04072011-08072011 Offentlig journal Periode: 04072011-08072011 05/01117-7 I Dok.dato: 30062011 Jour.dato: 07072011 Avsender: Statens pensjonskasse Mottaker: Regnskap - GB Sak: YRKESSKADEFORSIKRING Dok: Premiesatsen for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18052009-20052009

Offentlig journal Periode: 18052009-20052009 Offentlig journal Periode: 18052009-20052009 05/00148-35 I Dok.dato: 15052009 Jour.dato: 18052009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Ellen Sofie Grefsrud Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06072009-07082009

Offentlig journal Periode: 06072009-07082009 Offentlig journal Periode: 06072009-07082009 05/00148-40 I Dok.dato: 03072009 Jour.dato: 06082009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Terje Hindenes Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-17022012 21022012 Offentlig journal Periode: 13022012-17022012 05/00343-12 U Dok.dato: 10022012 Jour.dato: 13022012 0 Avsender: Industrimineraler og metaller - RB Mottaker: Brønnøysundregistrene Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02072012-06072012

Offentlig journal Periode: 02072012-06072012 Offentlig journal Periode: 02072012-06072012 05/01147-12 U Dok.dato: 26062012 Jour.dato: 02072012 Mottaker: Sør-Trøndelag fylkeskommune Sak: SAMARBEIDSPROSJEKT OM GEOLOGI OG KULTURVERN I SKARVAN OG ROLTDALEN

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18052010-21052010

Offentlig journal Periode: 18052010-21052010 Offentlig journal Periode: 18052010-21052010 06/00298-8 I Dok.dato: 07052010 Jour.dato: 18052010 Avsender: Fylkesmannen i Oppland Mottaker: Plan og budsjett - AR Sak: UTVIDELSE AV ORMTJERNKAMPEN NASJONALPARK

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 29052012-01062012 07/00802-8 U Dok.dato: 29052012 Jour.dato: 30052012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Morgan Ganerød Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30122008-04012009

Offentlig journal Periode: 30122008-04012009 Offentlig journal Periode: 30122008-04012009 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 06/00298-5 I Dok.dato: 19122008 Jour.dato: 30122008 Avsender: Fylkesmannen i Oppland

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012-28092012

Offentlig journal Periode: 24092012-28092012 Offentlig journal Periode: 24092012-28092012 05/00860-20 U Dok.dato: 17092012 Jour.dato: 24092012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 22102012-26102012 08/00450-42 U Dok.dato: 16102012 Jour.dato: 24102012 Mottaker: SINTEF Energiforskning AS Sak: FORSKNINGSSENTER FOR MILJØVENNLIG ENERGI (FFME) / BIGCCS CENTRE

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 11052009-15052009 05/00148-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: 12052009 Avsender: Havforskningsinstituttet - Ellen Sofie Grefsrud Mottaker: Maringeologi - RB Sak: NASJONAL TOKTKOMITE

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30012012-03022012

Offentlig journal. Periode: 30012012-03022012 06022012 Offentlig journal Periode: 30012012-03022012 05/00080-18 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 03022012 Avsender: International Centre for Geohazards (ICG) - Farrokh Nadim Mottaker: Regnskap - HST Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012

Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 Offentlig journal Periode: 09072012-13072012 09/00062-22 I Dok.dato: 29062012 Jour.dato: 11072012 Avsender: De 3 Stuer Kantiner AS Sak: ANSKAFFELSE CATERING OG KANTINEDRIFT Dok: Evalueringsmøte vedrørende

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 25052009-29052009 05/00148-39 U Dok.dato: 27052009 Jour.dato: 27052009 0 Avsender: Maringeologi - RB Mottaker: Havforskningsinstituttet - Per Wilhelm Nieuwejaar Sak: NASJONAL

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29102012-02112012

Offentlig journal Periode: 29102012-02112012 Offentlig journal Periode: 29102012-02112012 07/00356-10 U Dok.dato: 16102012 Jour.dato: 30102012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Jörg Ebbing Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03092012-07092012

Offentlig journal Periode: 03092012-07092012 Offentlig journal Periode: 03092012-07092012 05/00860-19 I Dok.dato: 07092012 Jour.dato: 07092012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Sak: PERSONALMAPPE -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012

Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 Offentlig journal Periode: 03122012-07122012 05/00604-10 I Dok.dato: 27112012 Jour.dato: 04122012 Avsender: Åsmund Tvitekkja Sak: ANALYSE AV MINERALPRØVER Dok: Analyseoppdrag Saksansv: NGU-lab / Ana Banica

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27022012-02032012

Offentlig journal. Periode: 27022012-02032012 09032012 Offentlig journal Periode: 27022012-02032012 05/00343-13 I Dok.dato: 16022012 Jour.dato: 01032012 Avsender: Brønnøysundregistrene Mottaker: Industrimineraler og metaller - RB Sak: IUGS SEKRETARIATET

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00189-110 I Pasientreiser Helse Fonna Fritt sykehusvalg Fritt sykehusvalg

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle.

Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle. Offentlig journal Periode: 12082013-12082013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater ()Q: Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/00511-72 Sak: Mammografiprogrammet i Helse Sør-ost Dok: Innsyn 08/00511-70

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25062012-29062012

Offentlig journal Periode: 25062012-29062012 Offentlig journal Periode: 25062012-29062012 05/01115-21 U Dok.dato: 27062012 Jour.dato: 27062012 Mottaker: Statsbygg Midt-Norge Sak: SPANNET BARNEHAGE Dok: Vedrørende eiendommen til Spannet barnehage

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012 Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00067-42 I Dok.dato: 22.10.2012 Jour.dato: 20.11.2012 Avdeling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 05032012-09032012

Offentlig journal. Periode: 05032012-09032012 12032012 Offentlig journal Periode: 05032012-09032012 05/00978-29 I Dok.dato: 01032012 Jour.dato: 09032012 Avsender: Statsbygg Midt-Norge Mottaker: Adminstrasjonsavdelingen - PGØ Sak: HUSLEIE - STATSBYGG

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013

Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013 Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/00121-71 I Dok.dato: 29.04.2013 Jour.dato: 30.04.2013 Tilg. kode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-01-2014-23-01-2014

Offentlig journal Periode: 23-01-2014-23-01-2014 Offentlig journal Periode: 23-01-2014-23-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00121-29 I Avdeling for pasientreiser Helse Bergen HF Utfylling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF 13092012 Offentlig journal Periode: 11092012-11092012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 13092012 08/01740-89 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12012009-16012009

Offentlig journal Periode: 12012009-16012009 Offentlig journal Periode: 12012009-16012009 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei 05/00107-28 U Dok.dato: 15012009 Jour.dato: 15012009 0 Avsender: Kommunikasjon - Gudmund

Detaljer

Periode: 19-07-2011-19-07-2011

Periode: 19-07-2011-19-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 20.07.2011 Offentlig journal Periode: 19-07-2011-19-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01620-10 I Dok.dato: 16.06.2011 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10-02-2014-10-02-2014

Offentlig journal Periode: 10-02-2014-10-02-2014 Offentlig journal Periode: 10-02-2014-10-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00060-14 X Dok.dato: 13.01.2014 Jour.dato: 10.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14-03-2014-14-03-2014

Offentlig journal Periode: 14-03-2014-14-03-2014 Offentlig journal Periode: 14-03-2014-14-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-274 I Pasientreiser Helse Førde Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013 Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 08/00124-133 I Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014

Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014 Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-268 I Dok.dato: 20.02.2014 Jour.dato: 21.02.2014 Digital

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00125-155 I Sykehuset Østfold HF Dekning av kost - og overnattingsutgifter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012

Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012 Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00073-13 I Innvilge reiser hjem for studenter når de skal til sykehus

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 27022013. Offentlig journal. Periode: 25022013-25022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 27022013. Offentlig journal. Periode: 25022013-25022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 25022013-25022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00564-16 Mottaker: Dok.dato: 20022013 Jour.dato: 25022013 Spesialist

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-10-2012-12-10-2012

Offentlig journal Periode: 12-10-2012-12-10-2012 Offentlig journal Periode: 12-10-2012-12-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00058-20 X Personal Personalmappe - Avskjermet Tillegg til arbeidsavtale

Detaljer