Musikkens studieforbund Melding om virksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikkens studieforbund Melding om virksomheten 2008 2010"

Transkript

1 Musikkens studieforbund Melding om virksomheten Vår organisasjon støttes av Sør-Trøndelag Fylkeskommune

2 INNLEDNING Melding om virksomheten (for årsmøteperioden april 2010) Sør-Trøndelag musikkråd er fylkesavdeling av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, med følgende 33 medlemsorganisasjoner: AKKS, bandorg, De Unges Orkesterforbund, Foreningen Musikk fra Livets Begynnelse, Foreningen Norske Kordirigenter, Korpsnett Norge, Landsforbundet Dissimilis, Landslaget for Spelemenn, Musikkens Venners Landsforbund, Musikk i Skolen, Norges Barne- og Ungdomskorforbund (NOBU), Norges Kirkesangforbund, Norsk Country-Musikk forbund, Norsk Festivalsangerforbund, Norsk forening for musikkterapi, Norsk Jazzforum, Norsk Kammermusikkforbund, Norsk Mandolin- og Balalaikaorkesterforbund, Norsk Munnspillforum, Norsk Sangerforbund, Norsk sangerforum, Norsk Rockforbund, Norsk Viseforum, Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL), Norske Trekkspilleres Landsforbund, Rytmisk musikkforum, Ung Kirkesang, Musikernes Fellesorganisasjon, Norsk musikkbibliotekforening, Norsk kulturhusnettverk Medlemsorganisasjoner med egne fylkes- eller regionledd i Sør-Trøndelag: AKKS, Landslaget for spelemenn, NOBU, Norsk Jazzforum, Norsk sangerforum, Norsk sangerforbund, Norsk viseforum, Norsk trekkspilleres Landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon. Det er lokale l samarbeidsorgan/musikkråd musikkråd i følgende kommuner: Trondheim, Bjugn, Hitra, Klæbu, Malvik, Midtre Gauldal, Oppdal, Rissa, Selbu, Tydal og Ørland MMER Sør-Trøndelag musikkråd har som hovedoppgave å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan formidler voksenopplæringstilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund organiserer over 5000 aktive musikkutøvere i mer enn 100 lag innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rockegrupper mm arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet tilbyr kurs og opplæring i musikk og andre aktuelle emner arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolen, musikkskolene og fritidsmusikklivet er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylket I tillegg har vi mange prosjekter og aktiviteter som omfatter musikklivet generelt g helt uavhengig av om man er medlem i en organisasjon eller ikke: - Kurs/musikkopplæring for ungdom og voksne - Kulturinnslag til arrangementer - Prosjektet Musikk i fengsel og frihet - Bandtjenesten vår service spesielt rettet mot band - Utleie av øvingslokaler for band - Lokalt kontaktledd for støtteordningene VO, MVO/KOMP og Frifond musikk 2

3 Gjennomførte prosjekter i siste 2-års2 årsperiode: EU-prosjekt Gruppeutveksling med unge band, Trondheim og Bjugn Seminar og konsert Hearts in Harmony, Olavshallen Bandseminarer Holtålen og Rye Barnekortreff i mars/april, både i 2008 og 2009 MIDTKOS 09, Korsommerskole Barnekor workshop på Barnas Transform Medvirket til etablering av Sangfabrikken Fagstabskoret hos Rådmannen i Trondheim Sanguka Sangtimen gjennomført på 15 arbeidsplasser Kor som arbeidsmiljøtiltak solgt til en enhet i fylkeskommunen Drift av 4 nye øvingslokaler på Dora fra høsten 2008 Medvirket i utarbeidelse av nye studieplaner for opplæring i band EU-prosjekt innen voksenopplæring, avsluttet juni 2008, Latvia EU kontaktseminar innen voksenopplæring, Besancon Nytt 2-årig EU-prosjekt innen voksenopplæring, startet i sept 2009, Praha Konsertreiser til Berlin, Wien og Praha Kurstilbud i perioden: gitar, sang, piano, trekkspill, munnspill 3

4 1. TILLITSVALGTE STYRET Navn Jon Sandvik, leder Britt Mofoss, nestleder Greta Langlo Jagtøien Roar Kjelsaas Gøran Bogstrand (til ) Helena Blomqvist (fra ) Medlemsorganisasjon Norsk Viseforum Korpsnett Norge Norske trekkspilleres landsforbund Norsk Sangerforum BandORG Norsk kammermusikkforbund (Gøran Bogstrand gikk ut av styret da han ble ansatt i musikkrådet) Varamedlemmer: 1. Helena Blomqvist (til ) Norsk kammermusikkforbund 2. Jarle Danielsen Norske trekkspilleres landsforbund 3. Helge Rolstadås Trondheim kulturnettverk VALGKOMITE: Jan Krogstad Ingeborg Brun Anne Schløsser-Møller Norsk munnspillforum NOBU Norges barne- og ungdomskorforbund Norske trekkspilleres landsforbund/trondheim kulturnettverk REVISOR: BDO Noraudit Midt-Norge AS v/noralf Haugrønning 2. ADMINISTRASJON OG KURSLÆRERE Faste stillinger: Kari K. Engen, Daglig leder, 100 % stilling Einar Mellingseter, Fagkonsulent, 60 % stilling Gøran Bogstrand, Gitarlærer/Fagkonsulent, 40 % stilling. Fra Engasjement: Ingeborg Brun, prosjektmedarbeider kor, 30 % stilling, ut året Gøran Bogstrand, prosjektmedarbeider Musikk i fengsel og frihet, 40 % stilling fra Per Erling Tilseth Larsen, prosjektmedarbeider EU-prosjekt, 2008 Timelærere kurs: Sang: Korsommerskole: Gitar: Trekkspill: Munnspill: Piano: Bandseminar: Tegnsang: Lyttekurs: Ingeborg Brun, Anne Grete Nyseter, Marit Gjeset, Simon-André Jacobsen Bodil L. Rørtveit, Elin Valvatne, Sunniva Hovde, Marit Gjeset, Kriss Stemland og Gina Sandberg Einar Mellingseter, Kriss Stemland, Nina Kristine Linge, Sindre Midttun, Gøran Bogstrand Gunder Johansen, Anne Sørtømme Vegard Austli Kjøsnes, Henrik Berger Arild Følstad, Kriss Stemland Ola Buan Øien, Hans Bollandsaas, Arnstein Solem Ellen Lundereng, Turid Schei Roar Leinan, Dominique Guyot, Stefan Skiöld, Krzysztof Urbański 4

5 3. STYREMØTER / STYRETS ARBEID I PERIODEN Styret har hatt 8 møter og behandlet 38 saker i denne 2-årsperioden. Arbeidsutvalget har hatt jevnlig kontakt pr. telefon og e-post. Styret og daglig leder har sammen fortsatt arbeidet med å etablere et bedre økonomisk grunnlag for driften av fylkesmusikkrådet. Vi har hatt en positiv utvikling innen kurs og musikkopplæring mest på sang- og gitaropplæring. Kursaktiviteten er fortsatt høy og deltakerne er både barn, unge og voksne. Økonomien er fortsatt noe anstrengt, da offentlige tilskudd ikke øker i takt med driftsutgiftene, og det er fortsatt en stor utfordring å få tilstrekkelig midler til å dekke løpende utgifter. Vi har fått tilskudd til mange aktiviteter og prosjekter i perioden, men det meste har gått direkte ut igjen til aktivitetskostnadene. Vi har bidratt til å få mye penger til musikkaktiviteter i vårt fylke noe som oversikten under viser. År Omsetning Sør-Trøndelag musikkråd Omsetning og driftstilskudd: Kulturtilskudd fra Fylkeskom. Generert penger ut til lag/org i Sør-Trøndelag, medlemsbasert og frittstående (utenom regnskapet vårt) Utbetalt tilskudd, VO Utbetalt tilskudd, MVO Utbetalt tilskudd Frifond musikk uorganiserte gr Ny ordning Lokaler for administrasjon og kursvirksomhet Musikkrådet har kontorlokaler på Kultursenteret ISAK, der vi leier hele 5. etg. Dette er toppetasjen på huset og er et stor åpent rom kun avdelt i den ene enden med et mindre rom. Vi har nå brukbart med lagerplass, 5 kontorplasser og et eget rom som brukes til gitarundervisning og møterom. Trondheim kulturnettverk tilsatte i mars 2009 daglig leder (Hilde Handegard) som fikk plass i vårt kontorfellesskap. Til kursvirksomhet har vi benyttet følgende lokaler: Åsvang skole, Strinda videregående skole, Trønderkjelleren, Ferista barnehage, Nyborg skole, Trondheim symfoniorkesters kantine/kursrom samt ekstra leide lokaler på ISAK (til kor/sangkurs). Lokale samarbeidsfora/musikkråd sikkråd Kontakten med de lokale musikkrådene er varierende. I perioden har vi ønsket å prioritere kontakt med disse og startet høsten 2009 en kartlegging av lokale musikkråd for å se om det er noe vi som fylkesmusikkråd kan bistå med. Dette har også sammenheng med Norsk musikkråds satsning på lokalt musikkrådsarbeid med den første landskonferansen for lokale musikkråd høsten Fra Sør-Trøndelag var det kun Trondheim som deltok på den første konferansen. Ny konferanse ble gjennomført høsten 2009 og der deltok Britt Mofoss fra fylkesmusikkrådet i tillegg til 2 representanter fra Trondheim kulturnettverk. Ingen andre lokale musikkråd i Sør-Trøndelag sendte deltakere til konferansen. Som oppfølgning av vår kartlegging i Sør-Trøndelag inviterte vi til nettverksmøte for lokale musikkråd i Orkdal/Øyregionen den 14.februar i år på Orkanger, med Orkdal kommune som lokal samarbeidspartner. Det møtte deltakere fra Agdenes, Skaun, Hemne og Orkdal. Hovedtema på møtet var aktuelle oppgaver for et lokalt musikkråd. I tillegg tok vi en orientering om aktuelle tilskuddsordninger i musikklivet, bl.a. om den nye VO-loven fra

6 Handlingsplan AKTIVITET Resultat Sør-Trøndelag musikkråd skal i samarbeid med Oppnådd aktuelle samarbeidspartnere ta initiativ til Samarbeidsavtaler om sekretariatsfunksjon for opplæringsaktiviteter og kursaktiviteter i musikk og Norsk viseforum, Norges barne- og organisasjonsarbeid. Musikkrådet vil også tilby ungdomskorforbund og Trøndelag sangerforum. kurs/opplæring på det åpne marked. Samarbeidsavtale med Latinfestivalen i Trondheim om administrativ ledelse, fra august 2006: For kurs på det åpne marked se eget avsnitt i årsmeldingen. Sør-Trøndelag musikkråd vil arbeide for videre utvikling av tjenesten mot band og uorganiserte grupper som et tilbud til ungdom innenfor band/rytmisk musikk Sør-Trøndelag musikkråd vil bidra til at lokale musikkråd blir funksjonelle samarbeidsfora i det lokale musikklivet. Det legges vekt på å arrangere fagkonferanser i tilknytning til årsmøter og ledermøter. I stor grad oppnådd. Mange unge musikere bruker oss. Økt kontaktflate også pga at vi har øvingslokaler for utleie. Fortsatt svært mange Frifond-søknader fra uorganiserte band. Satsningsområde for Kartlegging utført høsten Musikkrådet ga tilskudd til deltakelse på Landskonferanse for lokale musikkråd i 2008 og Nestleder i STMR Britt Mofoss deltok på landskonferansen i Vi gjennomførte et nettverksmøte i Orkdal i mars I liten grad prioritert i perioden da medlemsorganisasjonene gjerne har egne fagsamlinger 2. MUSIKKPOLITISK ARBEID Resultat Sør-Trøndelag musikkråd vil samarbeide med Kontinuerlig arbeid og musikkrådet deltar i aktuelle aktuelle organisasjoner og institusjoner i fora. kulturpolitiske saker. Viser til eget punkt i årsmeldingen. Sør-Trøndelag musikkråd skal ha nær kontakt med Sør-Trøndelag Fylkeskommune ved å avtale et årlig møte med utvalget for å presentere våre behov og prioriteringer. Ingen egne møter på politisk nivå i perioden, men kontakten har vært på administrativt nivå 3. VOKSENOPPLÆRING VO Sør-Trøndelag musikkråd skal fortsette satsningen på opplæring og bevisstgjøring i bruk av VO for å dokumentere opplæringsaktiviteten innen organisasjonen, og dermed øke studietimetallet og få økt den økonomiske rammen for lagene i Sør- Trøndelag. Målet er at alle som kan benytte tilskuddsordningen også gjør dette. Resultat Oppnådd, men må følges opp kontinuerlig for både nye og faste brukerne. VO-potten til fordeling på medlemslagene i Sør-Trøndelag ligger jevnt på i overkant av kr

7 4. EGNE PROSJEKTER OG SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER OG INSTITUSJONER Sør-Trøndelag musikkråd har et selvstendig ansvar for økonomien og tilsetting av personale. Vi søker hvert år Sør-Trøndelag fylkeskommune om driftstilskudd, og tilskuddet har vært kr årlig de tre siste årene. Dette hjelper oss slik at vi fortsatt å kunne bruke tid på å generere mest mulig av statlige kroner til musikklivet her i fylket. Andre inntekter er studiearbeidet som vi gjør gjennom avtale med Musikkens studieforbund (ca pr år). Vi har i tillegg en stor aktivitet innen kurs på det åpne marked. Dvs. kurs for ungdom og voksne som ønsker å lære å spille eller synge eller oppleve musikk på andre måter som f. eks. å delta på Lyttekurs. Norges barne- og ungdomskorforbund Aktiviteter for barne- og ungdomskor Hearts in Harmony, juni 2008 Hearts in Harmony gjennomført 14. og 15. juni i samarbeid med Nyborgs Kor Læne med seminar for lærere, kordirigenter, samt barnekorworkshop og konsert i Olavshallen. På konserten deltok blant andre Nyborgs Kor Læne, tegnsangkoret Signsongs fra Lepizig i Tyskland og Lars Lillo Stenberg. Hearts in Harmony i Trondheim fokuserte på inkludering av barn med nedsatt hørsel i musiske fellesskap. Dette ble et stort og utfordrende prosjekt da det var mange ulike aktører å forholde seg til, men prosjektet har dog gitt resultater i form av nystartede tegnsangkor på Fauske og i Stavanger. Rikskonsertene ved Hele Norge Synger deltok også i prosjektet. Tegnsangprosjektet I etterkant av Hearts in Harmony i 2008 har vi hatt noe møtevirksomhet med dirigent i Kor Læne, Ellen Lundereng og hennes arbeidsgiver Møller kompetansesenter hvor vi har diskutert muligheten for å utvikle opplæringsmateriell som kan videreføre ideene fra prosjektet vi gjorde i Trondheim. Høsten 2009 ble prosjektet "tegnsang i et inkluderende fellesskap" tildelt kr ,- fra Helse og rehabilitering. Begge dirigentene i Kor Læne jobber over en toårsperiode med prosjektet. Hensikten med prosjektet er å skape en arena for barn med hørselstap og hørende barn gjennom tegnsang i kor. I forbindelse med prosjektet skal Nyborgs Kor Læne delta på et Hearts in Harmony-arrangement i Barcelona mai Korkonsulenten sitter i tegnsang-prosjektets referansegruppe, og skal også delta på arrangementet i Barcelona. Barnekortreff, 7. mars 2009 Det første barnekortreffet i regi av NOBU Sør- Trøndelag ble arrangert i mars 2009 med rundt 50 barnekorsangere. Treffet ble arrangert på Kalvskinnet skole i Trondheim og Idd Aziz hadde workshop. Foreldre fra Kalvskinnet og Birralee skolekor organiserte kafé i forbindelse med hentekonserten som ble arrangert på slutten av dagen. MIDTKOS 09, august 2009 Nobus første korsommerskole i Midt-Norge ble gjennomført august på Torshus folkehøgskole ved Orkanger med rundt 40 deltakere i alderen år. På korsommerskolen fikk deltakerne undervisning i notelære, hørelære og rytmelære, synge i felleskor, undervisning i sangteknikk, og kanskje det viktigste av alt: være med på enten musikal-workshop med fokus på musikalen Mamma Mia! eller vokalgruppe-workshop. Vi fikk tilbakemelding fra deltakerne som tilsa at de hadde lært mye og hatt ei intens uke med mange artige opplevelser sammen med andre unge med stor sangog musikkinteresse. Vi hadde med Bodil L. Rørtveit, Elin Valvatne, Sunniva Hovde, Marit Gjeset, Kriss Stemland og Gina Sandberg som instruktører. Samarbeid med Barnas Transform, 7. november 2009 I forbindelse med Trondheim verdensmusikkfestival/transform inngikk vi et samarbeid med Barnas Transform om å arrangere workshop for barnekor i forbindelse med et arrangement på Ringve lørdag 7. november Den opprinnelige planen var å ha en lukket workshop for Nobu-korene, men denne ble avlyst på grunn av få påmeldte. Det ble gjennomført capoeiraoppvisning og workshop som var åpen for alle. Grupo União na Capoeira Trondheim stod for workshopen og lærte deltakerne capoeira-sanger. Sangfabrikken Høsten 2008 lanserte Tove Ramlo-Ystad i Norges Korforbund Sør-Trøndelag (NKST) ideen om å 7

8 starte Sangfabrikken i Trondheim et uavhengig kortilbud for barn og unge. Sangfabrikken ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom NKST og Nobu, og Trine Lyng Andersen startet i stillingen som prosjektleder i januar Høsten 2009 avviklet Sangfabrikken sine første kurs i lokalene til Dronning Mauds Minne med kurs for barn og unge i alderen 3-19 år. Også foreldre og besteforeldre deltar sammen med de yngste deltakerne. Det er planlagt at Sangfabrikken skal flytte inn i Arbeiderforeningens lokaler i løpet av Nobu Sør-Trøndelag v/sør- Trøndelag musikkråd er representert i Sangfabrikkens interimsstyre med to representanter: Britt Mofoss og Jon Sandvik. Korkonsulenten sitter i Sangfabrikkens faglige råd. Nobustemmer I januar 2009 startet et nytt Nobustemmeprosjekt Nobus toårige opplæringsprosjekt for unge sangere. I det nåværende prosjektet er det fire Nobustemmer fra Møre og Romsdal og to fra Nord-Trøndelag. Korkonsulenten har ansvar for å organisere reise for Nobustemmene fra Midt-Norge i forbindelse med samlingene de er med på. Nobu Midt regionsledd for Nobu i Midt-Norge Lørdag 20. februar 2010 ble Nobu Midt formelt etablert som regionsledd for Nobu-korene i Nord- Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Samtidig med etableringen av Nobu Midt ble det også dannet et arbeidsutvalg bestående av to personer fra hvert fylke. Utvalget skal møtes minimum to ganger pr. år. Frank Stenløs fra Molde er leder for utvalget. Nicolay A. Herud fra medisinstudentenes mannskor Foetus ex ore og Siv Øgaard Fossum fra Kor Arti i Skaun er representanter for Sør-Trøndelag. Olsenbanden jr. for full musikk, 21. februar 2010 Høsten 2009 fikk Sangfabrikken en forespørsel om å finne et kor til å delta på en konsertoppsetning i Olavshallen i regi av Luftforsvarets musikkorps. Denne forespørselen ble brakt videre til Nobu-koret Åsheim skolekor som deltok på prosjektet og de hadde en storartet opplevelse. Ungdomssangersamling, mars 2010 Nord-Trøndelag barne- og ungdomskorforbund (NTBU) planla å arrangere ungdomssangersamling helga mars 2010, korkonsulenten har bidratt med å sende ut informasjon og har hatt kontakt med instruktør. Dessverre ble samlinga avlyst på grunn av få påmeldte, men vi har tro på et nytt forsøk neste år.. Midtkostreff, 17. april 2010 I etterkant av MIDTKOS 09 tok en av deltakerne, Maren Grønli Berg, initiativ til å arrangere et treff for dem som var med på MIDTKOS 09. Treffet er planlagt til lørdag 17. april 2010 på Kultursenteret ISAK. Korkonsulenten har bidratt med å spre informasjon om treffet og har administrert planleggingen av treffet. Planlegging av Barnekortreff 24. april 2010 Lørdag 24. april er det planlagt barnekortreff på Åsvang skole i Trondheim med Jørgen Hals og Mai- Britt Wagnild som instruktører. På årets barnekortreff inviteres deltakerkorene til å bidra med egne sangnumre i tillegg til at deltakerne framfører det de har jobbet med på workshop. Planlegging av MIDTKOS 10, august 2010 MIDTKOS 10 er planlagt å arrangeres august på Torshus folkehøgskole med stort sett de samme instruktørene som året før. I og med at korsommerskolen arrangeres for andre gang opplever vi større utfordringer hva angår finansiering. Bandtjenesten informasjonstjeneste for musikere innen rock / rytmisk musikk Norsk musikkråds nettside for band Bandforum er en informasjonstjeneste for band/rytmisk musikk i Sør-Trøndelag driftet av Sør- Trøndelag musikkråd. Vi har registrert om lag 150 band som bruker våre tjenester og hovedoppgaven er å gi service til disse gruppene i fylket. Hovedoppgaven til bandforum er å gi service til band i Sør-Trøndelag. Dette gjelder spesielt informasjon om støtteordninger som Frifond. Musikkverkstedordningen og 8

9 Voksenopplæringsmidler, og i den forbindelse gi aktiv hjelp til søknadsskriving og rapportering. Vi har registrert om lag 150 band i Trondheim som bruker våre tjenester. Vi har nå valgt å kvitte oss med Bandforum-navnet, da det er en jungel der ute av forum -, org. - og band -navn. Vi velger nå å holde oss til Sør-Trøndelag musikkråd, evt. bandtjenesten. Frifond Det kom inn i underkant av 300 Frifondsøknader i Sør-Trøndelag i 2009, omtrent det samme som 2008, som tilsvarer en utbetaling til uorganiserte band på ca ,-. Alle grupper som fyller kriteriene for alder osv. får penger, kr var vanlig i 08 og 09. Vi har fått god tilbakemelding fra brukerne om at denne tjenesten som hjelper band med bl.a. søknadsskriving, og som samtidig har jevnlig kontakt med miljøet og holder seg oppdatert, er gull verdt. MVO og MUO I tillegg hjelper vi øvekollektiv med søknader til Musikkutstyrsordningen (tidligere MVO) som gir støtte til framføringsutstyr, øvingsutstyr i større eller mindre øvingsfellesskap, akustiske tiltak og musikkbinger. I 2008, under navnet MVO, gikk eksempelvis i underkant av 1 million av MVOmidlene utelukkende til øvekollektiv og samarbeidsprosjekt innenfor sjangeren rytmisk musikk i Sør-Trøndelag. I januar 2010 var vi lokal arrangør for et informasjonsmøte om Musikkutstyrsordningen her på Isak. Voksenopplæringstilskudd VO Band i Sør-Trøndelag har også fått Voksenopplæringstilskudd via musikkrådet og det tilsvarte i 2008 ca ,-. I 2009 ble ca ,- fordelt i VO-tilskudd til band. Øvelokaler I tillegg til å drifte øvelokaler for 12 band i øvingscontainere på Valøyan - Tempe, var vi med å bygge opp 4 helt nye øvelokaler i Ryggsekken på Dora1-bygget på Dora. Disse ble ferdigstilte i august 2008, og lokalene huser nå 8 band. I alt har vi altså 20 band i stallen vår. Øvingscontainere og de nybygde lokalene på Dora er finansierte av blant annet den tidligere Musikkverkstedordningen. I 2009 fikk musikkrådet ca kr ,- fra Musikkutstyrsordningen som i sin helhet gikk til øvingslokalene vi drifter i form av 4 nye øveanlegg og akustiske tilretteleggelser i to øvingsrom. Bandseminar Helgeseminar for bandmusikere var planlagt avholdt over tre helger høsten 08 på aktuelle seminarsteder, og fortrinnsvis litt ut i distriktet. På grunn mindre interesse og sen tilbakemelding fra aktuelle seminarsteder den høsten, kunne vi ikke ta sjansen på å sette i gang mer enn ett av seminarene. Bandseminaret ble avholdt i Holtålen i september Vi har tidligere avholdt bandseminar to ganger på Rye og i Holtålen, og tilbakemeldingene har vært svært positive fra alle parter. BandORG I 2007 ble landets første organisasjon for band stiftet, bandorg, og vi har jobbet med å verve band til organisasjonen som gir gode forsikringsordninger for instrumenter samt fordeler i forhold til støtteordningene. Medlemstallene fra Sør-Trøndelag har økt jevnt fra starten, og det er nå registrert i overkant av 60 band i Sør-Trøndelag som medlemmer av bandorg. 9

10 Kurs rettet mot det åpne marked musikkopplæring for ungdom og voksne Fagstabskoret hos rådmannen, Trondheim kommune Mange kursdeltakere I løpet av årsmøteperioden har nærmere 1000 personer vært deltakere på kurs i musikkrådets regi. Dette er deltakere uten noen form for tilknytning til musikkrådets medlemsorganisasjoner. Gitarkurs Musikkrådet har arrangert gitarkurs for ungdom og voksne og disse kursene er fortsatt svært populære. Siden etterspørselen til kursene har vært stabil over lang tid bestemte vi oss for å tilsette gitarlærer i fast stilling fra høsten Vi har kurs på både akustisk og el-gitar, med hovedvekt på akustisk gitar. Det er fortsatt lange ventelister til den kommunale kulturskolen og vi får derfor en del påmeldinger fra ungdom. Vi ser likevel at det er en voksende interesse også blant voksne kursdeltakere. Våren 2010 startet vi for første gang også et el-gitarkurs for voksne deltakere. Trekkspill Vi har arrangert 4 trekkspillkurs i perioden, både for nybegynnere og litt viderekomne. Munnspill Vi har arrangert et helgekurs i munnspill våren 2010 i samarbeid med Trondheim munnspillklubb. Piano Vi har hatt et begrenset tilbud til voksne som ønsker å lære å spille piano. Fra våren 2010 er dette kurstilbudet foreløpig lagt på is. Sangkurs for voksne Det har blitt arrangert Jeg kan ikke synge - og/eller Jeg kan synge litt -kurs hvert semester i perioden. Kurslærere har vært Ingeborg Brun, Anne Grete Nyseter, Marit Gjeset og Simon-André Jacobsen. Siden høsten 2008 har vi hatt et opplegg med arbeidsmiljøkor hos rådmannens fagstab i Trondheim kommune. Koret hadde et opphold høsten 2009, men er fra og med våren 2010 i gang igjen. Koret har hatt et sted mellom 10 og 25 deltakere på øvelsene og koret har hatt opptredener på en del konferanser og andre arrangementer i kommunal regi. Ingeborg Brun er instruktør. Sanguka: Sang på jobben, oktober 2009 I dagene mandag 12. til fredag 16. oktober 2009 gjennomførte vi Sangtimen på i alt 14 arbeidsplasser i Trondheim kommune med støtte fra Sangløftet, om en del av deres prosjekt Sanguka. Vi besøkte mellom annet NAV arbeidslivssenter, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Sparebank 1 SMN, Skatt Midt samt lærerkollegiet ved flere skoler og barnehager. NRK Midtnytt lagde en reportasje om prosjektet, denne ble sendt på NRK Trøndelag og på Norge i dag på NRK 1 mandag 12. oktober. Tilbakemeldingene fra arbeidsplassene som var med på Sangtimen har vært utelukkende positive. Vi brukte to instruktører, Marit Gjeset og Kriss Stemland. Begge evnet å engasjere deltakerne og skape god stemning, i tillegg til at de hadde fokus på stemmebruk. I etterkant har vi tilbudt arbeidsplassene vi besøkte om å fortsette med sang på jobben. Våren 2010 startet vi et slikt tilbud hos ansatte ved Enhet for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune med Simon-André Jacobsen som lærer. 10

11 Lyttekurs og konsertreiser Musikk i fengsel og frihet - Miff Vi har arrangert Lyttekurs som er egne kurskvelder knyttet til utvalgte konserter med Trondheim symfoniorkester (TSO). Vi har vært så heldige å få både direktør Roar Leinan og sjefsdirigent Eivind Aadland som kursholdere i starten. I siste periode har vi knyttet til oss Dominique Guyot som fast kursholder. Høsten 2009 fikk vi Krzysztof Urbański nå tilsatt som ny sjefsdirigent i TSO til å forelese. Senere hadde TSOs programsjef Stefan Skiöld ansvaret for to kurskvelder høsten 2009 en av dem var knyttet til høstens opera Tosca. Kurskvelden om Tosca samlet bortimot 50 operainteresserte deltakere og var deltakerrekord på disse kursene! Konsertreiser til Berlin, Wien og Praha I forlengelsen av lyttekurset ønsket vi å tilby en konsertreise dersom det var interesse for dette. Interessen var der og i mai 2008 reiste 15 personer på en 4-dagers konsertreise til Berlin. Året etter samarbeidet vi med Troms musikkråd om en konsertreise til Wien i mai. Den tredje konsertreisen gikk til Praha i desember På alle stedene hadde vi flotte opplevelser innen både konserter, opera og ballett. Sør-Trøndelag musikkråd startet våren 2010 opp med Musikk i Fengsel og Frihet (heretter kalt Miff) i Trondheim. Vi har hatt Miff i Trondheim før i mer eller mindre grad fra 2001 til Dette fungerte veldig godt, men tilbudet opphørte på grunn av problemer med å få på plass faste økonomiske rammer og andre permanente løsninger. I dag er det et tiltak i regi av Musikkens Studieforbund, og er i utgangspunktet ment for å gjøre de innsatte og tidligere innsatte bedre i stand til å mestre hverdagen, der musikken kan bli en interesse utover det rent musikalske med en positiv gruppetilhørighet som kan hindre tilbakefall til rus, vold og annen kriminalitet. Miffs 3-trinnsmodell: 3 Trinn 1: Er musikkopplæring/aktiviteter inne i fengselet, med fengslet som den ansvarlige men med musikkrådet som hovedoperatør. Aktivitet: Trondheim fengsel gitarkurs 2t pr uke, oppstart i april. Trinn 2: Er musikk ute i det fri. Her er målgruppen mennesker som har sonet, sliter med rus og annen kriminalitet, soner samfunnsstraff, etc. Aktivitet: Kriminalomsorgen videreg. skole både gitarkurs og Musikk på data, 2 dager pr uke a 2 timer fra mars Etter påske utvides tilbudet til 3 t pr dag fram til sommeren. Tilbudet gis til brukere av kriminalomsorgen ute i det fri, som drives av Brundalen skole. Trinn 3: På dette punktet er det ønskelig at brukeren skal være en del av det frivillige musikklivet, og vil kunne benytte seg av det tilbudet som Sør-Trøndelag musikkråd vanligvis tilbyr. Da vil de kunne ta del i den spennende musikkverden og de flerfoldige positive sosiale opplevelsene på lik linje med andre. 11

12 Internasjonalt samarbeid Gruppeutveksling, et prosjekt innen EU-programmet Aktiv ungdom EU-prosjekt innen voksenopplæring Grundtvig 2 Opplæringssamarbeid Grundtvig 2 er et utdanningsprogram under Lifelong learning der voksenopplæring i studieforbund kan være deltakere. Dette er opplæringsprosjekter der samarbeidsprosessen er sentral og kravet til konkrete produkt er mindre. Målet er å dra flest mulige organisasjoner med i europeisk samarbeid. Vi har vært med i et prosjekt med tittelen Creative listening extended informal learning for music experience som var et samarbeid mellom organisasjoner/institusjoner i Sverige, Italia, Østerrike, Hellas og Latvia. Kort fortalt gikk prosjektet ut på å utveksle erfaringer om hvordan de ulike partnerne driver kurs og musikkopplæring for voksne og primært om hvilke metoder og aktiviteter som fungerer for å nå ut til nye brukergrupper. Prosjektet var 2-årig og ble avsluttet med prosjektmøte i Latvia i juni Musikkrådet sendt 9 personer til denne samlingen som besto av kursdeltakere, lærere og ledere. Våre erfaringer med internasjonale samarbeid var så positive at vi på sensommeren 2007 sendte inn en ny prosjektsøknad i et annet EU-program: Aktiv Ungdom. U Dette prosjektet fikk navnet Intercultural Dialog through Rock Music Vi søkte og fikk støtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune til et forprosjekt og kunne derfor engasjere Per Erling Tilset Larsen til å lage prosjektbeskrivelse og søknad. Søknaden ble innvilget og Larsen ble engasjert videre som koordinator for prosjektet. Prosjektet Intercultural Dialog through Rock Music var en gruppeutveksling mellom i alt 8 band fra Slovenia, Østerrike, Sverige og Norge. Det var i 46 deltakere. Møtested var Trondheim og Bjugn i dagene 26. april til 4.mai unge musikere i 8 band fra 4 land samlet utenfor Fosen videregående skole, Bjugn Nytt EU-prosjekt I november 2008 fikk vi plass på et nytt kontaktseminar i Frankrike og Kari Engen reiste til Besancon og fant kontakter og samarbeidspartnere til et nytt prosjekt som senere fikk godkjenning og EUmidler og er nå godt i gang. Tittelen på prosjektet er "HEAD - Heritage Education for Adults, Exchange of Methodology; How to Use Heritage in Adult Education". I dette prosjektet samarbeider hele 10 land, og har hatt første samling i Tsjekkia i september Videre samlinger skal være i Italia, Litauen og Finland. I tillegg legges det opp til noen individuelle besøk til de øvrige organisasjonene som alle driver ulike former for opplæring for voksne. Vi arrangerte seminarer med workshops, forelesninger, konserter og forum for erfaringsutveksling på tvers av landegrensene. Konsertene var på Nattrock på ISAK, Granskogen skole, Fru Lundgreen i Trondheim, samt på samfunnshuset i Bjugn. Vokalisten i Schakra, Slovenia 12

13 Musikkformidling /konferansebistand Musikkrådet har skaffet ulike musikk- og kulturinnslag ved flere anledninger også i denne årsmøteperioden. Vi har formidlet både amatørmusikere, freelansere og musikkstudenter til de forskjelligste oppdrag fra sang og musikk på bryllupsshow, julemarked, julebord, møter og konferanser, bursdager og til musikk ved begravelse. Latinfestivalen i Trondheim Fra august 2006 inngikk Latinfestivalen i Trondheim en samarbeidsavtale med Sør-Trøndelag musikkråd om daglig ledelse av festivalen. Dette samarbeidet er videreført og er også noe utvidet. Midt-Norsk Viseforum Musikkrådet samarbeider med Norsk Viseforum om service til medlemmene i Sør-Trøndelag. Musikkrådet er kontaktsted for Norsk Viseforums medlemmer i Nord- og Sør-Trøndelag. Foreløpig er det organisert aktivitet kun i Sør-Trøndelag, med Viseklubben Maja, Uhørt scene, viseklubb i Bjugn/Ørland samt visegruppen Selbutrall. For Viseklubben Maja tar vi hånd om utsending av informasjon til medlemmene deres om den månedlige visekvelden, opptrykk av sanghefter, samt utsending av giroer for årlig medlemskontingent. Jarle Bekkaviks Minnefond Fondet ble i 2007 formelt stiftet med vedtekter og styringsgruppe, og intensjonen er å kunne dele ut et stipend til talentfull kunstner som har fremmet folkelig musikkutøvelse i Jarle Bekkaviks ånd. Fondsstyret består av: Jon Sandvik Midt-Norsk viseforum/sør-trøndelag musikkråd, Anne Schløsser-Møller Trondheim kulturnettverk og Eva Bekkavik repr Jarle Bekkaviks familie. Første tildeling var i 2009 der Ida Svanes Ziegel fikk kr 5000 til et sommerkurs for visesangere. Trøndelag sangerforum Norsk sangerforum har hatt en gledelig utvikling i fylket og det er per dato 26 medlemskor i Sør- Trøndelag. Musikkrådet har bidratt i etablering av lokallag, og Trøndelag sangerforum ble formelt stiftet 4. juni Musikkrådet har bistått organisasjonen med sekretærtjenester og jobber for å kunne bygge opp tillitsapparat og økonomi for å kunne være et godt servicetilbud for medlemskorene i begge fylkene. Trondheim kulturnettverk Trondheim kulturnettverk (TKN) vedtok å ansette daglig leder med tiltredelse i Hilde Handegard ble tilsatt og startet i 20 % stilling i mars Vi har inngått en samarbeidsavtale slik at TKN disponerer kontorplass hos oss. TKN får også utført lønnstjenester av musikkrådet mot fakturering. Musikkfest st Trondheim Trondheim kulturnettverk har overtatt oppgaven som koordinator for Musikkfest Trondheim, som er et årlig arrangement som foregår første lørdag i juni. Arrangementet har som formål å ta i bruk det åpne byrom og skape en stor, gratis musikkfest for byens innbyggere. Samarbeidet ble utvidet i 2008 da både FARK (Festivalarrangørkontoret i Trondheim kommune) og Kultursenteret ISAK også ble aktivt med i arrangementet. Vi i fylkesmusikkrådet har tonet ned vår medvirkning her, men har bistått samarbeidspartnerne med hjelp i planleggingen, men uten at vi har tatt på oss konkret ansvar for økonomi eller egne scener slik vi har gjort tidligere. 13

14 5.. MØTER/ REPRESENTASJON STYRET/ADMINISTRASJONEN: Musikkrådet ved tillitsvalgte og/eller daglig leder har i perioden deltatt i flere møter, konferanser og utvalg, både på nasjonalt, regionalt og nasjonalt nivå, - noen nevnes her: Fylkeskommunen: Daglig leder har vært med i komiteen som foreslår tildeling av kulturstipend (2008 og 2009) I tillegg har musikkrådet hatt et kontaktmøte med kulturavdelingen. Trondheim kommune Daglig leder og bandkonsulent har deltatt på møter vedr. øvingslokaler for band i Trondheim Voksenopplæringsforbundet Styreleder har deltatt på årsmøtene i 2008 og Norsk musikkråd/musikkens studieforbund: Landsmøter, ledermøter og konferanser for ansatte i fylkesmusikkrådene og for tillitsvalgte. Vi har vært representert ved tillitsvalgte og/eller daglig leder Tillitsverv/deltakelse i organisasjoner/utvalg: Musikkens studieforbund Jon Sandvik ble på landsmøtet i 2009 valgt til leder i valgkomiteen Norsk musikkråd Jon Sandvik ble på landsmøtet i 2009 valgt til medlem i valgkomiteen Sangfabrikken Jon Sandvik og Britt Mofoss er medlemmer i interimsstyret MVO Musikkverkstedordningen Kari Engen var oppnevnt i sjangerutvalget for Verdensmusikk, fra høsten 2005 til des MFO Musikernes fellesorganisasjon Kari Engen har vært hovedtillitsvalgt for de ansatte i Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene/- kulturnettverkene, fra juni 2007 juni TILSKUDDSORDNINGER T I NORSK MUSIKKRÅD Musikkrådet har følgende tilskuddsordninger: Tilskudd til Voksenopplæring Musikkverkstedordningen (til 2009) Frifond KOMP (fra 2010) Ordningene er ganske forskjellige og pengene kommer fra ulike departementer. Fylkesmusikkrådet har ansvar for informasjon, veiledning og saksbehandling. Alle disse støtteordningene brukes meget flittig i Sør-Trøndelag noe vi er stolte over! A. VOKSENOPPLÆRING (VO) Ordinære VO-midler ( 19) Studieaktiviteten for lagene i Sør-Trøndelag: VO-tilskudd utbetalet til lag og grupper i ST År Stats- tilskudd Ant. studietimer m/lærer u/lærer Timer totalt Nedgangen i opplæringstimer uten lærer (fra 2006 til 2007) skyldes at band ikke fikk VO-tilskudd uten å organisere seg i en av studieforbundets medlemsorganisasjoner. B.. MVO MUSIKKVERKSTEDORDNINGEN Musikkverkstedordningen var en tilskuddsordning for videreutvikling av aktivitet innenfor sjangrene jazz, rock, folkemusikk, verdensmusikk og samarbeidstiltak. Ordningen ble formelt lagt ned fra og erstattet av en ny ordning Musikkutstyrsordningen. Som navnet sier var dette en ren utstyrordning og fra året etter kom 14

15 tilskuddsordningen KOMP inn som en fortsettelse av opplæringsdelen som tidligere var innen MVO. Fylkesmusikkrådet har de siste årene tatt flere initiativ til igangsetting av aktiviteter og prosjekter som er relatert til disse sjangerne i Sør-Trøndelag, og vi har også på grunnlag av egne søknader fått støtte til flere prosjekter. MVO-tildelinger i Sør-Trøndelag var i 2008 kr Etter er saksgangen endret og musikkrådet har ingen formell oppgave knyttet til det nye MUO. C. FRIFOND Tilskuddsordningen Frifond musikk er tilskudd til lokal aktivitet for barn og unge under 26 år. Mesteparten av tildelingene i musikk blir kanalisert gjennom medlemsorganisasjonene, mens det er Norsk musikkråd som tildeler Frifond-midler til uorganiserte musikkgrupper. Særlig bandene har benyttet seg av denne tilskuddsordningen, og antall søknader er fortsatt svært høyt. Fylkesmusikkrådet foretar saksbehandling før tildelingsmøtene som er flere ganger i året. D. KOMP tilskudd til opplæring/kortere kurs Som tidligere nevnt ble Musikkutstyrsordningen fra og med 2009 en ren utstyrsordning og Norsk musikkråd jobbet hardt for å kunne få midler til fortsatt å støtte kortere kurs/seminarer slik som den gamle ordningen kunne. Resultatet ble den nye ordningen KOMP fra 2010: KOMP er en ny støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk m.m. Første tildeling skjedde i mars Søkere i Sør- Trøndelag fikk ved første tildeling til sammen kr Frifond-midler fordelt til uorganiserte musikkgrupper i Sør-Trøndelag siden starten i 2000: År Antall lag Utbetalt tilskudd

16 7. SLUTTORD Som årsmeldingen viser har også dette vært en 2-årsperiode med meget stor aktivitet i musikkrådet. Vi har fått flere nye samarbeidspartnere både innen medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd og innen kommunale og statlige institusjoner. Vi har utviklet nye internasjonale samarbeidsprosjekter og har hatt stor glede og nytte av å se hvordan andre europeiske kulturorganisasjoner driver sin virksomhet. Vi har videre hatt en jevn utvikling i egne kurstiltak og prosjekter vi selv har tatt initiativ til. Våre nettsider er den viktigste informasjonskanalen vi bruker for å nå ut til medlemmer og brukere for øvrig. Vi ser at trafikken på nettsiden er jevnt økende og vi bruker derfor en del tid på å ha oppdaterte sider. Vi opplever at mange bruker våre tjenester. Dette ser vi på antall henvendelser på e-post, telefon og besøk. Dette syns vi er hyggelig og vi prøver å hjelpe flest mulig på en best mulig måte. Trondheim, mars 2010 styret i Sør-Trøndelag musikkråd Jon Sandvik Britt Mofoss Greta Langlo Jagtøien styreleder nestleder styremedlem Roar Kjelsaas Helena Blomqvist Kari K. Engen styremedlem styremedlem daglig leder Vedlegg: 1. Revidert regnskap Revidert regnskap

Musikkens studieforbund i Sør-Trøndelag Melding om virksomheten 2014-2016 www.musikk.no/sor-trondelag

Musikkens studieforbund i Sør-Trøndelag Melding om virksomheten 2014-2016 www.musikk.no/sor-trondelag Musikkens studieforbund i Sør-Trøndelag Melding om virksomheten 2014-2016 www.musikk.no/sor-trondelag Vår organisasjon støttes av Sør-Trøndelag Fylkeskommune 2 Melding om virksomheten 2014 2016 (for årsmøteperioden

Detaljer

Musikkens studieforbund. Melding om virksomheten 2006 2008. Vår organisasjon støttes av Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Musikkens studieforbund. Melding om virksomheten 2006 2008. Vår organisasjon støttes av Sør-Trøndelag Fylkeskommune Musikkens studieforbund Melding om virksomheten 2006 2008 Vår organisasjon støttes av Sør-Trøndelag Fylkeskommune Innhold: Innledning s. 3 Tillitsvalgte og administrasjon s. 4 Styremøter/styrets arbeid

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL. Veselmøy Fjerdingstad FolkOrg/Buskerud folkemusikklag

1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL. Veselmøy Fjerdingstad FolkOrg/Buskerud folkemusikklag MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2013 1. Fra siste årsmøte Siste årsmøte ble holdt på Union Scene i Drammen, 19. april 2012. 1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Kulturstatistikk 2004 Musikk 5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Rikskonsertane og andre orkester i Noreg heldt fleire konsertar, og fleire nytta høvet til å gå på konsert. Dei statlege utgiftene

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Innhold. 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid. 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010. 4. Styret og administrasjonen

Innhold. 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid. 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010. 4. Styret og administrasjonen 09-10 Årsmelding Innhold 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010 4. Styret og administrasjonen 04 04 05 08 10 14 19 Årsmelding /09-10

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten Melding om virksomheten 2006-2008 1. INNLEDNING 2. ORGANISASJON 3. MØTER OG REPRESENTASJON 4. KURS OG PROSJEKTER 5. TILSKUDDSORDNINGER 6. ØKONOMI 7. SAMARBEID 8. OPPSUMMERING Ella Eira under landsmøtehelga

Detaljer

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734 Kulturstatistikk 2005 Musikk Liv Taule 6. Musikk I 2005 var det nær,7 millionar konserttilhøyrarar på Rikskonsertane og andre konsertar. Det er 23 prosent auke i talet på tilhøyrarar. Talet på konsertar

Detaljer

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Februar 2005 1 Innhold Historien 3 Økonomiske rammer 4 Målgrupper og brukere

Detaljer

Melding om virksomhetene 2012 2013

Melding om virksomhetene 2012 2013 Melding om virksomhetene 2012 2013 Styret 2012/13 UKM - 4 Crew fra Herøy UKM - 4 Crew fra Herøy 1 Multikulturelt kor Fra nettredaksjonen Korsang på fotballbanen Magnar Bergo, daglig leder NMR Vår organisasjon

Detaljer

Melding om virksomheten 2008 2010

Melding om virksomheten 2008 2010 Melding om virksomheten 2008 2010 1. INNLEDNING 2. ORGANISASJON 3. MØTER OG REPRESENTASJON 4. KURS OG PROSJEKTER 5. TILSKUDDSORDNINGER 6. ØKONOMI 7. SAMARBEID 8. OPPSUMMERING 1. INNLEDNING Perioden 2008-2010

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2006-2007

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2006-2007 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2006-2007 1. FRA SISTE ÅRSMØTE Siste årsmøte ble holdt på Tyrifjord hotell, Vikersund 27. april 2006. 1.1. Det fungerende styret i perioden 2006-2007 Det valgte styret: Leder: Magne

Detaljer

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER Ikke vedtaksført styremøte pga lite frammøte protokoll godkjent etter sirkulasjon blant styremedlemmene. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM For 2011 og 2012 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2011-2013 Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Hans Marthinsen styremedlem Tromsø Sandnessund

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM Perioden 2009-2011 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2009-2011 Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Inger Strand styremedlem Salangen Marcanto

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd Hordala Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd ÅRSMELDING 2013 AKTIVITETSRAPPORT 2013 - INNHOLD Styreleder har ordet 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret 6 Styremøter og representasjon

Detaljer

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSRAPPORT 2015. Hordaland musikkråd Paraply for det frivillige musikklivet

Hordaland musikkråd ÅRSRAPPORT 2015. Hordaland musikkråd Paraply for det frivillige musikklivet Hordaland musikkråd ÅRSRAPPORT 2015 Hordaland musikkråd Paraply for det frivillige musikklivet Hordaland musikkråd GLADE NYHETER fra ÅRSRAPPORTEN NY REKORD I VOKSENOPPLÆRINGSSTØTTE TIL HORDALAND Hordaland

Detaljer

Oslo musikkråd har pr 31/12 2012 i overkant av 600 medlemslag med over 15.000 medlemmer Lokale musikkråd:

Oslo musikkråd har pr 31/12 2012 i overkant av 600 medlemslag med over 15.000 medlemmer Lokale musikkråd: OSLO MUSIKKRÅD 2012 1 MEDLEMMER Oslo musikkråd har pr 31/12 2012 i overkant av 600 medlemslag med over 15.000 medlemmer Lokale musikkråd: Nordstrand musikk- og kulturråd Nordre Aker musikk- og kulturutvalg

Detaljer

HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL

HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL De lokale musikkrådene er selvstendige lokale organisasjoner samtidig som de er en del av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Dette betyr

Detaljer

Norges Korforbund Vestfold og Telemark

Norges Korforbund Vestfold og Telemark vestfold-telemark Norges Korforbund Vestfold og Telemark 1900 medlemmer i 60 medlemskor NK-Vestfold og Telemark er en del av region Sør-Øst. Arrangerer: Koriade Kurshelg Distriktssamlinger Prosjektkor

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 23. MARS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 23. MARS PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 23. MARS Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1330-1600 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Ingrid Sløgedal, Arne Johan Austrheim, Bente Kvile Buflod og Silvia Breuss Grøndahl Fra

Detaljer

Melding om virksomheten for 2012 og 2013

Melding om virksomheten for 2012 og 2013 Melding om virksomheten for 2012 og 2013 1. INNLEDNING 2. ORGANISASJON 3. MØTER OG REPRESENTASJON 4. STATUS HANDLINGSPROGRAM 5. KURS OG PROSJEKTER 6. TILSKUDDSORDNINGER 7. ØKONOMI 8. SAMARBEID 9. ANDRE

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Årsmelding 2011 og 2012

Årsmelding 2011 og 2012 Årsmelding 2011 og 2012 Årsmelding 2011-2012 1. ORGANISASJON bandorg ble stiftet 15. september 2006 av Jo Tandrevold og Rolv H. Stokka. Organisasjonen ble etablert for å bedre rammevilkårene for norske

Detaljer

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Landskonferanse for lokale musikkråd, 31.10-2.11.2008 Hvorfor lokalt musikkråd Det meste som betyr

Detaljer

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen Pressemelding 27. 10. 2014: Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen Et samlet musikkliv ytrer nå bekymring for regjeringens foreslåtte kutt på 5 millioner kroner til Musikkutstyrsordningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

MakeMusic i sterk utvikling Flere fordeler for lokal agene Kurs og kompetanseheving Inspirerende workshops Økonomi og statlige tilskudd Lederskap

MakeMusic i sterk utvikling Flere fordeler for lokal agene Kurs og kompetanseheving Inspirerende workshops Økonomi og statlige tilskudd Lederskap 2015 Årsmelding MakeMusic - MakeMusic i sterk utvikling - Flere fordeler for lokallagene - Kurs og kompetanseheving - Inspirerende workshops - Økonomi og statlige tilskudd - Lederskap - Lokallag ÅRSMELDING

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN Musikk rådet på Kjeller MELDING OM VIRKSOMHETEN 2009-2010 1 RESYMÉ AKERSHUS MUSIKKRÅD 2009 OG 2010 Akershus musikkråd har lagt en meget aktiv 2-årsperiode bak seg. For rådet har det også denne perioden

Detaljer

Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL. Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL. Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund

Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL. Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL. Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund ÅRSMELDING FOR 2010 1. FRA SISTE ÅRSMØTE 1.1 Det fungerende styret Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014 Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Tlf: 37 00 55 47 E-post: post@sornorskjazzsenter.no Hjemmeside: www.sornorskjazzsenter.no Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto:

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

ÅRSMELDING 2006/2007 MØREOGROMSDAL MUSIKKRÅD

ÅRSMELDING 2006/2007 MØREOGROMSDAL MUSIKKRÅD ÅRSMELDING 2006/2007 MØREOGROMSDAL MUSIKKRÅD 1. FRA SISTE ÅRSMØTE Leder: Arne-Dag Gjærde Nestleder: Ola Gjendem Styremedlem Britt Elise Skram Marianne Myrbostad Britt Westavik 1. vararepr. Eva Betten 2.

Detaljer

Visjon. Et syngende samfunn der alle mennesker får del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling.

Visjon. Et syngende samfunn der alle mennesker får del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling. Sang hele livet . Visjon Et syngende samfunn der alle mennesker får del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling. Hvorfor? Det synges mindre i Norge i dag enn tidligere

Detaljer

Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Tallene under gjelder er ajourført etter kontakt med organisasjonene pr 31.12.2007.

Tallene under gjelder er ajourført etter kontakt med organisasjonene pr 31.12.2007. INFORMASJON INNHOLD 1. Medlemsorganisasjonene våre...1 2. Lokale musikkråd...2 3. Tildelinger fra musikkverkstedordningen...3 4. Frifond-tildelinger...5 5. Tall om tilskudd til voksenopplæring etter Lov

Detaljer

Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden

Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Bydel Sagene Ved innsendelse av søknad bekreftes samtidig at man er innforstått med bydelens

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2012

Melding om virksomheten 2010-2012 Melding om virksomheten 2010-2012 1. INNLEDNING 2. ORGANISASJON 3. MØTER OG REPRESENTASJON 4. STATUS HANDLINGSPROGRAM 5. KURS OG PROSJEKTER 6. TILSKUDDSORDNINGER 7. ØKONOMI 8. SAMARBEID 9. ANDRE OPPLYSNINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Sted: Jonas B Gundersen Dato: 25. mai 2016 Tid: Kl. 18.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

Hordaland musikkråd MELDING OM VIRKSOMHETEN

Hordaland musikkråd MELDING OM VIRKSOMHETEN Hordaland musikkråd MELDING OM VIRKSOMHETEN 2013 2014 Forsidefoto: Fra Arrangørskolen sin konsert MELDING OM VIRKSOMHETEN - INNHOLD Styreleder har ordet! 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret, Styremøter

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013 Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01.2012 31.12.2013 Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001 og er i dag en av landets største nasjonale organisasjoner for

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2009

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2009 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2009 1. FRA SISTE ÅRSMØTE Siste årsmøte ble holdt på Union Scene Drammen 23. april 2008. 1.1. Det fungerende styret i perioden 2008-2009 Det valgte styret: Leder: Magne Fremo

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 12 13

Årsmelding og årsregnskap 12 13 Årsmelding og årsregnskap 12 13 1. Tillitsvalgte 1.1 Styret Styret for Rogaland musikkråd har i toårsperioden hatt følgende sammensetning: Jon Egil Henriksen, leder, Tysvær Helleik Kvinnesland, nestleder,

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Molde Musikkråd Årsmelding 2008/2009 Oversikt styret 2008 2009 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Funksjon i styret : Navn : Representant for : Styreleder: NilsGunnar Solli

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN Musikkrådet på Kjeller STRATEGI- PLAN 2015-2020 HANDLINGS- PLAN 2015-2017 2015-2020 OG STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning Akershus musikkråd jobber innen følgende hovedområder: Opplæring og

Detaljer

På årsmøtet 13. juni 2004 ble det valgt følgende styre for Norsk sangerforum:

På årsmøtet 13. juni 2004 ble det valgt følgende styre for Norsk sangerforum: Melding om virksomheten for perioden 2004 og 2005 Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. Årene 2004 og 2005 har i stor grad vært preget av konsolidering av organisasjonen. Videreutvikling av kontakten

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 13. desember 2010

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 13. desember 2010 Styret forslag til årsmøtet 17.11.11 Molde musikkråd Årsmelding 2010/2011 Oversikt styret 2010 2011 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 13. desember 2010 Funksjon i styret: Navn: Representant

Detaljer

Frivillige musikkorganisasjoner i Akershus

Frivillige musikkorganisasjoner i Akershus Frivillige musikkorganisasjoner i Akershus 3 INNHOLD Musikkorganisasjonene i Akershus...side 5 Akershus musikkråd...side 6 REGIONALE MUSIKKORGANISASJONER Akershus Barne- og Ungdomskorforbund...side 9 Akershus

Detaljer

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Drammen 5. juni 2009 2 Velkommen til Representantskapsmøte i Musikkens studieforbund! Perioden 2007 2009 har vært preget av viktig reformarbeid når det gjelder opplæring

Detaljer

1. Fra siste årsmøte Siste årsmøte ble holdt på Union Scene i Drammen, 27. mars Ekstraordinært årsmøte ble avholdt på Grønland 60 i Drammen

1. Fra siste årsmøte Siste årsmøte ble holdt på Union Scene i Drammen, 27. mars Ekstraordinært årsmøte ble avholdt på Grønland 60 i Drammen MELDING OM VIRKSOMHETEN 2014-2015 1. Fra siste årsmøte Siste årsmøte ble holdt på Union Scene i Drammen, 27. mars 2014. Ekstraordinært årsmøte ble avholdt på Grønland 60 i Drammen 1.Styret i perioden 2014

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER Sted: Lier gård, Veldre Tid: 1000-1400 Innkalte Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg

Detaljer

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014.

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 25. MARS 2014 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. Møtet ble satt kl. 18:15 av styreleder Irene Birgitte Arnesen, som ønsket

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM Perioden 2007 2009 (10) 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2007 2009 (10) Styremedlemmer: Ivar Solberg Styreleder Tromsø Ultima Thule m.fl. Inger Strand Styremedlem

Detaljer

prosjekter virkemidler

prosjekter virkemidler 2009-2011 InNledninG 1 hilsen fra styreleder 4 2 status handlingsprogram 5 3 medlemsservice 5 Organisasjon 4 medlemsorganisasjoner 6 5 fylkesledd 7 6 styret 8 7 administrasjonen 9 8 musikktinget 10 9 musikktorget

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 17. januar 2008. Funksjon i styret : Navn : Representant for :

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 17. januar 2008. Funksjon i styret : Navn : Representant for : Molde Musikkråd Årsmelding 2007/2008 Oversikt styret 2007 2008 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 17. januar 2008 Funksjon i styret : Navn : Representant for : Styreleder: NilsGunnar Solli Molde

Detaljer

Støtteordninger for frivillig musikkliv Musikkonferansen Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivillig musikkliv Musikkonferansen Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivillig musikkliv Musikkonferansen 2012 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Lønnsomt kurs Frifond Momskompensasjon Gaver med rett til skattefradrag Grasrotandelen

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Sted: Tollboden Hotell Dato: 16.01.16 Tid: Kl. 10.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Søknadsskrivningskurs Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Støtteordninger Regionale støtteordninger Bergen Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret, Sparebanken Vest etc. Nasjonale ordninger Norsk Kulturråd,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning av saksliste.

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2010-2012 INNHOLD

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2010-2012 INNHOLD MELDING OM VIRKSOMHETEN 2010-2012 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd s. 1 3. Styremøter, konferanser, representasjon i utvalg/styrer s. 1-2 4. Administrasjon,

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2010 INNHOLD

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2010 INNHOLD MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2010 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd s. 1 3. Styremøter, konferanser, representasjon i utvalg/styrer s. 1-2 4. Administrasjon,

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 11. september 2012 1. PRINSIPPER FOR FORDELING

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Modulbasert dirigentopplæring

Modulbasert dirigentopplæring Modulbasert dirigentopplæring Koralliansen Bakgrunn Korsang er en av de kulturaktivitetene som flest nordmenn driver med. Vi har grunn til å tro at over 100 000 nordmenn synger i kor. 66 000 av disse er

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Handlingsplan for Akershus musikkråd 2007-2012

Handlingsplan for Akershus musikkråd 2007-2012 HANDLINGSPLAN FOR AKERSHUS MUSIKKRÅD 2007-2012 Handlingsplan for Akershus musikkråd 2007-2012 Rådet må i 2-årsperioden 2007-2009 ha en spesiell beredskap overfor de endringer som utenforliggende faktorer

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Norsk musikkråd 2007-2009. Side 1

Norsk musikkråd 2007-2009. Side 1 Side 1 Kjære musikkvenner! Så har det gått to nye år for musikklivet i Norge. Norsk musikkliv og Norsk musikkråd (NMR) som felles talerør for musikklivet, har hatt en rivende utvikling. NMR skal sørge

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer