Oslo musikkråd har pr 31/ i overkant av 600 medlemslag med over medlemmer Lokale musikkråd:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo musikkråd har pr 31/12 2012 i overkant av 600 medlemslag med over 15.000 medlemmer Lokale musikkråd:"

Transkript

1 OSLO MUSIKKRÅD

2 MEDLEMMER Oslo musikkråd har pr 31/ i overkant av 600 medlemslag med over medlemmer Lokale musikkråd: Nordstrand musikk- og kulturråd Nordre Aker musikk- og kulturutvalg Østensjø musikkråd Sagene kulturråd Stovner musikk- og kulturutvalg Direkte medlem: Modus senter for Middelaldermusikk Oslo Caledonian Pipe Band Oslo Gitarensemble Oslo Mandolinorkester Oslo jazzfestival Oslo Symfoniorkester Universitetets Symfoniorkester Medlemmer med fylkesledd: AKKS Oslo bandorg De unges orkesterforbund Oslo Musikernes fellesorganisasjon Oslo, Akershus og Østfold Oslo Arbeidersangerforbund Oslo Barne- og Ungdomskorforbund Oslo kirkesangerforbund Oslo krets av Norske trekkspilleres landsforbund 2

3 Oslo musikklærerforening Oslo musikk- og kulturskole Ung Kirkesang, Oslo Bispedømme Østnorsk jazzsenter Medlemsorganisasjoner uten fylkesledd med medlemslag Dissimilis FolkOrg Korpsnett Klassisk Nasol Norsk Rockforbund Norsk Sangerforum Norsk Suzukiforbund Norsk viseforum Pascal Norge Medlemsorganisasjoner med enkeltmedlemskap Fonoko Foreningen Musikk fra livets begynnelse Kulturforbundet Musikk i skolen Norsk Countrymusikk Forbund Norsk forening for musikkterapi Norsk Kammermusikkforbund Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund Norsk musikkbibliotekforening Norsk munnspillforbund Norsk kulturhusnettverk 3

4 Styret i Oslo musikkråd: Runa Myklebust, Ragnhild Menes, Unni Færøvik, Sigrun Tara Øverland og Sigurd Reinton. STYRETS ARBEID Siste årsmøte ble holdt i Trondheimsveien 2, Oslo 12.april Styret har i perioden bestått av: Styreleder: Unni Færøvik Nordre Aker musikk- og kulturutvalg Nestleder: Sigurd Reinton Sagene Kulturråd Styremedl.: Ragnhild Menes Østnorsk jazzsenter Sigrun Tara Øverland John Bernhardsen Christina Larsen Gomnæs Tonje Tovik AKKS Oslo Nordstrand musikk- og kulturråd Oslo Barne- og Ungdomskorforbund Christiania Damekor Varamedl: Gjøril Songvoll Stovner musikk- og kulturutvalg Styret har i perioden bestått av: Styreleder: Unni Færøvik Nordre Aker musikk- og kulturutvalg Nestleder: Sigurd Reinton Musikkbyen Oslo Styremedl.: Ragnhild Menes Østnorsk jazzsenter Sigrun Tara Øverland Havresekken Runa Myklebust AKKS Oslo John Bernhardsen Nordstrand musikk- og kulturråd Varamedl: Tonje Tovik Christiania Damekor Christina Larsen Gomnæs Oslo Barne- og Ungdomskorforbund Oslo musikkråd har i 2012 hatt seks styremøter og en strategisamling. Styret har i perioden behandlet høringer og saker fra Oslo kommune, Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund sentralt. Andre viktige saker til behandling i styret har vært arbeid med lokale musikkråd og musikklokaler, synliggjøring av Oslo musikkråd, og oppfølging av handlingsprogram Arbeidsutvalget har bestått av Unni Færøvik, Sigurd Reinton og Eline Moe Melgalvis. 4

5 KONTORET Administrasjonens arbeid Oslo musikkråd har en liten administrasjon med et godt sosialt miljø og arbeidsmiljøet anses som godt. Hovedelementer i administrasjonens arbeid har vært: Saksforberedelser og iverksetting av styrevedtak. Forvaltningsoppgaver: Voksenopplæringsmidler, Frifond, kommunale midler og prosjektmidler. Oslo musikkråd innstiller og fordeler Oslo kommunes konsertstøtteordning for frivillige lag og foreninger. Oslo musikkråd har også innstilling og tildeling av Oslo kommunes tilskudd til skolekor, -korps og - orkester. Samarbeid og nettverksbygging med medlemsorganisasjoner, Musikkens studieforbund, Oslo kommune, Oslo musikk- og kulturskole og andre relevante kulturaktører. Prosjektledelse og praktisk gjennomføring av UKM, prosjekter og kursvirksomhet. Oslo musikkråd har det administrative ansvaret for Ungdommens kulturmønstring på vegne av Oslo kommune, og leverer konsulenttjenester til blant annet Musikkens studieforbund, Oslo Barne- og Ungdomskorforbund og De unges Orkesterforbund Oslo Ansatte 2012: Daglig leder Eline Moe Melgalvis 100% stilling Korkonsulent Victoria Liedbergius 80% stilling ( t.o.m ) Korkonsulent Veronica Stokkmo 80% stilling (f.o.m ) Orkesterkonsulent Torunn Kristoffersen i 20 % stilling UKM Fylkeskontakt og fagkonsulent Iver Waage 100% stilling Arrangørskolelærer Benedicte Naper 10% stilling Kurskonsulent Dorthe Aske 20% stilling 5

6 Administrasjonen har deltatt på følgende kompetansesamlinger: Studierektormøter i Norsk musikkråd/musikkens studieforbund Medarbeidersamlinger i Norsk musikkråd UKM- dagene 2012 Ulike kurs LNU Dannelsesprogrammet til Sparebankstiftelsen Kontorlokaler Oslo musikkråd har kontor i Schous Kulturbryggeri, Trondheimsveien 2, bygg J Spirehuset. Revisor og regnskapsfører Oslo musikkråd kjøper regnskapstjenester fra Norsk musikkråd og har avtale med revisjonsfirmaet BDO. Medlemskap Oslo musikkråd er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Oslo, NHO og Abelia. Statstilskudd til administrasjon VO-administrasjonstilskuddet til Oslo musikkråd ble beregnet til kr VO tilskudd til Oslos kursvirksomhet var for 2012 kr Tilskudd fra Oslo kommune Oslo musikkråd mottok tilskudd fra Oslo kommune til drift og administrasjon på kr og tilskudd til UKM på kr Saksbehandling Oslo musikkråd fordelte følgende tilskudd fra Oslo kommune til Oslos musikkliv: Konsertstøtte kr ,- Skolekor -korps og -orkestre kr ,- 128 lag og foreninger har mottatt skolekor, -korps og -orkester støtte gjennom Oslo musikkråd i lag og arrangører har mottatt konsertstøtte fra Oslo kommune i 2012 til i overkant av 450 konserter. Lag og foreninger har mottatt voksenopplæringsstøtte fra Musikkens studieforbund på totalt 325 kurs med totalt studietimer og 2995 deltakere. 6

7 LOKAL SATSING Kulturkart Oslo musikkråd har i perioden lagt ned betydelige ressurser i utarbeidingen av Kulturkartmodell for Oslo. Samarbeidet med bydel Alna om kartlegging av musikklokaler i bydelen og behov for kulturell infrastruktur i en byutviklingsperiode ses på som en milepæl i vårt arbeid med musikklokaler. Oslos første kulturkart er presentert for byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, byrådsavdeling for kultur og næring, komité for kultur og utdanning og Norsk musikkråds personalsamling. Kulturkartmodell ble utviklet for bydel Alna høsten 2012 og nye rapporter for bydelene Østensjø, Nordre Aker og Nordstrand ferdigstilles våren Disse kartleggingene viser mangel på lavterskel konsertlokale for lokalt musikkliv, ikke tilrettelagte øvingslokaler- et fåtall er egnet til bruken og en skrikende mangel på lagerplass på skolene for kor, korps og storband. Dette samtidig med at nye skoler og rehabiliteringsprosjekter bygges med for lite arealer til fremføring, øving og med for liten lagerkapasitet. Vi ser at musikklivet har et stort potensial i forhold til å følge opp dette arbeidet bedre, og for å styrke dette arbeidet ble det i 2012 prosjektert en stilling som anleggskonsulent for Lokalt engasjement Oslo musikkråd bidrar med råd og veiledning og aktiviteter til lokale råd. V i har i 2012 bistått bydel Bjerke med en satsing på lokalt kulturløft på Veitvet. Det ble gjennomført arrangørskole for om lag 20 representanter fra ulike organisasjoner på det chilenske kulturhus på Veitvet og satsingen følges opp med fordypningskurs våren Oslo musikkråd har bistått pakistansk familienettverk med gjennomføring av DHOL kurs og distribusjon av lærermateriell som nå er utgitt. Vi har også gått til innkjøp av 5 DHOL trommer til utlån. 7

8 KURS OG KOMPETANSE Musikk i fengsel og frihet Oslo musikkråd har som knutepunkt for Musikk i fengsel og frihets ressurssenter reetablert samarbeidsavtale med Oslo fengsel og Grønland voksenopplæring med mål om å bedre musikktilbudet inne i Oslo fengsel. Arrangørskole tilbudet i Oslo fengsel er etter gjennomføring som sommerskole utviklet til en elevbedrift med helårsdrift. Vi bidro i 2012 til 8 egenproduserte konserter, etablerte et nytt låtskrivertilbud og hadde artisthjelpkurs for deltagere på trinn 3. Oslo musikkråd finansierte i tilbud med band som får gratis øvetid på Øvingshotellet. Rikskonsertene fulgte i 2012 opp Oslo musikkråds prosjektering av det kulturelle brekkjernet med en ny nasjonal satsing. Kurs og kompetansetilbud I 2012 ble det gjennomført 20 kurs og 6 søknadsveiledningskvelder på Popsenteret og Musikkens hus. I tillegg organiserte Oslo musikkråd to kursturneer med 10 kurskvelder til Østlandsområdet. Oslo musikkråd deltok i år i samarbeid med MØST under Oslo Innovation Week med arrangementet Grunderskole for musikere på Rikscenen. Vi bisto også Oslo teknopol med musikkinnslagene til åpningsarrangementet på Rådhuset. Oslo musikkråds utstyrspakke ble i 2012 flyttet til den nye ungdomsscenen på Deichmanske bibliotek avdeling Grunerløkka. Arrangørskolen Arrangørskolen hadde i 2012 nesten 90 kurs dager i egen regi. Det er utviklet et eget arrangørskolehefte som benyttes på Norsk Rockforbunds Teenage Kicks samlinger. Arrangørskoleelever arrangerte en scene i samarbeid med Grünerløkka bibliotek på Musikkfest Oslo og elever deltok på Kulturetatens arrangement på Kulturnatt. Samarbeid med bydel Stovner om arrangørskoleklasser for jenter på Rommen har vært opprettholdt i hele 2012 og har gitt spennende produksjoner som Youth party i samarbeid med Plan Norge. Ny utvikling av dette prosjektet er et kruslederkurs for deltagere som har gått over 4 semester. Slik sikres en bærekraftighet for å kunne opprettholde et tilbud over tid. Oslo musikkråd og Arrangørskolen hadde i elevarrangørkurs for Utdanningsetaten med over 250 elever, og to kursuker for Sommerskolen. 8

9 PRODUKSJONER Takeawaykonserter Oslo musikkråd arrangerte 15 takeawaykonserter med om lag 200 publikum under Oslo kulturnatt Konsertene var fordelt over hele Oslo og til sammen 14 artister og 7 unge produsenter gjorde sitt for å skape magiske kulturnattøyeblikk. Tre av takeawaykonsertene var inne i Oslo fengsel. Ungdommens kulturmønstring Ungdommens kulturmønstring Fylkesmønstring ble gjennomført 22. april med påfølgende ekstraforestilling 23. april for elever i grunnskolen gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Ekstraforestillingen er et resultat av intensjonsavtale mellom DKS kulturskolen og UKM. Om lag 3000 publikum fikk med seg nærmere 200 artister med nærmere 50 innslag. Kunstutstillingen hadde i bidrag. Fylkesmønstringen hadde ellers et vellykket flerkamerasamarbeid med Fyrstikkalléen vgs. Artistene som gikk videre til UKM festivalen i Trondheim var Thomas Tengelsen og Hans Orkester, Step Off, Aida Frantzen, Caspers Lane og utstillerene Tina Athari, Samuel Jakobsen og Kristine Hein. UKM har gjennom hele 2012 formidlet årets UKM artister til andre arrangementer, blant annet til bystyremøte i Oslo Rådhus. Det nasjonale unge arrangører prosjektet, under UKM Oslos prosjektledelse, kom i gang i 2011 og er nå inne i sitt 3. og avsluttende år. Prosjektet har som mål å gjøre det å være arrangør til en normal måte å delta på i UKM, på alle nivåer, lokalt, regionalt og nasjonalt. Til nå har 15 fylker fått spesiell oppfølging og hele 60 unge arrangører fra hele landet skal i ilden på UKM Festivalen 2013 i Larvik. Prosjektet har bidratt til å endre holdninger til Unge arrangører i hele landet. 9

10 SLUTTORD 2012 har vært et godt år for Oslo musikkråd med en økning i aktivitetsomfang og oppdrag. Vi har market 35 års jubileum med en milepæl for Oslos kulturelle infrastruktur med Oslos første kulturkart og med en omfattende konsertserie under Kulturnatt. Dette gir et godt grunnlag for videre arbeid fremover for å gi flest mulig av Oslos innbyggere muligheten til å oppleve og delta i musikalsk aktivitet. Oslo 18. mars 2013 Oslo musikkråd Unni Færøvik Styreleder Sigurd Reinton Nestleder Sigrun Tara Øverland Runa Myklebust Ragnhild Menes Tonje Tovik Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem 10

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2009

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2009 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2009 1. FRA SISTE ÅRSMØTE Siste årsmøte ble holdt på Union Scene Drammen 23. april 2008. 1.1. Det fungerende styret i perioden 2008-2009 Det valgte styret: Leder: Magne Fremo

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd Hordala Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd ÅRSMELDING 2013 AKTIVITETSRAPPORT 2013 - INNHOLD Styreleder har ordet 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret 6 Styremøter og representasjon

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten Melding om virksomheten 2006-2008 1. INNLEDNING 2. ORGANISASJON 3. MØTER OG REPRESENTASJON 4. KURS OG PROSJEKTER 5. TILSKUDDSORDNINGER 6. ØKONOMI 7. SAMARBEID 8. OPPSUMMERING Ella Eira under landsmøtehelga

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 12 13

Årsmelding og årsregnskap 12 13 Årsmelding og årsregnskap 12 13 1. Tillitsvalgte 1.1 Styret Styret for Rogaland musikkråd har i toårsperioden hatt følgende sammensetning: Jon Egil Henriksen, leder, Tysvær Helleik Kvinnesland, nestleder,

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Kulturhuset, Hamar 29. 30. mai 2015 Musikkens studieforbund - studieforbundet for det frivillige musikklivet i Norge! Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo Tlf 22 00 56

Detaljer

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN Musikkrådet på Kjeller STRATEGI- PLAN 2015-2020 HANDLINGS- PLAN 2015-2017 2015-2020 OG STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning Akershus musikkråd jobber innen følgende hovedområder: Opplæring og

Detaljer

ØSTNORSK JAZZSENTER ÅRSMELDING 2014

ØSTNORSK JAZZSENTER ÅRSMELDING 2014 ØSTNORSK JAZZSENTER ÅRSMELDING 2014 I 2014 arrangerte 34 jazzklubber på Østlandet 1 352 konserter for mer enn 167 000 publikummere. HVA GJORDE VI I 2014? Østnorsk jazzsenter er et regionalt kompetanse-

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Kulturenheten

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Kulturenheten ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2008 Tid: Tirsdag 26.02.08 Sted: Nydalsveien 33 Referent: Magnus Ottesen Det var 16 tilstede på årsmøtet: Medlemsrepresentanter: Ragnhild Kringstad, Grefsen

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013 for stiftelsen Innhold 1 Organisasjon, stiftere og formål side 1 2 Styre, styremøter og administrasjon side 1 3 Forutsetninger for drift økonomi side 1 4 Sekretariat, arbeidsmiljø,

Detaljer

Østnorsk jazzsenter. Over: Moksha, Framtida i norsk jazz (Foto: Ann Iren Ødeby) Under: Børge Are Halvorsen, Bærum kulturhus (Foto: Dag Oliver)

Østnorsk jazzsenter. Over: Moksha, Framtida i norsk jazz (Foto: Ann Iren Ødeby) Under: Børge Are Halvorsen, Bærum kulturhus (Foto: Dag Oliver) ÅRSMELDING 2013 1 Østnorsk jazzsenter I 2013 arrangerte 34 jazzklubber på Østlandet 1 400 konserter for mer enn 180 000 publikummere. Østnorsk jazzsenter fordelte kr 1 324 800,- i arrangørstøtte til disse

Detaljer

Østnorsk jazzsenter. F Framtida i norsk jazz Foto Ann Iren Ødeby. Forside: JazzAKKS Foto Monica F. Johannessen

Østnorsk jazzsenter. F Framtida i norsk jazz Foto Ann Iren Ødeby. Forside: JazzAKKS Foto Monica F. Johannessen Årsmelding 2009 1 2 Østnorsk jazzsenter I 2009 arrangerte 32 jazzklubber på Østlandet 1 012 konserter for mer enn 88 000 publikummere. Østnorsk jazzsenter fordelte kr 1 440 408,- i arrangørstøtte til disse

Detaljer

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER Rapport fra Kulturskolekomiteen september 2010 KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER INNHOLD 1 Komiteens mandat og sammensetning 4 2 Komiteens anbefalinger 5 3 Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) 6 3.1 Generelt

Detaljer

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM stimulerer og synliggjør ungdoms kulturaktivitet. UKM er landsomfattende og åpen for alle. UKM synliggjør hele kulturspekteret og fanger opp nye strømninger. UKM pirrer nysgjerrighet

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013 Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01.2012 31.12.2013 Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001 og er i dag en av landets største nasjonale organisasjoner for

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent.

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent. MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008 2010 Landsmøtet 2010 For første gang i Norsk kulturskoleråds historie er landsmøtet lagt til Østfold, nærmere bestemt Quality Hotel Fredrikstad. Det er denne gangen ikke en

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar 2011 1

Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar 2011 1 Årsmøte i Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar 2011 Dagsorden for årsmøte: 1. Konstituering Åpning Navneopprop Godkjenne innkalling Godkjenne dagsorden Velge møteleder og møtesekretær Velge to

Detaljer

24.01 Håndverkeren, Oslo, 35 deltakere 24.04 Litteraturhuset, Oslo, 32 deltakere 12.11 Popsenteret, Oslo, 36 deltakere.

24.01 Håndverkeren, Oslo, 35 deltakere 24.04 Litteraturhuset, Oslo, 32 deltakere 12.11 Popsenteret, Oslo, 36 deltakere. ÅRSMELDING 2012 MØST Musikknettverk Østlandet arbeider for å samle, styrke og dele kompetansen som setter utøvere, komponister, produsenter og konsertarrangører innen det frie, prosjektbaserte musikkfeltet

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

Røros Kulturskole en skole for framtiden

Røros Kulturskole en skole for framtiden RØROS KOMMUNE Røros Kulturskole en skole for framtiden Plan for utvikling i perioden 2014 2024 KULTURSKOLE FOR ALLE Vedtak i kommunestyret den 28.11.2013 sak 57/13: 1. På prinsipielt grunnlag vedtas framlagte

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN Harstad kulturskole, Kanebogen og Centrum Fritidsklubb, Radio Harstad og Ungdommens hus, samt kommunens kulturrådgiver side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL...

Detaljer

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Sted: Trondheim kommune og Rica Bakklandet hotell, Trondheim Tid: Onsdag 6. november kl. 1500 torsdag 7. november kl. 1500 Sak 34/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer