NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS"

Transkript

1 NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 211

2 Eiendomsoppdatering NORGE Trollåsveien (1 %) Det er inngått leieavtale med en av Norges ledende dagligvareaktører for for m 2 kontorlokaler, med innflytting 1. juli i år. Sollihøgda (1 %) NBNP eier en frittliggende, vestvendt tomt på Avtjerna i Bærum kommune gjennom det heleide datterselskapet Sollihøgda Eiendom AS. Tomten er på ca mål, ligger på ca. meters høyde og har direkte tilgang til Nordmarka, dog er den beliggende utenfor markagrensa. Etter Fornebu er Avtjerna uten sammenligning det største området som er avsatt som fremtidig utbyggingsretning for bolig i gjeldende kommunedelplan for Bærum kommune. Planlagt og delvis ferdigstilt E-1 vil gi under 1 minutters kjøring fra boligområdet til Sandvika. De røde flaggene som er angitt på bildet indikerer Avtjerna-tomtens omtrentlige utstrekning. Bildet er tatt fra nord mot syd. Etter en helhetsvurdering er eiendommen nå lagt ut for salg gjennom DnB NOR næringsmegling. Elvegata Atrium, Sandnes (1 %) NBNP eier et sentrumskvartal i Sandnes, tidligere omtalt som Ole Bulls gate prosjektet, med en eksisterende bygningsmasse på. m 2. Det foreligger godkjente planer for et nybygg på 21. m 2 som ved realisering vil erstatte dagens bygningsmasse. I forhold til opprinnelig strategi er det etter årsskiftet gjennomført enkelte grep som forhåpentligvis vil bidra positivt til realisering av en svært spennende næringseiendom. Prosjektet er omdøpt til Elvegata Atrium samtidig som det åpnes opp for en noe bredere leietakermasse enn opprinnelig planlagt. Det arbeides også med å få på plass en partner på investorsiden som kan bidra med lokal utviklingskompetanse. Målsettingen er at Elvegata Atrium skal samle virksomheter som ønsker en spennende arbeidsplass og et attraktivt møtepunkt for sine kunder. Elvegata Atrium skal bli et pulserende bygg med fokus på virksomhet knyttet til handel, service, helse, trening og kantine i de første tre etasjene. I de tre øverste Avtjerna-tomten ligger innenfor den røde rammen på østsiden av E1. Bildet er tatt fra nord-vest mot syd-øst. I bakgrunnen Oslo sentrum rett fram og Sandvika sentrum til høyre. etasjene blir det hovedsakelig arealer for kontor og ulik tjenesteytende virksomhet. Vis-a-vis hovedinngangen til Elvegata Atrium tilbyr Quality Hotel Residence konferanseavdeling bestående av seks møtesaler, fire grupperom og et styrerom, med plass til totalt konferansegjester. Sandnes er en by i vekst, og snart Norges. største by. Byen vokser med ca. nye innbyggere i året, og er således Norges hurtigst voksende by relativt sett. Innen 2 er det forventet en befolkningsvekst i Sandnes på over. mennesker. Dobbeltbyen Sandnes/Stavanger er landets tredje største byregion, med nærmere 2. innbyggere. Sandnes sentrum forventes å bli regionens knutepunkt. Midtpunktet blir Ruten og togstasjonen, like ved Elvegata Atrium. Sandnes Kommune har i sin nylig vedtatte kommunedelplan for sentrum vedtatt en formidabel satsing på sentrum. Kommunen har ambisjoner om at 1. nye arbeidsplasser skal lokaliseres til sentrum innen 2. 2

3 Eiendomsoppdatering Bildet er en visualisering av hvordan Elvegata Atrium vil kunne fremstå som et nytt og moderne næringsbygg i hjertet av Sandnes sentrum, forutsatt at det videre utviklingsarbeidet lykkes. Bildet viser Sandnes sentrum, med angivelse av hvor Elvegata Atrium planlegges utviklet.

4 Eiendomsoppdatering SVERIGE Mejselgatan (1 %) Tilbygget som vises på bildet til høyre, ble ferdigstilt og leietaker flyttet inn ultimo februar 211. Prosjektet ble gjennomført i henhold til budsjett, men ferdigstillelse ble gjort omlag to uker etter planen, grunnet uvanlig store snømengder og lave temperaturer i Syd-Sverige i deler av byggeperioden. Lund Business Park (1 %) Utleiegraden er økt ytterligere til % etter at Flint Group tar i bruk de siste ledige lagerlokaler på bakkeplan. Øvrige eiendommer Det er kun mindre eller ingen endringer for de øvrige eiendommene i perioden. Bildet viser ferdigstilt tilbygg på Mejselgatan-eiendommen i Vellinge. Trollåsveien, Oppegård.

5 marked Innledning De nordiske økonomiene klarte seg bra til tross for alle begivenhetene i første kvartal 211. Sunne offentlige finanser med relativt liten avhengighet av fossile brensler vil bidra til at den økonomiske fremgangen i Sverige fortsetter. Dessuten nyter Norge godt av økt oljepris (over USD 12 pr. fat pr...211). Nordea forventer derfor heving av styringsrenten i Norge og sverige i nær fremtid. PRIME YIELD TRANSAKSJONER Prime yield transaksjoner, %, %, %, %, %, %, % %,, %, %, % 2, % The Full Service Property House 1 Y GOV 1 Y SWAP Transactions Prime Yield Eiendomsmarkedet - Norge Prime yield 1 for kontor i Oslo var i følge Newsec, % i slutten av 1. kvartal 211, ned,2 prosentpoeng siden utgangen av. kvartal 21. Newsec forventer en økning i leieprisene for kontor i Oslo og Stavanger i 211 og 212. I følge Newsec, er prime yield for kontor,2 %, % for kontor i stavanger ved utgangen av første kvartal 211. Yield-spreaden, målt som differansen mellom lange swap-renter og prime yield, er generelt redusert i 1. kvartal som følge av økende swap-renter med rundt,, prosentpoeng og redusert prime yield iflg. Newsec. Transaksjonsvolumet i Norge spås av flere ledende aktører å bli NOK mrd. i 211, dog er det registrert lite aktivitet i 1. kvartal 211. november 2 januar mars mai juli september november januar mars mai juli september november januar mars mai juli september november januar mars mai juli september november januar mars mai juli september november januar mars mai juli september november januar mar. mai. jul. sep. nov. jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 Figuren over, som er basert på verdivurderinger utført av Newsec, viser at verdiutviklingen innen eiendom i Norges fire største byer de siste årene var nedadgående gjennom finanskrisen og bunnet Source: ut andre Newsec 2 halvår 2. Deretter har vi sett en positiv verdiutvikling til og med 1. kvartal 211. Kilde: Newsec VERDIUTVIKLING NÆRINGSEIENDOM Newsec Valuation index 1 Q1- = 1 NEWSEC VALUATION INDEX jan.1 mar.1 The Full Service Property House Office Oslo Office Oslo Centre Office Oslo CBD Office Bergen Office Stavanger Office Trondheim Logistics Q1- Q2- Q- Q- Q1- Q2- Q- Q- Q1-1 Q2-1 Q-1 Q-1 Shopping Centre Figuren over viser yield på konkrete Prime Yield transaksjoner og Prime Yield-kurven for perioden oktober 22 til mars 211. Grafen illustrerer at Prime Yield viser en synkende trend, samtidig som Yield-gapet er i ferd med å snevres inn, samt at rente på 1 års statsobligasjoner har begynt å stige. Kilde: Newsec. 1. Prime yield eiendom: Sentralt beliggende eiendom med god teknisk standard med langsiktige leiekontrakter og solide leietakere.

6 marked s BNP-veksten ser ut til å fortsette på rekordhøye nivåer, årsveksten for Q1-21 til Q1-211 ser ut til å bli på rundt %. Dette er nær ett prosentpoeng sterkere vekst enn det Riksbanken har anslått E 212E elsinki Makro - Norge Norges Bank signaliserer fremskynding av tidspunktet for første renteøkning til mai eller juni, noe som er en fremskynding i forholdt til tidligere signaliserte juni eller august. Basert på Norges Bank sine prognoser, vil styringsrenten være 2, % (opp fra dagens 2, %) ved utgangen av 211 og,2 % ved utgangen av 1. kvartal 212. DnB NOR Markets/SSB forventer en prisvekst på 1, % i 211, 1,2 % i 212 og 2,1 % i 21, samt en vekst i BNP på henholdsvis 1,2 %, 2, % og 2, % i samme periode. Eiendomsmarkedet - Sverige I følge Newsec er prime yield for kontor i Stockholm, %, Gøteborg,2 % og Malmø, % i første kvartal 211. Newsec forventer at yield-nivået i Stockholm, Gøteborg og Malmø kan synke ytterligere for eiendommer av god kvalitet med god beliggenhet og solide leietakere på lange kontrakter. Y Transaksjonsvolumet i Sverige ble tredoblet fra 2 til 21 og endte på en omsetning på SEK milliarder. Makro - Sverige Det forventes at styringsrenten vil være 2, % i desember 211, opp fra dagens nivå på 1, %. Signaler fra den europeiske sentralbanken ECB, samt utsikter til en sterk inflasjon og sterkere BNP-vekst enn forventet, er med virkende til dette. Arbeidsledigheten er fortsatt større enn før finanskrisen, men det ser ut til at strukturledigheten synker, og at arbeidsmarkedet er i ferd med å stramme seg til. Copenhagen Source: Newsec Inflasjonen er godt over Riksbanken sine prognoser, og det ser ut til at konsumprisindeksen steg med,2 % i perioden mars 21 til mars 211,, prosentpoeng høyere enn Riksbankens prognose. Det forventes at inflasjonen øker ytterligere til mellom, % og % lenger ut i 211, som er langt høyere enn i Riksbanken sine prognoser. Nordea Markets er kilde til alt markedsmateriale om ikke annet er angitt. office yields Office yields CBD Nordic region Office Yields CBD Percent E 212E Percent Stockholm Gothenburg Malmö Oslo Helsinki Copenhagen 1 Office rents CBD Nordic region EUR/m 2 Exchange rate January E 212E Tallinn Riga Vilnius Nordic Region Figuren over illustrerer Newsec sine forventninger om at prime yield for kontor i Oslo vil fortsette å synke i 211 og 212 fra nivået, % i Q Kilde: Newsec office Office Yields CBD rents Baltic Region Office Rents CBD 2 1 Nordic Region E 212E Norway experienced the yield shift In the Baltic countries yields have Stockholm Gothenburg Malmö Oslo Helsinki Copenhagen as early as 2 sooner than the been fairly stable during 21 due to other Nordic countries due to improvements over viser of en the forventning financial om market at leienivået in i de største ery, significantly nordiske byene lower skal fortsette interest å stige rates i the clear signs of an economic recov- Figuren 211 combination og 212. Kilde: with Newsec Office Rents CBD stabilised Baltic vacancy Regionand a slightly improving credit situation. Even though the future seems rates and recovering rents. bright, Newsec does not expect the EUR/m The recovery 2 Exchange rate January 211 started later in Stockholm and Helsinki, and the effects as the mood on the property market yield decrease to come before 212 of a stabilised rental market in com- improves and foreign investors inter-

7 SELSKAPSINFORMASJON Generalforsamling Ordinær generalforsamling vil avholdes i månedsskiftet mai/juni. Innkalling til general forsamling og årsregnskap sendes ut til aksjonærene i forkant. Rapportering I tillegg til kvartalsvise statusrapporter som sendes alle aksjonærer til adresse registrert i VPS, meldes vesentlige selskaps nyheter på Norges Fondsmeglerforbunds informasjonstjeneste og på Med vennlig hilsen North Bridge Nordic Property AS/ North Bridge Management AS (Sign.) Eivind Devold Adm. dir. Oslo,. mai 211

8 North Bridge Nordic Property AS Karenslyst allé P.O. Box 211 Skøyen 21 Oslo - Norge Kontakt t: + 22 f:

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2011 Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP)

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Statusrapport 4. kvartal 2009 www.northbridge.no FORELØPIG VEK PR. 31.12.2009 Oppdatert foreløpig VEK pr. aksje i NBNP er beregnet til NOK 1.466 pr. 31.12.2009. Dette er

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no Eiendomsoppdatering Newsec er kilde til verdier og yieldnivåer 1) i tabellene under. Verdivurderingene er oppdatert

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT pr. 3. KVARTAL 2012 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2012 Tidspunkt VEK/aksje (NOK) 1) VEK/aksje (NOK) 2) Endring VEK/ aksje siste periode 3) Endring VEK/

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 5 600 Aksjonærer i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS («GEU») 71 % Global Eiendom Utbetaling 25 % 80 % 80 % Stella (Logistikk Sverige) Waterfront

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 Endring VEK/ aksje siste periode Endring VEK/ aksje siden oppstart VEK/aksje Tidspunkt (NOK) 01.08.2006

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS > 1 200 aksjonærer i Norge > 1 050 aksjonærer i Sverige Global Eiendom Vekst 2007 AS («GEV») Global Fastighet Tillväxt 2007 AB («GFT») 71,5 % 28,5

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30.JUNI 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 2. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2014 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2014 INNHOLD 1. Hovedpunkter i andre kvartal 2014 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport Vår 2012

Markedsrapport Vår 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vår 2012 Porteføljene spisses 1 Et komplett eiendomshus UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen

Detaljer

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår PPN Eiendomsinvest I AS 2009 andre halvår Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 2 2010 13. juli 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Markedsrapport Q2 2011

Markedsrapport Q2 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q2 2011 Transaksjonsaktiviteten har tatt seg betydelig opp de siste ukene UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom.

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 26 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 1. KVARTAL RAPPORT PR. 31. MARS 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter 1. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer