Årsmelding 2009 Fisketurismeprosjektet. i Østfold og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009 Fisketurismeprosjektet. i Østfold og Akershus"

Transkript

1 Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: Fax: Banknr E-post: Årsmelding 2009 Fisketurismeprosjektet i Østfold og Akershus Innledning: Utmarksavdelingen har i samarbeid med Bengtsfors kommune fått godkjent et treårs ( ) Interregprosjekt om fisketurisme med navn Grenseløs fiskedestinasjon. Økonomi: Prosjektet har en økonomisk ramme på norsk side pr år på kr ,-. De som har deltatt med medfinansiering er: Østfold Fylkeskommune, Akershus Fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Akershus, Innovasjon Norge og følgende kommuner: Halden, Aremark, Rømskog, Marker, Sarpsborg, Rakkestad, Eidsberg, Spydeberg, Skiptvet, Våler, Nes, Fet og Aurskog-Høland. Det er levert inn regnskap etter Interreg sine regler. Pr var det benyttet kr ,- Bemanning: De som har arbeidet fra norsk side er: Åse Løken (økonomi), Jørn Daltorp, Turid Rikheim og Øystein Toverud (prosjektleder Norge) Mål: Prosjektet skal utvikle fisketurisme med basis først og fremst gjedde og noe harr i nye områder i Østfold og Akershus. Videre skal man bygge opp et tettere markedsføringsog salgssamarbeid over grensen samt etablere et grenseoverskridende nettverk. Gjeddefiske i Glomma i Nes Gjeddefiske i Østersjøen

2 Arbeidet i 2009 Sammendrag: Resultat av prosjektet Felles kvalitetskriterier for alle ledd er utviklet i samarbeid med svensk side. Kvalitetskriteriene utvikles kontinuerlig etter hvert som vi får nye erfaringer og kunnskap. Det er holdt 40 ulike informasjonsmøter, herav 3 nettverkssamlinger for et etablert nettverk (består av 55 deltagere). Det har vært 16 oppslag i presse hvorav 2 på TV. Det er foretatt 30 befaringer av nye husvære, i tillegg til at det er sendt veiledningsmateriell til ca 16 personer. En liten del av disse husværene har god nok kvalitet for fisketurisme i tradisjonell forstand. De som eier husa bestemmer selv hvem og hvordan salg og markedsføring skal skje. De fleste selger gjennom de tyske selskapene Angelreisen og Wolters, men også andre er inne bl.a. det norske selskapet Din Tur. Nettverket har dessuten videreført samarbeid med Finn.no og de fleste produktene ligger ute på Salget har økt veldig fra etableringen i 2006 og fra 2008 til 2009 økte det med ca 15% til i underkant av ca gjestedøgn på 24 enheter pluss noen i Wolters. Belegget på de ulike enhetene varierer veldig fra 3 uker i året til rundt 30 uker. Med annen utleie er det vertskap som har målsetting om 40 uker i året. Inntekter per uke er i gjennomsnitt inkl. utleie av en båt med motor ca kr.5.000,- til vertskap. Avgjørende for belegget er beliggenhet og kvalitet på gjeddefisket. Kvaliteten på husværene varierer noe men er jevnt over gode. Som dere ser under er det fortsatt stor interesse for å delta i prosjektet. Hittil i prosjektet har vi befart rundt 220 gårdsbruk, husmannsplasser, hytter, små reiselivsbedrifter m.m. Mange flere har vi vær i kontakt med. Årsaken til at til at ikke alle er med er forskjellig. For noen passer ikke opplegget, andre har for dårlig kvalitet mens andre igjen vil leie ut på annen måte. Vi vil forsøke å hjelpe flere med utleie, ved at vi ser om de potensielle overnattingsstedene kan benyttes i en ny satsing som Utmarksavdelingen har. Her er andre naturbaserte aktiviteter aktuelle der vi spesielt satser på vandring, sykling og fuglekikking. Vi har tidligere utdannet 10 fiskeguider som kan drive båtguiding. Prosjektet har fått mye gratis reklame gjennom deltagelse i næringslivsdelegasjonen til Landbruksministeren under Grüne Woche i Arbeidet generelt gjennomført av prosjektet: Innlegg, møter, kurs og studieturer (utdrag): Deltatt på møte om reiselivsplan for Østfold (Mosseregionene) Møte i regi av Akershus Reiselivsråd. Tema Grønt reiseliv og kompetanseutvikling. 11 deltagere. Utmarksavdelingen blir med videre i en arbeidsgruppe som har holdt 2 møter. Grüne Woche: Deltagelse med Næringslivsdelegasjonen i Landbruksdep. Deltatt på pressekonferanse i den norske ambassaden. Laget pressemelding og presenterte fisketurismeprosjektet på pressekonferanse. Mye presse. Møte med Kjersti Berg Sandvik, Indre Østfold Reiseliv Flere møter med Halden Turist Aurskog Høland Reiselivsorganisasjon, årsmøte innlegg 2

3 Numedal (delvis egen faktura) Møte om Østfold Fylke, reiselivsplan, i Moss Møter med Innovasjon v/knevelsrud, Fet kommune v/a.k.kristensen og grunneier O.W.Guttersrud vedr. mulighet for BU-finansiering av bygging av utleiehytte. Samarbeid i Glomma mellom elvelagene/grunneierlagene, flere møter Forvaltning av Haldenvassdraget vanndirektivet, Aremark Det er holdt møter i Havass Fiskelag om fiskeregler Møte Innovasjon v/skinne Besøk fra 16 personer fra Numedal. Befaring. Nettverksmøter, 3 stk (Mysen, Gansvika og Ørje. Studietur til Åland, 6 deltagere Studietur Slovenia om fluefisketurisme, deltagelse prosjektleder. Fisketurismekonferanse Førde, deltagelse prosjektleder Fiskeressursen Det er samarbeid med et forskningsprosjekt som kalles INNOFINN der vi spesielt arbeider med fiskeressursen. Det er holdt to møter med Norsk Institutt for naturforskning på Lillehammer NINA. Tema var innsamling av rapportskjema fra besøkere om fisk som ble fanget og innsamling av gjedde for å analysere alder på gjedde i de ulike sjøer. Det er holdt Nettverksmøte v/jon Museth, NINA med dette tema. Det er planlagt 3 temamøter om gjeddeforvaltning i januar Infrastruktur: Utviklet dybdekart i Rømsjøen og i Mjermen Merket skjær i Rømsjøen I samarbeid med svensk side utviklet felles mal for kvalitetskrav Utarbeidet avtale om båtutleie. I samarbeid med svensk side utviklet forslag til strategi for fiskepolitikk for området. I samarbeid med forskningsprosjektet INNOFINN gjennomført en omfattende registrering av fiskefangst hos de ulike vertskap. I samarbeid med forskningsprosjektet INNOFINN gjennomført aldersanalyse av gjedde i Aremarksjøen. Videreutviklet merkingen av skjær (finansiert i de ulike områdene) Utarbeidet maler for informasjonsmateriell (brosjyrer, nettside og informasjonsskilter) for vassdragene Arbeide med felles driftsplaner og fiskeregler i vassdragene Arbeide med etablering av Overbygning for Glomma og Vorma Arbeide med etablering av grunneierlag for norsk side av Store Lee 3

4 Utvikling av produkter Det er holdt møte med kokk om utvikling av matprodukter knyttet til fisk fra innsjøene våre Det er arbeidet med å utvikle fluefiske etter ørret som turistprodukt. Utvikling av produkter for korttidsferie i forbindelse med Ryanairs etablering på Rygge Produktpakker for bedriftsmarked fra utlandet med guiding av fisket, transport og overnatting. Forsøk klart for og Markedsføring salg: Reiselivsmesse Lillestrøm Konferanse Stockholm Møter og innspilling av serien Perfect day, Nettverksmøte, 15 deltagere med Per Arne Tuftin, Innovasjon Norge. Møte med Innovasjon Norge/Haaken Christensen Møte med landbruksminister Lars Peder Brekk i Sarpsborg Det er holdt flere møter/befaringer og nær kontakt med Wolters Det er holdt flere nettverksmøte/befaringer og nær kontakt med Angelreisen Besøk av tysk journalist i 1 uke i Vestfjella, Aremark om fluefiske etter ørret. Prosjektet dekket kostnader. Det har vært mye arbeid med utvikling av felles markedsføring, booking og salgsløsning innenfor prosjektets grenser. Det er holdt flere møter med Halden turist og Dalsland turistråd om Citybreak og andre alternativer. Flere møter i prosjektledelsen for å utvikle grenseregionalt markedsføringssamarbeid 2 nye selskaper som ønsker produkter Annen informasjon Utmarksmelding 4 utgaver. Informasjon til medlemmer/medlemslag i eierorganisasjonene. Artikler i medlemsblad: nettbonden, Havass-nytt. egne nyhetsbrev til nettverk og kommuner. 4

5 Presse Mye presse i forbindelse med deltagelse i Grüne Woche (blant annet Halden Arbeiderblad, leserinnlegg, Smaalenenes Avis, Romerikes Blad:) Reportasje Raumnes. Leder i Raumnes Tosiders reportasje i Romerikes Blad. Reportasje Eidsvoll/Ullensaker blad. NRK radio Østfoldsendingen, morgensendingen, reportasje. Forberedelse Perfect day. En filmsnutt der gjeddefiske som en av aktivitetene blir profilert til 2000 tv- kanaler over hele verden. Flere møter. Innspilling først i juni. NRK TV og radio, Sarpsborg Arbeiderblad, Bondebladet og Nationen om fisketurisme og besøk av Landbruksminister Lars Peder Brekk. Dagens Næringsliv (5 sider) NRK radio og TV om Utmarksavdelingen og utviklingen av fisketurismeprosjektet i Besøk av journalist i Rute&Rolle, Fisch & Fliege Dette har skjedd i de ulike kommunene: Her er det opplistet informasjonsmøter og veiledning/befaring i de ulike kommuner. Kontakt med potensielle vertskap: Alle som har tatt kontakt har fått tilsendt detaljert veiledningsmateriell som inneholder krav til kvalitet på alle ledd i produktet. Etter dette har vi tatt kontakt og avklart videre interesse samt befaring. Utvikle fisketurisme på gjedde og harr i hele området. Kontakter og befaringer for å skaffe nye vertskap: Aremark: Besøk av tysk journalist i 1 uke i Vestfjella, Aremark om fluefiske etter ørret. Dekket kostnader. Ara/Aspern Årsmøte Antall befaringer: 2 stk hvorav 1 er med i katalog i Tyskland Aurskog-Høland Aurskog Høland Reiselivsorganisasjon, årsmøte innlegg Det er utviklet dybdekart for Mjermen Antall befaringer: 4 stk hvorav 1 er med i katalog i Tyskland Det er sendt detaljert informasjon til 2 person Eidsberg.. Dette er et vandreprodukt. 5

6 Eidsvoll Det er sendt detaljert informasjon til 2 person og dessuten kontakt med ytterligere 1 person. Jevnlig korrespondanse med Feiringregjeringa med sikte på å nå fram til potensielle vertskap Enebakk: Antall befaringer: 2 stk Fet Info Fet kommune/ann-kathrine Kristensen/Jon Arne Kongtorp Antall befaringer: 2 stk hvorav 1 er med i katalog i Tyskland Fredrikstad Åpent informasjonsmøte Onsøy Grunneierlag Årsmøte Rolvsøy grunneierlag, orientering Halden: Det har vært mye arbeid med utvikling av felles markedsføring, booking og salgsløsning innenfor prosjektets grenser. Det er holdt flere møter med Halden turist og Dalsland turistråd om Citybreak og andre alternativ. Årsmøte Femsjøen fiskelag Antall befaringer: 3 stk Hurdal Møte med ordførerne i Hurdal og Nannestad: Runar Bålsrud, Hurdal og Jan Haugerud (fung. ordfører Nannestad) Informasjonsmøte for grunneierne langs Hurdalssjøen. Mathiesen/Eidsvoll Verk/Ole Kristian Egge orienterte om prosjektet vårt på årsmøte i Hurdalssjøen fiskeadministrasjon. Antall befaringer: 3 stk Det er sendt detaljert informasjon til 2 grunneiere Marker: Det er holdt møte med Reiseliv Indre Østfold v/kjersti Berg Sandvik Krosbyfjerdingen årsmøte Antall befaringer: 5 stk hvorav 3 er med i katalog i Tyskland Det er sendt detaljert informasjon til 2 person Nannestad Møte med ordførerne i Hurdal og Nannestad: Runar Bålsrud, Hurdal og Jan Haugerud (fung. ordfører Nannestad) 6

7 Nes informasjon på møte med teknisk etat Nes v/arild Skogholt/Thor Albertsen Antall befaringer: 3 stk Det er sendt detaljert informasjon til 1 grunneier Rælingen Antall befaringer: 4 stk Det er sendt detaljert informasjon til 1 person Rømskog: Det er utviklet dybdekart for Rømsjøen Skjær i Rømsjøen er merket Sarpsborg; Møte med landbruksminister Lars Peder Brek i Sarpsborg Sarpsborg Skogeierlag, medlemsmøte Skiptvet: Møte Skiptvet kommune Befaring 1 plass med mange enheter Sørum Det er sendt detaljert informasjon til 1 grunneier Ullensaker Det er sendt detaljert informasjon til 1 gårdsbruk Våler Møte med Våler kommune om renseanlegg Øystein Toverud Norsk prosjektansvarlig. 7

HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER

HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2010 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, ny melding til Stortinget om mat og landbrukspolitikken og revisjon av rovviltmeldingen har satt sitt

Detaljer

4.4. Ønsker for fremtiden... 13 4.4.2. Planlagt drift innen reiseliv... 14 4.4.3. Planlagte aktiviteter/tilbud... 15

4.4. Ønsker for fremtiden... 13 4.4.2. Planlagt drift innen reiseliv... 14 4.4.3. Planlagte aktiviteter/tilbud... 15 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Om grønt reiseliv...6 2.1. Definisjon grønt og landbruksbasert reiseliv...6 2.2. Grønt reiseliv hos Fylkesmannen i Østfold...6 3. Generelt om kartleggingsundersøkelsen...6

Detaljer

Årsmelding. og regnskap

Årsmelding. og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2011 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, Stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikken og en rekke andre saker

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL HOVUDPROSJEKT "ØRRETENS RIKE, FRA FRA FJELL TIL FJORD.

SØKNAD OM TILSKOT TIL HOVUDPROSJEKT ØRRETENS RIKE, FRA FRA FJELL TIL FJORD. Sak 29-11 SØKNAD OM TILSKOT TIL HOVUDPROSJEKT "ØRRETENS RIKE, FRA FRA FJELL TIL FJORD. Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal handsama i sak 19/10 søknad om tilskot på kr. 50.000 til forprosjekt Ørretens

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11 PROSJEKTBESKRIVELSE Glomma Opplevelser 14.10.11 Side 2 av 15 Innhold INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 INNLEDNING 4 1.2 BAKGRUNN 5 1.2.1 MULIGHETSANALYSE FOR UTVIKLING AV OPPLEVELSERI SKIPTVET 5 1.2.2 REISELIV

Detaljer

Innlandsfiske. - En veileder i grunneierorganisering og forvaltning

Innlandsfiske. - En veileder i grunneierorganisering og forvaltning Innlandsfiske - En veileder i grunneierorganisering og forvaltning Hvorfor organisere innlandsfiske? Veilederen skisserer ulike løsninger for organisering av grunneiere for å ivareta fiskeforvaltning i

Detaljer

Rapport. -Utmarksprodukter i Agder og Telemark på nett og mobil. mobil. Monica Sølyst. -vi jobber med natur

Rapport. -Utmarksprodukter i Agder og Telemark på nett og mobil. mobil. Monica Sølyst. -vi jobber med natur Faun rapport, 002-2014 Oppdragsgiver: AT Skog Rapport -Utmarksprodukter i Agder og Telemark på nett og mobil Monica Sølyst mobil -vi jobber med natur Forord Prosjektet Utmarksprodukter i Agder og Telemark

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark PROSJEKTPLAN Grenseland - et bedre sted å bo Rømskog, Marker og Aremark Side 2 av 35 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 REGIONENS FORTRINN OG UTFORDRINGER... 5 1.3 UTVIKLINGSAVTALEN... 6 1.4 TILKNYTNING

Detaljer

LYS I ALLE GLAS. Rapport per 31. desember 2010 Numedal Hallingdal Midt Buskerud

LYS I ALLE GLAS. Rapport per 31. desember 2010 Numedal Hallingdal Midt Buskerud LYS I ALLE GLAS Rapport per 31. desember 2010 Numedal Hallingdal Midt Buskerud Det er til sammen registrert i underkant av 800 ubebodde bruk i prosjektets område. Registreringen er foretatt av ne ved lokal

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Rapport. Forprosjekt Glomma Opplevelser Fase H1: Informasjon og mobilisering

Rapport. Forprosjekt Glomma Opplevelser Fase H1: Informasjon og mobilisering Rapport Forprosjekt Glomma Opplevelser Fase H1: Informasjon og mobilisering Prosjekteier: Skiptvet kommune Prosjektleder: Østfold Bedriftsenter Askim, januar 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Forprosjekt:

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Innlandsfisketurisme i Norge

Innlandsfisketurisme i Norge www.nina.no NINA Temahefte 43 Innlandsfisketurisme i Norge muligheter og utfordringer Veileder Øystein Aas Børre Dervo Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger r Innlandsfisketurisme i Norge

Detaljer

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas 256 Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring Marte Qvenild Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA

Detaljer

ØSTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK

ØSTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK ØSTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK STATUS 2013 OG SØKNAD 2014 KID - Ordningen for bedre kollektivtransport i distriktene 1 Oppsummering Flexx startet 20. juni 2012, delvis finansiert med midler fra KID-ordningen.

Detaljer

Aktivitetsrapport 2012

Aktivitetsrapport 2012 Aktivitetsrapport 2012 1 Aktivitetsrapport fra administrasjonen Prosjekter og aktiviteter knyttet til Gjøvikregionen Næringsråd Strategisk Handlingsplan, som revideres årlig av styret, er retningsgivende

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg Fisk &Vilt Nr.1-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg ferdigstilt Villaksforvaltning i kalkede vassdrag Utvikling av fisketurisme

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Samarbeidet Klimarådets rolle og arbeid Klimakontaktenes rolle og arbeid De ulike faggruppenes rolle og arbeid

Samarbeidet Klimarådets rolle og arbeid Klimakontaktenes rolle og arbeid De ulike faggruppenes rolle og arbeid Årsrapport 2012 Klima Østfold Samarbeidet Klima Østfold er et verktøy for gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslipp eller energiforbruk. Det samarbeides om prosjekter og tiltak som er i samsvar

Detaljer

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune 01.03.2008 INNHOLDSOVERSIKT: 1. Innledning 3 2. Organisering/oppstart 3 3. Organisering av de 4 testområder 4 4. Kostnader

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Innhold. Sammendrag...4. 1. Ressurstilgang...5

Innhold. Sammendrag...4. 1. Ressurstilgang...5 Innhold Sammendrag...4 1. Ressurstilgang...5 2. Segmentering av sportsfiskere...5 2.1 Spesialisten...6 2.2 Kameratgjengen...7 2.3 Familiefiskeren...7 2.4 Bedriftsmarkedet...7 2.5 Skandinaviske fiskeres

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: UTVALG FOR UTVIKLING Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 13.11.2014 Tidspunkt: 09.30 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal- og transportutvikling 7. Andre tiltak og prosesser 8 FORORD 3

INNHOLD. Profilering 5. Kompetanse og verdiskaping 6. Areal- og transportutvikling 7. Andre tiltak og prosesser 8 FORORD 3 ÅrsrapporT 2012 INNHOLD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2012 4 Profilering 5 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal- og transportutvikling 7 Andre tiltak og prosesser 8 MÅL OG STRATEGIER 10 ORGANISASJON

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Beløpet dekkes inn under enhet areal og byggesak sitt driftsbudsjett.

SAKSFRAMLEGG. Beløpet dekkes inn under enhet areal og byggesak sitt driftsbudsjett. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: V18 Arkivsaksnr.: 14/1929 Saksnr.: Utvalg Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kommunestyret Møtedato KLIMA ØSTFOLD Rådmannens forslag til vedtak 1. Rakkestad

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2008 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2008 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Idrett for alle i et åpent og inkluderende

Detaljer