Nye skadeinsekter i skogbruket, og økte problemer med eksisterende arter. Paal Krokene & Bjørn Økland Norsk institutt for skog og landskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye skadeinsekter i skogbruket, og økte problemer med eksisterende arter. Paal Krokene & Bjørn Økland Norsk institutt for skog og landskap"

Transkript

1 Nye skadeinsekter i skogbruket, og økte problemer med eksisterende arter Paal Krokene & Bjørn Økland Norsk institutt for skog og landskap

2 Insekter og klimaendringer Insektene er blant de organismene som vil reagere raskest på et varmere klima pga.: Kort generasjonstid Svært mobile Fysiologisk følsomme for temperatur

3 Insekter og kroppstemperatur Insekter (og andre ektoterme dyr) er avhengig av eksterne varmekilder (sola) for å holde høy kroppstemperatur

4 Det vil si at aktivitetsnivået avhenger av omgivelsenes temperatur Mindre aktivitet ved lave temperaturer Utviklingshastigheten til egg, larver, pupper og imago øker med temperaturen Raskere livssyklus ved høye temperaturer (Semivoltinisme: > 1 år per generasjon) Univoltinisme: 1 generasjon per år Bivoltinisme: 2 generasjon per år Multivoltinisme: flere generasjoner per år

5 Utviklingshastigheten øker omtrent rettlinjet med temperatur Eks. Granbarkbillen (Ips typographus) (Wermelinger & Seifert 1998, J. Appl. Entomol.)

6 Direkte og indirekte effekter av klimaendringer Direkte effekter på insektenes overlevelse, reproduksjon og spredning Indirekte effekter gjennom naturlige fiender, konkurrenter og trærnes motstandskraft Klima Fiender Konkurrenter Symbionter Direkte effekter Trærnes forsvarsevne

7 Fire kategorier av insekter som kan skape økte problemer ved en klimaendring Katogori 1: Gjør skade i Norge i dag, men kan bli enda verre i framtiden Katogori 2: I Norge i dag uten å gjøre skade, men er alvorlige skadeinsekter ellers i Europa Konkrete artslister Kategori 3: Ikke i Norge i dag, men er alvorlige skadeinsekter ellers i Europa Kategori 4: Ikke i Norge i dag, men kan komme hit og trives i et varmere klima Uforutsigbare jokere

8 Granbarkbillen: fra en til to generasjoner per år? Kategori 1: Skader skog i Norge i dag Kan bli enda verre framover

9 Med dagens klima Potensiale for 2 generasjoner i 1-2 av 10 år rundt Oslofjorden : (Lange et al. 2006, Interjournal for Complex Systems 1648)

10 Klimascenarier generasjoner kan gjennomføres nesten hvert eneste år på Sør- og Østlandet: (Lange et al. 2006, Interjournal for Complex Systems 1648)

11 En generasjon per år = 1 angrepsbølge per sommer 8000 Antall biller Hovedflukt om våren Søsterkullflukt Den nye generasjonen flyr til overvintring april 15. mai 15. juni 15. juli 15. august 15. sep. 15. okt.

12 To generasjoner per år = 2 angrepsbølger per sommer Hovedflukt om våren Antall biller generasjon flyr og legger egg 2. generasjon flyr til overvintring april 15. mai 15. juni 15. juli 15. august 15. sep. 15. okt.

13 Grana er mer motakelig for angrep senere på sommeren Angrepstidspunkt for eventuell 2. generasjon Trærnes mottakelighet (%blåved) Angrepstidspunkt for 1. generasjon 8. mai 7. juni 5. juli 6. august 5. sep. Inokuleringstidspunkt (Fra Horntvedt 1988, Scand. J. For. Res. 3: )

14 Hvor sannsynlig er en overgang fra 1 til 2 generasjoner per år? Er en funksjon av temperatur og er overveiende sannsynlig dersom klimaet blir varmere To generasjoner i Sør-Sverige i den varme sommeren 2006, påbegynt 2. gen. også i Norge Granbarkbillen har 2 generasjoner per år i Danmark og lenger sør i Europa

15 Katogori 2: I Norge i dag uten å gjøre skade, men alvorlige skadeinsekter ellers i Europa Barskognonnen (Lymantria monacha) Varmt & tørt Polen/Tyskland lavlandet S-Norge Gran Furu Furumåler (Bupalus piniaria) Sverige utbredt i S-Norge Furu Furuspinner (Dendrolimus pini) Tørke viktig i Europa sjeldne angrep i Norge Furu Furufly (Panolis flammea) Varmt & tørt Sverige/Europa S- Norge Furu Vanlig furubarveps (Diprion pini) Varmt & tørt Finland S-Norge Furu

16 Barskognonnen Lymantria monacha Kategori 2: I Norge uten å gjøre skade Alvorlig skadedyr i Europa Larve mm D. Adam, Office National des Forêts, France J. Liska, For. Game Manag. Res. Inst., Czechia

17 Barskognonnen vil trolig gå nordover Funn i Norge artskart.artsdatabanken.no Nordgrense 500 km lenger nord ved klimaendringer? Vanhanen et al (2007) Silva Fennica 41:

18 Furuspinner Dendrolimus pini Kategori 2: I Norge uten å gjøre skade Alvorlig skadedyr i Europa Hunn Funn i Norge artskart.artsdatabanken.no mm Hann Hårete larve Hannes Lemme Stanislaw Kinelski

19 Furumåler Bupalus piniaria Kategori 2: I Norge uten å gjøre skade Alvorlig skadedyr i Europa Hann Funn i Norge artskart.artsdatabanken.no Hunn Larve Hannes Lemme

20 Furufly Panolis flammea Kategori 2: I Norge uten å gjøre skade Alvorlig skadedyr i Europa Funn i Norge artskart.artsdatabanken.no 30 mm Egg på nål Stanislaw Kinelski Landesforstpräsidium Sachsen Arch. Larve Landesforstpräsidium Sachsen Archives Snauspist skog

21 Spredning mot nord er godt dokumentert for andre arter Argynnis paphia Utbredelse per 1997 Utbredelse per 1970 (Parmesan et al. 1999, Nature 399, )

22 23 av 35 undersøkte sommerfuglarter hadde spredd seg mot nord ( km): Spredning nordover Spredning sørover Ingen endring (Parmesan et al. 1999, Nature 399, )

23 Andre eksempler Heggspinnmøllet med masseangrep i Trøndelag Målerangrep i fjellbjørk i Troms og Finmark Kongleinsekter i Sør-Norge (Jepsen et al. 2008, J. Anim. Ecol. 77: )

24 Jokerne arter som kan komme hit med tømmerimport og annen handel Kategori 4: Finnes ikke i Norge i dag. Kan trives her i varmere klima Sibirfuruspinner (D. sibiricus) Tørke gran & furu Russland/Kina tømmerimport? Furuvednematoden Gran & furu Portugal tømmerimport? Vektor: Furubukk (Monochamus sutor)

25 Prince George, BC (Canada) Mountain pine beetle i British Columbia, Canada Tidenes største barkbilleutbrudd: Areal: > 140,000 km 2 Volum: > 435 millioner m 3 80% dødelighet innen 2013 C-utslipp: 270 Mt, (Kurz et al. 2008, Nature 452: ) R.F. Billings, USDA Forest Service, Bugwood.org

26 Konklusjoner: 1. Noen effekter av et varmere klima er tilnærmet sikre, slik som at mange insekter vil øke sin utbredelse mot nord, og få raskere utvikling fra egg til voksent insekt 2. Mer kunnskap om direkte effekter av klima på viktige skadeinsekter er helt nødvendig for å kunne si noe presist om skaderisikoen 3. Indirekte klimaeffekter kan få store konsekvenser, for eksempel gjennom redusert motstandskraft i gran, men er vanskeligere å forutsi enn de direkte effektene

27 RegClim (http://regclim.met.no)

28 Temperaturscenarier Norge Hele landet: 2-3,5 C økning i årsmiddel Mest i innlandet og i nord Mest om vinteren (2,5-4 C) Minst vår/sommer (2-3 C) Eksempel fra Østlandet: Litt mildere hele året Mest om vinteren Flere varme sommerdager (> 20 C) (RegClim 2005)

29 Nedbørscenarier % endring i forhold til idag: Mindre om sommeren og mer om høsten Sommernedbør: Høstnedbør: (RegClim 2005)

30 Ekstrem vind Økning i antall døgn per år med vind > 15 m/s: Opptil +4 døgn (+8 i Skagerrak/Nordsjøen) Hele året: (RegClim 2005)

31 Endringer i vekstsesongen Definisjon av begreper Vekstsesongen (GS) = tidsperioden der døgnmiddeltemperaturen > 5 C Døgngradsum (D ) = Fysiologisk tid = døgnmiddeltemperatur minus 5 Eks.: for et døgn med 18 C er D = 13 Døgngradsummen for vekstsesongen (GDD) = summen av D for hele vekstsesongen, sier noe om intensiteten til vekstsesongen (Skaugen & Tveito, 2004)

32 Endringer i vekstsesongen Økning i vekstsesongens lengde (GS) Idag ( ): fra < 50 dager i høyfjellet i Sør-Norge til > 200 dager i smalt belte langs SVkysten Våren vil komme tidligere og høsten senere; 50% av Norge vil få ca. 4 uker lengre vekstsesong Størst økning i vestlige fjordstrøk +Nordland (31 til 87 dager lengre) Minst økning i Oslo- og Trondheims-området (0 til 20 dager lengre) (Skaugen & Tveito, 2004)

33 Endringer i vekstsesongen Økning i total varmesum (GDD) estimert fra nedskalerte modelldata ( ) (Skaugen & Tveito, 2004) (Skaugen & Tveito, 2004)

34 Endringer i vekstsesongen Økning i total varmesum (GDD) Store endringer vekstsesongens intensitet (GDD) Idag: varierer fra < 200 D til > D ; høyest rundt Oslofjorden Økning på D på Vestlandskysten og i Nordland D økning på Østlandet store økologiske konsekvenser for skogsinsekter Deler av Sør-Norge vil få et lignende klima som Nederland, Nord-Tyskland og Sør-England! (Skaugen & Tveito, 2004)

Skogbehandling ved klimaendringer konferanseinnlegg

Skogbehandling ved klimaendringer konferanseinnlegg Området for bioproduksjon og foredling Skogbehandling ved klimaendringer konferanseinnlegg Scandic Hotell, Hamar, 19. mars 2002 FORORD Norges forskningsråd, Fylkesmennene i Hedmark og Oslo Akershus og

Detaljer

Når fyringsveden «lever» 3. Purpurbukk 6. Blåbukk 8. Lauvtrebarkbukken 10. Husbukken 12. Borebiller 14. Treveps 16. Maur i ved 18

Når fyringsveden «lever» 3. Purpurbukk 6. Blåbukk 8. Lauvtrebarkbukken 10. Husbukken 12. Borebiller 14. Treveps 16. Maur i ved 18 Insekter i ved Innhold Når fyringsveden «lever» 3 Purpurbukk 6 Blåbukk 8 Lauvtrebarkbukken 10 Husbukken 12 Borebiller 14 Treveps 16 Maur i ved 18 Forside: Blåbukken en bille man legger merke til. Foto:

Detaljer

Skoggrensa i Norge - indikator på endringer i klima og arealbruk?

Skoggrensa i Norge - indikator på endringer i klima og arealbruk? Skoggrensa i Norge - indikator på endringer i klima og arealbruk? John Y. Larsson NIJOS dokument 3/04 Skoggrensa i Norge indikator på endringer i klima og arealbruk? John Y. Larsson Forsidebilde: Fra Haukelifjell,

Detaljer

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter Mer variabelt vær om år Mer viten om usikkerheter IPCC om globale klimaendringer Om klimaendringene hittil fastslår IPCC TAR blant annet: Konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren øker på grunn av

Detaljer

Forventede klimaendringer og effekter i Norge med mulig betydning for kraftforsyningen

Forventede klimaendringer og effekter i Norge med mulig betydning for kraftforsyningen CICERO Rapport 2009:09 Forventede klimaendringer og effekter i Norge med mulig betydning for Utredning på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat Linda Innbjør Lisbet Jære November 2009 CICERO

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Klimaendringer Med fokus på morgendagens lyn og stormer Roger Steen NVE mai-11 Disposisjon Kort om ulike effekter av klimaendringer Mulige konsekvenser for norsk kraftforsyning

Detaljer

Effekter på økosystemer og biologisk mangfold

Effekter på økosystemer og biologisk mangfold 133 NORSK POLARINSTITUTT Harald Loeng, Geir Ottersen, Martin-A. Svenning, Audun Stien Effekter på økosystemer og biologisk mangfold Klimaendringer i norsk Arktis NorACIA delutredning 3 NORSK POLARINSTITUTT/NORWEGIAN

Detaljer

Offentlig utvalg som utreder samfunnets sårbarhet og tilpasningsbehov som følge av klimaendringer. Klima i Norge 2100

Offentlig utvalg som utreder samfunnets sårbarhet og tilpasningsbehov som følge av klimaendringer. Klima i Norge 2100 Offentlig utvalg som utreder samfunnets sårbarhet og tilpasningsbehov som følge av klimaendringer Klima i Norge 2100 Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpasning met.no Bjerknessenteret Nansensenteret Havforskningsinstituttet

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring 1 Hva er FNs klimapanel? FNs klimapanel (også kjent som IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Detaljer

Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn

Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn CI CIENS-rapport 1-2011 Foto: Crestock Tittel: Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn Forfattere:

Detaljer

Forord. Oslo 10.05.2012. Ove Staubo Munthe-Kaas

Forord. Oslo 10.05.2012. Ove Staubo Munthe-Kaas Forord Denne masteroppgaven har blitt utarbeidet mens jeg var utvekslingsstudent ved Instituttet for Skogens produkter og marked ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Arbeidet omfatter 30

Detaljer

Terna måkenes elegante kusine

Terna måkenes elegante kusine Årets Fugl 2006: Terna måkenes elegante kusine Terna er en kjent og kjær fugl for småbåteiere, sportsfiskere og andre som ferdes langs kysten. Den er lett å kjenne igjen på sitt dolkeformede røde nebb,

Detaljer

Biologi og bekjempelse av treskadedyr. Generell del

Biologi og bekjempelse av treskadedyr. Generell del Biologi og bekjempelse av treskadedyr. Generell del Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Treskadedyr. Generell del Innhold VEDENS OPPBYGNING... 2 TRE SOM BYGNINGSMATERIALE... 2

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda.

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda. Ordliste Art Annet ord for type dyr, insekt, fugl eller plante. Artsmangfold Artsmangfold betyr at det finnes mange forskjellige arter. En øy med to fuglearter og en pattedyrart har større artsmangfold

Detaljer

Risikovurdering av planteskadegjøreren Anoplophora chinensis for Norge

Risikovurdering av planteskadegjøreren Anoplophora chinensis for Norge Risikovurdering av planteskadegjøreren Anoplophora chinensis for Norge Uttalelse fra Faggruppe for plantehelse i Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 13.03.12 Dok. nr.: ISBN: 978-82-8259-054-9 1 Risikovurdering

Detaljer

4 Ribes (solbær, rips, stikkelsbær)

4 Ribes (solbær, rips, stikkelsbær) Plantevern og plantehelse i økologisk frukt og bær / Bioforsk FOKUS 3 (7) 181 4 (solbær, rips, stikkelsbær) Rips, solbær og stikkelsbær tilhører -slekta. Dyrkingsomfanget av disse bæra er begrenset i Norge.

Detaljer

16 Avskoging. 16.1 Skog og skogareal

16 Avskoging. 16.1 Skog og skogareal 338 16 Avskoging Mye av stoffet er hentet fra Global Forest Resources Assessment 2005, forkortet FRA 2005. Denne boka er utgitt av Food and Agriculture Organization (FAO). Dette er FNs organisasjon for

Detaljer

Klimakonkurranse 2008

Klimakonkurranse 2008 Klimakonkurranse 2008 Klimaet i Bodø, sei og stigende havtemperatur Bodø videregående skole ST1A Marcela Halsos, Birgitte Belden, Karoline Wik og Victoria Albriktsen 1 Forord I denne rapporten har vi tatt

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Rapport 2014. Felles beredskap - Felles ansvar

Rapport 2014. Felles beredskap - Felles ansvar Rapport 2014 Felles beredskap - Felles ansvar Rapport 2014 Felles beredskap - Felles ansvar Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Klimaendringene i Norge og betydningen for lokal beredskap Frivillig

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier Av A. Kristian Stigen Disse sammenligningsforsøkene ble utført i tidsrommet fra 1974 til 1984 med tre forskjellige biraser; brune bier,

Detaljer

Temperaturen de siste 10.000 år

Temperaturen de siste 10.000 år Temperaturen de siste 10.000 år Denne perioden er en del av det som vi betegner som en varm mellomistid, eller interglasial periode. Mellomistidene varer som regel i 10-12.000 år, men overgangen fra og

Detaljer

2007 Glo bal oppvarming ko nsekvenser av vår grådighet Nicole Gob beil & Ai Phi Thuy Ho Oslo Handelsgymnasium 30.11.2007 1

2007 Glo bal oppvarming ko nsekvenser av vår grådighet Nicole Gob beil & Ai Phi Thuy Ho Oslo Handelsgymnasium 30.11.2007 1 2007 Global oppvarming ko nsekvenser av vår grådighet Nicole Gobeil & Ai Phi Thuy Ho Oslo Handelsgymnasium 30.11.2007 1 Forord Polarårsprosjektet SciencePub, i samarbeid med Naturfagsenteret, har hatt

Detaljer

ARNE SÆBØ OG TORD LANGMOEN (REDAKTØRER) LØNNSOMME JULETRÆR

ARNE SÆBØ OG TORD LANGMOEN (REDAKTØRER) LØNNSOMME JULETRÆR ARNE SÆBØ OG TORD LANGMOEN (REDAKTØRER) LØNNSOMME JULETRÆR 2 Lønnsomme juletrær Utgitt av Norsk Juletre med økonomisk støtte fra Skogbrukets Verdiskapningsfond og Rogaland fylkeskommune Redaktører: Arne

Detaljer

Vannet vårt 2006 Hydrologi i Norge

Vannet vårt 2006 Hydrologi i Norge Vannet vårt 26 Hydrologi i Norge Vannet vårt Hydrologi i Norge 6 Innhold 3 Kjære leser 4 Årskavalkade 6 Klimaendringer gir mer regn og mindre snø 8 Snøen som kom og gikk 1 Varm sommer, våt vinter 12 Ekstreme

Detaljer

Snegler som skadedyr på planter

Snegler som skadedyr på planter Snegler som skadedyr på planter Trond Hofsvang, Planteforsk Plantevernet E-post: trond.hofsvang@planteforsk.no Sammendrag Sneglene er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen

Detaljer

Fakta om RegClim. Klimaet i Norge om 50 år. www.nilu.no/regclim www.nilu.no/regclim

Fakta om RegClim. Klimaet i Norge om 50 år. www.nilu.no/regclim www.nilu.no/regclim Foto: Husmofoto Design: Jan Neste Design Et klimascenario for om 50 år Fakta om RegClim RegClim er kortnavnet på et koordinert forskningsprosjekt for utvikling av scenarier for klimautviklingen i Norden,

Detaljer