Kronisk utmattelse. Livskvalitet på egne premisser Rehabiliteringskonferansen og 24. oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kronisk utmattelse. Livskvalitet på egne premisser Rehabiliteringskonferansen 2013 23. og 24. oktober 2013"

Transkript

1 Livskvalitet på egne premisser Rehabiliteringskonferansen og 24. oktober 2013 Kronisk utmattelse v/ Synnøve Kåresen spesialist i fysioterapi, master i helsefag Molde sjukehus Avdeling for kliniske støttefunksjoner

2 Hvordan får man diagnosen Utelukke andre sjukdommer som gir utmattelse Fastlegen koordinerer utredningen Henvisning til ulike spesialiteter avhengig av symptomer Fastlegen stiller diagnosen

3 Diagnostiske kriterier ved CFS/ME i følge Fukuda -94 Hovedkriterier Det må være en klinisk evaluert, uforklart, vedvarende eller tilbakevendende tretthet -som er ny, eller med avgrenset start (ikke -som ikke er et resultat av pågående -som ikke blir vesentlig bedre i hvile belastning livslang) -og som resulterer i betydelig reduksjon av tidligere yrkesmessige, utdanningsmessige, sosiale og personlige aktiviteter

4 Bikriterier Det må være en samtidig opptreden av fire eller flere av følgende symptom som alle må ha vedvart, eller vært tilbakevendende i løpet av minst 6 sammenhengende måneder med sykdom ( illness ), som ikke har forutgått utmattelsen ( fatigue ): Selvrapportert nedsatt korttidshukommelse eller konsentrasjon alvorlig nok til å forårsake betydelig reduksjon i tidligere yrkesmessig, utdanningsmessig, sosialt og personlig aktivitetsnivå Sår hals Ømme lymfeknuter i hals eller axiller Muskelsmerter Smerter i flere ledd uten hevelse eller rubor Hodepine av ny type, nytt mønster, eller ny alvorlighetsgrad (severity) Nedsatt søvnkvalitet (oversatt fra unrefreshing sleep) Tretthet etter anstrengelser som vedvarer mer enn 24 timer (Fukuda, Strauss et. al. 1994)

5 Fukudakriteriene av 1994 angir ikke symptomer tilknyttet: autonom dysfunksjon (bortsett fra at symptomene kan være følge av det) eller neuroendokrine manifestasjoner, noe som forekommer hos flere av disse pasientene.

6 De canadiske kriteriene av 2003 tar med disse, og som eksempel under hovedkriterier nevnes svimmelhet, ortostatisk intoleranse, postural ortostatisk takycardi og respiratorisk instabilitet. Manglende termostatisk stabilitet, varme/ kulde intoleranse, spiseforstyrrelser og hypoglykemi nevnes under bikriterier. Ataksi nevnes som et symptom under nevrologiske og kognitive manifestasjoner. Den Canadiske definisjonen utelukker pasienter med psykisk sykdom. Denne kriterielisten understreker symptommanifestasjon etter minimale anstrengelser (Carruters 2003).

7 Oxford- definisjonen krever tilstedeværelse av mental utmattelse etter minimale anstrengelser og tillater symptom som kan indikere psykiatriske lidelser.

8 Differensialdiagnose mellom kronisk utmattelsessyndrom/medepresjon-utbrenthet Pasienter med kronisk utmattelse har Ikke redusert tiltakslyst De blir verre av å presse seg fysisk, mens de med depresjon og utbrenthet blir bedre De blir ikke bedre av å få kontroll over livssituasjon eller arbeidssituasjonen som de med utbrenthet/ depresjon

9 Forekomst pr , avhengig av kriterier Vanligvis akutt sykdomsforløp med gradvis bedring over år 25% snikende forløp Gjennomsnittlig debutalder er 35 år

10 En vedvarende stressrespons via det autonome nervesystemet gjør at kroppen er i konstant beredskap Gir høy puls i hvile på grunn av endret blodstrømregulering Høyt BT i hvile Endret temperaturregulering Endring i hormonsystemet Endring i immunforsvaret som beskytter oss mot sykdom Endring i tankeprosesser-manglende siling av inntrykk Endring i søvnrytmen (jet-lag) Blek og klam hud Stramme muskler som kan medføre smerter, hodepine Urolig mage Urolig søvn Endret pustemønster Endret appetitt

11 Vanlige utløsende faktorer Utløsende faktorer Infeksjon 70-75% Belastning av immunforsvaret Langvarig høy arbeidsbelastning Lite søvn i lang tid Stress Sårbarhet Genetisk? Mye tyder på at personlige egenskaper som det å være svært samvittighetsfull og perfeksjonistisk utgjør en risiko

12 Oppsummert forskning Kognitiv atferdsterapi synes å gi bedre fysisk funksjon og livskvalitet, men det er usikkert om behandlingen påvirker mental helse. Gradert treningsterapi synes å redusere utmattelse, men har ingen dokumenter effekt på depresjon eller livskvalitet. Stort frafall ved høy intensitet. Effekten av kosttilskudd og alternativ behandling er usikker. Usikker effekt av immunmodulerende behandling eller annen medikamentell behandling. Svært få studier om behandling av barn og ungdom, men det antatt at kunnskap om voksne kan overføres til barn. Ingen studier har undersøkt effekt av behandling hos de aller sykeste.

13 Rituximab prosjektet B-celler er viktige celler i vårt immunsystem. B-celler danner antistoff mot det kroppen gjennkjenner som fremmed, noen ganger egne celler. En autoimmun reaksjon. Rituximab,monoklonalt anti-cd20 antistoff, medfører B- lymfocytt deplesjon slik at det blir produsert mindre antistoff. 70% av pasientene fikk moderat til god effekt av behandlingen Vedlikeholdsstudier viser det samme. 70% av pasientene fikk moderat til god effekt av behandlingen Innebærer det at CFS/ME som ofte forutgås av en infeksjon er en autoimmun sjukdom B-cellene reduseres til svært lave nivå innen få uker, men det er 2-7 mndr. forsinkelse før start av klinisk respons. Det kan være i samsvar med gradvis eliminasjon av autoantistoff

14 Første møte med pasienten Anamnese Kroppsundersøkelse Forklare mulige mekanismer, sykdommen er kategorisert som en stresslidelse: HPA-aksen-har som oppgave å opprettholde likevekt ved psykisk og emosjonelt stress. HPA-dysfunksjon er sannsynligvis konsekvens og ikke årsak til syndromet Gjennomgang av symptomer, de organsystemer de kommer fra og sette de i sammenheng med sjukdomsmekanismer Gå gjennom daglige rutiner

15 Veiledning Aktiviteter på ulike områder som familie, jobb/skole, fritid, trening Selvopplevd anstrengelse (Borg skala?) Balanse mellom aktiviteter som ikke gir utmattelse og hvile Øke aktivitet når pasienten klarer sine daglige aktiviteter til et nivå han/ hun mestrer Forverringsperioder er vanlig og gir ikke varig forverring av tilstanden Forventning om at en aktivitet kan gi utmattelse kan i seg selv gi utmattelse Pasienten må gis håp/ forventning om bedring, informeres om at det kan ta tid og at symptomene vil variere Acceptance and Commitment therapy (ACT)

16 Trening Kan redusere utmattelse : ved å redusere dekondisjonering Styrke immunforsvaret Gi økt blodgjennomstrømning Redusere nedstemthet som gjerne følger inaktivitet

17 Trening Treningen bør tilstrebes å være i størst mulig grad lystbetont og bygges opp med basis i en stabiliseringsperiode og opptrappingsfase. Pasienten kan registrere selvopplevd anstrengelse på en Borg-skala fra 6 (veldig, veldig lett) til 20 (veldig, veldig hard). Med dette som basis kan pasienten finne et grunnlag for å fastlegge treningsmengde: først økes frekvens, så dose og så intensitet når pasienten har nådd en treningsvarighet på ca en halv time uten å bli utmattet(4).

18 Søvnhygiene Døgnrytme Langvarig søvn over 20 minutter på dagtid er uheldig fordi det forstyrrer den normale døgnrytmen og kan i seg selv gi utmattelse Det er solid dokumentasjon om farene ved inaktivitet og sengeleie. Sengeleie i mer enn fire timer for dag forstyrrer immunforsvaret. Langvarig søvn om dagen forstyrrer hjernens naturlige søvnrytme Alternativ: Måter å koble ut indre og ytre stressorer, oppmerksomhetstrening, yoga---

19 HELSE Det å være frisk eller å ha helse er jo overhodet ikke det å føle seg på en bestemt måte, men det er ens liv, ens være-i-verden og samvær med andre mennesker. og i arbeid og glede være oppfylt av sitt eget livs oppgaver. Helsen er livets rytmikk, en uavbrutt hendelse i hvilken likevekt hele tiden stabiliseres på nytt. Vi kjenner alle til det. Her har vi; pusten, fordøyelsen og søvnen. Dette er tre rytmiske fenomen hvis forløp fremmer liv, energi-oppbygging og det å hente seg inn. H. G. Gadamer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg IS- 1944 Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer Vegard Bruun Wyller KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM hos barn og ungdommer Myalgisk encefalopati (CFS/ME) Vegard Bruun Wyller Barneklinikken, Rikshospitalet HF 2008 KRONISK UTMATTELSESSYNDROM HOS BARN OG UNGDOMMER

Detaljer

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Utkast pr.05.10.2012 Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Fysioterapi for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Fysioterapi for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) Fysioterapi for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) Fysioterapeut Lillebeth Larun MPH Spes. allmennmedisin dr.med. Kirsti Malterud Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen Uni helse Denne

Detaljer

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom 6 ILLUSTRASJONSFOTO: RADU RAZVAN ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER Utposten publiserer for tiden en artikkelserie under denne fellesbetegnelsen. Vi ønsker å sette lys på felter av allmennmedisinen som kan

Detaljer

Veileder i forbindelse med utredning av pasienter der man mistenker Myalgisk encefalopati (ME)/ Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) i allmennpraksis

Veileder i forbindelse med utredning av pasienter der man mistenker Myalgisk encefalopati (ME)/ Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) i allmennpraksis Oslo universitetssykehus HF ME/CFS-Senter Postadresse: Trondheimsveien 235 0514 Oslo Sentralbord: 02770 Org.nr: NO 993 467 049 MVA www.oslo-universitetssykehus.no Veileder i forbindelse med utredning av

Detaljer

fag FAGESSAY Erfaringer og refleksjoner over kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom Innledning Beskrivelse av kronisk utmattelsessyndrom

fag FAGESSAY Erfaringer og refleksjoner over kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom Innledning Beskrivelse av kronisk utmattelsessyndrom fag FAGESSAY Erfaringer og refleksjoner over kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom Ellebeth Sætre, spesialfysioterapeut, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, e-post: ellebeth. saetre@oslo-universitetssykehus.

Detaljer

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

NYHETSBREV. Desember 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING. Litt om bakgrunnen for konferansen

NYHETSBREV. Desember 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING. Litt om bakgrunnen for konferansen NYHETSBREV Desember 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Referat og inntrykk fra den internasjonale konferansen for helsepersonell om myalgisk encefalopati (ME), Oslo Kongressenter fredag 19. oktober

Detaljer

Vedvarende utmattelse -

Vedvarende utmattelse - Vedvarende utmattelse - kjennetegn, årsaker og tiltak Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad Heftet bygger på en selvhjelpsbok av psykologene Torkil Berge, Lars Dehli og Elin Fjerstad: Energityvene.

Detaljer

Høringssvar vedrørende

Høringssvar vedrørende Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Pb. 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Høringssvar vedrørende «Eksempler på tilpasninger som kan benyttes ved pleie og omsorg for brukere med

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

CFS/ME. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME. Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester

CFS/ME. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME. Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Ingrid B. Helland overlege dr. med. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Detaljer

Til deg som bruker antidepressiva

Til deg som bruker antidepressiva Til deg som bruker antidepressiva Myter og fakta om antidepressive legemidler ved behandling av angst og depresjon Lars Tanum, overlege dr. med. Desember 2003 Om heftet Depresjon og angst er blant de hyppigste

Detaljer

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Pb. 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk,

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Myalgisk Encefalopati 1 (ME) - informasjon til skole

Myalgisk Encefalopati 1 (ME) - informasjon til skole Myalgisk Encefalopati 1 (ME) - informasjon til skole Av spesialpedagog Siw Risøy Sykdommen Myalgisk encefalopati (ME) er en nevrologisk sykdom. Den rammer i første rekke voksne, men også barn og ungdommer,

Detaljer

Depresjon BOKMÅL. Depression

Depresjon BOKMÅL. Depression Depresjon BOKMÅL Depression Depresjon Hva er depresjon? Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme. Vi sørger når vi mister noen vi er glade i. Livet går opp og ned og slike følelser er naturlige.

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi

Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi 5.årsoppgave, stadium IV. Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø Student: Ida Henriette

Detaljer

For utmattet til å trene?

For utmattet til å trene? Rehabilitering 2001/3/0307 Søkerorganisasjon: Norges M.E. Forening For utmattet til å trene? Qigong i behandlingen av personer med Myalgisk Encefalopati / Chronic Fatigue Syndrome. Lillian Festvåg, Merete

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

ME-foreningen på tinget

ME-foreningen på tinget ME-foreningen på tinget. Politikere fra hhv. Helse- og omsorgskomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget får et unikt innblikk i norske ME-pasienters situasjon gjennom presentasjoner fra ME-foreningens

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54 FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 Dette heftet er utarbeidet i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser, Fabry teamet ved Oslo universitetssykehus og Fabry teamet ved

Detaljer

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter.

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Nidelvkurset 2015 Fredag 5. Februar 14.45-15.30 Presentasjon. Jan Robert Grøndahl Spesialist i allmennmedisin, fastlege Tranby Legesenter i Lier. Medlem

Detaljer

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for Introduksjon Stigende forekomst av MS i Norge, høyest i midt-norge Etter traumatiske hodeskader den vanligste årsaken til nevrologisk funksjonssvikt hos unge og middelaldrende voksne i den vestlige delen

Detaljer