Viken senter. Viken senter. for psykiatri og sjelesorg. Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan maaisto Heijastus taivhaasta, maku maasta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viken senter. Viken senter. for psykiatri og sjelesorg. Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan maaisto Heijastus taivhaasta, maku maasta"

Transkript

1 Senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Viken senter for psykiatri og sjelesorg Viken senter Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan maaisto Heijastus taivhaasta, maku maasta

2 Velkommen til Viken senter Vi er glad for å kunne ønske deg velkommen til Viken senter - en Modum Bad lignende modell i nord: 40 behandlingsplasser innenfor psykisk helse, inntil 16 overnattingsplasser for forebyggende virksomhet som rekreasjon, små kurs og veiledningsopphold, egen konferansesal for opptil 130 personer til større kurs og samlinger. Oppbygging av institusjonen er ett av de nye tiltakene under Opptrappingsplanen for psykisk helse Målet for stiftelsen bak Viken senter har vært å skape et dynamisk samspill mellom forebyggende og behandlende virksomhet for å sikre en helhetlig tilnærning til det enkelte menneske. Albert Einstein har en gang sagt: If at first an idea is not absurd, there is no hope for it. Vi ønsker å invitere til møter hvor det umulige blir mulig. Hvor nye ideer og tanker om hvordan livet kan leves og utformes fødes. Hvor håp vekkes. Hvor forsoning og nye muligheter kan vokse frem i møte med medpasienter og behandlere. Vi vet at dette kan ta tid. Vi vet at det koster smerte, tårer og hardt arbeid. Vi vet at vi ikke kan leve livet for hverandre. Men vi har en dyp tro på at når vi en tid går denne veien sammen med andre åpnes dører vi ikke trodde var mulig å åpne, og lukkes dører som har slamret og gjort oss sårbare for all slags vind og vær. Da kan vi også til sist våge å bebo det livet vi er gitt og det livet som ligger foran oss. Sjelesørgeren Lars Bjørklund har sagt det slik: Bara når vi våger finnas midtt i det hopplösa kan hoppet födas: Velkommen til Viken senter! Jon Henrik Wien Direktør Å gjøre mennesker hele... 6.juni 2006 åpnet Viken senter dørene for de første pasientene. Stiftelsen er et nasjonalt senter for psykiatri og sjelesorg. Viken senter er lokalisert i vakre naturomgivelser i Bardu kommune i Troms. Senteret vil når det står helt ferdig, danne tre tun med helt nye bygninger der det arkitektoniske og estetiske er vektlagt. Tilbudet består av en klinikk der man legger vekt på klinisk/faglig behandling, og i tillegg en Sjelesorgenhet med tilbud om rekreasjon, kurs, samtaler og foredrag. Viken senter skal ha hele mennesket som overordnet fokus. Vi skal ha fellesskap og forståelse i et kulturelt mangfold. Ut fra et kristent, helhetlig menneskesyn, og med landsdelens særskilte behov for øye, skal stedet utvikles til et kompetansesenter på å forstå eksistensielle og åndelige spørsmåls betydning for utvikling og behandling av mennesker med angst, depresjon og samlivsproblemer. Viken senter har et særlig fokus på etniske forhold og minoritets-problematikk, tilbud tilpasset Forsvarets personell og deres familier, og et utvidet familietilbud til enslige med barn.tilbudet er åpent for alle, uansett tro, tilhørighet og bakgrunn. Vi tar imot pasienter og besøkende fra hele landet.

3 Sjelesorgenheten Ønsker du en pause i hverdagen? Da kan et rekreasjonsopphold på Gjestefløya vår være noe for deg! Du får mulighet til hvile, fellesskap, undervisning og studier, samtaler og tidebønner i rolige og naturskjønne omgivelser. Alt etter hva du føler behov for. Gode muligheter for fotturer, turer med sykkel eller kano, og skiturer om vinteren. Innendørs kan du nyte vårt lille badeanlegg med badstue. Som gjest bruker du tiden som du vil! Sjelesorgenheten tilbyr ulike former for kurs, teambygging, rekreasjonsuker, foredrag/undervisning og samtaler/veiledning. I tillegg til at vi arrangerer kurs for våre kunder, tilbyr vi også utleie av våre 8 gjesterom, møterom og fasiliteter til kundenes egne kurs og møter. Vi skreddersyr gjerne kurs og foredrag for deg, dine ansatte og kolleger. Dere kan enten ha dette hos oss på Viken senter, eller vi kan komme til dere. Eksempler på tema for kurs og foredrag: - Utbrenthet - Arbeidsmiljørettede tema; motivasjon, konflikthåndtering, ledelse og personalomsorg - Hvordan gi vårt eget liv næring - Tema relatert til psykisk helse - Å leve med kronisk sykdom - De vanskelige følelsene: sorg, skam og sinne - Nordnorsk tro og kultur - Hjelperrollen - Samtale/terapi - Kurs i integrativ terapi - Samlivskurs / PREP - Familieterapi - Åndelige og eksistensielle tema

4 Klinikken Klinikken ved Viken senter er en nasjonal behandlingsinstitusjon for psykiske lidelser og mottar derfor henvisninger fra hele landet. Klinikken har totalt 40 plasser fordelt på 24 plasser på individualavdeling og 16 plasser på familieavdeling. Familieavdelingen har planlagt oppstart ca 1.november Pasienten bør fortrinnsvis ha prøvd ut lokal psykiatrisk behandling. Søkere til individualavdeling må være 18 år eller eldre. Familieavdelingen vil ta imot aleneforsørgere og familier sammen med barn. Alle pasienter må søke opphold gjennom henvisning som må skrives av pasientens fastlege eller terapeut. Dette kan være lege, psykiater, psykolog eller klinisk sosionom. Svar på henvisninger sendes skriftlig til henviser med kopi til pasienten. Behandlingen er noe forskjellig fra team til team, men felles for alle teamene er at alle aktuelle pasienter kommer til et forvern på ca 1 uke, hvor det vurderes om Viken er et egnet tilbud for vedkommende. De som får tilbud om behandling kommer tilbake til et behandlingsopphold på 8 uker. Etter ca 3 måneder etter kommer pasienten inn til et boosteropphold (ettervern) på 2-3 uker, og etter ca et halvt år kommer de tilbake til det andre boosteroppholdet på 1-2 uker.

5 Eksistensielt team Det eksistensielle teamet gir tilbud til mennesker med et bredt spekter av diagnoser/livsproblemer. Pasientene må være i stand til å nyttiggjøre seg et intensivt gruppebasert behandlingsopplegg, som blant annet består av psykoterapi i gruppe, narrativ/bildeterapi, kroppsorientert terapi og psykoedukasjon. Teamet har spesielt fokus på åndelige og eksistensielle spørsmåls betydning for vår psykiske helse. Traumeteamet Traumeteamet gir tilbud til mennesker som har utviklet psykiske lidelser etter overgreps- og relasjonstraumer. Dette kan være f.eks posttraumatisk stresslidelse, dissosiative lidelser, somatoforme lidelser eller personlighetsforstyrrelser, men kan også være stemningslidelser eller angstlidelser. Behandlingsopplegget følger et fast ukeprogram som blant annet inneholder undervisning, samtalegruppe, kroppsorientert gruppe, uttrykksterapigruppe, individuelle samtaler og fysisk aktivitet. Aurorateamet IPT-teamet gir tilbud til pasienter med hele angst og stemningsspekteret (ikke bipolar), spesielt relatert til interpersonlig forhold og personlighetsproblematikk. Behandlingsopplegget krever aktiv deltakelse. Pasienten må selv klare daglige gjøremål og personlig ivaretakelse. Behandlingen består av individuell terapi, gruppeterapi, kreativ gruppeterapi og målrettet fysisk aktivitet. De ulike elementene i behandlingen utgjør til sammen en helhet for pasientene.

6 FOU-enheten Forskning og utviklingsenheten har ansvar for å tilrettelegge for forskning og fagutvikling ved senteret. Fagutviklingen skal være direkte knyttet til kjernevirksomheten ved sentret. Avdelingen tilrettelegger for både videre- og etterutdanning av de ansatte, og sørger også for at sentret kan tilby godkjent spesialistutdanning. Avdelingen skal også legge til rette for forskning på internasjonalt nivå knyttet til den kliniske aktiviteten ved sentret. Kurs og konferansesenter Viken senter er primært et sykehus, men normalaktiviteten ved senteret innebærer også besøkende. Vi tilstreber å være en åpen institusjon, og ønsker å fjerne tabuiseringen av psykiske lidelser i samfunnet. Viken senter arrangerer tilstelninger, kurs, konserter, konferanser og driver utadrettet virksomhet. Vi leier ut våre lokaler til møter, kurs og konferanser. Vi har en kongressal med kapasitet til 130 personer, samt tre møterom som passer utmerket for 8-12 deltakere. Rommene er utstyrt med moderne AV-teknologi. Vi har også muligheter for overnatting på Gjestefløya.

7 ...velvære for kropp og sjel Viken senter innbyr til velvære for kropp og sjel! Våre utmerkede kokker lager hjemmelaget og næringsrik mat. Pasientene/gjestene kan slappe av i vårt badeanlegg der de finner varmtvannsbasseng, badstue og 8 badekar. Vi kan by på flott turterreng, naturskjønne omgivelser, ørretfiske i Barduelva, sykler, gåstaver, truger, kanoer og en idyllisk bålplass ved elva. Senteret har en kongressal med plass til 130 personer, møterom, spisesal med plass til 85 personer, teknisk utstyr for avvikling av kurs og konferanser, et lite kapell/stille rom. I tillegg har vi 8 gjesterom og 24 pasientrom og de planlagte familieboligene som skal stå ferdig høsten Innsamlingsaksjonen Byggingen av Viken senter vil, når anlegget er ferdig koste ca. 170 millioner kroner. Staten, Troms fylkeskommune og Bardu kommune har alle bidratt med betydelige beløp. Anlegget er likevel ikke fullfinansiert. De siste 20 millionene må samles inn før vi er i mål. Til dette trenger vi din hjelp! Foreløpig har enkeltpersoner, organisasjoner, menigheter og bedrifter bidratt med 3,3 millioner (per januar 2008). Vi takker hjertelig for bidragene så langt! For å nå målet mangler det fortsatt 16,7 millioner kroner. I løpet av 2008 ferdigstilles bygningsmassen med familieenheten som blant annet inneholder en skole- og barnehagedel i tillegg til familieboligene. Et tilbud som er helt spesielt i landssammenheng. Vi håper og tror at målet om et fullfinansiert Viken senter skal være oppnådd om ikke alt for mange år. Ved å støtte senteret vil du være med å gi medmennesker håp om et bedre liv. Bli fast giver eller gi et engangsbidrag. Begge deler er like viktige og det er helt opp til deg! Bruk gavekonto , eller kontakt Viken senter på tlf eller Når du hjelper noen opp på fjellet, bestiger du det samtidig sjøl!

8 Viken senter Altevannsveien 9360 Bardu (fax)

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter. Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2013 www.vikensenter.no Innhold Styret - Representantskapet - Regnskap 2 3 Styret

Detaljer

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2014. www.vikensenter.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2014. www.vikensenter. Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2014 www.vikensenter.no Innhold Regnskap Styret og Representantskapet Hovedtall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

PROSPEKT. LEDER KURS- OG VEILEDNINGSENHETEN Viken senter for psykiatri og sjelesorg Januar 2015. Raushet Vitalitet Kvalitet.

PROSPEKT. LEDER KURS- OG VEILEDNINGSENHETEN Viken senter for psykiatri og sjelesorg Januar 2015. Raushet Vitalitet Kvalitet. PROSPEKT LEDER KURS- OG VEILEDNINGSENHETEN Viken senter for psykiatri og sjelesorg Januar 2015 Raushet Vitalitet Kvalitet Kontaktpersoner: Jon Henrik Wien Linn B. Sollund-Walberg Direktør Seniorrådgiver

Detaljer

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2012. www.vikensenter.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2012. www.vikensenter. Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2012 www.vikensenter.no Innhold Styret 3 Styret 4 Muligheter og utfordringer hvilken

Detaljer

Styret. Vara: Even Borch Ester Fjellheim Line Skum Anne Marie Bakken Marit Plener Gran Janne Monica Kaarigstad (ansatt)

Styret. Vara: Even Borch Ester Fjellheim Line Skum Anne Marie Bakken Marit Plener Gran Janne Monica Kaarigstad (ansatt) Styret Generelt Det ble i 2009 avholdt 12 møter og behandlet 67 saker i styret ved Viken senter. Etter avtale med Bardu kommune ble det i juni foretatt endringer i styret. Stein Viggo Bones gikk inn i

Detaljer

Representantskapet. Representantskapet

Representantskapet. Representantskapet Representantskapet 2005-08 Medlemmer: Hilde Guldbakke (leder) Olav Øygard Bjørn Rafter Håkon Augdal Per Oskar Kjølaas Berit Sivertsen Sørvig Hans Olav Tungesvik Kristin Stang Meløe Tove Brekkås Reidun

Detaljer

Ny opptakshelg pga streik i juni NRK-gudstjenester i Berg og Torsken Oppmøte 15-30 min før start

Ny opptakshelg pga streik i juni NRK-gudstjenester i Berg og Torsken Oppmøte 15-30 min før start Nr. 3/2006 61. årgang Takk til Fred!... side 4 En sang fra havet... side 6 Den helga det skulle vært opptak...... side 7 Viken senter... side 8 Om forholdet mellom staten og Den norske kirke... side 12

Detaljer

Modum Bads visjon. Likeverd, respekt for integritet og et helhetlig syn på mennesket. Én stiftelse, fem enheter: Modum Bad en kilde til liv!

Modum Bads visjon. Likeverd, respekt for integritet og et helhetlig syn på mennesket. Én stiftelse, fem enheter: Modum Bad en kilde til liv! klinikken - Poliklinikken - Forskningsinstituttet - Samlivssenteret - Villa Sana Modum Bads visjon Modum Bad... Ønsker å være et nasjonalt ressurssenter for psykisk helse, livskvalitet og samliv. Vil bruke

Detaljer

Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - FellesSkap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Modum Bads kurs- og kompetansesenter KILDEHUSET Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter Vår/høst 2013 itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - Fellesskap - Erfaringsd

Detaljer

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

Årsrapport fra Mercy House 2011

Årsrapport fra Mercy House 2011 Årsrapport fra Mercy House 2011 Om våre fellesskapsarenaer: Mandagsmiddag Fellesskap og servering av god middag fra kl. 17-20 hver mandag. Åpent for alle. Pris kr. 35,- Mellom 20 og 30 personer har benyttet

Detaljer

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21.

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21. Nr. 1/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Forebygging Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21 Ansvarlig

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE 2008

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE 2008 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE 2008 VEKSTHUSET MOLDE SEKSJON FOR INNTAK OG ETABLERING- SIE SEKSJON HUSET IDEOLOGI OG TEORETISK FUNDAMENT ADMINISTRASJON ORGANISASJON ANSATTE Veksthuset Molde HUSFILOSOFI Vi er her

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Parkinsonforeningen Oslo Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Godt nytt år! v/astrid L. Dalin, fylkesleder Tid for årsmøter Det nye året har alt kommet

Detaljer

Epilepsi og rehabilitering

Epilepsi og rehabilitering Epilepsi og rehabilitering - en håndbok for leger og helsepersonell «Epilepsiomsorg er mer enn jakten på anfallsfrihet» Innledning - hvorfor denne håndboken? Innledning - hvorfor denne håndboken? I forskriften

Detaljer

Velkommen som ny bruker

Velkommen som ny bruker Velkommen som ny bruker Hvordan kan jeg bruke Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Velkommen til senteret s. 3 Hva er senter mot incest og seksuelle overgrep s. 4 Selvhjelp s. 5 Seksuelle

Detaljer

Oppsummering. Tilfredshetsundersøkelse. ved 2011-2014. Ved. Juni Raak Høiseth. Dagfinn Bjørgen

Oppsummering. Tilfredshetsundersøkelse. ved 2011-2014. Ved. Juni Raak Høiseth. Dagfinn Bjørgen Oppsummering Tilfredshetsundersøkelse ved 2011-2014 Ved Juni Raak Høiseth Dagfinn Bjørgen 1 Oppsummering Tilfredshetsundersøkelse ved Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad Ved.Juni Raak Høiseth og Dagfinn

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen Alle faggruppene jobber i tverrfaglige team, men har særlige ansvarsområder ut fra sin fag-profesjon. Legespesialist:

Detaljer

Modum Bad 2013. innhold:

Modum Bad 2013. innhold: Modum Bad 2013 innhold: 2-5 Styret har ordet 6-8 Satsing på traumefeltet 9-11 Doktorgrader 12-13 Pasientene har ordet 14 Helseministerhonnør 16 Gir familien et språk 17 Økonomisjefen rapporterer 18-19

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp Fylkeskonferanse i Drammen for Buskerud, Vestfold og Telemark, 6. november 2014

Selvorganisert selvhjelp Fylkeskonferanse i Drammen for Buskerud, Vestfold og Telemark, 6. november 2014 Selvorganisert selvhjelp Fylkeskonferanse i Drammen for Buskerud, Vestfold og Telemark, 6. november 2014 Den 6. november 2014 var rundt 50 mennesker samlet til fylkeskonferanse om selvorganisert selvhjelp

Detaljer

Inni kisten ligger mulighetene Vi vet de finnes - og vi kan nå de.. Tittel: Gode hemmeligheter Malt av bruker

Inni kisten ligger mulighetene Vi vet de finnes - og vi kan nå de.. Tittel: Gode hemmeligheter Malt av bruker DEL 1 NUMMER 2 SIDE 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep I Hordaland SMIH-nytt JANUAR 2009 ansatte Innhold HILSEN FRA LEDEREN s. 2 Kanotur / Byvandring s. 15 NYTT FRA SENTERET s. 3 Byvandring s. 15

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen

Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 1. årgang november 2007 Kirkens Bymisjon 10 år i Drammen Et lite under! Bymisjonen i Drammen fyller 10 år! De følelser som fyller meg er stolthet og

Detaljer