PROSPEKT. LEDER KURS- OG VEILEDNINGSENHETEN Viken senter for psykiatri og sjelesorg Januar Raushet Vitalitet Kvalitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. LEDER KURS- OG VEILEDNINGSENHETEN Viken senter for psykiatri og sjelesorg Januar 2015. Raushet Vitalitet Kvalitet."

Transkript

1 PROSPEKT LEDER KURS- OG VEILEDNINGSENHETEN Viken senter for psykiatri og sjelesorg Januar 2015 Raushet Vitalitet Kvalitet Kontaktpersoner: Jon Henrik Wien Linn B. Sollund-Walberg Direktør Seniorrådgiver Viken senter Bedriftskompetanse as Tlf: Tlf:

2 Her vil du finne ytterligere informasjon om stillingen som Leder Kurs- og veiledningsenheten ved Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Dokumentet gir en presentasjon av: Stillingsutlysning Virksomheten Funksjonsbeskrivelse for stillingen Kompetanse og egenskaper som vil være viktig for å lykkes i stillingen Rekrutteringsprosessen STILLINGENS ATTRAKTIVITET En spennende og ung arbeidsplass der helhetlig tenkning er utgangspunkt for utforming og innhold Stillingen har en kombinasjon av faglige oppgaver og lederoppgaver Et stimulerende og godt tverrfaglig miljø En arbeidsplass som gir faglig og personlig utvikling 2

3 Stillingsutlysning Viken senter for psykiatri og sjelesorg ligger i naturskjønne omgivelser i Bardu kommune i Troms fylke, med nærhet til byene Tromsø og Narvik, og med rike muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Viken senter er en diakonal stiftelse og består av Klinikkenheten og Kurs- og veiledningsenheten. Kurs- og veiledningsenheten tilbyr et lavterskeltilbud med utgangspunkt i relasjons- og eller sjelesorgfaglig kompetanse. Det gis tilbud ut fra en helhetlig tilnærming; det psykiske, det fysiske, det sosiale og det åndelige/eksistensielle, med landsdelens særskilte behov for øyet. Det gis tilbud om samlivskurs og familiesamlinger, kurs og fagdager, konferanser, samtaler og veiledning, rekreasjon og retreat. Enheten er under utvikling og har i dag 2,5 årsverk. Viken senter har totalt 58 ansatte. Vi søker Leder for Kurs- og veiledningsenheten som gjennom engasjement, mulighetsperspektiv og faglig stolthet ønsker å lede den daglige drift og videre utvikling av Kurs- og veiledningsenheten. Stillingen inngår i direktørens ledergruppe og favner et overordnet ansvar for å bidra til at Viken senter når sine samlede mål gjennom samarbeid med andre enheter og ledere. Stillingen inneholder inntil 50 % ledelsesoppgaver og 50 % fagoppgaver/-oppdrag. Som leder vil du ha ansvar for: Ledelse av Kurs- og veiledningsenhetens samlede virksomhet med direktør og øvrig ledergruppe som nærmeste samarbeidspartnere Faglig ansvar og strategisk ledelse, herunder videreutvikling av enheten og utadrettet virksomhet i samsvar med overordnet strategiplan Gjennomføring og utvikling av fagoppdrag innenfor enhetens strategiplan Ledelse og utvikling av personalet Økonomi utarbeidelse og oppfølging av budsjett Drift i henhold til gjeldende lovverk Internkontroll og rapportering Kontakt med fagmiljøer og samarbeidspartnere Vi søker kandidater med høyere utdanning, fortrinnsvis mastergradsnivå, med kompetanse innenfor teologi, religionspsykologi eller tilsvarende. Det forutsettes kompetanse innen samtalemetodikk og veiledning som pastoralklinisk utdanning, gruppeutdanning eller tilsvarende. Erfaring fra pastoral eller diakonal tjeneste er en fordel. 3

4 Det er ønskelig med flerkompetanse/dobbeltkompetanse i forhold til kjernevirksomheten. Aktuell kompetanse kan være: kompetanse i arbeidsveiledning, helsefaglig kompetanse, terapikompetanse (gjerne familieterapi/parterapi), pedagogikk eller psykologi. Kandidater bør ha ledererfaring. Erfaring fra lignende tilbud kan kompensere for svakere ledererfaring eller manglende flerkompetanse/dobbeltkompetanse. Vi verdsetter egenskaper som fleksibilitet og åpenhet som grunnlag for godt samarbeid. Du må være tydelig og handlekraftig, samt evne å arbeide utadrettet med å styrke kundegruppen. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr: et stimulerende og godt tverrfaglig miljø en virksomhet med fokus på faglig og personlig utvikling et givende og dynamisk miljø hvor helhetlig tenkning er utgangspunktet for vårt virke Lønn etter avtale. Tiltredelse snarest. Nærmere opplysninger om stillingen, samt prospekt, kan fås ved henvendelse til direktør Jon Henrik Wien, tlf , eller Bedriftskompetanse AS ved seniorrådgiver Linn Sollund-Walberg, tlf Søknad sendes via - søk på id.nr Søknadsfrist: 22. januar

5 Om Viken Senter for psykiatri og sjelesorg Stiftelsens målbilde: Overordnet mål STYRKE MENNESKETS MULIGHET TIL Å MESTRE LIVETS UTFORDRINGER De som benytter seg av vårt tilbud skal: Hovedmål Møte en unik verden der natur, arkitektur og relasjoner spiller sammen for å fremme helende prosesser Møte ansatte som ser og er åpen for de mange sider ved det å være menneske Delmål Dette vil vi oppnå gjennom: Å ha fokus på og utvikle det gode møte mellom mennesker Å gi behandlings- og forebyggende tilbud som utnytter de enkelte faggruppers kompetanse, og våre målgruppers ressurser At våre prioriteringer formes av viten om at mennesker påvirkes av sine naturlige og menneskeskapte omgivelser Dette vil vi oppnå gjennom: Å møte reflekterte og etisk bevisste ansatte med fokus på kulturelt og livssynsmessig mangfold i en nordnorsk kontekst Å ivareta det mangesidige ved det å være menneske gjennom en bevisst holdning til alle livets dimensjoner det psykiske, fysiske, åndelige og sosiale Å romme menneskers streben, gi rom for fortvilelse, og samtidig fremme deres styrke og mulighet for utvikling og vekst Overordnet mål EN FREMTIDSRETTET OG VITAL KOMPETANSEORGANISASJON Vi skal: Hovedmål Delmål Være en samfunnsnær og aktiv bidragsyter innen våre fagfelt gjennom åpenhet, kvalitetsutvikling og forskning Dette vil vi oppnå gjennom: Å være et faglig tyngdepunkt innen psykisk helse, forebygging, forskning og sjelesorg som er kjent og anerkjent i Norge Å bidra aktivt i faglig kollegiale nettverk og samfunnsdebatter med vår viten og kunnskap Å ha en god relasjon til alle våre samarbeidspartnere Være en attraktiv, lærende og innovativ organisasjon med et godt arbeidsmiljø Dette vil vi oppnå gjennom: Å være en organisasjon som er best mulig tilpasset institusjonens formål og oppgaver, og som sikrer rasjonell og økonomisk bærekraftig drift Å være åpen for utvikling av tilbudet i forhold til behov og resultater Å være en attraktiv arbeidsplass basert primært på et godt arbeidsinnhold, men også med konkurransedyktige betingelser Å opprettholde og videreutvikle rammer og strukturer i virksomheten som bidrar til sammenheng og forutsigbarhet 5

6 Om Kurs- og veiledningsenheten Stiftelsen Viken senter for psykiatri og sjelesorg ble etablert 22. april 2006 og er en landsdekkende institusjon innen helse, med tilbud innen forebygging og behandling. Kursog veiledningsenheten har i denne tiden hatt varierende rammer og vilkår for utvikling, og vært i en langvarig undersøkende fase for å finne en solid plattform. Enheten har gjennom sine tilbud etablert et godt omdømme i markedet man har operert i, og har i stor grad bidratt til markedsføring og omdømmebygging for Viken senter som helhet. Kurs- og veiledningsenhetens tilbud skiller seg ut fra det øvrige tilbudet gjennom å tilby forebyggende lavterskeltilbud med utspring i et høykompetansemiljø innenfor relasjonsog/eller sjelesorgfaglig kompetanse. Tjenestene tilbys primært i nord på stedlig og på eksterne arenaer. Ambisjon Styrke menneskets mulighet til å mestre livets utfordringer gjennom et forebyggende lavterskeltilbud. Målbilde Mål KoV skal bli den foretrukne tilbyder av samlivskurs og familiesamlinger i nord. Innen 3 år skal dette utgjøre 50 % av omsetningen. Tiltak Opprettholde og videreutvikle vår relasjon til Forsvaret. Herunder samlivskurs og utvikling av nye prosjekt ift ivaretaking av veteraner og deres familier. Kontakte organisasjoner og konsern for levering av samlivskurs. Opprettholde og videreutvikle familiesamlinger. Herunder LEVE, flyktningmottak og psyk. uth. og deres pårørende. Utvikle sorggruppeuker og tilby dette nasjonalt. KoV skal bli den største tilbyder av forebyggende samtaler og veiledning i nord. Innen 3 år skal dette utgjøre 15 % av inntektene. Etablering av rask psykisk helsehjelp, se HD side om samhandlingsref. Kontakte Helsetjenesten i kommunene i Midt-Troms for å inngå et formelt samarbeid. Oppfølging av det politiske miljø med tanke på utvikling av lavterskeltilbud. Gjenoppbygge relasjonen mot det kirkelige markedet og ansatte i asylmottak. KoV skal være den ledende tilbyder av rekreasjon, og skal kunne tilby retreat i nord. Innen 3 år skal dette utgjøre 20 % av inntektene, dette inkluderer Gjestehusinntektene. Oppfølging av allerede inngåtte intensjonsavtaler med det kirkelige miljøet og Forsvaret. Kontakte Helse Nord, fylkene og kommuner ift utvikling av forebyggende lavterskeltilbud i nord. Kontakte NAV for et formelt samarbeid. Skape gode relasjoner med familievernkontorer og andre aktuelle miljøer. 6

7 KoV skal tilstrebe å være en kompetent tilbyder av kurs og konferanser innen relasjons- og sjelesorgfaglige tema. Tilbudet skal tilpasses etterspørselen og innen 3 år skal dette utgjøre 10 % av inntektene. Arbeide systematisk for å knytte til oss ekstern fagkompetanse. Samarbeide med Kildehuset ved MB om utvikling og salg av kurstilbudet. Utvikle samarbeid med SANKS. Videreutvikle samarbeid med Institutt for sjelesorg og KUN. Utvikle samarbeidet med klinikkenheten for bedre tilgang på fagkompetanse til å utvikle tidsaktuelle kurstilbud. Utvikle ny nettside og bedre søkefunksjonen. KoV skal bidra til å utvikle Viken senter til en nasjonal kompetansetjeneste innen våre fagfelt. Innen 3 år skal dette utgjøre 5 % av inntektene. Styrke våre relasjoner til relevante miljø nasjonalt, for videreutvikling av kompetansehevende tilbud og forskning. Utvikle kompetente fagansatte inne relasjon og sjelesorg. I samarbeid med klinikken skal KoV arrangere 2 fagdager i året. Etablere faglig samarbeidsfora hvor fagpersoner fra Klinikkenheten og KoV deltar. Ansatte Gjeldende bemanningsplan består av 1 lederstilling/fagstilling, 0,5 stilling fagansatt og 1 stilling administrasjon; kunde- og markedsføringskonsulent. Enheten er under omorganisering og utvikling, og vil i den forbindelse kunne bli endret. Målgrupper Kurs- og veiledningsenheten har følgende målgrupper: enkeltpersoner, par, familier ledere, tillitsvalgte og team i organisasjoner og virksomheter hjelpere innen sosial-, helse- og utdanningssektoren, kirker, menigheter, flyktningmottak, kriseteam, kriseledelse og frivillige organisasjoner ansatte i Forsvaret, samt andre store bedrifter og organisasjoner Enheten tilbyr et lavterskeltilbud med utgangspunkt i relasjons- og eller sjelesorgfaglig kompetanse. Det gis tilbud ut fra en helhetlig tilnærming, slik at en ser sammenhengen mellom de ulike aspekter i menneskets liv; det psykiske, det fysiske, det sosiale og det åndelige/eksistensielle. Særlig fokus er: kommunikasjon samspill følelser håndtering av sorg og kriser det å stå i en konfliktsituasjon grensesetting hindre utbrenthet mobilisering av egne ressurser tvil og tro finne gode veier videre i livet 7

8 Viken senter har avtale med Feltprestkorpset i Forsvaret om stedlig gjennomføring av pastoralklinisk utdanning, og avtale med Forsvaret om landsdekkende tilbud av samlivskurs (PREP) sammen med Modum bad. Produkter og tjenester KoV har valgt å dele sine produkter inn i faglige tilbud, som utgjør kjerneaktiviteten, og gjestehusvirksomhet som anses som et supplement. Kombinasjonen av disse er en styrke. Faglige tilbud Gjestehusvirksomhet Produkter Faglige arrangement Samtaler og veiledning Rekreasjonsopphold og retreat Overnatting Teknisk arrangør Innhold Samlivskurs og familiesamlinger, kurs og fagdager, kompetansehevende konferanser og studiepoenggivende utdanning Personlig veiledning, sjelesorgsamtaler, støttesamtaler og gruppeveiledning En pause i hverdagen, inkludert tilbud om individuelle- eller parsamtaler og undervisning Utleie av Gjestefløya, inkludert måltider Møteromspakker og vertskapsfunksjoner Faglige arrangement Faglige arrangement består av samlivskurs, familiesamlinger, kurs og fagdager, kompetansehevende konferanser og studiepoenggivende utdanning innen relasjons- og sjelesorgfaglige tema. Enheten har et særlig fokus på kommunikasjon og samspill, sorg og kriser, grensesetting, konflikthåndtering, hindre utbrenthet, kulturforståelse, etikk og religion. KoV tilbyr PREP samlivskurs for par. PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program. Dette er et forebyggende pedagogisk program som har fokus på å styrke nærhet og samhold i parforholdet. KoV arrangerer ulike familiesamlinger for familier som har vært utsatt for ulike stressrelaterte hendelser. Ett eksempel er Familiesamling for etterlatte etter selvmord, som har vært arrangert flere ganger på Viken senter i samarbeid med LEVE Nordland, Troms og Finnmark. Denne type familiesamling kan skreddersys også for andre målgrupper innen samspill og sorgproblematikk. Det har også vært arrangert familiesamlinger for familier i asylmottak som har fått utkastelsesvedtak. Mest aktuelt nå er å utvikle et familietilbud for veteranfamilier i Forsvaret. Tema for ulike fagdager og kurs kan være: Ivaretaking av kriseteam og mennesker i hjelperroller ved kriser, kurs for sorggruppeledere og mennesker som arbeider med sorg, hindring av utbrenthet og god grensesetting, selvutviklende kurs, håndtering av endringer og tap i livet (som å leve med kronisk sykdom), samt vanskelige følelser, tema innen psykisk helse, samhandling, konflikthåndtering, kurs for pårørende til psykisk syke og psykisk utviklingshemmede, samt tema innen stressmestring og etikk. I tillegg til å tilby kompetansehevende konferanser og kurs, ønsker KoV å utvikle tilbud sammen med godkjente utdanningsinstitusjoner som kan være studiepoenggivende. KoV 8

9 er i dag et godkjent studiested for Pastoralklinisk Utdanning. Dette tilbys i samarbeid med Feltprestkorpset i Forsvaret. KoV ønsker å utvikle flere tilsvarende studiepoenggivende kurs i samarbeid med andre institusjoner og Universitet/høyskoler, både i nord og sør. En forutsetning er at de støtter opp under vår profil innen relasjons- og sjelesorgfaglig kompetanse. Samtaler og veiledning KoV tilbyr ulike former for samtaler og veiledning i et forebyggende perspektiv til enkeltpersoner, par og for grupper med utgangspunkt i relasjons- og/eller sjelesorgfaglig kompetanse. Det skilles mellom personlig veiledning og sjelesorgsamtaler (inkl. mulighet for åndelig veiledning). Erfarne veiledere eller sjelesørgere kan også ta på seg støttesamtaler over tid for mennesker som har, eller har hatt, en psykisk lidelse, dersom veileder/sjelesørger har merkunnskap innen psykisk helse. Støttesamtaler er ikke behandling eller uttalt terapi, men som ordet sier, en støtte for mennesker som trenger en fast samtalepartner over tid, og som kan ha god terapeutisk effekt. Følgende temaområder er vanlige: Relasjoner og samspill, kommunikasjon, følelser, håndtering av sorg og kriser, gudsbilde og trosliv, det å stå i en konfliktsituasjon, grensesetting, hindre utbrenthet og å finne nye veier videre i livet. En slik bredde i samtaletilbudet er unikt og skiller oss fra andre tilbydere. Sjelesorgsamtaler henviser til ordet sjelesorg og betyr som tidligere nevnt omsorg for sjelen. Som fagområde innen teologi handler det i første rekke om samtalen mellom to personer, en sjelesørger og en klient, og hvordan denne samtalen skal utføres på best mulig vis. Erfaring viser at en del mennesker misforstår begrepet sjelesorg og tror at det hovedsakelig er sorg som må være tema. Andre tror at et åndelig eller religiøst tema må ha fokus i slike samtaler. Dette gjelder verken for sjelesorgen generelt eller sjelesorgtilbudet ved Viken senter. Klienten er den som legger føring for hvilke tema som ønskes belyst, og sjelesørger skal være forberedt på å kunne ta imot tema fra alle dimensjoner. KoVs retning innen sjelesorgfaget er diakonal (omsorg) og knyttet opp mot senterets visjon. Den skal være åpen for alle dimensjoner i menneskelivet, som det psykiske, fysiske, sosiale og åndelige/eksistensielle. Åndelig veiledning defineres ved Viken senter som en undergruppe under fagområdet sjelesorg. Klienter som ønsker åndelig veiledning kan få dette. Her vil hovedfokus være klientens relasjon med Gud, og sjelesørger har oppgaven å være medvandrer og forbeder for klienten. Sjelesørgere kan også, dersom klienten ønsker det, tilby og legge til rette for ulike former for ritualer, forbønn, nattverd og skriftemål. God grensesetting i sjelesorgrelasjonen vektlegges særskilt. De ansatte ved Viken senter vil ut fra allmenn kompetanse, tilleggskompetanse og fordypning kunne tilby gruppeveiledning, arbeidsveiledning, tilpassede gruppeopplegg og undervisning og foredrag innenfor en rekke ulike livstema. KoV tilbyr ulike former for gruppeveiledning for 5-9 deltakere. Gruppene kan være langsgående selvutviklingsgrupper. Utdannede arbeidsveiledere tilbyr arbeidsveiledningsgrupper. I tillegg tilbys rene støttegrupper/temagrupper, som sorggrupper. Sorggruppetilbudet skal være definert som korttidsgrupper over samlinger, med en klar avslutning. I flere av KoV sine fagtilbud er samtalegrupper/familiesamtaler inkludert. 9

10 Rekreasjonsopphold og retreat KoV tilbyr to ulike rekreasjonstilbud som fokuserer på forebyggende samtaler og undervisning, kombinert med overnatting. Den ene typen er for enkeltpersoner eller par, og den andre typen er for grupper. Programmet for en rekreasjonsuke tilsier at hver gjest skal få mulighet for inntil tre samtaler, undervisning og fri benyttelse av fasiliteter og anlegg. Et rekreasjonsopphold ved Viken senter kan beskrives som en pause i hverdagen, der den enkelte gjest selv kan forme innholdet etter ønsker og behov. Retreat kan defineres som en religiøs form for rekreasjonsopphold. For dette tilbudet er vår kjernekompetanse den tverrfaglige bakgrunnen våre ansatte har innen relasjons- og sjelesorgfaglig kompetanse. Gjestehusvirksomhet Gjestefløya har 8 doble rom for utleie, med eller uten måltider. Rommene er av god kvalitet og har et enkelt uttrykk, tenkt helhetlig i Viken senters ånd. Dette betyr blant annet at det ikke finnes TV på rommene. På Gjestefløya har imidlertid gjestene tilgang til felles kjøkken og stue med TV og PC. Det er trådløs internettilgang. Vår lokalisering i rolige og naturskjønne omgivelser er en fordel for de produkter vi tilbyr, da denne lokaliseringen gir rom for ro, ettertanke og refleksjon. KoV tilbyr i tillegg møteromspakker og vertskapsfunksjoner, enten ferdig pakket eller ved at de skreddersys. Her finnes kurs- og møtelokaler og Kongressalen som rommer inntil 100 mennesker. Alle kurslokalene er lyse og utstyrt med nødvendig AV-teknologi. Særkompetanse ved KoV Det vektlegges at de fagansatte har, eller tilegner seg, flerkompetanse i forhold til enhetens kjernevirksomhet. Særskilt vektlegges relasjonskompetanse og sjelesorgfaglig kompetanse. Det vil være en fordel at fagansatte ved enheten har en dobbelkompetanse innen feltene teologi/diakoni, helsefag/terapi, organisasjonspsykologi/ pedagogikk. Det er en forutsetning med utdanning innen samtalemetodikk og veiledning. Det teoretiske grunnlaget og metodene i integrativ terapi er et viktig verktøy for KoVs tilbud, da metoden vektlegger ressurssiden. Kultur og etnisitet er også et fagområde KoV ønsker å opprettholde særlig kompetanse på. I tillegg har KoV også et mål om å inneha en særkompetanse på hva det vil si å arbeide i Forsvaret, særlig ovenfor veteraner og familier. Åpenhet - et viktig prinsipp Viken senter er åpen for alle, uansett tilhørighet, bakgrunn og tro. Vi har en klar målsetning om å gjøre det vi kan for å motvirke diskriminerende og stigmatiserende holdninger til mennesker med ulike utfordringer blant hjelpere og i samfunnet for øvrig. Vi har åpne dører som går begge veier. 10

11 Ledelsesstruktur Overordnet ledelsesstruktur ved Viken senter følger av figuren under: Leder for Kurs- og veiledningsenheten leder enheten. Enheten har avtale om leveranse av administrative og driftsmessige tjenester med Viken senters administrasjonsenhet og driftsenhet. Relevante aspekter ved bedriftskultur klima/arbeidsmiljø/demografi Høy stabilitet blant de ansatte Høyt arbeidsnærvær Høy grad av medvirkning 11

12 Funksjonsbeskrivelse for stillingen Stillingens tittel: Leder Kurs- og veiledningsenheten Rapporterer til: Direktør Jon Henrik Wien Arbeidssted: Bardu Ønsket tiltredelse: Snarest innen Sentrale arbeidsoppgaver: Stillingen inngår i direktørens ledergruppe. Det tilligger stillingen et overordnet ansvar for å bidra til at Viken senter når sine samlede mål gjennom samarbeid med andre enheter og ledere. I lys av nåværende størrelse og aktivitet antas stillingen å innebære inntil 50 % ledelsesoppgaver og 50 % fagoppgaver/-oppdrag. Dette vil kunne endre seg med bakgrunn i pågående endringsprosess. De mest sentrale arbeidsoppgavene vil omfatte: Ledelse av kurs- og veiledningsenhetens samlede virksomhet i nært samarbeid med direktør og øvrig ledergruppe Faglig ansvar og strategisk ledelse i samsvar med strategiplanen. Videreutvikling av enheten og tilbudet, hvor utadrettet virksomhet vil være en av de primære oppgavene. Personalansvar i henhold til enhver tid gjeldende organisering, samt ansvar for personalets kompetanseutvikling Økonomiansvar, herunder utarbeidelse og oppfølging av budsjett Være oppdatert på gjeldende lovverk og besørge drift i henhold til dette Ansvar for rapportering Internkontroll Kontakt med fagmiljøer og samarbeidspartnere Legge til rette for forskning og evaluering Sørge for at enheten bidrar til å betjene og drifte kapellet ved Viken senter i samarbeid med Klinikkenheten. Gjennomføring og utvikling av fagoppgaver og fagoppdrag innenfor enhetens strategiplan. Ansvar og myndighet: I henhold til organisasjonsplan for Viken senter. 12

13 Kandidatprofil krav til kompetanse og egenskaper Kompetanse Høyere utdanning, fortrinnsvis mastergradsnivå, med kompetanse innenfor teologi, religionspsykologi eller tilsvarende Det forutsettes utdanning innen samtalemetodikk og veiledning som pastoralklinisk utdanning, gruppeutdanning eller tilsvarende, samt erfaring i gjennomføring av samtaler og veiledning Ønskelig med erfaring fra lignende tilbud Erfaring fra prestetjeneste er en fordel Ønskelig med flerkompetanse/dobbeltkompetanse i forhold til kjernevirksomhet. Aktuell kompetanse kan være: - Kompetanse i arbeidsveiledning - Helsefaglig kompetanse - Terapikompetanse, gjerne familieterapi/parterapi - Psykologi Erfaring fra lignende tilbud kan kompensere for manglende dobbeltkompetanse/flerkompetanse. Ledererfaring vil være en fordel, men erfaring med lignende tilbud, relasjonskompetanse/sjelesorgfaglig kompetanse, kan til en viss grad kompensere for svakere ledererfaring Økonomistyring Kvalitetsstyring Erfaring som kursholder og foreleser Gode norske språkferdigheter Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner, kombinert med å være tydelig og trives med utadrettet virksomhet Gode formidlings- og kommunikasjonsferdigheter Mulighetsorientert evne å bygge enheten videre Motiverende evne å skape trygghet og stolthet Analytisk Strukturert og handlekraftig Samvittighetsfull Selvinnsikt Personlig egnethet vil bli vektlagt. Se gjerne mer informasjon og flotte bilder fra Viken Senter på 13

14 Rekrutteringsprosessen Rekrutteringsprosessen Sikre en målrettet og strukturert prosess Framdriftplan som avklarer tidsplan og fordeling av oppgaver og roller i prosessen. Kravspesifikasjon: En gjennomarbeidet kravspesifikasjon sikrer rett fokus i utlysning og søk, og brukes aktivt i vurderingen av kandidatene. Beskriver nødvendige nøkkekvalifikasjoner, kunnskaper, erfaring, utdannelse og personlige egenskaper Sikre et bredt tilfang av relevante kandidater Annonsering: En attraktiv fremstilling av virksomheten og stillingen skal skape interesse hos de mest attraktive kandidatene. Tekst, språk, grafisk utforming og medievalg vektlegges. Direkte søk etter interessante kandidater gjennom regionalt og nasjonalt nettverk av informasjonskilder. Gjennomgang av egen omfattende database med potensielle kandidater. Velge ut de mest interessante kandidatene Vurdere de utvalgte kandidatenes faglige og personlige forutsetninger for stillingen Sortering og utvelgelse av kandidatene målt opp mot kravspesifikasjonen. Innledende kontakt med disse. Referansesjekk. Kvalitetssikring av kandidater vi ikke har supplerende data på, utover søknad og cv. Atferdstest gjennomføres og benyttes som en del av underlaget for et målrettet intervju, samt gjennomføring av eventuelt case Intervju med 2-4 kandidater. Avsjekk av motivasjon og kvalifikasjoner/egnethet. Ved behov gjennomføres 2. gangsintervju. Referansesjekk. Spørsmål som står igjen etter søknad, test og intervju vektlegges. Kvalitetssikring av kandidatprofil opp mot oppnådde resultater og atferd. Innstilling. Oppfølgingsplan for den utvalgte kandidaten inngår. 14

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75 PROSPEKT Daglig leder Vexti AS Januar 2016 Kontaktpersoner: Linn B. Sollund-Walberg Oddvar Aasan Seniorrådgiver Seniorrådgiver Bedriftskompetanse as Bedriftskompetanse as Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

Kurs- og veiledningsenheten. Program 2011

Kurs- og veiledningsenheten. Program 2011 Kurs- og veiledningsenheten Program 2011 Fredag 14. søndag 16.januar: PREP-kommunikasjonskurs for par Kursleder Janne-Monica A Kaarigstad og Bengt Thorkildsen Sted: Bardufosstun, Målselv Kursstart/slutt:

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Faglig utvikling skal ligge til grunn for utviklingen av Campus Kalvskinnet.

Faglig utvikling skal ligge til grunn for utviklingen av Campus Kalvskinnet. Samling på Stokkøya 27.-28. august Oppsummering Faglig utvikling skal ligge til grunn for utviklingen av Campus Kalvskinnet. Potensialet i samlokaliseringen ligger i mulighetene for tverrfaglighet som

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling 1 Hovedmål for ordningen Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Viken senter. Viken senter. for psykiatri og sjelesorg. Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan maaisto Heijastus taivhaasta, maku maasta

Viken senter. Viken senter. for psykiatri og sjelesorg. Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan maaisto Heijastus taivhaasta, maku maasta Senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Viken senter for psykiatri og sjelesorg Viken senter Spor av himmel, smak av jord Albmi vuhtto, eanan

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Nittedal kommune har som en av strategiene i kommuneplan 2015-2027 og handlingsplan 2015-2018 styrking av det helsefremmende og forebyggende

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Rask psykisk helsehjelp Notodden

Rask psykisk helsehjelp Notodden Fotograf Morten Gjerde Rask psykisk helsehjelp Notodden Implementeringsarbeidet, status, erfaringer, utfordringer? NAPHA Konferanse 25.5.2016 Rask psykisk helsehjelp Notodden Tverrfaglig team kognitive

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 09.12.2010 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2011 Hensikten med dette dokumentet er å kommunisere

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Sluttrapport. «Du og jeg og stoffskiftet»

Sluttrapport. «Du og jeg og stoffskiftet» Sluttrapport for prosjektet «Du og jeg og stoffskiftet» Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2014/FBM9183 Stoffskifteforbundet 1 Forord Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet som er gjort

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Gode samtaler om de vanskelige valgene i jobbhverdagen gir viktig faglig støtte og øker samhørigheten. Christine N. Evensen, KS Den 27.10.14 Hva kan dere forvente av

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Etter å ha gjennomført den tredje ARR Åpen Arena er det et ønske i Kompetansesenteret om å se på sammenhenger og utvikling fra ARR Åpen Arena 2009 2011.

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Pårørende til pasienter og brukere skal bli sett, hørt og fulgt opp av helsepersonell som involverer og støtter dem. Dette gjelder uansett om den pårørende

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

STRATEGIPLAN SPORT & MARKED

STRATEGIPLAN SPORT & MARKED STRATEGIPLAN SPORT & MARKED Sparta sitt mål er å være et topplag i norsk ishockey gjennom å skape glede, engasjement og god underholdning. Vår identitet, tradisjon og gode resultater er skapt gjennom

Detaljer

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling «Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling Pernille Næss, prosjektmedarbeider /rådgiver www.ks.no/etikk-kommune Etikk er kvalitetsarbeid og en naturlig del av fagutviklingen! Prosjekt

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Lederutviklingsprogrammet Kaizen - 2010 / 2011 Ref. nr.: 2009/2398 1 INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV FET KOMMUNE... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FET KOMMUNE... 3 2 LEDERUTVIKLING... 4

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Karrieresenter Østfold. 7.November, Predrag Grozdanic

Karrieresenter Østfold. 7.November, Predrag Grozdanic Karrieresenter Østfold 7.November, Predrag Grozdanic Fakta Oppstart 2009, fast etablert 2012 Organisert som et partnerskap med eget styre 5,6 årsverk Vår visjon: «Vi lar mennesker finne muligheter» Verdier:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Forbedringsarbeid- en happening eller en hverdagsaktivitet? 1 Forord Omsorgskonferansen 2013 hadde tema Kvalitetsforbetring; ein «happening» eller kvardagsaktivitet.

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Team- og prosjektledelse

Team- og prosjektledelse FAGSKOLEUTDANNING NASJONAL PLAN Team- og prosjektledelse Fagskoleutdanning 30 fp 1 Innhold Innledning... 3 Om tilbudet... 3 Om planen... 4 Overordnede læringsutbyttebeskrivelser (O-LUB)... 5 Emneoversikt...

Detaljer