Velkommen til femte samling!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til femte samling!"

Transkript

1 Velkommen til femte samling! 3. og 4. februar 2014 Aljåna Tkachenko Benedikte Homme Fevolden Fornavn Etternavn

2 Hvordan har det gått siden sist? Vi har hatt en samling med veiledere Mange merker endringer i hverdagen, at dere blir bedre til å kommunisere, mer språklig aktive og bedre i norsk Tilbakemelding på tekstene Lytteøvelse (fra norskprøve 3) Skriftlige tekster (rapport fra en tur, «regnehistorie», +++) Oppskrifter se tilbakemelding på bloggen Hva gjør du med tilbakemeldingen? Sjekker du svar på dine kommentarer på bloggen? Har du system på hva du bør jobbe videre med? Snakker du med veilederen om tilbakemelding du får fra oss? Skriver du om tekstene? Hjemmelekser: Lever til oss skriftlige oppgaver Evt. oppgaver som du har gjort og vil få rettet

3 På denne samlingen skal vi jobbe med: ordstilling i leddsetninger bruk av ulike fortidsformer i norsk (verb i preteritum, perfektum og pluskvamperfektum) bruk av preposisjoner å diskutere artikkelen «Kritiserer sukkerfrie barnehager» ord og uttrykk i teksten om ernæring i barnehagen nye ord og uttrykk om mat, kjøkkenutstyr og helse å lese tekster om barnehagehverdagen å diskutere utvalgte temaer fra tekstbøkene Kap. 14, 15, 16 og 17 i Tekstbok 1; Samlingsstund og prosjektjobbing s å lese og samtale om bildebøker å skrive om en lesestund med barn å lese og snakke om en fagtekst om nyelesefrø å bruke datamaskin for språklæring, for å finne informasjon på Internett og skrive korte tekster

4 Planen for i dag: Time Tema/aktivitet Ansvar Benedikte 9-10 Gjennomgang av hjemmeoppgave 1B: Nye ord om mat, kjøkkenutstyr og helse som skriveoppgave Lærerne retter skriftlige oppgaver Ordstilling i leddsetninger Arbeid med tekster i tekstbøkene Gjennomgang av artikkelen «Kritiserer sukkerfrie barnehager" med spørsmål og diskusjon om «Hva er bra mat i barnehagen?» Arbeid i to grupper: LUNSJ Aljåna Benedikte Aljåna/Benedikte På datarom: Skrive en tekst om kosthold i barnehagen I klasserom: Språkutvikling og flerspråklighet Kommunikasjon ved måltidet (verb i infinitiv, presens og imperativ) gjennomgang av hjemmeoppgave 1A og 1C Oppsummering på bloggen Benedikte/Aljåna

5 Nye ord om mat, kjøkkenutstyr og helse (Hjemmeoppgave 1B): - I går handlet jeg i en kolonialbutikk. - Jeg trenger en kjøkkenmaskin med en bolle og et litermål for å lage vafler. - Det var veldig glatt, så jeg falt på isen og slo albuen min. - Jeg trenger et nytt dørslag. - Vi hadde lysfest i barnehagen på torsdag. Da spiste vi linsesuppe sammen med barna og foreldrene, og vi brukte en øse for å dele ut suppen. - Barn holder lettere i en kopp med to hanker. - Jeg kjøpte på apoteket en krem mot tørr hud. - Vi heller olje med en trakt. - Jeg liker å drikke fra et stettglass. - En vinflaske har en etikett. - Jeg kan lage forskjellige typer mat. - Jeg skal gå på tur og ta med termos med kakao.

6 Vi leser og finner leddsetninger Hva er en leddsetning? Hvordan begynner leddsetninger? NB: «og», «for», «men» begynner en hovedsetning og disse ordene regnes som nr.0 Vi leser om samlingsstund på s.22

7 Ordstilling i leddsetninger Leddsetninger begynner med en subjunksjon (at, fordi, siden, selv om, som, når, hvis,...) Leddsetninger kan også begynne med et spørreord (hva, hvem, hvor, hvordan...) Subjunksjon/Spørreord Subjekt Verbal Objekt -... Han sier (at han studerer matematikk). (Hvis været er fint), skal vi gå en tur i skogen. Jeg kom for sent (fordi t-bane var forsinket). Jeg lurer på (hvordan dette problemet kan løses).

8 Plassering av IKKE I hovedsetninger ETTER verbet Eksempler: Per liker ikke sjokolade. T-bane kom ikke. Jeg har ikke lest denne boken. I leddsetninger FORAN verbet Eksempler: Anne sier (at Per ikke liker sjokolade). Jeg kom for sent (fordi t-bane ikke kom). Jeg innrømmer (at jeg ikke har lest denne boken). Det samme gjelder andre ord som setningsadverbialer (f.eks. dessverre, ofte, aldri, alltid, også, fremdeles, osv.)

9 OPPGAVE 6: Skriv ordene ikke var han i riktig rekkefølge inn i setningene under: Han røkte og drakk for mye. Derfor _var han ikke _ frisk. Han bestilte time hos legen fordi han_ikke var frisk. Han bestilte time hos legen, for _han var ikke frisk. Han ville ikke gå til legen selv om _han ikke var frisk. Han trente mye. Likevel _var han ikke frisk.

10 Hva er galt her? Hva er galt med disse setningene? Prøv å skrive dem om 1. Da jeg begynte å jobbe i barnehagen, jeg kunne snakke bare litt norsk. 2. Barnet får beskjed om å kle på seg. Går bort til den voksne for å be om hjelp. 3. Etter 2 år jeg fikk jobb i en barnehage, på småbarnsavdeling. 4. Nå jeg vil studere for å bli bedre i norsk. 5. På jobben er alt klart og enkelt, men vanskelig på skolen.

11 Legg merke til ordstilling i tekstene Kapittel 14 Samspill Amina snakker med mora til Ida: Skriv referat av samtalen, f.eks.: Amina spør mora til Ida om Ida var syk i går. Mora til Ida bekrefter dette og sier at. Kapittel 15 Kapittel 16 Kapittel 17

12 Hjemmeoppgave 2B: Å få i seg: spise, drikke, innta Å erklære: si til noen, (publisere) En sone: et område, en arena Å falle i god jord: bli godt mottatt Misvisende: informasjon som viser noe feilaktig Å være enig i noe: Jeg er enig med deg. /Jeg er enig i det du sa. Å være enige om noe: Lærerne er enige om at studentene bør gjøre lekser. Betenkelig: Redusere: gjøre mindre, minske Å ta av: gå for langt; Nå tar det helt av! (å avta): Synet avtar med alderen. minker, blir dårligere Betenkelig: Det var betenkelig. (= mistenkelig, noe som ikke stemmer, noe som virker litt rart). Å forundre: Det forundrer meg. (= Jeg blir overrasket). Å gå med på: akseptere noe Storfornøyde: = veldig fornøyde

13 Hjemmeoppgave 2B (forts.): Å se forskjell på: skille mellom, fra hverandre For enkelhets skyld: for at det skal være enkelt For sikkerhets skyld: for at det skal være sikkert Drøyt: Er det ikke drøyt? = er det ikke å overdrive? Sukkerhysteri: at man blir redd for sukker, overdrive Å forby: Engang: Å holde seg unna: Å frykte: å være redd for Å ikke synes om noe: = liker ikke det noe særlig Tankegang: en måte å tenke på Reflektere: vise, gjenspeile Anbefaling: et råd

14 Diskusjon Uttrykk for å si sin mening: Jeg er ikke enig i at fordi Jeg tror at.. Jeg synes at Alt med måte - spise litt av forskjellige matvarer Å være måteholdent:

15 Hva er bra mat i barnehagen? Diskusjon med ordstyrer: Hva er bra mat i barnehagen?

16 Nå deler vi oss i to grupper Gruppe 1: går til datarommet Gruppe 2: blir i klasserommet Gruppe 1 (data først): Gruppe 2: (klasse først) Agnieszka Lamia Thirumagal Najma Alba Jamuna Slavica Nesibe Tahira Akberet Miriban Amina Shakeela Shahida Fatou Shyamala Biter Shamaila Nabeela Kabir

17 På datalab mandag Dere skal jobbe med noen nettoppgaver i grammatikk. Slik går du fram: Logg deg på pc-en, bruk brukernavn og passord du får på en lapp Finn nettleseren (f.eks. Internett eksplorer se etter ikonet med bokstaven «E» på skrivebordet). Gå på google, ved å skrive inn øverst i skrivefeltet i nettleseren. Finn bloggen vår: skriv «barnehagenorsk» i søkefeltet på google. På bloggen finner du «5 Mellom samlinger» og så velger oppgavene du skal jobbe med der. Etter fjerde samling Leddsetninger Etter fjerde samling Bruk av mange/mye og få/lite Etter tredje samling - Adjektivbøyning Etter femte samling - Preposisjoner

18 Kapittel 15: Språkutvikling Noen viktige begreper: Tospråklig tospråklighet Flerspråklig flerspråklighet Minoritet - minoritetsspråklig Majoritet majoritetsspråklig Flerkulturell Morsmål Førstespråk Andrespråk Hvilke ord bruker du i barnehagen?

19 Hvem er tospråklig/flerspråklig? Hvem synes du er tospråklig/flerspråklig? Hvilke kriterier bruker dere for å definere flerspråklighet? Språkferdigheter Tospråklighet begynner når en person som snakker ett språk, kan produsere fullstendige meningsfulle ytringer på et annet språk (Haugen, 1953) For å kalle en person tospråklig kreves det at han/hun må beherske begge språkene på innfødt nivå (Bloomfield, 1933) Språkbruk Når en person veksler mellom bruk av to eller flere spark. (Weinreich 1953; Mackey 1970) Opprinnelse En tospråklig person er en som er vokst opp med to språk fra fødselen av Holdninger En tospråklig person er den som selv ser seg selv som tospråklig, eller som andre oppfatter som tospråklig

20 Hvem har rett? Jeg synes at det er viktig at foreldrene til flerspråklige barn snakker..hjemme med barna sine fordi..

21 Kommunikasjon ved måltidet (Hjemmeoppgave 1A): Hva er forskjellen på disse setningene, grammatisk og høflighetsmessig? Send smøret! Sender du smøret? Sender du meg smøret? Sender du smøret til Sara? Kan du sende smøret? Kan du sende meg smøret? Kan du sende smøret, vær så snill? Jeg trenger smøret.

22 Kommunikasjon ved måltidet (Hjemmeoppgave 1A): Infinitiv: Presens : Imperativ: Modalverb + inf: å sende sender Send! Kan du sende? å spise å drikke å smøre å sitte å bruke å skjære Skal jeg skjære..? å dele Vil du dele?

23 Kommunikasjon ved måltidet (Hjemmeoppgave 1A): Hva snakkes det om ved måltidene der dere jobber? Bare om maten og den praktiske organisering av måltidene, eller også om andre situasjoner fra hverdagen og andre ting barna tar opp? Hvem tar initiativ til samtalene og hvilke temaer det snakkes om?

24 Hjemmeoppgave 1C: Eksempel på en arbeidstekst om mat og hygiene: «SE HER ALLE SAMMEN!: Husk å sette grøtkjelen i kaldt vann, dette forenkler rengjøringen.» TAKK. Tekst over en skapdør: «Her kaster vi matavfall.» På døren til vaskerommet: «Denne døren må være låst» På mikrobølgeovnen: «Tørk meg den som spruter meg med!» -- Skilt i et borettslag: «Kjør forsiktig, her leker vår fremtid!» Ved porten til barnehagen: «Lukk porten!»

25 Oppsummering og bloggskriving Hva har du lært i dag? Hva likte du i dag? Hva kan vi gjøre annerledes neste gang?

26 Planen for tirsdag Time Tema/aktivitet: Ansvar: 9-10 Bruk av ulike fortidsformer i norsk Grammatikkoppgaver Skriveoppgave: Skrive om direkte tale til indirekte tale Gjennomgang av oppgave om preposisjoner Benedikte Benedikte Lese fra og samtale om bildebøker, to og to Benedikte LUNSJ Arbeid i to grupper: På datarom: Fylle ut et lesefrø-skjema I klasserom: Lese og snakke om en fagtekst om lesefrø Hjemmeoppgave 4A om vitser Sangstund Oppsummering på bloggen Aljåna/Benedikte Aljåna/Benedikte

27 Vi plukker opp tråden om ordstilling fra i går (oppgave 7 fra arket): Oppgave 7: Ordstilling Hva er galt med disse setningene? Prøv å skrive dem om 1. Da jeg begynte å jobbe i barnehagen, kunne jeg (snakke) bare litt norsk. 2. Barnet får beskjed om å kle på seg. Barnet/Han/Hun går bort til den voksne for å be om hjelp. 3. Etter to år fikk jeg jobb i en barnehage, på (en) småbarnsavdeling/på småbarnsavdelingen i en barnehage. 4. Nå vil jeg studere for å bli bedre i norsk. /For å bli bedre i norsk vil jeg studere nå. 5. På jobben er alt klart og enkelt, men det er vanskelig på skolen.

28 Verbtider i norsk: Presens Preteritum Presens perfektum Preteritum perfektum Presens futurum Presens futurum perfektum Preteritum futurum Preteritum futurum perfektum leser, går, kjører leste, gikk, kjørte har lest, har gått, har kjørt hadde kjørt, hadde lest, hadde gått skal lese, skal gå, skal kjøre skal ha kjørt, skal ha lest, skal ha gått skulle kjøre, skulle lese, skulle gå skulle ha kjørt, skulle ha lest, skulle ha gått

29 OPPGAVE: Preteritum (Oppgave hentet fra nettsidene til Praktisk norsk 2) Skriv inn preteritum av verbet til venstre: (koste) Maten 300 kroner. (glemme) Jeg glemte_ å gå til tannlegen i går. (bo) Hvor _bodde_ dere før? (ha) Hun _hadde_ jobb på et hotell. (gjøre) Hva _gjorde_ du i går? (spørre) Jeg spurte_ læreren om hjelp.

30 OPPGAVE: Geitekillingen som kunne telle til ti (Prøysen) Strek under alle verb i preteritum i teksten mens vi leser den. Strek også under eventuelle ord du ikke kjenner fra før av.

31 Ordliste: Geitekillingen som kunne telle til ti (Prøysen) Brølte ropte (å brøle brøler brølte har brølt) vrinsket - lagde hestelyd (å vrinske vrinsker vrinsket har vrinsket) rautet «sa mø» (å raute rauter rautet har rautet) åt spiste (å ete eter åt har ett) gras gress Sjølveste selveste Pilte av gårde løp sin vei (å pile piler pilte har pilt) eng (f) slette med plantevekster grastuer gresstuer («liten tue kan velte stort lass») utmarka ubebodd og udyrket terreng «svært til fart» voldsom fart/litt av en høy fart «Det var da svært til mas, da!»

32 Ordliste: Geitekillingen som kunne telle til ti (Prøysen) galopperte løp fort (å galoppere galopperer galopperte har galoppert) «Raggetassen» - «tøysekoppen» fór dro/reiste (å fare farer fór har fart) hane høne gol «sa kykeliky» (å gale galer galte har galt) «tok spenntak» «spente fra» spratt hoppet (å sprette spretter spratt har sprettet) djupest dypest «stopp en halv!» stopp litt, vent litt! los «sjønavigatør» anker tung ting festet til båt i en lenke kjetting lenke i metall elvebredd kanten av terrenget ved elven frakte transportere Seilte kjørte med seilbåt (å seile seiler seilte har seilt)

33 Verb i preteritum i Geitekillingen som kunne telle til ti Var Hadde Gikk Stod Kom Hørte Så Sa Følte Begynte Åt/spiste Trakk Seilte Skreik/skrek Tok Rautet Skønte Telte Ble Spurte Fulgte Spratt Pilte Brølte Satte Hørte Vrinsket Brakk Sov Lå Galopperte Gol

34 Preteritum og perfektum («presens perfektum»): Både preteritum og perfektum brukes for å beskrive hendelser i fortid som er avsluttet: Preteritum: Han reiste i går. Perfektum: Han har reist til Italia. Preteritum: Norge var i union med Danmark i over 400 år. Perfektum: Norge har vært i union med Danmark.

35 Preteritum: Preteritum brukes for å beskrive hendelser i fortid når vi er interessert i: Hva som skjedde: Hva gjorde dere i helgen? Vi gikk på tur. Når det skjedde: Når traff du henne? Jeg traff henne rett før jeg traff deg. Hvordan det skjedde: Hvordan møttes dere? Vi møttes tilfeldig på bussholdeplassen. Preteritum brukes ofte sammen med uttrykk om fortid/tidsangivelser om fortid som i går, i fjor, forrige uke, for. siden, i 2008, o.l. Jeg studerte matematikk i I går tok jeg trikken til byen. De hadde fri (i) forrige uke.

36 Preteritum vs. Perfektum Preteritum står oftest sammen med uttrykk om fortid: Han kom hit i forrige uke. De reiste til Portugal i forteller om en fortidig hendelse, uavhengig av hendelsens betydning for nåtiden: Han brakk armen. De reiste på ferie. Perfektum står oftest sammen med uttrykk om nåtid: Han har nettopp kommet. De har nettopp reist til Portugal. forteller om en fortidig hendelse ut ifra et nåtidsperspektiv: Han har brukket armen. De har reist på ferie.

37 OPPGAVE: Preteritum eller presens perfektum Sett inn verbene i parenteser i preteritum eller presens perfektum: (Oppgavene er hentet fra Universitetet i Oslos nettsider.) (flytte) Vi _har flyttet_ fra Bergen. Vi _flyttet_ i forrige måned. (bo) Før bodde vi i Oslo. Nå _har vi _bodd_ i Bodø i fem uker. (lese) Ja, jeg har lest avisen. Jeg leste den på bussen. (være) Jeg _har aldri vært i Brasil. Men jeg var i Peru i fjor. (spise) Vi _har ikke spist lunsj ennå. Vi _spiste_ sen frokost. (drikke) Har_ dere drukket kaffe? Ja, vi drakk kaffe for en stund siden. (ta) Hun har tatt norskprøven. Hun tok den i fjor. (gjøre) Har du gjort hjemmeleksa? Ja, jeg gjorde den i dag morges. (gå) Jeg har gått på norskkurs i to måneder nå.

38 Preteritum bøying av regelmessige og uregelmessige verb Regelmessige verb har endelse i preteritum: -et/-a ventet/venta (å vente) jobbet/jobba (å jobbe) -te kjørte (å kjøre) Kjøpte (å kjøpe) -de levde ( bygde -dde hadde bodde trodde Uregelmessige verb har for det meste ikke endelse i preteritum: var (være) fikk (få) kom (komme) fant (finne) drakk (drikke) Noen uregelmessige verb har endelse i preteritum, samt vokalendring i tempusbøyingen: gjorde (gjøre) fortalte (fortelle) spurte (spørre)

39 OPPGAVE: Preteritum eller perfektum? Bor du i Bergen nå? Ja, jeg har bodd her i to år nå. Nei, men jeg bodde der for noen år siden. Nei, jeg har alltid bodd i Haugesund. Har du studert norsk? Ja, jeg studerte norsk i fjor. Ja, jeg har studert norsk i flere år. Nei, jeg _har_ ikke _studert norsk. Hvor har du jobbet? Jeg har jobbet på en skole i to år nå. Fra 2003 til 2005 jobbet jeg på sykehus.

40 Direkte og indirekte tale: Teksten på side 23 i Tekstbok 1: Amina snakker med faren til Karina Direkte tale: Faren: «Jeg kommer for å hente Karina.» Amina: «Ja, her er hun. Hun sitter på benken.» Faren: «Men Karina, hvorfor gråter du?» Amina: «Det er ikke farlig, hun falt og slo seg på kneet.» Indirekte tale: Faren til Karina sier at han kommer for å hente Karina. Amina svarer at Karina er der og at hun sitter på benken. Faren til Karina spør Karina hvorfor hun gråter. Amina sier at det ikke er farlig, at hun/karina falt og slo seg på kneet.

41 Direkte og indirekte tale: Vi gjengir direkte tale som indirekte tale ved å lage leddsetninger med subjunksjonene at og om: Barna går på skolen. Hun forteller at barna går på skolen. Er Anna hjemme? Hun spør om Anna er hjemme. Er Anna hjemme? Jeg tror ikke (at) Anna er hjemme. Kommer Johan? Hun spør om Johan kommer. «Jeg tar trikken til jobb.» Han forteller at han tar trikken til jobb/(jobben). «Er du forkjølet, Nils?» Hun spør om Nils/han er forkjølet. «Jeg er litt trøtt i dag.» Han sier at han er litt trøtt i dag. Husk: «å si at», «å spørre om»: Han sier at han er trøtt./han sa at han var trøtt. Han spør om hva klokken er./han spurte om hva klokken er.

42 Preposisjoner: Preposisjoner har en rekke ulike betydninger: Sted: i (i byen) til (til byen) under (under bordet) foran (foran huset) blant (blant publikum) Tid: i (i dag, i sommer) på (på onsdag, på en time) om (om en time) Måte: med (med en hammer, med en visp, med bussen) Tilhørighet: til (bilen til Kari) Det er ikke alltid så lett å systematisere betydningene til preposisjoner.

43 Oppgave om preposisjoner: Hvilke ord er preposisjoner? 314?fag=27 Oppgave på ark: På badestranden

44 Gruppearbeid med bildebøker: Grupper: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Najma, Fatou og Lamia Jamuna, Biter og Agnieszka Tahira, Slavica og Amina Kabir, Miriban, Nabeela og Shakeela Nesibe og Akberet Alba og Thirumagal Shahida, Shyamala og Shamaila

45 Skrive om en lesestund Viktige momenter å ta med Eksempler på formuleringer Hvilken bok leste du? Jeg leste boken.. Hva handler boka om? Boken handler om.. Hvem leste du for? Hvordan leste du? Hvordan reagerte barna? Har du observert noen elementer fra boka i barnas lek seinere? Jeg leste boken sammen med barn i alderen til..år. Jeg leste boken for.. x-åringer. Vi satt Jeg holdt boka Barna sa. Barna gjorde Senere la jeg merke til at..

46 Skrive en praksisfortelling om en bokstund Jakob og Neikob: En dag leste jeg boken "Jakob og Neikob" med seks fireåringer. Boken er på nynorsk og handler om Jakob som sier "ja" til alt og Neikob som sier "nei" til alt. De var venner først og bodde i samme hus, men så flyttet de fra hverandre fordi Jakob sa "ja" til alle selgere og kjøpte absolutt alt. Men Jakob syntes det var kjedelig å bo alene og inviterte Neikob på en tur. Jakob måtte stille Neikob et lurt spørsmål: "du sier vel ikke nei til en biltur?", for ellers sa jo Neikob alltid «nei!». Vi satt på gulvet, jeg foran barna, og leste i boken. Jeg leste teksten på hvert oppslag og viste barna bildene fra boka. Mens vi leste, reagerte noen av barna på spørsmålene i boka og sa høyt "ja" eller "nei". På slutten av boka sier Neikob plutselig "ja", og barna har lagt merke til at Neikob smiler på det siste bildet. Etter at vi hadde lest denne boken, likte barna å stille spørsmål på en lur måte, slik Jakob gjorde i boka. "Du sier vel ikke nei til å lese?" spurte en av guttene meg noen dager senere.

47 Datalab på tirsdag skrive om en lesestund Logg deg på datamaskinen og finn programmet «Word» under Microsoft Office Begynn å skrive i det nye dokumentet. Svar først på spørsmålene om en bokstund. Så kan du skrive en praksisfortelling som en sammenhengende tekst. Husk å lagre teksten din (f.eks. på minnepinne eller på skrivebordet). Gå inn på bloggen, under «4 Oppgaver» finn «Oppgaver om boklesing» (nederst på listen) Marker teksten du skrev i Word, kopier den (CTRL+C) og sett inn i kommentarfeltet på bloggen (CTRL+V) Husk å skrive navnet ditt og e-postadressen i kommentaren. Publiser når du er ferdig.

48 Hjemmeoppgave 4A: Kjenner du til noen vitser eller rim som barna bruker i barnehagen? Spør barna og skriv ned 2-3 vitser eller rim/regler som du har hørt i barnehagen den siste måneden. Publiser dem på bloggen, under Oppgaver Vitser og rim fra barna.

49 Sangstund med Slavica: Hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg vi står, Og se: Nå vil vi marsjere. Bukke, nikke, neie, snu oss omkring, Danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønske deg av hjertet alle gode ting, Og si meg så hva vil du mere? GRATULERER! Høyt våre flagg vi svinger, hurra! Ja, nå skal vi riktig feste! Dagen er din, og dagen er bra, og du er den aller beste! Se deg om i ringen hvem du vil ta! Dans så en dans med den du helst vil ha! Vi vil alle sammen svinge oss så gla ; og en av oss skal bli den neste - TIL Å FESTE!

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Margareth Sandvik margareth.sandvik@hioa.no Fornavn Etternavn 05.11.2013

Detaljer

Velkommen til kurset BARNEHAGENORSK. Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme F. Benedikte-homme.fevolden@hioa.no

Velkommen til kurset BARNEHAGENORSK. Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme F. Benedikte-homme.fevolden@hioa.no 7. OKTOBER 2014 Velkommen til kurset BARNEHAGENORSK Første samling 7. 8. oktober 2014 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme F. Benedikte-homme.fevolden@hioa.no Program for dagen Presentasjonsrunde

Detaljer

Velkommen til 4. samling!

Velkommen til 4. samling! Velkommen til 4. samling! 4. samling 13.-14. januar 2014 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme Fevolden Benedikte-homme.Fevolden@hioa.no Fornavn Etternavn 15.01.2014 Hvordan har det

Detaljer

Velkommen til kurset BARNEHAGENORSK

Velkommen til kurset BARNEHAGENORSK 8.Oktober 2015 Velkommen til kurset BARNEHAGENORSK Første samling 8. 9. oktober 2015 Ingvild Alfheim Ingvild-kristin.alfheim@hioa.no Kari Bratland Kari.bratland@hioa.no Eivind Karlsson Eivind.karlsson@hioa.no

Detaljer

Velkommen til 6. samling!

Velkommen til 6. samling! Velkommen til 6. samling! 24. og 25. februar 2014 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme Fevolden benedikte-homme.fevolden@hioa.no Fornavn Etternavn 25.02.2014 Hvordan har det gått siden

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Velkommen til tredje samling!

Velkommen til tredje samling! Velkommen til tredje samling! 9.-10. desember 2013 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme Fevolden benedikte-homme.fevolden@hioa.no Margareth Sandvik margareth.sandvik@hioa.no Fornavn

Detaljer

Velkommen til faglig seminar om språkveiledning!

Velkommen til faglig seminar om språkveiledning! Velkommen til faglig seminar om språkveiledning! 17. november 2014 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme Fevolden benedikte-homme.fevolden@hioa.no Fornavn Etternavn 18.11.2014 Program

Detaljer

Forslag til etterarbeid: Les mer om ordstilling i e-boka, og gjør oppgavene til tema 5 i grammatikkoppgavene i programmet, Del 1.

Forslag til etterarbeid: Les mer om ordstilling i e-boka, og gjør oppgavene til tema 5 i grammatikkoppgavene i programmet, Del 1. Middagen Ordbank Substantiv Verb Adjektiv Måltider et kjøkken å lage god en frokost en kjøkkenbenk å koke vond en lunsj en komfyr å steke stygg en middag ei/en gryte å skjære gretten kveldsmat(-en) ei/en

Detaljer

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av:

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av: Klasse H Uke 41 5.10-9.10.2015 Navn: Sett av: 1 Denne uka skal jeg lære: (Skriv her på mandag) 1) 2) 3) 4) Denne uka har jeg lært: (Skriv her på fredag) 1) 2) 3) 4) 2 Uke: 41 Dato: 5.10-9.10.2015 Gruppe:

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 12 Når går bussen? Dette kapittelet handler i stor grad om ulike transportmidler. Åpningsbildet på side 174 gir rik anledning

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Uke: 10 Navn: Gruppe: G

Uke: 10 Navn: Gruppe: G Uke: 10 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Fritid og følelser Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Klar, ferdig, norsk!» og «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Nettsider: Bildeordbok

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Bøker barna er opptatt av og viser stor iver og glede ved høytlesning og ved egen lesing.

Bøker barna er opptatt av og viser stor iver og glede ved høytlesning og ved egen lesing. Tilbakeblikk fra de to siste ukene på avdelingen : Barna er opptatt av snømenn, vi har en stor snømann som henger på veggen vår og vi har sang og vers om snømannen. Når vi er ute i snøen vil barna gjerne

Detaljer

Velkommen til andre samling!

Velkommen til andre samling! Velkommen til andre samling! 18.-19. november 2013 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme Fevolden benedikte-homme.fevolden@hioa.no Margareth Sandvik margareth.sandvik@hioa.no Fornavn

Detaljer

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm Kapittel 4 Spor 14, lærer-cd 1 Kapittel 4, oppgave 1. Strukturøvelse. Presens perfektum. Svar med samme verb i presens perfektum, slik som i eksempelet. Skal du lese avisen nå? Nei, jeg har lest avisen.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle Uke: 14 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Integrering Antirøykekampanje Lærebøker: «Norsk start 8-10», «Klar, ferdig, norsk!» Grammatikk: Substantiver, verb 10. klassingene: HUSK KG - TEST PÅ FREDAG!!!

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Side 1 av 5. Pepperkakegutten

Side 1 av 5. Pepperkakegutten Side 1 av 5 Pepperkakegutten Det var en gang et lite hus ved en liten skog, der bodde det en gammel dame, en gammel mann og en liten gutt. En dag sa damen til den lille gutten: - Jeg vil bake en pepperkakegutt

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

GRAMMATIKK. birgit.walter@stavanger.kommune.no

GRAMMATIKK. birgit.walter@stavanger.kommune.no Ingrid Værum Larsen GRAMMATIKK. ingrid.verum.larsen@stavanger.kommune.no birgit.walter@stavanger.kommune.no HVEM ER DERE? Kontaktlærere? Faglærere? I norsk? SNO? Barnetrinn/ungdomstrinn? Hvor mye grammatikk

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annerledes enn alle andre dager. En stor bursdag der alle er invitert, tenker Mina,

Detaljer

Geitekillingen som kunne telje til ti av Alf Prøysen

Geitekillingen som kunne telje til ti av Alf Prøysen Geitekillingen som kunne telje til ti av Alf Prøysen Det var ein gong ein liten geitekilling som hadde lært å telje til ti. Da han kom til ein vasspytt, stod han lenge og såg på spegelbiletet sitt i vatnet,

Detaljer

Velkommen til 8. og siste samling!

Velkommen til 8. og siste samling! Velkommen til 8. og siste samling! 7. og 8. april 2014 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme Fevolden benedikte-homme.fevolden@hioa.no Fornavn Etternavn 11.04.2014 Hvordan har det gått

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn. Matematikk. Uke 36 Eleven skal : - tavleundervisning

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn. Matematikk. Uke 36 Eleven skal : - tavleundervisning Uke:36 og 37 Info: - Viktig at alle leverer alle lapper som skal være levert og at karakterkortet kommer tilbake. - Vi gjennomfører kartleggeren i uke 37 og 38. - 9.9 blir det foreldremøte, eget skriv

Detaljer

Oppgaver til kapittel 4

Oppgaver til kapittel 4 Oppgaver til kapittel 4 Versjon: 15. mai 2015 Det anbefales at du løser oppgavene med penn på egne ark. > Oppgaver til side 168 Oppgave A. Gi en analyse av disse setningene der du markerer setningsledd

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Hennes ukjente historie

Hennes ukjente historie Hennes ukjente historie 19. oktober 1957 Der sto den. Den lille, svarte, rosemalte boksen. De rosa håndmalte rosene strakk seg over lokket, og dekket hele overflaten. Og i midten av den ene rosen foran,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

for minoritetsspråklige elever Oppgaver

for minoritetsspråklige elever Oppgaver Astrid Brennhagen for minoritetsspråklige elever Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no Internett:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Klasse. Uke 1 04.01-.08.01.2016. Navn: Sett av:

Klasse. Uke 1 04.01-.08.01.2016. Navn: Sett av: Klasse H Uke 1 04.01-.08.01.2016 Navn: Sett av: Les høyt og fortell på norsk Ukedag Mandag Jeg leste (skriv navnet på boka du leste): Jeg fortalte til: Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Denne

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Uke: 5 Navn: Gruppe: G

Uke: 5 Navn: Gruppe: G Uke: 5 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Astrid Lindgren Aktiviteter og interesser Lærebok: «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan skrive en presentasjon av ei bok jeg har lest. Jeg

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse Månedspost for mars 2012 Bukkene Bruse Tilbakeblikk februar: Vi har jobbet med prosjektet om jorden og universet. Vi har dokumentert arbeidet vårt gjennom å lime de forskjellige planetene på gulvet. Dette

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

VURDERINGER AV EKSEMPELSVAR TIL NORSKPRØVE, DELPRØVE I SKRIFTLIG FRAMSTILLING NIVÅ A1 A2

VURDERINGER AV EKSEMPELSVAR TIL NORSKPRØVE, DELPRØVE I SKRIFTLIG FRAMSTILLING NIVÅ A1 A2 1 NIVÅ A1 A2 Eksempeltekst 1 Oppgave 1, Skrive melding: Kandidaten svarer på oppgaven og skriver ved hjelp av enkle setninger og fraser en kort og enkel e-post om hva han/hun skal gjøre i helgen. Oppgave

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne lære nye spanske

Detaljer

a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn riktig ord uten å

a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn riktig ord uten å Innhold Forord......................................................... 17 Om å bruke Nå begynner vi!.... 19 Om hele lærebokserien Nettressursene: www.norskfordeg.no gruppen Læreplanen som grunnlag for

Detaljer

Norsk minigrammatikk bokmål

Norsk minigrammatikk bokmål Norsk minigrammatikk bokmål Ordklassene Substantiv Adjektiv Artikler Pronomen Tallord Verb Adverb Konjunksjoner Preposisjoner Interjeksjoner ORDKLASSENE Den norske grammatikken inneholder ti ordklasser:

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Til nye vikarer / ansatte!

Til nye vikarer / ansatte! 1 2 Til nye vikarer / ansatte! Velkommen til oss! Dette heftet er en samling av ulik informasjon som kan være greit å vite når du skal jobbe i barnehagen. Det er viktig at du setter deg inn i arbeidet,

Detaljer

Barnehagenorsk: Velkommen til 4. samling! 9. 10. desember

Barnehagenorsk: Velkommen til 4. samling! 9. 10. desember 15. JANUAR 2015 Barnehagenorsk: Velkommen til 4. samling! 9. 10. desember Elena Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme Fevolden benedikte-homme.fevolden@hioa.no PRESENTASJONE NS TITTEL Hvordan

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2009 1 Hva vektlegger Språkpermen? Hensikten med kartleggingen: I Språkpermen

Detaljer

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER Nivå 1 Substantiv, kjønn Norske substantiver har tre kjønn (genus). Kjønnene har ulik artikkel: Hankjønn: en gutt, en mann, en bil, en by Hunkjønn: ei jente, ei klokke,

Detaljer

Forord... 17. Om å bruke Nå begynner vi!... 19. 1 Hei!... 31. 2 Presentasjon av familien til Johanne... 36. 3 En vanlig dag... 41

Forord... 17. Om å bruke Nå begynner vi!... 19. 1 Hei!... 31. 2 Presentasjon av familien til Johanne... 36. 3 En vanlig dag... 41 Forord... 17 Om å bruke Nå begynner vi!... 19 Om hele lærebokserien Nettressursene: www.norskfordeg.no Læreplanen som grunnlag for Nå begynner vi! Trollmor Grunnboka: Innledningskapitlene Grunnboka: Grammatikken

Detaljer

Fasit til oppgaver i Språk i skolen, kapittel 4. Versjon: 15. mai 2015

Fasit til oppgaver i Språk i skolen, kapittel 4. Versjon: 15. mai 2015 Fasit til oppgaver i Språk i skolen, kapittel 4. Versjon: 15. mai 2015 S V IO DO 1) Hun gav ham (nøklene). Oppgave A og B S V IO DO 2) (Politimannen) gav dem (bøter). S V IO DO 3) (Mamma) sendte meg (nye

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER Nivå 2 SUBSTANTIV Ubestemt artikkel I de fleste tilfeller kan man ikke vite hvilken artikkel et substantiv har. Man må lære artikkelen sammen med substantivet. Predikativ

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER Nivå 3 SUBSTANTIV Nasjonalitetsord Ord som betegner personer fra et land, skal skrives med liten bokstav. De skal normalt ikke ha artikkelen en foran når de forteller

Detaljer

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR SOSIAL kompetanse barnehagens satsingsområde For at barna skal utvikle sosial kompetanse, må vi som voksne være nære, varme og engasjerte! 3-åringen har en sterk vilje, men trenger støtte til konfliktløsning.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar.

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Bestefar har hørt på værmeldingen at det skal være fint vær hele dagen. Frida og Sofus lurer på hva de skal ha med seg på båtturen. "Dere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR 2014. Hei alle sammen! Tusen takk for enda en fin måned sammen med deres små herlige barn. Nå er februar også gått og vi merker på barnegruppen at de er blitt større

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Periodeplan Januar- Mars 2009

Periodeplan Januar- Mars 2009 Periodeplan Januar- Mars 2009 Innledning Ett nytt år har begynt og vi ser frem til å oppleve mye spennende de neste 3 måneder inne på Konglius. I denne planen vil vi gå igjennom hvordan vi arbeider på

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage. ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.no NÆRSNES BARNEHAGE 1 Innledning Velkommen til Nærsnes barnehage. Årsplanen 2015/16

Detaljer

MAURTUA APRIL OG MAI 2015

MAURTUA APRIL OG MAI 2015 MAURTUA APRIL OG MAI 2015 APRIL Som i mars, har vi i april har vi hatt alle årstider. På solfylte dager har vi spist lunsj ute. Når vi spiser ute, bestiller barna mat og vi voksne og 2 3 av de eldste barna

Detaljer

Arbeidsplan for 7a uke 35 Beskjeder:

Arbeidsplan for 7a uke 35 Beskjeder: Arbeidsplan for 7a uke 35 Beskjeder: Navn: Da er vi i gang igjen. Tenk som tida går, sjuende klasse allerede! Håper alle har hatt en energigivende sommer og er klare for nytt skoleår. Det er koselig å

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke

Detaljer

Den lille røde høna. Folkeeventyr

Den lille røde høna. Folkeeventyr Side 1 av 5 Den lille røde høna Folkeeventyr Det var en gang en flittig liten rød høne. Hun bodde på en gård med en lat and, en lat katt og en lat gris. En dag da den lille røde høna gikk omkring og lette

Detaljer

Uke: 3 Navn: Gruppe: G

Uke: 3 Navn: Gruppe: G Uke: 3 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Yrker / Hvem jobber på skolen Lærebok: «Norsk start 8-10», «Norsk pluss ungdom», «Enkel norsk grammatikk» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan fortelle om hvem

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Teskjekjerringa Februar Oppvekst- og kulturetaten

Teskjekjerringa Februar Oppvekst- og kulturetaten Da er enda en vintermåned forbi og vi gleder oss over at Mars banker på døra og vil inn. Vi har kost oss masse i Februar. Det har vært karneval. Alle som deltok syntes at dette var en artig fest. Vi startet

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Viktig informasjon om Microsoft lisenser og din PC

Viktig informasjon om Microsoft lisenser og din PC Viktig informasjon om Microsoft lisenser og din PC Når du nå avslutter din skolegang i Sør-Trøndelag fylkeskommune, kan du få med deg Microsoftprogramvare som du har benyttet til odel og eie. Dette krever

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

engelsk, og det var vanskelig å skjønne hvordan den digre, tunge sognepresten hadde klart å finne en så liten, lett dame i England.

engelsk, og det var vanskelig å skjønne hvordan den digre, tunge sognepresten hadde klart å finne en så liten, lett dame i England. 3.11.1984 På skråss Da jeg besvimte prestefruen For noen uker siden fortalte jeg om den gangen jeg var syk og hadde skarlagensfeber. Da fikk jeg trekkspill av faren min. Så satt jeg der i sengen og øvde

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120 Intensive Intermediate Norwegian, Level II Skriftlig eksamen (3 timer)

Detaljer

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Introduksjon Vi begynner med å bygge en enkel datamaskin. Etter å ha brukt litt tid på å bli kjent med hvordan datamaskinen virker, bruker vi den

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA -MAI 2015-

MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA -MAI 2015- MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG -MAI 2015- Oppsummering av april : Vi har hatt god erfaring med å dele skolegruppa i to på tvers av Marihøna og Humla. Ungene leker med noen de ikke leker så mye med til vanlig

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com LiMBO (28.11.2015) Av Iver Jensen og Hanna Suni Johansen (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com 1. INT. PASIENTROM, PSYKIATRISK SYKEHUS KVELD (23) står og ser ut av vinduet. I vinduet

Detaljer

Månedsbrev Harelabben Desember 2014

Månedsbrev Harelabben Desember 2014 Månedsbrev Harelabben Desember 2014 Viktige datoer i desember: 27.12 Leo 3 år 31.12 Svein 22 år 12. 12. Lysfrokost 16.12 Nissefest på Furutoppen kl.18.00 17.12 Julebord for Harelabben 19.12 Juletreff med

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Periode 1: 34-39 Kunne ha samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet. Kunne bruke språkets alfabet

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFU0202 Norsk for utlendinger, trinn 2. Studentnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFU0202 Norsk for utlendinger, trinn 2. Studentnummer: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier EKSAMENSOPPGAVE NFU0202 Norsk for utlendinger, trinn 2 Studentnummer: Faglig kontakt under eksamen: Sissel Robbins

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer