Forskningsrådets virkemidler Forsknings- og innovasjonsstøtte. Seniorrådgiver Eline Skard Avdeling for energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsrådets virkemidler Forsknings- og innovasjonsstøtte. Seniorrådgiver Eline Skard Avdeling for energi"

Transkript

1 Forskningsrådets virkemidler Forsknings- og innovasjonsstøtte Seniorrådgiver Eline Skard Avdeling for energi

2 Forskningsrådet Nasjonalt forskningsstrategisk og finansierende organ Iverksetter av forskningspolitiske målsettinger Fremmer innovasjon i samspill mellom forskningsmiljøene, næringslivet og den offentlige forvaltningen

3 Relevante programmer/støtteordninger: ENERGIX BIA SKATTEFUNN HORIZON 2020 ERA-NET SMART CITIES & COMMUNITIES?

4 ENERGIX skal utvikle ny kunnskap og løsninger for: Energipolitikk, -økonomi og samfunn Fornybar energi Vann Vind og hav Sol Bio Energisystemet Integrasjon Balansetjenester og lagring Smartnett og komponenter Energibruk og konvertering Bygg Industri Hydrogen Biodrivstoff Batteri Nye energikonsepter

5 ENERGIX ca 260 prosjekter, 380 MNOK i 2013 ENERGIX 2013: ca 380 MNOK ink overføringer 87,0 32 % 23,3 9 % 10,2 4 % 8,9 3 % 96,2 35 % 46,2 17 % Fornybar energi Energisystemet Energibruk og konvertering Energipolitikk og marked Nye konsepter Int. stimuleringsmidler ENERGIX - fordeling løpende portefølje 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Annet Innovasjonsprosjekter Kompetanseprosjekter Forskerprosjekter Tre prosjekttyper Brukerstyrte innovasjonsprosjekter Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning Forskerprosjekter

6 Energibruk og konvertering Energibruk og konvertering MNOK Biodriv stoff 16 % Hydrogen 18 % Batteri 20 % Bygg 19 % Industri 25 % Energibruk i bygg: Innføring av passivhus og ambisjoner om pluss-hus setter agendaen for nye integrerte løsninger, også ved rehabilitering, der en samlet bygningsmasse i større grad må sees i sammenheng Smartnett og komponenter: Ivaretagelse av høy forsyningssikkerhet og miljøstandard samtidig som brukervennligheten og mulighetene for effektiv drift og utvikling bedres.

7 INTERACT effektiv bruk av spillvarme Sintef Energi Efficient interaction between energy demand, surplus heat/cool and thermal storage in building complexes Tot. Prosjektkostnader: 16,8 mill Forskningsrådet: 13,1 mill

8 UPGRADE oppgradering av yrkesbygg til passivhusstandard Asplan Viak Mål: Etter prosjektet skal det være mulig å gjennomføre helhetlig oppgradering av kontorbygg etter passivhuskonseptet med tilfredsstillende lav risiko basert på den kunnskap som er tilgjengeliggjort gjennom prosjektet. Tot. Prosjektkostnader: 15,9 mill Forskningsrådet dekker 5,9 mill.

9 BEVISST beslutningsprosesser i borettslag Sørlandet Boligbyggelag Strategier og visuelle virkemidler for oppslutning om bærekraftig oppgradering i boligbyggelag og boligselskaper Tot. Prosjektkostnader: 4,2 mill Forskningsrådet finansierer 50 prosent

10 Årets utlysninger Utlysningene 2014 legges ut før påske Søknadsfrist forskerprosjekter og kompetanseprosjekt 3.september Søknadsfrist innovasjonsprosjekter 15.oktober Søkerseminar i Oslo 15.mai Vi håper dere tar kontakt med oss: Eline Skard Ane Brunvoll

11 BIA - Brukerstyrt innovasjonsarena: BIA er en åpen arena med sikte på å fremme økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom støtte til forskningsbasert innovasjon.

12 BIAs portefølje i 2012: 260 mill.kr 137 innovasjonsprosjekter, 32 kompetanseprosjekter, Prosess industri 26 % Farmasi, medisin, bioteknologi 16 % Vareproduksjon 29 % Konkurransedyktig næringsliv 32 % Helse, velferd og omsorg 26 % Kunnskaps-, teknologi og IKT-næringen 20 % 50 årsverk Ph.D 16 årsverk post doc Annen tjenesteyting 1 % Bygg, anlegg og eiendom 8 % Bærekraftig næringsutvikling 26 % Bærekraftig samfunnsutvikling - urbanisering og demografisk endring 16 %

13 Miljøteknologi i BIA 68 prosjekter 54 millioner til miljøteknologi i 2012 Avfall Resirkulering Materialteknologi Drikkevann Bygging Transport. Windy Boats AS, K. A. Rasmussen AS, Norsk Titanium Components AS, SINTEF, Norges Geotekniske Institutt,Hydro Aluminium, Alcoa Norway AS, Scandinavian Business Seating AS, Kebony ASA, Thor Energy AS, Jotun A/S, Plasto, Raufoss Water and Gas AS,Elkem AS, Statoil ASA, Snøhetta AS, Statsbygg, Titech AS, Eramet AS, Veolia Miljø AS, Colifast AS, Marex AS, THE QUARTZ CORP AS, NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS, METALPLAS AS, CORENTIUM AS ACOUSTIC ONE AS, NCC CONSTRUCTION AS, SKANSKA NORGE AS, SALSNES FILTER AS, SCANWATT AS, WASHINGTON MILLS AS, GASSECURE AS

14 On-line near real time tools for monitoring water quality, Colifast AS Nytt prosjekt i 2012 Målet med prosjektet er å utvikle bedre hurtigmetoder for overvåkning av vannkvalitet, som gjør det mulig å ta beslutninger basert på dagens vannkvalitet, ikke gårsdagens vannkvalitet. Prosjektet fokuserer på to ulike anvendelsesområder: 1. On-line overvåkning av drikkevannskvalitet som kombinerer sanntidsinformasjon fra kontinuerlig måling av endringer i UV-VIS spektra med Colifast ALARM som 9-15 timer senere bekrefter eventuell tilstedeværelse av E. coli (fekal forurensning). 2. Hurtigmetode for påvisning av levende organismer i ballastvann som kan brukes ved «port-state control» i

15 Nye prosjekter og utlysninger BIA i 2014 Innovasjonsprosjekter i næringslivet Søknadsfrist: søknader til behandling Vedtak fattet av programstyret Neste søknadsfrist Planlagt frist: Planlagt skissefrist: Kompetanseprosjekter: Søknadsfrist: søknader til behandling: Vedtak fattes av programstyret Neste søknadsfrist Ikke avklart Kan bli våren 2015 etter SFI-vedtak

16 SkatteFUNN en incentivordning for næringslivet Hva er SkatteFUNN? En skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvkling Bedrifter som er skattepliktige til Norge kan søke Man må ikke være i skatteposisjon For alle næringer og selskapsformer Bedriften velger tema for prosjektet

17 SkatteFUNN hva ser vi etter? Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess? Er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning? Vil utviklingen kreve systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap? Les mer på:

18

19

20

21

22

23 ERA-NET Smart Cities & Communities? Søknadsfrist i mai for å opprette ERA-NET Forskningsrådet deltar i prosessen Grunnlag for felles utlysning: - deltakerlandene putter penger i potten - Kommisjonen «topper» med 50% av innsatsen

24 Takk for meg! Eline Skard