LIKE MULIGHETER INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIKE MULIGHETER INNHOLD"

Transkript

1 2007 EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring LIKE MULIGHETER Aktiv ungdom gir støtte til nasjonale og internasjonale prosjekter. Programmet ga i ,7 millioner kroner i støtte til 90 prosjekter med til sammen rundt 1000 deltagere. I dette heftet kan du lese mer om aktiviteten i Aktiv ungdom-programmets første år og om hvem som fikk støtte. INNHOLD SIDE 2 STATISTIKK, SIDE 3 UNGDOMSINITIATIV, SIDE 4-5 GRUPPEUTVEKSLING, SIDE 6-7 VOLONTØRTJENESTE, SIDE 8-9 OPPLÆRING AV UNGDOMSARBEIDERE, SIDE 9 UNGDOMSPOLITISKE MØTER, SIDE OVERSIKT OVER STØTTEMOTTAKERE, SIDE 12 DEMOKRATIPROSJEKT

2 Aktiv ungdom i 2007 I 2007 startet en ny periode i EUs ungdomsprogram. Det foregående programmet UNG i Europa ble avløst av Aktiv ungdom som varer i syv år, fra Foruten nytt navn, ble målgruppen utvidet til ungdom i alderen år og det ble introdusert to nye delprogram med fokus på medvirkning og ungdomspolitikk. Aktiv ungdoms prioriterte temaer er europeisk medborgerskap, ungdoms deltagelse, kulturelt mangfold og inkludering av unge med spesielle utfordringer bar i tillegg preg av å være det europeiske året for like muligheter for alle, der søkelyset ble rettet mot ulike former for diskriminering og ekskludering. På nasjonalt plan ønsket vi i 2007 å styrke samarbeidet med nye EU-land og EUs naboregioner. I denne sammenheng hadde vi flere aktiviteter med land på Balkan, mens fokuset på Nordvest-Russland ikke resulterte i søknader i Et særskilt fokus var på inkludering av funksjonshemmet ungdom, unge arbeidsledige, ungdom med avbrutt skolegang og ungdom som på grunn av sosial, økonomisk eller etnisk bakgrunn har færre muligheter til deltagelse og internasjonale erfaringer enn andre unge. Søkere fra disse gruppene ble tilbudt ekstra oppfølging og støtte i søknadsog prosjektfasen og vi er glade for at nye aktører kom på banen, spesielt fra barnevernet og fosterhjemstjenesten. I 2007 mottok Aktiv ungdom 159 søknader. Av disse fikk 90 prosjekter innvilget støtte, og til sammen deltok 1000 ungdommer i prosjektene. Også ungdomsarbeidere og ungdomsledere nøt godt av programmet, blant annet gjennom deltagelse på internasjonale kurs. Aktiv ungdom hadde totalt 13,7 millioner kroner til fordeling. Av disse ble 12,7 millioner kroner fordelt på de godkjente prosjektene. Stor søknadsaktivitet i Nord-Trøndelag og Oslo Mange av søkerne kommer fra Oslo og fylker med storbyer, slik som Hordaland og Sør-Trøndelag. Justerer man antall søknader i forhold til innbyggertall, blir bildet litt annerledes; Nord-Trøndelag sto bak uvanlig mange søknader i 2007, og andre fylker som Sogn og Fjordane, Finnmark, Troms og Nordland var også svært godt representert. De største søkergruppene Frivillige organisasjoner og offentlige instanser som fylkeskommuner, kommuner, fritidsklubber, skoler og barnevernstjenesten, utgjorde de to største søkergruppene, med henholdsvis 47% og 32% av søknadene. Andelen uformelle ungdomsgrupper var økende sett i forhold til tidligere år og utgjorde 12 % av totalen. 9% av søknadene kom fra stiftelser og andre organisasjonsformer. Les mer: 2 Aktiv ungdom i 2007

3 Taggegutter trenger opplæring Med en tatovør som kunstnerisk leder satte fem gutter på Nordstrand i Oslo i gang med sitt eget kunstprosjekt. I samarbeid med Utekontakten møttes de hver uke for å prøve seg på ulike tegne- og maleteknikker og skape sine egne kunstverk. - Vi kunne satt inn en annonse, fleiper guttene, Taggegutter trenger opplæring. Nordstrandsguttene har lenge vært interessert i form og farge, men til nå hadde uttrykksformen først og fremst vært graffiti. I en kommune med nulltoleranse på graffiti, var dette en interesse som kjapt kunne skape litt problemer. Gjennom prosjektet de kalte Kreativ lærte de mye nytt om kunst, alt fra å male med kaffe til hva slags skulpturer man kan lage av skrapjern. - Vi er stolte av det vi har fått til, sier Jan Fredrik Bech (17 år). Han og de andre guttene hadde tidligere stått fram i lokalavisen fordi de syntes fritidstilbudet for ungdom på Nordstrand var for dårlig, og gjennom dette prosjektet har de selv vært med på å få til noe nytt. Blant annet deltok guttene på fylkesutstillingen i Ungdommens kulturmønstring med fire bilder med titlene Evil, Opprør, Eye og The White Line. UNGDOMSINITIATIV Ungdom år starter opp og gjennomfører sitt eget prosjekt Gruppa må bestå av minst fire ungdommer Prosjektet kan foregå i Norge eller i utlandet i samarbeid med en annen ungdomgruppe Nasjonalt ungdomsinitiativ: opp til kroner i støtte Internasjonalt ungdomsinitiativ: opp til kroner i støtte samt støtte til reise De fem ungdommene fra Nordstrand fikk kroner fra Aktiv ungdom for å lage sitt eget kunstkurs. Fra venstre Kristian Bull, Daniel Håkansson, Axel Asphaug, Jan Fredrik Bech og Robert Sørlle. Foto: Maren Thorsen Bleskestad, Nordstrands blad. Med midlene fra Aktiv ungdom har gruppa møttes en ettermiddag i uka i et halvt år. De har handlet inn mat og byttet på ansvaret med å lage felles middag, og de forteller at erfaringene også har gjort dem til mer flittige kokker på hjemmebane. Foruten tegne- og maleundervisning, har de også besøkt museer og gallerier. På slutten av prosjektet arrangerte de sin egen salgsutstilling, på Lambertseter fritidsklubb. Vi har hjulpet dem med å skrive søknad og har fulgte dem opp underveis, men det er i første rekke guttene selv som har drevet prosjektet framover, sier Monica Island, en av de ansatte i Utekontakten på Nordstrand. Ideen sprer seg Prosjektet har skapt ringvirkninger. Arbeidet guttene har gjennomført ble filmet av Island og andre ansatte i Utekontakten, og filmen om prosjektet har blitt vist for ungdomsarbeidere i inn- og utland. Både guttene og de ansatte på Utekontakten har fått svært mange tilbakemeldinger om at det de har gjort har vært inspirerende for andre. Utekontakten i Fredrikstad viste filmen til ungdommer de hadde kontakt med og de satte deretter i gang et liknende prosjekt. Arbeidet med Kreativ har gitt mersmak for de som var med, og våren 2008 var de i gang med et nytt prosjekt. Denne gangen skal de besøke konsentrasjonsleiren Auschwitz i Polen og samarbeide med polske ungdommer om å lage en dokumentar om prosjektet og det de lærer. Overskuddet fra utstillingen de gjennomførte er startkapital, og i tillegg har de fått kroner i prosjektstøtte fra Aktiv ungdom, som et internasjonalt ungdomsinitiativ. Les mer: Aktiv ungdom i

4 Tur-retur Portugal Ungdommer bosatt i fosterhjem i Østfold har fått portugisiske venner for livet. Våren 2007 dro de på besøk til Porto, en storby i Portugal. 10 måneder etterpå var østfoldingene vertskap for sine portugisiske venner i et vinterlig Norge. Det har vært en kjempeopplevelse, forteller Jasmin Hundstad (20 år) som deltok på begge utvekslingene. Det å komme til et nytt land og bli kjent med nye mennesker har vært veldig morsomt. Vi har holdt kontakt med portugiserne på mail og msn i året mellom utvekslingene. Ungdommene hadde valgt temaet North/south - ways of living Europe som tema for utvekslingene. De ville gi hverandre innblikk i hvordan det er å være ung i Porto og i Østfold. De fikk prøve seg i forskjellige fritidsaktiviteter, som for eksempel surfing i sør og skøyter, bål og pinnebrød her i nord. Lokal mat av både det enklere og mer avanserte slaget sto på menyen. Ungdommene fra Porto ble introdusert for makrell i tomat, noe en av guttene ble så begeistret for at han fylte opp halve bagasjen med hermetikkbokser. En opplevelse å vokse på Å dra til et annet land og samarbeide og bli kjent med jevnaldrende med annen kulturbakgrunn er både utfordrende og spennende. Alle kommer opp i sosiale situasjoner de ikke har støtt på før, der man må tilpasse seg og gå på kompromiss med egne ønsker. Ikke minst er det uvant å måtte kommunisere på engelsk. Men gjennom slike opplevelser blir man også tryggere på seg selv. Det er lett å tenke at dette var viktigst for de norske ungdommene, men det var ikke tilfelle, forteller Geir Løland i Fosterhjemstjenesten i Sarpsborg. Flere evalueringsuttalelser viste at også portugiserne hadde en opplevelse for livet. Om noen skulle lure, ungdommer er ungdommer uansett om de er fosterbarn eller ikke! Gruppeutveksling er å utvikle vennskap for livet, på tvers av bakgrunn og kulturer, og dét er ingen klisjé, påpeker Løland. Mer positivt syn på det å bo i fosterhjem Ungdommene fra Østfold har til felles at de bor eller har bodd i fosterhjem, GRUPPEUTVEKSLING Ungdomsgrupper i alderen år fra to eller flere land møtes for å bli kjent med hverandres land og kulturer. Støtte til reise, opphold og aktiviteter. men de kjente ikke hverandre fra før. Gjennom forberedelsene og utvekslingene har de blitt en sammensveiset gruppe. Å skape samhold og positiv gruppefølelse blant ungdom som bor i fosterhjem var et viktig mål for Fosterhjemstjenesten da de valgte å sette i gang med prosjektet. Jeg tror at det å treffe og bli kjent med andre fosterbarn, og se at de er helt vanlige ungdommer, har endret noe ved hvordan ungdommene ser på seg selv. De ser at det å bo i fosterhjem er helt ålreit, det er noe de kan stå for, avslutter Løland. Hva har jeg fått ut av utvekslingene? Ser at jeg er verdifull (Portugisisk jente, 17 år) Jeg har lært mye, fått et nytt syn på folk fra andre kulturer, har lettere for å ta kontakt med folk fra andre land, blitt mer sikker på meg selv. (Norsk jente, 20 år). Det har gitt meg et nytt syn på livet, selv om vi har ulik bakgrunn er vi like, jeg har lært å bli mer organisert, fått venner for livet, lært mer om Europa, vil alltid huske dette. (Portugisisk gutt, 17 år) Les mer: 4 Aktiv ungdom i 2007

5 Østfoldungdommene og Fosterhjemstjenesten i Østfold mottok til sammen kroner i støtte fra Aktiv ungdom for å gjennomføre to utvekslinger med ungdom fra Portugal. Bildet viser en del av ungdommene foran gården Mortenville der tre av de norske deltakerne bor. Anerkjennelse av ikke-formell læring - Youthpass Nøkkelkompetanse som planlegging av et prosjekt, samarbeid, kommunikasjon, interkulturell læring og språk er viktige elementer i den kompetansen ungdom får gjennom deltakelse i aktiviteter innen Aktiv ungdomprogrammet. Youthpass er et deltagerbevis som beskriver aktivitetene og gir rom for refleksjon over det som er lært. Formålet med å utstede Youthpass er at erfaringer fra metoder innen ikke-formell læring skal gis anerkjennelse, for eksempel i en jobbsøkersituasjon. Alle deltagerne på gruppeutveksling, europeisk volontørtjeneste og opplæring av ungdomsarbeidere har i dag rett til å motta et Youthpass i etterkant av aktivitetene. Alle ungdommene som deltok i utvekslingen med Fosterhjemstjenesten i Sarpsborg (s 4) har mottatt Youthpass. Youthpassene ble veldig fine. Det blir nyttig for ungdommene å ha et slikt dokument, og de var enkle å produsere, sier prosjektansvarlig Geir Løland. Aktiv ungdom i

6 I vinden i Nordfjordeid Franske Cyrille (24) synes nordmenn har et merkelig forhold til mat. Estiske Karin (24) som sier hun kommer fra et vodkaland synes norske ungdommer drikker mye. De to ungdommene har tilbrakt et år som frivillige i tettstedet Nordfjordeid med 3000 innbyggere. Jeg kjente til volontørtjenesten fordi jeg har gjennomført et ungdomsinitiativ i Estland med støtte fra Aktiv ungdom, forteller Karin. Jeg tenkte at det å jobbe frivillig i utlandet var en fantastisk mulighet jeg ville benytte meg av. Her har jeg lært mye jeg vil få god bruk for senere, og jeg synes jeg har blitt mer tolerant og vidsynt. Godt kjent blant unge og gamle Frivilligsentralen i Eid koordinerer frivillig aktivitet i kommunen, og har tatt imot utenlandske volontører i et par år, blant annet fordi de ønsker å bidra til at kommunen blir mer internasjonal. For kommunens egne ungdommer er det viktig å vise at europeisk volontørtjeneste er en utvekslingsmulighet som også de kan benytte seg av. Kristen Hundeide er leder på frivilligsentralen og skryter av sine to unge medarbeidere. Vi får massevis av positive tilbakemeldinger om Cyrille og Karin og arbeidet de gjør. Mange er vilt begeistret for dem, blant annet på den EUROPEISK VOLONTØRTJENESTE Ungdom år jobber frivillig i et lokalt prosjekt i Europa. Offentlige instanser og ikke-kommersielle organisasjoner tar imot og/eller sender ut ungdom. Gratis å reise ut for ungdom. Organisasjoner som sender ut eller tar imot frivillige mottar pengestøtte. Estiske Karin og franske Cyrille trivdes på det forblåste Vestlandet. De jobbet et år som frivillige i Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. videregående skolen og flere av de eldre de jobber med. De er initiativrike og lærevillige, og tar både rutineoppgaver og mer utfordrende arbeid på strak arm. De to ungdommene har varierte arbeidsdager og jobber med både barn, unge og eldre. Småbarnstreff, språkassistent i fransktimer på Eid videregående skole og utkjøring av mat til eldre er noen av de faste oppgavene deres. Cyrille har engasjert seg i Malakoff rockefestival, og Karin har brukt mye tid på å organisere en utveksling mellom den videregående skolen og en skole i Estland. Utfordrende og utviklende å bo på et lite sted Jeg trodde jeg skulle komme til en by, ikke en landsby, smiler Cyrille. Volontørene som deler leilighet trives etter hvert godt i Nordfjordeid, men det har vært en utfordring at stedet er lite og at det er få unge på deres alder i bygda. Svært mange flytter etter videregående, og kommer først tilbake når de skal etablere seg med familie. Volontørene trekker fram naturen som noe av det flotteste ved å bo i i Eid kommune, og de bruker mye fritid på friluftsaktiviteter. Jeg har blitt mer moden og selvstendig av å bo her, mener Cyrille, og tilføyer at det ikke lenger er aktuelt å flytte inn hos foreldrene når han drar tilbake til Frankrike. Han forteller videre at oppholdet også har endret måten han tenker på, blant annet i forhold til hva han ønsker å jobbe med. Jeg har bestemt meg for å bli sykepleier, sier han. Jeg har jobbet med en funksjonshemmet gutt på skolen, og den erfaringen har fått meg til å endre planer. Jeg er utdannet innen animasjon, men nå har jeg lyst til å jobbe med mennesker, avslutter Cyrille. 6 Aktiv ungdom i 2007

7 Har blitt tøffere og mer voksen Marius Sebak Jørgensen (21) fra Bergen var sikker på at det var til Italia han skulle. Etter at to tidligere volontører besøkte skolen hans, satte han i gang prosessen for å få reise ut selv. Europakontoret i Hordaland fylkeskommune hjalp ham å realisere drømmen. I ni måneder var Marius i Pavia i Nord-Italia og arbeidet på et ungdomshjem. Beboerne har enten vært i fengsel eller bor på hjemmet i stedet for å sone. Ungdommene kan ikke komme og gå som de vil, men etter et par måneder får de fleste gå til jobb eller skole utenfor institusjonen. Målet er at de skal få tid og rom til å skape seg et nytt liv, få utdanning og jobberfaring, og etter hvert klare seg selv, forklarer Marius. Blitt kjent med nye kulturer Sammen med en belgisk volontør hjalp han til med alle slags oppgaver i kollektivet. De arbeidet med ungdommene i kjøkkenhagen eller på vedlikeholdsoppgaver, de fulgte dem til legetimer og andre avtaler, lagde mat og ryddet. Marius trivdes kjempegodt i prosjektet sitt, men syntes det var vanskelig i starten, da han ikke snakket språket. Nå snakker han flytende italiensk, og kjenner kulturen godt. Italia er Europa, men de både tenker og lever annerledes der enn hjemme. En svært viktig del av den italienske kulturen er maten. Etter 9 måneder med kjøkkentjeneste i Italia, blir det nok ikke bare bergensk fiskesuppe når han kommer hjem! Jeg lagde ikke så mye mat før jeg reiste ut, men det blir annerledes nå, slår Marius fast. Som volontør opplevde Marius å måtte forholde seg til mange kulturer. I tillegg til å leve på italiensk vis, møtte han på ungdomshjemmet også beboere fra ulike nordafrikanske land, og samarbeidet tett med ei jente fra Belgia. Det var mange hensyn å ta, og mye å lære. Det er sjelden man får kulturforskjeller så tett på kroppen og det kan være utfordrende noen ganger. Opplevelser å vokse på Den største utfordringen for Marius var å skulle bli en autoritet for ungdommer som bare var et par år yngre enn han selv. Det ble noen episoder med krangling, men siden ungdommene selv har valgt å bo på institusjonen, var de stort sett positive og greie å jobbe med. Jeg var i utgangspunktet litt sjenert og pysete, sier Marius. -Det er det slutt på nå, jeg er ikke lenger redd for å si fra hvis ting ikke er slik de skal være! Jeg tror alle har mye å lære av å bli volontør avslutter Marius. Det er en fantastisk erfaring og det gir deg mulighet til å se ting på en ny måte. Bergensgutten Marius (t.v.) vokste på oppholdet som frivillig på ungdomshjemmet i Pavia. Les mer: Aktiv ungdom i

8 Ny opplysningstid om homofili Homo er et av de mest brukte skjellsordene blant norske ungdommer, og det å være homofil på videregående skole kan ofte være vanskelig. Skolen er derfor en viktig arena for å opplyse om seksuell orientering og diskutere fordommer. Trettifem deltakere fra 14 land i Europa kom i januar 2008 til Oslo for å lære hvordan de kan drive informasjon om homofili på skoler i egne land. Konferansen Enlightment inkluderte deltakere fra både homoorganisasjoner og elevog studentorganisasjoner i de ulike landene. Nasjonal kampanje spres internasjonalt Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) i Oslo og Akershus startet i 2007 holdningskampanjen «Innsikt». Kampanjen rettet seg mot elever i ungdomsskoler og videregående skoler i Akershus. «Innsikt» var så vellykket at erfaringene ble delt med organisasjoner i resten av Europa på den fem dager lange konferansen i Oslo. Selv om homofile i alle land opplever fordommer og diskriminering, er situasjonen vanskeligere for ungdom i Øst-Europa. Christian Møllerop, leder i LLH Oslo og Akershus, er svært fornøyd med at konferansen har mange deltakere fra denne delen av Europa. LLH Oslo og Akershus fikk kroner fra Aktiv ungdom for å samle 35 personer fra Europa til konferanse om skoleinformasjon om homofili. Antonia Wulff fra den europeiske elevorganisasjonen OBESSU og Bruno Selun fra den europeiske homoorganisasjonen IGLYO var med på å organisere konferansen. - I noen land kan det være en utfordring å få tillatelse til å besøke skolene for å kunne informere. Utbredt homofobi gjør arbeidet vanskelig. Som eksempel nevner han den polske utdanningsministerens lovforslag som gir mulighet til å kunne sparke lærere som fremmer homofil livsstil. Kort hår eller knekk i håndleddet? Ungdommene på konferansen fikk anledning til å prøve seg som informatører på tre videregående skoler i Akershus. De satte i gang elevene med diskusjoner om fordommer og fikk dem til å tegne en homofil eller lesbisk elev og peke på hva ved kroppen som var homofilt eller lesbisk. Slike øvelser kan gjøre en bevisst på egne, snevre forestillinger. Ofte ender elevene opp med å le både av tegningene og seg selv, forteller Møllerop. - En del av deltakerne gruet seg veldig til skolebesøkene. Etterpå fortalte de at det var svært bra å få sjansen til å komme over den barrieren det er å gå inn i et klasserom og snakke om dette, sier Møllerop. Erfaringer fra skolebesøkene og kampanjer i andre land ble samlet til en førstehjelpsbok for skoleinformasjon som skal spres rundt i Europa. Den vil romme tips om hvilke praktiske muligheter som finnes i klasserommet, forberedelser i forhold til ulike situasjoner, avklaring om lærerens rolle og forskjellige ideer til øvelser og diskusjoner. Les mer: OPPLÆRING FOR UNGDOMSARBEIDERE Opplæringsaktiviteter for de som jobber med ungdom i organisasjoner og i det offentlige Formålet er utveksling og utvikling av kunnskap og erfaringer samt å utvikle nye ungdomsprosjekter Delta på internasjonale kurs for ungdomsarbeidere eller -ledere (utlyses på ) Motta støtte for å organisere hospitering, seminar, kurs, planleggingsbesøk, evalueringsmøte, studietur, partnerskapsbygging, nettverksarbeid 8 Aktiv ungdom i 2007

9 Ungdomspolitiske møter Formålet med ungdomspolitiske møter er å styrke samarbeid og dialog mellom ungdom, ungdomsarbeidere og beslutningstakere. Delprogrammet gir støtte til at ungdom og beslutningstakere samles for å diskutere og arbeide med temaer ungdom selv definerer som viktige. Vi mottok ingen søknader om Ungdomspolitiske møter i Fra 2008 ble reglene endret slik at man kan gjennomføre møter uten internasjonale partnere, og finansieringsandelen fra Aktiv ungdom-programmet er høyere enn tidligere. Les mer : UNGDOMSPOLITISKE MØTER Ungdomspolitiske møter kan gjennomføres nasjonalt og internasjonalt Tema knyttes til Aktiv ungdoms prioriteringer som europeisk medborgerskap, ungdoms aktive deltagelse, kulturelt mangfold og sosial inkludering Ungdom, ungdomsarbeidere, ungdomsorganisasjoner og offentlige myndigheter kan delta Støtte til inntil 75 % av prosjektets totale godkjente utgifter, maksimalt Euro ( kroner) Delta på kurs og seminarer for ungdomsarbeidere Aktiv ungdom tilbyr en rekke kurs og seminarer for ungdomsledere og ungdomsarbeidere. I 2007 sendte vi rundt 200 deltagere fordelt på i overkant av 40 ulike aktiviteter i inn- og utland. Aktivitetene som tilbys favner over et vidt spekter. Grovt sett kan man skille mellom to ulike seminartyper. De første er kurs der man fokuserer på et delprogram og hvordan man kan utvikle best mulig prosjekter innenfor dette (gruppeutveksling, volontørtjeneste osv). Disse kursene er ofte beregnet på de med liten erfaring fra Aktiv ungdom-programmet. Den andre typen er tematiske kurs, der man går i dybden rundt en gitt problemstilling og ser på hvordan man kan bruke dette temaet i et internasjonalt prosjekt. Inkluderingsspørsmål, friluftsliv, miljø er emner som ofte dukker opp. Seminarene er dessuten gode arenaer for å finne partnere til fremtidig samarbeid. Kursene utlyses løpende på nettsidene våre. Reise og opphold er dekket, mot en mindre egenandel. Nye søkere Illustrasjonsfoto: istockphoto og søkere som jobber med spesielt utsatte ungdomsgrupper prioriteres til disse kursene, men det viktigste er at det er vilje og kapasitet i organisasjonen til å gjennomføre prosjekter i etterkant. Les mer på: Aktiv ungdom i

10 Norske prosjekter Aktiv ungdom i 2007

11 Aktiv ungdom i

12 Ungdommer stiller miljøkrav i internasjonalt samarbeid - Vi må handle nå! Vi kan ikke vente lenger. Frederikke Tonnaer Christensen (17) fra Valdres i Oppland jobber med ungdomspolitikk i det internasjonale regionssamarbeidet rundt Østersjøen. Ungdommene i de forskjellige landene er bekymret for klimaendringene, og de er utålmodige. Frederikke jobber for å gi ungdom økt innflytelse på lokalpolitikken. Men hun jobber internasjonalt for å få det til. Hun sitter i en arbeidsgruppe for ungdomspolitikk, som er en del av et regionalt Østersjøsamarbeid. Nettverket med det lange navnet Baltic Sea State Sub-regional Co-operation (BSSSC) er DEMOKRATIPROSJEKT Internasjonalt samarbeid om ungdomsmedvirkning Prosjekter som øker ungdoms mulighet til å delta aktivt i demokratiske prosesser, og sørger for bedre kontakt mellom ungdom og myndigheter lokalt, regionalt og nasjonalt Organisasjoner, uformelle ungdomsgrupper og lokale, regionale og nasjonale myndigheter kan være partnere Grupper i Norge samarbeider med grupper i ett eller flere europeiske land. Minimum 2 grupper fra hvert land et internasjonalt regionssamarbeid mellom hele 10 land. Tenke globalt, handle lokalt Høsten 2007 var Frederikke og sju andre norske ungdommer til stede på regionsamarbeidets årlige konferanse i Finland. Arbeidsgruppen for ungdomspolitikk utarbeidet en liste med åtte tiltak som må iverksettes for å motvirke klimatrusselen nå. Listen inkluderer satsning på kollektivtransport, bruk av fornybare energikilder i regionene, utdanning i energi og miljø og politikere som lokale miljøforbilder. Et krav om umiddelbar handling står først listen. - Jeg føler virkelig vi blir lyttet til, sier Frederikke. Hun forteller at to ungdommer ble valgt inn som styremedlemmer i BSSSC. Tidligere har de kun hatt talerett. Nå har de samme posisjon som de andre, voksne politikerne i styret. Sikrer bedre ungdomsdeltakelse Med støtte fra Aktiv ungdom har ungdomssatsningen fått økt styrke. Vi har et felles mål om å forbedre hverdagen til ungdom i de regionene vi kommer fra, påpeker Frederikke. I arbeidsgruppen for ungdomspolitikk, samles ungdom og ungdomskoordinatorer for å diskutere seg fram til aktuelle tiltak. Enkelte av landene i øst har tidligere strevd med å få dekket reise Det er utrolig lærerikt å delta i et slikt internasjonalt samarbeid, sier Frederikke Tonnaer Christensen (17). Hun deltar i et av de første Demokratiprosjektene i Aktiv ungdom. Foto: Tone Stenbek. og opphold for sine ungdomsrepresentanter. Arbeidsgruppen vil møtes tre ganger i året, og prosjektstøtten gjør det mulig å sikre at alle landene har råd til å sende ungdommer som kan representere sin region. Ungdommene jobber ikke bare med miljøspørsmål. De har valgt tre områder de skal satse på de neste årene. Foruten energi, har de valgt ut trafficking, og helse. De har mange ideer under arbeid, blant annet en informasjonskampanje i de land der unge kan bli offer for trafficking og dessuten arbeid for å sikre ungdom gratis tilgang til helsetjenester. Les mer på: Produsert med støtte fra Europakommisjonen EU-programmet Aktiv ungdom forvaltes i Norge av: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 8113 Dep 0032 Oslo

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu EUs støtteordning for ungdomsprosjekter Produsert med støtte fra Europakommisjonen aktivungdom.eu Prosjekttyper Informasjon, søknadsskjema og søkerveiledning finner du på aktivungdom.eu Gjennom Aktiv Ungdom

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. prosjekt. EUs ungdomsprogram. facebook.com/aktivungdom

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. prosjekt. EUs ungdomsprogram.  facebook.com/aktivungdom EUs ungdomsprogram K Ø S P G E N E R T prosjekt I L D I T T For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske

Detaljer

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ Prosjekttyper

Detaljer

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ Prosjekttyper

Detaljer

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink Skolerådgjevarsamling, 20. april 2010 Europakontoret.? gir råd og informasjon om EU/EØS program M.a. Nordsjøprogrammet nasjonal kontaktpunkt Programmet

Detaljer

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

Aktiv Ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv Ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv Ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 11.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 11.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 11.12.2014 Aktiv Ungdom Nyhetsklipp Idrett binder nasjoner sammen SIU 28.04.2014 12:43 2 Frivillighetsarbeid - en annerledes jobberfaring ieuropa

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Ikke alle barn kan bo hjemme

Ikke alle barn kan bo hjemme Ikke alle barn kan bo hjemme Innhold Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk være fosterforeldre? 11 Hvordan

Detaljer

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN OG UNGE KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013.

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Dato: 08.03.13 Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Orientering om valg av 2. fremmedspråk eller språklig fordypning. Overgangen til ungdomsskolen nærmer seg, og vi

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK «Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil med meg når jeg

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett er et samlebegrep for metoder som brukes for å involvere innbyggere i beslutningsprosesser. Deltakende budsjett, eller Participatory Budgeting,

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Introduksjon til lærerveiledning

Introduksjon til lærerveiledning Introduksjon til lærerveiledning Dette undervisningsopplegget vil bli videreutviklet via www.ungioslo.org. Intensjonen er at erfaringer vil bli delt via nettsiden slik at dette kan bli en verktøykasse

Detaljer

Familieråd i fosterhjemsarbeid

Familieråd i fosterhjemsarbeid Familieråd i fosterhjemsarbeid I SERIEN OM FAMILIERÅD I Norge bor over 11 000 barn og unge i fosterhjem. Over en fjerdedel bor i fosterhjem, enten i familien eller hos andre som barnet kjenner fra før.

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING

KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING «Det var et kjempespennende kurs, og jeg tok med meg mange ideer hjem igjen. Dette programmet gir store muligheter til å diskutere faglige

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06. Morten Holmqvist

Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06. Morten Holmqvist Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06 Morten Holmqvist Skal du si noe i dag, bli din egen kringkastingssjef YouTube - raskest voksende nettsted 100 millioner videoklipp sett

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Strategi for barn og unge i Norden

Strategi for barn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for barn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:709 Nordisk ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2011-5 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Internasjonale prosjekter på Vargstad vgs

Internasjonale prosjekter på Vargstad vgs Internasjonale prosjekter på Vargstad vgs Vargstad er engasjert i fem internasjonale prosjekter, og har flere under utvikling:» Skolebygging i Sierra Leone Lillehammerhuset i Oberhof Treasures of the Mountains

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner»

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner» «Aktive ungdomsråd i alle kommuner» Barn og unge har rett til å bli hørt. Dette er likevel ikke den eneste grunnen til å høre på dem. Ungdommens uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens

Detaljer

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen Rødtvet skole Den ElevVill festivalen Egen skrevet rap tekst fra en gruppe på 3.trinn. FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2014/15 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Fortellerkunstner Per

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Prosjekt kreativitet og skaperglede:

Prosjekt kreativitet og skaperglede: Prosjekt kreativitet og skaperglede: Når vi møtes et annet sted enn i ordflommen Tekst: Gudrun Håheim, Hilde Merete Ask, Kjell-Eivind Granbakk, Elisabeth H. Botnen, Eskil Haglund Pedersen, Ann-Elisebeth

Detaljer

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. november 1 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er tilmeldt Oppfølgingstjenesten (OT) per

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Hordaland fylkeskommune. Internasjonal seksjon Barbara Harterink Vardekonferansen 30. september 2014

Hordaland fylkeskommune. Internasjonal seksjon Barbara Harterink Vardekonferansen 30. september 2014 Hordaland fylkeskommune Internasjonal seksjon Barbara Harterink Vardekonferansen 30. september 2014 Erasmus+: Aktiv Ungdom EU programmet for ungdom er eit godt supplement til skolesystemet. Kva type prosjekt

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

PESTALOZZI-PROGRAMMET

PESTALOZZI-PROGRAMMET PESTALOZZI-PROGRAMMET Internasjonale kurstilbud til lærere, lærerutdannere og skoleledere Pestalozzi-programmet Som et ledd i det kulturelle samarbeidet tilbyr Europarådet etterutdanningsprogrammer for

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Programguide. (Gyldig fra 1. januar 2009) Programguide. (Gyldig fra 1. januar 2010)

Programguide. (Gyldig fra 1. januar 2009) Programguide. (Gyldig fra 1. januar 2010) Programguide (Gyldig fra 1. januar 2009) Programguide (Gyldig fra 1. januar 2010) INNHOLD INNHOLD... 0 INNLEDNING... 3 D EL A - GENERELL INFORMASJON OM AKTIV UNGDOM-PROGRAMMET...5 1. Hva er målene, prioriteringene

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem.

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem. P jong! kurator. jong! har snakket med gallerist Kristin Hjellegjerde. En inspirerende kvinne med et genuint ønske om å skape et trygt sted for kunstneren å vise frem kunsten sin på. Hun forteller om hvordan

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 KURS PROFUNDO MASTERCLASS: DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 Hvordan skape og realisere den geniale ideen som engasjerer hele organisasjonen, rekrutterer nye givere og gjør det mulig å hjelpe flere? Bli

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Peti Wiskemann Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Detaljer

Anita Nyberg 2011 SPINT

Anita Nyberg 2011 SPINT SPINT Disposisjon 1. Kort om SPINT 2. Oppfølgingssamtalen etter presentasjonen 3. Spint-oppgaver 4. Erfaringsdeling SPINT = spontan interaksjon LK06 sier at elevene skal delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

Detaljer