For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa"

Transkript

1 For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ

2 Prosjekttyper Hovedtiltak 1: Mobilitet EVS - Frivillig arbeid (17-30 år) Gruppeutveksling (13-30 år) Opplæring for ungdomsarbeidere side 4 side 6 side 8 Hva er et Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekt? Hovedtiltak 2: Samarbeid Strategiske partnerskap Transnasjonale ungdomsinitiativ side 9 side 10 leke og lære nye tanker og ideer Hovedtiltak 3: Politikkutvikling Ungdomspolitiske møter (13-30 år) side 11 utforske og oppleve Gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom kan ungdom og ungdomsarbeidere få støtte til å gjennomføre prosjekter med partnere fra programlandene og EUs naboregioner. I noen tilfeller kan man også samarbeide med partnere fra resten av verden. Samarbeid mellom 33 programland 28 EU-land og Island, Liechtenstein, Makedonia, Norge og Tyrkia Naboregioner (22 land) Øst-Europa og Kaukasus Sørøst-Europa Middelhavslandene Sørøst-Europa Øst Europa og Kaukasus Midtøsten og Nord-Afrika Albania Bosnia og Herzegovina Kosovo Montenegro Serbia Armenia Aserbajdsjan Georgia Hvite-Russland Moldova Russland Ukraina Algerie Egypt Israel Jordan Libanon Libya Marokko Palestina Syria Tunisia skape og delta Aktiv Ungdom støtter prosjekter for ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Aktiv Ungdom-programmet gir unge mennesker mulighet til å få nye kunnskaper og ferdigheter ved å ta ansvar og skape egne prosjekter. Formålet med Aktiv Ungdom Styrke ungdoms aktive medborgerskap, deltakelse og samfunnsengasjement Styrke ungdoms internasjonale forståelse, toleranse og solidaritet Styrke ungdomsarbeidet i Europa og bidra til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet Ikke-formell læring Ikke-formelle læringsprosesser har sin egenverdi og er et supplement til skolesystemet. Utvikling og økt kompetanse for den enkelte er et uttalt mål. Gjennomføres med andre metoder og i andre former enn i skolesystemet Krever frivillig og aktiv deltagelse Er knyttet opp mot ungdoms egne behov, ønsker og interesser utfordre og oppnå Ungdom med spesielle utfordringer prioriteres Enkelte ungdommer stiller i utgangspunktet svakere enn sine jevnaldrende av ulike grunner. Det er et mål for Aktiv Ungdom at alle unge skal ha samme mulighet til internasjonale erfaringer og til å gjennomføre egne prosjekter. Ekstra støtte kan innvilges prosjekter som involverer ungdom: Med nedsatt eller helseproblemer I en vanskelig sosial eller økonomisk situasjon Med lærevansker eller avbrutt skolegang Som møter hindringer på grunn av sin kulturelle eller geografiske bakgrunn Informasjon, søknadsskjema og søkerveiledning finner du på aktivungdom.eu 2 3

3 EVS - Frivillig arbeid Volontøren Ungdom mellom 17 og 30 år jobber som volontører Offentlige og frivillige organisasjoner tar imot og/eller sender ut ungdommer som jobber som frivillige i andre europeiske land eller naboregioner (se oversikt side 2). Ungdom år Offentlige og frivillige organisasjoner Alle kan bli volontør Ungdom kan jobbe med blant annet barn, ungdom, eldre, miljøvern, kultur, media og idrett. Volontøren får dekket mat, bolig, språkopplæring og lommepenger. Det gis også bidrag til reisekostnader. Senderorganisasjonen forplikter seg til å hjelpe ungdommen med å finne en passende vertsorganisasjon, holde kontakten med volontøren når han/hun er i utlandet og følge opp volontøren etter at oppholdet er avsluttet. Alle frivillige organisasjoner og offentlige tiltak kan sende ut volontører. Vertsorganisasjon Som vertsorganisasjon for en volontør får man en unik sjanse til å få verden nærmere og til å tenke nytt rundt organisasjonens aktiviteter. Man får mulighet til å sette i gang nye aktiviteter og gi ungdommer og lokalmiljøet nye impulser. Foto: Richard Eriksen Blir kjent med en ny kultur og egen identitet Blir mer selvstendig Utvikler nye ferdigheter gjennom arbeidsoppgavene Øker mulighetene på arbeidsmarkedet Oppholdet varer mellom to og tolv måneder. Opphold ned til to uker er mulig for ungdom med spesielle utfordringer eller for grupper på minst 10 volontører. Ungdommene må ha en positiv innstilling og et ønske om å gjøre en innsats i lokalmiljøet. Det stilles ingen krav til utdannelse, språkkunnskaper eller erfaring. Alle som ønsker å reise ut må skaffe en senderorganisasjon i Norge og en vertsorganisasjon i landet der man ønsker å jobbe som frivillig. Databasen over godkjente sender- og vertsorganisasjoner for Europeisk volontørtjeneste finnes på Den europeiske ungdomsportalen: europa.eu/youth/evs_database Senderorganisasjon Ved å være sender organisasjon bidrar man til å gi ungdom i Norge anledning til å jobbe som frivillig i et annet europeisk land eller naboregion. Hva får en volontør? Reise Forsikring Seminarer Mat og bolig Lommepenger Språkopplæring Vertsorganisasjonen skal sørge for varierte og lærerike oppgaver, faglig og personlig oppfølging, samt kost og losji. Tilskuddet varierer fra land til land. For volontører fra andre land som skal jobbe i Norge, er støttebeløpet 630 (ca. kr ) per måned Reisestøtte beregnes ut fra distanse Lommepenger til volontøren Det tilbys språkkurs på nett i land med engelsk, italiensk, spansk, tysk eller fransk som hovedspråk. For volontører i andre land gis det 150 (ca. kr ) til språkopplæring Ekstra støtte til forsterket forberedelse og oppfølging av ungdom med spesielle utfordringer Planleggingsbesøk for prosjekter med ungdom med spesielle utfordringer Jeg ville se og oppleve noe som var annerledes. Kristine (23) dro til Slovenia for å jobbe med barn og ungdom. NAV var senderorganisasjon. Dette er en unik sjanse til å tilegne seg kunnskaper om hvordan det er å være ung i en annen kultur enn den norske. Maja (19) dro til Belgia for å jobbe ved et ungdomshus. Den lokale fritidsklubben var senderorganisasjon. Å sende ut en volontør til Europa er helt i tråd med våre ambisjoner om å oppfordre ungdom til å reise, oppleve nye kulturer samtidig som de gjør noe for andre. Rektor ved videregående skole. Volontøroppholdet i Italia skaffet meg traineestilling ved den norske ambassaden i Roma. Språkkunnskap og annen erfaring fra et informasjonssenter i Italia hjalp Pål (24) videre i karrieren. Den lokale fritidsklubben var senderorganisasjon. Volontørene og EVS-prosjektet har vært en glimrende ressurs for utvikling av ungdomsarbeidet i vertsorganisasjonen. I tillegg har prosjektet vært en berikelse for arbeidsmiljøet og gjort de ansatte i organisasjonen stolte av den jobben de gjør. Ungdomsavdelingen i kommunen var vertsorganisasjon for to volontører fra Tyskland og Frankrike i 12 måneder. 4 5

4 Gruppeutveksling En norsk ungdomsgruppe får støtte til å ta imot eller besøke ungdomsgrupper fra andre europeiske land eller naboregioner En gruppeutveksling kan for eksempel handle om: Ungdom blir kjent, gjør aktiviteter sammen og lærer om hverandres land og kulturer. Deltakerne skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av utvekslingen. Ungdom år Samarbeid mellom minst 2 ungdomsgrupper fra 2 ulike land Ungdomsgrupper fra Norge kan samarbeide med alle programland og alle EUs naboland (se oversikt side 2) Varighet 5-21 dager, utenom reisetid Minimum 16 og maksimum 60 ungdommer kan delta i prosjektet Minst 4 ungdommer i hver gruppe Hvert land må ha med minst én voksen gruppeleder Støtte til planleggingsbesøk (1 voksen og 1 ungdom per partner) Bidrag til reiseutgifter beregnes ut fra reiseavstand Døgnsats til prosjektutgifter som kost/ losji og til aktiviteter. I Norge er denne 40 (ca. kr. 320) per deltaker/døgn En gjennomsnittlig Gruppeutveksling mottar ca kroner i støtte. En av organisasjonene tar ansvaret som koordinerende organisasjon og søker støtte for hele prosjektet fra sitt nasjonale kontor. Den koordinerende organisasjonen må komme fra et av programlandene. lære om hverandres land og kulturer utforske forskjellige tema gjøre aktiviteter sammen mobbing fremmedfrykt diskriminering Det er den beste opplevelsen jeg har hatt! Linda (17) demokrati likestilling ytringsfrihet dans musikk kulturarv miljø helse friluftsliv ungdom får ungdom lærer om oppleve nye kulturer utvikle sosiale ferdigheter organisere sine egne aktiviteter forskjellige livsstiler andre verdisystemer solidaritet og toleranse rollefordeling og ansvar Først var jeg redd for å snakke engelsk, for læreren min har alltid sagt at jeg snakker dårlig engelsk. Jeg har blitt mye bedre nå, og har mer selvtillit. Skulle ønske læreren min kunne se meg nå! Lisa (19) De andre visste ikke så mye om Norge fra før. Men jeg visste jo ikke så mye om Ungarn heller. Men nå kan jeg masse! Vi er ikke så forskjellige som jeg trodde. Magnus (15) Jeg ble bedre kjent med meg selv. Det er lettere å bli kjent med nye mennesker. Helge (18) 6 7

5 Opplæring for ungdomsarbeidere Støtte til blant annet kurs, jobbhospitering og studieturer Strategiske partnerskap Langsiktig samarbeid Organisasjoner og institusjoner som jobber med ungdom får støtte til å organisere opplæringsaktiviteter i samarbeid med partnere i utlandet. Strategiske partnerskap er en fleksibel prosjekttype som dekker en rekke forskjellige former for samarbeid. Prosjekter på ungdomsfeltet kan vare fra 6 måneder til 3 år Tverrsektorielle samarbeid kan vare fra 2 til 3 år Det må være minst 3 samarbeidspartnere fra forskjellige programland (se oversikt side 2) Hvis prosjektet kun består av ungdomsorganisasjoner eller grupper av ungdom er det nok med 2 partnere Formålet med denne prosjekttypen er å gi ungdomsarbeidere økt kompetanse samt å stimulere til bedre europeisk samarbeid på ungdomsfeltet. De som jobber med ungdom i ungdomsorganisasjoner eller i offentlig sektor. Frivillige organisasjoner, stiftelser, offentlige tiltak, sosiale entreprenører, sosialt ansvarlige virksomheter kan søke. Minst 2 grupper fra ulike land må delta Grupper fra Norge kan samarbeide med andre programland og alle EUs naboland (se oversikt side 2) Varighet 2 dager - 2 måneder, utenom reisetid Det kan være opp til 50 deltakere, inkludert kurspiloter og tilretteleggere Aktiviteten finner sted i et av landene som deltar i prosjektet Bidrag til reiseutgifter beregnes ut fra reiseavstand Døgnsats til prosjektutgifter som kost/losji og til aktiviteter. I Norge er denne 74 (ca. kr. 590) per deltaker/ døgn. Maksimal støtte per deltaker i prosjektet er (ca. kr ) Prosjekttypen gir mulighet til å overføre, utveksle, teste og utvikle god praksis innenfor ungdomsfeltet eller i samarbeid på tvers av ulike felt (skole, yrkesutdanning, høyere utdanning, voksenopplæring og ungdom). Prosjekter som får støtte skal bidra til å styrke ungdomsfeltet og skape merverdi lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Et Strategisk partnerskap kan variere fra et enkelt prosjekt mellom 2 ungdomsorganisasjoner til et komplekst prosjekt med mange partnere fra ulike felt. Alle prosjekter får en fast sum i prosjektstøtte. I tillegg er det mulig å søke om støtte til relevante aktiviteter som prosjektmøter, internasjonale opplæringsaktiviteter, samt mer omfattende intellektuelle produkter og spredning av disse. Aktiv Ungdom behandler søknader om Strategiske partnerskap som hører til ungdomsfeltet. Søknader på andre felt må sendes Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Maksimalt støttebeløp for ordningen er i året Fast beløp per organisasjon per måned Støtte til transnasjonale prosjektmøter Mulighet for støtte til lønn til forskere, teknikere og eksperter Mulighet for støtte til internasjonale kurs og opplæringsaktiviteter Dette er den kuleste og mest spennende måten å heve kompetansen sin på som ungdomsarbeider. Felipe, ungdomsarbeider Du kan for eksempel arrangere: Utvikling av nye Jobb-hospitering: Opphold hos en samarbeidspartner for å utveksle erfaringer og lære gjennom aktiv deltakelse. Seminarer: En mulighet for deltakere til å møtes for diskusjon, erfaringsutveksling og teoretiske innspill rundt et valgt tema innen ungdomsarbeid. ungdomstjenester jobbtreningsverktøy Studietur: Organisert studietur for å gi innsikt i ungdomsarbeid og/eller ungdomspolitikk i et land. Kontaktmøte: Samle deltakere fra ulike land med det formål å utvikle nye prosjekter med et bestemt tema eller innenfor en bestemt prosjekttype. Opplæringskurs: Gi deltakerne kunnskap og økt praktisk kompetanse for å styrke kvaliteten på ungdomsarbeidet. metoder, verktøy og materiell for ungdomsarbeid 8 9

6 Transnasjonale ungdoms initiativ Ungdommer skaper sine egne prosjekter Ungdoms politiske møter Ungdommers arena for å uttrykke meninger om samfunnsspørsmål og komme i dialog med beslutningstakere Transnasjonale ungdomsinitiativ skal fremme ungdoms tiltakslyst og kreativitet. Ungdom samarbeider med en eller flere ungdomsgrupper i programland om et felles prosjekt. Prosjektet kan f.eks. innebære at de begge ønsker å starte en ungdomskafé i sine lokalsamfunn, samarbeide om aktiviteter og utveksle erfaringer. Gjennom et transnasjonalt ungdomsinitiativ får ungdom muligheten til å sette egne ideer ut i livet, og være direkte og aktivt involvert i planlegging og gjennomføring av et prosjekt. Ungdomsgruppene kan få støtte til å reise til hverandre en eller flere ganger hvis det er nødvendig, eller de kan samarbeide over internett. Ungdom år. Varighet 6 måneder - 3 år Prosjektet skal planlegges, gjennomføres og evalueres av ungdom Lokalt prosjekt - internasjonalt samarbeid Ungdomskafé Organisere debatter Lage film, teater, festival Streetart og graffiti Naturvern Pusse opp gamle hus Integrering Det må være minst 2 grupper fra ulike programland som deltar (se oversikt side 2). Til sammen minst 4 personer. Prosjekter som fremmer sosialt engasjement og entreprenørskap prioriteres Ungdom under 18 år må ha en voksen prosjektlos som kan gi veiledning Søker en uformell ungdomsgruppe må minst én av deltakerne være over 18 år Fast beløp per organisasjon per måned Støtte til transnasjonale prosjektmøter Mulighet for støtte til internasjonale kurs og opplæringsaktiviteter Transnasjonale ungdomsinitiativ er en del av prosjekttypen Strategiske partnerskap. Ungdomspolitiske møter gir ungdom anledning til å uttrykke sine meninger om politiske spørsmål. Ungdomspolitiske møter kan være nasjonale eller transnasjonale. r Ungdom år Frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå og politikere For eksempel: ungdomsråd, ungdommens fylkesting, ungdomsorganisasjoner Arrangør bestemmer selv hvor mange dager møtet varer Minst 30 ungdommer Det er mulig å samarbeide med programland og EUs naboland (se oversikt side 2) Dersom aktiviteten finner sted i Norge, må den norske partneren søke støtte fra det norske Aktiv Ungdom-kontoret Målsettinger Bidrag til reiseutgifter beregnes ut fra reiseavstand Utgifter til forberedelser, gjennomføring og oppfølging dekkes gjennom en fast dagsats. En programdag skal ha minst 6 timer aktivitet. For aktiviteter i Norge gis det 40 (ca. kr. 320) per deltaker per dag i støtte Utgifter knyttet til nødvendige konsultasjoner og spørreundersøkelser rettet mot ungdom kan dekkes Maksimalt støttebeløp per prosjekt er (ca. kr ) utveksling av ideer, oppmuntre til aktiv metodebruk og samfunnsdeltakelse erfaringer styrke ungdomsdeltakelse i demokratiske prosesser Eksempel En ungdomsorganisasjon på miljøfeltet samler deltakere fra hele landet for å diskutere spørsmål knyttet til klimaendringer. Politikere fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå deltar. Deltakerne vedtar en resolusjon, som sendes til miljøvernministeren

7 Dra på Aktiv Ungdom-kurs! Lær mer om ungdomsarbeid, hvordan gjennomføre Aktiv Ungdom-prosjekter og møt nye prosjektpartnere Aktiv Ungdom tilbyr mange kurs i forskjellige europeiske land Alle utgifter dekkes mot en egenandel på kr 500,- Vil du vite mer om muligheter i Europa? eurodesk.no informasjon om studier, stipend og jobb i Europa facebook.com/aktivungdom Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Senter for internasjonalisering av utdanning er nasjonalt kontor og behandler søknader for prosjekter utenfor ungdomsfeltet. Se siu.no for mer informasjon. Aktiv Ungdom, Bufdir, Pb 2233, 3103 Tønsberg Tlf: , Besøksadresse: Stensberggata 27, Oslo Produsert med støtte fra Europakommisjonen

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

AKTIV FRITID FOR ALLE Dialog og samarbeid på tvers

AKTIV FRITID FOR ALLE Dialog og samarbeid på tvers På AKTIV FRITID FOR ALLE Dialog og samarbeid på tvers «PÅ TVERS DIALOGER» Inspirert av Inge Eidsvåg Til dialog møtes vi med en ærlig vilje til gjensidig forståelse. Enighet er altså ikke målet. Dialogen

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

Utvikling av et sett med indikatorer

Utvikling av et sett med indikatorer Utvikling av et sett med indikatorer for inkluderende opplæring i Europa Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Rapporten er resultatet av et prosjekt som mottok støtte fra EUs Program for

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer