Arbeidsmarkedsinformasjon Landbruksfag. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmarkedsinformasjon Landbruksfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET"

Transkript

1 Arbeidsmarkedsinformasjon Landbruksfag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

2 Hvor jobber kandidater med landbruksfag? Landbrukskandidatene fordeler seg nokså likt på sektorer dog med en liten overvekt i privat sektor. Arbeidsmarkedssektor Andel Statlige virksomheter 29 % Kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter 33 % Private bedrifter og virksomheter 38 % I privat sektor er Tine BA og Norges landbruksrådgiving de to største arbeidsplassene. Også Felleskjøpet, Nortura SA, Norges Bondelag (Bondelagets Servicekontor AS) og Innovasjon Norge ansetter mange med landbruksfag. Sistnevnte er et selskap eid av Nærings- og handelsdepartementet og regnes til privat sektor. I statlig sektor sysselsetter fylkesmannsembetene nesten halvparten av Naturviternes medlemmer med landbruksfag. De fleste er knyttet til fylkesmannens landbruksavdeling. Også i Mattilsynet, Statens landbruksforvaltning, Bioforsk og i Landbruks- og matdepartementet arbeider mange. I kommunal sektor arbeider de fleste med landbruksforvaltning i kommunene. En del er også ansatt i undervisningssektoren på videregående skoler. 2 Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

3 Tenk utradisjonelt ved jobbsøking! Arbeidsmarkedsinformasjon

4 Arbeidsgivere som ansetter kandidater med landbruksfag: Stat Bioforsk Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for naturforvaltning Fiskeridirektoratet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Forsvaret Fylkesmannsembetene Høgskolene Departementene Jernbaneverket Kompetansesenter for Distriktsutvikling Kystverket Mattilsynet Norges vassdrags og energidirektorat Norsk institutt for Skog og Landskap Norsk institutt for landbr.øk. forskning Norsk Polarinstitutt Opplysningsvesenets fond Reindriftsforvaltningen Riksrevisjonen Sámediggi/ Sametinget Skatteetaten Statens landbruksforvaltning Statens naturoppsyn Statens vegvesen Statistisk sentralbyrå Sykehusene Universitetene Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vitenskapskomiteen for mattrygghet Kommune Fylkeskommuner Interkommunale renovasjonsselskap Kommuner Miljørettet helsevern i Indre Østf. IKS Regionrådet Nordhordaland IKS Ungt Entreprenørskap Telemark Videregående skoler Privat 4H Norge AB Trepleie AS AL Gartnerhallen AL Orkla Kornsilo og Mølne Animalia Aqualine AS AS Landbruksbygg Bama Gruppen AS Bioforsk Bondelagets Servicekontor AS Borgen aktiemølle Canal Street AS 4 Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

5 COWI AS Det Kgl. Selskap for Norges Vel Elkem AS Emisoft AS EWOS AS Fatland Felleskjøpet Agri Fiskå Mølle Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS Geno Gjennestad videregående skole Graminor AS Grøntprodusentenes Samarbeidsråd Hallingfisk AS Helsetjenesten for storfe Hjelmeland Sparebank Human-Etisk Forbund Innovasjon Norge ISS Landscaping Kimen Såvarelaboratoriet AS Kvarstein Gartneri Anlegg AS Kverneland Group AS Kvinnherrad Næringsservice L.O.G AS Landbruk Nord Marine Harvest Multiconsult AS Maarud AS Nordisk Genressurssenter Norges Birøkterlag Norges Blindeforbunds Førerhundskole Norges forskningsråd Norges Pelsdyralslag Norsk Fjellmuseum Norsk Gartnerforbund Norsk kjøttfeavlslag Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor Norsk Protein AS Norsk Sau og geit Norsvin Nortura SA Oikos - Økologisk Norge OrbitArena Orkel AS Oslo Lufthavn AS OSM People Petter Olsen Proneo AS Radiumhospitalet Sagaplant AS Setesdalsmuseet IKS Skogfrøverket Hamar Stiftelsen Bondens marked Norge Stiftelsen Det norske skogfrøverk Stiftelsen KSL Matmerk Stiftinga Vestlandsforsking Strand Unikorn AS Sweco Norge AS Syngenta Seeds b.v. TINE BA VESO- Vet.medisinsk Oppdr.senter As Viken Skog BA Vingelen Utvikling as Vinterlandbruksskulen i Ryfylke Vinterlandbruksskulen på Jæren Vitality Innovation Vorma Økonomi og Regnskap BA Arbeidsmarkedsinformasjon

6 Hva er riktig lønnsnivå? Dette vil selvfølgelig være avhengig av mange ulike faktorer, ikke minst sektortilhørighet. I landbruksnæringen, som i de fleste andre næringer, er det slik at det gjennomsnittlige lønnsnivået er noe høyere i privat sektor enn i offentlig sektor. Lønnsstatistikk for landbruksfagutdannede: År Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår Slik ser arbeidsmarkedet ut Av de som besvarte Naturviternes undersøkelse for nyutdannende var samtlige med landbruksfag i jobb seks måneder etter endt utdanning. Over halvparten fikk sin første jobb i privat sektor og de fleste er tilfredse eller svært tilfredse med utdanningens relevans for jobben. Selv om landbruksnæringen ikke utgjør så stor andel av BNP som for noen tiår siden og andelen årsverk stadig går ned er landbruksnæringen fremdeles en svært viktig næring for Norge. Etterspørselen etter kompetansen en landbruksfaglig utdanning gir vil derfor også være etterspurt i fremtiden noe tallene fra vår undersøkelse bekrefter. Vi tror at debatten om selvforsyning og ren mat vil føre til at etterspørselen etter sivilagronomer og andre med landbruksutdanning vil opprettholdes på dagens nivå i de kommende årene og uavhengig av jordbrukets andel av den totale sysselsetting og andel av BNP vil jordbruk være en viktig næring for Norge. Med de utfordringene landbruket står overfor i de kommende årene som for eksempel å opprettholde produksjonen på stadig mindre areal og det å tilpasse seg et våtere klima er det liten tvil om at det vil være et stort behov for naturviterkompetanse. Landbrukets utfordringer blir stadig mer komplekse og behovet for personer med akademisk bakgrunn og evne til å foreta gode analyser vil med all sannsynlighet bli ytterligere etterspurt fremover. Listen over virksomheter som ansetter personer med landbruksutdanning viser også at det er gode sjanser for å få seg jobb utenfor de opplagte stedene. Tenk utradisjonelt. 6 Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

7 Arbeidsmarkedsinformasjon

8 Antall søkere på Landbruksfag på universitetene År Planlagte studieplasser Søkere Søknader førstevalg Kilde: Samordna opptak Som tabellen viser har var antallet søkere noe høyere i 2013 enn foregående år, samtidig økte antall studieplasser fra 310 til 350. Med en økning i antall studieplasser er det selvfølgelig at de blir flere kvalifiserte søkere til jobber innenfor sektoren. Vi tror likevel at dette ikke er snakk om en økning som vil merkes i praksis. Det er også verdt å nevne seg at oppgangen fra 2012 til 2013 kom etter flere år med synkende søkertall til landbruksfag. Forventet arbeidsmarked for de med landbruksutdanning: Forverret UENDRET bedret MArkant Forverret bedret markant 8 Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

9 Hva gjør Naturviterne for dem med utdanning innenfor landbruksfag? Felles for alle med landbruksfag, uansett hvor de jobber og uansett hva slags spesialisering de har, er at det er nyttig å være organisert i Naturviterne Naturviterne jobber for å synliggjøre naturviterkompetansen og bedre naturviternes arbeidshverdag Å organisere seg i Naturviterne gir trygghet Sjekk Naturviternes lønnstatistikk! Arbeidsmarkedsinformasjon

10 Naturviterne arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremmer medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby medlemsfordeler og å synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne og er partipolitisk uavhengig. Naturviterne har i dag ca medlemmer som fordeler seg relativt jevnt på sektorene stat, kommune og privat. Det er også en del selvstendig næringsdrivende tilsluttet Naturviterne, i tillegg til studenter og pensjonister. Våre rådgivere er spesialister på landbruksfagutdannelse, kompetanse og arbeidsmarked. Med Naturviterne i ryggen kan du kjenne deg trygg i studietiden og gjennom hele arbeidslivet. Vi kan støtte deg i din karriereutvikling enten det er første gang du søker jobb eller du ønsker å komme videre i arbeidslivet. Vi har utviklet et servicetilbud som omfatter CV-gransking, personlighetstest (se nedenfor), karrieresamtale, arbeidsmarkedsinformasjon, karrieredag og faglige nettverk. Dessuten gir vi også bistand og hjelp i lønns- og tariffspørsmål. Naturviterne har en tillitsvalgtordning som omfatter nesten alle landets kommuner og en rekke private og statlige virksomheter. Vi gir deg gode råd når du skal forhandle om lønn og kan svare på de spørsmål du måtte ha til arbeidskontrakten. Naturviternes karrieretest Øk din selvinnsikt! Bedre din arbeidssituasjon! Hjelp deg selv i din videre karriere! Vi benytter en test utviklet for arbeidslivet og som er sertifisert av Veritas. Testen heter HPI (Hogans personlighetsinventorium). Oppfølgingssamtalen gis av sertifisert rådgiver enten ved: personlig samtale ved vårt hovedkontor i Oslo tilbakemelding på telefon, eller personlig samtale som kan avtales i tilknytning til medlemsmøter lokalt Alle får en skriftlig rapport av testen. Alt dette til medlemspris! 10 Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

11 Mer informasjon om våre lønnstatistikker på Henvendelser om lønn, arbeidsliv og juridisk hjelp: Vakttelefonen: (hverdager ) E-post: Arbeidsmarkedsinformasjon

12 Naturviterne Keysers gate Oslo E-post: Telefon: VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Økonomer. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Økonomer. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Økonomer Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er en landbruksøkonom og en ressursøkonom? Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt.

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Naturforvalter. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Naturforvalter. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Naturforvalter Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er en naturforvalter? Sentrale arbeidsfelt for naturforvaltere er bevaring av biologisk

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Om skogen i Norge Skognæringen inkludert sagbruks- og treforedlingsindustrien er en av Norges

Detaljer

Grønn utdanning en spennende utdannings- og yrkesvei!

Grønn utdanning en spennende utdannings- og yrkesvei! GrønN utdanning Grønn utdanning en spennende utdannings- og yrkesvei! Grønn utdanning er utdanningsvei for de som ønsker å jobbe med jord, vann, plante, natur, skog, dyr og landbruk. Mange yrker krever

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 07/2012 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen En kartlegging av Per Kristian Alnes Tina Mathisen Østlandsforskning Østlandsforskning ble etablert

Detaljer

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 3 2. Arbeidsgruppens sammensetning og arbeid... 3 3. Sammendrag... 4 4. Definisjoner...

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2010 6. oktober i GG Hallen Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse bedriften har stand på årets Karrieredag A/S Nestle Norge HR 6 Adecco 7 AF Gruppen AS 8 Agder Energi

Detaljer

Disse har stand på UMBs Karrieredag

Disse har stand på UMBs Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2008 22. oktober i Aud Max. Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse har stand på UMBs Karrieredag Accenture 4 AF Gruppen AS 5 Arcus 6 Asplan Viak 7 Axellia 8 Bioforsk

Detaljer

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14 Vedlegg 2 Forvaltnings- og utviklingsaktører For å kunne drive et godt og effektiv landbruk, er det viktig at støtteapparatet rundt fungerer. Det blir her gitt en oversikt over forvaltnings- og utviklingsaktørene

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Norges hurtigst voksende fagorganisasjon

Norges hurtigst voksende fagorganisasjon Akademikerne 2010-2012: Norges hurtigst voksende fagorganisasjon I dag er ingen lenger i tvil om at fremtidens arbeidsliv tilhører kunnskapsarbeiderne! Kjære medlemmer! De senere årene har vært begivenhetsrike,

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 2004 for kandidater uteksaminert våren 2000

Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 2004 for kandidater uteksaminert våren 2000 ARBEIDSNOTAT 40/2005 Clara Åse Arnesen Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 2004 for kandidater uteksaminert våren 2000 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Side 2. Stipendiatundersøkelsen 2009

Side 2. Stipendiatundersøkelsen 2009 Side 2 Stipendiatundersøkelsen 2009 KAPITTEL 1 FORORD... 4 Om rapporten... 4 KAPITTEL 2 SAMMENDRAG... 5 KAPITTEL 3 METODE FOR DATAINNSAMLING... 7 KAPITTEL 4 ANALYSE... 8 Svarprosent... 8 Underlag... 8

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 Arbeidsmarkedsundersøkelse blant nyutdannede medlemmer vårkullet 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 FORORD... 2 1.2 SAMMENDRAG... 3 FAKTA OM UNDERSØKELSEN... 4 1.3 UTVALG OG METODE... 4 1.4 SVARPROSENT... 4

Detaljer

Disse har stand på UMBs Karrieredag

Disse har stand på UMBs Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2007 31. oktober i Aud Max. Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse har stand på UMBs Karrieredag Accenture 4 Adecco 5 AF Gruppen AS 6 Animalia 7 Arcus 8 Asplan Viak

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Jeg + privat næringsliv= sant!

Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2012 SAMFUNNSVITEREN Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik JObber også i privat næringsliv For

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 1 Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer Oktober 2014 Utarbeidet av Johan Ellingsen Mats Olsen Kari Clausen Lill-Ann Gundersen 2 Det Kongelige

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I MEDLEMME Naturviternes årsmelding 2009 Krise og endringer mulighetenes marked? Finn Roar BrUun Leder «Vi er med og gir trygghet for at arbeidslivets rettigheter

Detaljer

Clara Åse Arnesen. Flukt fra lærer og førskolelæreryrket? NIFU skriftserie nr. 8/2002

Clara Åse Arnesen. Flukt fra lærer og førskolelæreryrket? NIFU skriftserie nr. 8/2002 Clara Åse Arnesen Flukt fra lærer og førskolelæreryrket? NIFU skriftserie nr. 8/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31 0352 Oslo ISSN 0808-4572 2 Forord Det

Detaljer