Høring NEK 400 landbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring NEK 400 landbruk"

Transkript

1 Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 6. august 2015 Your ref. Our ref NK64-01-LTA Høring NEK 400 landbruk NEK 400 landbruk er en teknisk rapport/spesifikasjon utviklet innenfor rammen av NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner. NEK 400 landbruk er som tittelen indikerer spesielt rettet inn mot driftsbygninger i landbruket og veksthus innen hagebruk. Den inneholder tilleggskrav, presiseringer og reduserer valgfrihet som ligger i NEK 400. Prosjektet er iverksatt etter initiativ fra Landbrukets Brannvernkomite. Formålet med dokumentet er å tjene som underlag for avtale mellom utførende og utbygger av ovennevnte bygg med sikte på å oppnå elektriske anlegg av høyere kvalitet enn minimumskravene. Hensikten er at de skal være egnet for krevende miljø i landbruksbygg. Målet er å bedre driftssikkerhet, redusere livsløpskostnader samt redusere sannsynligheten for at branner oppstår. Om NEKs rolle Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter for de rundt 100 norske normkomiteers arbeid innen fagfeltet. Komiteene besittes av nærmere 500 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning, hvorav enkelte deltar i flere komiteer. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale normer/standarder. Om NEK 400 landbruk NEK 400 landbruk må benyttes sammen med NEK 400 elektriske lavspenningsinstallasjoner. Førstnevnte bygger følgelig på sistnevnte. Det er videre viktig å merke seg at NEK allerede inneholder spesielle krav til installasjoner i landbruk og veksthus. Ved bruk av NEK 400 landbruk må prosjekterende/utførende ta utgangspunkt i de generelle kravene i NEK 400 del 4 og 5, supplert med tilleggskravene i del 7. Videre må prosjekterende/utførende legge til grunn de tilleggskrav, presiseringer og reduksjon i valgfrihet som følger av NEK 400 landbruk. Endelig må det gjennomføres verifisering av den elektriske lavspenningsinstallasjonen iht. NEK

2 Bakgrunn og begrunnelse for forslaget Utarbeidelse av NEK 400 landbruk kom i stand etter en henvendelse fra Landbrukets Brannvernkomite (LBK). Tallmateriale fra LBK og andre kilder tyder på at elektriske anlegg og elektrisk utstyr i mange tilfeller er årsak til brann. LBK er derfor opptatt av å gjennomføre tiltak som kan redusere branner i landbruket. NEK forela saken for relevant komite NK 64 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, som samtykket til at det kunne utvikles et teknisk spesifikasjon eller teknisk rapport. Et slikt dokument har en lavere status enn en norm/normsamling, men kan tjene som frivillig tilvalg for utbygger eller eier av driftsbygning eller veksthus. Virkeområde NEK 400 landbruk får anvendelse for driftsbygninger i landbruket, herunder veksthus i de tilfeller partene inngår særskilt avtale om bruk av denne. Grenseflate mot andre normsamlinger NEK 400 landbruk gir sammen med NEK 400 foretrukket løsning ved utførelse av elektriske lavspenningsinstallasjoner i landbruket. Spesifikasjonen danner sammen med andre dokumenter grunnlag for en helhetlig prosjektering og installasjon av el- og ekominstallasjoner. NEK vil spesielt trekke frem følgende andre dokumenter: NEK tilknytningspunkt for el og ekom i næringsbygg (når denne foreligger). Omhandler tilknytning av næringsbygg til el- og ekomnett, samt plassering av elmålere. Dokumentet er under utarbeidelse og man forventer ferdigstillelse innen utløpet av NEK 405 Elkontroll i bolig og næringsbygg. Omhandler elkontroll med sikte på opprettholdelse av god elsikkerhet NEK 420 elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. NEK 439 Elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystem (del A, B og C). NEK 700 Prosjektering og utførelse av kommunikasjonssystemer. Omhandler foretrukket løsning for prosjektering og utførelse av tele, data og TV-anlegg. Utover ovennevnte eksisterer et utall av produktnormer som er relevante i forhold til aktuelle produkter, for installasjonsmateriell og kabler. Forholdet til myndighetene Det er tre sentrale myndigheter på området, henholdsvis Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Mattilsynet (MT) og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK). DSB har forskrifter som regulerer elsikkerhet, blant annet forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Denne henviser til NEK 400 som metode for oppfyllelse av myndighetskravene. Siden NEK 400 landbruk innebærer at skjerpede krav legges til grunn at oppfyllelse av NEK 400 og tilleggene som følger av NEK 400 landbruk oppfyller myndighetskravene.

3 Når det gjelder MT sine myndighetskrav, så omhandler disse blant annet krav til elkontroll i driftsbygninger hvert 3. år. Sistnevnte krav tar imidlertid ikke stilling til hvilket konkret grunnlag slik kontroll skal foretas etter. I praksis har imidlertid elkontroll vært gjennomført etter NEK 405. DIBK sine myndighetskrav vil disse omhandle bygningstekniske forhold. Slike forhold vil i vesentlig grad påvirke utvikling og spredning av brann i de tilfeller en brann faktisk oppstår. Bygningsmessige forhold ligger imidlertid utenom NEK 400 landbruks anliggende. Det anbefales derfor at prosjekterende for hhv. bygningsmessige forhold og elektriske anlegg samarbeider tett om å oppnå et godt samlet resultat. Høringsdokumentet Høringsdokumentet kan lastes ned fra NEKs hjemmeside på følgende adresse: Høringssvar og frist NEK henstiller til høringsinstansene om å svare elektronisk via e-post til Det henstilles videre om at kommentarer gis på kommentarskjemaet som ligger på høringssiden. Det bes om at høringssvar foreligger senest 25. september Det gjøres oppmerksom på at NEK forbeholder seg rettet til å publisere mottatte høringssvar. Med vennlig hilsen NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE Birger Hestnes Adm. direktør Leif T. Aanensen Fagsjef Vedlegg: - Distribusjonsliste: Høringsinstanser Henvisning til høringsdokument: - Tilgjengelig på

4 Vedlegg Høringsinstanser Myndigheter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 2014, 3103 Tønsberg Mattilsynet (hovedkontoret), Felles postmottak, Postboks 283, 2381 Brumunddal Norsk Kommunikasjonsmyndighet, Postboks 93, 4791 Lillesand Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstuen, 0301 Oslo Direktoratet for byggkvalitet, Postboks 8742, 0028 Oslo Interesseorganisasjoner Norges Bondelag, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo Norges Bonde og Småbrukarlag, Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Landbrukets Brannvernkomite, v/ leder Pål Arne Oulie (Norges Bondelag) Norsk Brannvernforening, Postboks 6754 Etterstad, 0609 Oslo NELFO, Norsk Teknologi, Postboks 7175 Majorstua, 0307 Oslo Energi Norge, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo Abelia, Postboks 5490 Majorstuen, 0305 Oslo Finans Norge, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo Distriktenes Energiforening, Dronning Eufemiasgt 16, 0191 Oslo Norsk Industri, Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo Industriens forening for elektroteknikk og automatisering, Postboks 7078 Majorstuen, 0306 Oslo Rådgivende Ingeniørers Forening, Postboks 5491 Majorstuen, 0305 Oslo El & IT, Youngs gate 11, 0181 Oslo Norsk Eiendom, Postboks 7185 Majorstuen, 0307 Oslo Tavleforeningen, Postboks 73, 1325 Lysaker Kabel Norge, Postboks 77, 1901 FETSUND KS-bedrift, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Forbrukerinteresser Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo Andre interesser Standard Norge, Postboks 242, 1326 Lysaker Gjensidige Forsikring ASA, Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo Landbruksforsikring AS, Postboks 1897 Vika, 0124 Oslo If Forsikring AS, Postboks 240, 1326 Lysaker Tryg Forsikring, Postboks 7070, 5020 Bergen Elektronisk orientering sendt: Alle medlemmer i normkomiteene NK 20, NK 23, NK 31, NK 44, NK 61, NK 64, NK 81, NK 100/209, NK 121B, NK 219, NK 301, NK 25/205/215 Elektronisk orientering sendt: Andre sentrale aktører og leverandører innen landbruksnæringen (se vedlegg II)

5 Elektronisk orientering er sendt: A-K Maskiner AS Ole Chr Bye DeLaval Eikmaskin AS Felleskjøpet Agri AS Lena Maskin TKS Agri Elotec Icas Sparebank1 Norsk landbruksrådgiving J. L. Bruvik AS Gråkjær Høgskolen i Hedmark Tine rådgivning Norsvin Matmerk Skala AS Prosessteknikk

Strategiplan 2014 2018

Strategiplan 2014 2018 Strategiplan 2014 2018 Revisjonsdato: 2013-12-06 Standardisering innen el og ekom 1 Innhold Innledning... 3 Visjon... 4 Misjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Forretningside... 4 Rammebetingelser for NEK... 5

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013 Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013 Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer Oslo Kongressenter 26. og 27. november 2013 Målgruppe Konferansen retter seg mot alle virksomheter innen elektrobransjen og er

Detaljer

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 9 2014-03-05 15:10:13 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 4 2014-03-05 15:27:27 2014-03-05 15:09:50 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Post- og teletilsynet

Post- og teletilsynet Post- og teletilsynet Norwegian F'ost and I elecommunications Authority Distribusjonsliste %fir ref.: V':. '..- to: 1000532-9 - 413.1 20.6.2011 Dorm ref.: Deres dato: Saksbehandler: Britt Torjusrød www.npt.no

Detaljer

Frokostmøte 22. juni

Frokostmøte 22. juni Frokostmøte 22. juni Hva er NEK? NEK rolle spillereglene NEK 405-serien Prinsipper standardisering sertifisering Helge Topp, NEK Fagsjef Faggruppe 2 Forsyningsanlegg og lavspenningsinstallasjoner Hva er

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 26. april 2014 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2013» Regnskap for 2013» Budsjettforslag for 2014 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Forslag til tiltak som skal øke forbrukernes tillit til kjøp av håndverkertjenester og øke omdømmet til håndverkerbransjen 1 Forord Arbeidsutvalget

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Forord. Vi vil takke alle i etaten, departementene, andre direktorater og tilsynsobjekter som har bidratt med sin tid og kunnskap til dette arbeidet.

Forord. Vi vil takke alle i etaten, departementene, andre direktorater og tilsynsobjekter som har bidratt med sin tid og kunnskap til dette arbeidet. Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Statskonsult gjennomgått Kommunal- og regionaldepartementets og Barne- og familiedepartementets styring av Produkt- og Elektrisitetstilsynet

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00339-14/MAB Dato 7. mars 2012 Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2013 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/4554 JNH/NZM 19.12.2012 Statsbudsjettet 2013 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev 1. INNLEDNING

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer