NEK Elsikkerhetskonferansen 2013 Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEK Elsikkerhetskonferansen 2013 Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer"

Transkript

1 Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer Oslo Kongressenter 26. og 27. november 2013

2 Målgruppe Konferansen retter seg mot alle virksomheter innen elektrobransjen og er den viktigste møteplassen for å oppdatere seg innenfor elsikkerhetsområdet. Tid og sted Konferansen holdes på Oslo Kongressenter tirsdag 26. og onsdag 27. november Program NEK har lagt opp et bredt program som gir deltakerne oversikt over teknologiske trender, endringer i regelverket og endringer i elektrotekniske standarder. Foreleserne er sentrale deltakere i elektroteknisk standardiseringsarbeid og/eller tekniske fageksperter fra andre ledende miljøer. Tirsdag 26. november 2013 Første sesjon: Åpning, elsikkerhet, lavspenningsanlegg generelt, NEK 399, NEK 400, NEK439 Møteleder: Administrerende direktør Birger Hestnes, NEK 9:30-10:00 Åpningsforedrag: Det globale marked Salg av produkter, systemer og tjenester innen el og ekom står for en betydelig del av verdenshandelen. Øk forståelse om betydningen av elektrotekniske standarder i denne handelen. 10:00-10:30 Elsikkerhet den norske modellen Hvordan arbeider og tenker de norske myndighetene i forhold til elsikkerhet? Hvordan bruker de regelverk, tilsyn og standarder som instrumenter i arbeidet? Hvilke planer har de? 10:30-11:00 Elsikkerhet funn under tilsyn? Myndighetene driver systematisk kontroll med elanlegg, produkter og virksomheter. Hvilke funn gjør de og hvilke grep vil myndighetene ta? 11:00-11:30 Benstrekk, kaffe og «speed-dating» 11:30-12:10 NEK 400 Hva kommer i 2014 utgaven? Lederen i NK 64 som forvalter NEK 400, gjennomgår erfaringer med dagens utgave og avslører noen av endringene som kommer i :10-12:40 NEK 399 Tilkoblingspunkt for el og ekom Lederen for NK 301, som har utviklet NEK 399, gjennomgår den rykende ferske standarden hvor el og ekom er forent i et felles inntakspunkt. 12:40-13:00 NEK 439 Tavlenormen Tavler utgjør selve kjernen i det elektriske anlegget. Desto viktigere er det å bestille og/eller bygge disse i henhold til anerkjente standarder. Vi får en gjennomgang av strukturen i den rykende ferske NEK 439, del A, B og C. Administrerende direktør Birger Hestnes, NEK Avdelingsdirektør Torbjørn Hofstad, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sjefingeniør Jostein W. Grav, DSB. Leder av NK 44 elektrisk utstyr for maskiner i industrien, medlem i NK 64 og NK 301 Daglig leder Eirik Selvik, Selvik Elektro. Leder av NK 64 Elektriske bygningsinstallasjoner. Administrerende direktør Kjell Myrann, Rejlers AS. Leder av NK Tilknytning av lavspennings-installasjoner til distribusjonsnett Daglig leder Eirik Selvik, Selvik Elektro, leder i NK 17D - Lavspennings fordelingsanlegg Lunsj 13:00-14:00 Spiseriet, Oslo Kongressenter

3 Tirsdag 26. november 2013 andre sesjon: Kraftforsyning/transport/Smart Grid Møteleder: Avdelingsdirektør Torbjørn Hofstad, DSB 14:00-14:30 Åpningsforedrag: Perspektiv på norsk elektrisitetsforsyning Hvordan ser elektrisitetsforsyningen ut om 20 år? Hvordan vil Smart Grid, AMS-målere, elbiler, sol- og vindenergi og kabler til utlandet påvirke kraftnettet vårt? Hvilke planer foreligger? 14:30-15:00 Smarte energinett Smart Grid Vi ser på planer om et integrert europeisk energimarked, smarte energinett, AMS-målere, elektrifisering av transport og kunder som også produserer energi. Hvordan håndtere disse ambisiøse planene? Hvilke muligheter ligger her for norsk næringsliv? 15:00-15:30 Elbil og annen elektrifisering av transport Hvordan vil elbilen påvirke samfunnet vårt de neste år? Hvordan henger elbilparken og infrastrukturen for lading sammen? Hvordan er det med elsikkerheten? Hvem må være på banen? 15:30-16:00 NEK 440 slik skal kraftnett bygges! Vi får en presentasjon av hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 som beskriver hvordan man bygger tidsriktige stasjonsanlegg. 16:00-16:30 Benstrekk, kaffe og «speed-dating» 16:30-17:00 Arbeid under spenning (AUS) Statnett er landets fremste miljø på arbeid under spenning. AUS blir stadig viktigere bidrag til å opprettholde en konstant strømforsyning både i høy- og lavspenningsnettet. Lær mer om Statnetts erfaringer og utfordringer de møter. 17:00-17:30 Det Norske distribusjonsnett, «State of the art»? Hvordan er tilstanden i det norske distribusjonsnettet? Er det en svak «pasient» eller en vital «atlet»? Hvordan takles introduksjon av effektkrevende laster? Er kortslutnings-strømmene kraftig nok til å koble ut vern? 17:30-18:00 Høy spenning (!) i lavspenningsanlegg Dobbel jordfeil i høyspenningsanlegg, transienter, utilfredsstillende jordingsanlegg er faktorer som kan gi betydelig skade og fare i tilknyttede elektriske installasjoner. Vi ser på hvordan slike feil oppstår og hvordan de kan forebygges. 18:00-18:05 Avslutning for dagen og praktiske opplysninger om middagen Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud, NVE. Sanderud er leder for myndigheten som er en viktig premissgiver for norsk energiforsyning. Professor og seniorforsker Kjell Sand, SINTEF Energi og leder i NK 8 Elektriske overføringsog distribusjonssystemer R&D Ingeniør Egil Falch Piene, Eltek og leder av NK 69 Elbiler for offentlig vei Prosjektleder Hans Brandtun, REN og medlem i NK 99 Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg Prosjektleder Elisabeth Aske, koordinator for AUS i Statnett. Forsker Helge Seljeseth, SINTEF Energi og medlem i NK 8 Prosjektleder Kåre Espeland, REN og medlem av NK 99 Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg 19:00 Middag med underholdning Arrangeres på Oslo Kongressenter

4 Onsdag 27. november 2013 tredje sesjon: Ekom/pålitelighet/lyn/jording Møteleder: Fagsjef Leif T. Aanensen, NEK 08:30-09:00 Ekomanlegg myndighetenes perspektiv Gjennomgang av myndighetenes fokus på ekomanlegg og autorisasjonsordningen. Hva skal til for å levere et tilfredsstillende ekomanlegg? Hvordan kan NEK 700 brukes for å oppfylle myndighetskravene? 09:00-09:30 Pålitelighet i ekomanlegg God pålitelighet i ekomanlegg er avgjørende for velfungerende systemer hos kunder i industrien og næringslivet. Hva kreves av planlegging og installasjonspraksis for å oppnå robuste systemer? Hvordan kan standardene understøtte arbeidet? 09:30-10:00 Pålitelighet i kraftforsyningen Den gjensidige avhengigheten mellom el og ekom blir stadig tydeligere. Hvilke forventninger kan man ha til forsyningssikkerheten i kraftnettet? Hvor lange utfall kan man risikere? Når bør reservekraft vurderes? 10:00-10:30 Benstrekk, kaffe og «speed-dating» 10:30-11:00 PAS 55 Kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Hva skal til for å holde orden i en komplisert og samfunnskritisk infrastruktur? Statnett deler sine erfaringer og viser hvordan bruk av standarder skaper gode rammer og systematikk. 11:00-11:30 Kvalitetsstandard for installatøren Vi får en presentasjon av hva elektroinstallatørene har gjort for å sikre god kvalitet i sine leveranser. NELFO har vært en sentral pådriver i dette arbeidet og deler sine erfaringer. 11:30-12:00 Branner i landbruket krevende driftsbygninger Driftsbygninger i landbruket er et meget krevende driftsmiljø for elektriske anlegg. Landbruket sliter med branner som tynger i næringen. Kombinasjon av elkontroll og utarbeidelse av teknisk spesifikasjon NEK 400 Landbruk, skal søke å snu trenden. 12:00-12:30 Beskyttelse mot overspenning Hva er forskjellen mellom transiente og driftsfrekvente overspenninger? Hvilken beskyttelse kreves for ulike typer anlegg? Er lynvernanlegg nødvendig i Norge? Hvordan beskytte henholdsvis el og ekomanlegg. Senioringeniør Svein-Roar Jonsmyr, Post- og teletilsynet og medlem i NK 64, 25/205/215 ekomanlegg samt NK 301 Fagsjef Bjørn Fossum, NELFO. Leder NK 81 Vern mot lynskader og NK 25/205/215 ekomanlegg. Sentral i forhold til Ekom-faget i NELFOsystemet. Professor og seniorforsker Gerd Kjølle, Sintef Energi. Kjølle er sentral forsker innen pålitelighet og spenningskvalitet. Kvalitetssjef Rune Bjerke, Statnett. Sentral leder i Statnett i forhold til kvalitetsarbeid i organisasjonen. Teknisk direktør Terje Hanssen, NELFO og medlem i NK 64. Lang fartstid fra NELFO-systemet og sentral i deres elsikkerhetsarbeid. Daglig leder Jørn Holtan, Jørn Holtan AS. Leder NK 219 Kompetanse til inspeksjonsorgan og medlem i NK 64. Holtan er en aktiv rådgiver innen elektrobransjen og kursholder. Bjørn Fossum, NELFO. Leder NK 81 Vern mot lynskader og NK 25/205/215 ekomanlegg. Sentral i forhold til Ekom-faget i NELFO-systemet. Lunsj 12:30-13:30: Spiseriet, Oslo Kongressenter

5 Onsdag 27. november 2013 fjerde sesjon: HMS, Industri (EX) og Jernbane Møteleder: Administrerende direktør Birger Hestnes, NEK 13:30-14:00 HMS: Forsvarlig arbeid NEK EN 50110:2013 er fastsatt som europeisk og norsk standard for sikkerhet under arbeid i elektriske anlegg. I et bredt bransjesamarbeid har man utviklet håndbøker for arbeid i henholdsvis høy- og lavspenningsanlegg som supplerer standarden. Hva er nytt? 14:00-14:30 EX-anlegg, sier du? Hvor? Det er strenge regler for utstyrsvalg og utførelse av elanlegg i EX-soner. Hva er en EX-sone og når inntreffer de spesielle EX-kravene? Vi får en gjennomgang av sentrale krav i regelverket og bruk av relevante standarder. 14:30-15:00 Benstrekk, kaffe og «speed-dating» 15:00-15:30 Ny normsamling for Jernbane NEK 900 NEK lanserer i 2014 en samling av sentrale standarder for elsikkerhet innen jernbane. Hva vil samlingen omfatte, hvem er den relevant for og hvordan vil denne henge sammen med regelverket, hva er nytt? 15:30-15:45 Sluttappell og oppsummering Bli en del av det sterke faglige nettverket de tekniske komiteene representerer. 15:45-16:00 Avslutning av konferansen. Vi trekker vinner av «speed-dating»-konkurransen. Rådgiver Bjørnar Brattbakk, Energi Norge. Norsk representant i BTTF 62-3 som har utarbeidet NEK EN Brattbakk har lang erfaring med arbeid innen sikkerhet ved arbeid i elektriske anlegg. Sjefingeniør Frode Kyllingstad, DSB og medlem i NK 31. Langvarig medlem i NK 31 og sentral medarbeider i DSB. Overingeniør Geir Eriksen, Jernbaneverket. Mangeårig leder av NK 9 Elektrisk utstyr for baner. Fagsjefene i NEK har ordet Vertskapet Bygg nettverk! NEK drifter og understøtter et apparat med mer enn 100 tekniske normkomiteer. Disse arbeider innen nær sagt alle felt innen elektrobransjen fra generator, overførings- og distribusjonssystemer til elektrisk utstyr av ulike slag. Komitearbeid er fremfor alt faglig nettverksbygging på tvers av virksomheter. På elsikkerhetskonferansen 2013 dyrker vi nettverksbyggingen videre med valgfri deltakelse i «speed-dating»-konkurranse. De beste «speed-datere» deltar i trekningen av en Apple IPAD. Detaljer blir kunngjort under konferansen. Les mer og hold deg oppdatert. NEKs hjemmeside: er en nyttig kilde til informasjon om hva som er på gang i standardiseringsverden. Du kan også følge oss på Twitter og på Facebook (hvor vi har felles side med Standard Norge). Sist, men ikke minst så kan du abonnere på vårt månedsbrev, som sendes som e- post til deg. Les også mer om hvordan du kan bli en del av det faglige nettverket komitestrukturen representerer på vår nettside.

6 Kursavgift Kursavgift er satt til kroner 7.900,- (eksklusiv MVA). NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kroner 1.000,-. Samme rabatt innrømmes deltakere som melder seg på arrangementet før 15. september Kursavgift med rabatt er kroner 6.900,- (eksklusiv MVA). I tillegg kan du delta på en valgfri treretters middag på kvelden den 26. november Det vil være noe underholdning i forbindelse med middagen. For deltakelse under middagen kommer et tillegg på kroner 690,-. Rammer for arrangementet Programmet starter opp klokken 9:30 den 26. november (med registrering fra klokken 08:30) og avsluttes klokken 16:00 på konferansens andre dag.

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32

NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09 EMC. NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 5 2014-03-05 15:09:32 NEK Tous posters 60_80 sans logo.indd 9 2014-03-05 15:10:13 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 4 2014-03-05 15:27:27 2014-03-05 15:09:50 NEK Tous posters 60_80 sans logob.indd 8 2014-03-05 15:28:09

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Strategiplan 2014 2018

Strategiplan 2014 2018 Strategiplan 2014 2018 Revisjonsdato: 2013-12-06 Standardisering innen el og ekom 1 Innhold Innledning... 3 Visjon... 4 Misjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Forretningside... 4 Rammebetingelser for NEK... 5

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Statens Vegvesen. Det ble foretatt en presentasjonsrunde. Deltakerne redegjorde for sin rolle og motivasjon for deltakelse.

Statens Vegvesen. Det ble foretatt en presentasjonsrunde. Deltakerne redegjorde for sin rolle og motivasjon for deltakelse. EV-forum hos NEK 10.04.2013 Side 1/9 EV-forum Referat MØTE 2013-1, NEK, Lysaker Møterom NEK stort Tirsdag 10. april 2013 (KL 0930-1500) Referent: Leif T. Aanensen Side 1 av 9 Deltagelse Ja Nei Ja Nei Nils

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

325 utstillere er klare til å ta imot tusenvis av elektrofagfolk på Eliaden 2012 FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN. - Dette blir bra!

325 utstillere er klare til å ta imot tusenvis av elektrofagfolk på Eliaden 2012 FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN. - Dette blir bra! NYTT OM ELIAEN MAI 2012 ENERGI ELEKTROINSTALLASJON BELYSNING AUTOMATISERING OG INSTRUMENTERING ELEKTRONIKK SIKKERHET TELE- OG ATAKOMMUNIKASJON ELEKTROVARME BYGNINGSAUTOMATISERING Obligatorisk Eliade-besøk

Detaljer

KMH Elektro AS Storgata 242 Tlf: 35 56 04 20 3912 Porsgrunn Faks: 35 56 04 21

KMH Elektro AS Storgata 242 Tlf: 35 56 04 20 3912 Porsgrunn Faks: 35 56 04 21 KURS 2015 KMH Elektro AS... 5 Kurs 01 Kurs 02 Kurs 03 Kurs 04 Kurs 05 Kurs 06 Kurs 07 Kurs 08 Kurs 09 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13 Kurs 14 Kurs 15 Kurs 16 Kurs 17 Kurs 18 Kurs 19 Kurs 20 Kurs 21 Kurs

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s.

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s. NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 3/2009 ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5 Sikker landing med automatisering s. 6 Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2 Statsbudsjettet 2010 Etterlyser

Detaljer

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

Grindrensker og full produksjon

Grindrensker og full produksjon www.voltmag.no Februar 2013 nr. 1 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Grindrensker og full produksjon Ny usikkerhet rundt AMS-utrullingen Les også: Rekordinnsamling

Detaljer

AE Akademiet KURSKATALOG

AE Akademiet KURSKATALOG AE Akademiet 1 KURSKATALOG Store verdier skal forvaltes Agder Energis HR-policy har som formål å sikre at selskapene i konsernet har et engasjert lederskap og en bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer