Arbeidsmarkedsinformasjon Naturforvalter. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmarkedsinformasjon Naturforvalter. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET"

Transkript

1 Arbeidsmarkedsinformasjon Naturforvalter Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

2 Hva er en naturforvalter? Sentrale arbeidsfelt for naturforvaltere er bevaring av biologisk mangfold, bærekraftig bruk av naturressurser og opprettholdelse av natur- og kulturlandskap som kilde til friluftsliv og naturopplevelse. Det finnes mange spesialiseringer innen fagområdet som for eksempel viltforvaltning, fiskeforvaltning, miljø- og ressursøkonomi, landskapsøkologi, vannforurensning, ferskvannsøkologi, økotoksikologi med mer. Mange har sin utdanning fra Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB), men også andre universiteter og høgskoler gir utdanning på masternivå innen naturforvaltning. Hvor jobber naturforvalterne? De fleste naturforvaltere jobber i stat og kommune, men vi ser i større og større grad at også private virksomheter ansetter naturvitere. Arbeidsmarkedssektor Andel Statlige virksomheter 51 % Kommunale bedrifter og virksomheter 35 % Private bedrifter og virksomheter 14 % Den arbeidsplassen hvor Naturviterne har flest medlemmer med utdanning innenfor naturforvaltning er Miljødirektoratet. Også i Statens Naturoppsyn, som er en del av Miljødirektoratet, har mange av de ansatte utdanning innenfor denne retningen. For øvrig i staten er fylkesmannsembetene en viktig arbeidsplass. Fylkesmennene har ansvar for både miljø- og landbruksspørsmål, og begge steder er det behov for naturforvaltere. Også kommunene har mange naturforvaltere ansatt. På begynnelsen av 1990-tallet ble det satt i gang et prosjekt, Miljøvern i kommunene (Mik), som innebar øremerkede midler fra staten til å ansette miljøvernrådgivere/konsulenter. Opp mot 90 % av kommunene benyttet seg av ordningen. Da øremerkingen forsvant etter noen år, sank antallet ansatte med et eget ansvar for miljøområdet. I dag er det bare ca 10 % av kommunene som har beholdt slike rene miljøstillinger. Mange av de som satt i disse stillingene jobber imidlertid fortsatt i kommunene, men ofte med et videre ansvarsområde som for eksempel omfatter arealplanlegging. 2 Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

3 Tenk utradisjonelt ved jobbsøking! Foto: Carl Erik Kilander Arbeidsmarkedsinformasjon

4 Noen arbeidsgivere som ansetter naturforvaltere: Stat Artsdatabanken Bioforsk Direktoratet for forvaltning og IKT Domstoladministrasjonen Fiskeridirektoratet Folkehelseinstituttet Forsvaret Forsvarsbygg Fylkesmannsembetene Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Telemark Høgskulen i Sogn og Fjordane Jernbaneverket Miljødirektoratet Kystverket Landbruks- og matdepartementet Mattilsynet Medietilsynet Miljøverndepartementet NAV NORAD Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk institutt for skog og landskap Norsk Polarinstitutt NTNU Olje- og energidepartementet Reindriftsforvaltningen Riksrevisjonen Sámediggi / Sametinget Sivilforsvaret Statens forurensningstilsyn Statens landbruksforvaltning Statens lånekasse for utdanning Statens naturoppsyn Statens vegvesen Statistisk sentralbyrå Statsbygg Sysselmannen på Svalbard UMB Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Utenriksdepartementet Kommune Kommuner Fylkeskommuner Interkommunale selskaper Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde Privat 4H Norge Agder Telemark Planselskap AS 4 Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

5 Allskog BA Ambio Miljørådgivning AS AS Meraker Brug Asplan Viak AS Bindal Initiativ AS Bondelaget Centerpoint AS Den Norske Turistforening Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Energigården AS Eni Norge AS Faun Naturforvaltning Finnmarkseiendommen Fjellstyrene GenØk, Senter for biosikkerhet Geodata AS Green Resources AS Grønn Hverdag Halti nasjonalparksenter AS Hjellnes Consult AS HMS-senteret Øvre Romerike Innovasjon Norge Kruse Smith Entreprenør AS Lauritz Follo AS Luster Energiverk AS Markedskraft Multiconsult AS Natur vgs NINA naturdata AS Norconsult AS Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Norges Jeger- og Fiskerforbund Norilia BA Norsk institutt for naturforskning Nortura SA Norwegian Refugee Council Per André Hansen Landskapsarkitekter AS Rambøll Norge AS Ryfylke Bioenergi AS Rådgivende Biologer SABIMA Sagaplant AS Salten Regionråd Sandefjord Lufthavn AS SFE Produksjon AS Skiforeningen Skog-Data AS Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen AS Statskog SF Statkraft Energi AS Statskog SF Sunnfjord Næringsutvikling AS SWECO Norge AS TINE SA Toslab AS Trainee Innlandet Tydal grunneierlag Univ.forskningen i Bergen (Unifob) Vestfold Energiforum Vital Forsikring Østfold energi Arbeidsmarkedsinformasjon

6 Hva er riktig lønnsnivå? Gjennomsnitt årslønn 2011 Gjennomsnitt utdanningsår 2011 Gjennomsnitt årslønn 2012 Gjennomsnitt utdanningsår 2012 Kommune Stat Privat Gjennomsnitt Kilde: Naturviternes lønnsstatistikk Slik ser arbeidsmarkedet ut Som med lønnsnivå er det vanskelig å si noe entydig om arbeidsmarkedet for naturforvaltere. Det som er sikkert er at du kan bli ansatt i en rekke forskjellige stillinger innen både privat og offentlig sektor som retter seg mot forvaltning av utmark. En naturforvalter kan arbeide som miljøvernleder, saksbehandler eller arealplanlegger i kommune eller fylke, eller med bruk og vern av natur i f.eks. fylkesmannens landbruks- eller miljøvernavdeling, eller i ulike direktorater. Vi ser også at flere og flere av de store konsulentselskapene ser verdien av å ha en naturforvalter ansatt. Også innenfor det grønne organisasjonslivet er naturforvalterkompetansen etterspurt. I Naturviternes undersøkelse Det store jobbspranget kommer det frem at 80 prosent var i jobb innen ett år etter endt utdanning. 77 prosent av disse er svært tilfreds eller tilfreds med utdanningens relevans for jobben. Det er også verdt å merke seg at ledigheten blant akademikere generelt er lav. Tall fra NAV viser at det i juli 2013 var 1,1 prosent ledighet blant personer i akademiske yrker. 6 Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

7 Arbeidsmarkedsinformasjon

8 Antall søkere på naturforvalterutdanninger År Planlagte studieplasser Søkere Søknader førstevalg Kilde: Samordna opptak Tabellen viser en nedadgående trend på alle tre parameter og reduksjonen i antallet som blir utdannet vil om noen år få konsekvenser på arbeidsmarkedet. Hvis dette ikke er en utvikling som snus tror vi at dette, kombinert med økt bruk av naturforvaltere i det private, vil føre til en liten bedring i arbeidsmarkedet for naturforvaltere. Forventet arbeidsmarked for naturforvalterutdanninger i årene fremover Forverret UENDRET bedret MArkant Forverret bedret markant 1 I tallmaterialet ligger utdanninger som natur-, utmarks-, vilt- og fiskeforvaltning, arktiske naturressurser, skog-,natur-, miljø-, økologi og ressursfag. 8 Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

9 Hva gjør Naturviterne for dem med utdanning innenfor naturforvaltning? Felles for alle med utdanning innenfor naturforvaltning, uansett hvor de jobber og uansett hva slags spesialisering de har, er at det er nyttig å være organisert i Naturviterne Naturviterne jobber for å synliggjøre naturviterkompetansen og bedre naturviternes arbeidshverdag Å organisere seg i Naturviterne gir trygghet Sjekk Naturviternes lønnstatistikk! Arbeidsmarkedsinformasjon

10 Naturviterne arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremmer medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby medlemsfordeler og å synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne og er partipolitisk uavhengig. Naturviterne har i dag ca medlemmer som fordeler seg relativt jevnt på sektorene stat, kommune og privat. Det er også en del selvstendig næringsdrivende tilsluttet Naturviterne, i tillegg til studenter og pensjonister. Våre rådgivere er spesialister på naturviterutdannelse, kompetanse og arbeidsmarked. Med Naturviterne i ryggen kan du kjenne deg trygg i studietiden og gjennom hele arbeidslivet. Vi kan støtte deg i din karriereutvikling enten det er første gang du søker jobb eller du ønsker å komme videre i arbeidslivet. Vi har utviklet et servicetilbud som omfatter CV-gransking, personlighetstest (se nedenfor), karrieresamtale, arbeidsmarkedsinformasjon, karrieredag og faglige nettverk. Dessuten gir vi også bistand og hjelp i lønns- og tariffspørsmål. Naturviterne har en tillitsvalgtordning som omfatter nesten alle landets kommuner og en rekke private og statlige virksomheter. Vi gir deg gode råd når du skal forhandle om lønn og kan svare på de spørsmål du måtte ha til arbeidskontrakten. Naturviternes karrieretest Øk din selvinnsikt! Bedre din arbeidssituasjon! Hjelp deg selv i din videre karriere! Vi benytter en test utviklet for arbeidslivet og som er sertifisert av Veritas. Testen heter HPI (Hogans personlighetsinventorium). Oppfølgingssamtalen gis av sertifisert rådgiver enten ved: personlig samtale ved vårt hovedkontor i Oslo tilbakemelding på telefon, eller personlig samtale som kan avtales i tilknytning til medlemsmøter lokalt Alle får en skriftlig rapport av testen. Alt dette til medlemspris! 10 Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

11 Mer informasjon om våre lønnstatistikker på Henvendelser om lønn, arbeidsliv og juridisk hjelp: Vakttelefonen: (hverdager ) E-post: Arbeidsmarkedsinformasjon

12 Naturviterne Keysers gate Oslo E-post: Telefon: VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Om skogen i Norge Skognæringen inkludert sagbruks- og treforedlingsindustrien er en av Norges

Detaljer

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2010 6. oktober i GG Hallen Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse bedriften har stand på årets Karrieredag A/S Nestle Norge HR 6 Adecco 7 AF Gruppen AS 8 Agder Energi

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Disse har stand på UMBs Karrieredag

Disse har stand på UMBs Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2008 22. oktober i Aud Max. Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse har stand på UMBs Karrieredag Accenture 4 AF Gruppen AS 5 Arcus 6 Asplan Viak 7 Axellia 8 Bioforsk

Detaljer

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I MEDLEMME Naturviternes årsmelding 2009 Krise og endringer mulighetenes marked? Finn Roar BrUun Leder «Vi er med og gir trygghet for at arbeidslivets rettigheter

Detaljer

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din!

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014 tema Sjekk pensjonen din! / 6 gi støtte Bli bøssebærer på TV-aksjonen! / 12 Aktuelt Landets største nydyrkingsprosjekt / 14 Profilen: Finn Roar Bruun

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

På vei til en master?

På vei til en master? elektronikk petroleum astronomi På vei til en master? Bli studentmedlem i Tekna og få et forsprang! matematikk limnologi glasiologi nettverk materialteknologi kvante bioteknologi innovasjon biologi teknologi

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Tema: Naturvitere. og arbeidsmarkedet. NATURVITEREN ET MAGASIN FRA NATURVITERNE Nr. 2/2015. AKTUELT Miljøeffekter i Førdefjorden

Tema: Naturvitere. og arbeidsmarkedet. NATURVITEREN ET MAGASIN FRA NATURVITERNE Nr. 2/2015. AKTUELT Miljøeffekter i Førdefjorden NATURVITEREN ET MAGASIN FRA NATURVITERNE Nr. 2/2015 AKTUELT Miljøeffekter i Førdefjorden / 15 Tema: PROFILEN / 18 Ny forbundsleder Vebjørn Knarrum Naturvitere og arbeidsmarkedet / UTGAVE 2/2015 INNHOLD

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Omstilling. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013. Politikk. profilen. / 18 økonomi / 22 / 14

Omstilling. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013. Politikk. profilen. / 18 økonomi / 22 / 14 naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013 Tema: Omstilling Slik får du den hjelpen du har krav på / 6 Politikk / 14 profilen / 18 økonomi / 22 Nei til prøveboring i Professoren fra Ås som Sparte

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015. LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Styrk jordvernet, Sylvi! Naturviterne: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1/ 2014. tema. profilen. student / 6 / 20 / 24

Styrk jordvernet, Sylvi! Naturviterne: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1/ 2014. tema. profilen. student / 6 / 20 / 24 naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1/ 2014 tema Borreliose - en yrkessykdom? / 6 profilen Professor Atle Nesje om ras og klimaforandring student Finn ditt lokallag og din studentkontakt / 20

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer