Informasjonshefte - vår 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte - vår 2015"

Transkript

1 Informasjonshefte - vår 2015 Til nye turnusleger ved Medisinsk avdeling Molde Sykehus M o l d e S y k e h u s P a r k v e i e n 8 4 t l f

2 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON TIL MEDISINSK AVDELING Avdelingsstruktur Ansatte ved medisinsk avdeling 5 2 RUTINER VED MEDISINSK AVDELING Møtetider Vaktteam Undervisning Morgenmøtet og vaktrapportering Visitt og postarbeid Signatur Calling Veiledning 11 3 ARBEID I AKUTTMOTTAK FOR TURNUSLEGE Prosedyrer til vaktarbeid Medisinsk akuttteam Listepasienter Internt overflyttede pasienter 13 4 JOURNALSKRIVING 14 NATURLIGE FUNKSJONER: 15 PLAN FOR UNDERSØKELSE / BEHANDLING: Epikriseskriving Signering prøvesvar 19 2

3 5 LEGEMIDDEL-BIVIRKNING 19 6 INFEKSJONER/MELDING TIL MSIS 19 7 DØDSMELDINGER 20 8 PERMISJON, AVSPASERING, SYKDOM OG FERIE Fremgangsmåte ved søknad om planlagt fravær for LIS og turnusleger: Føring av permisjon, ferie, fravær Sykefravær og vakansvakter 21 9 INNLEGGELSER I MEDISINSK AVDELING, MOLDE SYKEHUS. 22 3

4 1 Introduksjon til medisinsk avdeling Velkommen som turnuslege ved Medisinsk Avdeling, Molde Sjukehus. Dette heftet skal gi deg litt informasjon om avdelinga og om rutiner og arbeidsvaner. Vi håper du får en lærerik og god tid her ved avdelinga og at du vil trives i arbeidet ved Molde Sjukehus. Klinikk for medisin er ansvarlig for Helse Møre og Romsdals virksomhet innen indremedisin og innen kreft. Klinikken har avdelinger ved alle de fire sykehusene i helseforetaket; Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Klinikksjef er Torstein Hole. Medisinsk avdeling, Molde sykehus, er lokalsykehusavdeling for vel innbyggere i Romsdal (dvs. kommunene Molde, Vestnes, Sandøy, Misund, Aukra, Fræna, Nesset, Rauma) og for Nordmørskommunene Eide, Gjemnes og Sunndal. Endokrinologisk seksjon, infeksjonsmedisinsk seksjon, og lungemedisinsk seksjon betjener konsultativt også Kristiansund sykehus og altså ca innbyggere. (Romsdal og Nordmøre) I 2014 hadde medisinsk avdeling i Molde ca 3700 døgnopphold (innlagte pasienter) og polikliniske konsultasjoner. Medisinsk avdeling er seksjonert og godkjent som utdanningsinstitusjon gruppe II i indremedisin, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, lungemedisin og hjertesykdommer. Avdelingen har 44 senger (redusert fra ) fordelt på 3 sengeposter. 1.1 Avdelingsstruktur 1) Intensiv/hjerteovervåkning MEDS03 (3. Etasje-vestfløy) Felles intensiv med kirurgisk avdeling. Her ligger både kardiologiske pasienter med behov for overvåkning samt andre pasienter med behov for intensiv behandling eller overvåkning. Utgjør kardiologisk seksjon sammen med kardiologisk sengepost på med B. 2) Medisin B (2. etasje-sydfløy) Posten er delt i 3 : a) Seksjon for infeksjonssykdommer MEDS09 4

5 b) Seksjon for endokrinologi MEDS02 c) Hjertemedisinsk sengepost MEDS07 3) Medisin A (4. etasje-vestfløy) Posten er delt i 3 : a) Seksjon for fordøyelsessykdommer MEDS05 b) Seksjon for hematologi MEDS06 c) Seksjon for lungesykdommer MEDS04 Overlegene har daglig poliklinikk. Leger i spesialisering har hovedsakelig poliklinikk en dag per uke tilknyttet den posten de er i rotasjon på. Det er fullt mulig for turnuslegene å delta i poliklinikkarbeidet for læring. 1.2 Ansatte ved medisinsk avdeling Avdelingssjef Bjørg Marit Berg Seksjonsleder leger/medisinsk Rådgiver: Arne Lied Overleger Navn Stilling Fag Arne Lied Seksjonsoverlege Kardiologi Esben M. Riise Seksjonsoverlege Fordøyelsessykdommer Espen Skarsvåg Overlege Fordøyelsessykdommer Anne Opdal Overlege Kardiologi Torgeir S. Aas Overlege Kardiologi Kjersti Torgersen Seksjonsoverlege Lungemedisin Bjørn Jakobsen Overlege Lungemedisin Gry Nordal Kst overlege Lungemedisin Per Arne Standal Seksjonsoverlege Hematologi Thor Haug Seksjonsoverlege Endokrinologi Trond Kvernberg Overlege endokrinologi Karl Wesenberg Seksjonsoverlege Infeksjonsmedisin 5

6 1.2.4 LIS/Assistentleger med postfordeling per Navn Avdeling Anne Mari Syltesæter Ida Birkhaug Hanne Krogstad Janne Nilsen Håkon Helgesen David Rossland Anne Marit Kojedal Pragass Rajavel Heidi Hjelle Ester Maria Søvik Kringstad Nathalie Bodd Halaas Medisinsk intensiv Medisinsk intensiv/gastro Kardiologisk post Kardiologisk post Infeksjonsmedisin Endokrinologisk Lungemedisinsk Lungemedisinsk Gastroenterologisk Hematologisk Rotasjonsstilling Magnus Gryt Lungemedisinsk(kst.Overlege Lis roterer på seksjon 1. Mars og 1. September. Velges etter ansiennitet. Heidi Hjelle har funksjonen som stabssersjant for assistentlegene og er en liaison mellom medisinsk leder og LIS (ass.leger). Hanne Krogstad er stabssersjant for turnuslegene. Ansvarlig for oppsett av turnuslegenes vaktturnus. Koordinering av ferie/avspasering samt andre ting som måtte dukke opp. 6

7 2 Rutiner ved medisinsk avdeling 2.1 Møtetider Previsitt på sengepostene starter kl 09 hver dag. Mandag kl kl Kl Kl 1530 kl Morgenmøtet (medisinsk møterom) Røntgendemonstrasjon (på rtg avd) Grenundervisning lungesykdommer (medisinsk møterom) Vaktskifte LIS Vaktoverdragelsesmøte på medisinsk møterom. Tirsdag kl kl kl Kl 1530 kl I Auditoriet (U etg). Undervisningsmøte for alle legene på sykehuset. Morgenmøte. Grenundervisning kardiologi (medisinsk møterom) Vaktskifte LIS Vaktoverdragelsesmøte på medisinsk møterom. Onsdag kl kl kl Undervisningsmøte (medisinsk møterom). Morgenmøtet I sykehusapoteket. Møte m. farmasøytisk firma etter avtale. Ikke alle onsdager. Se egen liste. 7

8 kl Kl 1530 kl Stabsmøte for overleger og assistentleger/veiledning LIS Vaktskifte LIS Vaktoverdragelsesmøte på medisinsk møterom. Torsdag kl kl kl kl kl Kl 1530 kl Undervisning. Tidsskriftreferat/Kasuistikker mm Morgenmøte (medisinsk møterom) Røntgendemonstrasjon (på rtg avd) Undervisningsmøte (medisinsk møterom) Grenundervisning Gastro. Kir. møterom 4. Etasje Vaktskifte LIS Vaktoverdragelsesmøte på medisinsk møterom. Fredag (kl kl Grenundervisning endokrinologi? (medisinsk møterom)) Morgenmøte kl Rapportmøte i forbindelse med helgen. De som har vært visitt - ansvarlig på postene, og vaktlaget, skal møte. (medisinsk møterom) Kl 1530 kl Vaktskifte LIS Vaktoverdragelsesmøte på medisinsk møterom. Lørdag Kl 0830 Morgenmøte/vaktskifte (medisinsk møterom) 8

9 Kl 1530 kl Vaktskifte LIS Vaktoverdragelsesmøte på medisinsk møterom. Søndag og helligdager kl 0900 Kl 1530 kl Morgenmøte/vaktskifte (med møterom) Vaktskifte LIS Vaktoverdragelsesmøte på medisinsk møterom. 2.2 Vaktteam Vaktteamet består av: Turnuslege døgnbemanning (i tillegg ettermiddagsvakt (E-vakt; ) LIS døgnbemanning Overlege, hverdager tilstedevakt til kl. 21, lørdag, søndag til stede til kl. 16. Ekstra lørdagsvakt (LIS eller overlege) går visitt fra kl til Undervisning Medisinsk avdeling er utdanningsinstitusjon gruppe II i indremedisin. Vi har altså krav om å gi internundervisning til assistentlegene. Denne undervisningen er obligatorisk for leger i spesialisering, men også turnuslegene og overlegene oppfordres til å møte mest mulig. Utdanningsutvalget lager halvårlig oversikt over hvem som skal undervise. Innbyrdes bytte er mulig. Vær oppmerksom på at turnuslegene også er ansvarlig for å holde undervisning et par ganger per halvår. For våren 2015 har turnuslegene ansvar for onsdagsundervisning ! Dette må fordeles internt blant turnuslegene. De som har hatt undervisning må føre opp dato og tema i loggbok som ligger foran i medisinsk møterom. Gastroseksjonen, Lungeseksjonen, Kardiologisk seksjon og Endokrinologisk seksjon, har 45min grenspesialisert undervisning per uke. De er godkjent som utdannelsesinstitusjon gruppe II i sin grenspesialitet. Denne undervisningen er beregnet for LIS på seksjonen, men åpen også for andre interesserte. 2.4 Morgenmøtet og vaktrapportering 9

10 På morgenmøtet gis et kort resymé av sykehistorie, funn og igangsatt behandling av alle pasientene som er innlagt i avdelingen siste døgn. Her er det vakthavende LIS og overlege som refererer pasientene som har kommet foregående dag. Vakthavende turnuslege refererer pasienter som har kommet ila nattevakten. I tillegg tas på morgenmøtet opp saker av allmenn interesse for legegruppen. På vaktmøtet kl 1730 refererer turnuslegen alle pasientene fra dagvakten til overlege, LIS og påtroppende turnuslege. Refereringen skal være presis og kortfattet. Lytt og lær av mer erfarne leger, og kom godt forberedt og oppdatert på prøvesvar. Lengre referering forbeholdes de mest kompliserte pasientene der det er behov for diskusjon. Mal for referering: En setning om viktigste sykdommer av betydning for aktuelle innleggelse (Eks som IKKE skal med: hypothyerose, tidligere operasjon++). En setning om det aktuelle. En setning om viktigste funn og prøvesvar. En setning om foreløpig konklusjon og igangsatt behandling. 2.5 Visitt og postarbeid Previsitten starter på de fleste postene ca. kl Forhør deg med postansvarlig lege på den posten du skal jobbe på. Pasientvisitten starter med en previsitt der man ut fra kurve, laboratoriesvar og svar på forrige dags undersøkelser samt rapport fra sykepleierne planlegger videre oppfølging av pasientene. Previsitt bør ikke vare over 1 time. Dersom vakthavende turnuslege ikke er opptatt med vaktarbeid skal han/hun delta på dette, også på helg. 2.6 Signatur Alle leger skal ha en signatur som består av fire bokstaver. Denne skal brukes til all signering (for hånd) på kurver, signering av røntgensvar osv. Kurve skal. signeres daglig I tillegg skal journalnotat, innkomstjournal epikriser,o.l., blodprøver og bakteriologiske svar signeres elektronisk daglig. Gå innpå elektronisk postkasse i 10

11 Doculive. Ved fravær over 2 dager skal signering videresendes til nærmeste overordnet (LIS eller overlege). 2.7 Calling Alle legene ved medisinsk avdeling har egen calling. Du caller på noen ved å trykke 4 foran det aktuelle callingnummeret, holde røret og vente på svar Du svarer på calling ved å trykke 5 så ditt eget nummer. Dersom vedkommende som har callet allerede har lagt på kan man ringe opp telefonnummeret som vises i displayet. Intern telefonkatalog finnes på alle datamaskiner. Blir man "callet" på under ett av avdelingens møter, går man ut av rommet og svarer på callingen et annet sted. Alle leger i vakt har egen vakttelefon, som brukes i kontakten med AMK (AMK-sentralen ligger i Ålesund, og de kan derfor ikke benytte seg av vårt interne callingsystem). 2.8 Veiledning Alle turnusleger får tildelt en egen veileder, en av LIS. Veiledningen bør starte innen 4 uker etter tiltredelse, LIS og turnuslege avtaler seg imellom. Legeforeningen anbefaler ca 3 møter ila tjenesten på hver avdeling. Se også det er utarbeidet Veileder for turnus i sykehus i PDF-format som bør ses igjennom før turnusoppstart. Dersom det skulle være noen problemer med arbeidet i avdelingen, ubehagelige opplevelser eller liknende kan dette selvfølgelig tas opp med veileder. 3 Arbeid i akuttmottak for turnuslege Øyeblikkelighjelp-innleggelser triageres av sykepleier som grønn, gul, oransje eller rød, avhengig av vitalparametre. Røde pasienter må tilses umiddelbart. Se prosedyre i EQS. Dersom pasienten er stabil er det ønskelig at turnuslegen foretar en fullstendig undersøkelse og vurdering før pasienten rapporteres videre til vakthavende LIS. Det anses som en selvfølge at turnuslegen følger opp blodprøver og røntgensvar som de selv har rekvirert. Dersom pasienten er ustabil eller du er usikker ringer du LIS med en gang. Ikke vær redd for å stille spørsmål, heller en gang for mye enn en for lite. Ved alle innleggelser skal man føre en medisinkurve. Det er svært viktig at denne føres nøyaktig og at man sjekker opplysningene, vær oppmerksom på at medisinlisten som følger med legeskriv ikke alltid er oppdatert og ofte inneholder feil! Pålitelige lister er de utskrevet av hjemmesykepleien og de som sendes med E- melding innen 24t etter innleggelse. Kontakt pasientens hjemmesykepleie dersom 11

12 tvil. Se også etter i tidligere epikrise (dersom pasienten nylig har vært innlagt), hør evt med pårørende, se hva pasienten har i sin dosett eller dersom pasienten har tatt med egenskrevet oppdatert medisinliste. Dette er arbeid som kan ta litt tid, men svært viktig. Dersom noen av medisinene er ukjente for deg skal du slå opp i felleskatalogen for å sikre rett dose og at samme legemiddel ikke føres opp flere ganger under forskjellig produktnavn. Husk at du som signerer kurven er ansvarlig for medisinene som blir gitt. Det vil bli gitt egen undervisning i kurveføring. Ved alle innleggelser skal det også føres et grønnark. Her føres kort og stikkordsmessig pasientens tidligere sykdommer, aktuelt, rekvirerte blodprøver og evt andre undersøkelser (rtg, UL, mikrobiologi osv). Det brukes videre som et arbeidsark på post for rekvirering av kontrollprøver osv. Det er også nyttig å ha noen stikkord på post dersom innkomstjournalen ikke blir skrevet umiddelbart. Det forventes (som hovedregel) at mikrobiologisk prøvetakning og evt innleggelse av urinkateter fullføres før pasienten forlater akuttmottaket. Må en pasient vente på å bli undersøkt, skal hun/han alltid bli tilsett av vakthavende journalskrivende lege innen 15 minutter, for å se at pasienten har det bra/er stabil og ikke akutt dårlig. OBS: Se over vitale parametre! Er det flere pasienter som er dårlige på en gang ring bakvakt. Nødvendige akutte tiltak igangsettes, og man vender tilbake til pasienten så snart som mulig. Journal skal skrives fortløpende, ikke vente til slutten av vakten. Ved stort arbeidspress be om hjelp fra andre turnusleger ev. LIS. Det forventes at turnusleger som er ferdig med postarbeidet går ned i akuttmottak og ser om det er behov for å hjelpe til der. Hvis det er svært travelt i akuttmottaket bør man prioritere å hjelpe til i akuttmottaket før man ferdigstiller epikriser og lignende på post. 3.1 Prosedyrer til vaktarbeid Medisinsk avdeling Molde sjukehus har gode og oppdaterte prosedyrer for utredning og behandling av de fleste indremedisinske tilstander. Disse finnes i Intranettet under EQS, elektronisk kvalitetssystem. Før du skal ha vakt må du sjekke at du får logget inn i EQS. Det forutsettes også at du som et minimum har satt deg inn i følgende prosedyrer før første vakt; Akutt koronarsyndrom og STEMI KOLS forverring 12

13 Diabetisk ketoacidose Sepsis Nøytropen feber Intoksikasjoner (Se også Helsebiblioteket under «Forgiftninger» og ring gjerne Giftinformasjonssentralen tlf ) AHLR (Se også Norsk resucitasjonsråd; og gå gjerne igjennom e-læringskurset på nettsiden før praktisk AHLR-kurs som arrangeres ved oppstart ved medisinsk avdeling!) 3.2 Medisinsk akuttteam Medisinsk akutteam (MET- medical emergency team) har oppstart uke og skal sikre rask håndtering av kritisk syke medisinske pasienter ved å lette mobiliseringen av nødvendige ressurser gjennom et felles varslingssystem. Teamet består av vakthavende LIS og turnuslege på medisin, vakthavende anestesilege, anestesi sykepleier, 2 sykepleiere i mottak i tillegg til bioingeniør og radiograf. Se prosedyre i EQS. 3.3 Listepasienter Listepasienter er pasienter med planlagt innleggelse. De legges inn på den enkelte seksjon, etter innleggelsessøknad som er behandlet av ansvarlig overlege på seksjonen. Det skal alltid være satt opp et utredningsprogram for pasienten. Turnuslege som tar innkomstjournal må sikre seg at dette iverksettes. Pasientene blir tilskrevet om innleggelse fra den enkelte enhetsleder og får beskjed om å møte til innleggelse mellom Kl Listepasientene blir tilsett og journalskrevet av turnuslegen som er tilknyttet den seksjonen der pasienten innlegges. Hvis han/hun ikke er til stede, fordeles mottaket på en av de andre turnuslegene. Turnuslegene fordeler således listepasienten hver morgen, initialer og calling-nummer til ansvarlig turnuslege settes bak pasientnavnet. Det anbefales at turnuslegene går felles til akuttmottaket (hvor man finner oversikt over dagens listepasienter) etter morgenmøtet og sikrer seg at disse blir fordelt. 3.4 Internt overflyttede pasienter 13

14 Pasienter som ligger i annen avdeling kan etter legevurdering (av medisinsk overlege eller LIS) overflyttes medisinsk avdeling. Overflyttingen avtales mellom enhetsleder fraflyttende avdeling og enhetsleder tilflyttende medisinske seksjon. Etter registrering flytter pasienten direkte på post. Vakthavende turnuslege må umiddelbart få beskjed om overflyttingen, og skal så raskt som mulig tilse pasienten for journalskriving (ny innkomstjournal med status presens og evt tiltak, kan være kortfattet dersom pasienten helt nylig er tatt imot på annen avdeling). 4 Journalskriving Denne skjer nå ved talegjenkjenning. Det lønner seg å investere litt tid i å få dette til å fungere da man kan spare en del tid fremfor å skrive teksten selv. Som hovedregel skal innkomstjournal-dokument opprettes med det samme pasienten innlegges i akuttmottaket, journalen skal dikteres rett etter at pasienten er tatt imot (ved tidspress kan de mest nødvendige opplysninger som aktuelt og status legges inn først, andre opplysninger kan legges til senere.) Innkomstjournal skal ikke være mellomlagret eller stå i kladd over tid! I DocuLive foreligger det maler for innkomstjournal, pasientorientering og epikrise. Disse skal brukes, og en kan bruke talegjenkjenning rett inn i malene. Vi tar det som en selvfølge at alle turnusleger kan skrive en innkomstjournal. Vi understreker likevel viktigheten av nøyaktig og grundig informasjonsinnhenting. Gå til kilden, eks tidligere epikriser, andres epikriser. Ta gjerne med nyttig informasjon om aktuelle helsetilstand, som evn siste spirometriverdier, ekkokardiografifunn, angiografifunn etc. MAL INNKOMSTJOURNAL: Innkomstjournalen skal være kortfattet og presis, aldri mer enn 2 sider. Legg vekt på aktuelle sykehistorie, samt plan for oppfølging og behandling. Det skal ikke skrives resyme på slutten av innkomstjournalen, som mange kanskje har vært vant til tidligere. Det er heller ikke nødvendig å ramse opp alle prøvesvar, ta med det du har og understrek hva som ikke besvart. Har du spørsmål eller er usikker rundt hva en skal/bør legge vekt på oppfordres du til å ta opp dette med veileder eller andre kollegaer så tidlig som mulig! Innlagt post: <> Innleggelsesdiagnose: <> Innleggende lege: <> Fastlege: <> Kopi av epikrise til: <> Journalansvarlig: <> 14

15 Pasient- og informasjonsansvarlig lege: <> Årsak til innleggelsen: <> Familie- og sosialanamnese: <> Tidligere sykdommer: <> Aktuelt: <> Medikamenter: <> Medikamentallergier: <> Andre allergier: <> Stimulantia: <> Naturlige funksjoner: Ernæring: <> Vannlatning: <> Avføring: <> Søvn: <> Seksualf./menstruasjon: <> Status presens <> kl. <> v/ <> Allmenntilstand: <> Bevissthet/mental status: <> Hud: <> BT: <> Puls: <> Temp: <> Høyde/vekt: Respirasjon, respirasjonsfrekvens: <> Caput: <> Pupiller: <> Cavum oris: <> 15

16 Collum: <> Thorax: <> Mammae: <> Cor: <> Pulmones: <> Abdomen: <> Genitalia externa: <> Rektal eksplorasjon: <> Underekstr./puls: <> Evt orienterende nevrologisk undersøkelse: Plan for undersøkelse / behandling: <> MAL PASIENTORIENTERING: Ved utreise skal alle pasienter få med seg skriftlig informasjon om oppholdet, inkludert en oppdatert medisinliste og en plan for videre oppfølging. Pasienter som utskrives til hjemmet, og pasienter som er i stand til å oppfatte sin situasjon skal få en pasientorientering. Pasientorienteringen skal være skrevet på en forståelig måte for ikke-medisinere. Den bør være kort, konsis og enkel å forstå. Det skal også skrives epikrise på alle pasienter som utskrives (helst samme dag), og pasienter som utskrives til pleieinstitusjoner skal ha med seg epikrisen ved utreise (epikrise i hånden). De pasientene som får epikrise i hånden trenger dermed ikke pasientorientering i tillegg. Utskrivende lege:< > Tidsrom for innleggelse:<> - <> Om din sykdom: < Hvorfor var jeg på sykehus?hva skal jeg gjøre videre?hvorfor er det viktig?> Oppfølging: < Er det bestilt noen undersøkelser?hvem skal følge meg opp?hva skal gjøres?> Medikamentallergier:< Husk å oppdatere Kritisk informasjon EPJ!> Endringer i medisiner under oppholdet: 16

17 Avsluttede medisiner: < navn legemiddel > < begrunnelse > Endringer i dose: < navn legemiddel > < endring + begrunnelse > Nye medisiner: < navn legemiddel > < begrunnelse > Dine medisiner per i dag Medisin/form Styrke Morge n <> Lunsj Kveld Natt Virkning/kommentar MAL EPIKRISE: Aktuelt Kort presentasjon av hva pasienten ble lagt inn for (normalt en setning) Tidligere sykdommer Her lister en kort opp relevante tidligere sykdommer, eventuelt med årstall. Alle sykdommer pasienten har medikamentell behandling for skal være med, samt diabetes, nyresvikt, klaffeproteser.. Kliniske funn og supplerende undersøkelser: Her skal en ikke referere alle normale verdier, men bare de patologiske funn som danner grunnlag for diagnosen(e), eller som trenger videre oppfølging. I tillegg opplysninger om evt. avanserte undersøkelser som CT, ekko med mer og opplysninger om evt. komplikasjoner. Ubesvarte undersøkelser Manglende svar på relevante undersøkelser må spesifiseres Vurdering 17

18 Sammenfatt kort hva utredning har bekreftet/avkreftet. Angi hvilken konklusjon/diagnose vi har kommet frem til, hva behandling som er gitt og videre behandlingsopplegg. Unngå forkortelser. Forhold behandlende lege skal være spesielt oppmerksomme på. Hva informasjon som er gitt pasient/pårørende om forløpet av innleggelsen. Forventninger om videre sykdomsforløp/prognose. Endringer i medisiner under oppholdet Avsluttede medisiner: < navn legemiddel > < begrunnelse > Endringar i dose: < navn legemiddel > < endring + begrunnelse > Nye medisinar: < navn legemiddel > < begrunnelse > Medisiner ved utskrivelse: Det må angis komplett oppdatert liste med preparatets navn, styrke, mengde og dosering. Videre oppfølging: Benytt gjerne listeformat som øker lesbarheten 4.1 Epikriseskriving Diagnosekoder og prosedyrekoder kan være vanskelig å sette opp, men det er svært viktig at dette gjøres så grundig som mulig, både for dokumentasjon og for registrering av DRG (inntekter). Drøft kodingen med LIS/overlege på posten. Man skal kun ha med diagnoser som har vært relevante eller har vært tatt stilling til under det aktuelle oppholdet. Søkemotoren for koding i EPJ er lite brukervennlig og krever korrekt søkeord. Det anbefales heller å bruke nettsiden Kodene skal legges inn i kontaktoversikten elektronisk i EPJ før man oppretter epikrisen. Da kommer kodene automatisk i epikrisen. 18

19 Epikrisen skal dikteres samme dag som pasienten skrives ut, senest påfølgende dag. Pasienter som skrives ut til sykehjem skal ha med seg epikrisen ved avreise. Dersom epikrisen skal gå som en henvisning til videre undersøkelser eller kontroll på medisinsk poliklinikk må man legge inn en elektronisk beskjed til sekretær om dette. Som hovedregel skal alle epikriser og brev ha følge av en oppgavemelding til sekretær om hvem som er mottaker. Korreksjon/tillegg av diagnose- og prosedyrekoder skal også foregå via oppgavemelding. Intern adresseliste på sykehuset skal aldri brukes! Alle epikriser skal kontrasigneres av ansvarlig overlege. De godkjenner da diagnoser og prosedyrekoder. Evt vil man også kunne få en tilbakemelding hvis innholdet i epikrisen ikke er korrekt/fullstendig. 4.2 Signering prøvesvar Leger er ansvarlig for at prøvesvar som er tilgjengelig i RoS (elektronisk rekvirering og svar) signeres elektronisk. Prosedyre for signering finnes i EQS. ALLE usignerte svar på innlagte pasienter, må signeres ut seneste når epikrisen dikteres. Legen som dikterer epikrisen er ansvarlig for å se over dette. Det er ønskelig at labsvar og røntgensvar signeres fortløpende på previsitt. Alle leger er selv ansvarlige for å signere ut svar på prøver de har rekvirert på polikliniske pasienter. 5 Legemiddel-bivirkning Hvis pasienten i relasjon til innleggelsen får en hendelse som kan relateres til bivirkning eller uønsket reaksjon fra et medikament, skal den som dikterer epikrisen også melde fra om dette til: RELIS Midt Norge. Avdeling for legemidler. St. Olavs Hospital HF 7006 Trondheim. Medikamentallergier skal også legges inn under kritisk informasjon i EPJ med dokumentlenke (men vær kritisk til det pasienten selv måtte rapportere som tidligere opplevd allergi; dette er ofte en forventet bivirkning heller enn allergi). 6 Infeksjoner/melding til MSIS 19

20 Vær oppmerksom på at det også er spesielle infeksjonssykdommer som skal meldes folkehelsa på egen meldingsblankett. Mikrobiologen vil vanligvis gjøre oss oppmerksom på dette når spesielle prøvesvar foreligger. 7 Dødsmeldinger Ved dødsfall på dagtid er det postansvarlig lege ( LIS, turnuslege eller overlege som skal syne liket og fylle ut dødsmeldingen. Dør pasienten på kveld eller natt, er det som regel vakthavende turnuslege som syner liket og fyller ut Legeerklæring om dødsfall. Er det tvil om hvilke diagnoser som skal brukes konfereres med postansvarlig lege (neste morgen). Legeerklæring om dødsfall skal være utfylt senest døgnet etter dødsfall, og finnes i EPJ. Dagens dato kommer opp automatisk. Denne må forandres til aktuelle dødsdato. Legeerklæring om dødsfall kommer ikke på noen utsendelsesliste. Legen som fyller ut erklæringen må skrive den ut, undertegne den (manuelt) og levere den på medisinsk kontor i 1. etasje for utsendelse. Legen som har synet liket må også opprette et morsnotat i EPJ. Innholdet i dette notatet må selvsagt tilpasses situasjonen, om dødsfallet var ventet eller uventet samt omstendighetene rundt dette. Bør uavhengig av dette inneholde for eksempel; Ved syning finnes utslokket cornearefleks, ingen lysreaksjon pupiller, ingen hjertetoner ved auskultasjon i ett minutt. Døden inntraff kl, evt med pårørende tilstede. Legeerklæring om dødsfall er utfylt. 8 Permisjon, avspasering, sykdom og ferie Beskjed om vaktbytte, ferie, permisjoner (mest aktuelt for LIS), avspasering (mest aktuelt for LIS), skal avtales mellom overlege, LIS og turnuslege på den seksjon man er tilknyttet og være godkjent av seksjonsoverlegen/ansvarlig overlege. 8.1 Fremgangsmåte ved søknad om planlagt fravær for LIS og turnusleger: 1. Send mail til seksjonsoverlegen/ansvarlig overlege på den avdelingen du er tilknyttet for aktuelle fraværsperiode der du ber om fri. Seksjonsoverlege bestemmer om det er mulig ut fra bemanningen på seksjonen. 2. Når seksjonsoverlegen har godkjent fraværet sender du kopi av mailen du har fått til den LIS som har funksjonen «turnuslegesersjanten» (Hanne Krogstad). Dette 20

21 for å ha oversikt over hvor som er borte samtidig. Samtidig søker du om fri/permisjon i min arbeidsplan, sender den til turnuslegesersjanten. Man kan først planlegge fri når man har fått alle godkjenninger. 8.2 Føring av permisjon, ferie, fravær Overtid skal registreres elektronisk i Min Arbeidsplan. Ferie, vaktbytter og vakansvakter skal meldes kontorleder Sylvi Anne Gammelsæter uten opphold per e-post. Hun melder dette så videre til lønn og passer på at vaktlistene er oppdaterte. Turnusleger har i utgangspunktet ingen avspasering å ta ut. Ved arbeid på rød dager opptjenes avspasering time for time. Overtid kan ikke tas ut i avspasering. Opptjent avspasering kan heller ikke tas ut i lønn med mindre noe annet er avtalt på forhånd. Evt avspasering må registreres elektronisk i min arbeidsplan. Hver enkelt lege må selv ha kontroll over hvor mange feriedager og avspaserings - dager man har i løpet av året, og er selv ansvarlig for at disse er brukt opp før året er omme. 8.3 Sykefravær og vakansvakter Sykefravær skal meldes uten opphold, enten dette gjelder sykdom med egenmelding eller med sykmelding. Dersom en er syk fra morgenen en vanlig arbeidsdag, må man ringe til medisinsk kontor i 1. etasje ( / ) før morgenmøtet kl Det må gis beskjed om forventet lengde på fraværet og om man har vakt i sykdomsperioden. Be om at beskjeden også gis videre til kontorleder Sylvi Anne Gammelsæter. Hvis man p.g.a. akutt sykdom ikke kan møte på vakt samme natt eller samme helg, må man ringe til den som har vakt i eget vaktsjikt og varsle om dette. De leger som er på arbeid/vakt må da finne en annen som kan ta vakten. Turnuslegene er selv ansvarlige for å dekke opp vakansvaktene i sitt vaktsjikt. Hvis du har tatt en vakansvakt sender du en mail til Sylvi Anne Gammelsæter og melder fra om dette for å få riktig lønn. Oppgi også hvem du har vakans for. Det er viktig at det avklares med ansvarlig postlege om det går greit at du er borte før du tar på deg en vakansvakt. 21

22 9 Innleggelser i medisinsk avdeling, Molde sykehus. Vaktteamet er ansvarlige for postfordeling av pasienter som innlegges akutt (elektive pasienter er planlagt innlagt på grenspesialiserte seksjoner før innleggelse). En må altså holde seg oppdatert på hvor det er ledige sengeplasser, antall og ledige enerom/isolat. Det må tilstrebes at pasienter i størst mulig grad innlegges seksjon etter antatt hovedproblemstillingen. Vi har siste årene kuttet betraktelig i antall sengeplasser, og har etter dette opplevd at vi generelt har over 90% belegg på sengeplassene våre. Dette gjør at det til tider kan være vanskelig å plassere pasientene på riktig seksjon. Hvis turnuslege er usikker på hvor pasienten bør plasseres skal det konfereres med vakthavende LIS. På medisinsk intensivavdeling legges de dårligste pasientene, som er i behov av intensiv behandling eller overvåking. LIS skal alltid være informert om pasienter som legges på intensiv. Nedenfor følger en kort liste med noen av de vanligste tilstandene som bør behandles på medisinsk intensiv: - Akutt koronarsyndom, alvorlige arytmier, alvorlig hjertesvikt, alvorlig sepsis, septisk sjokk, ustabil GI-blødning, hepatisk (pre)koma, alvorlig respirasjonssvikt (i behov av non-invasiv eller invasiv ventilasjonsstøtte), forgiftninger og alvorlig ketoacidose. Spesielt om MRSA mistanke eller verifisert MRSA infeksjon (samt VRE og ESBL): - Sett deg inn EQS prosedyre før første vakt. Den er meget god og fullstendig! Sist revidert februar 2015 (Kristine Karlsrud Berg, Anja Helgaker, Ida Monn Birkhaug) Godkjent av Arne Lied 22

23 PS: Det finnes en gruppe på facebook som kan være bra for innflyttere til Molde. «Fersk i Molde» https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts 23

Turnustjeneste ved urologisk og endokrin kirurgisk avdeling.

Turnustjeneste ved urologisk og endokrin kirurgisk avdeling. Velkommen! 1. Kontorer og praktiske ting når du starter Calling og posthylle ordnes ved sekretær Inger Johanne Østgaard Jacobsen. IT-avdelingen ordner tilgang til avdelingens domene. Dette koordineres

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

TURNUSLEGER PÅ GASTROKIRURGISK AVDELING

TURNUSLEGER PÅ GASTROKIRURGISK AVDELING Velkommen! 1. Kontorer og praktiske ting når du starter Først: Calling, posthylle og epikrisehylle. Dette ordnes med Bente Mathisen (kontor i korridor mellom fløy C og D, plan 7). Turnusvaktcallingen(70015)

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø Pasientflyt inn i sykehuset v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø AGENDA Organisering av mottak av ø-h-pasienter ved SiV Litt tallgrunnlag Triagesystemer

Detaljer

Velkommen til DMS Stjørdal

Velkommen til DMS Stjørdal Velkommen til DMS Stjørdal Vi vil med denne brosjyren ønske deg velkommen til sykehuspraksis ved DMS Stjørdal. Vi vil gi deg et lite innblikk i hvem vi er, hva vi kan tilby av læresituasjoner, oversikt

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1 Velkommen til kurs om kjernejournal Side 1 Hva må jeg som LIS-lege kunne om kjernejournal? Etter at du har gjennomført dette kurset skal du: 1. Vite at kjernejournal er et helseregister hvor viktig pasientinformasjon

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell under opphold i Spesialisthelsetjenesten

Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell under opphold i Spesialisthelsetjenesten Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell under opphold i Spesialisthelsetjenesten Helse Stavanger HF dekker kommunens kostnader for følge etter skissert avtale mellom kommunen og foretaket. Helseforetaket

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Sett fra en fastlege og avd. lege for KØHD (KAD) SØLVSUPER HELSE- OG VELFERDSSENTER BYGGET VI BOR I... Vebjørn Tandbergs vei 18 Prislapp: ca 400

Detaljer

Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS

Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS Målgruppe Retningslinjene gjelder for innleggende lege på legevakt / legekontor i Hallingdal, og personalet ved somatisk døgnbehandling / intermediæravdeling

Detaljer

Mal for den gode epikrise

Mal for den gode epikrise Mal for den gode epikrise Pasient NN EPIKRISE Innlagt 1.1.11 Utskrevet 6.1.11 Diagnosekoder Prosedyrekoder CAVE Årsak til innleggelse Tidligere sykdommer Familie / sosialt / kommunale tjenester Funn og

Detaljer

Agenda Greit å bli kikket i kortene Klinikkoverlege Kristian Heldal Medisinsk klinikk Sykehuset Telemark HF Beskrive hendelse som førte til tilsyn fra utrykningsgruppa Administrative vurderinger/tiltak

Detaljer

Hvordan oppleves det å få besøk av utrykningsgruppa? - Utfordringer og læringsmuligheter. Kristian Heldal Medisinsk klinikk Sykehuset Telemark HF

Hvordan oppleves det å få besøk av utrykningsgruppa? - Utfordringer og læringsmuligheter. Kristian Heldal Medisinsk klinikk Sykehuset Telemark HF Hvordan oppleves det å få besøk av utrykningsgruppa? - Utfordringer og læringsmuligheter Kristian Heldal Medisinsk klinikk Sykehuset Telemark HF Agenda Kort gjennomgang av hendelsen Administrative vurderinger

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Planlegging av legeressurser GAT og MinGAT. Øystein Fløtten Seksjonsoverlege Lungeavdelingen, Helse Bergen Jan. 2013

Planlegging av legeressurser GAT og MinGAT. Øystein Fløtten Seksjonsoverlege Lungeavdelingen, Helse Bergen Jan. 2013 Planlegging av legeressurser GAT og MinGAT Øystein Fløtten Seksjonsoverlege Lungeavdelingen, Helse Bergen Jan. 2013 Agenda Ny modul i GAT for oppgaveplanlegging Erfaringer ved Lungeavdelingen, Helse Bergen

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt

Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt Kari Marte Hegdal Søbstad helsehus, Trondheim Kommune Marit Olstad Røe Observasjonsenheten. St. Olavs Pasientforløp Akutt mottak Obs.

Detaljer

Velkommen til Intensiv

Velkommen til Intensiv Velkommen til Intensiv Intensiv er en avdeling for akutt og alvorlig syke eller skadde pasienter. I tillegg er det mange nyopererte pasienter her den første tiden etter operasjonen. De fleste sykepleierne

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Ivaretagelse av det syke nyfødte barn på lokalsykehuset

Ivaretagelse av det syke nyfødte barn på lokalsykehuset Ivaretagelse av det syke nyfødte barn på lokalsykehuset Svein Arne April 2016 Fødselsomsorgen i Helse Nord En analyse av kvalitet og vurdering av risiko. Vi ønsker at det stilles krav til også denne delen

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp Hå kommune startet opp med tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 12.11.2012. Avtale om inntil 4 øyeblikkelig

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF:

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF: Dokument-ID: 4916 Versjon: 4 Status: Godkjent Prosedyre Lukking av mine dokumenter i Dips Dokumenteier: Kirsti Loe Utarbeidet av: Kirsti Loe,Siv Horn, Marianne Marki, Vivien Jørgensen, Kirsti Bjune. Kirsti

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier

Samstemming av legemiddellister. Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier Samstemming av legemiddellister Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier Legemiddelsamstemming Ved innleggelse er målet å finne ut hvilke legemidler pasienten faktisk brukte

Detaljer

Greit å bli kikket i kortene

Greit å bli kikket i kortene Greit å bli kikket i kortene Klinikkoverlege Kristian Heldal Medisinsk klinikk Sykehuset Telemark HF Agenda Beskrive hendelse som førte til tilsyn fra utrykningsgruppa Administrative vurderinger/tiltak

Detaljer

Videologg 05.05.06 Deltaker P (pilot) Testoppgave Video start. Hendelse Observasjon. Video stopp. Camtasia stopp. Camtasia start. Nr 1 00.00 00.

Videologg 05.05.06 Deltaker P (pilot) Testoppgave Video start. Hendelse Observasjon. Video stopp. Camtasia stopp. Camtasia start. Nr 1 00.00 00. Videologg 05.05.06 Deltaker P (pilot) Testoppgave Video start Video stopp Camtasia start Camtasia stopp Hendelse Observasjon Nr 1 00.00 Nr 2 01.46 02.30 0145 02.29 04.09 00.04 02.34 01.44 04.03 00.16 00.32

Detaljer

TJENESTEKATALOG DOKUMENTASJONSSENTERET versjon 1.1

TJENESTEKATALOG DOKUMENTASJONSSENTERET versjon 1.1 TJENESTEKATALOG DOKUMENTASJONSSENTERET 2017 versjon 1.1 Innhold 1. Felles skrive- og oppfølgingstjeneste... 2 1.1 Beskrivelse av tjeneste... 2 1.2 Hva er inkludert... 2 1.3 Hva kan du forvente... 2 1.4

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Pasientforløp Cholecystitt

Pasientforløp Cholecystitt Cholecystitt For pasient Utredning Behandling Kontroll Oppfølging Kontakter For henviser Administrative opplysninger Mål og resultatoppfølging Cholecystitt For pasient Helsebiblioteket Cholecystitt For

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn»

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn» Bakgrunn i den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» Pilotprosjekt «Samstemming av legemiddellister for barn» Bestilling fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Forankring

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Dokumentasjon i sykepleie med behandlingsplan somatikk (SO) (0701)

Dokumentasjon i sykepleie med behandlingsplan somatikk (SO) (0701) () (0701) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 18.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutine

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Dokumentasjon i sykepleie uten behandlingsplan somatikk (SO) (0702)

Dokumentasjon i sykepleie uten behandlingsplan somatikk (SO) (0702) () (0702) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutine

Detaljer

NEVROLOGISK SENGEPOST

NEVROLOGISK SENGEPOST Velkommen til NEVROLOGISK SENGEPOST St. Olavs Hospital www.stolav.no Våre verdier: Helhet Likeverd Medbestemmelse Respekt VELKOMMEN TIL NEVROLOGISK SENGEPOST! I denne brosjyren vil vi gi deg en del praktiske

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding Medisinskfaglig rådgiver Spes. i samfunnsmedisin MHA Legens fritt formulerte beskrivelse av en tilstand En tilstand kan være en: Sykdom Skader Symptomer Fysiologiske tilstander eks. graviditet Andre

Detaljer

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013.

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013. STATUS KAD Oppstart 1 oktober 2013. Kriterier for innleggelse KAD Ø-hjelpsenger nytt tilbud ved Øya Helsehus - Revidert 23/9-13 Fra 1. oktober 2013 opprettes 10 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig

Detaljer

Registrering av arbeidstid

Registrering av arbeidstid Registrering av arbeidstid Spørreundersøkelse i november 2013 Legegruppen sendt til 1 009 leger. Svar fra 493 leger som gir en svarprosent på 49. Ledergruppen sendt til 435 ledere på nivå 2, 3 og 4. Svar

Detaljer

Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon.

Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon. Palliasjon. Fastlegens rolle i palliasjon. Fredag den 09.12.11 kl. 13.45 14.45 Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad Fastlegens rolle? Rolle??. Spiller et spill. Instruert. Mulig aktør i en begivenhet. Hva

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

A. Alder, kjønn og klinisk stil ing B. Om din erfaring med bruk av datamaskin

A. Alder, kjønn og klinisk stil ing B. Om din erfaring med bruk av datamaskin 00778 A. Alder, kjønn og klinisk stilling Alder Kjønn Klinisk Stilling Journalsystem 50 Vikar Profdoc DOS

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

1. Epikriser inne 7 dager 2. Pasientkoordinator 3. Hvis alle møter. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

1. Epikriser inne 7 dager 2. Pasientkoordinator 3. Hvis alle møter. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF 1. Epikriser inne 7 dager 2. Pasientkoordinator 3. Hvis alle møter Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF 100 % epikriser innen 7 dager: Hvordan skal vi oppnå det? Hva er en epikrise? Like viktig

Detaljer

NEVROKIRURGISK AVDELING

NEVROKIRURGISK AVDELING NEVROKIRURGISK AVDELING Til deg som skal innlegges for operasjon VIKTIG INFORMASJON OM FORBEREDELSE, OPPHOLD OG FORLØP St. Olavs Hospital HF www.stolav.no/nkis Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital,

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 11. september 27 Individuell plan Formålet med individuell

Detaljer

Gjelder i hovedsak 1 lege. Dette videreformidles til rette vedkommende. Ønskelig at tilbakemeldinger til enkelt-leger gjøres av sykehuset.

Gjelder i hovedsak 1 lege. Dette videreformidles til rette vedkommende. Ønskelig at tilbakemeldinger til enkelt-leger gjøres av sykehuset. Møtereferat Møtetype: Dialogmøte /fagmøte leger, Sandnessjøen Møtedato: 09.juni kl. 16.30-19-30 Møtested: Neste møte / Vår 2017 Tilstede Meldt forfall Referent Auditoriet Sandnessjøen Iren Ramsøy samhandlingssjef,

Detaljer

Journalanalyser for å avdekke pasientskader

Journalanalyser for å avdekke pasientskader Journalanalyser for å avdekke pasientskader Resultater fra journalundersøkelse på Akershus universitetssykehus i 2007 Pasientsikkerhetssjef Helge Svaar Pasientsikkerhetskonferansen 10.september 2008 Begreper

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Ny som assistentlege/turnuslege

Ny som assistentlege/turnuslege RiT Med.avd./Hjertemed.avd./Lungeavd. Dato Erstatter Utarbeidet av Godkjent av Side 1 01.12.01 Tidl.veil. Slørdahl Avd.sjefer av 13 PROSEDYRE Ny som assistentlege/turnuslege VED MEDISINSK AVDELING/HJERTEMEDISINSK

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Barn med type 1 diabetes. - fra debut og 12 måneder fremover

Barn med type 1 diabetes. - fra debut og 12 måneder fremover Barn med type 1 diabetes. - fra debut og 12 måneder fremover Hans-Jacob Bangstad, seksjonsoverlege, professor II, Barneklinikken 1 Hvorfor diabetes? Største avdeling i landet (300 barn < 19 år), 40 nye

Detaljer

Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet (KAD) Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet (KAD) Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet er et samarbeid mellom Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum og Enebakk Nedre Romerike Kommunal akutt

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 12, 11. september januar 211 27 Planen er utarbeidet ved Nordlandssykehuset,

Detaljer

Hvordan måle hvor ofte pasienter skades i din avdeling ved hjelp av verktøyet Global Trigger Tool

Hvordan måle hvor ofte pasienter skades i din avdeling ved hjelp av verktøyet Global Trigger Tool Hvordan måle hvor ofte pasienter skades i din avdeling ved hjelp av verktøyet Global Trigger Tool Pasientsikkerhetssjef Helge Svaar Akershus universitetssykehus NSH konferanse 21. april 2009 Begreper

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Sykepleie til pasienter som er levertransplantert.

Sykepleie til pasienter som er levertransplantert. Sykepleie til pasienter som er levertransplantert. NSF/ FSG: Nasjonale fagdager på Hafjell 7. 9. februar 2008 Ved sykepleier Randi Marie Myklebust Historikk 1963: Den første levertransplantasjonen i verden

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Triage. Akuttdagene Tromsø 17.10.2007. Ole Christian Langlo

Triage. Akuttdagene Tromsø 17.10.2007. Ole Christian Langlo Triage Akuttdagene Tromsø 17.10.2007 Ole Christian Langlo Utgangspunkt Antallet pasienthenvendelser i akuttmottakene øker hvert år. Det kommer, og oppholder seg flere pasienter i akuttmottak, enn vi klarer

Detaljer

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein www. Canstockphoto.com Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Rutiner før operasjon: Du vil bli undersøkt av en lege i mottagelsen.

Detaljer

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Styremøte Per Engstrand /Nina Føreland Flekkefjord fredag 15.september 2017 Foretaksprotokollen 3.5.17 Innledning med dagens akuttfunksjoner innarbeides i U2035

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

Tuberkulose blant ansatt i barnehage - smitteoppsporing

Tuberkulose blant ansatt i barnehage - smitteoppsporing Oslo kommune Bydel Grünerløkka Grünerløkka Smittevern Tuberkulose blant ansatt i barnehage - smitteoppsporing Avdelingshelsesøster Mone Tsahai Kildal Grünerløkka Smittevern Oslo kommune Fagdag 6. november

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Hvem gjør hva - når? Workshop Leangkollen 4.12.14 v/wenche Hammer, Avansert geriatrisk sykepleier

Hvem gjør hva - når? Workshop Leangkollen 4.12.14 v/wenche Hammer, Avansert geriatrisk sykepleier Hvem gjør hva - når? Workshop Leangkollen 4.12.14 v/wenche Hammer, Avansert geriatrisk sykepleier Hensikt: Omorganisering av tjenesten med fokus på: o Kvalitetssikre pasientforløpet hos multisyke eldre

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming Legemiddelsamstemming I februar 2012 ble det opprettet en arbeidsgruppe med gitt mandat som var i tråd med føringer fra den Nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen. Mandatet avgrenset dette arbeidet i første

Detaljer

Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen Samhandlingsreformen Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen Hvorfor samhandlingsreform? Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre en bærekraftig, helhetlig og sammenhengende

Detaljer

KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt

KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt Bakgrunn samhandlingsreformen kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold (Hdir rundskriv) Alle kommuner vil

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Virkeområde: 1. Innleggelse i helseforetak

Detaljer

PLO-meldinger i sykehus

PLO-meldinger i sykehus PLO-meldinger i sykehus Et sykepleieperspektiv på PLO-meldinger og samhandling om pasientforløpet Jane Wik Sentral stab Fagavdelingen Seksjon for kliniske IKT-systemer 3 Status i sykehuset Kort liggetid

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem De døende gamle Retningslinjer for etiske avgjørelser om avslutning av livsforlengende behandlingstiltak Bergen Røde Kors Sykehjem Husebø - jan - 06 2 1. Etiske avgjørelser om å avslutte eller unnlate

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

"Kjære pasient", pasientinformasjon med 5 vest

Kjære pasient, pasientinformasjon med 5 vest Kategori: Pasientrettigheter Gyldig fra: 28.08.2012 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Medisinsk avdeling Informasjon Dok. eier: Hege Cecilie Sørby Dok. ansvarlig: Åsa Kristine Jonassen

Detaljer