Fagbrev i idrettsanleggsfaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagbrev i idrettsanleggsfaget"

Transkript

1 Fagbrev i idrettsanleggsfaget Målet har vært å utdanne flere fagarbeidere i idrettsanleggsfaget Øke den formelle kompetansen til de som allerede arbeider med drift av ulike typer idrettsanlegg Målrettet markedsføring og økt fokus på faget bidrar til at flere ansatte ved skolene, spesielt rådgivere, elever i ungdomsskolen og i videregående skole får informasjon og kjennskap til faget Faget Prosjekt til fordypning gjør det mulig med et tettere samarbeid mellom videregående skoler, kommuner og næringsliv LÆREBEDRIFTER - for å kunne rekruttere flere ungdommer til faget er vi avhengig av lærebedrifter!

2 Idrettsanleggsfaget - Utdanningsløp Vg1 Naturbruk eller Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfaget Vg3-2 års læretid i bedrift i anleggsgartnerfaget eller i idrettsanleggsfaget

3 Praksiskandidater (tidligere 20) Muligheten for å få fagbrev uten læreforhold eller skole. Rettet mot voksne som vil avlegge fagprøve selv om formell utdanning eller videregående utdanning mangler. Godkjent realkompetanse er likeverdig med bestått tverrfaglig prøve. For å kunne avlegge en fagprøve må en teoretisk tverrfaglig prøve være bestått. Praksiskandidater må dokumentere 25% lenger praksis enn fagets læretid - praksiskravet er da 5 år før en fagprøve kan avlegges.

4 Nettstudie i Idrettsanleggsfaget Nettstudie tilsvarer yrkesteoridelen i videregående skole kurs 2 (Vg2). Kurset er beregnet på voksne arbeidstakere med praksis fra arbeidslivet, lærlinger som ikke har dette tilbud i sitt nærområde eller som ikke følger hovedmodellen Fag og innsendinger i nettstudiet - Idrettshaller, bygg og garderobeanlegg 3 innsendinger - Svømme- og badeanlegg 5 innsendinger - Tekniske anlegg 5 innsendinger - Ishaller og utendørs kunstisanlegg 1 innsending - Teknikk, håndverk og utstyrsbehandling 2 innsendinger - Utendørs idrettsanlegg sommer og vinter 3 innsendinger - Skianlegg 3 innsendinger - Bedriftslære 2 innsendinger - Universell Utforming 1 innsending

5 Byggdrifter faget Opprettes som nytt lærefag Høringsfrist for læreplan i faget er i februar / mars 2014 Hører innunder bygg- og anleggsteknikk. Vg1 bygg- og anleggsteknikk i skole - tre års læretid i bedrift før fagprøve. Personer med mer enn fem års relevant praksis kan melde seg opp til fagprøve som praksiskandidat når de har bestått en yrkesteoretisk eksamen. Byggdrifter må beherske de avanserte tekniske systemene som er integrert i moderne bygg. Bransjen har sett behovet for en fagperson til å se helhet og sammenheng i bygg, foreslå energiøkonomiseringstiltak og foreta mindre reparasjoner og vedlikehold som ikke krever spesiell kompetanse. Byggdrifteren skal kunne tilkalle ekspertise etter en kvalifisert vurdering av behovet.

6 Idrettsanleggsfaget Faglig råd for naturbruk skal undersøke status for idrettsanleggsfaget ( ), og strategi for en slik kartlegging av status skal utarbeides. Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk skal inviteres til dialog om byggdrifterversus idrettsanleggsfaget etter at en slik kartlegging er foretatt. Før et slikt møte skal faglig råd for bygg- og anleggsteknikk presenteres for status for faget. Kai Raundalen ble på rådsmøtet 19. april 2013 bedt om å sjekke ut status for dette faget ytterligere, og han arbeider per i dag med å få en uttalelse fra relevante aktører som er involvert i faget. Vedtak Faglig råd for naturbruk inviterer representant for faglig råd for bygg- og anleggsteknikk til dialog om idrettsanleggsfaget til rådsmøtet i september Invitasjonen forutsetter at en kartlegging er ferdigstilt.

7 Kunstgress - Kompetansemål Fordelen med kunstgress Bruke børstelodd Kunne til vedlikeholdsrutiner Lav måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse Fordelen med kunstgress Bruke børstelodd Kunne til vedlikeholdsrutiner FVD