SAKSLISTE - FORTSETTELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE - FORTSETTELSE"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 SAKSLISTE - FORTSETTELSE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 169/12 12/956 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØP GNR 69/ BNR /12 12/960 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØP GNR 69/BNR 21 - SOLHEIMGUTUA 2 171/12 12/1139 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 67/BNR HOLMEVEGEN /12 12/1136 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 67/BNR GRANUMSFLÅA /12 12/962 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØP GNR 69/15 - RANDSFJORDVEGEN /12 12/954 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØP GNR 68/BNR 41 - RANDSFJORDVEGEN /12 12/1145 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 67/BNR GRANUMSFLÅA /12 12/1135 PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 19/BNR LANDÅSVEGEN 50 Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 177/12 12/1134 PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 19/BNR LANDÅSVEGEN /12 12/1129 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 19/BNR.39 - LANDÅSVEGEN /12 12/1132 PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 19/BNR LANDÅSVEGEN /12 12/1133 PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 19/BNR LANDÅSVEGEN /12 12/1146 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 19/BNR LANDÅSVEGEN /12 12/1124 PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 19/BNR.40 - LANDÅSVEGEN /12 12/1011 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØP GNR 20/BNR 42 - OLAGJERDET /12 12/1041 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 20/BNR OLAGJERDET /12 12/1043 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 20/BNR 71 - OLAGJERDET /12 12/1045 KLAGE.- PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 20/BNR 1/FNR 51 - GAMLEVEGEN 76

3 187/12 12/1046 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 19/BNR 23 - GJØVIKLINNA /12 12/1047 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 20/BNR SAGVIKA 2 A 189/12 12/1049 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 20/BNR OLAGJERDET /12 12/1050 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 20/BNR 1/ FNR /12 12/1051 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNITNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 20/BNR 1/FNR 27 - OLAGJERDET 4 192/12 12/854 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR.20/BNR.43 - KVERNMOLYKKJA 6 193/12 12/952 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØP GNR 68/BNR 23 - RANDSFJORDVEGEN /12 12/835 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNAL VANN GRN.18/BNR.38 - LANDÅSVEGEN 7 195/12 12/57 REFERATSAKER FORMANNSKAPET MØTE DEN

4 Sak 169/12 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØP GNR 69/ BNR 10 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: GBNR 69/10 Arkivsaksnr.: 12/956 Saksnr.: Utvalg Møtedato 169/12 Formannskapet Innstilling: Kravet om tilknytning av kommunalt vann for Randsfjorvegen 780 og 782, gbnr 69/10 opprettholdes. Kommunens vedtak kan ankes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: 1. Epost av fra Hans Olav Søreng der han påklager kommunens pålegg om tilknytning til kommunaltvann for eiendommen gbnr. 69/ Forskrift vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune sak 11/1807 Bakgrunn: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingene i desember 2011, iverksatt tiltak for å koble flest mulige innbyggere med kort avstand til kommunale vann og avløpsledninger til det kommunale nettet. Hjemmelen for pålegget er Plan og bygningsloven 27.1 og 27.2, samt kommunen forskrift: Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , som i 5 pålegger alle boliger i Søndre Land og koble seg til kommunale vann og avløsledninger. Unntatt fra dette kravet er beskrevet i forskrift, 5 avsnitt 3 og 5, og gjelder kun hvis: hytter eiendommer ikke har innlagt vann eller kommunale ledninger ikke finnes i området. Som et ledd i vedtaket fra kommunestyret 18. desember 2011, har derfor Rådmannen frem til sendt ut 84 enkeltvedtak om påkobling av kommunal vann og avløp, av disse utgjør 48 stk kun vann, 13 stk avløp og 23 er vann og avløp inntekter for tilknytningsgebyrene vil utgjøre kr ,- på årets budsjett for vann og avløpsgebyrer når disse er tilknyttet. Budsjettet for 2012 ble som kjent redusert med henvisning til at man ønsket å knytte til flere innbyggere og at disse inntektene skulle dekke mangelen på i redusert påslag av vann og avløpsgebyrer. Side 4 av 57

5 Sak 169/12 Hans Olav Søreng, eier av eiendommen gbnr 69/10 Randsfjorvegen 780 og 782, har i brev datert fått pålegg om å knytte til to boliger på eiendommen sin. Søreng har i epost av påklaget dette vedtaket. Han skriver i sin klage at han ikke ønsker tilkobling av kommunalt av vann, da han er fornøyd med det vannet han har, han viser også til Hovedplan for vann og avløp for Søndre Land vedtatt i kommunestyret mai 2011, hvor det i kapittel avsnitt er påpekt att tilkobling til kommunalt vann er frivillig, mens avløp er tvungent. Vurdering: Søndre Land kommune har i etterkant av vedtaket for Hoveplan for vann og avløp, vedtatt ny forskrift for vann og avløpsgebyrer, gjeldende fra hvor påkobling til kommunalt vann er påkrevd se bakgrunn for sak. Rådmannen mener henvisning til vedtak i kommunestyret, samt plan og bygningsloven 27.1 og kommunale forskrifter for vann og avløpsgebyrer at vedtaket om at eiendommen gnr 69 og bnr 21 skal opprettholdes og at eiendommen pålegges tilknyttet vann. Hjemmelshaver av gbrnr 69/10 opplyses om at dette vedtaket kan påklages inn for fylkesmannen til endelig avgjørelse. Side 5 av 57

6 Sak 170/12 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØP GNR 69/BNR 21 - SOLHEIMGUTUA 2 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: GBNR 69/21 Arkivsaksnr.: 12/960 Saksnr.: Utvalg Møtedato 170/12 Formannskapet Innstilling: Kravet om tilknytning til kommunalt vann for eiendommen Solheimgutua 2, gnr/bnr 69/21. opprettholdes. Kommunens vedtak kan ankes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: Brev av fra Arne Jensen vedr. klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann for eiendommen gbnr. 69/21. Bakgrunn: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingene i desember 2011, iverksatt tiltak for å koble flest mulige innbyggere med kort avstand til kommunale vann og avløpsledninger til det kommunale nettet. Hjemmelen for pålegget er Plan og bygningsloven 27.1 og 27.2, samt kommunen forskrift: Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , som i 5 pålegger alle boliger i Søndre Land og koble seg til kommunale vann og avløsledninger. Unntatt fra dette kravet er beskrevet i forskrift, 5 avsnitt 3 og 5, og gjelder kun hvis: hytter eiendommer ikke har innlagt vann eller kommunale ledninger ikke finnes i området. Som et ledd i vedtaket fra kommunestyret 18. desember 2011, har derfor Rådmannen frem til sendt ut 84 enkeltvedtak om påkobling av kommunal vann og avløp, av disse utgjør 48 stk kun vann, 13 stk avløp og 23 er vann og avløp inntekter for tilknytningsgebyrene vil utgjøre kr ,- på årets budsjett for vann og avløpsgebyrer når disse er tilknyttet. Budsjettet for 2012 ble som kjent redusert med henvisning til at man ønsket å knytte til flere innbyggere og at disse inntektene skulle dekke mangelen på i redusert påslag av vann og avløpsgebyrer. Arne Jensern Stabbursbakken 6, 2860 Hov - eier av Solheimgutua 2 gnr/bnr 69/21 har i brev datert fått pålegg om tilknytning til kommunalt vann og avløp. Hjemmelhaver klager i brev av (se vedlegg) på vedtak om tilkobling vann, med henvisning til at Side 6 av 57

7 Sak 170/12 ny brønn ble boret i 2011, og at kommunen hadde opplyst før arbeidet med ny brønn ble igangsatt at det ikke ville komme nye ledninger for vann og avløp i området i oversiktlig fremtid Vurdering: Rådmannen mener, med henvisning til vedtak i kommunestyret, samt plan og bygningsloven 27.1 og kommunale forskrifter for vann og avløpsgebyrer, at enkeltvedtaket for eiendommen gnr 69 og bnr 21 datert skal opprettholdes og at eiendommen pålegges tilknyttet vann. Hjemmelshaver av gbrnr 69/21 opplyses om at dette vedtaket kan påklages inn for fylkesmannen til endelig avgjørelse. Side 7 av 57

8 Sak 171/12 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 67/BNR HOLMEVEGEN 90 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: GBNR 67/200 Arkivsaksnr.: 12/1139 Saksnr.: Utvalg Møtedato 171/12 Formannskapet Innstilling: Kravet om tilknytning av kommunalt vann for eiendommen Holmevegen 92, gbnr.67/200 opprettholdes. Kommunens vedtak kan ankes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: Brev av fra Liv Smeby Synstelien og Martin Synstelien vedr. klage på kommunens pålegg om tilknytning til kommunalt vann for eiendommen gbnr. 67/200, Holmevegen 90 Bakgrunn: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingene i desember 2011, iverksatt tiltak for å koble flest mulige innbyggere med kort avstand til kommunale vann og avløpsledninger til det kommunale nettet. Hjemmelen for pålegget er Plan og bygningsloven 27.1 og 27.2, samt kommunen forskrift: Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , som i 5 pålegger alle boliger i Søndre Land og koble seg til kommunale vann og avløsledninger. Unntatt fra dette kravet er beskrevet i forskrift, 5 avsnitt 3 og 5, og gjelder kun hvis: hytter eiendommer ikke har innlagt vann eller kommunale ledninger ikke finnes i området. Som et ledd i vedtaket fra kommunestyret 18. desember 2011, har derfor Rådmannen frem til sendt ut 84 enkeltvedtak om påkobling av kommunal vann og avløp, av disse utgjør 48 stk kun vann, 13 stk avløp og 23 er vann og avløp inntekter for tilknytningsgebyrene vil utgjøre kr ,- på årets budsjett for vann og avløpsgebyrer når disse er tilknyttet. Budsjettet for 2012 ble som kjent redusert med henvisning til at man ønsket å knytte til flere innbyggere og at disse inntektene skulle dekke mangelen på i redusert påslag av vann og avløpsgebyrer. Side 8 av 57

9 Sak 171/12 Eiendommen Holmevegen 92 består av en tomannsbolig påkoblet kommunalt avløp, den andre boligdelen har gnr 67 bnr 201, har i brev datert fått pålegg om tilkobling på kommunalt vann for bnr 200. Eier påklager i brev av (se vedlegg) på vedtaket med henvisning til at de er fornøyd med dagens løsning og at de ikke ønsker kommunalt vann, samt at de ikke ønsker graving i egen hage. Vurdering: Rådmannen mener, med henvisning til vedtak i kommunestyret, samt plan og bygningsloven 27.1 og kommunale forskrifter for vann og avløpsgebyrer, at vedtaket om tilknytning av vann for eiendommen gnr 67 og bnr 200 opprettholdes og eiendommen pålegges tilknyttet vann. Hjemmelshaver av gbrnr 67/200 opplyses om at dette vedtaket kan påklages inn for fylkesmannen til endelig avgjørelse. Side 9 av 57

10 Sak 172/12 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 67/BNR GRANUMSFLÅA 14 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: GBNR 67/88 Arkivsaksnr.: 12/1136 Saksnr.: Utvalg Møtedato 172/12 Formannskapet Innstilling: Kravet om tilknytning av kommunalt vann til eiendommen Granumsflåa 14, gbnr 67/88 opprettholdes. Kravet om tilknytning kan ankes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: 1. Brev fra Nils Sundheim datert vedr klage på tilknytning til kommunalt vann for eiendommen gbnr 67/88 2. Forskrift for vann og avløpsgebyrer Søndre Land kommune sak 11/1807 Bakgrunn: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingene i desember 2011, iverksatt tiltak for å koble flest mulige innbyggere med kort avstand til kommunale vann og avløpsledninger til det kommunale nettet. Hjemmelen for pålegget er Plan og bygningsloven 27.1 og 27.2, samt kommunen forskrift: Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , som i 5 pålegger alle boliger i Søndre Land og koble seg til kommunale vann og avløsledninger. Unntatt fra dette kravet er beskrevet i forskrift, 5 avsnitt 3 og 5, og gjelder kun hvis: hytter eiendommer ikke har innlagt vann eller kommunale ledninger ikke finnes i området. Som et ledd i vedtaket fra kommunestyret 18. desember 2011, har derfor Rådmannen frem til sendt ut 84 enkeltvedtak om påkobling av kommunal vann og avløp, av disse utgjør 48 stk kun vann, 13 stk avløp og 23 er vann og avløp inntekter for tilknytningsgebyrene vil utgjøre kr ,- på årets budsjett for vann og avløpsgebyrer når disse er tilknyttet. Budsjettet for 2012 ble som kjent redusert med henvisning til at man ønsket å knytte til flere innbyggere og at disse inntektene skulle dekke mangelen på i redusert påslag av vann og avløpsgebyrer. Side 10 av 57

11 Sak 172/12 Nils Sundheim, eier av Granumsflåa 14 gbrnr 67/88, har i brev datert fått pålegg om tilknytning av eiendommen. Hjemmelshaver anser kravet om påkobling til kommunalt vann som et grovt overgrep, han er også av den formening at dette er et brudd på menneskerettighetene. Han viser også til Hovedplan for vann og avløp som sier at tilknytning av vann skal være frivillig. Vurdering: Søndre Land kommune har i etterkant av vedtaket for Hoveplan for vann og avløp, vedtatt ny forskrift for vann og avløpsgebyrer, gjeldende fra hvor påkobling til kommunalt vann er påkrevd se bakgrunn for sak. Rådmannen mener henvisning til vedtak i kommunestyret, samt plan og bygningsloven 27.1 og kommunale forskrifter for vann og avløpsgebyrer at vedtaket om at eiendommen gnr 67 og bnr 88 skal opprettholdes og at eiendommen pålegges tilknyttet vann. Hjemmelshavere av gbrnr 67/88 opplyses om at dette vedtaket kan påklages inn for fylkesmannen til endelig avgjørelse. Side 11 av 57

12 Sak 173/12 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØP GNR 69/15 - RANDSFJORDVEGEN 796 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: GBNR 69/15 Arkivsaksnr.: 12/962 Saksnr.: Utvalg Møtedato 173/12 Formannskapet Innstilling: Kravet om tilknytning av Randsfjorvegen 796 gbnr 69/15 opprettholdes. Kravet om tilknytning kan ankes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: 1. Brev fra Ragnar Nybakke datert vedr klage på tilknytning kommunalt vann 2. Forskrift for vann og avløpsgebyrer Søndre Land kommune Bakgrunn: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingene i desember 2011, iverksatt tiltak for å koble flest mulige innbyggere med kort avstand til kommunale vann og avløpsledninger til det kommunale nettet. Hjemmelen for pålegget er Plan og bygningsloven 27.1 og 27.2, samt kommunen forskrift: Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , som i 5 pålegger alle boliger i Søndre Land og koble seg til kommunale vann og avløsledninger. Unntatt fra dette kravet er beskrevet i forskrift, 5 avsnitt 3 og 5, og gjelder kun hvis: hytter eiendommer ikke har innlagt vann eller kommunale ledninger ikke finnes i området. Som et ledd i vedtaket fra kommunestyret 18. desember 2011, har derfor Rådmannen frem til sendt ut 84 enkeltvedtak om påkobling av kommunal vann og avløp, av disse utgjør 48 stk kun vann, 13 stk avløp og 23 er vann og avløp inntekter for tilknytningsgebyrene vil utgjøre kr ,- på årets budsjett for vann og avløpsgebyrer når disse er tilknyttet. Budsjettet for 2012 ble som kjent redusert med henvisning til at man ønsket å knytte til flere innbyggere og at disse inntektene skulle dekke mangelen på i redusert påslag av vann og avløpsgebyrer. Ragnar Nybakke Randsfjordvegen 796, gbnr 69/15 har i brev datert protestert på vedtaket om tilknytning til kommunalt vann. Vedtak om tilknytning ble oversendt Side 12 av 57

13 Sak 173/12 hjemmelshaver ønsker ikke tilknytning til kommunalt vann, han viser til Hovedplan vann og avløp som sier at tilknytning til vann skal være frivillig. Vurdering: Søndre Land kommune har i etterkant av vedtaket for Hoveplan for vann og avløp, vedtatt ny forskrift for vann og avløpsgebyrer, gjeldende fra hvor påkobling til kommunalt vann er påkrevd se bakgrunn for sak. Rådmannen mener henvisning til vedtak i kommunestyret, samt plan og bygningsloven 27.1 og kommunale forskrifter for vann og avløpsgebyrer at vedtaket om at eiendommen gnr 69 og bnr 15 skal opprettholdes og at eiendommen pålegges tilknyttet vann. Hjemmelshaver av gbrnr 69/15 opplyses om at dette vedtaket kan påklages inn for fylkesmannen til endelig avgjørelse. Side 13 av 57

14 Sak 174/12 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØP GNR 68/BNR 41 - RANDSFJORDVEGEN 768 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: GBNR 68/41 Arkivsaksnr.: 12/954 Saksnr.: Utvalg Møtedato 174/12 Formannskapet Innstilling: Kravet om tilknytning av Randsfjorvegen 768 og 769 Gbnr 68/41 og 69/17 opprettholdes. Kravet om tilknytning kan ankes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: Brev fra Per Øverhagen datert sak 12/954 og 12/955 klage på tilknytning av eiendommene gbnr 69/17 og 68/41 Bakgrunn: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingene i desember 2011, iverksatt tiltak for å koble flest mulige innbyggere med kort avstand til kommunale vann og avløpsledninger til det kommunale nettet. Hjemmelen for pålegget er Plan og bygningsloven 27.1 og 27.2, samt kommunen forskrift: Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , som i 5 pålegger alle boliger i Søndre Land og koble seg til kommunale vann og avløsledninger. Unntatt fra dette kravet er beskrevet i forskrift, 5 avsnitt 3 og 5, og gjelder kun hvis: hytter eiendommer ikke har innlagt vann eller kommunale ledninger ikke finnes i området. Som et ledd i vedtaket fra kommunestyret 18. desember 2011, har derfor Rådmannen frem til sendt ut 84 enkeltvedtak om påkobling av kommunal vann og avløp, av disse utgjør 48 stk kun vann, 13 stk avløp og 23 er vann og avløp inntekter for tilknytningsgebyrene vil utgjøre kr ,- på årets budsjett for vann og avløpsgebyrer når disse er tilknyttet. Budsjettet for 2012 ble som kjent redusert med henvisning til at man ønsket å knytte til flere innbyggere og at disse inntektene skulle dekke mangelen på i redusert påslag av vann og avløpsgebyrer. Side 14 av 57

15 Sak 174/12 Sak 12/954 og 955 Per Øverhagen, Randsfjorvegen 768 og 769 gbrnr 68/41 og 69/17. Brev om vetak om tilknytning for kommunalt vann ble oversendt hjemmelshaver ønsker ikke tilkobling kommunalt vann, da han for eiendommen gbnr 69/17 har nytt borehull og utmerket vann på eiendommen 68/41. Han viser til Hovedavtalen (Hovedplan) som gjelder til Vurdering: Søndre Land kommune har i etterkant av vedtaket for Hoveplan for vann og avløp, vedtatt ny forskrift for vann og avløpsgebyrer, gjeldende fra hvor påkobling til kommunalt vann er påkrevd se bakgrunn for sak. Rådmannen mener henvisning til vedtak i kommunestyret, samt plan og bygningsloven 27.1 og kommunale forskrifter for vann og avløpsgebyrer at vedtaket om at eiendommen gnr 68 og bnr 41 og 67/17 skal opprettholdes og at eiendommen pålegges tilknyttet vann. Hjemmelshaver av gbrnr 68/41 og 69/17 opplyses om at dette vedtaket kan påklages inn for fylkesmannen til endelig avgjørelse. Side 15 av 57

16 Sak 175/12 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 67/BNR GRANUMSFLÅA 16 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: GBNR 67/75 Arkivsaksnr.: 12/1145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 175/12 Formannskapet Innstilling: Kravet om tilknytning til kommunalt vann for eiendommen Granumsflåa 16 GNR. 67/BNR. 75 opprettholdes. Vedtaket kan ankes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: Brev mottatt fra Haldis Gjerdet vedr. klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann for eiendommen gbnr 67/75 Bakgrunn: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingene i desember 2011, iverksatt tiltak for å koble flest mulige innbyggere med kort avstand til kommunale vann og avløpsledninger til det kommunale nettet. Hjemmelen for pålegget er Plan og bygningsloven 27.1 og 27.2, samt kommunen forskrift: Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , som i 5 pålegger alle boliger i Søndre Land og koble seg til kommunale vann og avløsledninger. Unntatt fra dette kravet er beskrevet i forskrift, 5 avsnitt 3 og 5, og gjelder kun hvis: hytter eiendommer ikke har innlagt vann eller kommunale ledninger ikke finnes i området. Som et ledd i vedtaket fra kommunestyret 18. desember 2011, har derfor Rådmannen frem til sendt ut 84 enkeltvedtak om påkobling av kommunal vann og avløp, av disse utgjør 48 stk kun vann, 13 stk avløp og 23 er vann og avløp inntekter for tilknytningsgebyrene vil utgjøre kr ,- på årets budsjett for vann og avløpsgebyrer når disse er tilknyttet. Budsjettet for 2012 ble som kjent redusert med henvisning til at man ønsket å knytte til flere innbyggere og at disse inntektene skulle dekke mangelen på i redusert påslag av vann og avløpsgebyrer. Side 16 av 57

17 Sak 175/12 Haldis Gjerdet har i brev mottatt klaget på vedtaket om tilknytning til kommunalt vann, hun er fornøyd med den vannkilden hun har og ønsker ikke å knytte seg til det kommunale nette da hu mener dette vil skape en del praktiske problemer. Vurdering: Rådmannen mener, med henvisning til kravet om at alle som er i nærheten av kommunale anlegg skal kobles til, at dette argumentet ikke er tilfredstillende og opprettholder kravet om tilknytning til kommunalt vannledningsnett. Rådmannes innstilling er derfor, med henvisning til vedtak i kommunestyret, samt plan og bygningsloven 27.1 og kommunale forskrifter for vann og avløpsgebyrer, at enkeltvedtaket for eiendommen gnr 67 og bnr 75 datert opprettholdes og at eiendommen pålegges tilknyttet kommunalt vannledningsnett. Hjemmelshaver av GNR67/BNR 75 opplyses om at dette vedtaket kan påklages inn for fylkesmannen til endelig avgjørelse. Side 17 av 57

18 Sak 176/12 PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 19/BNR LANDÅSVEGEN 50 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: GBNR 19/51 Arkivsaksnr.: 12/1135 Saksnr.: Utvalg Møtedato 176/12 Formannskapet Innstilling: Kravet om tilknytning til kommunalt vann for eiendommen Landåsvegen 50, GNR. 19/BNR. 51 opprettholdes. Vedtaket kan ankes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: Brev datert er et felles brev fra to hjemmelshavere til eiendommene tilhørende: Roar Stutlien Landåsvegen 48, GNR. 19/BNR. 42 og Ann Kristin S og Hermann Elverum Landåsvegen, 50 GNR. 19/BNR. 51. og som klager på kravet om tilknytning Bakgrunn: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingene i desember 2011, iverksatt tiltak for å koble flest mulige innbyggere med kort avstand til kommunale vann og avløpsledninger til det kommunale nettet. Hjemmelen for pålegget er Plan og bygningsloven 27.1 og 27.2, samt kommunen forskrift: Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , som i 5 pålegger alle boliger i Søndre Land og koble seg til kommunale vann og avløsledninger. Unntatt fra dette kravet er beskrevet i forskrift, 5 avsnitt 3 og 5, og gjelder kun hvis: hytter eiendommer ikke har innlagt vann eller kommunale ledninger ikke finnes i området. Som et ledd i vedtaket fra kommunestyret 18. desember 2011, har derfor Rådmannen frem til sendt ut 84 enkeltvedtak om påkobling av kommunal vann og avløp, av disse utgjør 48 stk kun vann, 13 stk avløp og 23 er vann og avløp inntekter for tilknytningsgebyrene vil utgjøre kr ,- på årets budsjett for vann og avløpsgebyrer når disse er tilknyttet. Budsjettet for 2012 ble som kjent redusert med henvisning til at man ønsket å knytte til flere Side 18 av 57

19 Sak 176/12 innbyggere og at disse inntektene skulle dekke mangelen på i redusert påslag av vann og avløpsgebyrer. Hjemmelshavere Anne kristin S og Hermann Elverum Landsåsvegen 50, er i brev datert av den formening at han skal kobles til et kommuynalt klorvann, og at de er av den oppfatning at de kobles til vann av dårligere kvalitet enn det de har i dag. De er også av den oppfatning at det er tilsig fra kumøkk til Odnes vannkilde og at kvaliteten på det kommunale vannet er dårlig. Han stiller seg også tvilende til vanntrykket for boligen. De etterlyser også priser for kostnadene som dette medfører og er av den formening at kommunen burde oppgi en oversikt over hvilke rørleggere som er godkjent i Søndre Land Vurdering: Rådmannen må i den sammenheng påpeke at vannverket på Odnes slett ikke har tilsig av kumøkk, vannet klarer alle krav som stilles til kvaliteten på kommunalt vann, at det nå behandles med klor er riktig, men dette er ikke noe som brukerne merker, klorlukten er vekk før det kommer ut av springen hos den enkelte abbonent. Vannet hentes ut fra en stor sandmorene som renser vannet effektift i henhold til de kravene som stilles av mattilsynet. Som en reserve er det etablert et kloringsanlegg og UV-anlegg som renser vannet for eventuelle rester av forurensning. Pr datao doseres noe klor, men dette vil i nærmeste fremtid kuttes ut og vil bare være en reserve som sikrer at vi alltid leverer en vannkvalitet som tilfredstiller, sand morenen og UV-anlegget vil da gi tilfredstillende vannkvalitet. Når det gjelder godkjente rørleggerer henvises til gule sider eller oversikt over rørlegger på nettet, prisen på tilkobling fremkommer på kommunens hjemmeside og er kr mva dvs ,- Rådmannen forholder seg til vedtakene som er politisk fattet og hvor administrasjonen pålegges å knytte til de innbyggerene i Søndre Land kommune som er bosatt i områder hvor det er utbygd kommunal vann og avløpsnett. Rådmannes innstilling er derfor, med henvisning til vedtak i kommunestyret, samt plan og bygningsloven 27.1 og kommunale forskrifter for vann og avløpsgebyrer, at enkeltvedtaket for eiendommen gnr 19 og bnr 51 datert opprettholdes og at eiendommen pålegges tilknyttet kommunalt vannledningsnett. Hjemmelshaver av oven nevnte eiendommer opplyses om at dette vedtaket kan påklages inn for fylkesmannen til endelig avgjørelse. Side 19 av 57

20 Sak 177/12 PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 19/BNR LANDÅSVEGEN 48 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: GBNR 19/42 Arkivsaksnr.: 12/1134 Saksnr.: Utvalg Møtedato 177/12 Formannskapet Innstilling: Kravet om tilknytning til kommunalt vann for eiendommen Landåsvegen 48, GNR. 19/BNR. 42 opprettholdes. Vedtaket kan ankes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: Brev datert er et felles brev fra to hjemmelshavere til eiendommene tilhørende: Roar Stutlien Landåsvegen 48, GNR. 19/BNR. 42 og Ann Kristin S og Hermann Elverum Landåsvegen, 50 GNR. 19/BNR. 51. og som klager på kravet om tilknytning Bakgrunn: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingene i desember 2011, iverksatt tiltak for å koble flest mulige innbyggere med kort avstand til kommunale vann og avløpsledninger til det kommunale nettet. Hjemmelen for pålegget er Plan og bygningsloven 27.1 og 27.2, samt kommunen forskrift: Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , som i 5 pålegger alle boliger i Søndre Land og koble seg til kommunale vann og avløsledninger. Unntatt fra dette kravet er beskrevet i forskrift, 5 avsnitt 3 og 5, og gjelder kun hvis: hytter eiendommer ikke har innlagt vann eller kommunale ledninger ikke finnes i området. Som et ledd i vedtaket fra kommunestyret 18. desember 2011, har derfor Rådmannen frem til sendt ut 84 enkeltvedtak om påkobling av kommunal vann og avløp, av disse utgjør 48 stk kun vann, 13 stk avløp og 23 er vann og avløp inntekter for tilknytningsgebyrene vil utgjøre kr ,- på årets budsjett for vann og avløpsgebyrer når disse er tilknyttet. Budsjettet for 2012 ble som kjent redusert med henvisning til at man ønsket å knytte til flere innbyggere og at disse inntektene skulle dekke mangelen på i redusert påslag av vann og avløpsgebyrer. Side 20 av 57

21 Sak 177/12 Hjemmelshaver Roar Stutlien Landsåsvegen 48, er i brev datert av den formening at han skal kobles til et kommuynalt klorvann, og at de er av den oppfatning at de kobles til vann av dårligere kvalitet enn det de har i dag. De er også av den oppfatning at det er tilsig fra kumøkk til Odnes vannkilde og at kvaliteten på det kommunale vannet er dårlig. Han stiller seg også tvilende til vanntrykket for boligen. De etterlyser også priser for kostnadene som dette medfører og er av den formening at kommunen burde oppgi en oversikt over hvilke rørleggere som er godkjent i Søndre Land Vurdering: Rådmannen må i den sammenheng påpeke at vannverket på Odnes slett ikke har tilsig av kumøkk, vannet klarer alle krav som stilles til kvaliteten på kommunalt vann, at det nå behandles med klor er riktig, men dette er ikke noe som brukerne merker, klorlukten er vekk før det kommer ut av springen hos den enkelte abbonent. Vannet hentes ut fra en stor sandmorene som renser vannet effektift i henhold til de kravene som stilles av mattilsynet. Som en reserve er det etablert et kloringsanlegg og UV-anlegg som renser vannet for eventuelle rester av forurensning. Pr datao doseres noe klor, men dette vil i nærmeste fremtid kuttes ut og vil bare være en reserve som sikrer at vi alltid leverer en vannkvalitet som tilfredstiller, sand morenen og UV-anlegget vil da gi tilfredstillende vannkvalitet. Når det gjelder godkjente rørleggerer henvises til gule sider eller oversikt over rørlegger på nettet, prisen på tilkobling fremkommer på kommunens hjemmeside og er kr mva dvs ,- Rådmannen forholder seg til vedtakene som er politisk fattet og hvor administrasjonen pålegges å knytte til de innbyggerene i Søndre Land kommune som er bosatt i områder hvor det er utbygd kommunal vann og avløpsnett. Rådmannes innstilling er derfor, med henvisning til vedtak i kommunestyret, samt plan og bygningsloven 27.1 og kommunale forskrifter for vann og avløpsgebyrer, at enkeltvedtaket for eiendommen gnr 19 og bnr 42 datert opprettholdes og at eiendommen pålegges tilknyttet kommunalt vannledningsnett. Hjemmelshaver av oven nevnte eiendommer opplyses om at dette vedtaket kan påklages inn for fylkesmannen til endelig avgjørelse. Side 21 av 57

22 Sak 178/12 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 19/BNR.39 - LANDÅSVEGEN 28 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: GBNR 19/39 Arkivsaksnr.: 12/1129 Saksnr.: Utvalg Møtedato 178/12 Formannskapet Innstilling: Vedtaket om tilknytning til kommunalt vann for eiendommen Landåsvegen 28, GNR. 19/BNR. 39 opprettholdes. Vedtaket kan ankes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: Brev mottatt utformet som et felles brev fra følgende: Landåsvegen 28, GNR. 19/BNR. 54 Landåsvegen 32 GNR. 19/BNR. 38-, Landåsvegen 2 GNR. 19/BNR Landåsvegen 46, GNR. 19/BNR. 26. Landåsvegen 30, GNR. 19/BNR.40 Bakgrunn: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingene i desember 2011, iverksatt tiltak for å koble flest mulige innbyggere med kort avstand til kommunale vann og avløpsledninger til det kommunale nettet. Hjemmelen for pålegget er Plan og bygningsloven 27.1 og 27.2, samt kommunen forskrift: Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , som i 5 pålegger alle boliger i Søndre Land og koble seg til kommunale vann og avløsledninger. Unntatt fra dette kravet er beskrevet i forskrift, 5 avsnitt 3 og 5, og gjelder kun hvis: hytter eiendommer ikke har innlagt vann eller kommunale ledninger ikke finnes i området. Som et ledd i vedtaket fra kommunestyret 18. desember 2011, har derfor Rådmannen frem til sendt ut 84 enkeltvedtak om påkobling av kommunal vann og avløp, av disse utgjør 48 stk kun vann, 13 stk avløp og 23 er vann og avløp inntekter for tilknytningsgebyrene vil utgjøre kr ,- på årets budsjett for vann og avløpsgebyrer når disse er tilknyttet. Side 22 av 57

23 Sak 178/12 Budsjettet for 2012 ble som kjent redusert med henvisning til at man ønsket å knytte til flere innbyggere og at disse inntektene skulle dekke mangelen på i redusert påslag av vann og avløpsgebyrer. Rolf Hagen Landåsvegen 28, GNR. 19/BNR. 39 har sammen med følgende eiendommer: Landåsvegen 2 GNR. 19/BNR. 54-, Landåsvegen 32 GNR. 19/BNR.38 Landåsvegen 46, GNR. 19/BNR. 26. Landåsvegen 30, GNR. 19/BNR.40 valgt å sende en felles klage. I klagen fremsettes bekymring for tilkobling til kommunalt vann som de mener er av dårligere kvalitet enn det de har fra et privat anlegg i dag. De henviser også til at det kommunale vannet på Odnes har tilsig av kumøkk og mener at de har grunn til å undre seg over kravet. Vurdering: Rådmannen må i den sammenheng påpeke at vannverket på Odnes slett ikke har tilsig av kumøkk, vannet tilfredstiller alle krav som stilles til kvaliteten på kommunalt vann. Vannet hentes ut fra en stor sandmorene som renser vannet effektift i henhold til de kravene som stilles av mattilsynet. Som en reserve er det etablert et kloringsanlegg og UV-anlegg som renser vannet for eventuelle rester av forurensning. Pr datao doseres noe klor, men dette vil i nærmeste fremtid kuttes ut og vil bare være en reserve som sikrer at vi alltid leverer en vannkvalitet som tilfredstiller, sand morenen og UV-anlegget vil da gi tilfredstillende vannkvalitet. Rådmannen forholder seg til vedtakene som er politisk fattet og hvor administrasjonen pålegges å knytte til de innbyggerene i Søndre Land kommune som er bosatt i områder hvor det er utbygd kommunal vann og avløpsnett. Rådmannes innstilling er derfor, med henvisning til vedtak i kommunestyret, samt plan og bygningsloven 27.1 og kommunale forskrifter for vann og avløpsgebyrer, at enkeltvedtaket for eiendommen gnr 19 og bnr 39, opprettholdes og at eiendommen pålegges tilknyttet kommunalt vannledningsnett. Hjemmelshaver av eiendommen gnr 19 og bnr 39 opplyses om at dette vedtaket kan påklages inn for fylkesmannen til endelig avgjørelse. Side 23 av 57

24 Sak 179/12 PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 19/BNR LANDÅSVEGEN 32 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: GBNR 19/38 Arkivsaksnr.: 12/1132 Saksnr.: Utvalg Møtedato 179/12 Formannskapet Innstilling: Vedtaket om tilknytning til kommunalt vann for eiendommen Landåsvegen 32, GNR. 19/BNR. 38 opprettholdes. Vedtaket kan ankes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: Brev mottatt utformet som et felles brev fra følgende: Landåsvegen 28, GNR. 19/BNR. 54 Landåsvegen 32 GNR. 19/BNR. 38-, Landåsvegen 2 GNR. 19/BNR Landåsvegen 46, GNR. 19/BNR. 26. Landåsvegen 30, GNR. 19/BNR.40 Bakgrunn: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingene i desember 2011, iverksatt tiltak for å koble flest mulige innbyggere med kort avstand til kommunale vann og avløpsledninger til det kommunale nettet. Hjemmelen for pålegget er Plan og bygningsloven 27.1 og 27.2, samt kommunen forskrift: Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , som i 5 pålegger alle boliger i Søndre Land og koble seg til kommunale vann og avløsledninger. Unntatt fra dette kravet er beskrevet i forskrift, 5 avsnitt 3 og 5, og gjelder kun hvis: hytter eiendommer ikke har innlagt vann eller kommunale ledninger ikke finnes i området. Som et ledd i vedtaket fra kommunestyret 18. desember 2011, har derfor Rådmannen frem til sendt ut 84 enkeltvedtak om påkobling av kommunal vann og avløp, av disse utgjør 48 stk kun vann, 13 stk avløp og 23 er vann og avløp inntekter for tilknytningsgebyrene vil Side 24 av 57

25 Sak 179/12 utgjøre kr ,- på årets budsjett for vann og avløpsgebyrer når disse er tilknyttet. Budsjettet for 2012 ble som kjent redusert med henvisning til at man ønsket å knytte til flere innbyggere og at disse inntektene skulle dekke mangelen på i redusert påslag av vann og avløpsgebyrer. Bjørn Hagen Landåsvegen, GNR. 19/BNR. 38 har sammen med følgende eiendommer: Landåsvegen 28 GNR. 19/BNR. 54-, Landåsvegen 2 GNR. 19/BNR Landåsvegen 46, GNR. 19/BNR. 26. Landåsvegen 30, GNR. 19/BNR.40 valgt å sende en felles klage. I klagen fremsettes bekymring for tilkobling til kommunalt vann som de mener er av dårligere kvalitet enn det de har fra et privat anlegg i dag. De henviser også til at det kommunale vannet på Odnes har tilsig av kumøkk og mener at de har grunn til å undre seg over kravet. Vurdering: Rådmannen må i den sammenheng påpeke at vannverket på Odnes slett ikke har tilsig av kumøkk, vannet tilfredstiller alle krav som stilles til kvaliteten på kommunalt vann. Vannet hentes ut fra en stor sandmorene som renser vannet effektift i henhold til de kravene som stilles av mattilsynet. Som en reserve er det etablert et kloringsanlegg og UV-anlegg som renser vannet for eventuelle rester av forurensning. Pr datao doseres noe klor, men dette vil i nærmeste fremtid kuttes ut og vil bare være en reserve som sikrer at vi alltid leverer en vannkvalitet som tilfredstiller, sand morenen og UV-anlegget vil da gi tilfredstillende vannkvalitet. Rådmannen forholder seg til vedtakene som er politisk fattet og hvor administrasjonen pålegges å knytte til de innbyggerene i Søndre Land kommune som er bosatt i områder hvor det er utbygd kommunal vann og avløpsnett. Rådmannes innstilling er derfor, med henvisning til vedtak i kommunestyret, samt plan og bygningsloven 27.1 og kommunale forskrifter for vann og avløpsgebyrer, at enkeltvedtaket for eiendommen gnr 19 og bnr 38, opprettholdes og at eiendommen pålegges tilknyttet kommunalt vannledningsnett. Hjemmelshaver av eiendommen gnr 19 og bnr 38 opplyses om at dette vedtaket kan påklages inn for fylkesmannen til endelig avgjørelse. Side 25 av 57

26 Sak 180/12 PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 19/BNR LANDÅSVEGEN 46 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: GBNR 19/26 Arkivsaksnr.: 12/1133 Saksnr.: Utvalg Møtedato 180/12 Formannskapet Innstilling: Vedtaket om tilknytning til kommunalt vann for eiendommen Landåsvegen 46, GNR. 19/BNR. 26 opprettholdes. Vedtaket kan ankes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: Brev mottatt utformet som et felles brev fra følgende: Landåsvegen 28, GNR. 19/BNR. 54 Landåsvegen 32 GNR. 19/BNR. 38-, Landåsvegen 2 GNR. 19/BNR Landåsvegen 46, GNR. 19/BNR. 26. Landåsvegen 30, GNR. 19/BNR.40 Bakgrunn: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingene i desember 2011, iverksatt tiltak for å koble flest mulige innbyggere med kort avstand til kommunale vann og avløpsledninger til det kommunale nettet. Hjemmelen for pålegget er Plan og bygningsloven 27.1 og 27.2, samt kommunen forskrift: Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , som i 5 pålegger alle boliger i Søndre Land og koble seg til kommunale vann og avløsledninger. Unntatt fra dette kravet er beskrevet i forskrift, 5 avsnitt 3 og 5, og gjelder kun hvis: hytter eiendommer ikke har innlagt vann eller kommunale ledninger ikke finnes i området. Side 26 av 57

27 Sak 180/12 Som et ledd i vedtaket fra kommunestyret 18. desember 2011, har derfor Rådmannen frem til sendt ut 84 enkeltvedtak om påkobling av kommunal vann og avløp, av disse utgjør 48 stk kun vann, 13 stk avløp og 23 er vann og avløp inntekter for tilknytningsgebyrene vil utgjøre kr ,- på årets budsjett for vann og avløpsgebyrer når disse er tilknyttet. Budsjettet for 2012 ble som kjent redusert med henvisning til at man ønsket å knytte til flere innbyggere og at disse inntektene skulle dekke mangelen på i redusert påslag av vann og avløpsgebyrer. Paul Hagen Landåsvegen 46, GNR. 19/BNR. 26 har sammen med følgende eiendommer: Landåsvegen 28 GNR. 19/BNR. 54-, Landåsvegen 2 GNR. 19/BNR Landåsvegen 32, GNR. 19/BNR. 38. Landåsvegen 30, GNR. 19/BNR.40 valgt å sende en felles klage. I klagen fremsettes bekymring for tilkobling til kommunalt vann som de mener er av dårligere kvalitet enn det de har fra et privat anlegg i dag. De henviser også til at det kommunale vannet på Odnes har tilsig av kumøkk og mener at de har grunn til å undre seg over kravet. Vurdering: Rådmannen må i den sammenheng påpeke at vannverket på Odnes slett ikke har tilsig av kumøkk, vannet tilfredstiller alle krav som stilles til kvaliteten på kommunalt vann. Vannet hentes ut fra en stor sandmorene som renser vannet effektift i henhold til de kravene som stilles av mattilsynet. Som en reserve er det etablert et kloringsanlegg og UV-anlegg som renser vannet for eventuelle rester av forurensning. Pr datao doseres noe klor, men dette vil i nærmeste fremtid kuttes ut og vil bare være en reserve som sikrer at vi alltid leverer en vannkvalitet som tilfredstiller, sand morenen og UV-anlegget vil da gi tilfredstillende vannkvalitet. Rådmannen forholder seg til vedtakene som er politisk fattet og hvor administrasjonen pålegges å knytte til de innbyggerene i Søndre Land kommune som er bosatt i områder hvor det er utbygd kommunal vann og avløpsnett. Rådmannes innstilling er derfor, med henvisning til vedtak i kommunestyret, samt plan og bygningsloven 27.1 og kommunale forskrifter for vann og avløpsgebyrer, at enkeltvedtaket for eiendommen gnr 19 og bnr 26, opprettholdes og at eiendommen pålegges tilknyttet kommunalt vannledningsnett. Hjemmelshaver av eiendommen gnr 19 og bnr 26 opplyses om at dette vedtaket kan påklages inn for fylkesmannen til endelig avgjørelse. Side 27 av 57

28 Side 28 av 57 Sak 180/12

29 Sak 181/12 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 19/BNR LANDÅSVEGEN 43 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: GBNR 19/54 Arkivsaksnr.: 12/1146 Saksnr.: Utvalg Møtedato 181/12 Formannskapet Innstilling: Vedtaket om tilknytning til kommunalt vann for eiendommen Landåsvegen 43, GNR. 19/BNR. 54 opprettholdes. Vedtaket kan ankes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: Brev mottatt utformet som et felles breb fra følgende: Landåsvegen 28, GNR. 19/BNR. 54 Landåsvegen 32 GNR. 19/BNR. 38-, Landåsvegen 2 GNR. 19/BNR.398. Landåsvegen 46, GNR. 19/BNR. 26. Landåsvegen 30, GNR. 19/BNR.40 Bakgrunn: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingene i desember 2011, iverksatt tiltak for å koble flest mulige innbyggere med kort avstand til kommunale vann og avløpsledninger til det kommunale nettet. Hjemmelen for pålegget er Plan og bygningsloven 27.1 og 27.2, samt kommunen forskrift: Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , som i 5 pålegger alle boliger i Søndre Land og koble seg til kommunale vann og avløsledninger. Unntatt fra dette kravet er beskrevet i forskrift, 5 avsnitt 3 og 5, og gjelder kun hvis: hytter eiendommer ikke har innlagt vann eller kommunale ledninger ikke finnes i området. Som et ledd i vedtaket fra kommunestyret 18. desember 2011, har derfor Rådmannen frem til sendt ut 84 enkeltvedtak om påkobling av kommunal vann og avløp, av disse utgjør 48 stk kun vann, 13 stk avløp og 23 er vann og avløp inntekter for tilknytningsgebyrene vil Side 29 av 57

30 Sak 181/12 utgjøre kr ,- på årets budsjett for vann og avløpsgebyrer når disse er tilknyttet. Budsjettet for 2012 ble som kjent redusert med henvisning til at man ønsket å knytte til flere innbyggere og at disse inntektene skulle dekke mangelen på i redusert påslag av vann og avløpsgebyrer. Grethe Braskerud Landåsvegen 28, GNR. 19/BNR. 54 har sammen med følgende eiendommer: Landåsvegen 32 GNR. 19/BNR. 38-, Landåsvegen 2 GNR. 19/BNR.398. Landåsvegen 46, GNR. 19/BNR. 26. Landåsvegen 30, GNR. 19/BNR.40 valgt å sende en felles klage. I klagen fremsettes bekjymring for tilkobling til kommunalt vann som de mener er av dårligere kvalitet enn det de har fra et privat anlegg i dag. De henviser også til at det kommunale vannet på Odnes har tilsig av kumøkk og mener at de har grunn til å undre seg over kravet. Vurdering: Rådmannen må i den sammenheng påpeke at vannverket på Odnes slett ikke har tilsig av kumøkk, vannet klarer alle krav som stilles til kvaliteten på kommunalt vann, vannet hentes ut fra en stor sandmorene som renser vannet effektift i henhold til de kravene som stilles av mattilsynet. Som en reserve er det etablert et kloringsanlegg og UV-anlegg som renser vannet for eventuelle rester av forurensning. Pr datao doseres noe klor, men dette vil i nærmeste fremtid kuttes ut og vil bare være en reserve som sikrer at vi alltid leverer en vannkvalitet som tilfredstiller, sand morenen og UV-anlegget vil da gi tilfredstillende vannkvalitet. Rådmannen forholder seg til vedtakene som er politisk fattet og hvor administrasjonen pålegges å knytte til de innbyggerene i Søndre Land kommune som er bosatt i områder hvor det er utbygd kommunal vann og avløpsnett. Rådmannes innstilling er derfor, med henvisning til vedtak i kommunestyret, samt plan og bygningsloven 27.1 og kommunale forskrifter for vann og avløpsgebyrer, at enkeltvedtaket for eiendommen gnr 19 og bnr 54, opprettholdes og at eiendommen pålegges tilknyttet kommunalt vannledningsnett. Hjemmelshaver av eiendommen gnr 19 og bnr 54 opplyses om at dette vedtaket kan påklages inn for fylkesmannen til endelig avgjørelse. Side 30 av 57

31 Sak 182/12 PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR. 19/BNR.40 - LANDÅSVEGEN 30 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: GBNR 19/40 Arkivsaksnr.: 12/1124 Saksnr.: Utvalg Møtedato 182/12 Formannskapet Innstilling: Vedtaket om tilknytning til kommunalt vann for eiendommen Landåsvegen 30, GNR. 19/BNR. 40 opprettholdes. Vedtaket kan ankes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: Brev mottatt utformet som et felles brev fra følgende: Landåsvegen 28, GNR. 19/BNR. 54 Landåsvegen 32 GNR. 19/BNR. 38-, Landåsvegen 2 GNR. 19/BNR Landåsvegen 46, GNR. 19/BNR. 26. Landåsvegen 30, GNR. 19/BNR.40 Bakgrunn: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingene i desember 2011, iverksatt tiltak for å koble flest mulige innbyggere med kort avstand til kommunale vann og avløpsledninger til det kommunale nettet. Hjemmelen for pålegget er Plan og bygningsloven 27.1 og 27.2, samt kommunen forskrift: Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , som i 5 pålegger alle boliger i Søndre Land og koble seg til kommunale vann og avløsledninger. Unntatt fra dette kravet er beskrevet i forskrift, 5 avsnitt 3 og 5, og gjelder kun hvis: hytter eiendommer ikke har innlagt vann eller kommunale ledninger ikke finnes i området. Som et ledd i vedtaket fra kommunestyret 18. desember 2011, har derfor Rådmannen frem til sendt ut 84 enkeltvedtak om påkobling av kommunal vann og avløp, av disse utgjør 48 stk kun vann, 13 stk avløp og 23 er vann og avløp inntekter for tilknytningsgebyrene vil utgjøre kr ,- på årets budsjett for vann og avløpsgebyrer når disse er tilknyttet. Side 31 av 57

32 Sak 182/12 Budsjettet for 2012 ble som kjent redusert med henvisning til at man ønsket å knytte til flere innbyggere og at disse inntektene skulle dekke mangelen på i redusert påslag av vann og avløpsgebyrer. Inga Marie Vasenden og Jens Ivar Kleven Landåsvegen 30, GNR. 19/BNR. 40 har sammen med følgende eiendommer: Landåsvegen 28 GNR. 19/BNR. 54 Landåsvegen 2 GNR. 19/BNR.39. Landåsvegen 32, GNR. 19/BNR. 38. Landåsvegen 46, GNR. 19/BNR.26 valgt å sende en felles klage. I klagen fremsettes bekymring for tilkobling til kommunalt vann som de mener er av dårligere kvalitet enn det de har fra et privat anlegg i dag. De henviser også til at det kommunale vannet på Odnes har tilsig av kumøkk og mener at de har grunn til å undre seg over kravet. Vurdering: Rådmannen må i den sammenheng påpeke at vannverket på Odnes slett ikke har tilsig av kumøkk, vannet tilfredstiller alle krav som stilles til kvaliteten på kommunalt vann. Vannet hentes ut fra en stor sandmorene som renser vannet effektift i henhold til de kravene som stilles av mattilsynet. Som en reserve er det etablert et kloringsanlegg og UV-anlegg som renser vannet for eventuelle rester av forurensning. Pr datao doseres noe klor, men dette vil i nærmeste fremtid kuttes ut og vil bare være en reserve som sikrer at vi alltid leverer en vannkvalitet som tilfredstiller, sand morenen og UV-anlegget vil da gi tilfredstillende vannkvalitet. Rådmannen forholder seg til vedtakene som er politisk fattet og hvor administrasjonen pålegges å knytte til de innbyggerene i Søndre Land kommune som er bosatt i områder hvor det er utbygd kommunal vann og avløpsnett. Rådmannes innstilling er derfor, med henvisning til vedtak i kommunestyret, samt plan og bygningsloven 27.1 og kommunale forskrifter for vann og avløpsgebyrer, at enkeltvedtaket for eiendommen gnr 19 og bnr 40, opprettholdes og at eiendommen pålegges tilknyttet kommunalt vannledningsnett. Hjemmelshaver av eiendommen gnr 19 og bnr 40 opplyses om at dette vedtaket kan påklages inn for fylkesmannen til endelig avgjørelse. Side 32 av 57

33 Sak 183/12 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØP GNR 20/BNR 42 - OLAGJERDET 14 Saksbehandler: Bjørn Runar Eriksen Arkiv: GBNR 20/42 Arkivsaksnr.: 12/1011 Saksnr.: Utvalg Møtedato 183/12 Formannskapet Innstilling: Kravet om tilknytning av kommunalt vann for eiendommen Olagjerdet 14, GNR 20/BNR 42 opprettholdes Kravet om tilknytning kan ankes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedlegg: 1. Brev fra Brua vannverk datert forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune sak 11/1807 Bakgrunn: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingene i desember 2011, iverksatt tiltak for å koble flest mulige innbyggere med kort avstand til kommunale vann og avløpsledninger til det kommunale nettet. Hjemmelen for pålegget er Plan og bygningsloven 27.1 og 27.2, samt kommunen forskrift: Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune vedtatt i kommunestyret , som i 5 pålegger alle boliger i Søndre Land og koble seg til kommunale vann og avløsledninger. Unntatt fra dette kravet er beskrevet i forskrift, 5 avsnitt 3 og 5, og gjelder kun hvis: hytter eiendommer ikke har innlagt vann eller kommunale ledninger ikke finnes i området. Som et ledd i vedtaket fra kommunestyret 18. desember 2011, har derfor Rådmannen frem til sendt ut 84 enkeltvedtak om påkobling av kommunal vann og avløp, av disse utgjør 48 stk kun vann, 13 stk avløp og 23 er vann og avløp inntekter for tilknytningsgebyrene vil utgjøre kr ,- på årets budsjett for vann og avløpsgebyrer når disse er tilknyttet. Budsjettet for 2012 ble som kjent redusert med henvisning til at man ønsket å knytte til flere innbyggere og at disse inntektene skulle dekke mangelen på i redusert påslag av vann og avløpsgebyrer. Side 33 av 57

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: 2014/7647 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - Gnr 111/83 fnr

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl.

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Oslo 26.8.2014

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Oslo 26.8.2014 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Oslo 26.8.2014 Ansvarsforhold knyttet til feil på vann- og avløpsledninger på Brenna

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1430-5 Arkivnr.: M41 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset 23/136 Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra bestemmelse om forbud mot tett tank for hytte

Detaljer

Saker til behandling. 77/103 - Ny behandling - Klage på regning for utgifter til lekkasjesøk.

Saker til behandling. 77/103 - Ny behandling - Klage på regning for utgifter til lekkasjesøk. MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 26.09.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00626 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Klage på nettilknytning i Brenneveien, Bærum - enkeltvedtak

Klage på nettilknytning i Brenneveien, Bærum - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 04.11.2004 Vår ref.: emk/hnz Arkiv: 912-653.4 /Viken Nett Saksbehandler: Deres dato: Hilde Nyvoll Zanota Deres ref.: 22 95 98 80 Klage på nettilknytning i Brenneveien,

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 82/14 14/118 REFERATER

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 82/14 14/118 REFERATER Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer