Møteinnkalling for Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Formannskapet"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til: elelr tl Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. 073/13 074/13 075/13 076/13 077/13 078/13 079/13 080/13 081/13 082/13 083/13 084/13 085/13 086/13 087/13 088/13 B-sak 089/13 Sakstittel Referatsaker Spørsmål og informasjon Parkering på Tinghaug Kommunesamarbeid i Vestfold Kommunesammenslåing Grafisk profil Nøtterøy kommune Regnskapsrapportering tertial Vestfoldfestspillene - fremtidig organisering Bosetting av flyktninger i Veierland produkter/dagros - skjenkebevilling inntil 2016 Avslutte - Herstad skole - etterbevilgning til ventilasjonsanlegg Høring - Regional plan for verdiskapning og innovasjon Kjøp av Gamleveien 35 Gnr 1, Bnr 314 Oserødmyra 4, 43/6 - Riving av gamle Oserød Pleiehjem Munkerekkveien 94, gbnr. 3/39 - Sluttbehandling av detaljregulering nr Ny bildebok for Nøtterøy kommune - søknad om økonomisk støtte Utbygging Teigar - anke over tingrettens dom Roar Jonstang ordfører Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Side 1 av 1 Nøtterøy kommune JournalpostID 13/24831 Saksbehandler: Kjersti Hauan, telefon: Sekretariatsseksjonen Referatsaker Utvalg Formannskapet Møtedato Saksnummer 073/13 Rådmannens innstilling Referatsaker tas til orientering. Skriv og meldinger Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/24237 I TV - aksjonen NRK v/line Vettestad 2 13/15183 I Tønsberg kommune 3 13/17155 I OBOS 4 13/17775 I ROS 5 13/15540 I Stiftelsen Norsk Luftambulanse TV-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen 2013 oppfordring til bidrag Oversendelse av årsrapport 2012 for Vestfold krisesenter og påminnelse om årlig møte. Protokoll fra styremøte og årsberetning 2012 i Stiftelsen Kjøpmannskjær aldersboliger ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser - Søknad om støtte til drift Norsk luftambulanse Søknad om støtte

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24832 Arkiv: FESaksbehandler: Kjersti Hauan, Telefon: Sekretariatsseksjonen Spørsmål og informasjon Utvalg Formannskapet Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her> Møtedato Saksnummer 074/13

38 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/14237 Arkiv: FA-Q52 Saksbehandler: Petter E. Talleraas, Telefon: Rådmannen Parkering på Tinghaug Utvalg Kommunestyret Formannskapet Møtedato Saksnummer 081/13 075/13 Rådmannens innstilling 1. Dagens parkeringsplasser på Tinghaug oppmerkes på en slik måte at det opprettes 157 parkeringsplasser (i tillegg til 3 legeplasser og 5 HC-plasser) mot dagens 145 plasser. 2. Plass foran T-16 (NAV/Servicesenter) avsettes i sin helhet til besøkende på Tinghaug i tillegg til 14 plasser på øvre platå. Besøkende må hente parkeringstillatelse i servicesentret. Ansatte i Nøtterøy kommune og politikere kan ikke parkere på disse plassene. 3. Det avsettes 5 reserverte plasser på øvre platå for rådmann, ordfører, varaordfører og andre fra rådmannens ledergruppe. 4. Det utstedes 120 parkeringstillatelser til kommunalt ansatte som får rett til å parkere på de øvrig tilgjengelige plassene på øvre platå og i rotunden foran T-14/kulturhuset. 5. Ordningen evalueres etter et års drift. 6. Borgheim Sentrumsbygg AS får i oppdrag å gjennomføre ordningen og følge opp med nødvendig kontroll Kommunestyret Behandling: Bjørn Kåre Sevik, FrP, Jon S. Andersen, A og Per Kr. Samuelsen, Felleslista Rødt/SV ba om å bli vurdert som inhabile i denne sak som medlem av styret i Borgheim Sentrumsbygg AS. Enstemmig Henriette Simone Arheim, FrP tok sete i denne sak. Arne Magnus Berge, V ba om vurdering av habiliteten til ordføreren og rådmannen som det er foreslått skal få fast parkeringsplass. Begge ble enstemmig erklært å være habile Jorunn A. Midthun, A fremmet følgende forslag: Saken utsettes og behandles først i formannskapet over ferien. Utsettelsesforslaget ble vedtatt enstemmig med 39 stemmer KS-081/11 Vedtak: Saken utsettes og behandles først i formannskapet over ferien.

39

40 Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Hva saken gjelder kort sammendrag Innledning Sak om ny parkeringsordning på Tinghaug ble behandlet i kommunestyret 29. mai d.å. Der ble det vedtatt å utsette saken i påvente av et nytt saksframlegg. Etter formannskapsmøtet 22. mai lød innstillingen til kommunestyret som følger: 1. Det innføres privatrettslig parkeringsordning på det tre parkeringsplassene foran Tinghaugveien 14, 16, 17 og 18 på Tinghaug (157 parkeringsplasser + 5 HC-plasser). 2. Borgheim Sentrumsbygg AS får i oppdrag å gjennomføre ordningen og følge opp med nødvendig kontroll. Alle utgifter/inntekter med ordningen går til selskapet. 3. Plass foran T-16 (NAV/Servicesenter) avsettes i sin helhet til besøkende på Tinghaug. Besøkende må hente parkeringstillatelse i servicesentret. Ansatte i Nøtterøy kommune kan ikke parkere på disse plassene. 4. Det innføres betalparkering på de øvrige plassene. Avgiften settes til kr 10 pr dag. 5. Ansatte med behov for bil i jobbsammenheng tildeles fri parkeringstillatelse. 6. Ordningen evalueres etter et års drift. 7. Elbil og hydrogenbiler fritas fra parkeringsavgift Rådmannen vil følge de anbefalinger og føringer som kom fram i debatten i kommunestyret om saken og på denne bakgrunn komme fram med et nytt forslag til innstilling. Faktagrunnlag Bakgrunnen er som følger: Erfaring fra de siste årene viser at det på dagtid (kl ) få tilgjengelige parkeringsplasser for besøkende på Tinghaug. Problemet varierer noe gjennom året, men generelt bør parkeringssforholdene bedres. Denne saken gjelder parkering på de tre øverste områdene på Tinghaug. Dette er områder som i sin helhet eies av kommunens aksjeselskap Borgheim Sentrumsbygg AS og innbefatter parkeringsplassene ved og rundt Tinghaugveien 14, 16, 17 og 18. Det er følgende parkeringsplasser som omfattes av saken: Nåsituasjonen: Reservert 3 legeplasser og 7 plasser for HC-parkering: Område A (Øvre platå) 88 plasser Område B (Foran NAV/Servicesenter) 30 plasser Område C (Rotunden) 27 plasser Samlet 145 plasser Framtidig situasjon med ny oppmerking: Reservert 3 legeplasser og 5 HC-plasser: Område A (Øvre platå) Område B (Foran NAV/Servicesenter) Område C (Rotunden) Samlet Alternative løsninger 98 plasser 31 plasser 28 plasser 157 plasser

41 Rådmannens utgangspunkt er at det må sikres tilstrekkelige plasser for besøkende til kommunens servicesenter. Legesenter, NAV og ulike kommunale kontorer på Tinghaug i tidsrommet mellom kl 8.00 og Vurderinger Det foreslås at det avsettes 31 plasser på område B foran NAV/Servicesenter samt 14 plasser på område A (Øvre platå) i tillegg til 3 HC-plasser som eksklusive plasser for besøkende. Her kan ikke kommunens ansatte eller politikere parkere. I tillegg avsettes inntil 5 plasser for rådmann, ordfører, og andre fra kommunens toppledelse på område A (Øvre platå). Det vil da gjenstå 79 plasser på område A (Øvre platå) og 28 plasser på område C (Rotunden), i tillegg til 2 HC-plasser. Disse kan disponeres av andre ansatte på Tinghaug. Siden det er atskillig flere som ønsker plass, tildeles parkeringstillatelser etter behov til de ulike avdelingene på Tinghaug. Det tildeles inntil 120 tillatelser. Dette med bakrunn i at det ikke vil være alle som har tillatelse som parkerer samtidig på området. Konklusjon 1. Dagens parkeringsplasser på Tinghaug oppmerkes på en slik måte at det opprettes 157 parkeringsplasser (i tillegg til 3 legeplasser og 5 HC-plasser) mot dagens 145 plasser. 2. Plass foran T-16 (NAV/Servicesenter) avsettes i sin helhet til besøkende på Tinghaug i tillegg til 14 plasser på øvre platå. Besøkende må hente parkeringstillatelse i servicesentret. Ansatte i Nøtterøy kommune og politikere kan ikke parkere på disse plassene. 3. Det avsettes 5 reserverte plasser på øvre platå for rådmann, ordfører, varaordfører og andre fra rådmannens ledergruppe. 4. Det utstedes 120 parkeringstillatelser til kommunalt ansatte som får rettigheter til å parkere på de øvrig tilgjengelige plassene på øvre platå og i rotunden foran T14/kulturhuset. 5. Ordningen evalueres etter et års drift. 6. Borgheim Sentrumsbygg AS får i oppdrag å gjennomføre ordningen og følge opp med nødvendig kontroll.

42 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24313 Arkiv: FE-026 Saksbehandler: Toril Eeg, Telefon: Rådmannen Kommunesamarbeid i Vestfold Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksnummer 076/13 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter seg til vedlagte avtale om kommunesamarbeidet i Vestfold.

43 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Avtale om kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV) Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Bakgrunn Styret i 12K bestående av ordførerne i medlemskommunene har etter en prosess i 12K innstilt på at vedlagte forslag til avtale om Kommunesamarbeid i Vestfold oversendes kommunene som grunnlag for sak om videre kommunalt samarbeid og forankring i det enkelte kommunestyre. Faktiske forhold 12k samarbeidet i Vestfold har vært basert på et løst og ikke formalisert samarbeid. Gjennom tid og utvikling av samarbeidet har både omfang og aktivitet endret seg på en slik måte at samarbeidet må formaliseres. 12K samarbeidet har over tid vurdert ulike måter å organisere fremtidig arbeid. De ulike alternativ har ulike fordeler og ulemper. Vurderingene har spent fra en helt uformell organisering til modeller forankret i Kommuneloven og Aksjeselskapsloven. Fellesskapet i 12K har gjennom prosessene kommet fram til at en organisering basert på vedlagte avtale mellom Kommunenes Sentralforbund og den enkelte kommune i Vestfold er det som synes å gi fellesskapet en løsning. Underveis i prosessen har også de to siste kommunene i vestfold, Svelvik og Sande, meldt sin interesse for å delta i samarbeidet. Lover og forskrifter Kommuneloven Vurderinger Administrasjonssjefen vurderer et kommunesamarbeid med formål å utvikle, forbedre og effektivisere deltakernes tjenestetilbud og oppgaveløsning innenfor den foreslåtte avtale som hensiktsmessig. Organiseringen vurderes å sikre rolleavklaringer og ryddighet i forhold til arbeidsgiveransvar for administrativ støtte. Avtalen vurderes også å klargjøre roller, oppgaver og ansvar i samarbeidet. Etter administrasjonssjefens vurdering er den framforhandlede avtale muligheten for videreføring av et praktisk kommunesamarbeid hvor de gode erfaringer fra 12K er søkt videreført på en slik måte at det danner et omforent forslag fra de berørte ordførere og rådmenn. Alternativet til foreslått løsning vurderes å være et helt uformelt samarbeid uten administrativ ressurs med tilsvarende liten gjennomføringsevne, eller ikke delta i noe samarbeid utover KS. Økonomiske konsekvenser Dette forslaget vil bygge videre på tilskudd fra deltakerkommunene fordelt med en halvpart etter innbyggertall og en halvpart likt pr. kommune. Dette er en modell hentet fra 12K samarbeidet. Kostnaden for kommunene forutsettes å ligge på dagens nivå, ref vedlegg budsjettforslag 2013 og Miljøkonsekvenser Ingen direkte for det ytre miljø.

44 Konklusjon/anbefaling Administrasjonssjefen anbefaler kommunestyret å slutte seg til den fremforhandlede avtale om Kommunesamarbeid i Vestfold

45

46

47

48

49

50

51 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/24708 Arkiv: FE-020 Saksbehandler: Toril Eeg, Telefon: Rådmannen Kommunesammenslåing Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksnummer 077/13 Rådmannens innstilling 1. Nøtterøy kommune vil imøtekomme henvendelse fra Tjøme kommune om å utrede kommunesammenslåing. Sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme kommuner skal utredes slik at eventuelt nytt felles kommunestyre kan bli valgt ved kommunevalget Utredning og eventuell sammenslåing av Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner gjennomføres på det tidspunkt kommunestyret som er valgt i 2015 fatter vedtak om det.

52 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Tjøme vedtak 2013 kommunesammenslåing.pdf Kortversjon Kommunestyret i Tjøme kommune fattet 19. juni 2013 vedtak der i pkt 6 heter: Vi ber rådmannen om en utredning om kommunesammenslåing. a) Nøtterøy / Tjøme b) B) Nøtterøy / Tjøme / Tønsberg. 4. september 2013 fattet formannskapet i Tjøme kommune følgende vedtak: 1. Tjøme kommune anmoder Nøtterøy og Tønsberg kommuner om å delta i en utredning om kommunesammenslåing. 2. Det skal utredes to alternativer: a/ Sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme kommuner. b/ Sammenslåing av Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme kommuner. 3. Det er en målsetting at utredningen i pkt a skal være ferdig slik at et eventuelt nytt felles kommunestyre kan bli valgt allerede ved kommunevalget i Rådmannen bes gjøre rede for hvordan resultatene av utredningen skal presenteres i kommunene og hvordan innbyggerne skal høres. Henvendelsen er sendt Nøtterøy kommune. Innledning Kommunestyret og formannskapet i Tjøme kommune ber om en utredning om kommunesammenslåing Vurderinger Etter rådmannens vurdering bør det foretas en utredning om kommunesammenslåing. Kommunene tildeles stadig flere oppgaver som krever en robust organisasjon med høy kompetanse, behov for rekruttering, og større fleksible organisasjoner. De mindre kommunene vil ikke kunne ha ressurser til å møte økende oppgaver og de større kommunene bør derfor stille seg positive til en kommunesammenslåing dersom dette er ønskelig. Etter henvendelse fra Tjøme kommune mener rådmannen det vil være hensiktsmessig å foreta en utredning i to faser. Første fase, en utredning, og eventuelt vedtak om sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy kommuner. Bakgrunnen for å dele dette i to faser er først og fremst den omfattende politiske og administrative vurdering som skal gjennomføres før kommunevalget Etter rådmannens oppfatning vil det allerede etablerte samarbeidet kommunene har iverksatt innenfor administrative tjenesteområder kunne videreføres og utvikles med utgangspunkt i en felles kommune. Dette gjør samarbeidsprosessen mer forutsigbar for administrasjonen og ansatte. Politisk vil det måtte foretas vurderinger med hensyn blant annet politisk organisering, delegasjonsreglement og praktisk gjennomføring av et samarbeid i partiene på Tjøme og Nøtterøy. Etter rådmannens vurdering bør fase 2, der det vurderes en sammenslåing av Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy gjennomføres når fase 1 er gjennomført og iverksatt.

53 Det vil da være det sittende kommunestyret fra 2015 som fatter vedtak om når utredning skal iverksettes. En sammenslåing av alle kommunene til kommunevalget i 2015 anses som urealistisk ut fra de omfattende prosesser som skal gjennomføres, og kulturer som skal slås sammen. Rådmannen mener det bør starte med Tjøme og Nøtterøy kommuner, slik at dette har et kommunestyre når vurderingen om videre kommunesammenslåing med Tønsberg skal vurderes. Både Nøtterøy og Tjøme kommuner ser på Tønsberg som bysentrum og vil være en del av Tønsbergregionen, derav støtte opp om Tønsberg som by. Kommunesammenslåing er i seg selv en krevende både politisk og administrativ prosess og denne vil bli ytterligere krevende når tre kommuner skal omforenes om ulike utfordringer som f.eks organisering, demokrati, lokalisering av tjenester, økonomi, struktur etc. Med bakgrunn i dette tilrår rådmannen at Nøtterøy kommune imøtekommer henvendelsen fra Tjøme kommune. Nøtterøy og Tjøme kommuner utreder en sammenslåing slik at et eventuelt nytt felles kommunestyre kan bli valgt allerede ved kommunevaølget Konklusjon Det iverksettes en utredning av kommunesammenslåing mellom Tjøme og Nøtterøy kommuner slik at et eventuelt nytt felles kommunestyre kan bli valgt ved kommunevalget 2015.

54 Side 1 av 11 Tjøme kommune JournalpostID: 13/6275 Saksbehandler: Christine Norum, telefon: Rådmann Kommunesamarbeid Tønsber, Nøtterøy, Tjøme Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksnummer 043/13 Rådmannens innstilling 1. Barneverntjenesten og helsestasjonstjenesten på Tjøme og Nøtterøy kommuner slås sammen. Nøtterøy kommune er vertskommune. 2. Nøtterøy og Tjøme kommuner etablerer felles skatteoppkrever. Tjøme kommune er vertskommune. 3. Rådmennene bes søke samarbeid innenfor de tjenesteområdene administrasjonen mener er hensiktsmessig. Dette gjelder også samarbeid med Tønsberg kommune. 4. Innhold og organisering for samarbeidet innen nye områder fremmes til politisk behandling. 5. Samarbeid utredes innenfor de økonomiske rammer som er gitt, og det forusettes at det søkes eksterne midler der dette er mulig Kommunestyret Møtebehandling: Siri Foyn erklærte seg inhabil og forlot møtet under denne saken. AP fremmet følgende forslag til endring i pkt. 1: Tjøme kommune søker å finne gode samarbeidsformer med Nøtterøy kommune innen barnevern og helsestasjonstjeneste som ivaretar barn og unges rettigheter på en god måte, samtidig som de folkevalgte på Tjøme har mulighet til å ivareta sitt ansvar for tjenesten. Pål P. Syse (TL) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6. Det settes umiddelbart i gang en utredning vedr. sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme, utredning skal spesielt vurdere tjenestetilbudet innen skole, barnehave og helse- og omsorg. Utredningen må være grunnlag for endelig beslutning fra Tjøme kommunes side om sammenslåing eller ikke, i god tid før valget 2015, slik at kommunevalget kan gjennomføres i henhold til fremtidig kommunestruktur. Venstre, Høyre og Frp fremmet følgende forslag: Pkt. 1 endres. Barneverntjenesten på Tjøme og Nøtterøy slås sammen, Nøtterøy kommune er vertskommune.

55 Side 2 av 11 Helsestasjonstjenesten slås administrativt sammen med Nøtterøy, men helsesøster skal ha like mye tilstedeværelse på skolene og barnehagene i Tjøme kommune som i dag. Det vil si at hun skal være like synlig og tilgjengelig for skolebarn som i dag slik at lavterskeltilbudet som helsesøster opprettholdes. Alle skolebarn skal følges opp til samtaler, kontroller og vaksinasjoner på Tjøme. Det ble avholdt gruppemøter. Venstre, Høyre og Frp fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6: Vi ber rådmannen om en utredning om kommunesammenslåing a) Nøtterøy-Tjøme b) Nøtterøy/Tjøme/Tønsberg Det ble foretatt punktvis avstemming: Pkt. 1. Det ble først stemt over rådmannens innstilling som falt med 19 stemmer. Det ble deretter stemt over forslaget til AP satt opp mot forslaget til H/FRP/V. Forslaget til H/FRP/V ble vedtatt med 12 mot 6 stemmer. Mindretallet stemte for forslaget til AP. Pkt. 2: Enstemmig vedtatt. Pkt. 3: Enstemmig vedtatt Pkt. 4: Enstemmig vedtatt. Pkt. 5: Enstemmig vedtatt Nytt pkt. 6: Ved avstemming ble forslaget til V/H/FRP vedtatt med 15 mot 3 stemmer. Mindretallet stemte på forslaget til TL. KS-043/13 Vedtak: 1. Barneverntjenesten på Tjøme og Nøtterøy slås sammen, Nøtterøy kommune er vertskommune. Helsestasjonstjenesten slås administrativt sammen med Nøtterøy, men helsesøster skal ha like mye tilstedeværelse på skolene og barnehagene i Tjøme kommune som i dag. Det vil si at hun skal være like synlig og tilgjengelig for skolebarn som i dag slik at lavterskeltilbudet som helsesøster opprettholdes. Alle skolebarn skal følges opp til samtaler, kontroller og vaksinasjoner på Tjøme. 2. Nøtterøy og Tjøme kommuner etablerer felles skatteoppkrever. Tjøme kommune er vertskommune. 3. Rådmennene bes søke samarbeid innenfor de tjenesteområdene administrasjonen mener er hensiktsmessig. Dette gjelder også samarbeid med Tønsberg kommune. 4. Innhold og organisering for samarbeidet innen nye områder fremmes til politisk behandling. 5. Samarbeid utredes innenfor de økonomiske rammer som er gitt, og det forusettes at det søkes eksterne midler der dette er mulig. 6. Vi ber rådmannen om en utredning om kommunesammenslåing: a) Nøtterøy/Tjøme b) Nøtterøy/Tjøme/Tønsberg

56 Side 3 av 11 Oppsummering: Hensikt. Saken omhandler samarbeid mellom kommunene Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy. De ulike samarbeid beskrives kort med innhold og status. I saken er det spesielt fokus på samarbeid mellom Tjøme og Nøtterøy når det gjelder barnevern- og helsestasjonstjenester, kultur og forvaltning av oppgaver innenfor skatteinnkreving. Bakgrunn: Det har gjennom mange år vært tilbudt ulike kommunale tjenester gjennom samarbeid kommuner imellom. Spesielle tilbud innenfor barnevern, rusbehandling, psykiatri, spesialpedagogiske tjenester, næringsutvikling og lignende har blitt finansiert i fellesskap mellom kommuner eller enkeltkommuner har kjøpt tjenester av hverandre. Større tiltak er ofte organisert som vertskommunesamarbeid eller IKS. Hensikten er så å si alltid den samme: Å tilby best mulig kvalitet og størst mulig bredde i tjenestene til befolkningen. Det er nok et faktum at det er de minste kommunene som har mest å hente på interkommunale samarbeid. Kommuneøkonomien er så trang at noen tilbud ville være helt uaktuelle dersom disse skulle finansieres av den lille kommunen alene. Klimaet for interkommunale samarbeid i Vestfold har vært varierende, men spesielt gjennom samarbeid som 12-kommunsamarbeidet og samarbeidet mellom Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme har faglige og politiske nettverk brakt frem mange gode samarbeidsløsninger. Staten har gjennom samhandlingsreformen forutsatt at kommunene samarbeider. Reformen har sågar blitt sett på som et insitament for interkommunale løsninger. Medarbeiderne har fulgt opp de politiske målsettinger med forslag til nye samarbeidsformer og den faglige innovasjonsviljen har vært stor. Gjennom fornyingsmidler, skjønnsmidler og prosjektmidler fra blant andre direktoratene har disse samarbeidsinitiativene blitt positiv støttet av staten. I denne saken vil mange eksisterende samarbeid som Nøtterøy kommune deltar i omtales og nye foreslås spesielt innenfor TNT-samarbeidet. Eksisterende interkommunale selskaper omtales ikke spesielt i denne sammenhengen. Fakta: Interkommunalt samarbeid 12K 12K-samarbeidet har vært en eksponent for svært mange utviklingsprosjekter. Aktiviteten har vært særdeles høy på helse- og velferdsområdet. Gjennom samarbeidet har det vært søkt utviklingsmidler fra ulike miljøer. Mange nye tilbud og arbeidsformer er blitt skapt til beste for den enkelte bruker. Komplett liste over pågående og avsluttede 12K-prosjekter finnes på 12Ks hjemmeside, TNT-samarbeidet Samarbeid mellom de tre kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme har eksistert lenge, men en mer systematisk måte ble skapt gjennom det såkalte TNT-samarbeidet høsten 2010 ved et initiativ

57 Side 4 av 11 fra kommunenes ordførere. De tre ordførerne har møttes jevnlig, de tre rådmennene har møttes jevnlig og ulike medarbeidergrupperinger har møttes for konkretisering av samarbeidsprosjekter. Noen initiativer har foreløpig strandet, dette gjelder spesielt på teknisk sektor og for eiendomsforvaltning, mens andre samarbeid er veletablerte TNT helse og velferd. Tjøme kommune samarbeider på flere nivå og på ulike områder for å nå samhandlingsreformens intensjon; herunder blant annet mot 12k, TNT og helseforetaket. Viktige TNTområder som kan nevnes er samarbeidet om intermediær avdeling på Gipø, planarbeid om fremtidens helsehus /poliklinikk (Nøtterøy/Tjøme), mer effektiv hjelpemiddelformidling (TNT pr ), oppstart av øyeblikkelig hjelp døgnopphold (Nøtterøy, Stokke og Tjøme ) og planlegging av dagsenter/aktivitet for yngre med demens (TNT). Generelt:Tjøme kommune søker samarbeid med andre kommuner for å tilby tilstrekkelig adekvat hjelp på de områdene det samarbeides om. Samarbeid sikrer innbyggerne tilgang på bredere tilbud enn vi ellers kan være i stand til å tilby. Intermediæravdeling på Gipø: Dette er et tilbud om forsterket hjelp inntil 7 dager i perioden etter utskriving av sykehus og før overføring til hjemmetjeneste eller sykehjem. Frem til et TNT samarbeid, deretter bare Tjøme og Nøtterøy. Antall plasser er redusert fra 7 til 6. Budsjettet er justert tilsvarende, og Tjømes andel utgjør 18,59 %, dvs for 2013 kr Avdelingen flyttes til helsehuset ca Tjøme har så langt ikke vurdert å avslutte samarbeidet. Fremtidens helsehus / etablering av poliklinikk: Dette er utredningsprosjekt som er initiert av Nøtterøy kommune, men hvor Tjøme deltar både i styringsgruppa og ulike arbeidsgrupper. Tønsberg var opprinnelig med, men trakk seg ut. Arbeidsgruppen som utreder poliklinikk vektlegger primært tre diagnosegrupper: kreft, kols og diabetes. Poliklinikken planlegges som en sykepleieklinikk, men trolig vil også lege bli tilknyttet klinikken. Pt dekkes utredningsutgiftene av ulike tilskudd. Nøtterøy kommune vil etablere egen poliklinikk, og Tjøme er invitert til å fortsette samarbeidet. Tjøme kommune har foreløpig ikke tatt stilling til om kommunen skal inngå i et konkret samarbeid om poliklinikk, men skal vurdere dette når utredningsarbeidet er ferdig. TNT hjelpemiddelformidling: Dette er et fellesprosjekt iverksatt pr , og lokalisert i Tønsberg. Fra felles lager formidles hjelpemidler av ulikt slag, også reparasjoner. Dette betyr bedre og raskere leveranser til våre brukere. Samhandlingsreformen forutsetter at visse nødvendige hjelpemidler kan skaffes raskt, ofte i forbindelse med utskriving fra sykehus til hjem. Tjøme har fremdeles et mindre lager på sykehjemmet. Samhandlingsreformen forutsetter at visse nødvendige hjelpemidler kan skaffes raskt, ofte i forbindelse med utskriving fra sykehus til hjem. Tjøme har ingen planer om å bryte samarbeidet. Kostnad pt. ca kr pr år. Samarbeidet er å betrakte som vertskommunesamarbeid. Øyeblikkelig hjelp døgnopphold for kjente diagnoser: Et samarbeid mellom Nøtterøy, Stokke og Tjøme er lokalisert på Gipø. Foreløpig dekkes alle kostnader med tilskudd fra staten og fra helseforetaket. Pt er dette en utprøvingsfase, men tjenesten er lovbestemt, men trer først i kraft Dette er et tilbud til pasienter med kjent sykdom og hvor vedkommende tilbys et opphold på inntil 3 døgn i stedet for innleggelse i sykehus. Opphold må rekvireres fra lege, og stedet har døgntilgang til øyeblikkelig legehjelp. Tjøme kommune har overfor Nøtterøy og Stokke gjort det klart at dersom det etableres et større samarbeid rundt legevakt og lokalmedisinske tjenester /senter,

58 Side 5 av 11 vil deltagelse i en slik løsning bli vurdert. Nåværende samarbeid er å betrakte som vertskommunesamarbeid. Dagsenter / aktivitet for yngre demente: Dette er et utredningssamarbeid mellom TNT, foreløpig basert på at nye tiltak kan dekkes gjennom ulike tilskuddsordninger i inntil 3 år. Det avgjøres til høsten 2013 hvorvidt kommunene lykkes med å skaffe tilstrekkelig økonomisk fundament for drift; hvilket nok betyr at en eller flere av kommunene av økonomiske grunner ikke kan være med ved en eventuell etablering, selv om behovet for et slikt nytt tiltak anses som stort. Herstad senter: Eies av Nøtterøy og Tønsberg, men driftes av Nøtterøy. Tjøme kjøper 4 dagsenterplasser til personer med psykiske vansker. Tilsvarende samarbeider Tjøme med og kjøper plasser på Sidebygningen. Muligheten for å samordne disse to sentrene ble utredet våren 2012 av en arbeidsgruppe med medlemmer fra TNT. Pt er det sannsynlig at den samlede virksomheten etter hvert legges til Sidebygningen. Det fremmes egen sak om dette. Legevakt: Eierkommunene til dagens interkommunale legevaktordning som er etablert som vertskommunesamarbeid m/nemnd (styre) er besluttet omorganisert til et IKS. På grunn av utfordringer knyttet til betydelig oppgaveoverføring til kommunene er et større antall kommuner interessert i et samarbeid der det er mulig å utvikle legevaktssamarbeidet i retning av et LMS (lokalmedisinsk senter). Hvilke oppgaver dette samarbeidet bør fange opp og hvor den nye legevakten skal lokaliseres er ikke endelig besluttet. Tjøme kommune ønsker en sentrumsnær lokalisering i Tønsberg. Fellesskapet gir muligheter for nytenkning og sterke faglige miljøer. Den fremtidige legevakten vil trolig dekke tjenester for kommunene Hof, Holmestrand, Andebu, Re, Stokke, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. TNT oppvekst og kultur TNT-kommunene har forholdsvis mange utfordringer knyttet til å skape de beste oppvekstmiljøer for barn og unge. En felles utfordring er blant andre at altfor mange unge slutter i videregående opplæring uten fullendt utdanning. Prosjektene God oppvekst og Ny Giv har som målsetting å redusere antallet unge uten fullført utdanning. Her samarbeides det også med Vestfold fylkeskommune som har ansvaret for videregående opplæring. Det er en forutsetning for å lykkes at innsats gjøres tidligs mulig i barn og unges liv. De tre kommunene har eget fokus på tidlig innsats og målsettingene trekkes også inn i samarbeidsprosjekter. PP-tjenesten Nøtterøy og Tjøme har etablert felles Pp-tjeneste for barn/unge i alderen 0 16 år. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale der Tjøme kommune kjøper tjenester av Nøtterøy. Avtalen er nylig reforhandlet og utvidet til også å gjelde logoped- og psykologtjenester. Tilbudene nå er de samme for begge kommuners befolkning. Samarbeidet er å betrakte som vertskommunesamarbeid. Skole og barnehager: Samarbeider om kompetansehevende tiltak. Du vurderer om dette skal med: Nøtterøy og Tjøme Kommunene samarbeider om prosjektet Vurdering for læring en nasjonal satsing med målsetting å videreutvikle læreres vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som

59 Side 6 av 11 redskap for læring. I satsingen reflekterer deltakerne over egen vurderingspraksis, deler erfaringer med andre i lærende nettverk og utforsker nye måter å vurdere på. TNT TNT-samarbeid om ungdomsskolestrategien. Strategien skal bidra til å gjøre undervisningen mer praktisk og variert, gjennom bedre klasseledelse og ved å utvikle en kultur for deling, refleksjon og samarbeid på alle skoler med ungdomstrinn. Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid Helsestasjon for ungdom Tjøme kommune samarbeider med Tønsberg kommune om helsestasjon for ungdom. Tjenesten er lokalisert i Tønsberg. Kultur: Nøtterøy og Tjøme: Skjærgården Musikkskole er en interkommunal kulturskole for Nøtterøy og Tjøme, organisatorisk plassert i Kulturenheten Nøtterøy kommune. Ungdommens kulturmønstring er et årlig samarbeid mellom kulturenhetene i Tjøme og Nøtterøy kommune. Det er for øvrig noe samarbeid med Tjøme vedr planlegging av innhold i Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. For øvrig bærer samarbeidet mellom Nøtterøy og Tjøme preg av åpen dialog og gode faglige diskusjoner. Annet samarbeid innenfor kultursektoren: I forhold til større arrangementer (kongebesøk, triatlon, åpning av nasjonalpark etc), er det et samarbeid på tvers av kommunene for å finne de beste løsningene. Tekniske tjenester: TNT kommunene har i flere tiår samarbeidet innen tekniske tjenester. Det mest omfattende samarbeidet er innenfor vannforsyning, avløp, renovasjon/ avfall og brann/ redningstjeneste/ oljevernberedskap. På disse områdene er det etablert interkommunale selskap der også andre kommuner i Vestfold deltar. Innenfor vannforsyning er det i tillegg til samarbeid gjennom VIV også et tett samarbeid med Tjøme kommune som får sin vannforsyning gjennom Nøtterøy kommunes høydebasseng og vannledningsnett. Det er inngått en samarbeidsavtale som vil bli fornyet. Det samarbeides også med Tønsberg kommune om beredskap innen vannforforsyning det arbeides for gjensidig forsyning i krisesituasjoner. Nøtterøy og Tjøme samarbeider om miljøstasjon for avfall. Stasjonen på Lofterød, som nå skal fornyes, dekker begge kommunene. Nøtterøy har inngått et samarbeid med Tønsberg kommunes parkeringsselskap Tønsberg parkering om parkeringskontroll på Teie og i Tenvik. Avtalen er blitt utvidet til å dekke kontroll i hele Nøtterøy kommune etter særskilt bestilling fra Nøtterøy kommune.

60 Side 7 av 11 De tekniske driftsorganisasjonene Bydrift i Tønsberg og Drift/anlegg i Nøtterøy har gjennom flere år hatt noe samarbeid på enkelte områder. Dette gjelder områder som kompetanseutveksling, utstyr og innkjøp/ rammeavtaler. Det siste året er det etablert et nærmere plansamarbeid mellom Tønsberg og Nøtterøy kommune. Her er det særlig fokus på samordning av kommuneplanene og på helhetlig transportsystem for Tønsbergregionen. Det er et samarbeid om kartløsninger der Tønsberg kommune som vertskommune gir tjenester til Nøtterøy og noen andre kommuner. Det er samarbeid om kartløsning på internett (WEB innsyn) og om forvaltning og oppdatering av grunnkartet på nett. Det er etablert et samarbeidsforum der driften og videre utvikling av karttjenestene drøftes. I 2012 pågikk et utredningsarbeid i TNT kommunene med tanke på samarbeid eller sammenslåing av tekniske tjenester innen områdene vann, avløp, renovasjon/ avfall, vei/ trafikk, parkering, grøntområder/ parker, havner og idrettsanlegg. Utredningene synliggjorde en rekke utfordringer og arbeidet er inntil videre stilt i bero. Det har også vært samtaler i TNT kommunene om tettere samarbeid innen eiendomsforvaltning. Dette arbeidet er ikke igangsatt. Nye TNT-samarbeid: Det er en omforent målsetting å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats i arbeidet for barn og unges gode oppvekst. Det meldes om at utfordringene i Tjøme muligens er spesielt store. Man er ikke til bunns i en analyse som kan peke på signifikante enkeltårsaker, men så lenge utfordringene konstateres er den beste forsikringen å satse maksimalt på langsiktig og vedvarende forebyggende arbeid basert på disse erfaringene. En liten kommune kan nyte godt av nærhet, men det kan også bli en utfordring. Målsettingen for et samarbeid med Nøtterøy er å bygge kvalitativt best mulig tjenester for barn og unge. Nøtterøy - Tjøme: Barnevern + Helsestasjon = Familiehus? På felles TNT formannskapssamling ble det gitt bred tilslutning for å etablere felles barnevernstjenester i de tre kommunene. Det har i ettertid vist seg mest aktuelt å etablere et felles barnevern mellom Nøtterøy og Tjøme. Administrasjonen har forberedt dette og involvert alle ansatte i barnevernstjenestene. De ansatt og tillitsvalgte ga entydig uttrykk for at man ønsket helsestasjonene inkorporert i dette samarbeidet. Alle ansatte i helsestasjonene har også deltatt i disse forberedelsene. Nøtterøy og Tjøme har fått fornyingsmidler fra fylkesmannen i Vestfold for forberedelse og gjennomføring av et samarbeidsprosjekt. De ansatte ga i tillegg uttrykk for ønske om en rask prosess og avklaring av lokalisering. I forbindelse med lokalisering er det vurdert flere alternativ. Et alternativ er å benytte Østegård når virksomheten der overføres til nytt helsehus. Rådmennene har kommet til at Østegård på Borgheim kan være en usedvanelig god plassering for et slikt fellestilbud. Det er rikelig med plass og lett tilgjengelig med offentlige kommunikasjoner for både Nøtterøys og Tjømes befolkning. Rådmannen i Nøtterøy har i oppdrag om å vurdere å etablere tjenester på Gipø når lokalene her også blir ledig, vil bli utredet. Her vil også en fremtidig plassering av barneverntjeneste helsestasjon, Ppt og avlastningstilbud (RMU) bli vurdert. Dette er imidlertid noen år frem i tid, og rådmennene mener tjenestene må samlokaliseres før denne tid. En eventuell senere flytting til lokaler på Gipø, kan bli et fremtidig alternativ..

61 Side 8 av 11 En sammenslåing av barneverntjenestene vil for begge kommunene gi økt kvalitet. Det vil bli sterkere faglige miljøer. De ansatte kan ha enda større spisskompetanse og faglig oppdatering og utvikling til gode for de enkelte barns unike behov. En sammenslåing vil for Tjøme kommune gi et større tiltaksspekter. Felles helsestasjonstjenester for Tjøme og Nøtterøy vil i prinsippet ha om lag de samme faglige fordelene som ved barnevernsamarbeid. Helsestasjon- og jordmortjenester kan tilbys alle dager i uken. Samtidig er det viktig å bevare skolehelsetjenestene på skolene. Det er en forutsetning at dette opprettholdes nettopp for å fange opp problemer og uønsket utvikling så tidlig som mulig for å kunne tilby tidlig innsats, jmfr over. Regjeringen har signalisert i kommuneproposisjonen for 2014 økt satsing på helsestasjonsarbeid/skolehelsetjenesten. Økningen er lagt inn i foreslått økonomiplan for Tjøme kommune har satset på spesialistkompetanse innen psykiatri for barn og unge. Denne kompetansen er etterspurt blant medarbeidere både i helsestasjon og barnevern. Rådmannen vil råde til at også denne ressursen legges inn i samarbeidet med Nøtterøy, nok en gang med den klare målsettingen å styrke tiltaksarbeid og forebyggende arbeid. Nøtterøy har også en ressurs med ansvar for psykisk helse barn og unge. Fysio og ergoterapeuter for barn og unge vil også være naturlig å organisere inn under helsestasjonen og skolehelsetjeneste. Dette gjelder ressurser fra begge kommunene. Ved sammenslåing og samlokalisering av barnevernstjenester og helsestasjonstjenester åpnes mulighetene for å etablere et familiehus. I familiehuset skal brukerne møte en samhandlingsmodell som legger til rette for lett tilgjengelig og helhetlig tilbud. De ansattes entusiasme og innovative tenkning peker i retning av ny og enda bedre tenkning om det totale tjenestetilbudet og det forebyggende arbeidet. Dersom kommunestyrene i Nøtterøy og Tjøme ønsker en felles nytenkning om arbeidet for barn og unge er mulighetene til stede for dette nå. På nåværende tidspunkt er ikke alle brikker lagt på plass, men målsettingen må være å skape helhetlige og sammenhengende tjenester i et nytt familiehus. Etter rådmennenes oppfatning bør dette samarbeidet etableres som et vertskommunesamarbeid, der Nøtterøy kommune er vertskommune. Dette innebærer at ansatte på Tjøme overføres til Nøtterøy og at Tjøme kommune refunderer lønns- og driftsutgifter. Andre tjenester: De tre TNT ordførerne har diskutert også andre tjenester det kunne være gunstig å etablere et nærmere konstruktivt samarbeid om. Innenfor fagområdet kultur og skatteoppkreving har medarbeidere i tjenestene selv gitt uttrykk for ønske om samarbeid. Skatteoppkreving I utgangspunktet har det vært ønskelig å etablere et felles skatteoppkrevingskontor for de tre kommunene. Skatteoppkreveren i Nøtterøy og skatteoppkreveren i Tjøme har gitt uttrykk for ønske om å etablere samarbeid nå. Funksjonene utøves i stor grad på samme måte i de to kommunene, avstandene korte og fordelen med samarbeid er å redusere sårbarhet og å øke den faglige spisskompetansen. Her er målsettingene ikke mindre enn å bli landets beste skatteoppkrevingskontor. Virksomheten har noe direkte publikumskontakt i tillegg til utpanting.

62 Side 9 av 11 Rådmannen mener det ved å etablere ulike samarbeid er viktig at lokalisering av samarbeidene må fordeles mellom kommunene. Rådmannen mener det bør lokaliseres i lokaler for skatteoppkreving på Tjøme. Rådmannen mener dette samarbeidet bør iverksettes, og at Tjøme kommune er vertskommune. Dette innebærer at ansatte i Nøtterøy overføres til Tjøme kommune og at Nøtterøy kommune refunderer lønns- og driftsutgifter. Kultur: Tjøme og Nøtterøy kommuner har allerede et bredt samarbeid innenfor kultur. Etter rådmannens oppfatning bør dette nå formaliseres og utvikles videre. Det er søkt Fylkesmannen om fornyingsmidler til å utrede videre samarbeid. Rådmannen mener det er nødvendig å etablere større, mer robuste tjenester. Dette kan oppnås ved å formalisere samarbeidet i større deler av oppvekstsektoren. Samarbeid vil gi økt faglig kompetanse og større fagmiljø med økt fleksibilitet, for begge kommunene. Kulturenhetene er viktige aktører i det forebyggende arbeidet for barn og unge, en viktig tilrettelegger for folkehelse, samarbeidspartnere for alt frivillig organisasjonsliv og sist men ikke minst en pådriver for gode kulturopplevelser for alle innbyggere. Rådmannen mener det må samarbeides om organisering av tiltak og tjenester, for å utnytte ressurser og kompetanse på en ny og bedre måte. Målet er at alle tjenester kulturenhetene leverer skal bli bedre for alle innbyggere, med samme ressursbruk som i dag. Videre at oppgaver vi i dag ikke løser pga manglende kompetanse lettere vil kunne løses i fremtiden ved å kunne gjøre endringer i organisasjonen(e), og derved få mulighet til å innhente ny kompetanse. Aktuelle samarbeidsområder vil være: Ungdomsklubber og andre fritidstiltak mot barn og ungdom (bl.a. et fokus på ensomme ungdommer og inaktive ungdommer, samt enslige mindreårige flyktninger). Den Kulturelle Spaserstokken (bedre ressursutnyttelse, samt videreutvikling) Den Kulturelle skolesekken (bedre ressursutnyttelse, samt videreutvikling) Idrettsanlegg og anleggsplaner Kulturminnevern (mangler kompetanse i dag) Kunst- og kulturformidling (utnytte de ulike spennende kulturarenaene ute/inne på en ny og spennende måte) Helsestier/turstier/barnetråkk Bibliotek Utnytte eksisterende kompetanse bedre, og ha mulighetene til å skaffe ny kompetanse. Organisering av samarbeidet innenfor kultur blir nærmere vurdert i utredningsfasen. Dette vil bli fremmet som egen sak. Muligheter videre: Utrede mulighet for samarbeid om ungdomsskole Tjøme Nøtterøy Samarbeid mellom Nøtterøy og Tjøme om GR10 og Teigar Sør. Tidligere har Tjøme kjøpt plass på Gr10, dette er et område som bør sees på og bør også gjelde Teigar Sør og Borghein u- skole, slik at avtale kan gjelde både barne- og ungdomstrinn. Samarbeid om mottaksklasse.

63 Side 10 av 11 Pedagogisk utviklingsarbeid og administrasjon innen skole og barnehage er tema som bør kunne diskuteres og omfang av et slik arbeid kan være felles fagseksjon mellom Nøtterøy og Tjøme. Barnehageutvikling i Kaldnes område. Tønsberg og Nøtterøy har felles utfordringer i dette område. Vurdering: Det vises til ovenstående. Etter rådmannens vurdering vil både Tjøme og Nøtterøy kommuner ha en god gevinst av å utvikle og formalisere samarbeidet innenfor barneverntjeneste, helsestasjon, kultur og skatteoppkreving. Det bør også arbeides med ytterligere samarbeid innenfor skole og barnehage, avlastningstiltak og tjenester innenfor teknisk sektor. Rådmannen mener det bør fattes et vedtak som åpner for samarbeid på alle områder administrasjonen mener dette er hensiktsmessig. Når samarbeid er utredet vil det bli fremmet sak til politisk behandling. Økonomiske konsekvenser: Det forusettes at samarbeidet finansieres innenfor de driftsmidler som er vedtatt i den enkelte kommune på de enkelte områder. Hensikten med samarbeidet er i første omgang økt kvalitet og tjenester til innbyggerne, samt større fagmiljøer på de enkelte områdene. Rådmannen mener det vil være nødvendig med robuste fagmiljøer også med tanke på fremtidig rekruttering. Eventuelle investeringer som må gjøres, dekkes forholdsvis og fremmes som egen sak. Konklusjon: Barneverntjenesten og helsestasjonstjenesten på Tjøme og Nøtterøy kommuner slås sammen. Nøtterøy kommune er vertskommune. Nøtterøy og Tjøme kommuner etablerer felles skatteoppkrever. Tjøme kommune er vertskommune. Rådmennene bes søke samarbeid innenfor de tjenesteområdene administrasjonen mener er hensiktsmessig. Dette gjelder også samarbeide med Tønsberg kommune Innhold og organisering for samarbeidet innen det enkelte område fremmes til politisk behandling. Samarbeidet utredes innenfor de økonomiske rammer som er gitt, og det forusettes at det søkes eksterne midler der dette er mulig. Trykte vedlegg: Utredning Tjenestemessig vurdering Økonomisk vurdering Ikke vurdert Miljømessig vurdering Se tjenestemessige vurderinger Helsemessig vurdering Ikke vurdert

64 Side 11 av 11 Dokumenter i saksmappen:

65 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/23851 Arkiv: FESaksbehandler: Helen Wedberg, Telefon: Servicesenter Grafisk profil Nøtterøy kommune Formannskapet Møtedato Saksnummer Rådmannens innstilling Grafisk profilhåndbok for Nøtterøy kommune godkjennes, slik dette fremkommer i vedlegg til saken. Den grafiske profilen skal benyttes av alle kommunens virksomheter.

66 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Nøtterøy kommune profilhåndbok.pdf Kortversjon: Rådmannen mener det bør innføres en enhetlig Grafisk profilhåndbok for Nøtterøy kommune. Innkedning: Det har inntil nå ikke vært noen enhetlig grafisk profil, eller mal for hvordan kommunen skal fremstå. Dette gjelder f.eks ved presentasjoner på power point, e-post signatur og brevark. Nøtterøy kommune har hatt bistand fra ekstern leverandør, samt gjennomgått resultater og rutiner for bruk av profeleringsmateriale i lederforum. Vurdering Etter rådmannens vurdering bør Innbyggere, besøkende, ansatte og andre som kommer i kontakt med Nøtterøy kommune, kunne forholde seg til én visuell identitet som gjør at de enkelt ser hvem som er avsender. Kommunen skal fremstå som lett gjenkjennbar og tydelig, uansett om man kommer i kontakt med den i form av brev, brosjyre, plakat, annonse, sosiale medier, portal, skilt, bildekor, klær, kommunal bygning med mer. Profilhåndboken for Nøtterøy kommune gir anvisninger om hvordan kommunen skal presenteres på ulike områder. Konsekvent bruk av den grafiske profilen vil gi en visuell gjenkjennelighet for Nøtterøy kommune. Hovedelementene i den grafiske profilen er kommunens logo, utvalgte farger og øvrige grafiske designelementer. Servicesenteret som kommunikasjonsenhet Servicesenteret er kontaktledd og veileder når grafiske produkter og andre visuelle gjenstander skal produseres. Profileringsmateriell skal godkjennes av denne enheten før det blir sendt til trykk eller distribueres. Servicesenteret vil også produsere annonser og enkle grafiske elementer, basert på den grafiske profilen. For å ivareta profilen vil også trykkerier og andre samarbeidspartnere motta profilhåndboken. Konklusjon Grafisk profilhåndbok for Nøtterøy kommune godkjennes, slik dette fremkommer i vedlegg til saken. Den grafiske profilen skal benyttes av alle kommunens virksomheter.

67 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/23329 Arkiv: FE-212 Saksbehandler: Alf Andreassen, Telefon: Økonomiseksjonen Regnskapsrapportering tertial Formannskapet Kommunestyret Møtedato Møtedato Saksnummer Saksnummer Rådmannens innstilling Regnskapsrapport pr. 2. tertial tas til orientering. Budsjettjusteringer gjennomføres i henhold til vedlegg. Investeringsprosjektene som fremgår av oversikten i rapporten, og som er behandlet i den faste bygge- og vedlikeholdskomiteen, godkjennes som avsluttet.

68 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Budsjettjusteringer 2. tertial.xls Kortversjon Rådmannen utarbeider to ganger i året en samlet regnskapsrapport for alle virksomhetene basert på innspill fra virksomhetslederne og oppdatert informasjon om den økonomiske situasjonen. Innledning Forskrift om årsbudsjett 10 pålegger rådmannen å rapportere til kommunestyret om den faktiske utviklingen i kommunens inntekter og utgifter sett i forhold til årsbudsjettet. I henhold til økonomireglementet skal det rapporteres til politisk nivå pr. 1. og 2. tertial i tillegg til framlegging av årsregnskapet. Dersom avvik av betydning oppstår i løpet av regnskapsåret, skal nødvendige tiltak foreslås for å gjenopprette balansen mellom inntekter og utgifter i regnskapet. Der inndekning ikke er kommentert dekkes dette av forventet økning i frie inntekter og finansinntekter. Fellestjenester Fellestjenester ligger totalt sett innenfor budsjettert ramme per 2. tertial. Lønnsutgiftene ligger under periodiserte budsjett pga vakant stilling i IT- avdelingen og økte sykepengerefusjoner. Utgifter til informasjon og forsikringer ligger over periodisert budsjett. Budsjettavvikene er diskutert med de budsjettansvarlige og det foreslås ingen budsjettendringer. 110 Politisk styring, kontroll, råd og utvalg Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede har bedt om å bli utstyrt med ipad, slik som andre politiske utvalgene. Slikt utstyr forenkler utsendingen av saker og minsker papirforbruket. Rådmannen foreslår derfor at det settes av kr til innkjøp av slikt utstyr. 120 Sekretariatseksjonen Kommunens revisor er engasjert i forbindelse med utvidet kontroll i Eiendoms-forvaltningen, jfr. tidligere informasjon fra rådmannen. Det er avtalt å kunne bruke inntil 320 timer; dvs en utgift opp til kr Rådmannen foreslår at bevilgningen til forvaltningsrevisjon økes tilsvarende. Oppvekst- og kultursektor Skolene Nytt skoleår Oppdaterte elevtall pr. juli viser at Teie skole har 8 flere skolestartere sammenlignet med elevtallene pr. mars. Dette har utløst klassedeling og dermed økt behov for lærerressurs med 0,88 årsverk. Økningen utgjør kr For Føynland skole har økning i antall lærerårsverk i opprinnelig budsjett pga. elevene fra Husøy blitt satt for lavt. Antall årsverk justeres derfor fra 6,2 til 6,87. Økningen utgjør kr og dekkes ved refusjon fra Tønsberg kommune. 225 Husøyelever på Teigar ungdomsskole

69 Tønsberg kommune refunderer de utgiftene Nøtterøy har for undervisning av elever fra tidligere Husøy skole. Dette forholdet er regulert i en egen driftsavtale mellom kommunene. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2013 har det vært en diskusjon om avskrivninger for Teigar skulle inngå i beregningsgrunnlaget og dermed refusjonsbeløpet, siden driftsavtalen ikke hjemler at avskrivninger skal inngå. Rådmennene i Tønsberg og Nøtterøy har konkudert med at at Tønsberg ikke skal belastes for avskrivninger. I budsjettet for 2013 er refusjonen fra Tønsberg beregnet til kr Ved at avskrivninger skal utgå av beregningsgrunnlaget, må beløpet justeres ned med kr til 3 mill. kr. Skole- og barnehagekontoret 211 Spesielle undervisningstiltak I 1. tertialsaken ble det signalisert usikkerhet om utgifter knyttet til et fosterhjemsplassert barn utenfor kommunen samt også utgifter for flere andre fosterhjemsplasseringer. Det er nå avklart at disse utgiftene dekkes innenfor vedtatt budsjett. Fra andre kommuner får Nøtterøy refusjon for gjesteelever. Nivået på denne refusjonen er i budsjett 2013 videreført fra Men i 2013 har det vært mindre behov for ressurser knyttet til gjesteelever, slik at antall timer er redusert. Dette betyr at det ikke kan forventes refusjon i samme størrelsesorden som i Ut fra en vurdering av inntektsført refusjon for 1. halvår foreslås det derfor en reduksjon på 1,5 mill. kr. 211 Voksenopplæringen For kjøp av undervisningstjenester fra Tønsberg voksenopplæring er det i vedtatt budsjett forutsatt undervisning av 10 elever fra august. Behovet fra august er blitt endret ved at det nå gis undervisning for 12 elever, som alle har rett til å motta undervisning. I tillegg er det usikkerhet knyttet til 1 elev. Merutgiften er beregnet til kr Leirskole egne elever Budsjettet for 2013 ble redusert med netto kr i forhold til Leirskoleopphold våren 2013 måtte gjennomføres i henhold til inngåtte avtaler. Dette vanskeliggjorde muligheten til å følge opp vedtaket om besparelser. Resten av året 2013 forutsetter rådmannen at leirskoleopphold gjennomføres som vedtatt i hovedutvalgssak 16/13. Av årets budsjett til leirskole er det kr i gjenværende midler til de siste leirskoleoppholdene i år. Dette er for lite og det foreslås derfor en økning på kr Private barnehager I kommuneproposisjonen varslet regjeringen at støtten til private barnehager skulle øke fra 1. august i år, ved at minimumssatsen skulle endres med 2 prosentpoeng fra 94 til 96 %. I 1. tertialsaken ble merutgiften for Nøtterøy kommune beregnet til 0,5 mill. kr og beløpet ble forutsatt dekket i sin helhet ved økt overføring gjennom rammetilskuddet. Etter vedtak i Stortinget 21/6. ble rammetilskuddet til kommunene økt med 60,5 mill. kr for 2013, og Nøtterøy kommunes andel av dette er kr Økte overførnger til private barnehager fullfinansieres ikke og anslaget for rammetilskuddet må reduseres med kr Kulturskolen I statsbudsjettet for 2013 er det lagt opp til at kommunene skal gi et gratis kulturskoletilbud til elevene på 1-4. trinn, i tilknytning til skole og/eller sfo, fra høsten Kommunene blir

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 13/8768 Saksbehandler: Christine Norum, telefon: 33 06 78 02 Rådmann Kommunesammenslåing Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 04.09.2013 034/13 Rådmannens innstilling

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.05.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Espen Irving

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Administrasjonsutvalget /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 V E D T A K:

Utvalg Møtedato Saksnummer Administrasjonsutvalget /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 V E D T A K: Side 1 av 6 Re kommune JournalpostID 09/873 Saksbehandler: Trond Wifstad, telefon: 33 06 15 17 Rådmannen Interkommunalt samarbeid Hof, Holmestrand og Re Utvalg Møtedato Saksnummer Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 25.09.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 eller

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 20.03.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Espen Irving

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 17.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Espen Irving

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

INNKALLING OG AGENDA TIL MØTE FOR STYRINGSGRUPPEN, UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR.

INNKALLING OG AGENDA TIL MØTE FOR STYRINGSGRUPPEN, UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR. INNKALLING OG AGENDA TIL MØTE FOR STYRINGSGRUPPEN, UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR. Det vises til kommunestyre / bystyre vedtak i Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg kommuner, datert juni 2014. (vedlagt) Arbeidsgruppen

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 20.11.2013 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: H: Erik Holmelin, Liv Berntsen,

Detaljer

Tilleggsliste for Formannskapet

Tilleggsliste for Formannskapet Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Formannskapet Møtedato: 13.03.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av Saksframlegg Arkivsak: 12/1461-3 Sakstittel: INTERKOMMUNALT BARNEVERNSAMARBEID K-kode: 026 F47 &10 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 23.05.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Tor Stokness,

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteprotokoll for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 05.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 17:00 Faste medlemmer: H, Elisabeth Lie Aasland,

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Medlem Kirsten Hofseth FO

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Medlem Kirsten Hofseth FO MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 27.08.2015 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth FO Kjersti

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Valstrand kulturarena - kantina Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.12.2014

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord og Stokke kommuner

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord og Stokke kommuner Referat fra politisk møte mellom Sandefjord og Stokke kommuner Sted: Kommunestyresalen, Stokke rådhus Tid: 9. april 2014 kl 18.00 21.00 Til stede fra Stokke kommune: Erlend Larsen, ordfører Roy Anders

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Kommunestyret. Møtedato: 13.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Kommunestyret. Møtedato: 13.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Kommunestyret Møtedato: 13.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes.

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes. Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen Møtedag: 7. mai 2015 DISSE MØTTE: DISSE MØTTE IKKE: Terje Fuglevik, leder Aud Eiken, nestleder Kjell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 11.01.2012 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no eller tlf.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Rigmor Grue Rygg, Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen, Liv Jorunn Øvrejorde Møtetid: Tirsdag 18. oktober 2016, kl. 10.00-14.00 Møtested: Møterom «Rom 4», Kommunehuset

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2016 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende:

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 060/10 OVA Kommunestyret 17.06.2010 080/10 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K2-C11 : Arkivsaknr.: 10/1079

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.06.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 21.06.2012 Tid: 17.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 19.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 241/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 102/15 Kommunestyret 08.12.2015 KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

OSO barnevern Hva er det?

OSO barnevern Hva er det? OSO barnevern Hva er det? 1 Formål «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn og unge i de nordnorske kommunene gode, trygge oppvekstsvilkår gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.12.2007 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.02.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.02.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.02.2006 FRA SAKSNR: 9/06 FRA KL: 16:30 TIL SAKSNR: 9/06 TIL KL: 18:25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 16.01.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Ragnhild Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Ole

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg Det innkalles til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg torsdag 20.01.11 kl. 19.00 i spiserommet på Eldresenteret. Til behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/204 15/1240 Hogne Hjerpås 11.02.2015 Språksamlinger Sameskolen Midt-Norge Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/2670-24 Dato: 24.11.08 HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET INNSTILLING TIL: Bystyrekomité helse, sosial og

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

16/14 16/2726 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /15 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/14 16/2726 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /15 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom underetasjen, Kommunehuset Møtedato: 23.08.2016 MERK TIDEN: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år HITRA KOMMUNE Fillan den: 02.03.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae KOMMUNEREFORMEN i Vestfold Fylkesmann Erling Lae Vestfold i dag Dagens kommuner i Vestfold Lardal Hof Larvik Andebu Svelvik Sande Holmestrand Re Stokke Sandefjord Horten Tønsberg Nøtterøy Tjøme Ca. 85

Detaljer

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen

Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Kommunereform - Valg av høringsmetode ved høring av innbyggerne før endelig vedtak i kommunen Arkivsaknr: 13/2796 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/14271 K1-002, K3-&20 Bjørn G. Andersen Forvaltningsorgan:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer