OrtoMedic har overtatt hele agenturet for Leica Microsystems i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OrtoMedic har overtatt hele agenturet for Leica Microsystems i Norge"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember Nr årgang OrtoMedic har overtatt hele agenturet for Leica Microsystems i Norge Innhold Ortopedisk Forenings Høstmøte Charnleystipendiet Lumbar Degenerative Spine Instructional Course 5 LCS Brukermøte 6-7 SRS- Scolioses Research Society 8 Tracheostomier fra Arcadia Medical 9 E-Handel 9 Leica Microsystems Atrhro VR - artroskopisk simulator MedPor med Tiatan Max 13 Høstemøtet ØNH Ny bok om ansiktstraumatologi 15 Vi ønsker god jul... 16

2 Ortopedisk Forenings Høstmøte 2009 Leder av NOF Hebe Desirèe Kvernmo ønsker velkommen til årets Høstmøte Fakultetet fra symposiet Muskelsparende tilganger til hofteleddet Professor Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus, Dr. Markus Michel, Munsingen, Sveits, Dr. Lukas Månsson, Vestre Viken, Buskerud sykehus og Dr. Tore Heier, Diakonhjemmets sykehus. Da er det på tide å gratulere Norsk Ortopedisk Forening med et meget godt gjennomført Høstmøte. Det er ingen tvil om at Høstmøtet nå har funnet sin form og tilfredsstiller nær sagt alle som har sitt engasjement rundt dette møtet. Da styret tok beslutningen å bryte ut fra det gamle Høstmøtet var det nok mange som var skeptiske, men nå etter to flotte arrangementer på Radisson Plaza tror vi nok at de fleste er enige om at dette er fremtiden. Derfor kjære Hebe Dèsirèe Kvernmo og ditt styre; tusen takk for hva dere har gjort for å få dette til å bli virkelighet! Etter en fantastisk åpning med String Unlimited var det klart for det faglige. Da programkomiteen hadde valgt Den Stive Skulderen som sitt åpningssymposium var man klar over at her ville det bli særdeles luftige diskusjoner. Og slik ble det. Et fantastisk symposium som ble uten de sterke konklusjoner, men sikkert og solid ledet av overlege Cecile Piene Schrøder og overlege Tom Ludvigsen. Dette var jo bare starten, og slik fortsatte Høstmøtet i tre heile dager til ende. Totalt ble det presentert ikke mindre enn 170 frie foredrag i tillegg til mange forskjellige symposier. Vi i OrtoMedic var veldig glad for å være vertskap for et av symposiene. Dette symposiet tok for seg Muskelsparende tilganger til hofteleddet. Er det fremtiden? Det hadde gjennom en periode vært store diskusjoner rundt dette emnet og det var derfor med glede vi kunne konstantere at mer enn 100 deltagere var med og kastet glans over dette symposiet. SYMPOSIUM Muskelsparende tilganger til hofteleddet. Er det fremtiden? 23.oktober 2009 kl Radisson SAS Plaza, Rom: Munch-170 2

3 Dr. Wender Figved, Bærum Sykehus og Ingar Grytnes, OrtoMedic. Dr. Henrik Hofgaard, NIMI og Anders Sundal, OrtoMedic. Thor Arne Valle, OrtoMedic, Dr. Dag Søderberg, Sjukehuset Lærdal og Dr. Jan Erik Borge, Sykehuset Vestfold. John Erik Strømberg, OrtoMedic og Dr. Dirk Clements, Sykehuset Innlandet Gjøvik. Thormod Dønås, OrtoMedic og Dr.Tore Kristiansen Sykehuset Innlandet, Elverum. Overlege Rolf Riise, Rikshospitalet og Henrik Forsberg, OrtoMedic. Faglig ansvarlig for symposiet var professor Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus. Gjesteforeleser var hentet fra Munsingen i Sveits; Dr. Markus Michel. Dessuten deltok overlegene Lukas Månsson, Vestre Viken, Buskerud Sykehus og Tore Heier, Diakonhjemmets Sykehus i fakultetet. Sammen gjorde disse symposiet til å bli meget vellykket. Når det gjelder utstillingsdelen av Høstmøtet blir denne nå tatt meget godt hånd om. Vi føler at det store flertallet av utstillere (44 i tallet) var meget godt fornøyd med så vel plassering som med den tiden som var satt av til utstillingene. At både kaffepauser og lunch blir servert i utstillingsområdet er udelt positivt. Da gjenstår det bare for oss, nok en gang å takke for et flott Høstmøte og ønske den nyvalgte leder av NOF, Kjetil Holen og hans stab, lykke til med Høstmøtet Vi i OrtoMedic gleder oss allerede. 3

4 Charnleystipendiet 2009 Årets Charnleystipend ble i god tradisjon delt ut under Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk Forening i forbindelse med ortopedenes Høstmøte. Før tildelingen kunne OrtoMedic AS komme med den hyggelige nyheten at man hadde besluttet å øke stipendiet fra kr ,- til kr ,-. Stipendstyret har i år bestått av følgende personer: Professor Arild Aamodt, St. Olavs Hospital og Avdelingsoverlege Kari Indrekvam, Kysthospitalet i Hagevik, som begge representerte Norsk Ortopedisk Forening, og Adm.direktør Thormod Dønås fra OrtoMedic AS. Markedssjef Kjell Thygesen i OrtoMedic AS fungerte som styrets sekretær. Det var i år kommet inn 9 ni søknader til Charnleystipendiet. Dette syntes styret var meget tilfredsstillende, og brukte mye arbeid på å evaluere alle søknadene. Samtlige søknader beskrev prosjekter med meget god vitenskapelig kvalitet og alle var innenfor rammene til å kunne bli tildelt stipendet. Av de 9 søknadene kom 3 fra lokalsykehus, mens 6 av dem var knyttet til universitetssykehus. Stipendstyret valgte i år å dele prisen mellom 2 av prosjektene med kr ,- til hver. Vinnerne av Charnleystipendiet for 2009 ble: Cand.med. Håkon Langvatn, Haukeland Universitetssykehus Overlege Kirsti Sevaldsen, Helse Nordmøre, Sykehuset i Kristiansund. Håkon Langvatn har innhentet data fra mer enn 700 pasienter ved 10 sykehus som har gjennomgått proteserevisjoner på grunn av infeksjon i perioden 1997 til Årets Charnley stipendvinnere: Overlege Kirsti Sevaldsen, Sykehuset Kristiansund og Cand.med. Håkon Langvatn, Haukeland Universitetssykehus, sammen med Kjell Thygesen, OrtoMedic. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge det bakteriologiske mønsteret i infiserte hofteproteser. Andre endepunkter er å studere endring i bakterienes virulens, utvikling av antibiotikaresistens og å se på eventuell sammenheng mellom infeksjon og ulike variabler knyttet til det perioperative forløpet. Det vil også bli foretatt kobling mellom funn fra denne studien og data fra Hofteregisteret. Søkeren har presentert en vitenskapelig undersøkelse som virker godt planlagt og gjennomført så langt, og vil kunne gi viktig kunnskap om mikrobiologiske forhold knyttet til infeksjoner etter protesekirurgi i hoften. Overlege Kirsti Sevaldsen`s studie går ut på å sammenligne migrasjon av sementert femurstamme når man anvender to ulike metoder for reaming av femurkanalen og to ulike sementeringsteknikker. I tillegg vil forskningsgruppen analysere migrasjonen av acetabular komponenter bestående av vanlig polyethylen og moderat krysslinket polyethylen. Ved å sammenholde resultatene fra RSA-målinger, kliniske scoringstester og pasientspørreskjemaer vil en søke svar på om en ny sementeringsteknikk og krysslinket polyethylen vil øke overlevelsen av protesen og gi bedre tilfredshet for pasienten. Studien støtter det viktige prinsippet at man gjør en vitenskapelig studie ved innføring av nye metoder og implantat. Studien er også et godt eksempel på samarbeid mellom et universitetssykehus og et lokal sykehus. OrtoMedia gratulerer overlege Kirsti Sevaldsen og Cand.med Håkon Langvatn med Charnleystipendiet for

5 Lumbar Degenerative Spine Instructional Course Barcelona 3. og 4. september 2009 Dr. Roger Sørensen, Rikshospitalet, Dr. Rune Birketvedt, Kysthospitalet i Hagevik, Dr. Rolf Riise, Rikshospitalet, Dr. Sasha Gulati, St.Olav s Hospital, Dr. Erland Hermansen, Ålesund Sykehus. Så var det tid for kurs i Barcelona. OrtoMedics Anders Sundal og Walter Søiland hadde invitert Rune Birketvedt, Kysthospitalet I Hagevik, Sasha Gulati, St. Olavs Hospital og Erland Hermansen, Ålesund Sykehus, til Lumbar Degenerative Spine Instructional Course i Barcelona, holdt av DePuy Spine. Forventningene var store da ryktet om et meget godt kurs allerede var satt ut. I fakultetet for dette kurset var blant annet Rikshospitalets Roger Sørensen og Rolf Riise, slik at det var en fin kontingent fra Norge på dette kurset. Universitetet i Barcelona har god tilgang på kadavere, og arrangerer derfor flere kadaverkurs. Dette er meget nyttig i en praktisk utdannelse av ortopeder. En stor del av kurset var lagt opp til praktiske øvelser på kadavere. De ytre rammene rundt selve kurset med forelesningssal og disseksjonssal side om side var meget praktisk. Alt var godt organisert, både fra Universitetet i Barcelona sin side, og fra DePuy Spine sin side. Utstyret til de praktiske øvelsene var vanlig ryggkirurgi-utstyr, og vi var tre ortopeder ved hvert bord (kadaver), slik at alle de praktiske øvelsene var meget utbytterike. Kurset startet med en teoretisk gjennomgang av den degenererte ryggen. Indikajsoner for ulike typer fusjon, diverse teknikker, og også mulige komplikasjoner ble gjennomgått av et godt forberedt faculty. Oversiktlig og systematisk gjennomgang av litteraturen på den degenererte ryggen av oppdaterte forelesere. Vi vekslet mellom teoretiske forelesninger til praktiske øvelser, instruert av en fra fakultetet. Anatomien av ryggen bakfra ble nøye dissekert frem. Dural-sekken og nerverøtter ble inspisert, både fra innsiden, og utsiden. Innslagspunktet for pedikkel-skruer, sacralt og lumbalt. Det var innsettelse av pedikkel-skruer, innsettelse av PLIFbur, og deretter også innsettelse av TLIF-bur. Det var satt av nok tid til øvelsene, slik at diskusjoner om teknikk og tips mellom kollegaer ble utvekslet. Meget utbytterikt!!. Med et fly som ikke gikk fra Barcelonsa før kl 19, ble det også 3 timer til sightseeing i Barcelona. Nok til at vi fikk se La Sagrada familia, og gått en tur på La Ramblas i nesten 30 grader varme. Med vennlig hilsen Overlege Erland Hermansen Ålesund Sykehus 5

6 LCS Brukermøte oktober 2009, Sandefjord 29. LCS BRukERmøtE oktober 2009 Rica Park hotell SANDEFJORD Siden 1998, 4 år etter at den første LCS protesen ble satt inn i Norge, har OrtoMedic årlig arrangert sine meget gode og informative brukermøter. Disse møtene bidrar til godt faglig og sosialt miljø blant kollegaer, og de er i stor grad nettverksbyggende. Når det gjelder kneprotesene vi bruker i Norge i dag vektlegger vi lang observasjonstid og høye overlevelsestall. Det er få proteser som kan vise til bedre tall enn LCS i så måte. I år, som tidligere år, hadde OrtoMedic invitert et solid faglig fakultet. Kjell Thygesen ønsket hele 45 personer velkommen og han fremhevet særlig de to meget profilerte LCSkirurgene; David Beverland fra Belfast og Karel Hamelynck fra Amsterdam og takket for at de i år igjen kunne stille som foredragsholdere. All ære til Odd Warholm som fungerte som en stødig og god møteleder, og som helt klart har lang erfaring med LCS protesen. Han fokuserte spesielt på det økende antall kneproteser i Norge, og at vi de senere år heldigvis kan se en bedring på overlevelseskurvene. Videre snakket han om at vi oftere føler oss tvunget til å gjøre revisjoner bare på grunnlag av vedvarende smerter. Ca. ¼ av revisjonene gjøres nå med smerter som eneste indikasjon. Beverland snakket om at vi med bedre teknikk har kunnet utvide våre indikasjoner, men at vi samtidig får yngre pasienter som krever et høyere funksjonsnivå. Nå til dags opereres aktive mennesker som fortsatt ønsker å kunne kjøre slalåm, gå langrenn eller bestige Ulrikkens topp. Beverland har med sin enorme erfaring og analytiske evne mye å lære oss. Hans foredrag om Soft tissue balance in TKA er et eksempel på god pedagogikk som kan være til til stor nytte for alle som skal lære kneprotesekirurgi. Med LCS er det viktig å unngå løsning av sideligamentene. Hans anbefaling er basert på 700 inngrep i året, også på tildels vanskelige varusvalgus kne. Etter beinreseksjonen gjør han ved spesielle behov en bakre medial eller postero-lateral kapselløsning. Dette for å oppnå et rektangulært gap i full ekstensjon. Ved tilfeller med vanskelige varus/valgus kne evt. med strekkedeficit kunne han anbefale en lett etterkutting av den ene siden på distale femur hvis kapselplastikken ikke ga nok resultat. Han bestrebet seg på så liten reseksjon av distale femur at det fortsatt stod igjen litt av den på forhånd inntegnede Whiteside s linjen interkondylært. Beverland snakket også om komplikasjoner, og at han Et samlet fakultet bestående av: Dr. Ola Gjøra, Sykehuset Innlandet, Dr. Kjetil Nerhus, Martina Hansens Hospital, Dr. Asbjørn Hjall, Bærum Sykehus, Dr. Karel Hamelynck, Amsterdam, Dr. David Beverland Belfast, Dr. Odd Warholm, Sykehuset Østfold, Dr. Stig Heir, Martina Hansens Hospital og Professor Ove Furnes, Haukeland Universitetssykehus. i løpet av de siste 10 år hadde registrert en reduksjon av spin-out av det roterende plast-innsettet fra 11% til < 0,1 %, noe han tilskrev bedret teknikk og bløtdelsbalansering. Hamelynck fortsatte med temaet Is alignment important? hvorpå han fremla mange interressante betraktninger, og demonsterte ganganalyser som fikk oss til å reflektere over viktigheten av den mekaniske aksen. Eksisterer denne egentlig ved gange? Are we infectet by the alignment virus? Dette var spørsmål han stillet seg selv etter mange års erfaring og arbeid med slike biomekaniske problemstillinger. Det er viktigere å få til et stabilt kne enn et perfekt røntgenbilde avsluttet han dette noe kontroversielle foredrag med. Tilhørerene nikket og tenkte litt forvirret videre. hva skal vi nå stole på? Er det ikke nettopp denne mekaniske aksen som våre sikteapparater og datasystem tar utgangspunkt i? Berverland gikk så over til å ta opp et mer velkjent tema; patello-femoral smerter etter TKA. Han stillte spørsmål om det virkelig var patella som var årsaken til denne problemstillingen. Han viste fram sine data på at bare 50 % av de som fikk innsatt en sekundær patellakomponent fikk mindre 6

7 Kjetil Vemøy, OrtoMedic, demonstrerer for artikkelforfatteren Dr. Tor Rundén, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Dr. Thomas Eriksen, Sykehuset Østfold Kjell Thygesen, OrtoMedic, Dr. Paulo Rossi, Sykehuset Telemark, Dr. Bjørn Bragnes, Sykehuset Buskerud og Dr. Asbjørn Hjall, Bærum Sykehus. smerter. Hans anbefalinger var å ha en høy terskel for å gjøre revisjon med innsetting av sekundær patellaprotese. Hans metode ved denne problemstillingen var at han oftere gjorde en lateral skrå avskjæring av patella, noe han kalte en reconturing of patella. Nasjonalt register for leddproteser var også invitert denne gang, og Ove Furnes ga to foredrag med svært interessante tall og vurderinger vedrørende TKA med og uten patellakomponent. Det ble ikke vist noen sikker forskjell mellom de to gruppene med hensyn til smerter og funksjon. Det viste en noe høyere infeksjonsfrekvens hos de med patellakomponent. De litt nyere protesetypene som er gunstig utformet med hensyn til PF leddet viste noe bedre resultater med hensyn til smerter. Etter en fruktbar diskusjon der det blant annet var stor enighet om at patellakomponent svært sjeldent er nødvendig, gikk vi over til temaet fast track kirurgi, en av tidens trender. Odd Warholm ga oss mange gode råd og erfaringer når det gjelder rehabilitering i forbindelse med denne behandlingsformen. Asbjørn Hjall la frem et interessant studie fra Bærum angående LIA (lokal infiltrasjonsanalgesi) versus epidural hos kneprotesepasienter som skal utskrives relativt raskt. De viste i denne studien at LIA er en god smertebehandling ved innsetting av kneproteser, og det Foto: Audun Tjomsland muliggjør en vesentlig raskere mobilisering og enklere rehabilitering av disse pasientene. Dette stemmer godt overens med både min og flere andre kollegaers kliniske erfaringer når det gjelder LIA til både kne-og hoftepasienter. Kjetil Nerhus og Stig Heier holdt hvert sitt foredag fra et stort LCS-materiale som innkluderte 300 pasienter operert ved Martina Hansens Hospital fra 1994 til Det ble i dette materialet funnet bedring av ROM og symptomer helt opp til 2 år postoperativt. Det viste også høyere pasienttilfredshet og høyere score på flere av de vanligste scoringsområdene. Slike materialer er svært viktig å få presentert siden leddregisteret vårt ikke gir opplysninger om tilsvarende data. Beverland fulgte opp med å presentere et lignende studie fra Belfast på 600 pasienter som ble fulgt i 10 år. Han konkluderte med at det er 16 ganger større sjanse for å få et godt resultat enn et dårlig etter en TKA. 6,6 % av hans pasienter var ikke helt fornøyd med sin kneprotese, og han antydet at det var flertall av yngre kvinner i denne gruppen. 3,7 % av hans pasienter trengte reoperasjoner av forskjellige grunner, - kun 0,33 % grunnet spinout. 11 av 600 pasienten hadde blitt behandlet med mobilisering i narkose i den postoperative fase for å forbedre ROM. Han så at preoperativ pasientinformasjon og undervisning, samt justering av pasientens forventningsnivå, var særlig viktig. Dette sammen med kirurgens kompetanse og erfaring var svært betydningsfulle faktorer for bedrede resultater. Fredag morgen startet den ærefulle gjesteforeleser Karl Hamerlynck sin forelesning med Propioception and neuromuskular control in knee joint stability. Etter denne forelesningen forstod vi alle at vi kunne være ganske så glade og fornøye over i hele tatt å kunne bevege oss på to ben i vannrett forflytning over teppelagte flate gulv. En god kopp kaffe passet oss svært godt etter dette, samtidig som vi tok de nye meget velutformede instrumentene (High Performens) til LCS protesen i nærmere øyensyn. Den siste seansen på dagen ble ledet av Ola Gjøra. Det ble lagt frem forskjellige kasuistikker hvor det ikke var helt åpenbart hvordan man skulle gå frem. Dette bidrog til en engasjerende og lærerik diskusjon i salen og kan med fordel videreføres i de neste høyst ønskede brukermøtene. Vi takker OrtoMedic, Odd Warholm, og ikke minst fakultetet for et særdeles lærerikt og hyggelig brukermøte. Med vennlig hilsen Overlege Tor Ø. Rundén, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen. 7

8 SRS- Scolioses Research Society San Antonio Texas USA, september 2009 SRS - Scolioses Research Society; bare navnet fremkaller respekt i ryggdeformitets miljøer. Fra begynnelsen av var det et rent amerikansk møte. Etterhvert har dette utviklet seg til å bli et av de beste internasjonale ryggmøter. Årets møte ble arrangert i San Antonio, Texas, USA. Midt i San Antonio ligger det berømte Alamo hvor David Crockett møtte sin skjebne. For oss europeere representerer møtet en litt spesiell setting hvor industrien er tvunget inn på de anonyme bakrom, uten annen mulighet for å vise sine produkter enn det de kan lure seg til. Finansieringen av møtet er fortsatt overlatt til industrien, hvis eneste belønning er om de blir normert som sølv gull eller platina Contributor. På tross av dette kaller møtet seg Non-dependant on the industry! Et fantastisk sammensatt program, hvor hvert foredrag varte 6 minutter og hvor brøkdelen av et sekund viste foredragsholderens disclosures of contribution from the industry. Det var ikke mulig å oppfatte hva som sto der. Som navnet på foreningen antyder, er dette et rent ryggdeformitets møte som kanskje blant ortopedene i Norge har et noe begrenset publikum. Alamo hvor David Crockett møtte sin skjebne. Dr. Acke Ohlin, Sverige, artikkelforfatteren Dr. Roger Sørensen, Rikshospitalet, Henrik Forsberg, OrtoMedic, Dr. Torsten Brauer, Rikshospitalet og Dr. Andreas Seip, Haukeland Universitetssykehus. Nye trender innen skoliose og kyfose behandling som direkte vertebral rotasjon (DVR) og osteotomier/ radikale reseksjoner er de fremste temaer som fremlegges. Basalforskning på bentilhelning er fortsatt et hett tema hvor de dyreeksprimentelle foredrag mer og mer erstattes av klinisk forskning. Det viser at BMP blir en økende konstnadsfaktor, som vil drive prisen på vår kirurgi i været i tillegg til prisen på implantatene. Bensubstitutter er en annen faktor som bidrar i samme retning. Det er tydelig at denne trenden vil forflytte seg til Skandinavia/ Norge. The Harrington lecturer, John P. Kostuik, adresserte lumbo pelvis fiksasjon på en omfattende måte. Det er åpenbart at en god del av pseudoartrosene på dette nivå kunne vært unngått med større grundighet på dette felt. (Galvestone teknikk med skruer eller staver og større aggressivitet med hensyn til interkorporal fiksasjon L5-S1). Fra Norge deltok overlege Andreas Seip, Haukeland Universitetssykehus, overlege Torsten Brauer, Rikshospitalet og undertegnede. Det offisielle sosiale program inkluderte rodeo/ hesteshow og barbeque the Texan Way. For oss nordmenn en stor opplevelse og meget amerikansk. Det er tydelig at vi befant oss midt i Bush- Country. En stor opplevelse som vi ser tilbake på med glede. Overlege Roger Sørensen- Rikshospitalet 8

9 Tracheostomier fra Arcadia Medical Nyhet i Norge! Arcadia Medical Tracheostomier. Silikon-tracheostomier fra USA. Neonatal, Pediatric samt Adult. Cuff, Cuffless og CTS (Close To Shaft). Custom made. Mykere tipp (softtipp) enn tilsvarende på markedet Cuffen er mer sentrert enn tilsvarende på markedet. MRI-Kompatibel. Kontakt: Örjan Lindroth, orjan Videre satsning på E-handel Regjeringen har gjennom Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), ansvaret for å legge til rette utvekslingsplattformen for elektroniske innkjøp i offentlig sektor. Hovedfokus er å effektivisere offentlige anbuds- og anskaffelsesprosesser i stat og kommune. For å realisere dette er det opprettet en elektronisk markedsplass som er en sentral for utveksling av elektroniske transaksjoner mellom det offentlige og leverandørene. IBX valgt som leverandør for de neste årene Etter en omfattende anbudsprosess ble til slutt IBX tildelt leverandørkontrakten for utvikling og drift av den offentlige ehandels plattformen de neste årene. Den nye avtalen er inngått mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) og IBX. Arbeidet med utvikling av neste generasjon av handelsplattformen, EHP II, vil føre arbeidet med elektronisk handel i Norge et langt skritt framover. Den nye løsningen blir bedre og inkluderer dessuten ett enkelt system for bestilling, noe som gjør plattformen mer tilpasset selv de minste kommunene. I tillegg får leverandørene til offentlig sektor ny funksjonalitet for å tilgjengeliggjøre sine varer og tjenester på Ehandel.no. Den nye avtalen med IBX innebærer at alle brukerne vil få tilgang til bedre funksjonalitet, lavere priser og enklere tilgang enn tidligere. Avtalen mellom DIFI og IBX har en varighet er fire år, med mulighet til forlengelse i fire år til. Den forventede verdien av avtalen er på millioner kroner over 8 år og blir hovedsakelig brukerfinansiert. Ehandel i Norge Norge ligger allerede langt framme når det gjelder offentlig elektronisk innkjøp og med denne satsingen vil alle offentlige virksomheter ha muligheten til å forenkle og effektivisere innkjøpsprosessene. Ved å ta i bruk e-handel kan innkjøperne redusere tidsbruk gjennom enklere og mer effektive og rutiner, redusere feil og avvik på bestilling og faktura, og sikre sporbarhet og kontroll gjennom dokumenterte og transparente prosesser. Kilde: Doffin.no 9

10 Ny avdeling i OrtoMedic OrtoMedic har overtatt hele agenturet for Leica Microsystems i Norge OrtoMedic As overtok agenturet fra OneMed på Leica mikroskoper i Norge fra 1. desember i år. OrtoMedic har tidligere hatt agenturet for Leica operasjonsmikroskop og vil med denne overtagelsen ha ansvaret for Leica Microsystems komplette sortiment. Alt garantiansvar for Leica produkter er overtatt av OrtoMedic. Alle de ansatte som har jobbet med Leica i OneMed er i dag ansatt hos OrtoMedic. All Leica kompetanse og serviceapparat er med dette samlet på ett sted, noe som vil styrke Leica sin posisjon i markedet og gi grunnlag for solid support og servicekapasitet. Leica Microsystems Leica Microsystems er en ledende produsent for innovative avanserte optiske systemer for analyse av mikrostrukturer. Leica Microsystems er en av markedslederne innen feltene mikroskopi, konfokallasermikroskop, software, prøvepreparering og operasjonsmikroskoper. Leica Microsystems er et multinasjonalt selskap med hovedkontor i Wetzlar, Tyskland og har 11 produksjonsfasiliteter i 8 land. OrtoMedic fører Leica Microsystems sine produkter i Norge. Avdelingen består av 5 personer med lang erfaring. Mikroskoper og stereo-mikroskoper Det store produktspekteret dekker alle applikasjoner. Salg Lars Narvhus har arbeidet med produktene siden Produktspesialist for prøvepreparering for histologi og elektronmikroskop, i tillegg stereomikroskoper og mikroskoper. Trond Wahl har arbeidet med produktene siden Han er produktspesialist for mikroskoper og stereomikroskoper. Service Serviceingeniør Bård Arne Pedersen har arbeidet med produktene fra Serviceingeniør Bjørn Tore Orderud har arbeidet med produktene fra Innkjøp Ellen Hauge har arbeidet med produktene fra 1969 og har i dag ansvar for innkjøp og logistikk. 10

11 Våre nye medarbeidere i avdeling Mikroskopi: Bård Arne Pedersen, Ellen Hauge, Bjørn Tore Orderud, Trond Wahl og Lars Narvhus. Prøvepreparering Utstyr for prøvepreparering for elektronmikroskop. Leica mikroskoper Novocastra Kvalitets imunreagens Operasjonsmikroskoper Operasjonsmikroskoper for alle spesialiteter. Firmaet ble grunnlagt i 1869 av Ernst Leitz i Tyskland. Prøvepreparering Utstyr for prøvepreparering for histologi. I 1990 ble firmaene Leitz, Wild, Jung, Reicher og Cambridge Intruments slått sammen og Leica Microsystems ble opprettet. 11

12 AtrhroVR artroskopisimulator ArthroVR er en simulator som gir mulighet for artroskopiøvelser på knær og skuldre i et kontrollert, stressfritt miljø ved hjelp av virituell virkelighet. Simulert kamera, lyskilde og instrumenter bidrar til bedre ferdigheter. Moduler sørger for flere vanskelighetsgrader og gir bred erfaring på kort tid. Konfigurerbare nøkkelindikatorer gir mulighet for ferdighetsevaluering ArthroVR inneholder realistiske anatomiske modeller som omfatter både sunne ledd og et utvalg patologiske tilfeller godkjent av eksperter i artroskopi og anatomi. Sensorer registrerer arbeidsposisjonen (sideliggende/beachchair) i modellene og etterjusterer systemet i samsvar med denne. I likhet med virkelig artroskopisk verktøy kan kameraet og lyskilden dreies uavhengig av hverandre, og bidrar til å øke kunnskapen om betjening av artroskopiskt utstyr. Instrumenter som likner virkelige kirurgiske instrumenter føres inn i anatomien på modellen og vises som virkelige instrumenter korntang, artroskopisk power shaver, eller en L-formet sonde med laser lengdemerker. Moduler for videre opplæring ArthroVR s treningsmoduler dekker mange ferdighetsnivåer, fra grunnleggende instrumenthåndtering og diagnostikk til komplekse kirurgiske prosedyrer. Hver modul kan justeres til forskjellige vanskelighetsnivåer (grunnleggende, mellomnivå og ekspertnivå). Opplæringsmoduler omfatter: Grunnleggende ferdigheter. Øvelser i å holde instrumentene på en ergonomisk riktig måte, utvikling av ferdigheter i kamerabehandling, optisk og trianguleringsferdigheter. Skulder artroskopi som gir studentene mulighet til å lære riktig eksplorasjon av glenohumeralleddet og subakromialrommet, identifisering av de forskjellige patologier og behandling av disse. Det er også mulighet for opplæring i kirurgisk reparasjonspraksis: free body removal ; mikrofrakturer; instabilitet; roterende mansjettreparasjon (RCR); og artroskopisk subakromial dekompresjon (ASD). Kneartroskopi, hvor studenter lærer å eksplorere leddet, utføre riktig diagnostikk i de forskjellige patologiene og velge femoral- og tibialtunneller for anteriorkorsbånd repa- rasjoner. Kirurgisk reparasjonspraksis er også tilgjengelig; free body removal ; menisektomi; mikrofrakturering og reparasjon av anteriorkors- bånd (ACL). Artroskopiopplæring - virtuell virkelighet ArthroVR er et opplæringsverktøy som kombinerer virtuell virkelighet med dataassistert opplæringsteknikker for å simulere viktige aspekter i artroskopisk kirurgi. ArthroVR er det ideelle supplement til tradisjonelle opplæringsteknikker. Systemet bidrar til å perfeksjonere grunnleggende ferdigheter, reduserer opplæringstider og forbedrer opplæringskurven i komplekse kirurgiteknikker betydelig. 12

13 MedPor med Titan Max Større maskevidde og forlengelser i den nye MEDPOR TITAN MAX Orbital Floor and Wall implantat (OFW) gir kirurgen et førsteklasses alternativ til andre reparasjonsmaterialer for store brudd på orbitalgulvet og/eller kombinert brudd i orbitalgulvet og veggen. MEDPOR TITAN MAX (OFW) har de samme funksjoner som MEDPOR TITAN OFW men har større maskevidde i plater og forlengelser. Både den nye MEDPOR TITAN MAX (OFW) og den originale MEDPOR TITAN (OFW) implantater er store nok til å dekke orbitalgulvet og medialveggen. Anterior og medial titanplater som strekker ut fra MEDPOR TITAN rammeverket gir mulighet for fiksering av skruer på innsiden eller utsiden av orbita ved å bøye disse over orbitakanten og/eller nesebenet. Skruehullene passer til de fleste vanlige titanskruene fra 1,0 mm til 1,5 mm. Titannettet i implantatet er røntgentett. Implantatet vil være synlig på røntgen- eller CT-bilder for postoperativ evaluering, slik at kirurgen kan vurdere nøyaktigheten av implantatets plassering. MEDPOR plater brukes til gjenoppbygging av orbitalgulv og andre kraniofaciale områder. MEDPOR Biomaterial Sheets gir kirurgen utmerkede muligheter for gjenoppbygging av orbitalgulv og vegg. Disse sterile implantatene er pakket hver for seg og leveres fra lager slik at man slipper å bruke både tid og penger på transplantasjon. MEDPOR Sheets leveres i forskjellige størrelser og i tykkelser fra 0,25 mm til 3 mm. Første ArthroVR- bruker i Norge Sørlandet Sykehus HF, Arendal, er det første sykehuset i Norge som disponerer en ArthroVR maskin. Ved sykehuset brukes ArthroVR simulering som en integrert del av opplæringen for assistentlegene. Dr. Aleksander Høie, Sørlandet Sykehus HF, Arendal, Thormod Dønås, OrtoMedic og Roger Hall, Manager, customer support, Immersion. 13

14 Høstmøtet ØNH Grand Hotel Oslo, oktober 2009 Demonstrasjon av Strobo 21 LED fra Atmos Medizintechnik. På vår utstilling under Høstmøtet for ØNH spesialister kunne vi vise frem bl.a. utstyr for vertigo utredning fra Interacoustics og utstyr for endoskopi og stroboskopi fra Atmos. Dr. Solveig Nilsson Fossan, Kirkenes Sykehus, i samtale med Bjørn M. Tomterstad, OrtoMedic. For mer produktinformasjon, kontakt: Avdelingssjef Morten Hansen, OrtoMedic eller VF 405 Firewire Video Frenzel og VN 415 /VO 425 Firewire Vestibular analyse VF 405 Firewire Video Frenzel VF405monocular (ett kamera) basic VF405binocular (to kameraer) basic VF405monocular extended VF405binocular extended Forskjell på basic og extended versjon: Med extended versjon kan man ta opp undersøkelsen og se på den etterpå, samt lagre. Utføres med fotpedal. VN415 Firewire Vestibular analyse VN415 monocular (1 kamera) sett Firewire Video Nystagmography VN415 binocular (2 kameraer) sett Firewire Video Nystagmography Tester Spontan Nystagmus Dix-Hallpike Kalorisk Positional test VO425 Firerwire Vestibular & Oculomotor analyse VO425 monocular (1 kamera) sett Firewire Video Nystagmography VO425 binocular ( 2 kameraer) sett Firewire Video Nystagmography Tester Spontan Nystagmus Dix-Hallpike Kalorisk Positional test Gaze Smooth Pursuit Saccade Optokinetic Med VN415 og VO425 kan følgende tester gjøres i tillegg med roterende stol: Sinusoidal Pendular test Step Rotation test 14

15 Atmos endoskopi- og stroboskopisystem med LED lyskilde Ny bok om ansiktstraumatologi Vi har sakset teksten fra informasjonen på boken. Ansiktstraumatologi Metodebok i skadebehandling Oslo universitetssykehus, Ullevål er traumesenter for Helseregion Sør-Øst, som har en samlet befolkning på 2,6 millioner. Alvorlige skader henvises til Ullevål. Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling har en viktig funksjon i undersøkelse og behandling av pasienter med ansiktsskader. Mange av pasientene har også skader i andre organsystemer (multitraumer). Ansiktstraumatologi presenterer noen av de viktigste metodene i undersøkelse, operativ behandling og postoperativ omsorg. Videre er organisering av behandlingstilbudet, denne spesialbehandlingens plass i helsevesenet, pasientrettigheter og regler for skadebedømmelse omtalt. Boken er utformet som en standard for Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling. Hanoa Moen Skjelbred Rolf Hanoa Oddvar Moen Per Skjelbred Ansiktstraumatologi Traumemottak ved andre sykehus. Boken kan være til hjelp ved andre kirurgiske avdelinger som mottar pasienter med multitraumer og skader i ansikt, hode og hals. Leger på legevakter, øyeleger, øre nese halsleger og tannleger vil finne retningslinjer. Anestesi-, operasjons- og intensivsykepleiere får relevant informasjon om metoder. Fakta og oversikt. Teksten er kortfattet, delvis oppramsende, med mange ordforklaringer og interne henvisninger. Stikkordregisteret gjør det lett å finne frem. Hvert kapittel har henvisninger til anbefalt litteratur. Fotografier, tegninger og CT-bilder forankrer fremstillingen i den kliniske hverdag. Redaktørene er Rolf Hanoa, overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Oddvar Moen, seksjonsoverlege ved Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling, og Per Skjelbred, professor og avdelingsoverlege samme sted. En rekke kolleger er medforfattere. Ansiktstraumatologi ISBN ,!7II2E5-aahfde! METODEBOK I SKADEBEHANDLING Ansiktstraumatologi Metodebok i skadebehandling Oslo universitetssykehus, Ullevål er traumesenter for Helseregion Sør-Øst, som har en samlet befolkning på 2,6 millioner. Alvorlige skader henvises til Ullevål. Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling har en viktig funksjon i undersøkelse og behandling av pasienter med ansiktsskader. Mange av pasientene har også skader i andre organsystemer (multitraumer). Ansiktstraumatologi presenterer noen av de viktigste metodene i undersøkelse, operativ behandling og postoperativ omsorg. Videre er organisering av behandlingstilbudet, denne spesialbehandlingens plass i helsevesenet, pasientrettigheter og regler for skadebedømmelse omtalt. Boken er utformet som en standard for Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling. Traumemottak ved andre sykehus. Boken kan være til hjelp ved andre kirurgiske avdelinger som mottar pasienter med multitraumer og skader i ansikt, hode og hals. Leger på legevakter, øyeleger, øre nese hals-leger og tannleger vil finne retningslinjer. Anestesi-, operasjonsog intensivsykepleiere får relevant informasjon om metoder. Atmos Strobo 21 LED Servicefri LED lyskilde Bedre lys enn halogen timers levetid på pære Enkelt i bruk Meget bra bildekvalitet Fakta og oversikt Teksten er kortfattet, delvis oppramsende, med mange ordforklaringer og interne henvisninger. Stikkordregisteret gjør det lett å finne frem. Hvert kapittel har henvisninger til anbefalt litteratur. Fotografier, tegninger og CT-bilder forankrer fremstillingen i den kliniske hverdag. Redaktørene er Rolf Hanoa, overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Oddvar Moen, seksjonsoverlege ved Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling, og Per Skjelbred, professor og avdelingsoverlege samme sted. En rekke kolleger er medforfattere. 15

16 Vi takker for hyggelig forbindelse i året som gikk og ønsker alle våre lesere en GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! Beste hilsner fra alle oss i OrtoMedic! Istedet for det personlige julekortet vårt, velger vi i år å gi en pengegave til FRELSESARMEEN og deres arbeid for nødstilte! Adm.dir. Utgiver: OrtoMedic AS Tlf: Faks: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postboks 317, 1326 Lysaker. E-post: - Redaktør: Kjell Thygesen. Trykk: Nordberg Trykk AS Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 17. januar 2013 Vi må gjøre en del drastiske endringer for å sikre et godt framtidig helsetilbud. Noe annet ville være ren feighet! Styreleder HMN Kolbjørn Almlid Tema

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører MedinorNytt Ortopedi Våren 2009 Innholdsfortegnelse: Leder Medinor AS Våre leverandører HOFTE Stature Modular Hip Profemur stamme Modular Neck Filler stamme Igloo kopp Hemihode TTHR revisjonsprotese BioBall

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skjevstilling i kneet Kneosteotomier Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført osteotomi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2014

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2014 Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2014 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 2 Rapport etter innsetting av kneprotese Rapport bygger på resultater fra 57 pasientopphold. Den

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim!

Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim! Velkommen til det 2. Fast track seminaret i Trondheim! Fast track seminar 15. 16. september 2011 140 deltakere fra 20 norske sykehus! AHUS Arendal Diakonhjemmet Hammerfest Haugesund Kongsberg Kristiansand

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Last ned Nevrotraumatologi og ansiktstraumatologi - Rolf Hanoa. Last ned

Last ned Nevrotraumatologi og ansiktstraumatologi - Rolf Hanoa. Last ned Last ned Nevrotraumatologi og ansiktstraumatologi - Rolf Hanoa Last ned Forfatter: Rolf Hanoa ISBN: 9788245019063 Antall sider: 248 Format: PDF Filstørrelse: 22.58 Mb Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Last ned Nevrotraumatologi og ansiktstraumatologi - Rolf Hanoa. Last ned

Last ned Nevrotraumatologi og ansiktstraumatologi - Rolf Hanoa. Last ned Last ned Nevrotraumatologi og ansiktstraumatologi - Rolf Hanoa Last ned Forfatter: Rolf Hanoa ISBN: 9788245019063 Antall sider: 248 Format: PDF Filstørrelse:24.86 Mb Oslo universitetssykehus, Ullevål er

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Bruskkirurgi kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet bruskskader i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne faldaren inneheld informasjon for pasientar som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Sjå i tillegg faldar med generell informasjon om innlegging eller

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte

Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Program vintermøte Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Fredag 13. januar 09.00-10.00: Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker 10.00-10.05: Åpning

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Disposisjon Bakgrunn Mål for prosjektet Pasientforløp Utfordringer Erfaringer Veien videre

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang NY GRAFISK PROFIL Selskap i ny drakt! Ortomedic og Ortomedia har fått ny visuell profil. KVALITET KUNNSKAP SERVICE det er ikke bare

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU

Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU Presentasjon av vår database Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU Skal snakke om... Bakgrunn Prosjektet Organisering Datainnsamling Rapportering

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Utredningsprotokoll for vond kneprotese Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Agenda Historikk/bakgrunn Hvorfor ha protokoll? Hvordan? Historikk/bakgrunn Hva har historien lært oss

Detaljer

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital 1 Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital Eivind Vedvik Medisinstudent, det medisinske fakultet, NTNU Norsk senter for elektronisk pasientjournal eivindve@stud.ntnu.no

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Ryggoperasjon Dekompresjon ved spinal stenose Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført dekompresjon i rygg. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 PROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til det tradisjonsrike Lundbecksymposiet som denne gangen går av stabelen i Oslo 13. september.

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014.

Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014. Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rehabilitering etter hofteoperasjoner. Rapporten omhandler 73 pasienter som har vært til rehabilitering

Detaljer

Invitasjon til grunnkurs i grunnleggende diagnostikk og behandling av korsrygg. Bodø

Invitasjon til grunnkurs i grunnleggende diagnostikk og behandling av korsrygg. Bodø 1 Invitasjon til grunnkurs i grunnleggende diagnostikk og behandling av korsrygg. Bodø Kurstittel: Basic 1b (lumbar spine and general principles) Kurset er rettet mot leger & fysioterapeuter. Kursbeskrivelse:

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese. Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St.

Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese. Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St. Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St. Olavs Hospital Fokus på det friske Suksessfaktor I (pre.pol.) Skolering av

Detaljer

NMF Hordaland. Velkommen v/ Peter Lehne

NMF Hordaland. Velkommen v/ Peter Lehne NMF Hordaland Onsdag 13.01.16 holdt NMF Hordaland sitt førte lokale møte. Møtet ble holdt ved Starefossen gård og det var et godt oppmøte hvor 23 av våre 26 medlemmer deltok. Velkommen v/ Peter Lehne Petter

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Operasjon ved Seneskade i Skulderen

Operasjon ved Seneskade i Skulderen Operasjon ved Seneskade i Skulderen Andre navn: Rotator cuff ruptur. Skade i rotatormansjetten. ( alle bilder: www.alltheweb.com ) Rotatorsenene i skulderen er 4 kraftige sener, som stabiliserer leddkulen

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne foldaren inneheld informasjon til pasientar som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Sjå i tillegg foldar med generell informasjon

Detaljer

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Håvard Dale Ortopedisk kirurg Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssykehus Infeksjoner etter hofteproteseoperasjoner

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Kirurgi i skulderen Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Skulderlidelser Mange lidelser kan behandles kirurgisk. Skal gå gjennom noen av de vanligste. Impingement syndrom Inneklemmingssyndrom

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012 Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 2 Rapport etter innsetting av kneprotese Rapport bygger på resultater fra 59 pasientopphold. Den

Detaljer

Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader. Registerdata 2015/2016

Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader. Registerdata 2015/2016 Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader Registerdata 2015/2016 Innledning Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader ble etablert ved Oslo universitetssykehus

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak LEIF IVAR HAVELIN, OVE FURNES, CHRISTOFFER BARTZ-JOHANNESSEN OG ANNE MARIE FENSTAD HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS,

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012

Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012 Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012 Hvorfor simulerer vi ved SUS: SUS mottar mange traumepasienter hvert år. Det har vært en økning hvert eneste år. I inneværende år ser det ut som om vi

Detaljer

Del 1 - Generell informasjon

Del 1 - Generell informasjon Evaluering av NOIS Det overordnede målet med Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) er å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner. Nasjonalt folkehelseinstitutt har siden

Detaljer

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER Bodo Günther Ortopedisk Avdeling Haukeland Univ. Sykehus NIFS SEMINAR 5/6 FEB. BODØ ORTOPEDI Ved svært mange av våre inngrep bruker vi metal/ plast komponenter Disse

Detaljer

Informasjon fra fysioterapeutene. Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon

Informasjon fra fysioterapeutene. Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Munnhuleprosjektet» Prosjekt ID: 1589 Prosjektnummer: 2010/3/0222 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kompetanse omfang og nivå

Kompetanse omfang og nivå Læring i If Kompetanse omfang og nivå HR: Kompetanseområder Kompetansenivå Kompetansekartleggingsverktøy Industri Commercial Privat If Future Employee Basic Advanced Spesialist If Future Employee - funksjonsbasert

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Unikondylær protese i kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få unikondylær protese (halvprotese) i kne. Se i llegg folder med generell informasjon om

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skeivstilling i kneet Kneosteotomier Denne faldaren inneheld informasjon for pasientar som skal få utført osteotomi i kne. Sjå i tillegg faldar med generell informasjon

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI

BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI - Samhandling med fastlegen Jørgen Nordentoft Martina Hansens Hospital NORDAF vintermøte 14. januar 2011 DISPOSISJON Bakgrunn Definisjon BHL-konseptet Suksess-kriterier

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag

Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag Klinikkleder Olav Røise Hr sjef: Sture Borgen Øk sjef: Arild Holme Adm.leder: Marianne Martinussen Forskningsledere John Anker Zwart Øvrig stab Avdeling

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 24. årgang VIGNETTEKST ORTPMEDIC HOFTE- OG KNEMØTE Ortomedic hofte- og knemøte Holmen Fjordhotell 6. - 8. juni 2012 ortomedic hadde valgt et flott

Detaljer

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 HVORFOR? - Poenget er ikke sertifiseringen som sådan, men å få på plass et dynamisk kvalitetssystem

Detaljer

Rehabilitering ved multilevel kirurgi

Rehabilitering ved multilevel kirurgi Rehabilitering ved multilevel kirurgi hos ikke gående barn med cerebral parese (GMFCS nivå 4-5) Retningslinjer for fysioterapeuter og ergoterapeuter Generelle retningslinjer som må tilpasses individuelt

Detaljer

Resultat av vurderingsarbeidet - innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler for 2017

Resultat av vurderingsarbeidet - innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler for 2017 Resultat av vurderingsarbeidet - innstilling om tildeling av regionale forskningsmidler for 2017 Tabell 1. Fordeling av antall søknader og antall innstilt til støtte etter søknadskategori 1 a. Alle søknader

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

LIS-seminar Moderator: Rom: Sal 2. Moderator:

LIS-seminar Moderator: Rom: Sal 2. Moderator: Onsdag 26. oktober 09:00-10:00 Registrering. Kaffe 10:00-11:30 Åpning/Fellesforelesning: Traumatologi og 2 ------- 10:00-10:05 Velkommen. Gaute Hagen, Leder Norsk Radiologisk Forening 10:05-10:25 Prehospital

Detaljer