OrtoMedic har overtatt hele agenturet for Leica Microsystems i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OrtoMedic har overtatt hele agenturet for Leica Microsystems i Norge"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember Nr årgang OrtoMedic har overtatt hele agenturet for Leica Microsystems i Norge Innhold Ortopedisk Forenings Høstmøte Charnleystipendiet Lumbar Degenerative Spine Instructional Course 5 LCS Brukermøte 6-7 SRS- Scolioses Research Society 8 Tracheostomier fra Arcadia Medical 9 E-Handel 9 Leica Microsystems Atrhro VR - artroskopisk simulator MedPor med Tiatan Max 13 Høstemøtet ØNH Ny bok om ansiktstraumatologi 15 Vi ønsker god jul... 16

2 Ortopedisk Forenings Høstmøte 2009 Leder av NOF Hebe Desirèe Kvernmo ønsker velkommen til årets Høstmøte Fakultetet fra symposiet Muskelsparende tilganger til hofteleddet Professor Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus, Dr. Markus Michel, Munsingen, Sveits, Dr. Lukas Månsson, Vestre Viken, Buskerud sykehus og Dr. Tore Heier, Diakonhjemmets sykehus. Da er det på tide å gratulere Norsk Ortopedisk Forening med et meget godt gjennomført Høstmøte. Det er ingen tvil om at Høstmøtet nå har funnet sin form og tilfredsstiller nær sagt alle som har sitt engasjement rundt dette møtet. Da styret tok beslutningen å bryte ut fra det gamle Høstmøtet var det nok mange som var skeptiske, men nå etter to flotte arrangementer på Radisson Plaza tror vi nok at de fleste er enige om at dette er fremtiden. Derfor kjære Hebe Dèsirèe Kvernmo og ditt styre; tusen takk for hva dere har gjort for å få dette til å bli virkelighet! Etter en fantastisk åpning med String Unlimited var det klart for det faglige. Da programkomiteen hadde valgt Den Stive Skulderen som sitt åpningssymposium var man klar over at her ville det bli særdeles luftige diskusjoner. Og slik ble det. Et fantastisk symposium som ble uten de sterke konklusjoner, men sikkert og solid ledet av overlege Cecile Piene Schrøder og overlege Tom Ludvigsen. Dette var jo bare starten, og slik fortsatte Høstmøtet i tre heile dager til ende. Totalt ble det presentert ikke mindre enn 170 frie foredrag i tillegg til mange forskjellige symposier. Vi i OrtoMedic var veldig glad for å være vertskap for et av symposiene. Dette symposiet tok for seg Muskelsparende tilganger til hofteleddet. Er det fremtiden? Det hadde gjennom en periode vært store diskusjoner rundt dette emnet og det var derfor med glede vi kunne konstantere at mer enn 100 deltagere var med og kastet glans over dette symposiet. SYMPOSIUM Muskelsparende tilganger til hofteleddet. Er det fremtiden? 23.oktober 2009 kl Radisson SAS Plaza, Rom: Munch-170 2

3 Dr. Wender Figved, Bærum Sykehus og Ingar Grytnes, OrtoMedic. Dr. Henrik Hofgaard, NIMI og Anders Sundal, OrtoMedic. Thor Arne Valle, OrtoMedic, Dr. Dag Søderberg, Sjukehuset Lærdal og Dr. Jan Erik Borge, Sykehuset Vestfold. John Erik Strømberg, OrtoMedic og Dr. Dirk Clements, Sykehuset Innlandet Gjøvik. Thormod Dønås, OrtoMedic og Dr.Tore Kristiansen Sykehuset Innlandet, Elverum. Overlege Rolf Riise, Rikshospitalet og Henrik Forsberg, OrtoMedic. Faglig ansvarlig for symposiet var professor Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus. Gjesteforeleser var hentet fra Munsingen i Sveits; Dr. Markus Michel. Dessuten deltok overlegene Lukas Månsson, Vestre Viken, Buskerud Sykehus og Tore Heier, Diakonhjemmets Sykehus i fakultetet. Sammen gjorde disse symposiet til å bli meget vellykket. Når det gjelder utstillingsdelen av Høstmøtet blir denne nå tatt meget godt hånd om. Vi føler at det store flertallet av utstillere (44 i tallet) var meget godt fornøyd med så vel plassering som med den tiden som var satt av til utstillingene. At både kaffepauser og lunch blir servert i utstillingsområdet er udelt positivt. Da gjenstår det bare for oss, nok en gang å takke for et flott Høstmøte og ønske den nyvalgte leder av NOF, Kjetil Holen og hans stab, lykke til med Høstmøtet Vi i OrtoMedic gleder oss allerede. 3

4 Charnleystipendiet 2009 Årets Charnleystipend ble i god tradisjon delt ut under Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk Forening i forbindelse med ortopedenes Høstmøte. Før tildelingen kunne OrtoMedic AS komme med den hyggelige nyheten at man hadde besluttet å øke stipendiet fra kr ,- til kr ,-. Stipendstyret har i år bestått av følgende personer: Professor Arild Aamodt, St. Olavs Hospital og Avdelingsoverlege Kari Indrekvam, Kysthospitalet i Hagevik, som begge representerte Norsk Ortopedisk Forening, og Adm.direktør Thormod Dønås fra OrtoMedic AS. Markedssjef Kjell Thygesen i OrtoMedic AS fungerte som styrets sekretær. Det var i år kommet inn 9 ni søknader til Charnleystipendiet. Dette syntes styret var meget tilfredsstillende, og brukte mye arbeid på å evaluere alle søknadene. Samtlige søknader beskrev prosjekter med meget god vitenskapelig kvalitet og alle var innenfor rammene til å kunne bli tildelt stipendet. Av de 9 søknadene kom 3 fra lokalsykehus, mens 6 av dem var knyttet til universitetssykehus. Stipendstyret valgte i år å dele prisen mellom 2 av prosjektene med kr ,- til hver. Vinnerne av Charnleystipendiet for 2009 ble: Cand.med. Håkon Langvatn, Haukeland Universitetssykehus Overlege Kirsti Sevaldsen, Helse Nordmøre, Sykehuset i Kristiansund. Håkon Langvatn har innhentet data fra mer enn 700 pasienter ved 10 sykehus som har gjennomgått proteserevisjoner på grunn av infeksjon i perioden 1997 til Årets Charnley stipendvinnere: Overlege Kirsti Sevaldsen, Sykehuset Kristiansund og Cand.med. Håkon Langvatn, Haukeland Universitetssykehus, sammen med Kjell Thygesen, OrtoMedic. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge det bakteriologiske mønsteret i infiserte hofteproteser. Andre endepunkter er å studere endring i bakterienes virulens, utvikling av antibiotikaresistens og å se på eventuell sammenheng mellom infeksjon og ulike variabler knyttet til det perioperative forløpet. Det vil også bli foretatt kobling mellom funn fra denne studien og data fra Hofteregisteret. Søkeren har presentert en vitenskapelig undersøkelse som virker godt planlagt og gjennomført så langt, og vil kunne gi viktig kunnskap om mikrobiologiske forhold knyttet til infeksjoner etter protesekirurgi i hoften. Overlege Kirsti Sevaldsen`s studie går ut på å sammenligne migrasjon av sementert femurstamme når man anvender to ulike metoder for reaming av femurkanalen og to ulike sementeringsteknikker. I tillegg vil forskningsgruppen analysere migrasjonen av acetabular komponenter bestående av vanlig polyethylen og moderat krysslinket polyethylen. Ved å sammenholde resultatene fra RSA-målinger, kliniske scoringstester og pasientspørreskjemaer vil en søke svar på om en ny sementeringsteknikk og krysslinket polyethylen vil øke overlevelsen av protesen og gi bedre tilfredshet for pasienten. Studien støtter det viktige prinsippet at man gjør en vitenskapelig studie ved innføring av nye metoder og implantat. Studien er også et godt eksempel på samarbeid mellom et universitetssykehus og et lokal sykehus. OrtoMedia gratulerer overlege Kirsti Sevaldsen og Cand.med Håkon Langvatn med Charnleystipendiet for

5 Lumbar Degenerative Spine Instructional Course Barcelona 3. og 4. september 2009 Dr. Roger Sørensen, Rikshospitalet, Dr. Rune Birketvedt, Kysthospitalet i Hagevik, Dr. Rolf Riise, Rikshospitalet, Dr. Sasha Gulati, St.Olav s Hospital, Dr. Erland Hermansen, Ålesund Sykehus. Så var det tid for kurs i Barcelona. OrtoMedics Anders Sundal og Walter Søiland hadde invitert Rune Birketvedt, Kysthospitalet I Hagevik, Sasha Gulati, St. Olavs Hospital og Erland Hermansen, Ålesund Sykehus, til Lumbar Degenerative Spine Instructional Course i Barcelona, holdt av DePuy Spine. Forventningene var store da ryktet om et meget godt kurs allerede var satt ut. I fakultetet for dette kurset var blant annet Rikshospitalets Roger Sørensen og Rolf Riise, slik at det var en fin kontingent fra Norge på dette kurset. Universitetet i Barcelona har god tilgang på kadavere, og arrangerer derfor flere kadaverkurs. Dette er meget nyttig i en praktisk utdannelse av ortopeder. En stor del av kurset var lagt opp til praktiske øvelser på kadavere. De ytre rammene rundt selve kurset med forelesningssal og disseksjonssal side om side var meget praktisk. Alt var godt organisert, både fra Universitetet i Barcelona sin side, og fra DePuy Spine sin side. Utstyret til de praktiske øvelsene var vanlig ryggkirurgi-utstyr, og vi var tre ortopeder ved hvert bord (kadaver), slik at alle de praktiske øvelsene var meget utbytterike. Kurset startet med en teoretisk gjennomgang av den degenererte ryggen. Indikajsoner for ulike typer fusjon, diverse teknikker, og også mulige komplikasjoner ble gjennomgått av et godt forberedt faculty. Oversiktlig og systematisk gjennomgang av litteraturen på den degenererte ryggen av oppdaterte forelesere. Vi vekslet mellom teoretiske forelesninger til praktiske øvelser, instruert av en fra fakultetet. Anatomien av ryggen bakfra ble nøye dissekert frem. Dural-sekken og nerverøtter ble inspisert, både fra innsiden, og utsiden. Innslagspunktet for pedikkel-skruer, sacralt og lumbalt. Det var innsettelse av pedikkel-skruer, innsettelse av PLIFbur, og deretter også innsettelse av TLIF-bur. Det var satt av nok tid til øvelsene, slik at diskusjoner om teknikk og tips mellom kollegaer ble utvekslet. Meget utbytterikt!!. Med et fly som ikke gikk fra Barcelonsa før kl 19, ble det også 3 timer til sightseeing i Barcelona. Nok til at vi fikk se La Sagrada familia, og gått en tur på La Ramblas i nesten 30 grader varme. Med vennlig hilsen Overlege Erland Hermansen Ålesund Sykehus 5

6 LCS Brukermøte oktober 2009, Sandefjord 29. LCS BRukERmøtE oktober 2009 Rica Park hotell SANDEFJORD Siden 1998, 4 år etter at den første LCS protesen ble satt inn i Norge, har OrtoMedic årlig arrangert sine meget gode og informative brukermøter. Disse møtene bidrar til godt faglig og sosialt miljø blant kollegaer, og de er i stor grad nettverksbyggende. Når det gjelder kneprotesene vi bruker i Norge i dag vektlegger vi lang observasjonstid og høye overlevelsestall. Det er få proteser som kan vise til bedre tall enn LCS i så måte. I år, som tidligere år, hadde OrtoMedic invitert et solid faglig fakultet. Kjell Thygesen ønsket hele 45 personer velkommen og han fremhevet særlig de to meget profilerte LCSkirurgene; David Beverland fra Belfast og Karel Hamelynck fra Amsterdam og takket for at de i år igjen kunne stille som foredragsholdere. All ære til Odd Warholm som fungerte som en stødig og god møteleder, og som helt klart har lang erfaring med LCS protesen. Han fokuserte spesielt på det økende antall kneproteser i Norge, og at vi de senere år heldigvis kan se en bedring på overlevelseskurvene. Videre snakket han om at vi oftere føler oss tvunget til å gjøre revisjoner bare på grunnlag av vedvarende smerter. Ca. ¼ av revisjonene gjøres nå med smerter som eneste indikasjon. Beverland snakket om at vi med bedre teknikk har kunnet utvide våre indikasjoner, men at vi samtidig får yngre pasienter som krever et høyere funksjonsnivå. Nå til dags opereres aktive mennesker som fortsatt ønsker å kunne kjøre slalåm, gå langrenn eller bestige Ulrikkens topp. Beverland har med sin enorme erfaring og analytiske evne mye å lære oss. Hans foredrag om Soft tissue balance in TKA er et eksempel på god pedagogikk som kan være til til stor nytte for alle som skal lære kneprotesekirurgi. Med LCS er det viktig å unngå løsning av sideligamentene. Hans anbefaling er basert på 700 inngrep i året, også på tildels vanskelige varusvalgus kne. Etter beinreseksjonen gjør han ved spesielle behov en bakre medial eller postero-lateral kapselløsning. Dette for å oppnå et rektangulært gap i full ekstensjon. Ved tilfeller med vanskelige varus/valgus kne evt. med strekkedeficit kunne han anbefale en lett etterkutting av den ene siden på distale femur hvis kapselplastikken ikke ga nok resultat. Han bestrebet seg på så liten reseksjon av distale femur at det fortsatt stod igjen litt av den på forhånd inntegnede Whiteside s linjen interkondylært. Beverland snakket også om komplikasjoner, og at han Et samlet fakultet bestående av: Dr. Ola Gjøra, Sykehuset Innlandet, Dr. Kjetil Nerhus, Martina Hansens Hospital, Dr. Asbjørn Hjall, Bærum Sykehus, Dr. Karel Hamelynck, Amsterdam, Dr. David Beverland Belfast, Dr. Odd Warholm, Sykehuset Østfold, Dr. Stig Heir, Martina Hansens Hospital og Professor Ove Furnes, Haukeland Universitetssykehus. i løpet av de siste 10 år hadde registrert en reduksjon av spin-out av det roterende plast-innsettet fra 11% til < 0,1 %, noe han tilskrev bedret teknikk og bløtdelsbalansering. Hamelynck fortsatte med temaet Is alignment important? hvorpå han fremla mange interressante betraktninger, og demonsterte ganganalyser som fikk oss til å reflektere over viktigheten av den mekaniske aksen. Eksisterer denne egentlig ved gange? Are we infectet by the alignment virus? Dette var spørsmål han stillet seg selv etter mange års erfaring og arbeid med slike biomekaniske problemstillinger. Det er viktigere å få til et stabilt kne enn et perfekt røntgenbilde avsluttet han dette noe kontroversielle foredrag med. Tilhørerene nikket og tenkte litt forvirret videre. hva skal vi nå stole på? Er det ikke nettopp denne mekaniske aksen som våre sikteapparater og datasystem tar utgangspunkt i? Berverland gikk så over til å ta opp et mer velkjent tema; patello-femoral smerter etter TKA. Han stillte spørsmål om det virkelig var patella som var årsaken til denne problemstillingen. Han viste fram sine data på at bare 50 % av de som fikk innsatt en sekundær patellakomponent fikk mindre 6

7 Kjetil Vemøy, OrtoMedic, demonstrerer for artikkelforfatteren Dr. Tor Rundén, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Dr. Thomas Eriksen, Sykehuset Østfold Kjell Thygesen, OrtoMedic, Dr. Paulo Rossi, Sykehuset Telemark, Dr. Bjørn Bragnes, Sykehuset Buskerud og Dr. Asbjørn Hjall, Bærum Sykehus. smerter. Hans anbefalinger var å ha en høy terskel for å gjøre revisjon med innsetting av sekundær patellaprotese. Hans metode ved denne problemstillingen var at han oftere gjorde en lateral skrå avskjæring av patella, noe han kalte en reconturing of patella. Nasjonalt register for leddproteser var også invitert denne gang, og Ove Furnes ga to foredrag med svært interessante tall og vurderinger vedrørende TKA med og uten patellakomponent. Det ble ikke vist noen sikker forskjell mellom de to gruppene med hensyn til smerter og funksjon. Det viste en noe høyere infeksjonsfrekvens hos de med patellakomponent. De litt nyere protesetypene som er gunstig utformet med hensyn til PF leddet viste noe bedre resultater med hensyn til smerter. Etter en fruktbar diskusjon der det blant annet var stor enighet om at patellakomponent svært sjeldent er nødvendig, gikk vi over til temaet fast track kirurgi, en av tidens trender. Odd Warholm ga oss mange gode råd og erfaringer når det gjelder rehabilitering i forbindelse med denne behandlingsformen. Asbjørn Hjall la frem et interessant studie fra Bærum angående LIA (lokal infiltrasjonsanalgesi) versus epidural hos kneprotesepasienter som skal utskrives relativt raskt. De viste i denne studien at LIA er en god smertebehandling ved innsetting av kneproteser, og det Foto: Audun Tjomsland muliggjør en vesentlig raskere mobilisering og enklere rehabilitering av disse pasientene. Dette stemmer godt overens med både min og flere andre kollegaers kliniske erfaringer når det gjelder LIA til både kne-og hoftepasienter. Kjetil Nerhus og Stig Heier holdt hvert sitt foredag fra et stort LCS-materiale som innkluderte 300 pasienter operert ved Martina Hansens Hospital fra 1994 til Det ble i dette materialet funnet bedring av ROM og symptomer helt opp til 2 år postoperativt. Det viste også høyere pasienttilfredshet og høyere score på flere av de vanligste scoringsområdene. Slike materialer er svært viktig å få presentert siden leddregisteret vårt ikke gir opplysninger om tilsvarende data. Beverland fulgte opp med å presentere et lignende studie fra Belfast på 600 pasienter som ble fulgt i 10 år. Han konkluderte med at det er 16 ganger større sjanse for å få et godt resultat enn et dårlig etter en TKA. 6,6 % av hans pasienter var ikke helt fornøyd med sin kneprotese, og han antydet at det var flertall av yngre kvinner i denne gruppen. 3,7 % av hans pasienter trengte reoperasjoner av forskjellige grunner, - kun 0,33 % grunnet spinout. 11 av 600 pasienten hadde blitt behandlet med mobilisering i narkose i den postoperative fase for å forbedre ROM. Han så at preoperativ pasientinformasjon og undervisning, samt justering av pasientens forventningsnivå, var særlig viktig. Dette sammen med kirurgens kompetanse og erfaring var svært betydningsfulle faktorer for bedrede resultater. Fredag morgen startet den ærefulle gjesteforeleser Karl Hamerlynck sin forelesning med Propioception and neuromuskular control in knee joint stability. Etter denne forelesningen forstod vi alle at vi kunne være ganske så glade og fornøye over i hele tatt å kunne bevege oss på to ben i vannrett forflytning over teppelagte flate gulv. En god kopp kaffe passet oss svært godt etter dette, samtidig som vi tok de nye meget velutformede instrumentene (High Performens) til LCS protesen i nærmere øyensyn. Den siste seansen på dagen ble ledet av Ola Gjøra. Det ble lagt frem forskjellige kasuistikker hvor det ikke var helt åpenbart hvordan man skulle gå frem. Dette bidrog til en engasjerende og lærerik diskusjon i salen og kan med fordel videreføres i de neste høyst ønskede brukermøtene. Vi takker OrtoMedic, Odd Warholm, og ikke minst fakultetet for et særdeles lærerikt og hyggelig brukermøte. Med vennlig hilsen Overlege Tor Ø. Rundén, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen. 7

8 SRS- Scolioses Research Society San Antonio Texas USA, september 2009 SRS - Scolioses Research Society; bare navnet fremkaller respekt i ryggdeformitets miljøer. Fra begynnelsen av var det et rent amerikansk møte. Etterhvert har dette utviklet seg til å bli et av de beste internasjonale ryggmøter. Årets møte ble arrangert i San Antonio, Texas, USA. Midt i San Antonio ligger det berømte Alamo hvor David Crockett møtte sin skjebne. For oss europeere representerer møtet en litt spesiell setting hvor industrien er tvunget inn på de anonyme bakrom, uten annen mulighet for å vise sine produkter enn det de kan lure seg til. Finansieringen av møtet er fortsatt overlatt til industrien, hvis eneste belønning er om de blir normert som sølv gull eller platina Contributor. På tross av dette kaller møtet seg Non-dependant on the industry! Et fantastisk sammensatt program, hvor hvert foredrag varte 6 minutter og hvor brøkdelen av et sekund viste foredragsholderens disclosures of contribution from the industry. Det var ikke mulig å oppfatte hva som sto der. Som navnet på foreningen antyder, er dette et rent ryggdeformitets møte som kanskje blant ortopedene i Norge har et noe begrenset publikum. Alamo hvor David Crockett møtte sin skjebne. Dr. Acke Ohlin, Sverige, artikkelforfatteren Dr. Roger Sørensen, Rikshospitalet, Henrik Forsberg, OrtoMedic, Dr. Torsten Brauer, Rikshospitalet og Dr. Andreas Seip, Haukeland Universitetssykehus. Nye trender innen skoliose og kyfose behandling som direkte vertebral rotasjon (DVR) og osteotomier/ radikale reseksjoner er de fremste temaer som fremlegges. Basalforskning på bentilhelning er fortsatt et hett tema hvor de dyreeksprimentelle foredrag mer og mer erstattes av klinisk forskning. Det viser at BMP blir en økende konstnadsfaktor, som vil drive prisen på vår kirurgi i været i tillegg til prisen på implantatene. Bensubstitutter er en annen faktor som bidrar i samme retning. Det er tydelig at denne trenden vil forflytte seg til Skandinavia/ Norge. The Harrington lecturer, John P. Kostuik, adresserte lumbo pelvis fiksasjon på en omfattende måte. Det er åpenbart at en god del av pseudoartrosene på dette nivå kunne vært unngått med større grundighet på dette felt. (Galvestone teknikk med skruer eller staver og større aggressivitet med hensyn til interkorporal fiksasjon L5-S1). Fra Norge deltok overlege Andreas Seip, Haukeland Universitetssykehus, overlege Torsten Brauer, Rikshospitalet og undertegnede. Det offisielle sosiale program inkluderte rodeo/ hesteshow og barbeque the Texan Way. For oss nordmenn en stor opplevelse og meget amerikansk. Det er tydelig at vi befant oss midt i Bush- Country. En stor opplevelse som vi ser tilbake på med glede. Overlege Roger Sørensen- Rikshospitalet 8

9 Tracheostomier fra Arcadia Medical Nyhet i Norge! Arcadia Medical Tracheostomier. Silikon-tracheostomier fra USA. Neonatal, Pediatric samt Adult. Cuff, Cuffless og CTS (Close To Shaft). Custom made. Mykere tipp (softtipp) enn tilsvarende på markedet Cuffen er mer sentrert enn tilsvarende på markedet. MRI-Kompatibel. Kontakt: Örjan Lindroth, orjan Videre satsning på E-handel Regjeringen har gjennom Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), ansvaret for å legge til rette utvekslingsplattformen for elektroniske innkjøp i offentlig sektor. Hovedfokus er å effektivisere offentlige anbuds- og anskaffelsesprosesser i stat og kommune. For å realisere dette er det opprettet en elektronisk markedsplass som er en sentral for utveksling av elektroniske transaksjoner mellom det offentlige og leverandørene. IBX valgt som leverandør for de neste årene Etter en omfattende anbudsprosess ble til slutt IBX tildelt leverandørkontrakten for utvikling og drift av den offentlige ehandels plattformen de neste årene. Den nye avtalen er inngått mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) og IBX. Arbeidet med utvikling av neste generasjon av handelsplattformen, EHP II, vil føre arbeidet med elektronisk handel i Norge et langt skritt framover. Den nye løsningen blir bedre og inkluderer dessuten ett enkelt system for bestilling, noe som gjør plattformen mer tilpasset selv de minste kommunene. I tillegg får leverandørene til offentlig sektor ny funksjonalitet for å tilgjengeliggjøre sine varer og tjenester på Ehandel.no. Den nye avtalen med IBX innebærer at alle brukerne vil få tilgang til bedre funksjonalitet, lavere priser og enklere tilgang enn tidligere. Avtalen mellom DIFI og IBX har en varighet er fire år, med mulighet til forlengelse i fire år til. Den forventede verdien av avtalen er på millioner kroner over 8 år og blir hovedsakelig brukerfinansiert. Ehandel i Norge Norge ligger allerede langt framme når det gjelder offentlig elektronisk innkjøp og med denne satsingen vil alle offentlige virksomheter ha muligheten til å forenkle og effektivisere innkjøpsprosessene. Ved å ta i bruk e-handel kan innkjøperne redusere tidsbruk gjennom enklere og mer effektive og rutiner, redusere feil og avvik på bestilling og faktura, og sikre sporbarhet og kontroll gjennom dokumenterte og transparente prosesser. Kilde: Doffin.no 9

10 Ny avdeling i OrtoMedic OrtoMedic har overtatt hele agenturet for Leica Microsystems i Norge OrtoMedic As overtok agenturet fra OneMed på Leica mikroskoper i Norge fra 1. desember i år. OrtoMedic har tidligere hatt agenturet for Leica operasjonsmikroskop og vil med denne overtagelsen ha ansvaret for Leica Microsystems komplette sortiment. Alt garantiansvar for Leica produkter er overtatt av OrtoMedic. Alle de ansatte som har jobbet med Leica i OneMed er i dag ansatt hos OrtoMedic. All Leica kompetanse og serviceapparat er med dette samlet på ett sted, noe som vil styrke Leica sin posisjon i markedet og gi grunnlag for solid support og servicekapasitet. Leica Microsystems Leica Microsystems er en ledende produsent for innovative avanserte optiske systemer for analyse av mikrostrukturer. Leica Microsystems er en av markedslederne innen feltene mikroskopi, konfokallasermikroskop, software, prøvepreparering og operasjonsmikroskoper. Leica Microsystems er et multinasjonalt selskap med hovedkontor i Wetzlar, Tyskland og har 11 produksjonsfasiliteter i 8 land. OrtoMedic fører Leica Microsystems sine produkter i Norge. Avdelingen består av 5 personer med lang erfaring. Mikroskoper og stereo-mikroskoper Det store produktspekteret dekker alle applikasjoner. Salg Lars Narvhus har arbeidet med produktene siden Produktspesialist for prøvepreparering for histologi og elektronmikroskop, i tillegg stereomikroskoper og mikroskoper. Trond Wahl har arbeidet med produktene siden Han er produktspesialist for mikroskoper og stereomikroskoper. Service Serviceingeniør Bård Arne Pedersen har arbeidet med produktene fra Serviceingeniør Bjørn Tore Orderud har arbeidet med produktene fra Innkjøp Ellen Hauge har arbeidet med produktene fra 1969 og har i dag ansvar for innkjøp og logistikk. 10

11 Våre nye medarbeidere i avdeling Mikroskopi: Bård Arne Pedersen, Ellen Hauge, Bjørn Tore Orderud, Trond Wahl og Lars Narvhus. Prøvepreparering Utstyr for prøvepreparering for elektronmikroskop. Leica mikroskoper Novocastra Kvalitets imunreagens Operasjonsmikroskoper Operasjonsmikroskoper for alle spesialiteter. Firmaet ble grunnlagt i 1869 av Ernst Leitz i Tyskland. Prøvepreparering Utstyr for prøvepreparering for histologi. I 1990 ble firmaene Leitz, Wild, Jung, Reicher og Cambridge Intruments slått sammen og Leica Microsystems ble opprettet. 11

12 AtrhroVR artroskopisimulator ArthroVR er en simulator som gir mulighet for artroskopiøvelser på knær og skuldre i et kontrollert, stressfritt miljø ved hjelp av virituell virkelighet. Simulert kamera, lyskilde og instrumenter bidrar til bedre ferdigheter. Moduler sørger for flere vanskelighetsgrader og gir bred erfaring på kort tid. Konfigurerbare nøkkelindikatorer gir mulighet for ferdighetsevaluering ArthroVR inneholder realistiske anatomiske modeller som omfatter både sunne ledd og et utvalg patologiske tilfeller godkjent av eksperter i artroskopi og anatomi. Sensorer registrerer arbeidsposisjonen (sideliggende/beachchair) i modellene og etterjusterer systemet i samsvar med denne. I likhet med virkelig artroskopisk verktøy kan kameraet og lyskilden dreies uavhengig av hverandre, og bidrar til å øke kunnskapen om betjening av artroskopiskt utstyr. Instrumenter som likner virkelige kirurgiske instrumenter føres inn i anatomien på modellen og vises som virkelige instrumenter korntang, artroskopisk power shaver, eller en L-formet sonde med laser lengdemerker. Moduler for videre opplæring ArthroVR s treningsmoduler dekker mange ferdighetsnivåer, fra grunnleggende instrumenthåndtering og diagnostikk til komplekse kirurgiske prosedyrer. Hver modul kan justeres til forskjellige vanskelighetsnivåer (grunnleggende, mellomnivå og ekspertnivå). Opplæringsmoduler omfatter: Grunnleggende ferdigheter. Øvelser i å holde instrumentene på en ergonomisk riktig måte, utvikling av ferdigheter i kamerabehandling, optisk og trianguleringsferdigheter. Skulder artroskopi som gir studentene mulighet til å lære riktig eksplorasjon av glenohumeralleddet og subakromialrommet, identifisering av de forskjellige patologier og behandling av disse. Det er også mulighet for opplæring i kirurgisk reparasjonspraksis: free body removal ; mikrofrakturer; instabilitet; roterende mansjettreparasjon (RCR); og artroskopisk subakromial dekompresjon (ASD). Kneartroskopi, hvor studenter lærer å eksplorere leddet, utføre riktig diagnostikk i de forskjellige patologiene og velge femoral- og tibialtunneller for anteriorkorsbånd repa- rasjoner. Kirurgisk reparasjonspraksis er også tilgjengelig; free body removal ; menisektomi; mikrofrakturering og reparasjon av anteriorkors- bånd (ACL). Artroskopiopplæring - virtuell virkelighet ArthroVR er et opplæringsverktøy som kombinerer virtuell virkelighet med dataassistert opplæringsteknikker for å simulere viktige aspekter i artroskopisk kirurgi. ArthroVR er det ideelle supplement til tradisjonelle opplæringsteknikker. Systemet bidrar til å perfeksjonere grunnleggende ferdigheter, reduserer opplæringstider og forbedrer opplæringskurven i komplekse kirurgiteknikker betydelig. 12

13 MedPor med Titan Max Større maskevidde og forlengelser i den nye MEDPOR TITAN MAX Orbital Floor and Wall implantat (OFW) gir kirurgen et førsteklasses alternativ til andre reparasjonsmaterialer for store brudd på orbitalgulvet og/eller kombinert brudd i orbitalgulvet og veggen. MEDPOR TITAN MAX (OFW) har de samme funksjoner som MEDPOR TITAN OFW men har større maskevidde i plater og forlengelser. Både den nye MEDPOR TITAN MAX (OFW) og den originale MEDPOR TITAN (OFW) implantater er store nok til å dekke orbitalgulvet og medialveggen. Anterior og medial titanplater som strekker ut fra MEDPOR TITAN rammeverket gir mulighet for fiksering av skruer på innsiden eller utsiden av orbita ved å bøye disse over orbitakanten og/eller nesebenet. Skruehullene passer til de fleste vanlige titanskruene fra 1,0 mm til 1,5 mm. Titannettet i implantatet er røntgentett. Implantatet vil være synlig på røntgen- eller CT-bilder for postoperativ evaluering, slik at kirurgen kan vurdere nøyaktigheten av implantatets plassering. MEDPOR plater brukes til gjenoppbygging av orbitalgulv og andre kraniofaciale områder. MEDPOR Biomaterial Sheets gir kirurgen utmerkede muligheter for gjenoppbygging av orbitalgulv og vegg. Disse sterile implantatene er pakket hver for seg og leveres fra lager slik at man slipper å bruke både tid og penger på transplantasjon. MEDPOR Sheets leveres i forskjellige størrelser og i tykkelser fra 0,25 mm til 3 mm. Første ArthroVR- bruker i Norge Sørlandet Sykehus HF, Arendal, er det første sykehuset i Norge som disponerer en ArthroVR maskin. Ved sykehuset brukes ArthroVR simulering som en integrert del av opplæringen for assistentlegene. Dr. Aleksander Høie, Sørlandet Sykehus HF, Arendal, Thormod Dønås, OrtoMedic og Roger Hall, Manager, customer support, Immersion. 13

14 Høstmøtet ØNH Grand Hotel Oslo, oktober 2009 Demonstrasjon av Strobo 21 LED fra Atmos Medizintechnik. På vår utstilling under Høstmøtet for ØNH spesialister kunne vi vise frem bl.a. utstyr for vertigo utredning fra Interacoustics og utstyr for endoskopi og stroboskopi fra Atmos. Dr. Solveig Nilsson Fossan, Kirkenes Sykehus, i samtale med Bjørn M. Tomterstad, OrtoMedic. For mer produktinformasjon, kontakt: Avdelingssjef Morten Hansen, OrtoMedic eller VF 405 Firewire Video Frenzel og VN 415 /VO 425 Firewire Vestibular analyse VF 405 Firewire Video Frenzel VF405monocular (ett kamera) basic VF405binocular (to kameraer) basic VF405monocular extended VF405binocular extended Forskjell på basic og extended versjon: Med extended versjon kan man ta opp undersøkelsen og se på den etterpå, samt lagre. Utføres med fotpedal. VN415 Firewire Vestibular analyse VN415 monocular (1 kamera) sett Firewire Video Nystagmography VN415 binocular (2 kameraer) sett Firewire Video Nystagmography Tester Spontan Nystagmus Dix-Hallpike Kalorisk Positional test VO425 Firerwire Vestibular & Oculomotor analyse VO425 monocular (1 kamera) sett Firewire Video Nystagmography VO425 binocular ( 2 kameraer) sett Firewire Video Nystagmography Tester Spontan Nystagmus Dix-Hallpike Kalorisk Positional test Gaze Smooth Pursuit Saccade Optokinetic Med VN415 og VO425 kan følgende tester gjøres i tillegg med roterende stol: Sinusoidal Pendular test Step Rotation test 14

15 Atmos endoskopi- og stroboskopisystem med LED lyskilde Ny bok om ansiktstraumatologi Vi har sakset teksten fra informasjonen på boken. Ansiktstraumatologi Metodebok i skadebehandling Oslo universitetssykehus, Ullevål er traumesenter for Helseregion Sør-Øst, som har en samlet befolkning på 2,6 millioner. Alvorlige skader henvises til Ullevål. Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling har en viktig funksjon i undersøkelse og behandling av pasienter med ansiktsskader. Mange av pasientene har også skader i andre organsystemer (multitraumer). Ansiktstraumatologi presenterer noen av de viktigste metodene i undersøkelse, operativ behandling og postoperativ omsorg. Videre er organisering av behandlingstilbudet, denne spesialbehandlingens plass i helsevesenet, pasientrettigheter og regler for skadebedømmelse omtalt. Boken er utformet som en standard for Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling. Hanoa Moen Skjelbred Rolf Hanoa Oddvar Moen Per Skjelbred Ansiktstraumatologi Traumemottak ved andre sykehus. Boken kan være til hjelp ved andre kirurgiske avdelinger som mottar pasienter med multitraumer og skader i ansikt, hode og hals. Leger på legevakter, øyeleger, øre nese halsleger og tannleger vil finne retningslinjer. Anestesi-, operasjons- og intensivsykepleiere får relevant informasjon om metoder. Fakta og oversikt. Teksten er kortfattet, delvis oppramsende, med mange ordforklaringer og interne henvisninger. Stikkordregisteret gjør det lett å finne frem. Hvert kapittel har henvisninger til anbefalt litteratur. Fotografier, tegninger og CT-bilder forankrer fremstillingen i den kliniske hverdag. Redaktørene er Rolf Hanoa, overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Oddvar Moen, seksjonsoverlege ved Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling, og Per Skjelbred, professor og avdelingsoverlege samme sted. En rekke kolleger er medforfattere. Ansiktstraumatologi ISBN ,!7II2E5-aahfde! METODEBOK I SKADEBEHANDLING Ansiktstraumatologi Metodebok i skadebehandling Oslo universitetssykehus, Ullevål er traumesenter for Helseregion Sør-Øst, som har en samlet befolkning på 2,6 millioner. Alvorlige skader henvises til Ullevål. Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling har en viktig funksjon i undersøkelse og behandling av pasienter med ansiktsskader. Mange av pasientene har også skader i andre organsystemer (multitraumer). Ansiktstraumatologi presenterer noen av de viktigste metodene i undersøkelse, operativ behandling og postoperativ omsorg. Videre er organisering av behandlingstilbudet, denne spesialbehandlingens plass i helsevesenet, pasientrettigheter og regler for skadebedømmelse omtalt. Boken er utformet som en standard for Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling. Traumemottak ved andre sykehus. Boken kan være til hjelp ved andre kirurgiske avdelinger som mottar pasienter med multitraumer og skader i ansikt, hode og hals. Leger på legevakter, øyeleger, øre nese hals-leger og tannleger vil finne retningslinjer. Anestesi-, operasjonsog intensivsykepleiere får relevant informasjon om metoder. Atmos Strobo 21 LED Servicefri LED lyskilde Bedre lys enn halogen timers levetid på pære Enkelt i bruk Meget bra bildekvalitet Fakta og oversikt Teksten er kortfattet, delvis oppramsende, med mange ordforklaringer og interne henvisninger. Stikkordregisteret gjør det lett å finne frem. Hvert kapittel har henvisninger til anbefalt litteratur. Fotografier, tegninger og CT-bilder forankrer fremstillingen i den kliniske hverdag. Redaktørene er Rolf Hanoa, overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Oddvar Moen, seksjonsoverlege ved Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling, og Per Skjelbred, professor og avdelingsoverlege samme sted. En rekke kolleger er medforfattere. 15

16 Vi takker for hyggelig forbindelse i året som gikk og ønsker alle våre lesere en GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! Beste hilsner fra alle oss i OrtoMedic! Istedet for det personlige julekortet vårt, velger vi i år å gi en pengegave til FRELSESARMEEN og deres arbeid for nødstilte! Adm.dir. Utgiver: OrtoMedic AS Tlf: Faks: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postboks 317, 1326 Lysaker. E-post: - Redaktør: Kjell Thygesen. Trykk: Nordberg Trykk AS Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret Informasjon fra OrtoMedic AS September 2009 - Nr. 69-21. årgang Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret OrtoMedia feirer 20 år! Innhold OrtoMedia jubilerer, 1989-2009 2 Møt oss på Ortopedisk Høstmøte

Detaljer

Nytt agentur: DePuy Spine!

Nytt agentur: DePuy Spine! Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2008 - Nr. 67-20. årgang Nytt agentur: DePuy Spine! Innhold Nytt agentur: DePuy Spine! 2-3 Norsk ortopedisk høstmøte 2008 4 Charnley stipendet 2008 5 Storefjellseminaret

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna informasjon fra ortomedic as September 2010 - nr. 72-22. årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter

Detaljer

Corail hofteproteser

Corail hofteproteser Informasjon fra OrtoMedic AS September 2005 - Nr. 57-17. årgang Corail hofteproteser - en suksess som fortsetter Neste år er det 20 år siden den første Corailprotesen ble satt inn i Frankrike. Dette vil

Detaljer

CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll

CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2005 - Nr. 58-17. årgang CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll Computer-Assisted-Surgery eller CAS som det blir forkortet, har gjort sitt

Detaljer

DVR - distal volar radius plate

DVR - distal volar radius plate Informasjon fra OrtoMedic AS September 2008 - Nr. 66-20. årgang Hand Innovations DVR - distal volar radius plate Innhold Hand Innovations 2-3 DVR - distralvolar radius plate 2 S3 - Spatial Subchondral

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang LCS 30 år! 1977-2007 Innhold LCS 30 år! 1977-2007, Dublin 2-5 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA 6-7 1. kurs for viderekomne

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 24. årgang VIGNETTEKST ORTPMEDIC HOFTE- OG KNEMØTE Ortomedic hofte- og knemøte Holmen Fjordhotell 6. - 8. juni 2012 ortomedic hadde valgt et flott

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2004 - Nr. 54-16. årgang Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Klokken 10.45 den 23. mars 2004 gikk Charnleyprotesen inn i en

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

Ogee i omvendt hybrid

Ogee i omvendt hybrid Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2002 - Nr. 48-14. årgang Thanks a million! Charnley protesen 40 år Iår feirer Charnley protesen sitt 40 års jubileum. Sir John Charnley var, som de fleste vet en pioner

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG BERGEN 20.-22. mai EIKREM 70 ÅR Harald Eikrem En hedersmann fyller 70 år Skal eg peike slik då, sier Harald Eikrem og rettar stolt fingeren

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når:

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2002 - Nr. 49-14. årgang Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: «Symptomene ikke bedres ved konservativ behandling av typen fysioterapi og / eller NSAIDs»

Detaljer

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11 Informasjon fra OrtoMedic AS September 2007 - Nr. 63-19. årgang Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

CAS-teknikk på hofteog kneproteser Computerassistert kirurgi eller CAS (Computerassisted

CAS-teknikk på hofteog kneproteser Computerassistert kirurgi eller CAS (Computerassisted Informasjon fra OrtoMedic AS April 2005 - Nr. 56-17. årgang CAS-teknikk på hofteog kneproteser Computerassistert kirurgi eller CAS (Computerassisted Surgery), som det ofte blir forkortet, er kommet for

Detaljer

Corail 15 års jubileum på Club Med II

Corail 15 års jubileum på Club Med II Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2001 - Nr. 46-13. årgang Corail 15 års jubileum på Club Med II Siden starten i 1986 er det satt inn over 100.000 Corail proteser over hele verden. I Norge er det satt

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold 11. Praktiske Charnley hoftekurs 2-3 Corail hofteprotese 4 nsflos vårseminar 5 British Hip Society (BHS) 2009 6 C-stem 2 års RSa resultat

Detaljer

Svimmelhet er spennende

Svimmelhet er spennende Informasjon fra OrtoMedic AS Mars 2002 - Nr. 47-14. årgang Svimmelhet er spennende Vertigo Workshop 1 ble arrangert 1. - 2. februar i år av OrtoMedic AS, sammen med Ø-N-H lege Thor A. Johannessen. Dette

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

CEMVAC. sementblandesystem. OrtoMedic AS har fra 1. august i år

CEMVAC. sementblandesystem. OrtoMedic AS har fra 1. august i år Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2000 - Nr. 44-12. årgang CEMVAC sementblandesystem OrtoMedic AS har fra 1. august i år overtatt salg og markedsføring av CemVac produktene i Norge. Dette som en følge

Detaljer

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2003 Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret side 14 Fremtidens behandlingsmetoder side 18 KIRURGEN UTGIVER Norsk Kirurgisk Forening

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2006 årgang 11 God Påske NORSK ORTOPEDISK FORENING 2006 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus Tlf: 22

Detaljer