Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012"

Transkript

1 Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

2 2

3 Rapport etter innsetting av kneprotese Rapport bygger på resultater fra 59 pasientopphold. Den starter med en opptelling av alder, kjønn og sykehus. Deretter følger resultatet av testene. Det er ikke delt på hel- og halvproteser fordi det er få halvproteser. Alle har ikke tatt alle tester. Derfor skiller det litt på antallet på de forskjellige testene Dataene er sortert på: -gjennomsnitt etter kjønn -gjennomsnitt etter alder -gjennomsnitt sykehus Søyler gjennomsnitt kjønn har rosa farge. Søyler gjennomsnitt alder har lilla farge. Søyler gjennomsnitt sykehus har blå farge. Søyler forbedring i % har orange farge. Diagrammene der alle pasientene som har tatt den aktuelle testen er med, har svart bakgrunn. Der det ikke er noen søyle på disse diagrammene har svaret vært 0. Bakke, 2013,04,09 Ibl 3

4 Fordi enkelte sykehus har så få pasienter, har dataene blitt sortert på Sykehuset Østfold, avd. Moss, Sykehuset Telemark HF, klinikk Rjukan, Aleris og resten har kommet under andre sykehus. 4

5 5

6 Forklaring til testene Timed Up & Go (TUG) Testen måler tiden (i sekunder) det tar for en person å reise seg fra en vanlig stol med armlener (setehøyde ca. 46cm), gå 3 meter, snu og gå tilbake til stolen og sette seg igjen. VAS Mål for smerte skala fra 0 100mm, hvor 0 er ingen smerte. Aktiv fleksjon Mål på hvor mye bøy pasienten har på kneet målt sittende. Passiv fleksjon Mål på hvor mye bøy pasienten har på kneet når han/hun får hjelp til å bøye det. Målt sittende. Aktiv ekstensjon Mål på hvor mye pasienten kan strekke kneet. Målt i sittende. Passiv ekstensjon Mål på hvor mye pasienten kan strekke kneet når han/hun får hjelp til det. Målt i liggende. Kne og legg Omfang av kne, målt over kneleddet, og legg, målt 15 cm kaudalt fra kneledd. Målt ved ankomst og avreise. 6

7 TUG testresultater alle pasienter som tok testen både ved ankomst og avreise. 7

8 8

9 9

10 10

11 VAS i ro 55 pasienter har svart ved ankomst og avreise, 21 menn og 34 kvinner. Der det ikke er noen søyle har pasienten svart 0 altså ingen smerte. 11

12 12

13 13

14 14

15 VAS i aktivitet 51 pasienter som har svart ved ankomst og avreise,- 20 menn og 31 kvinner. Der det ikke er noen søyle har pasienten svart 0 altså ingen smerte. 15

16 16

17 17

18 18

19 Aktiv fleksjon. 58 pasienter har gjennomført testen ved ankomst og avreise,- 22 menn og 36 kvinner. 19

20 20

21 21

22 22

23 Passiv fleksjon alle pasienter som har tatt testen ved ankomst og avreise. 58 pasienter i alt,- 22 menn og 36 kvinner. 23

24 24

25 25

26 26

27 Aktiv ekstensjonsdefisit. 59 pasienter gjennomførte testen ved ankomst og 58 ved avreise. 27

28 28

29 29

30 Passiv ekstensjonsdefisit. Mål på hvor mange grader som mangler for å kunne strekke kneet helt ut når man får hjelp til å strekke det. 58 pasienter gjennomførte testen ved ankomst og avreise,- 22 menn og 36 kvinner. 30

31 31

32 32

33 Omkrets kne ved ankomst og avreise. 54 pasienter ble målt,- 21 menn og 33 kvinner. 33

34 34

35 35

36 36

37 Omkrets legg målt ved ankomst og avreise. 56 pasienter ble målt,- 21 menn og 35 kvinner. 37

38 38

39 39

40 40

41 Faggruppe ortopedi bestående av; Merete Torp, sykepleier Kent Mikalsen og Sjaak Filius, fysioterapeut Anna Apelman, fysioterapeut og fagleder har sammen med; Ola Åhlund, ortoped, gjennomgått rapporten og rehabiliteringstilbudet for kneproteseopererte. Kommentarer til Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012: Faggruppen mener at de tester vi gjør er klinisk og faglig viktige og forsvarlige for målgruppa. Det er viktig å få et bilde på hvordan pasienten har det smertemessig etter en kneoperasjon og da bruker vi VAS. Det oppleves både av fysioterapeuter og sykepleiere at det er vanskelig å måle smerte og at pasientene oppgir og uttrykker smerte forskjellig. Det å skalere sin smerte er fremmende for mange pasienter. Ikke sjelden skaleres en smerte opp mot mm (verst tenkbar smerte = 100mm) etter en kneoperasjon. I praksis ser vi at det er mange pasienter som ikke får et tilstrekkelig opplegg for smertelindring med seg fra sykehusene. De settes ofte opp til lege hos oss for å få bedre smertelindring. Det ordineres da intensivert morfinbehandling i 14 dager. Dette har god effekt på postoperativ smerte, etter vår erfaring. Erfaringsmessig ser vi at pasientene har det bedre med smerter og andre postoperative plager (kvalme, obstipasjon med mer) i løpet av få dager. I tillegg til anamnese inkluderer den fysioterapeutiske vurderingen på Bakke; Funksjonelle test som TUG og trappetest. Disse sier noe om pasientens gange, balanse og funksjon generelt og hvordan han/hun bruker nyoperert ben og ganghjelpemidler. Undersøkelse av operert kne, bevegelighet, muskelfunksjon, hevelse, inspeksjon. Fysioterapeuter i Faggruppen anser at de tester vi bruker i vurderingen av kneopererte pasienter er tilstrekklige og bidrar til et bra og trygt bilde av den enkelte pasient. Testene og resultatene bidrar og til en bra dokumentasjon av rehabiliteringen og gir en komplett Epikrise. Dette er en forutsetning for videre kommunikasjon og samhandling med andre aktører i helsetjenesten. Videre er tester og resultater viktige for pasienten selv og i samhandling og veileding med helsearbeidere. Vi har god erfaring med å bruke objektive resultat i en samtale med pasienten, spesielt ved avsluttende samtaler og i veiledning i rehabiliteringen videre. Bakke bruker et generelt pasient evalueringsskjema som alle pasienter oppfordres til å bruke ved avreise. Dette skjema er utarbeidet sentralt og baserer seg på Margaret Grotle`s kartleggingsisntrument Re-opp. Re-opp er utarbeidet for å kartlegge pasientopplevelser ved Reumatologisk rehabilitering i rehabiliteringsinstutisjoner og sykehus. Faggruppe ortopedi anser at dette generiske instrumentet er godt nok for å evaluere rehabiliteringstiltaket på gruppenivå. Resultat utfra Rambøl-rapporten viser at pasientene ønsker mer hjelp med veien videre etter avreise. Dette har vi tatt til oss og har inkludert temaet i undervisning med Sykepleiere for eksempel. 41

42 Videre forbedringsarbeid etter konklusjonen: Vi ønsker å tilføre en parameter i rapporten til neste år: Antall pasienter som settes opp til Legekonsultasjon pga manglende smertelindring. Hypotesen er at vi kan få en oversikt på omfanget av behov for bedre medisinering postoperativt. Vi skal forbedre metoder som vi bruker ved vurdering og dokumentasjon i journal. Vi skal bruke et instrument som fanger funksjon i ADL og som kan sikre at vi jobber med det som kan være hindringer for pasienten i et videre perspektiv samt at vi jobber med pasientens målsetting nå og fremover. Vi vil presentere data som gjeller bevegelsesutslag og muskelfunksjon på en annen måte. Vi vil bruke ROM (range of movement) aktivt og passivt eks AROM

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet.

Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet. Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet. Et prosjekt for reduksjon av muskel og skjelettplager og sykemeldinger i 6 utvalgte barnehager i Fredrikstad kommune. Oppdragsgiver: Fredrikstad

Detaljer

Til deg som har fått kneprotese

Til deg som har fått kneprotese Til deg som har fått kneprotese SØ-109117 3 Innhold Aktivitet etter operasjon Aktivitet etter operasjon 4 5 6 9 10 Hjelpemidler Å gå i trapper Øvelser Trening etter utreise Treningsprogram Det er viktig

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

FORSVARETS VETERANER Brukerundersøkelse

FORSVARETS VETERANER Brukerundersøkelse FORSVARETS VETERANER Brukerundersøkelse FAKTA Innledning Hva mener veteranene? Brukerundersøkelse: For første gang har vi spurt veteranene hva de mener om Forsvarets tjenester. I arbeidet med å få på plass

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Flerkulturelle med nyresvikt

Flerkulturelle med nyresvikt Prosjektrapport Flerkulturelle med nyresvikt L a n d s f o r e n i n g e n f o r N y r e p a s i e n t e r o g T r a n s p l a n t e r t e Trykk: Frogner Grafisk AS Opplag: 1000 F O R O R D Det ble søkt

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG

COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG Mai 2008 Gro Ladegård 1.amanuensis Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap 1 INNLEDNING Formålet med denne undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av arbeidsevnevurdering

Evaluering av arbeidsevnevurdering R Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV Oppfølgingsundersøkelse 2012 Rapport 2012-10 Proba-rapport nr. 2012-10, Prosjekt nr. 11050 ISSN: 1891-8093 HB, SK, LEB, PDS/AG, 05.11.2012 Offentlig Rapport

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Frank Larsen Nasjonalt Senter for telemedisin 2004 1 Sammendrag Rapporten beskriver erfaringer med bruk av elektronisk

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Fafo 2011 ISSN

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen Alle faggruppene jobber i tverrfaglige team, men har særlige ansvarsområder ut fra sin fag-profesjon. Legespesialist:

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en ryggoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Delytelse G1.4: Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud

Detaljer

Funksjonsvurdering på arbeidsplassen, et hjelpemiddel ved spesialvurdering i regi av bedriftshelsetjenesten

Funksjonsvurdering på arbeidsplassen, et hjelpemiddel ved spesialvurdering i regi av bedriftshelsetjenesten Sluttrapport til NHO Arbeidsmiljøfondet Prosjektnr. S-2387: Funksjonsvurdering på arbeidsplassen, et hjelpemiddel ved spesialvurdering i regi av bedriftshelsetjenesten Test av krav og funksjonsskjema i

Detaljer

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols Prosjektrapport En bedre hverdag Opplæring av pårørende til personer med kols Hilde Tretterud Næss, Prosjektleder Glittreklinikken, Februar 2010 Innholdsfortegnelse Forord...i Sammendrag...ii Kap.1. Bakgrunn

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer