rom eiendom årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rom eiendom årsrapport 2013"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport

3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling Miljø 16 Arkitektur 18 Kulturarv 19 Rom for kunst 20 Romkonferansen 21 Elin Børrud 22 Grefsen Stasjon 26 OperaKvarteret 28 Skien Brygge 29 Jessheim 29 Bellevuehagen 29 Kjetil Senneset 30 Gjøvik skysstajon 34 Oslo S 36 Voss 37 Trondheim S 37 Sandvika 37 Geir Isaksen eiendomsutvikling 48 eiendomsforvaltning 62 årsberetning Schweigaards gate 21 og Østbanehallen 44 Quadrum 45 Bergen kontorbygg 45 Paradis 45 Filipstad 46 Lagårdsveien utvikling 46 Munkedamsveien Ragnar Eggen 47 To Tårn 50 Kafé Perrongen 52 Gave- og interiørbutikk 53 Jernbaneverket 54 Montesorriskolen 55 YamYam 56 Roar Sether 57 Miljøtiltak 58 Byggfordeling 59 Våre bygg 60 Ledelsen 64 Styret 65 Styrets beretning 66 Resultatregnskap 70 Balanse 71 5

4 dette er rom Året som gikk Året som gikk Januar - mars april - juni juli - september oktober - desember cityprisen til barcode Juryen mente prosjektet representerer et fremtidsrettet grep der klassiske verdier rundt behandling av byrom, bygninger og arkitektur finner et nytt, kraftfullt og vitalt uttrykk. bellevuehagen påbegynt Oppføringen av totalt 65 leiligheter i sentrum av Fredrikstad. Beboerne vil kunne glede seg over en av områdets beste beliggenheter, i umiddelbar nærhet til Gamlebyen og Glomma. skien brygge et pilotprosjekt Som landets første, ble prosjektet godkjent som pilot for BREEAM Communities, et internasjonalt verktøy i miljøsertifisering av byutviklingsprosjekter. elverum skysstasjon åpnet Prosjektet var et samarbeid mellom Rom, Jernbaneverket, Hedmark Trafikk og Elverum kommune. bergen stasjon 100 år Markering med familiearrangement og rallaropera. Stasjonen er fredet. innflytting på grefsen stasjon De første beboerne flyttet inn i Hus 1 og Hus 2. Totalt omfatter prosjektet boliger. nytt kontorbygg på filipstad Rom inngikk avtale med RS Platou ASA om leie av et nytt kontorbygg like ved den verneverdige Generaldirektørboligen på Filipstad. Bygget vil stå ferdig våren nytt knutepunkt i trondheim Singel purpose-selskapet Trondheim Stasjonssenter AS ble etablert for å utvikle en ny sentralstasjon for tog, buss og båt. Prosjektet omfatter også næringsbygg og leiligheter. ipd pris til rom For tredje år på rad, får Rom prisen for høyeste relative avkastning siste tre år blant samtlige diversifiserte porteføljer i Skandinavia. saga senter ferdigstilt Første byggetrinn på Jessheim består av 120 leiligheter og rundt kvadratmeter næringslokaler. landets første breeam-nor «excellent» Schweigaards gate 23 ble ferdigstilt som landets første BREEAM-NOR «Excellent» næringsbygg. Leietaker er NSB-konsernet. montessori til drammen På Sundland i Drammen åpnet byens første Montessoriskole i ombygde lokaler i Hall C. skien-planen klar Planforslaget for Skien Brygge omfatter boliger, kontor- og servicebygg, og ble formelt oversendt Skien kommune. rom ble kåret til årets gårdeier Reitan Convenience mente Rom hadde «bidratt til vekst gjennom gode forhandlinger av eksisterende butikkportefølje, og i etableringer av nye butikker». utvikling av gjøvik stasjon Singel purpose-selskapet Gjøvik Utvikling AS ble etablert for å utvikle området ved stasjonen. nettbuss-eiendommer til rom Rom kjøpte 19 eiendommer og 25 bygg spredt over hele landet. schweigaards gate 21 Gjensidige Forsikring ASA flytter inn i nabobygget til NSB-konsernet. Bygget er sertifisert BREEAM-NOR «Excellent». østbanehallen tilduket Østbanehallen ble stengt for omfattende renovering og fornyelse. Hallen vil, når den åpner, fremstå i ny drakt under navnet Ø. nytt kontorbygg ved bergen stasjon Bergen kommune vedtok reguleringsplan som åpner for etablering av et nytt kontorbygg på kvm. Blant leietakerne vil være KLP og Konkurransetilsynet. gjøvik skysstasjon åpnet Prosjektet er et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune, Opplandstrafikk, Gjøvik kommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Rom. utvikling av paradis Single purpose-selskapet Paradis Boligutvikling AS ble vedtatt etablert for å utvikle området Paradis i Stavanger. Ny reguleringsplan vil omfatte både boliger og næringseiendom. operakvarteret Både Deloitte-huset og østbygget til DNB ble ferdigstilt. Byggestart for Tårn B med 60 leiligheter. alnabru-tomter solgt Rom inngikk avtale med Posten Norge AS om salg av tomteområder ved Alnabru-terminalen. deloitte-huset solgt Oslo S Utvikling AS solgte Deloitte-huset i OperaKvarteret i Bjørvika til Braathen Eiendom. høyt score i leietakerundersøkelse Rom oppnådde 74 poeng, mot et landsgjennomsnitt på 71. byggestart i operakvarteret Tårn A vil bestå av 85 leiligheter og er forventet ferdigstilt i romkonferansen Politikere, eiendomsutviklere og arkitekter diskuterte temaer knyttet til befolkningsvekst, byutvikling, boligbygging og infrastruktur. utvikling av hokksund sentrum Single purpose-selskapet Hokksund Vest Utvikling AS ble etablert for å utvikle sentrumstomter i Hokksund. 6 7

5 dette er rom Rom Eiendom Vi skal skape bedre byrom der mennesker møtes. Forretningsidé Rom Eiendom AS er et av landets ledende eiendomsselskaper. Selskapet eier og utvikler eiendommer over store deler av landet, hovedsaklig i sentrum av byer og tettsteder, og langs jernbanetraséene. Rom er aktive i alle ledd i verdikjeden, fra prosjektutvikling og bygging til drift og forvaltning. Selskapets eiendomsportefølje spenner fra kontor- og næringslokaler, skolebygg og verksteder, til stasjoner og ulike driftsrelaterte bygg. Rom skal gjennom utvikling og forvaltning av eiendom, skape verdier for eier og samfunn. Rom skal utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt slik at flere velger å reise kollektivt. Rom vil møte den forventede befolkningsveksten i de store byene med å bygge flere boliger og næringsbygg, og tilrettelegge for et bredere servicetilbud. Gjennom selskapets eiendomsportefølje bidrar Rom til å konsentrere byutviklingen rundt kollektivknutepunktene slik at flere kan bruke kollektivtransport og miljøbelastningen reduseres. Rom arbeider aktivt for å bedre butikk- og servicetilbudet på stasjonene og jobber kontinuerlig med å gjøre alle byggene til gode miljøbygg med effektive energiløsninger. Rom-konsernet er heleid av NSB AS, og består av Rom Eiendom AS med tilhørende datterselskaper og Single purpose-selskaper. Rom har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Skien og Trondheim. VERDIER Romslig Offensiv Miljøskapende Administrerende direktør strategi og samfunnskontakt økonomi og administrasjon personal og organisasjon utvikling marked og FORVALTNING drift og vedlikehold 8

6 DETTE ER ROM Verdiutvikling driftsavhengig portefølje Verdiutvikling driftsuavhengig portefølje, ekskl. Oslo S Utvikling Kilde: Akershus Eiendom/Newsec Millioner kroner 6000 Kilde: Akershus Eiendom/Newsec Millioner kroner Verdi av utleide arealer Verdi av utviklings-prosjekter Realiserte tilbakelagte inntekter ansvar Utvikle gode kollektivknutepunkt som bidrar til at flere reiser kollektivt antall eiendommer antall bygg 990 derav stasjoner 330 bygg som er fredet/vernet 345 ansvar ambisjon Energiklasse A og/eller BREEAM-NOR «Excellent» på nye bygg, og energiklasse B ved større rehabiliteringer. Menn 58 % Ansatte: 93 Kvinner 42 % Bygge boliger ved kollektivknutepunktene for å møte den forventede befolkningsveksten Finansielle nøkkeltall, MNOK Noen igangsatte boligprosjekter Antall boliger Totalomsetning Driftsresultat Resultat før skattekostnad Årsresultat Investeringer i egenregi Grefsen Stasjon Jessheim Bjørvika Fredrikstad 350 OperaKvarteret kvadratmeter forvaltningsareal kvadratmeter utviklingspotensial utviklingsprosjekter 100 mnok porteføljeverdi

7 dette er rom Innledning Rom Eiendom i medvind 2013 ble et godt år for Rom på mange områder. Selskapet fikk et overskudd på 280 millioner kroner, et resultat av gode utviklingsprosjekter, høy utleiegrad og reduserte eierkostnader. Utviklingsporteføljen og forvaltningsporteføljen fikk også en meget god verdiutvikling gjennom 2013 med en økning på i overkant av 700 millioner kroner. Rom hadde også stor aktivitet i sine boligprosjekter. Til tross for et fallende marked solgte Rom cirka 200 boliger på Grefsen, Jessheim, OperaKvarteret og Fredrikstad gjennom fjoråret. effektive kollektivknutepunkt I august flyttet Rom inn i nybygde lokaler i Schweigaards gate 23, et bygg som eies av Rom og som var det første næringsbygget i Norge med sertifiseringen BREEAM-NOR «Excellent». Ved selv å være plassert i nærheten av Oslo S, Norges viktigste kollektivknutepunkt, ønsker vi i praksis å vise hvor viktig det er å etablere arbeidsplasser der de ansatte og besøkende kan benytte tog, buss, trikk og bane. Dette bidrar til å redusere antall bilreiser og er en viktig forutsetning for å redusere miljøbelastningen. Transportøkonomisk institutt utarbeidet høsten 2013 en rapport som viser at ved å etablere arbeidsplasser i Bjørvika ved Oslo S, fremfor å spre dem rundt i Oslo, så sparer dette samfunnet for 1,5 millioner bilreiser og tonn klimautslipp pr. år. Som Norges ledende knutepunktsutvikler vil Rom fortsette å planlegge sentral lokalisering av arbeidsplasser, boliger, handel og service der vi er til stede med eiendommer. Dette vil bidra til lavere biltrafikk og reduserte utslipp. I løpet av 2013 igangsatte og ferdigstilte Rom flere knutepunktsporsjekter, blant annet på Elverum, Gjøvik og Notodden. store utviklingsprosjekter Oslo S er Norges viktigste kollektivknutepunkt. Rom ønsker å bygge et helt nytt Oslo S. Planen omfatter blant annet konferansehotell og ikke minst bussterminal, noe som vil gjøre det enklere for passasjerene med overgang mellom buss, tog og bane. I 2013 startet arbeidet med å rehabilitere selve Østbanehallen, der det etter hvert vil komme hyggelige spisesteder og bli et møtepunkt i byen. Blant de største eiendomsutviklingsprosjektene i 2013 var ferdigstillelsen av Schweigaards gate 21 og 23 i Oslo, hvor Gjensidige Forsikring ASA og NSB-konsernet flyttet inn. Rom planlegger også videre utvikling av Schweigaards gate med flere kontorbygg. På Filipstad er det igangsatt bygging av et nytt kontorbygg og barnehage, på Alnabru bygges det et større logistikkbygg og i Bergen er reguleringsplan for nytt kontorbygg på stasjonen godkjent. god forvaltning Rom har en variert og spennende eiendomsportefølje; fra stasjoner, kontorer og hoteller til fjellhaller, parkeringsanlegg og godsterminaler. Utleiegraden var ved utgangen av 2013 på 95 prosent, noe vi er meget godt fornøyd med, hensyntatt en så variert portefølje. Vi var blant de selskapene som scoret høyst når det gjelder leietakertilfredshet i Det viser at vi setter kunden i fokus og at vi hver dag jobber for et godt samarbeid med våre leietakere. Rom fikk også i 2013 tildelt pris for høyeste relative avkastning siste tre år blant samtlige diversifiserte porteføljer i Skandinavia for tredje år på rad ble et år både på godt og vondt for oss som jobber i Rom. Pål Berger, vår administrerende direktør gjennom de siste 11 år, måtte i oktober gi tapt for sykdom. Dette har preget organisasjonen, men vi er takknemlige for alt han har gjort for Rom som selskap og for de ansatte i disse årene. Foto Terje Borud jørn seljelid, Fungerende adm. dir

8 samfunnsoppdraget En av de største utfordringene i årene som kommer er den sterke befolkningsveksten i og rundt Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. For å møte denne utfordringen er det viktig å legge til rette for økt brukt av kollektivtransport. Roms viktigste samfunnsoppdrag er å utvikle gode kollektivknutepunkt med boliger, arbeidsplasser og servicetilbud. Rom eier de aller fleste stasjonene i Norge. Ved å skape gode knutepunkt som bidrar til trygghet og trivsel kan vi få flere til å velge kollektivt, og slik bidra til en mer bærekraftig befolkningsvekst. Samtidig vil Rom øke satsingen på boligbygging i InterCity-triangelet for å dempe boligpresset i Oslo. Det er viktig for Roms virksomhet å komplettere utbyggingen av jernbanens infrastruktur. En god sentrumsutvikling rundt stasjonene vil gi et mer bærekraftig samfunn ved å redusere det samlede transportbehovet. Gode knutepunkter er nødvendig for å gjøre toget til et attraktivt transportmiddel. En offensiv satsing på gode miljøbygg bidrar til at vår eiendomsportefølje blir mer attraktiv i markedet, og at de samlede miljøbelastningene reduseres. Roms visjon er å bygge gode byrom der mennesker møtes. Det betyr at vi legger vekt ikke bare på det enkelte bygg, men også på hvordan bygget bidrar til by- og tettstedsutvikling. Det handler om å utvikle kollektivknutepunkter med stasjoner, bygg og byrom som oppleves trygge, tilgjengelige og attraktive. Hvert døgn passerer mennesker gjennom Oslo S. Inkluderer vi de reisende med buss, trikk og bane på knutepunktet, er antallet For at disse skal ha en god opplevelse på kollektivknutepunktet Oslo S har Rom et nært og godt samarbeid med Kirkens Bymisjon. Gjennom prosjektet «Lønn som fortjent» sysselsetter vi vanskeligstilte mennesker på og omkring Oslo S. I tillegg driver Rom og Kirkens Bymisjon samarbeidsprosjektet «Sporet». Med eget kontor og stillerom møter vi vanskeligstilte med kunnskap og omsorg. Rom har også et eget kunstprosjekt med temporær kunst som bidrar til å gi reisende på Oslo S en kulturopplevelse i hverdagen.

9 samfunnsoppdraget Miljø Miljø Hensynet til miljøet er en av vår tids store utfordringer. Roms viktigste bidrag er utvikling av gode kollektivknutepunkt, og utvikling av boliger, arbeidsplasser og servicetilbud i nærheten av disse. Byggenæringen står for 40 prosent av klimautslippene. Rom skal benytte de mest miljøvennlige løsningene i utvikling, forvaltning og drift av våre eiendommer. Vår ambisjon er at alle nye bygg skal oppnå energiklasse A og/eller BREEAM- NOR «Excellent». Å bygge miljøvennlig innebærer en lavest mulig miljøbelastning under bygging, bruk av bærekraftige materialer, gode inneklimaløsninger med effektiv styring, løsninger som sørger for lavt energi- og vannforbruk, og nærhet til kollektivtilbud. Rom har nylig ferdigstilt landets to første kontorbygg med BREEAM-NOR «Exellent»-sertifisering. Begge ligger i Schweigaards gate og er hovedkontorer for NSB-konsernet og Gjensidige Forsikring ASA. I porteføljen av eldre bygg arbeider Rom kontinuerlig med energi- og miljøtiltak. Foto Terje Borud 16 17

10 samfunnsoppdraget Arkitektur og kulturarv Foto Terje Borud Foto Terje Borud arkitektur Landets jernbanebygg kan leses som en kavalkade over arkitekturhistoriens mange tidsepoker, fra de tidligste byggene på hovedbanen mellom Christiania og Eidsvoll, til nyskapende og prisbelønte miljøbygg som NSBs kompetansesenter i Drammen og NSB-konsernets hovedkontor ved Oslo S. Jernbanearkitekturen favner en rekke stilarter; fra nasjonalromantikken, via jugend, ny-barokk og ny-klassisisme, til funksjonalismen og modernismen, og avspeiler når den enkelte jernbanestrekningen ble bygget ut. NSB har alltid benyttet de fremste blant landets arkitekter og etablerte allerede i 1913 sitt eget arkitektkontor. Kontoret sto bak en imponerende rekke nybygg og ombygninger, svært mange av disse gamle arkitekturperlene er bevart. NSBs arkitektkontor eksisterte helt frem til år 2000, da det ble videreført i det frittstående Linje Arkitektur AS. kulturarv Rom forvalter en mangfoldig kulturarv. Våre bygninger spenner fra større lokstaller og verkstedbygg via de mange velkjente stasjonsbygningene, til mindre godshus og priveter. Omkring 345 av våre bygg er underlagt fredning eller annet kulturminnevern. Disse bygningene og deres lokalisering er en verdifull formidler av landets samfunnshistorie. Rom forvalter denne verdien gjennom å forene den opprinnelige arkitekturen med moderne bruk. I de mange knutepunktene som vokser frem i og rundt byene utvikler vi moderne, bærekraftig arkitektur side om side med historisk jernbanearkitektur. På denne måten bidrar Rom til å ivareta en viktig del av vår felles kulturelle identitet

11 samfunnsoppdraget Romkonferansen 2013 Konferansesalen var fullsatt da Romkonferansen ble arrangert for fjerde gang i oktober. Innen 2030 vil landets befolkning passere seks millioner. Befolknings - veksten vil kreve økt boligbygging, en mer miljøvennlig byutvikling og bedre infrastruktur. De største byene vil få det største presset, men er de klare til å møte utfordringene? På Romkonferansen 2013 ble politikere, eiendomsutviklere og arkitekter utfordret til å dele sine tanker om utfordringer og muligheter i årene fremover. At Rom eier 970 eiendommer, hvorav 330 er stasjonsbygg, gir oss et spesielt ansvar i by- og stedsutviklingen. Denne må i fremtiden være basert på en mer integrert forståelse av transport og infrastruktur, med boligbygging i nærheten av kollektivknutepunkter, mente konsernsjef i NSB Geir Isaksen i sitt innlegg om den moderne stasjonsbyen. Isaksen fikk støtte for sitt syn i debatten som fulgte, med byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen og ordførerne i Asker, Bærum og Drammen, Lene Conradi, Lisbeth Hammer Krog og Tore Opdal Hansen. Deres konklusjon var at dersom kommunene skal kunne innta en mer aktiv rolle i boligutviklingen må de få lov til å tenke mer helhetlig. rom for kunst Rom for kunst har som intensjon å skape positive opphevelser for de mange besøkende på Oslo S. De første kunstverkene ble vist på stasjonen i 2001 og siden den gangen har over 80 ulike kunstprosjekter blitt vist. Ved å løsrive kunstverk fra tradisjonelle visningsrom og plassere de på store visningsflater på Oslo S og Flytogterminalen, henvender kunsten seg til publikum på helt nye premisser. I 2013 ble seks ulike kunstnere presentert gjennom året. Kunsten på visningsflatene har gjennom året hatt et variert uttrykk. Her er et verk av TheMoen, en kultskikkelse i Norges kunstneriske undergrunn. Det kunstfaglige arbeidet ble ivaretatt av Oslo Kunsthall ved Elisabeth Byre og Rachel Dagnall. Dette kan bare skje dersom staten slutter med sektorstyringen av kommunene og åpner opp for at kommunene selv kan planlegge og utvikle gode bomiljøer ut fra egne behov, sa Folke Fredriksen. Hans eksempel var ikke begrenset til Oslo by, men gjaldt hele hovedstadsområdet, som han og de tre ordførerne understreket er i ferd med å bli én integrert storbyregion. I en slik region må infrastruktur- og boligplanlegging sees i sammenheng, uavhengig av nasjonale transportplaner. Partner Nicolai Riise i Mad arkitekter, partner David Zahle i BIG Architects og professor Elin Børrud fra UMB diskuterte trender og suksessfaktorer i fremtidens boligutvikling, og konkluderte med at en vellykket byutvikling vil kreve en mer visjonær tilnærming enn den vi ser i dag. 20

12 samfunnsoppdraget Elin Børrud Hva gjør du på perrongen? Spørsmålet er ikke mitt. Det var tidligere samferdselsminister Kleppa som stilte det på en konferanse. Hun var opptatt av at toget skulle være i rute og at vi skulle slippe å stå på perrongen og vente. For meg er spørsmålet en påminnelse om at stasjonen - og perrongen ikke bare er en funksjonell og praktisk innretning for å komme av og på toget. Den er også et av byens offentlige rom og et sted med krav til oppholdskvalitet. Perrongen er en forlengelse av fortauet. Når jeg er invitert til å reflektere over Rom Eiendoms samfunnsoppdrag i lys av knutepunktutvikling, både starter jeg og avslutter her, på perrongen. stasjonen den nye sjøfronten Vi må fortette i knutepunktene våre. I internasjonale tidsskrifter ser vi hvordan utbygging rundt stasjoner og jernbanelinjer i dag får lignende oppmerksomhet som havne- og sjøfront-utvikling hadde for et par tiår siden. Og med mange av de samme kjennetegnene. Vi kjenner igjen de «pakkede bylandskapene» hvor hver kvadratmeter blir utnyttet, verdsatt og gjennomdesignet. Og vi kjenner igjen de offentlig-private gjennomføringsstrategiene som skal sørge for at politiske mål blir realisert. Krav om flere reisende med kollektivtransport går som hånd i hanske med forventninger om verdiskapning i byggenæringen. I hele Europa er jernbanesystemet under fornyelse. Fornyelsen er ledsaget av omfattende urban transformasjon. Det skjer ved at selve stasjonen moderniseres og tilpasses ny teknologi, men tydeligst ved at stasjonens tidligere driftsarealer blir byggetomter, og at omkringliggende nabolag innlemmes i utviklingsstrategiene. Offentlige investeringer trigger privat initiativ og vice versa (Bertolini & Spit 1998; Campkin 2013). til beste for samfunnet I et slikt perspektiv er det vanskelig å se en aktør som er viktigere for fremtidens byutvikling, enn Rom Eiendom. Som forvalter av statlig eiendom følger både et ansvar for økonomisk verdiskapning og et ansvar for å etablere omgivelser med tilnærmet evigvarende verdier. Rom-eiendommene er ofte origopunktene i byer og tettsteder. Hvordan disse brukes og utvikles vil gi sterke føringer for videre byutvikling. Omgivelser vi planlegger i dag, skal holde flere generasjoner om ikke bygningene selv, så i hvert fall de strukturene som bygningene etablerer. Det er nødvendig å ha et perspektiv på at gevinstene, ved å utvikle og tilrettelegge for boliger, arbeidsplasser og service i nærheten av kollektivknutepunktene, ikke nødvendigvis er noe som kan telles opp på kort sikt. Vi kan selvsagt måle antall kollektivreisende og omsetning av kvadratmeter bolig og næringsarealer, men som evalueringskriterier for suksess blir dette for snevert. Dersom planleggingen knyttes for tett opp til økonomiske gjennomføringsmuligheter på det tidspunktet som planen lages, oppdager man gjerne ikke potensiell verdiutvikling som ligger i grep som ikke umiddelbart lar seg gjennomføre. Det er da det er lett å velge alternativer som kan rettferdiggjøres på kort sikt, men som kanskje ikke bidrar til de løft som området som helhet trenger. Som forvalter av en stor statlig eiendomsportefølje kan Rom Eiendom være både tålmodig og handlekraftig. Det er mulig å forestille seg en plan for områdeutvikling som regulerer strukturene, men ikke definerer bruk og utnyttelse. Den type endringer som forventes skje i knutepunktene vil pågå over et så langt tidsrom og med inngripen i så mange store markedsavhengige utbygginger, at en samlet bruk og utnyttelse ikke kan bestemmes gjennom ett politisk vedtak om hva som er gjennomførbart over et tidsrom på år eller mer. tetthet og tilgjengelighet En grunnleggende faktor i enhver bymessig utvikling er relasjonen tetthet og tilgjengelighet. I et kollektivknutepunkt er dette definert som antall reisendes tilgjengelighet til og fra andre destinasjoner. Suksessen er et system med total integrering av ulike transportmidler som gir kortest mulig ventetid. I en knutepunktsutvikling hvor målet er en høyere arealutnyttelse på og ved selve stasjonen, er tilgjengelighet korte og effektive gangforbindelser mellom bolig, arbeidsplasser, service, rekreasjon og transportmidler. Suksessen avhenger ikke bare av kvaliteten på transporttjenestene, men også på integreringen av generell urban mobilitet i den fysiske og funksjonelle tettheten. Man trenger en infrastruktur som bryter toglinjenes barriereeffekt og med arkitektoniske kvaliteter som øker områdets attraktivitet og verdipotensial. med stasjonen som plattform Det leder meg tilbake til stasjonen og perrongen. Hvis suksessen for knutepunktutvikling måles i hvor liten barriereeffekt sporene skaper, må stasjonen bli oppfattet som en funksjonell kontinuitet, ikke bare for de reisende, men også for dem som skal ferdes på tvers. Stasjonen må være den totale plattformen som fortettingen vokser ut fra. De romlige overgangene mellom reise, bolig, arbeid, rekreasjon, er offentlige byrom som er utformet, bygget og driftet med omtanke helt fra togdøra. Hvis noen spør hva du gjør på perrongen, skal du kunne svare: Jeg trives. professor elin børrud Institutt for landskapsplanlegging Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU Foto Terje Borud Bertolini, L. & Spit, T. (1998). Cities on rails: the redevelopment of railway station areas. London: E & FN Spon. XI, 236 s. : ill. pp. Campkin, B. (2013). Remaking London: decline and regeneration in urban culture. London: I. B. Tauris. xii, 242 pages : ill. pp. Lami, I. M. ( 2007). Transformation Processes of Large Railway Stations in Europe: when Urban Quality is directly related to positional value. International Conference on Whole Life Urban Sustainability and its Assessment, Glasgow 22 23

13 boligutvikling Norges befolkning vil passere seks millioner innen Befolkningsveksten vil være størst i og rundt de største byene, og vil forsterke behovet for boligbygging, miljøvennlig byutvikling og bedre infrastruktur. Svært mange av Roms eiendommer ligger sentralt i de store byene. Disse utvikles i takt med boligetterspørselen og tilbyr en unik nærhet til kollektivknutepunkt som gir beboerne muligheten til å benytte kollektive løsninger fremfor bil. I 2013 forsterket Rom sin satsing på boligbygging, både gjennom heving av boligkompetansen i egen organisasjon og gjennom etablering av flere nye prosjekter. Boligene utvikles både i egen regi og i samarbeid med andre profesjonelle eiendomsaktører. Rom har i dag nesten boliger under planlegging eller bygging.

14 boligutvikling Grefsen Stasjon Grefsen Stasjon Ved Storo i Oslo skaper Rom og JM en ny bydel med nærhet til både marka og byen. Mer enn 1000 leiligheter skal bygges de neste ti årene. De første 85 ble ferdigstilt i Grefsen Stasjon er en av de siste store tomtene egnet for boligutvikling innenfor Ring 3. Området var tidligere fylt av småindustri, lager og en godsterminal, men er i dag på vei til å bli en ny grønn bydel med kort vei til både byen og marka. Utbyggingen starter ved Storo i nordvest, og fortsetter i en trinnvis kvartalsstruktur mot den fremtidige Stasjonsparken i sørøst. Byggene er delt opp i sprang og ulike høyder for å skape variasjon, og danner en skjerm mot vei og jernbane. På innsiden av denne skjermen ligger lavere blokker som trapper seg ned mot eksisterende bebyggelse. Leilighetene åpner seg mot store, sammenhengende grøntområder med gang- og sykkelstier, og en enestående utsikt over byen. Grefsen Stasjon ligger ved et av byens mest sentrale kollektivknutepunkt. To T-banestasjoner, fire trikkelinjer, flere busslinjer og tog gjør det enkelt for beboerne her å la bilen stå. Sommeren 2013 flyttet de første inn. Foto Eve Images 26 27

15 boligutvikling Boligprosjekter 1 Foto A-lab 2 3 Foto Eve Images Foto Rom Eiendom Foto WebDesign Group operakvarteret En ny bydel ved landets største kollektivknutepunkt I OperaKvarteret utvikler Rom, sammen med det deleide Single purpose-selskapet Oslo S Utvikling, et urbant bomiljø med kulturtilbud, serveringssteder, handel og romslige allmenninger. Byggene er alle ulike og representerer en innovativ arkitektur. Boligene bygges på toppen av næringsbygg, i egne selvstendige bygg og som del av et kvartal. På bakkeplan planlegges et variert tilbud av forretninger, restauranter, kaféer og treningssenter. 250 boliger er til nå solgt, og av disse er halvparten ferdigstilt. Prosjektet omfatter totalt 400 leiligheter og planlegges ferdigstilt i skien brygge 2 jessheim 3 bellevuehagen En ny bydel i Skien sentrum I samarbeid med Grenland Havn IKS utvikler Rom Skien Brygge. Det attraktive området vil fremstå som en utvidelse av eksisterende bykjerne. Den nye bydelen vil få 400 nye boliger, butikker, kontor, kulturaktiviteter og offentlige uterom. Skien Brygge vil gi byen ny kontakt med vannet og samtidig trekke nye mennesker til Skien. Endelig godkjent plan forventes å foreligge i løpet av Ny bydel i gangavstand til buss og tog På Jessheim bygger Rom og Ø.M. Fjeld Utvikling AS en ny bydel rett øst for jernbanestasjonen. Prosjektet omfatter til sammen nye boliger, butikker, kontorer, barnehage og offentlige uterom. Det attraktive området på østsiden av jernbanestasjonen skal utvikles til en helt ny bydel med høye bo- og miljøkvaliteter. Første byggetrinn, Saga Senter, sto ferdig i Andre byggetrinn, Saga Atrium, legges ut for salg våren Boliger med god tilgjengelighet, skjermede møteplasser og områder for lek I bydelen Cicignon i Fredrikstad bygger Rom og OBOS Nye Hjem 65 leiligheter med kort vei til Fredrikstad sentrum, jernbanestasjonen, Glommastien og Gamlebyen. Bellevuehagen ligger på vestbredden av Glomma, og boligene er organisert rundt trivelige hagerom som åpner seg mot elven. Neste byggetrinn er under planlegging

16 boligutvikling Kjetil Senneset Høyt, sentrumsnært og ungdomsvennlig Unge førstegangsetablerere søker seg mot sentrum av de store byene. Samtidig er boligprisen den viktigste faktoren i deres valg av bolig. Hvordan skal byene gi rom for fremtidens unge? Per, Kari, Ole og Bente er gode venner. Alle nærmer seg midten av 20-årene, og bor enten hjemme hos foreldrene eller på studenthybel. Bente og Ole er kjærester og skal flytte sammen, mens Kari og Per er single, også på jakt etter sin første bolig. Alle vil bo i nærheten av hverandre sånn at de kan treffes uten å måtte ty til transportmidler. De vil også bo i nærheten av kaféer, restauranter, kinoer og andre kulturtilbud. Da gir det seg selv hvor de ønsker å bo; sentrumsnært i en større by. Disse fire er ganske representative for bostedsønsker i denne aldersgruppen. Prognosesenterets Future Living undersøkelse fra 2012 viser at blant personer i alderen år er andelen som vil bo midt i en storby vesentlig høyere enn andelen som vil bo spredtbygd. Andelen som vil bo i storby er høyere blant de unge enn for befolkningen under ett. Undersøkelsen viser også at det er ett forhold som overskygger alt annet for førstegangsetablererne: Boligen må være rimelig. Dermed kan drømmen om den sentrumsnære boligen i storby komme i klemme. Per hadde ikke velstående foreldre. Som håndverker tjente han bra, men hverken eie- eller leiemarkedet i samme strøk som resten av vennegjengen var økonomisk tilgjengelig, og han måtte leie seg en hybelleilighet i en enebolig. Heldigvis var det kollektivtilbudet på stedet så bra at han klarte å holde god kontakt med resten av vennegjengen. Alle fire kom dermed ganske greit ut av sin boligetablering. Men heller ikke mer. Lånemarkedet og prisnivået i storbyen førte til lav boligstandard for Bente og Ole, og uønsket lokasjon og eierform for Per. Kari måtte fortsatt lene seg på foreldrenes økonomi. Primærønsket deres, å eie sin egen sentrumsnære bolig med separat soverom og noenlunde romslig stue, ble ikke realisert. Hovedårsaken var det høye prisnivået i det området der de så gjerne ville bo. Så hvordan gikk det med boligplanene til de fire Foto NTB Scanpix ungdommene? Bente og Ole hadde fått sikre jobber og betjeningsevne til å kjøpe seg bolig til rundt to millioner kroner. Problemet var egenkapitalen de måtte skaffe. Bankene la ikke lenger hovedvekt på betjeningsevnen, men på egenkapitalen, som Finanstilsynet hadde bestemt at skulle være på 15 prosent. Ved hjelp av Startlån fra Husbanken og litt hjelp hjemmefra, klarte de å skrape sammen egenkapital til en to-roms i gangavstand til både vannhull og kulturtilbud. Men de måtte likevel nøye seg med en ettroms; det ble ikke plass til separat soverom innenfor budsjettet. Kari flyttet inn like ved, i en leilighet med kjøkken, stue og soverom. Foreldrene var rike. Foto Prognosesenteret De fleste vil nok si at det ikke var noe synd på dem. Men kanskje burde bestemmende myndigheter gitt dem en sjanse til å skaffe seg det de egentlig ønsket? Strømmen av unge voksne mot storbysentraene vil nok ikke avta. Den vil heller øke. Da blir det feil, som for eksempel i Oslo, å bestemme at det ikke skal bygges småboliger i sentrum. Det bør tvert imot legges opp til å bygge overveiende små boliger i sentrum av de store byene for å få plass til flest mulig unge. Det bør aksepteres at boligene legges i høyhus, og for å få plass til disse må det også aksepteres at det rives mer enn i dag. Verneinteressene må holdes i sjakk. Etter hvert ble Bente og Ole foreldre, og bostedspreferansene endret seg. Kari og Per fant ut at de passet godt sammen de også, og enden på visa ble at de to parene bygget seg en tomannsbolig i et av de mange nye knutepunktene med rask transport til byen. Som kloke myndigheter hadde funnet ut at var den beste løsningene for voksende storbyområder. kjetil senneset Prognosesenteret Senneset skriver på egne vegne. Prognosesenteret har ingen mening i denne type spørsmål

17 knutepunktsutvikling Rom eier bygg, stasjoner og tomter sentralt i de store byene og langs jernbanestrekningene. De fleste ligger på eller i nærheten av en jernbanestasjon, ofte med muligheter for overgang til andre kollektivtransportmidler. Rom har ansvaret for å forvalte og utvikle disse knutepunktene, og er opptatt av hvordan transportomfang, utslipp og andre forhold påvirkes av utbyggingsstrategier. Slik blir den samfunnsnyttige gevinsten størst. Stasjonene skal ikke bare være et stoppested for tog, men også tilby venterom og servicetilbud for reisende med andre transportmidler som buss, trikk, T-bane og taxi. Slike skysstasjoner gjør det enklere for folk å reise kollektivt. Den sterke befolkningsveksten i og rundt de største byene stiller høye krav til utnyttelsen av områdene rundt knutepunktene, først og fremst fordi trafikkveksten må baseres på kollektivtransport og ikke biltrafikk. Rom vil legge til rette for sømløse overganger mellom tog og andre tilbud, og bygge boliger, arbeidsplasser og servicetilbud i knutepunktets nærhet. Slik kan vi bidra til mer miljøvennlig og effektiv byutvikling. En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at Bjørvikautbyggingen i Oslo har gitt store miljøfordeler. Å lokalisere arbeidsplasser i Bjørvika, tett opp til kollektivtilbudet rundt Oslo S, fremfor å spre dem utover hele Oslo, gir en halvering i klimagassutslipp relatert til jobbreiser. Analysen viser at bygging av arbeidsplasser her sparer byen for bilturer og kjøretøykilometer med bil per døgn fordi de ansatte reiser kollektivt. Dette gir blant annet 15 tonn mindre CO2-utslipp per døgn. Selv om denne analysen gjelder utbygging i Oslo sentrum, gir den grunn til å tro at en tett utbygging også rundt andre knutepunkter vil ha en gunstig effekt på klimautslippene, og at Roms strategi om å utvikle bolig, næring og service på og rundt stasjonene vil bidra til en mer bærekraftig by- og stedsutvikling.

18 knutepunktsutvikling Gjøvik skysstasjon Gjøvik skysstasjon I slutten av 2013 åpnet nye Gjøvik skysstasjon. En omfattende oppgradering har gitt en million mennesker nok en grunn til å reise kollektivt. Med mellom 300 og 400 bussavganger og 11 togavganger daglig er Gjøvik skysstasjon en sentral brikke i kollektivtrafikken i Mjøsregionen. Hvert år reiser en million mennesker via skysstasjonen. Oppgraderingen er et samarbeidsprosjekt mellom Oppland fylkeskommune, Opplandstrafikk, Gjøvik kommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Rom. Rom har stått for arbeidene på den gamle stasjonsbygningen og det nye venteromsbygget. Eksisterende kioskbygg er blitt utvidet, fått nye publikumsarealer med venterom, toalett og kafé, og fremstår i dag som en moderne skysstasjon. I tillegg er den fredede stasjonsbygningen rehabilitert. Jernbaneverket har oppgradert parkeringsområdene, Opplandstrafikk, Oppland Fylkeskommune og Statens vegvesen har bygget ny gateterminal for busser, og Gjøvik kommune ruster opp parkområdet. Prosjektet er en del av byutviklingen i Gjøvik sentrum, og har gjort Gjøvik skysstasjon til et moderne regionalt kollektivknutepunkt. Foto Terje Borud 34 35

19 knutepunktsutvikling Knutepunktsprosjekter 1 Foto MIR og Nordic Office of Architects 2 3 Foto Rom Eiendom Foto Space Group and Luxigon Foto Pir II AS oslo s Helhetlig utbygging av landets viktigste kollektivknutepunkt Med en forventet dobling i trafikken frem mot 2030 er utbyggingen av et nytt Oslo S et av Roms høyest prioriterte prosjekter. I samarbeid med Ruter og KLP utarbeider Rom et felles planprogram for området. Planprogrammet ble lagt ut på offentlig høring første kvartal voss 2 trondheim s 3 notodden skysstasjon Helhetlig utvikling av turistvennlig knutepunkt I samarbeid med Voss kommune, Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket og NSB har Rom planlagt en helhetlig utvikling av Voss. Planen knytter tog, buss og turisttransport sammen med hotell og gondolbane opp til skibakkene, og legger samtidig til rette for utvikling av boliger, næring og parkering i området mellom sentrum og stasjonen. Landets første kollektivknutepunkt med tog, buss, båt og taxi I Trondheim har Rom, i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, utviklet planer for en ny sentralstasjon som knytter sammen tog, buss, båt og taxi. Arbeidet med ny reguleringsplan vil pågå gjennom 2014, og nytt kollektivknutepunkt kan stå ferdig i Skal betjene reisende med tog og buss i året Notodden Skysstasjon åpnes formelt 11. april av statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud. I tillegg til venterom, publikumstoaletter og tekniske rom, skal stasjonsbygget inneholde en kiosk eller kafé. Skysstasjonen ligger rett ved bussterminalen, og er finansiert i et samarbeid mellom flere parter, deriblant Notodden kommune, Telemark fylkeskommune, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Rom

20 knutepunktsutvikling Geir Isaksen Byen, reisen og livet Byer har alltid vært uløselig knyttet sammen med reiser. Byene vokste fram på steder der det var praktisk å møtes. Et veikryss, en havn, en jernbanestasjon. Dagens store byer dekker en mangfoldighet av behov, og skal legge til rette for at innbyggerne kan leve sine liv slik de ønsker i arbeid og fritid. Skal byen fungere, må folk kunne reise trygt og raskt til og fra arbeid. De må kunne komme seg greit til butikker, servicetilbud, offentlige tjenester og fritidsaktiviteter. I takt med at byene vokser blir bilbruken et større problem. Sentrumsområdene har rett og slett ikke plass til flere biler på dagtid. Den kollektive reisen må overta, og det må legges til rette for syklister og fotgjengere. Det sier vi, og alle er enige i det. Men hva betyr det? Den beste måten å dekke reisebehovet på er å redusere det. Hvis boliger og arbeidsplasser kan legges slik at folk ikke trenger å bruke bil, vel, så bruker de ikke bil. Eller hvis den kollektive reisen er så godt tilrettelagt at bilen framstår som upraktisk, vel, så bruker man ikke bil. By- og stedsutvikling og utviklingen av kollektivtransporten må henge sammen. Vi må kjøre buss og tog der folk bor og vi må bygge boliger og arbeidsplasser ved kollektive knutepunkter. sterk befolkningsvekst Norges befolkning øker kraftig. I løpet av 15 år vil vi passere seks millioner nordmenn her til lands. Storbyregionene i Sør-Norge vil vokse med 40 prosent frem til Vi må vente en kraftig vekst i transport av både mennesker og varer. Allerede i dag står bilene støtfanger mot støtfanger i og rundt de største byene i rushtiden. Gjør vi ikke noen grep nå, vil situasjonen bli enda verre i årene som kommer. Veikapasiteten i rushtiden er sprengt. I all byplanlegging må vi derfor tenke nøye igjennom samspillet mellom kollektive trafikkløsninger og lokaliseringen av boliger og arbeidsplasser. I Bjørvika rett ved Norges aller største kollektive knutepunkt, Oslo S, er det etablert arbeidsplasser. Mye av dette er etablert på våre tidligere eiendommer. Ifølge Transportøkonomisk institutt sparer det Oslo for daglige bilreiser vi ville ha hatt dersom disse arbeidsplassene hadde vært fordelt rundt i byen. Også boliger bør legges tett på knutepunkter slik at de kollektive reiseløsningene blir attraktive. Folk må komme seg til og fra jobb uten at for mye tid går til spille. Samtidig må de greie å få utført oppgavene som må til for å få hverdagskabalen til å gå opp uten å måtte ty til bilen. den gode reisen Det dreier seg også om å gjøre selve reisen praktisk og attraktiv. Hyppige avganger, korte omstigningstider, enkle billettsystemer. Alt dette arbeider NSB og de fylkeskommunale kollektivtransportselskapene for å bringe til veie. Rom Eiendom legger til rette for dette gjennom å omskape gamle togstasjoner til moderne skysstasjoner. Et eksempel på et godt knutepunkt er Gjøvik skysstasjon som åpnet i desember i fjor. Mellom 300 og 400 busser og 11 tog-avganger hver eneste dag har fått sitt knutepunkt. En million passasjerer reiser til og fra det som er blitt en topp moderne skysstasjon hvert eneste år. I Oslo er Rom Eiendom i ferd med å fornye Østbanehallen til et helårs torg som for svært mange blir en ny inngangsport til Oslo. Her samles det spisesteder og forretninger med tilbud til reisende og forbipasserende gjennom hele døgnet. Men moderne knutepunkter er langt mer enn bare en stasjon. I Bjørvika, for eksempel, har mennesker oppdaget at det er mye enklere å reise kollektivt til jobb enn å kjøre bilen inn og lete etter parkering. Vi må rett og slett sørge for at store arbeidsplasser plasseres slik at de ansatte Foto Thinkstock heller velger å reise med buss og tog enn i egen bil. Samtidig må vi legge til rette for at folk bosetter seg ved kollektivknutepunktene. På Grefsen tett ved både buss, trikk, T-bane og tog bygges det nå 27 hus med hele leiligheter. På Jessheim, rett ved togstasjonen, hadde Rom Eiendom 120 leiligheter klare allerede i mai verner om tiden Rom Eiendom har som motto å skape «bedre byrom der mennesker møtes». Vi tegner ofte et bilde av en attraktiv plass med fin beplantning, uteservering (det er sommer, må vite), blide folk på farten og påfallende mange som snakker i mobil telefonen. Det ser trivelig ut, det er ungt og dynamisk. Men om dere ser nøyere etter vil dere se at vi har tegnet en stasjon, et kollektivt knutepunkt. Menneskene på bildet er midt i en reise, som oftest til eller fra arbeid. Plassen er høyst funksjonell. Den verner om det viktigste vi har, nemlig tiden. Tiden er livet. geir isaksen Konsernsjef NSB Foto NSB AS 38 39

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Tema i dag 1. Kort om Rom Eiendom 2. Hva var bakgrunn for miljøengasjementet?

Detaljer

Roms visjon, verdier og hovedmål

Roms visjon, verdier og hovedmål Rom Eiendom AS ROM for byutvikling og gode møteplasser Ottar Remman regiondirektør Trondheim 23.03.2010 Roms visjon, verdier og hovedmål Visjon: bedre byrom der mennesker møtes Verdier: romslig offensiv

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Nødvendigheten av og utfordringene knyttet til fortetting rundt knutepunkt

Nødvendigheten av og utfordringene knyttet til fortetting rundt knutepunkt Nødvendigheten av og utfordringene knyttet til fortetting rundt knutepunkt Signe Horn, direktør strategi og samfunnskontakt 10.9.14 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om Rom Eiendom 2. Hvordan

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Eiendomsdagen i Drammen

Eiendomsdagen i Drammen Eiendomsdagen i Drammen Byutvikling ved stasjonene kutter bilbruken Petter Eiken 12. oktober 2017 2 3 Eiendom er en av fem divisjoner i Bane NOR Konsernsjef Gorm Frimannslund Virksomhetsstyring Jørn Johansen

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt 28.5.13 - Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt 28.5.13 - Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Hvordan kan satsingen på jernbanen i Osloregionen følges opp og utnyttes gjennom økt fokus på knutepunktsutvikling. Eksempler fra ulike deler av Osloregionen. Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014 Bedre byrom der mennesker møtes 1.Kort om Rom 2.Hvorfor outsource 3.Vår opplevelse av leveransen 4.Tjenester vi ønsker at

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Lillehammer stasjon/skysstasjon Voss 12. oktober 2010

Lillehammer stasjon/skysstasjon Voss 12. oktober 2010 Lillehammer stasjon/skysstasjon Voss 12. oktober 2010 ROM eiendom er NSBs eiendomsselskap Jernbanen Jernbaneverket - infrastruktur 1996 NSB AS - operatør ROM eiendom AS Kort om Rom Eiendom Norges største

Detaljer

ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling

ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling Ellen Haug, 27.10.2015 på Hamar kommunes folkemøte Bedre byrom der mennesker møtes

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Oslos utvikling utfordringer og muligheter Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Befolkningsvekst Oslo befolkning vil vokse med ca 200.000 personer innen 2030 til ca 783.000

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

Fremtidsvisjoner mot 2030. 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg

Fremtidsvisjoner mot 2030. 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg Fremtidsvisjoner mot 2030 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg 1. Kort om Rom 2. Roms miljøstrategi 3. Hvordan skape bærekraftige bygg 1. BREEAM NOR og Schweigaardsgate 21-23 som eksempel

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 10.09.2014 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Introduksjon -Kort om Rom Eiendom v/eyvind Skaar 2. Arkitektur

Detaljer

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY KAMMERHERRELØKKA 3 Innhold: Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi s. 6 Fasiliteter s. 7 Plantegning 2.etg s. 8 Plantegning

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

Alle veier fører til Lysaker

Alle veier fører til Lysaker Alle veier fører til Lysaker 1 2 3 En lønnsom arbeidsplass 4 T i d e r p e n g e r Vollsveien 2 A B er kontorlokaler beliggende på Lysakerlokket, direkte tilkoblet nær sagt alt som er av transportmidler:

Detaljer

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår filosofi er fundert på høy kvalitet på eiendommene og på personlig service. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere.

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen Romkonferansen 2014 Tirsdag 21. oktober kl. 09.00-13.10 FOREDRAGSHOLDERE Petter Eiken, Administrerende Direktør i Rom Eiendom Foredrag 21. oktober kl 09:00 ÅPNING OG VELKOMST Foredrag 21. oktober kl 13:10

Detaljer

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet V. 01.2015 KAIBYGG 1 Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig: Nå 3 BRYGGEGATA BRYGGETORGET

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Avantor presenterer. Nydalsveien 12

Avantor presenterer. Nydalsveien 12 Avantor presenterer Nydalsveien 12 Avantor presenterer Nydalsveien 12 I et av Nydalens mest karakteristiske bygg, Nydalsveien serveringssteder, samt et utvidet servicetilbud. 12, har vi nå et flott kontorlokale

Detaljer

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Ellen Haug 21.10.2014 ROM-konferansen Bedre byrom der mennesker møtes Stor befolkningsvekst

Detaljer

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS MOA Konferansen 2015 Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS Eksempler på gode og mindre gode bydelsutviklinger Fellesnevnere for suksess

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER KRONSTADPARKEN Bergen Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyinsprosjekt i Bergen, med en unik beliggenhet i den såkalte næringskorridoren,

Detaljer

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom.

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom. Alf Bjerckes vei 30 ALNA NORD 2 Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lager og 3 kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og

Detaljer

Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Presentasjon: Grønne bygg og BREEAM Communities

Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Presentasjon: Grønne bygg og BREEAM Communities Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Ressursforbruk Kunde og marked Organisasjon Samfunn Ressursforbruk henspiller på Roms reduksjonsmål innen ressurskategorier som energi, avfall, vann, materialer og

Detaljer

S T R A N D V E I E N

S T R A N D V E I E N STRANDVEIEN 50 INNHOLD 6-7 8-15 16-17 18-19 22-35 38 39 Historien Eiendommen Beliggenhet Kommunikasjon Arealer Gårdeier Kontakt Fridtjof Nansen (1861-1930) ble berømt i 1880- og 90-årene for sine dristige

Detaljer

ET NYTT STRØK VED SKØYEN STASJON kvm kontorlokaler til leie

ET NYTT STRØK VED SKØYEN STASJON kvm kontorlokaler til leie ET NYTT STRØK VED SKØYEN STASJON 30.000 kvm kontorlokaler til leie PROSJEKTANSVARLIGE Gårdeier: Entrepenør: Anbudskonkurranse pågår Arkitekt: Interiørarkitekt: Endelig i gang Byggestart: 2016 Ferdigstillelse:

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Ellen Haug, 22.09.2015 på Osloregionens høringskonferanse Bedre byrom der mennesker møtes

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

2 ALNA NORD. Innhold: Alan Nord: 2 Beliggenhet: 4 Bygg: 8 Alf Bjerckes vei 30: 16 Kontakt: 17

2 ALNA NORD. Innhold: Alan Nord: 2 Beliggenhet: 4 Bygg: 8 Alf Bjerckes vei 30: 16 Kontakt: 17 Alf Bjerckes vei 28 2 ALNA NORD Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lagerog kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og Brobekkveien.

Detaljer

Kontorlokaler i morgendagens bydel

Kontorlokaler i morgendagens bydel Kontorlokaler i morgendagens bydel BYGGETRINN 1 Midt i Trondheims urbane fremtid BYGGETRINN 2 14 000 m2 kontorlokaler i to byggetrinn Fleksibelt og endringsvennlig bygg Energieffektivt bygg med energiklasse

Detaljer

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle Etatsdirektør Ellen de Vibe Innhold Regionsutvikling Transportutvikling Boligforsyning Byliv Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

Eiendomsdagen Drammen

Eiendomsdagen Drammen Eiendomsdagen Drammen Rom Eiendom Petter Eiken, adm.dir. Alle veier fører til Rom (via Drammen) Bedre byrom der mennesker møtes Hva er galt med Drammen? Er det dårlig kommunikasjon mellom administrasjon

Detaljer

Representative kontorlokaler sentralt i Vika

Representative kontorlokaler sentralt i Vika Representative kontorlokaler sentralt i Vika Innhold INNHOLD HISTORIEN 6 EIENDOMMEN 8 BELIGGENHET 12 LOKALENE 18 PLANTEGNING 20 FELLES- FASILITETER 26 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON 30 GÅRDEIER 36 KONTAKT 38

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet V.4.2015 AKER BRYGGE - TERMINALBYGGET Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig:

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle. Tegning: Carolin Grotle. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Miljøvernavdelingen. Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle. Tegning: Carolin Grotle. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle Tegning: Carolin Grotle Ski sentrum Eidsvoll sentrum Store arealer i byområder brukes til parkering i dag I utenlandsk litteratur er det beregnet

Detaljer

Hva er en by? Er det behov for noen bymessige kvaliteter her i Lofoten?

Hva er en by? Er det behov for noen bymessige kvaliteter her i Lofoten? Hva er en by? Er det behov for noen bymessige kvaliteter her i Lofoten? Peter Butenschøn Nordland fylkeskommune, Leknes 20. september 2017 Noen utfordringer en kjølig høstmorgen. Lofoten og Leknes har

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/6539-14 Saksbehandler: Anders Paulsen Mulighetsstudie for Hamar skysstasjon Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter styringsgruppens

Detaljer

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Bård Norheim Urbanet Analyse Bakgrunn Markedsstrategi for en offensiv satsing på trikk og T-bane i Oslo? Problemstillinger

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 Plantegninger // 2 INNHOLD Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Sari Wallberg, Vegdirektoratet Sara Brøngel Grimstad, Jernbanedirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 1 Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 Hovedpunkter

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum?

Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum? Ø.M. FJELD AS Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum? Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld Kjell Bjarte Kvinge kbk@omfjeld.no Tlf. 915 39 848 Kort om Ø.M. Fjeld Lillehammer

Detaljer

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Boligstrategi med handlingsplan 2016-2019 v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Samfunnsoppdraget Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av bystyret i september 2013 Fire satsingsområder:

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

Eiendomsdagene INVESTERING I VERDISKAPENDE BYGG. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 16 Januar Bedre byrom der mennesker møtes

Eiendomsdagene INVESTERING I VERDISKAPENDE BYGG. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 16 Januar Bedre byrom der mennesker møtes Eiendomsdagene Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 16 Januar 2015 INVESTERING I VERDISKAPENDE BYGG Bedre byrom der mennesker møtes Bedre byrom der mennesker møtes Bjørvika 12500 arbeidsplasser

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

INNHOLD. Historien 6-7. Eiendommen Beliggenhet Arealer Gårdeier. Kontakt

INNHOLD. Historien 6-7. Eiendommen Beliggenhet Arealer Gårdeier. Kontakt INNHOLD 6-7 8-1 16-17 18-27 30 31 Historien Eiendommen Beliggenhet Arealer Gårdeier Kontakt Fridtjof Nansen (1861-1930) ble berømt i 1880- og 90-årene for sine dristige ekspedisjoner over Grønland og Polhavet.

Detaljer

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 572-1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 572-1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt V.01.2016 Støperigata 2 AKER BRYGGE - FONDBYGGET Kontor: 572-1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt Representativt bygg Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Innflytting:

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Funksjonelt & sentralt

Funksjonelt & sentralt Funksjonelt & sentralt Svanholmen 2 Sentralt på Forus - midt mellom Sola Flyplass og Stavanger God offentlig kommunikasjon God parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon 20-550 m 2 BTA kontor 4 NPRO

Detaljer

Tjuvholmen allé 11. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.116 kvm 400 kvm Q1 2015. Megler: Mobil: E-post:

Tjuvholmen allé 11. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.116 kvm 400 kvm Q1 2015. Megler: Mobil: E-post: Tjuvholmen allé 11 Tjuvholmen allé 11 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.116 kvm 400 kvm Q1 2015 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Eksklusivt

Detaljer

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE

ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE 27. november 2013 ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE Geir Isaksen NORGES BEFOLKNING VOKSER RASKT OG VEIENE ER FULLE Norges befolkning øker raskt, spesielt i storbyregionene

Detaljer

Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen

Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen x Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen. Et moderne og attraktivt nybygg på 6 000 m² som vil sørge for gode arbeidsdager og høy trivsel. Enten du vurderer

Detaljer

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt V.01.2015 Støperigata 2 AKER BRYGGE - FONDBYGGET Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt Representativt bygg Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Innflytting:

Detaljer

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM.

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. Beliggenhet - Havneparken Havneparken i Sandnes Indre havn - i

Detaljer

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Aktivitet 2011-12 OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Rune Opheim, Civitas ATP-nettverkssamling Fredrikstad, 4.-5. mars 2013 BAKGRUNN Studert sammenhenger mellom miljødata, innbyggernes holdninger

Detaljer

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett 30.11.2016 Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett -adressa.no Pluss NYHETER + SPORT EADRESSA KULTUR UKEADRESSA ØKONOMI MENINGER PLUSS + BLI ABONNENT Hei, Torunn ANNONSE FORSIDEN / TRONDHEIM STASJONSSENTER

Detaljer

Byvekstavtaler og arealplanlegging

Byvekstavtaler og arealplanlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byvekstavtaler og arealplanlegging Tore Leite, utredningsleder, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Bakgrunn for byvekstavtaler og byutviklingsavtaler Befolkningsveksten

Detaljer

VELKOMMEN TIL IT FORNEBU

VELKOMMEN TIL IT FORNEBU SNARØYVEIEN 34 VELKOMMEN TIL IT FORNEBU Da lysene slukket på Fornebus rullebane i 1998, ble det startskuddet for en ny epoke. Nå har Fornebu langt på vei utviklet seg til å bli en fremtidsorientert bydel.

Detaljer

Uttalelse fra Oslo Arkitektforening til utkast til ny Kommuneplan for Oslo, Vår by - Vår fremtid.

Uttalelse fra Oslo Arkitektforening til utkast til ny Kommuneplan for Oslo, Vår by - Vår fremtid. O S L O A R K I T E K T F O R E N I N G JOSEFINESGT 34, 0351 OSLO - TEL. +47 23 33 24 94 MOB +47 932 04 522 Org.nr.: 871437122 e-post: oaf@arkitektur.no web; www.arkitektur.no/oaf O. A. F. Byrådet i Oslo

Detaljer

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus POWERHOUSE kjørbo INNHOLD 7 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus Kart Om området Powerhouse Kjørbo Fellesfasiliteter Møbleringsforslag Powerhouse-alliansen

Detaljer

ROM Eiendom - Miljøstrategi med tydelige ambisjoner -holdningsendring gjennom å møte og integrere de som har ansvar

ROM Eiendom - Miljøstrategi med tydelige ambisjoner -holdningsendring gjennom å møte og integrere de som har ansvar ROM Eiendom - Miljøstrategi med tydelige ambisjoner -holdningsendring gjennom å møte og integrere de som har ansvar Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker

Detaljer

Representative kontorlokaler sentralt i Vika

Representative kontorlokaler sentralt i Vika Representative kontorlokaler sentralt i Vika Innhold INNHOLD HISTORIEN 6 EIENDOMMEN 8 BELIGGENHET 12 LOKALENE 18 PLANTEGNING 20 FELLES- FASILITETER 26 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON 30 GÅRDEIER 36 KONTAKT 38

Detaljer

Matjorda som en del av grøntstrukturen

Matjorda som en del av grøntstrukturen Matjorda som en del av grøntstrukturen 2286 1989 1989 Biblotecha Alexandrina arkitektur arkitektur jordvern? arkitektur politikk alternativer proposed site the green and open landscape

Detaljer

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Jonas Myhre

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Foto: Geir Hageskal Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen 1 Hvorfor så viktig? Unikt for en by med så store og sentrumsnære areal Gangavstand

Detaljer