Nettpedagogikk. Hvor står vi - hvor går vi? Alf Martin Johnsen efaktor as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettpedagogikk. Hvor står vi - hvor går vi? Alf Martin Johnsen efaktor as"

Transkript

1 Nettpedagogikk Hvor står vi - hvor går vi? Alf Martin Johnsen efaktor as 1

2 Nettped? «Hos oss driver vi ikke med nettbaserte studier, men vi bruker LMS-et som nettstøtte.» 2

3 Kjennetegn Vet vi hva som kjennetegner læring på egen campus? Vet vi hva som kjennetegner god læring via nett? For å komme videre må en se på spenningsfeltet mellom det campusbaserte og det nettbaserte. 3

4 Vi trenger definisjoner Nettbasert utdanning, e-læring, nettstøttet læring, nettbasert læring osv... Begrepene brukes svært forskjellig avhengig av aktørene. Den enkelte organisasjon må selv definere hva en mener med begrepene knyttet til nettbasert læring feltet. En kommer neppe skikkelig i gang med nettbasert læring i egen organisasjon før en har gjennomført en slik definisjonsprosess? 4 4

5 Smal definisjon Interaktiv opplæring der den som lærer får respons på sine handlinger via Internett fra et dataprogram og i noen tilfeller også fra en lærer. (Morten Flate Paulsen, NKI) 5

6 Bredere definisjon Interaktiv opplæring der den som lærer får respons på sine læringsaktiviteter via Internett fra et dataprogram, medstudenter og lærere. Alf Martin Johnsen, fritt basert på MFP 6

7 Nettbasert utdanning kjennetegnes ved: At lærer og student er atskilt i rom og/eller tid i motsetning til tradisjonell klasseromsundervisning At en utdanningsvirksomhet står bak aktiviteten i motsetning til selvstudier og privatundervisning At datanett brukes til formidling av lærestoff At datanett brukes til reell toveiskommunikasjon i læreprosessen slik at studentene kan dra nytte av kommunikasjon med hverandre, lærere, og administrativt personell 7

8 Kunnskapssynet preger opplæringen Tradisjonelt kunnskapssyn: Overføring av kunnskap fra lærer til den lærende. Alternativt kunnskapssyn: Kunnskap dannes i den lærende i et samspill med omgivelsene. Studiestedets kunnskapssyn avgjørende for opplæringens form og innhold. 8 8

9 Internett har påskyndet endringer i pedagogisk praksis Vi ser helt klart en endring fra formidlingspedagogikken til mer problembasert læring. Endringen fra undervisning til læring medfører at den enkelte studenten kommer mer i fokus enn tidligere. 9 9

10 Studenten i fokus Studentens læring er det viktigste. Studenten må se problemet for å kunne finne løsninger. Studenten må definere problemstillingen ut i fra sine egne forutsetninger Studentveiledning i dette perspektivet er klart forskjellig fra læreren spør - studenten svarer

11 Læringsaktiviteter - tradisjonelt Oppgaveløsing Gruppearbeid Forelesning Lese litteratur 11 11

12 Læringsaktiviteter på nett Oppgaveløsing Gruppearbeid Diskusjonsgruppe Lese litteratur Interaktive oppgaver Se video Flervalgstester Programvare Internettsøking 12 12

13 Syv pedagogiske muligheter Nettet gir: studentene kontroll over tiden. tilgang til en enorm mengde læringsressurser. muligheter for samarbeidslæring uavhengig av tid og sted. muligheter for refleksjon og ekstra tid til formulering av spørsmål og kommentarer. unike muligheter til å utnytte tekstfilene som automatisk lagres av klassens diskusjoner. gode muligheter for bruk av programvare i læringen. muligheter til å ta i bruk multimediaelementer for presentasjoner og demonstrasjoner i undervisningen. (Morten Flate Paulsen) 13

14 Studentens forventninger Store forskjeller på kombinerte modeller kontra rene nettbaserte opplegg. Kombinerte studieformer tillater høy grad av forenkling på nett. Nettbaserte opplegg må være meget gjennomarbeidet og med høye krav til kvalitet og presentasjon. Studenter/kursdeltakere har ofte store forventninger i forhold til tradisjonell veiledning. Raske svar blir en forutsetning. Å bli sett er like viktig. Krevende oppgave for veileder. En kan lett bli sittende med nettveiledning som krever all ens tid. Planlegg og klargjør forventningene overfor deltakerne. Stor aktivitet blant studentene kan ofte bli en viktig støtte i læringen

15 Lærer/veileder-rollen Lærer er studiets/kursets ansikt utad og skal føre den lærende gjennom kurset. Rollen innebærer bl.a. å være en hjelper og tilrettelegger slik at studenten selv kan lære. Lærer vil også være underviser dersom det er lagt opp til for eksempel synkrone videooverføringer En må ta i bruk ulike veiledningsmetoder avhengig av målgruppe, fag, rammevilkår osv Lærer evaluerer underveis (formativt) og kan også være eksaminator (summativt)

16 Veiledning på nett E-moderating Tutoring Virtuell veiledning Nettundervisning Veiledning på nett 16 16

17 Hva er en moderator? A moderator is a person who presides over a meeting. (Gilly Salmon) Moderator er en møteleder - som leder og sørger for at diskusjonen foregår på en fornuftig måte. Moderator prøver å samle trådene og lede diskusjonen mot en form for enighet eller resultat

18 Gilly Salmon: E-moderators are the new generation of teachers and trainers who work with learners online. CMC actually requires e-moderator to have a rather wider range of expertise. (CMC står for Computer Mediated Communication ) 18 18

19 5-trinns modellen 19 Gilly Salmon 19

20 Gilly Salmon I could see how ideas were developed, reinforced, revisited and reformed. The CMC environment offered as good, perhaps a better learning environment than face to face tutorial. This was because students read messages, went away and thought about the issues and ideas, and came back the next day with a reflective and thought out comment

21 Brukes dette? Utnyttes i varierende grad i høgskolesektoren. Mange ser mulighetene og tar dem i bruk med stort hell. Legger ut foredrag som mp3, bruker videoopptak og videokonferanse, nettdiskusjoner osv. Andre igjen ser ut til å fortsette nesten som før, men med litt "nettstøtte". Nettstøtten består stort sett i å bruke LMS-et som postkasse. 21

22 Vi vet altså: Noe om hva som kjennetegner god nettbasert utdanning. Vi kjenner vårt eget ståsted. At vi må lære en hel del nytt. 22

23 Pedagogisk design Lære om det særpregede ved læring via nett og hvordan en omarbeider et emne tilpasset dette. Paradoksalt nok: Et gjennomarbeidet godt opplegg for fleksible nettstudier er mye mer strukturert og styrt enn klasseromsbasert undervisning. :-) Du gir altså IKKE fra deg styring - du styrer mer. 23

24 (nye) Kompetanseområder Digital innholdsproduksjon for nett Bruk av synkrone medier som video- og webkonferanse Veiledning og vurdering via nett 24

25 Digital innholdsproduksjon: Enkel bildebehandling. Skalere ned bilder, ta skjermdump av ting på skjermen osv. Enkle lydopptak, redigering og publisering i mp3-format. Lage web-versjoner av presentasjoner. Enkle video-opptak med webkamera, videokamera eller videokonferanseutstyr. Hvordan lage interessante og stimulerende læringsmiljø på nett. 25

26 Bruke Web 2.0 YouTube er en utmerket gratis videostreamingstjeneste. Lær deg å legge ut videoene dine der. Det finnes også kommersielle tjenester som gjør det samme. Bruke Wiki, Blogg og sosiale medier for å skape aktivitet og læring 26

27 Veiledning og vurdering Hvordan bruke studentdialog til målrettet læring? Hvordan vurdere studentenes nettaktivitet? Hvordan veilede? Evalueringsstrategier i nettstudier/ kombinerte studiemodeller? 27

28 Kompetanseløft Det trengs fortsatt et stort kompetanseløft for å komme videre med nye medier i høgere utdanning. Mange er opptatt av 1.lektor-kompetanse. Nettpedagogikk burde vært en valgmodul i slik kompetansebygging. 28

29 LMS (læringsplattformer) I Norge brukes stort sett Fronter og It s Learning. Utdanningssektoren ble nærmest oversolgt i begynnelsen av 2000-tallet. I verden forøvrig brukes åpen kildekode i svært stor grad og øker raskt. Erfaringene høgskolene har gjort vil trolig medføre en dreining mot åpen kildekode i Norge også. «Andrebølgen» vil trolig gi større mangfold i LMS-er og mediebruk forøvrig. 29

30 Programvare Ingen grunn til å betale dyrt for programvare heller: Open Office Audacity til all lydbehandling GIMP for all bildebehandling Microsoft og Apple sine standardprogrammer for bilde, video, lyd osv. Følger med «gratis» 30

31 Mangfold Mennesker i alle aldre bruker allerede Facebook, Twitter, GENI og Youtube Generelle ikt-ferdigheter stiger raskt og morgendagens student er mye mer robust. De veksler glatt mellom sosiale medier og andre nettressurser. 31

32 Møt utfordringen! 32

Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik

Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik s.2 Innholdsfortegnelse 1. Velkommen... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Mål for kurset... 3 4. Målgruppe...

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

Når blir e-læring god? Alf Martin Johnsen efaktor as 2010

Når blir e-læring god? Alf Martin Johnsen efaktor as 2010 Når blir e-læring god? Alf Martin Johnsen efaktor as 2010 1 Planlegging! 2 Enkelt og godt Finn fram til kjernen i det som skal læres. Målet avgjør alt. Vit hvem du lager innholdet for! Bruk enkle virkemidler

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Digital mappevurdering

Digital mappevurdering temahefte Digital mappevurdering Innhold 1. Hva er digital mappevurdering?...5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning...5 1.2 Forankring i pedagogisk tenkning...6 2. Teknologi for digital mappevurdering...12

Detaljer

Workshop om nettpedagogikk UiN, 14. september 2011

Workshop om nettpedagogikk UiN, 14. september 2011 Workshop om nettpedagogikk UiN, 14. september 2011 11.10.2011 Denne rapporten oppsummerer innspill og diskusjoner fra workshopen om nettpedagogikk, arrangert ved UiN onsdag 14. september 2011. Rapporten

Detaljer

Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres?"

Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres? Wenche Stenersen Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres?" Master i skoleledelse NTNU 2011 Forord Dette har vært en spennende, men også til tider krevende læringsprosess.

Detaljer

Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs?

Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs? Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs? Magnus Johansson og Magnus Nohr Masterstudium IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og

Detaljer

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Rapport forstudie Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Ingeborg Amundrud 13.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON 2 2 MANDATET 4 3 LØSNING AV OPPGAVEN 5 4 UTDANNINGSKVALITET OG E-LÆRING

Detaljer

Verktøyene åpner muligheter, men det er nettpedagogikken som skal gjøre dem virkelige, klarer vi å følge opp?

Verktøyene åpner muligheter, men det er nettpedagogikken som skal gjøre dem virkelige, klarer vi å følge opp? Verktøyene åpner muligheter, men det er nettpedagogikken som skal gjøre dem virkelige, klarer vi å følge opp? La meg straks bekjenne at jeg er amatør innen både nettlæring og generell pedagogikk. Amatør

Detaljer

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2011 Hvordan forbedre egen praksis for yrkesfaglærere i det digitale klasserommet? skrevet av Runar Oudmayer John Eivind Storvik ved Avdeling for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet - Hva, hvorfor og hvordan?

Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet - Hva, hvorfor og hvordan? Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved - Hva, hvorfor og hvordan? 2014 Det helsevitenskapelige fakultet Rigmor Furu Prosjektleder ecampus/sjefsrådgiver NST/helsekompetanse 10.07.2014 Forord

Detaljer

«Å blogge seg til læring»

«Å blogge seg til læring» «Å blogge seg til læring» Jon Hoem, Mediesenteret Høgskolen Bergen Presentert på NVU-konferansen 2007 av Jon Hoem (joh@hib.no) og Ture Schwebs (thws@hib.no) Noen erfaringer og tanker knyttet til utvikling

Detaljer

Digitale mapper i høyere utdanning -

Digitale mapper i høyere utdanning - Forfatter: Yngve Troye Nordkvelle Digitale mapper i høyere utdanning - Omfang, bruk og trender for framtida Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2007 II Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

RAPPORT OM E-LÆRING I HELSEFAGUTDANNINGENE MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

RAPPORT OM E-LÆRING I HELSEFAGUTDANNINGENE MULIGHETER OG BEGRENSNINGER RAPPORT OM E-LÆRING I HELSEFAGUTDANNINGENE MULIGHETER OG BEGRENSNINGER Utarbeidet av: Berit Stjern Brit Bårdsen Drange Kjellaug K. Johannessen 2006-2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning... 3 1.1 Mandat...

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Digital tilstand 2014

Digital tilstand 2014 Digital tilstand 2014 Norgesuniversitetets skriftserie nr. 1/2015 Digital tilstand 2014 Norgesuniversitetets skriftserie nr. 1/2015 2 Digital tilstand 2014 Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring

Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring Høgskolelektor Jarle Larsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, AITeL Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk

Detaljer

E-læring med bredbånd

E-læring med bredbånd HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for realfag Evalueringsrapport E-læring med bredbånd Ingvald Erfjord Per Sigurd Hundeland John Madsen Innledning Prosjektet "E- læring med bredbånd" har som mål å utvikle pedagogikk

Detaljer

E-læring og sosiale medier E-learning and sosial media

E-læring og sosiale medier E-learning and sosial media MASTEROPPGAVE Læring i komplekse systemer Våren 2015 E-læring og sosiale medier E-learning and sosial media Artikkel 1 Sosiale medier og nettbaserte studier Facebook som kommunikasjonsmedia i e-læring

Detaljer

SNF arbeidsnotat nr. 10/05. Pedagogiske utfordringer i fjernutdanning av regnskapsførere som småbedriftsrådgivere. Bjørn-Emil Madsen Paul N.

SNF arbeidsnotat nr. 10/05. Pedagogiske utfordringer i fjernutdanning av regnskapsførere som småbedriftsrådgivere. Bjørn-Emil Madsen Paul N. Pedagogiske utfordringer i fjernutdanning av regnskapsførere som småbedriftsrådgivere Bjørn-Emil Madsen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr.: 6300: "Økt verdiskapning i SMB-sektoren: Styrking av påvirkningen

Detaljer

IKT-strategi. for videregående opplæring i Oppland 2014-2016

IKT-strategi. for videregående opplæring i Oppland 2014-2016 v IKT-strategi for videregående opplæring i Oppland 2014-2016 2 Innhold Innledning... 4 Sammendrag... 5 Visjon for IKT-satsingen videregående opplæring i Oppland... 7 1. Infrastruktur... 9 1.1 Overordnet

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Per Arneberg Norgesuniversitetet, mars 2006 Forord Denne utredningen

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI HOW DO WE TEACH AND LEARN? Forprosjektet BI 2020 skal gjøre BI i stand til å starte det konkrete arbeidet med å posisjonere BI som en innovativ og foretrukken aktør

Detaljer

Blott deg og få bedre karakterer - En studie av sammenhengen mellom studenters aktivitet på nettet og kurskarakter

Blott deg og få bedre karakterer - En studie av sammenhengen mellom studenters aktivitet på nettet og kurskarakter Blott deg og få bedre karakterer - En studie av sammenhengen mellom studenters aktivitet på nettet og kurskarakter Anne B. Swanberg, Audhild N. Håvaldsrud BI Nettstudier, Handelshøyskolen BI, anne.swanberg@bi.no,audhild.n.havaldsrud@bi.no

Detaljer