Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik"

Transkript

1 Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik

2 s.2 Innholdsfortegnelse 1. Velkommen Bakgrunn Mål for kurset Målgruppe Hvordan komme i gang Kursinnhold... 4 Omfang... 4 Tema... 5 Læringsformer... 6 Arbeid mellom samlingene... 6 Faglige ressurser Arbeidsoppgaver i oppstartperioden Hjelp Litteraturliste timer nettped 2

3 s.3 1. Velkommen Høgskolen i Gjøvik ønsker deg velkommen til 50 timers kurs i nettpedagogikk. Kurset er utviklet på grunnlag av erfaringer og kunnskaper Høgskolen i Gjøvik har utviklet de senere årene i nettbasert undervisning. Høgskolen har i dag lang erfaring med flere nettbaserte læringsløp som administreres gjennom elektronisk klasserom og høgskolen har også erfaring og kompetanse i å utvikle interaktive, nettbaserte kurs. Høgskolen i Gjøvik har i overkant av 1600 studenter og 200 ansatte. Høgskolen er foruten fellesadministrasjonen, organisert i to avdelinger; Avdeling for teknologi og Avdeling for helsefag. Avdeling for teknologi er videre organisert i to institutt: Institutt for informatikk og medieteknikk og Institutt for ingeniør- og allmennfag. 2. Bakgrunn Dagens arbeidsliv preges av raske forandringer. Ny teknologi og nye tjenester tas i bruk. Dette fører til et behov for at flere tar lengre grunnutdanning og det blir et stadig behov for oppgradering, tilpasning og videreutvikling av folks kompetanse underveis i livet. Oppdatert kompetanse er nødvendig for bedriftenes konkurranseevne og for at den enkelte skal ha den kompetansen arbeidsmarkedet etterspør. Dette økte kravet fordrer nye former for fleksible læringsformer. Da mange av etter- og videreutdanningsprogrammene er blitt nettbaserte, har bibliotekene fått en ny rolle. Mange føler seg nok usikre på hvordan de skal møte denne utfordringen. Ved Høgskolen i Gjøvik har vi prøvd ut en del ulike teknologiske løsninger og metoder og dette har gitt oss god erfaring. Det er denne erfaringen vi ønsker å dele med deg på dette kurset. Det at mennesker lærer noe er kanskje uavhengig av teknologi, men vi tror at teknologien gir muligheter til å nå målgrupper man ellers ikke ville ha nådd. Vi ønsker gjennom dette kurset å peke på en del sentrale forhold innen nettpedagogikken og kombinere dette med enkel billedbehandling. Vi vil i tillegg la deg få oppleve på kroppen hvordan det er å være nettstudent noe som er nyttig når du selv skal veilede andre. 3. Mål for kurset Mål for kurset er å gi de bibliotekansatte generelle kunnskaper om hva nettbasert læring innebærer, både teknologisk og pedagogisk. De bibliotekansatte skal etter kursets slutt være i stand til å gi veiledning til mennesker som trenger hjelp med sine nettbaserte kurs. Dette kan være å hjelpe til med bruk av ClassFronter eller å bruke enkel Software. I tillegg er det viktig 50 timer nettped 3

4 s.4 å opparbeide seg en forståelse for den pedagogiske ideen og strukturen i et kurs for å kunne sette seg inn i problemstillinger og gi individuell veiledning. 4. Målgruppe Målgruppen er ansatte på folkebiblioteker og på skolebiblioteker. 5. Hvordan komme i gang Før oppstart vil du motta informasjon om kurset og få utlevert brukernavn og passord. I informasjonsskrivet vil det ligge ved oppstartpakke for å komme i gang med kurset. Dette er spesielt rettet mot deltakere som ikke kjenner til læringsplattformen ClassFronter, men er nyttig for alle. Fram til første samling forventer vi at du gjennomfører oppstartpakken slik at du etter kort tid ikke skal ha problemer med å være student på nett. Beredskapen i denne perioden vil derfor være høy for å imøtekomme alle dine spørsmål og eventuelle problemer. 6. Kursinnhold Omfang Kurset strekker seg over 50 timer fordelt på 8 uker. November Desember Januar Februar Oppstartpakke ClassFronter 24. november Startsamling 1. desember Læringsperiode på nett Sluttsamling 6. februar 50 timer nettped 4

5 s.5 Tema Temaene i kurset er basert på Gilly Salmons 5-trinnsmodell. Gilly Salmon er professor og medlem av Centre for Information and Innovation på Open University Business School. Hun har i mange år arbeidet med nettpedagogikk og skrevet mange artikler og gitt ut to bøker med tema nettpedagogikk. Hennes bok, E-tivities (2002), danner grunnlaget for vårt kunnskapssyn på nettbasert læring. Vi vil gå nærmere inn på den pedagogiske siden ved et nettbasert læringsløp og se på hvordan man kan møte den teknologiske utfordringen og knytte den opp mot det pedagogiske innholdet. Hennes modell er som følger: Tema 1 Tilgjengelighet og motivasjon Innhold Hvordan introdusere et kurs og danne gruppesamhørighet Nettveileders rolle blir å forsikre om at deltakeren får tilgang til nettet, hilse han/hun velkommen og oppmuntre dem. 2 Bygge fellesskap Dele tanker og erfaringer Som nettstudent er du nysgjerrig på hvem du er på nett sammen med og du er nysgjerrig på personene du skal forholde deg til. For å få til en kommunikasjon og et godt samarbeide mellom studenter og mellom veileder-student, må man etablere en tillitt og trygghet som gjør dette mulig. Nettveileder bygger broer for alle deltakerne. 3 Informasjonsutveksling Utveksle informasjon og samarbeide om små oppgaver Kursinnhold blir gjerne presentert i form av tekst, bilder, video, lyd, animasjon og lignende. For å dra nytte av disse presentasjonsformene kreves det at deltakerne har nødvendige tekniske ferdigheter og at innhold og presentasjon av fagstoff motiverer den enkelte deltaker til aktivitet alene og sammen med andre. 50 timer nettped 5

6 s.6 4 Kunnskapsoppbygging Nettdiskusjoner og refleksjoner Studentene kan nå erverve seg ny kunnskap, dra nytte av den og kunne dele kunnskaper med andre. Nettaktiviteter på dette stadiet fokuserer på nettdiskusjoner og refleksjoner. Veileder må kunne summere opp og trekke rød tråd gjennom stoffet. 5 Personlig utvikling Reflektere og utforske Studentene har ansvar for egen læring og for arbeid i gruppa. De skal kunne samarbeide, være kritiske, beherske teknologien, kunne utveksle informasjon, ta del i aktiviteter og er søkende og kreative. Læringsformer Kurset inneholder blanding av samlinger, lesing av litteratur/artikler, oppgaver, diskusjoner og enkel bruk av Software. Oppgavene er knyttet til ditt daglige virke som bibliotekar og bygger på dine allerede etablerte erfaringer og kunnskaper. Hvert tema inneholder oppgaver som løses individuelt, men med kommentarer og innspill fra de andre gruppemedlemmene. Kurset administreres og organiseres gjennom læringsplattformen ClassFronter. Her vil all kommunikasjon med veileder foregå. Alle oppgaver legges ut i det virtuelle klasserommet. Arbeid mellom samlingene Etter første samling vil du gå inn i en arbeidsfase hvor du jobber med ulike oppgaver som knytter sammen Gilly Salmons 5-trinnsmodell, enkel Software og verktøyene i ClassFronter. Deretter kommer en sluttsamling for å samle erfaringer høstet underveis i kurset. På denne sluttsamlingen vil du også få presentert videokonferanse. 50 timer nettped 6

7 s.7 I arbeidet underveis vil det bli lagt stor vekt på egenaktivitet og veiledning av andre kursdeltakere. Det vil si at du jobber med dine oppgaver, samtidig som du skal kommentere og veilede andre deltakere på gruppen din. Faglige ressurser Basislitteraturen i kurset er basert på bøker og artikler om emnet. I tillegg legges det ut lenker og pdf/powerpoint-presentasjoner. Du vil gjennom hele kurset få tilgang på support, både på det nettpedagogiske, administrativ og teknisk side. Veiledning gjennomføres til bestemte tider. Veileder vil minst to ganger per uke følge opp diskusjonsforum og du vil få svar senest 48 timer etter at spørsmålet ditt er registrert. 7. Arbeidsoppgaver i oppstartperioden Oppgave 1 Oppgave 2 Logg deg inn i ClassFronter (CF). Under valget arkiv i menyen til venstre finner du bl.a. dokumentene Introduksjonsprogram til kurset og Rollen som nettstudent Åpne disse dokumentene, skriv dem ut og les dem godt. Logg deg inn i CF. Velg Spørsmål og svar fra menyen til venstre og klikk på undermappe Oppstart. Skriv inn en kort hilsen til dine medstudenter hvor du beskriver hva du ser ut av vinduet akkurat nå. Velg Spørsmål og svar og kommenter minst 2 hilsener som dine medstudenter har lagt inn Oppgave 3 Skriv den samme hilsenen fra oppgave 2 i en tekstbehandler, for eksempel word. Lagre denne så på harddisken din. Lever fila med bevarelsen deretter inn i innleveringsmappa som kalles Øvingsmappe. Denne mappa finner du ved først å velge Innleveringer i menyen til venstre, deretter øving oppgave timer nettped 7

8 s.8 Oppgave 4 Oppgave 5 Bruk spørsmål og svar og fortell hvordan denne oppgaven gikk. Velg oppgaver og innleveringer fra menyen til venstre. Der finner du øving oppgave 4. I denne finner du oppgaveteksten til denne oppgaven. Skriv ut oppgaveteksten, besvar oppgaven i for eksempel Word og lever besvarelsen i samme mappe, dvs. øving oppgave 4. Fortell om dine problemer med denne oppgaven i Spørsmål og svar. I denne oppgaven skal du teste ut om du har de nødvendige PlugIns på din PC. I tabellen under er det gitt tre filer som du skal klikke på. Dersom PC-en din kan lese filene, er alt OK. Hvis ikke, må du laste ned de aktuelle programmene fra internett. Flash: Shockwave: Acrobat Reader Spørsmål og svar: Fortell om eventuelle problemer med denne oppgaven. 50 timer nettped 8

9 s.9 8. Hjelp De to første ukene vil Høgskolen i Gjøvik ha telefonberedskap og yte den hjelp som du trenger. Disse personene vil hjelpe deg ved behov: Faglig/teknisk: Astrid Stadheim, tlf: / e-post: Teknisk/studieadministrativt: Rigmor Øvstetun, tlf: / e-post: Fred Johansen, tlf: / e-post: 9. Litteraturliste Anbefalt litteratur : Morten Flate Paulsen (2001): Nettbasert utdanning-erfaringer og visjoner Gilly Salmon (2002): E-tivities. The Key to Teaching and Online Learning REN Prosjektrapport: Pedagogiske kvalitetskriterier I nettbasert læring, Lastes gratis ned på Klikk på lenken Andre rapporter 50 timer nettped 9

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Når blir e-læring god? Alf Martin Johnsen efaktor as 2010

Når blir e-læring god? Alf Martin Johnsen efaktor as 2010 Når blir e-læring god? Alf Martin Johnsen efaktor as 2010 1 Planlegging! 2 Enkelt og godt Finn fram til kjernen i det som skal læres. Målet avgjør alt. Vit hvem du lager innholdet for! Bruk enkle virkemidler

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Rapport fra kursrekken 23 mobile ting

Rapport fra kursrekken 23 mobile ting Rapport fra kursrekken 23 mobile ting Om kurset 23 mobile things ble først utviklet av Jan Holmquist, assisterende bibliotekdirektør i Guldborgsundbibliotekeren i Danmark. Hans ansatte følte seg ikke kompetente

Detaljer

Retningslinjer for TwinSpace. En innføring i TwinSpace

Retningslinjer for TwinSpace. En innføring i TwinSpace Retningslinjer for TwinSpace En innføring i TwinSpace FØR DU STARTER... 4 1. KOMME I GANG: Bli kjent med TwinSpace... 5 Hjemmeside... 5 Andre deler... 6 2. LAG DIN TWINSPACE... 8 Invitere andre medlemmer...

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Verktøyene åpner muligheter, men det er nettpedagogikken som skal gjøre dem virkelige, klarer vi å følge opp?

Verktøyene åpner muligheter, men det er nettpedagogikken som skal gjøre dem virkelige, klarer vi å følge opp? Verktøyene åpner muligheter, men det er nettpedagogikken som skal gjøre dem virkelige, klarer vi å følge opp? La meg straks bekjenne at jeg er amatør innen både nettlæring og generell pedagogikk. Amatør

Detaljer

Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon til å skrive og samarbeide på nett?

Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon til å skrive og samarbeide på nett? Uniped årgang 35, 3/2012, side 6986 Artikkelen er vitenskapelig vurdert av forskere utenfor redaksjonen Av Hanne Maria Bingen og Reidun Lid Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon

Detaljer

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Rapport forstudie Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Ingeborg Amundrud 13.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON 2 2 MANDATET 4 3 LØSNING AV OPPGAVEN 5 4 UTDANNINGSKVALITET OG E-LÆRING

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Evaluering og utvikling av nettressurser

Evaluering og utvikling av nettressurser HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for realfag E-læring med bredbånd Evaluering og utvikling av nettressurser Sluttrapport Cornelia Brodahl Ingvald Erfjord Per Sigurd Hundeland John Madsen INNLEDNING INNLEDNING

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer