Samarbeid om utvikling hvordan gjør vi det. Ragnar Sæternes - Prosjektkoordinator Marin- og Maritim sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid om utvikling hvordan gjør vi det. Ragnar Sæternes - Prosjektkoordinator Marin- og Maritim sektor"

Transkript

1 Samarbeid om utvikling hvordan gjør vi det Ragnar Sæternes - Prosjektkoordinator Marin- og Maritim sektor

2 Dette er NYN Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) ble i 2010 opprettet av Nærøy, Vikna og Leka kommune med et tydelig oppdrag om å forvalte et seksårig, regional omstillingsprogram. Sammen med oppdraget, ble det lovet 36 millioner kroner i ekstraordinære utviklingsmidler fordelt over seks år, mot et krav om å bidra til å skape 250 arbeidsplasser i Ytre Namdal. Fire satsingsområder for programmet Marin sektor Maritim sektor Teknologidrevet, forretningsmessig tjenesteyting Reiseliv og opplevelsesnæringa

3 Næringsutvikling med god fart. NYN IKS har så langt finansiert 108 prosjekter. Aktiviteten viser voksende utviklingsiver og nyskapingslyst, uavhengig koordinering av næringsrettet utviklingsarbeid er så langt en suksess. I november bevilget NYN penger til det 100. prosjektet. De 100 godkjente prosjektene fordeler seg slik mellom NYNs fire satsingsområder: Marin sektor: 32 prosjekter Maritim sektor: 11 prosjekter TIFT: 13 prosjekter (TIFT = teknologidrevet, forretningsmessig tjenesteyting) Reiseliv: 22 prosjekter De øvrige prosjektene som NYN har bidratt økonomisk til, er kompetansehevende prosjekter, rekrutteringsprosjekter og regionale samhandlingsprosjekter.

4 FOU prosjekter med tyngdepunkt Nærøysundet NYN bruker årlig ca kroner for og bistå næringsliv inn mot ulike FoU aktiviteter, dette fører til at næringslivet i området er deltagende og sterkt førende innen FoU aktiviteter med budsjettrammer 64,731 millioner. (Status 2012) NYN tilstreber styrket næringsliv, økt verdiskapning og sysselsetting med bakgrunn i kunnskap og nettverk som kommer ved FoU aktiviteter.

5 FoU, når fungerer det best. FoU, når fungerer det best, når får bedriftene mest igjen. Utviklingsarbeid fungerer best når tema er initiert fra næringen. De bør eie problemet, utfordringen eller muligheten. Når prosjekter er FoU initiert, bør rekrutering av konsortia deltagere utføres med aktsomhet og koordinert. Man må ikke «bruke opp» næringen, da forsvinner eierskapet og engasjement. NYN har god erfaring ved at man plukker ut bedrifter som passer best til tema. (lokalkunnskap som samarbeider med institusjoner fungerer godt) Sammensettingen av et konsortia/prosjektgruppe er nøkkelen til god prosjektgjennomføring. Større prosjekter bør tilstrebe spinn-off og delmål/resultater. Dette motiverer og viser handlekraft og resultats orientert prosjektgjennomføring.

6 Samarbeid med FoU aktører Prosjekt koordinator NYN har som rolle og bistå næringslivet med FoU koordinering og bestiller kompetanse mot FoU. Vi føler at næringen setter stor pris på og drar god nytte av denne rollen. Filter mellom forsknings og næringsperspektivet. Riktige aktører i riktige prosjekter. FoU aktøren signaliserer at det er en stor styrke for prosjekter og gjennomføring, når de har med aktører med god bestiller kompetanse. Filter mellom forsknings og næringsperspektivet.(forståelse for ulike behov) Krevende prosjektdeltagere, klar på fokus og forventninger. Man opplever ofte at en utenforstående koordinator har bedre oversikt og/eller vilje til å samkjøre relevante FoU prosjekter/resultater der det er hensiktsmessig. Bedrifter bør ikke bli med i prosjekter bare for og delta! Dette må FoU aktørene være oppmerksom på ved rekrutering til prosjekter.

7 Starte opp aktiviteter Forstudie, noen har en ide de vil ha realitetsvurdert. Forstudie der man bruker lite penger/innsats for og beslutte/begrunne bruk av vesentlig mere penger/innsats er undervurdert. Terskelen for å få slik støtte må være lav og lett søkbart. Større FoU prosjekter (f.eks. Maroff) kan være en god arena for spinn-off prosjekter. Bedriftsnettverk Uavhengig av tema for bedriftsnettverket, fører ofte løsningsorientert arbeide blant ulike aktører til nye løsninger og tanker som kan føre til andre aktiviteter. Innledende Workshops, initiering av større FoU aktiviteter Presentasjon og realitets bedømmelse blant en sentral kjerne av potensielle prosjektdeltagere. Starte aktiviteter med bakgrunn i bransje utfordringer. Via nettverk og løsnings søkende bransje, kan prosjekter etableres om noen knytter ulike fagfelt sammen. (Disse gir ofte hurtige og gode resultater)

8 MAROFF «Servicefartøy 2010» Mye omtalt ved omtale om kommende byggeregelverk for arbeidsbåt. 2 Konseptbåter ble resultatet, Marine Harvest AS «Multi Server» har mye inspirasjon fra prosjektet. Ideer til nytt utstyr ble visualisert og noe realisert. Elementer fra prosjektet blir brukt som grunnlag til MAROFF prosjektet «MarinSim»

9 MAROFF «MarinSim» Prosjektets hovedmålsetting er å utvikle og realisere en simulatorbasert opplæringsplattform, rettet mot krevende marine operasjoner i og rundt havbruksnæringa. (Prosjektets totalbudsjett 19,7 mill)

10 Bransje utfordringer Test av maling system for brønnbåt. Støttet av NYN.

11 Bransje utfordringer Forstudie finansiert NYN Etablererstøtte Innovasjon Norge Omsøkt RFFMIDT, overført til NTFK og FHF Omsøker MAROFF avslag Innvilget SkattFUNN

12 Teknologifond for havbruk FoU-koordinator i NYN, Ragnar Sæternes, reagerer på at innovasjonsprogrammet MAROFF ikke bevilget ei eneste krone til havbruksrettede prosjekter i desember. To søknader fra Ytre Namdal fikk avslag. - Vi anser begge FoU-prosjektene som viktige for norsk havbruk, men satsingene er også svært viktige for å videreutvikle den viktige leverandørnæringa i vår region. NYN vil derfor se på alternative løsninger for å sikre at kunnskapsnettverkene fra disse prosjektene videreføres.

13 Bransje utfordringer Bekjempelse av lus og groe i havbruk. REFA-Rørvik forstudie begroing, NYN REFA-Rørvik forprosjekt begroing, RFFMIDT. NYN koblet aktørene lus og begroing. Sonic Norway forstudie lus, NYN Sonic Norway har fått innvilget etablererstøtte søknad hos Innovasjon Norge. Mulig videre løp hos miljøteknologi ordningen som en pilot.

14 Gründervirksomhet med ambisjoner Cermaq er svært godt fornøyd med Ivar Sandneseng bløggerobot FlexStikker. I løpet av våren ansetter gründeren i Mekon AS to mekanikere. NYN bisto i etableringsfasen av prosjektet og følger den videre prosessen tett. Knytte kontakt og tett samarbeid med etablert aktører innen industri og brukere er en viktig faktor for gründerbedrifter.

15 Kvalifisert arbeidskraft. NYN satte spørsmål ved sertifisering. Bedriftene i regionen meldt tilbake at de ønsker å dokumentere fagkunnskapen til et 20-talls av sine dyktige sveisere. Ytre Namdal videregående skole fikk bestillingen, med støtte fra NYN ble det etablert kursingen og sertifisering/ resertifisering i ukene

16 Rammevilkår og fremtiden. I november 2012 satte FHL sammen et arbeidsutvalg som i dialog med Sjøfartsdirektoratet har arbeidet med kompetansekrav og byggekrav for arbeidsbåter. Igjennom dette har både skoler og verft i Ytre Namdal førstehåndskjennskap til kommende krav, både innen bygge og kompetanse krav.

17 Rammevilkår og fremtiden. Ytre Namdal videregående skole kjører 1 av 3 pilotkurs i landet, for de kommende sertifikat krav. Simulator opplæring er et viktig fortrinn som alternativ læringsplattform, dette leveres av Sikkerhetssentret Rørvik AS

18 Alternativt havbruk og nytt teknologibehov Fremtidige alternativer er interessant også for utstyrsindustrien. Den videregående opplæring setter et fremtidsfokus på sin utdanning av fremtidig arbeidskraft. Skole, Havbruk, Industri Kunnskapsutveksling Samarbeid om løsninger Teknologiutvikling

19 Bærekraft og verdiskapning hånd i hånd Jobber aktivt i rund verdiskapning med bakgrunn i restverdi.

20 Spisskompetanse satser i regionen Ytre Namdal har fått tilført supplerende spisskompetanse som fremmer utviklingsmuligheter.

21 Merkevare bygging. Forstudie-merkevarestrategi, NYN Samarbeid næring og skole, finansiert NYN Ny logo og promotering, finansiert IN

22 Rekrutering er viktig i alle ledd!!! Bedriftsbesøk Eksperter i Team NTNU

23 Kunnskap og lærdom skapes i nettverk Humør: Blidspent trio på studietur, fra venstre gründer Harry Bøe, rektor Marit Stovner og banksjef Beate Skillingstad. Vil lære av sunnmøringene Representanter for den mest ekspansive næringsregionen i fylket, Ytre Namdal, er på studietur til Sunnmøre for å bli enda dyktigere. Sturla Nordbøe Publisert kl 18:10 Oppdatert kl 18:17 Ålesund: Tirsdag landet nærmere 30 næringslivsledere, politikere, skoleledere og folk fra virkemiddelapparatet i Ålesund. Målet er å treffe likesinnede fra Sunnmøre for å høre og se hvordan den regionen makter å lede an i norsk næringsliv år etter år. Dette vil være viktig kunnskap for namdalingene, mener duoen Marit Dille fra NYN (Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal) og Beate Skillingstad fra Sparebank 1 Midt-Norge, som samarbeider om initiativet til turen. Ytre Namdal utviklingsforum (YNU) er etablert å styrke samarbeidet mellom det offentlige og næringslivet om tilrettelegging for næringstvikling i Ytre Namdal. Deler av YNU var denne uka på Sunnmøre for å lære mer om kunnskapsbasert næringsutvikling. Fra venstre Jostein Brå Vardehaug (Regionalt infrastrukturprosjekt Ytre Namdal), Marit Dille (NYN), Tore Ramstad (Namdalshagen), Turid Hatling Finne (Totalkompetanse AS/Prosesskompetanse AS) og Gretha Aarseth Nordbøe (Kystgruppen). Kunnskap skaper spennende næring 25 ytternamdalske bedriftsledere, næringsutviklere, politikere og representanter fra utdanningssektoren har i to dager lært hvordan den sterke maritime næringsklyngen på Sunnmøre bygger seg en framtid tuftet på kunnskap. 12/03/2014 Av Torkil M. Hanssen På invitasjon fra Sparebank 1 SMN og Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS, landet den ytternamdalske delegasjonen i Sunnmørshovedstaden Ålesund tirsdag formiddag. I løpet av to intense og tettpakkede dager, har de besøkt ulike aktører i kunnskapssenteret Campus Ålesund for å få et innblikk i hvordan regionen samarbeider for å opprettholde posisjonen i norsk næringsliv år etter år. Tirsdag var det blant annet besøk ved Offshore Simulator Centre AS og test av simulatorene og flere foredrag ved Campus Ålesund og Ålesund Kunnskapspark AS. Studieturen avsluttes onsdag

24

25 Takk for oppmerksomheten! - Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal iks

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Forretningsplan akvarena

Forretningsplan akvarena 1 Forretningsplan akvarena Pr 14.10.2011 Åpen 2 Innhold 1. 2. 3. SWOT-analyse 4. Visjon, og strategi 5. 6. 7. 8. 3 Denne forretningsplanen skal ligge til grunn for videre utvikling av nærings akvarena.

Detaljer

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland Returadresse: Postboks 845 4008 Stavanger Innovatøren 8 utgave 8/2004 (IR) er et nettverksbasert prosjekt som ble startet i 2002 for å fremme nyskaping med utgangspunkt i eksisterende næringsliv i Stavangerregionen

Detaljer

Matspesialiteter fra Trøndelag

Matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for Matspesialiteter fra Trøndelag 2012 2015 Mars 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. BAKGRUNN... 6 Nasjonalt satsingsområde... 6 Matspesialiteter fra Trøndelag bakgrunn og status...

Detaljer

22.12.2009 12:32 QuestBack eksport - Evaluering - verneprosjektet

22.12.2009 12:32 QuestBack eksport - Evaluering - verneprosjektet Evaluering - verneprosjektet Publisert fra 11.12.2009 til 23.12.2009 51 respondenter (51 unike) 1. Hvilken rolle hadde du eller hvilken organisasjon representerte du i forhold til prosjektet (ett eller

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

ARBEIDSPLAN PERSONMOBILITET 2010 VRI HORDALAND

ARBEIDSPLAN PERSONMOBILITET 2010 VRI HORDALAND ARBEIDSPLAN PERSONMOBILITET 2010 VRI HORDALAND 1 MÅL OG MÅLGRUPPE NFR s veiledning for VRI gir følgende beskrivelse av virkemiddelet personmobilitet: Gjennom ulike mobilitetsordninger utvikles ny kunnskap

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass

AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass Hamarregionen Utvikling ble stiftet av kommunene Løten, Stange og Hamar i mai 2006. Vi skal arbeide med problemstillinger innenfor følgende områder: Næringsetat

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014 Molde Kunnskapspark Årsrapport 2014 2 Innhold Forord... 3 Visjon... 4 Mål... 4 Organisasjon... 4 Nytt Næringsliv... 6 Etablert Næringsliv... 6 Inkubatorselskap / Portefølje... 8 Eierskap... 8 Samfunnseffekt

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

INNOVASJONSPOLITIKK I

INNOVASJONSPOLITIKK I INNOVASJONSPOLITIKK I OPPLAND FYLKESTINGETS HANDLINGSPLAKAT MÅL OG TILTAK Bilder: Bernt Tordhol 2 Innhold FYLKESTINGETS HANDLINGSPLAKAT INNOVASJONSPOLITIKK I OPPLAND... 5 1. Sammendrag... 6 2. Innledning...

Detaljer

Bli med bygge framtiden i Indre

Bli med bygge framtiden i Indre Bli med å bygge framtiden i Indre «NYE IFU 2015» Finnmark! Forprosjekt Indre Finnmark Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Indre

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer