Nærøy kommune: Tilskuddsmottaker: Tilskuddssum: Helen S. Vårly Røen - tilskudd bedriftsetablering -Bikuber kr ,.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nærøy kommune: Tilskuddsmottaker: Tilskuddssum: Helen S. Vårly Røen - tilskudd bedriftsetablering -Bikuber kr 36 000,."

Transkript

1 Medlemmer: Rådmann i Vikna Roy H. Ottesen Rådmann i Nærøy Arnt Wendelbo Rådmann i Leka Anne S. Hagen/ Tove Kvaløy Sekretær/ Saksbehandler Gretha Aarseth Nordbøe Styret har i 2013 behandlet 34 saker fordelt på 5 møter. Fylkeskommunalt tilskudd er på kr ,- og i tillegg er ca. kr ,- overført fra tidligere år. Dette beløpet inneholder renter, tilbakeføringer og ubenyttede midler. 1

2 Regionrådet bevilget kr ,-pr kommune til sine egne tre kommunale fond, samtidig som kr ,- ble satt av til administrasjon av fondet samt saksbehandling og koordinering av Ytre Namdal regionråd/ Kystgruppen. Totalpott i 2013: kr ,16 Sakene har fordelt seg på følgende måte: Nærøy kommune: Tilskuddsmottaker: Tilskuddssum: 02/13 Helen S. Vårly Røen - tilskudd bedriftsetablering -Bikuber kr ,. 09/13 Geir Olav Sørenmo - bedriftsetablering - elektro kr ,- 27/13 Jarle Arntsen - bedriftsetablering logopedi kr ,- PS15/13 Lauga SA - Sverdrupuka 2014 kr ,- Tilsammen kr ,- Vikna kommune: Tilskuddsmottaker: Tilskuddssum: 010/13 Vidar Valø - bedriftsutvikling - Fjukstad camping/caravan kr ,- 32/12 Edgar Settenøy - bedriftsutvikling - utsatt fra des 2012 kr ,- 22/13 Tomasz Cieslik - tilskudd til utdanningsopphold i Praha kr 7500,- 23/13 Turid Bjørkmann syatelier -- markedsutvikling - del 1 kr ,- 25/13 Garstad og omegn - utmarkslag tilskudd slaktelinje kr ,- PS27/13 Viplast as - bedriftsutvikling kr ,- PS 31/13 Sonic Norway as - bedriftsetablering kr ,- Tilsammen kr ,- 2

3 Leka kommune: Tilskuddsmottaker: Tilskuddssum: Leka Småbåtforening - renovering småbåthavna 04/13 kr ,- Vertshuset Herlaug - bedriftsutvikling 07/13 kr ,- Leka kommune - utviklingsavdelingen - filmproduksjon 08/13 kr ,- Skei kulturtun - fase 1- Granås consult PS 12/13 kr ,- Tilsammen kr ,- 3

4 Festivaler /konferanser Tilskuddsmottaker: Tilskuddssum: 001/13 Skreifestivalen - festivaltilskudd kr ,- 012/13 Elevbedriftsmessa YTNABI kr ,- 013/13 Festivaltilskudd Hurtigrutas dag kr ,- 024/13 Barbroteatret - festivalstøtte kr ,- 029/13 Sildvika Rock Festival kr ,- Tilsammen kr ,- 4

5 Fellesprosjekt Tilskuddsmottaker: Tilskuddssum: Administrasjon av fondet kr ,- Solveig Nordgård- " gårdkjerringtur" tilskudd nettverk kvinner 03/13 kr ,- PS 15/11 Ungt entreprenørskap kr ,- PS 19/12 "Eksportvegen "- forprosjekt kr ,- Region Namdal - tilskudd samf. Prosjekt kr ,- PS 14/13 PS 8/13 Drift av Namdalshagen Gründerlab Trainee- ordningen kr ,- Visit Namdalen - Etablering av destinasjonsselskapet 16/13 kr ,- DBS Consultansy - på vegen av andre - markedsføring av YN 19/13 kr ,- Arbeidsbuss - forprosjekt PS 21/13 kr ,- Deltagelse NorFishing 2014 PS 30/13 kr ,- Tilsammen kr ,- Snitt pr kommune: kr ,- MÅL- OG RESULTATSTYRING I RUP

6 Fylkeskommunens virkemidler er i stor grad tilretteleggende. Effekt- og resultatmåling av denne type støtte er utfordrende, både fordi effektene gjerne kommer flere år etter prosjektavslutning, fordi tilretteleggende prosjekter kan være vanskelig å se målbare resultater av, og fordi effekter av innsats påvirkes av eksterne forhold (eksempelvis konjunkturutviklingen). Mål- og resultatstyring av virkemiddelbruken gjennom RUP er 4-delt: 1. Nasjonalt opplegg for effekt- og resultatmåling 2. Fylkeskommunens system for aktivitetsmåling 3. Eksterne evalueringer etter behov 4. Måloppnåelse av hovedmålet i RUP 1. Nasjonalt opplegg for effekt- og resultatmåling Fylkeskommunen har innarbeidet det nasjonale opplegget for effekt- og resultatmåling som er utviklet av KRD. Det er koplet til sluttrapportering ifb. med utbetaling av tilskudd. Prosjektene skal rapportere på måloppnåelse, de viktigste resultater og forventede effekter. I tillegg skal det rapporteres på hvorvidt prosjektene har bidratt til: bedret lønnsomhet bedret konkurranseevne opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet, evt. nyetableringer økt innovasjon/innovasjonsevne økt kompetanse økt tilgjengelighet større attraktivitet som bosted eller lokaliseringsvalg for bedrifter økt attraktivitet som reisemål styrking av regionale sentra stabilisering eller økning av befolkningen Opplegget følges opp i 2013, og vil etter hvert som prosjekter avsluttes gi økt kunnskap om effekter og resultater. 2. Fylkeskommunens system for aktivitetsmåling Fylkeskommunen har i flere år hatt et system for aktivitetsmåling. Systemet innebærer en måling av hvordan virkemidlene er brukt i forhold til programmets 3 innsatsområder, og et sett av 10 underliggende indikatorer, slik: 6

7 De fleste prosjekter kjennetegnes ved flere indikatorer, slik at summen både i prosent og faktisk vil overgå 100 prosent. Eksempelvis kan et reiselivsprosjekt både ha næringsutviklings-, internasjonaliserings- og attraktivitetsperspektiv. Det er satt følgende mål for virkemiddelbruken ift. fordeling på indikatorene: INDIKATORER OG MÅL FOR VIRKEMIDDELBRUKEN I % Næringsutvikling 90% Likestilling 20% Kompetanseutvikling 50% Kultur 30% Innovasjon 40% Miljø 20% Internasjonalisering 20% Kommunikasjon/infrastruktur 20% Ungdom 20% Attraktivitet/livskvalitet 20% Alle som forvalter virkemidler gjennom Regionalt utviklingsprogram skal rapportere til fylkeskommunen på disse 10 indikatorene for de prosjekter de innvilger. 3. Eksterne evalueringer etter behov Ved behov gjennomføres eksterne evalueringer av deler av utviklingsinnsatsen. I 2011 ble eksempelvis virkemiddelbruken overfor innovasjonsselskapene og stedsutvikling evaluert. 4. Måloppnåelse av hovedmålet i RUP Oppnåelsen av hovedmålet Næringsvekst i Nord-Trøndelag vil bli målt med utgangspunkt i de 8 parametrene som beskriver hovedmålsettingen. Måleverktøy er bl.a. Telemarksforsknings årlige analyser som lages på oppdrag av Innovasjon Norge, SSB-statistikk og Norges Forskningsråds Indikatorrapport. 7

8 Tidligere saker som er vedtatt, skal videreføres, eller som ikke er avsluttet, og som skal inn i budsjett for 2014: Ungt entreprenørskap Ca kr ,- "Eksportvegen "- forprosjekt kr ,- Sekretariat /administrasjon Ca kr ,- Kommunal andel kr ,- Region Namdal - tilskudd samf. kr ,- Prosjekt Lauga SA - Sverdrupuka 2014 kr ,- Visit Namdalen - Etablering av destinasjonsselskapet PS 23/13:Investeringsstøtte Arnøy småbåt/fiskerihavn. kr , kr ,- Skogpådriverprosjektet Namdal kr ,- Namdalshagen/ Gründerlab kr ,- Festival/konferanser kr ,- Til sammen kr ,- Rørvik Gretha Aarseth Nordbøe Sekretariatsleder 8