Orientering NMLF Torsdag 7. november Jon Sverre Veel, Daglig leder Austrått Innovasjon AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering NMLF Torsdag 7. november 2013. Jon Sverre Veel, Daglig leder Austrått Innovasjon AS"

Transkript

1 Orientering NMLF Torsdag 7. november 2013 Jon Sverre Veel, Daglig leder Austrått Innovasjon AS

2 VISJON Austrått Innovasjon AS skaper varige verdier i Midt-Norge/Norge.

3 FORRETNINGSIDE Med utgangspunkt i utbyggingen av Norges kampflybase på Ørland, skal Austrått Innovasjon AS bidra til langsiktig verdiskaping, konkurransekraft og innovasjon i Midt- Norge og i landet for øvrig. Gjennom høy og oppdatert kompetanse, skal vi formidle muligheter samt tilrettelegge og koordinere for vekst i næringslivet.

4 KJERNEVERDIER -Utvikling i skjæringspunktet mellom militær og sivil sektor -Avtaler og relasjoner med forsvaret -Nær kontakt med næringsliv og forskning -Nettverk og samarbeidsallianser -Kompetanse og verktøy.

5 VERDISKAPING Vår satsing skal gi verdiskaping og vekst i Bedrifter og næringsliv - lokalt, regionalt og nasjonalt, og i Forsvaret

6 SAMARBEIDSRELASJONER Vi ønsker å bygge samarbeidsrelasjoner med; -Næringslivet -Virkemiddelapparatet -Andre utviklingsselskap lokalt og regionalt -Kommuner og fylkeskommuner i Midt-Norge -Forskning, utvikling og utdanningsinstitusjoner -Media -Andre samfunnsaktører

7 ROLLE -Austrått Innovasjon AS skal være et attraktivt utviklingsselskap for næringsutvikling knyttet til Kampflybasen. -Selskapet skal tilrettelegge og koble ulike aktører, og være et bindeledd. -Videre skal selskapet formidle muligheter, samarbeide med relevante aktører, og opptre som en aktiv støttespiller. -Å være i kontakt med Austrått Innovasjon AS skal gi kunnskap og inspirasjon.

8 EIERSKAP -Ørland Sparebank, Brekstad -Sparebank 1 SMN, Trondheim -Stadsbygd Sparebank, Rissa -Bjugn Sparebank, Bjugn -Åfjord Sparebank, Åfjord

9 STYRET Merethe Storødegård, Regiondirektør NHO Trøndelag Pål Talmo, Banksjef Ørland Sparebank Asbjørn Norberg, Banksjef SMN Solveig Finboe, Regiondirektør Nord MANPOWER Benjamin Skei, Direktør ITAB Norge Snorre Glørstad, Rådmann Ørland Kommune Synnøve Farstad, Daglig leder APPAREO kommunikasjon Tore Nilssen, Forskningssjef SINTEF Tom G Guttormsen, Brigader Luftforsvaret.

10 KAMPFLYBASEN Kampflybasen blir en stor bedrift -Med opp mot 2000 ansatte -Driftsbudsjett på opp mot 2 milliarder på sikt -Etterspør varer og tjenester som gir leveransemuligheter -Har nye tekniske behov som gir utviklingsmuligheter -Er kilde til nye produkter og tjenester som gir kommersialiseringsmuligheter -Har høykompetente ansatte som er en kompetansekilde for andre virksomheter

11 KAMPFLYBASEN Utbygging Leveranser -Stort utbyggingsprosjekt -Stor kjøper av varer og tjenester til driften, -60% av leveransene fra utenfor Midt-Norge -Det er et potensial for økte leveranser.

12 PROSJEKTER 2013 FORSVARSRELATERT INNOVASJON

13 PROSJEKTER Byggnett FOSEN -Simulator og Trening -Overvåkning og Analyse -Våpen og Ammunisjonssystemer -Militære leveranser -Vedlikeholdssystemer -Host Nation Support -Kritisk infrastruktur -Inkubator -Kompetanse -Regionalt samarbeid

14 BYGGNETT FOSEN Bakgrunn: KFB skal bygges sivil infrastruktur skal utvikles og bygges i Fosen Mål: Samarbeid og kompetansebygging i entreprenør bedrifter på Fosen i et Bedriftsnettverk for bedret konkurranseposisjon Type prosjekt: Forstudie Bedriftsnettverk Innovasjon Norge

15 BYGGNETT FOSEN Status: - Innvilget avsluttet Forprosjekt igangsatt Velger 8 bedrifter i Åfjord, Rissa, Bjugn og Ørland - Slagkraftig bedriftsnettverk med ca. 1,0 Milliarder - Koordinert med EBA Trøndelag, NHO, FB

16 VÅPEN OG AMMUNISJON Bakgrunn: Det finnes flere høyteknologiske våpensystemer på KFB. Norske og internasjonale bedrifter leverer til Våpenindustrien Mål: Skape et nettverk av regionale, nasjonale og internasjonale bedrifter for leveranser av, og til, våpenindustrien Type prosjekt: Forstudie Bedriftsnettverk Innovasjon Norge

17 VÅPEN OG AMMUNISJON Status: -Prosjekt innvilget Forprosjekt Møter med KDA om deltakelse -Møte med FSI sitt SMB utvalg 12 nov. -Møter med SIMPRO avholdt -Møter med NCE Instrumentation

18 SIMULATOR OG TRENING Bakgrunn: Forsvaret og det sivile samfunn baserer seg mer og mer på syntetisk opplæring og trening. KFB vil etablere flere typer simulatorsystemer. Mål: Få næringslivet og sivile og militære etater, sammen med FoU miljøer til å samarbeide i et nettverk for utvikling av fremtidens simulator og treningssystemer Type prosjekt: Forstudie Bedriftsnettverk Innovasjon Norge

19 SIMULATOR OG TRENING Status: -Forstudie innvilget Forprosjekt KDA møte i år -Forsvaret (NOBLE, FFI, Operative nivå) -PST -Olje industri (STATOIL, NCE Ålesund) -Kongsberggruppen -Helse (St Olav) -Oppdrettsnæringen (Frøya VGS, MH, Rambøll) -FoU (NTNU Kyb, SINTEF T&S (Helse mfl)

20 OVERVÅKNING OG ANALYSE Bakgrunn: Innsamling og tolkning av sensorinformasjon er i framtiden avgjørende sivilt og militært. Militært vil KFB være viktig Mål: Sivile og militære miljøer kan utnytte KFB til å etablere et nasjonalt senter for overvåkning og analyse Type prosjekt: Forstudie Bedriftsnettverk Innovasjon Norge

21 OVERVÅKNING OG ANALYSE Status: -Forstudie innvilget Forprosjekt Prioritet 1 for KDA -Sluttrapport i år Nåværende kontakt relasjoner; -Forsvaret (NOBLE, FFI, Operative nivå) -PST -Olje industri (STATOIL, NCE Ålesund) -Kongsberggruppen -Helse (St Olav) -Oppdrettsnæringen -FoU (NTNU Kyb, SINTEF T&S (Helse mfl)

22 VEDLIKEHOLD Bakgrunn: Alle militære systemer vil ha behov for vedlikehold. Nye systemer for vedlikehold av F-35 og nytt redningshelikopter skal etableres Mål: Knytte underleverandører i nettverk opp mot vedlikeholdsavtaler av systemer på KFB, for etableringer på Fosen Type prosjekt: Forstudie Bedriftsnettverk Innovasjon Norge

23 VEDLIKEHOLD Status: -Søknad innvilget Forprosjekt Fase for mobilisering av aktører -Lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt -Bruker FSI og direkte kontakt til bedrifter - AIM - RITEK - Fosen-tools

24 MILITÆRE LEVERANSER Bakgrunn: KFB årlige driftsbudsjett ca. 2 milliarder. Over 60% av dagens leveranser kommer fra utenfor Midt-Norge. Mål: Øke vare og tjeneste leveranser fra Midt-Norge gjennom samarbeid og kompetanseheving Type prosjekt: Forstudie Bedriftsnettverk Innovasjon Norge

25 MILITÆRE LEVERANSER Status: -Forstudie innvilget Anbefaler å dele prosjektet i. Konsum Annet - Starte Forprosjekt Konsum 2013 koordinert med FM og Ørland kommune -Mobilisering av bedrifter pågående -Bruker FSI og NMLF + direkte kontakt til bedrifter -Ta kontakt!!!

26 HOST NATION SUPPORT Bakgrunn: KFB med internasjonalt treningssenter vil være en stor arena for internasjonal militær øving og trening. Alle besøkende trenger tjenester og logistikk Mål: Etablere et selskap som kan utføre organisering av støtte og logistikk til utenlandske styrker Type prosjekt: Etablererstøtte Innovasjon Norge

27 HOST NATION SUPPORT Status: -Prosess med IN om eierskap. -Etablering Forretningsplan utarbeides -Fase 1: Lokal/regional logistikk og støtte initialt -Fase 2: Støtte til andre besøkende avdelinger til Norge -Fase 3: Støtte av Nasjonale styrker i Intops

28 INKUBATOR Bakgrunn: KFB er en høyteknologisk arbeidsplass. Ansatte vil ha innovasjonskraft og ideer, KFB vil ha behov Mål: Etablere en arena for ivaretakelse, utvikling og kommersialisering av ideer, og fange opp behov Type prosjekt: SIVA finansiert distribuert inkubator gjennom LIV

29 INKUBATOR Status: Inkubator satt opp mvf oktober 2013, Brekstad Fokusere på ide tilfang fra Kampflybasen Fokusere på behov på Kampflybasen

30 KRITISK INFRASTRUKTUR Bakgrunn: Ny infrastruktur på KFB må bygges smart, grønt og framtidsrettet. Kraft og vann sett i lys av bærekraft og sikkerhet vil være mulige satsingsområder Mål: Få implementert 1-3 prosjekter ved etablering av KFB Type prosjekt: OFU/IFU Innovasjon Norge, Reginalt Forskningsfonn

31 KRITISK INFRASTRUKTUR Status: -OFU på avrenningssystem rullebaner vurderes (bruk av AVIFORM vs UREA) -Vannsikkerhet -Smartgrid og kraftstyringssystemer

32 KOMPETANSE Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: -Skisse sendt inn til IN (sentralt) pr 1. nov 13 -Prosjektperiode mnd Fokus på kompetanse mot; -Ny militær kampflybase på Ørland -Forsvarsindustri -Eksisterende industri og bedrifter -Vindkraftutbygging på Fosen -Blå sektor

33 REGIONALT SAMARBEID Prosjekt sammen med Nord og Sør Trøndelag Fylkeskommuner for bedret vilkår for vekst i næringslivet i regionen; Kompetanse i ett felles bo og arbeidsområde; Kommunikasjon Utdanning Bolyst Næringsliv Felles satsing med et slagkraftig utviklingsapparat.

34 PROSJEKTER 2013? FORSVARSRELATERT INNOVASJON

Leksvik Industriell Vekst

Leksvik Industriell Vekst Leksvik Industriell Vekst 2015 Leksvik Industriell Vekst Konsern LIV Holding AS Aksjekapital kr 6 634 000 100 % 100 % LIV Eiendom AS Aksjekapital kr 8 534 000 LIV AS (Leksvik Industriell Vekst AS) Aksjekapital

Detaljer

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Innovativ Offentlig Anskaffelse FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Prosjektledelse: Et pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag Pilotnotat og samarbeidsavtale mellom

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR OSLOREGIONEN

ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR OSLOREGIONEN Oslo kommune Byrådet 0 0 B rådssak 110/13 ETABLERING AV NÆRINGSUTVIKLINGSSELSKAP FOR OSLOREGIONEN Sammendrag: Saken er en oppfølging av bystyrets sak 359/12 Etablering av næringsmviklingsselskap i Oslo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 NÆRINGSSTRATEGI KONGSBERG 2014-2024 : RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Kommunestyret vedtar Næringsstrategi Kongsberg 2024 med dokument

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014 Molde Kunnskapspark Årsrapport 2014 2 Innhold Forord... 3 Visjon... 4 Mål... 4 Organisasjon... 4 Nytt Næringsliv... 6 Etablert Næringsliv... 6 Inkubatorselskap / Portefølje... 8 Eierskap... 8 Samfunnseffekt

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING. 40k. 100 m100y10k. 100c70m40k ÅRSRAPPORT 2013. fsi.no

FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING. 40k. 100 m100y10k. 100c70m40k ÅRSRAPPORT 2013. fsi.no 40k FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING 100 m100y10k 100c70m40k ÅRSRAPPORT 2013 fsi.no fsi.no 2 Innhold 1 organisasjon 4 1.1 Medlemsutvikling 4 1.2 Styret 4 1.3 Valgkomitéen 4 1.4 FSIs Administrasjon

Detaljer

Strategisk plan for DBC Næringshage AS

Strategisk plan for DBC Næringshage AS Sak 18/07, vedlegg 1 Strategisk plan for DBC Næringshage AS Strategisk plan for DBC Næringshage AS 2007-2009 Oktober 2006 DBC Næringshage AS 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Næringshagesatsing

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA 30.04.2010 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt med prosjektet... 4 1.3 Grenseregional betydning... 4

Detaljer

Målbevisst! Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Målbevisst! Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Nr 1 2013 Målbevisst! Ørlandsjenta Stine Marie Grande fra Bjugn-Ørland Skøyteklubb vant nylig gull på 500 meter under Landsmesterskapet. Vi gratulerer! Med utdrag

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer