DDS-CAD MEP. Nyheter i versjon november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DDS-CAD MEP. Nyheter i versjon 7.3. 2011 - november"

Transkript

1 DDS-CAD MEP Nyheter i versjon november

2 Velkommen til DDS-CAD 7.3 Velkommen til DDS-CAD 7.3, utgitt november Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert. Det er viktig at du tar deg tid til å se inn i de nye funksjonene selv om du føler det er tidkrevende. Flere nye muligheter er tilføyd for å forbedre programmet slik at det blir enklere å bruke. Basis Prosjekt fra eldre versjoner Prosjekter fra eldre versjoner av DDS-CAD kan åpnes i denne versjonen. Er de åpnet i denne versjonen kan de senere IKKE åpnes igjen i en eldre versjon. Kopier hele prosjektmappen fra området de ligger for den eldre versjonen til dit prosjektene til denne versjonen ligger. Hvis du ved installering valgte å oppdatere versjon 7.2 vil prosjektene i denne mappen være tilgjengelig direkte når programmet åpnes. Det anbefales at det tas en sikkerhetsbackup av prosjektene før de åpnes i versjon 7.3 for å sikre seg i tilfelle problemer ved konvertering til ny versjon. Hvis du oppretter nye tegninger i et prosjekt fra en eldre versjon vil det i disse brukes oppstartsfiler med navn og innhold tilpasset den produktdatabase som tilhører prosjektet. Det vil si at er prosjektet startet med produktdatabase AB0609.ard (fra versjon 6.33) så vil nye tegninger også bruke denne. Dette for å unngå meldinger om feil produktdatabase på sentral og at mengdefiler mister informasjon om utstyr. Skal kun enkle prosjekter fra tidligere versjoner åpnes i 7.3 kopieres hele prosjektkatalogen fra sin originale plassering på disken til dit du ønsker at prosjekter for denne versjonen skal plasseres. Åpne deretter prosjektet på vanlig måte. Endre ALDRI eksisterende AU (Aktiver produktdatabase) eller LU (Aktiver symbolbibliotek) i kommandofilen (QE) i et eldre prosjekt for å få tilgang til nye produkter og symboler. Dette vil medføre bl.a. at alle eksisterende artikler i prosjektet kan miste sin referanse og dermed vise feil symbol og gi feil i mengdeliste. Symbolbiblioteker og produktdatabase fra forrige versjon installeres sammen med denne versjonen. Fortsett derfor bare tegning på vanlig måte etter at de er åpnet i denne versjonen. Vær spesielt oppmerksom på: Endel symboler og produkter som finnes i denne versjonen vil IKKE være tilgjengelig selv om du åpner eldre prosjekt i denne versjonen. Avsnittene som beskriver Symbol og produkt vil derfor ikke gjelde ved åpning av gamle prosjekter i denne versjon. Bruker-mappen fra versjon 7.2 NB! Behold alltid kopier av filene i sine originale mapper. Ved ny parallell installasjon blir endel filer fra Bruker-mappen for versjon 7.2 kopiert over til ny Bruker-mappe for versjon 7.3. Disse filtypene blir kopiert til den nye Bruker-mappen:

3 3 Filtype Type filer Bim Egne figurfiler Dwg/Cfi Innsatte filer fra Brukemappen Logo.bmp Logo-fil Ard Egne produktdatabaser Lib Egne symbolbibliotek Elp-nos.txt Tabell for skjemasymboler og kontaktsett Bruker-mappen er som standard plassert på C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenter\DDS\MEP 7.3\Bruker. Enkleste måten å åpne mappen på er å velge Vis systeminformasjon fra menyen Hjelp. I dialogen som åpnes velges fanen DDS-Info. Velg der Utforsk Bruker/ User-mappen i feltet Utforsk DDS-mapper. Deltegninger og snit Både deltegninger og snitt har fått nye funksjoner som nå oppdaterer seg automatisk. Når disse er satt inn i ønsket modell eller presentasjon, vil de oppdatere seg automatisk etterhvert som endringer utføres uten å måtte generere nye filer. Deltegninger og snitt laget i tidligere versjoner vil når prosjektet åpnes i denne versjonen konverteres til ny funksjon. Deltegning Deltegninger kan nå lages som rektangel eller mangekantet polygon. Begge kan roteres til ønsket vinkel og konturen kan endres etter behov.

4 Snitt Snitt kan gis med flere punkter, speilvendes og enkelt endres ved å dra det i ønsket retning. Les mer om deltegning og snitt i håndboken fra menyen Hjelp. Plottsammenstilling Se lenger nede i dette avsnittet for oppdatering av eldre prosjekter. Behandling av plottsammenstilling er forenklet av en ny dialog med forhåndsvisning. I en tabell viser alle modeller, deltegninger og snitt som kan settes inn og det er enkelt å sette sammen det som ønskes fra alle fag og etasjer. Endringer i hovedmodell vil automatisk oppdaterer alle deltegninger og snitt og plottsammmenstillinger. Ingen manuell oppdatering er lenger nødvendig. Settes vec eller cfi-filer inn i tillegg må selvfølgelig disse oppdateres som før for at plottsammenstillingen skal oppdateres. Se eget avsnitt om deltegninger og snitt for å lære hvordan disse behandles. Plottsammenstillingen opprettes litt annerledes enn i tidligere versjoner. 1. Start med Ny plottsammenstilling fra menyen Fil -> Skriv ut. Eget navn for hver plottsammenstilling må fortsatt gis og så velges ark. 2. Deretter viser dialog der en kan velge blant alle modeller, deltegninger og snitt i prosjektet.

5 5 3. I feltet oppe til venstre listes alle modeller, etasjer, deltegninger og snitt i prosjektet. Velg ønsket som da forhåndsvises i feltet til høyre. Målestokk som ønsket brukt settes nede til venstre. 4. Trykk [Sett inn] og plasser den i arket. Dialogen åpnes på ny for plassering av neste i samme plottsammenstilling. Gjenta eller trykk [Lukk] når ikke flere ønskes. 5. Deretter kommer dialog for å gi innformasjon om plottsammestillingen som skal vises i tittelfeltet. Her bør i det minste feltet Målestokk fylles ut. 6. Til slutt plasseres tittelfeltet nede til venstre i arket med informasjon gitt i forrige dialog. Årsaken til at tittelfeltet nå plasseres til slutt er at det nå visker ut alt som allerede er plassert og kommer innenfor tittelfeltets ramme. Prosjekt fra eldre versjoner Deltegninger og snitt i prosjekt fra eldre versjoner blir automatisk konvertert til ny funksjon når de åpnes i denne versjonen. Plottsammenstillingene vil IKKE bytte fra bruk av Cfi-filer til bruk av nye deltegninger. Dette må gjøres manuelt. 1. Åpne plottsammenstillingen og dobbelklikk på den innsatte hoved-, deltegning eller snitt og sjekk målestokk i fanen Plassering/Skalering/Rotering. 2. Så kan denne slettes fra plottsammenstillingen. 3. Velg (Modell/Deltegning(Snitt)) fra verktøyboksen. 4. Dialogen som viser ovenfor vil åpnes der ønsket deltegning, snitt eller hovedmodell velges. Gi også målestokk som ble sjekket først. 5. Velg knappen [Sett inn] og plasser denne i arket. 6. Gjenta om det er flere innsatte i samme plottsammenstilling. 7. Plottsammenstillingen er nå klar og vil fra nå av automatisk bli oppdatert etter hvert som modellen endres. Flytte innsatt fil i bakgrunnen Ofte kommer det oppdaterte eller nye underlagsfiler i løpet av prosjektet som skal erstatte eller inn i tillegg til den byggfilen som ble satt inn i starten. For tidligere å få denne til ligge i bakgrunn av tegnet installasjon måtte en inn i kommandofilen og splitte før en satte inn filen, eller erstatte eksisterende fil. Det er nå kommet en ny funksjon for å sette innsatte filer i bakgrunnen av installasjonen. Sett inn den nye filen som vanlig. Velg deretter (Sett inn fil) i verktøylinjen som vil liste opp alle innsatte filer i modellen. Marker ønsket fil i listen og velg så I bakgrunn nederst i dialogen:

6 Filen flyttes øverst i listen og til linje 2 i kommandofilen. Det er også mulig å merke flere filer i dialogen med å klikke på dem mens [Ctrl] holdes nede og deretter dra filene til en annen posisjon i listen for å endre rekkefølge på dem. De vil da bytte plass med den filen det pekes på når de dras med pekeren. Sette inn PDF-fil Det er nå mulig også å sette inn PDF-filer til modellen på samme måte som DWG/DXF eller bildefiler. Velg Sett inn fil fra verktøylinjen og velg filtype PDF. Ved import av PDF, lages en bildefil (*.PNG) som vises på skjermen. Det er ingen tomme rom som i for eksempel en DWG-fil. Hele filen vil dermed bli markert om en klikker innenfor filens utstrekning. Ende-/midt- og skjæringspunkt samt linjer vil automatisk bli gjenkjent som i en DWG fil og kan dermed snappes til. Vær obs på Fra filer med flere sider vil kun første side bli satt inn. Ønskes andre sider i dokumentet satt inn, må disse skilles ut som egne filer i eget program som kan redigere PDF-filer. PNG filen som blir laget ved import krever forholdsvis mye mer minne enn f.eks en DWG fil. Dette kan gjøre at programmet kan virke tregt ved andre funksjoner. Vi anbefaler derfor at en bruker PDF-filen kun som grunnlag for å tegne definere bygget i DDS-CAD og deretter skjuler denne. Normalt sett vil skalering måtte justeres, og ofte til desimaltall, for å få filen i riktig målestokk. Bruk Skaleringkalkulator fra menyen Sett inn -> Fil for å beregne korrekte verdier for skalering. Prosjektmeny Når nye prosjekter opprettes vil prosjektmenyen (se bildet i neste avsnitt) foreslå å starte med laveste etasje Plan U2 på modell 009, og ikke 1 etasje på 001 som i versjon 7.2. Plan U2 er tenkt for andre underetasje, mens Plan U1 er for første underetasje som foreslås på 010.

7 7 Årsaken til dette er at BuildingSmart og Ifc tas mer og mer i bruk. Erfaringer viser at det etter hvert som et prosjekt utvikler seg, har det kommet til flere underetasjer enn det var i starten. Startes prosjektet på 001 vil det senere i prosjektet være vanskelig å opprette flere enn en etasje (000) under denne. Nå kan 000 -> 008 legges til senere om nødvendig. Dette medfører ingen praktisk endring i hvordan installasjonen tegnes i de forskjellige etasjer og etasjestrukturen forøvrig. Dele opp installasjonen i flere modeller Det er nå mulig å dele installasjonen i flere modeller uten å måtte opprette egne etasjer. Dette er viktig nå når BuildingSmart(IFC) brer om seg mer og mer der etasjeinndeling er meget viktig. F.eks kan elektroinstallasjonen deles i egne modeller for Føringsveier, Teknisk, Lys, Adgangskontroll og Tele og data. På samme måte kan VVS deles egne installasjoner. Begrensningen er 32 typer. Har en lisenser med både elektro, ventilasjon og varme sanitær, må disse fordeles på de 32 tilgjengelige. Fordelen med dette er at de forskjellige installasjonstypene blir enklere å arbeide med og flere kan arbeide i samme prosjekt samtidig. Det er like enkelt å sette samme de enkelte typene installasjon som det er sette samme etasjer med å bruke (Sammenstill modeller). Ved eksport til IFC velger en selv hvilke typer installasjon i de forskjellige etasjer som skal være med. Ta kontakt med DDS-support for hjelp til å dele prosjektmenyen i flere typer installasjon. 3D trådmodell Knapp (Vis i 2D/3D) i verktøylinjen er erstattet av (2D <-> 3D Kamera). Den nye knappen viser modellen i kameravisning med omløpsbanemodus aktiv. Det vil si at modellen enkelt kan roteres med å holde midtre musteast nede og så flytte musen rundt. Zooming kan gjøres med rullehjulet. Det er og mulig å merke et objekt med å klikke på det, høyreklikke og velge Zoom objekt fra hurtigmenyen. Dette objektet vil deretter bli senter for rotering av modellen i denne visningen.

8 Trådmodell visning har endret navn til Isometrisk kan fortsatt velges direkte i listefeltet til venstre og har samme funksjoner som før. Rotere skjermbildet Ofte mottas det filer der enten deler eller hele bygget er rotert. Dette gjør det ofte litt vanskeligere å få tegne i ønskede vinkler for å legge for eksempel kabelbroer eller ventilasjonskanaler parallelt med veggene. I denne versjonen er det laget en ny funksjon som midlertidig kan rotere hele skjermbildet til gitterets X-akse. Fra tidligere har vi med (Gitter X-akse - 2 pkt) kunne rotere aksesystemet slik at piltaster følger gitterets rotasjon. Nå kan vi med (Visning med gitterets X-akse horisontalt) i tillegg rotere hele skjembildet slik at X-aksen til gitter legges horisontalt. Slik var det i 7.2 da vi hadde rotert gitteret, i dette tilfellet til aksesystemet, og da ville piltaster følge gitteret. I 7.3 blir skjermbildet rotert etter at (Visning med gitterets X-akse horisontalt) i verktøylinjen er aktivert. Nå kan en tegne på vanlig måte. Piltaster og retninger fungerer som normalt. Har bygget flere fløyer med ulik rotasjon, kan funksjonene brukes flere ganger for å rotere til disse etterhvert som prosjekteringen foretas i disse.

9 Lag Lagnummer kan skjules i dialogen for objektet om en kun ønsker å se navnet på laget. 9 Nettverkslås Oppdatering av versjon eller innhold i nettverkslås har vært tungvint da det tidligere måtte skje på en lokal installasjon. Nå har vi lagt med et eget verktøy som kan installeres på maskinen nettverkslåsen er tilkoblet og der oppdatere låsen direkte. I fanen Verktøy som kan velges ved installasjon av DDS-CAD kan en velge [Installer LicenseUpdate]: Deretter kan låsen oppdateres fra Kjør-feltet i Windows Startmeny. Les mer om bruk av dette verktøyet i Installasjonsveiledning for nettverkslås som du finner på dds.no -> Brukere -> VVS og Elektro -> Nedlasting 7.3.

10 Bygg Det som i versjon 7.2 het Plantegning/Bygg har i versjon 7.3 endret navn til Bygg som er enklere og beskriver like godt funksjonen den brukes til: Symbol og produkt i Bygg Dører Dobbel dør kan ha ulik bredde på dørbladene. I databasen kopierer du den eksisterende doble døren og endrer denne som beskrevet i håndboken i avsnittet om Produktdatabase og symboler. I bildet til høyre er Innerdør dobbel kopiert. Deretter er det valgt å endre Kopi av Innerdør dobbel. Feltet Total bredde er hele bredden til den doble døren. I feltet Dørblad bredde gis bredden til det ene dørbladet som må være større enn halvparten av Total bredde.

11 Søyler 11 Flere søyletyper er lagt til. By Byen bygget velges plassert i har fått lagt til lengde og breddegrad, snølast og tidssone. Lengde og breddegrad kan brukes til å beregne sollys i rendering. De brukes også til å vise hvor i verden et bygg ligger med Google Maps hvis du dobbeltklikker på IfcSite i DDS-Viewer.

12 Ny skjemamodul Det er laget en ny skjemamodul for å tegne systemskjema som er felles for alle fag. Derfor har vi endret navn på elektro skjema-/autmasjon til å hete kun Automasjon. Denne funksjonen erstatter bl. a den gamle kommandoen VVS prinsippskjema fra menyen Sett inn. Plantegning/Bygg har endret navn til Bygg og bruker nå modeller fra 0 -> 899. Som standard er det kun modeller fra 0 -> 30 som gir funksjoner for å tegne bygg. Dette kan enkelt endres om ønskelig ved å ta kontakt med DDS. Elektro installasjon bruker fortsatt modeller fra 0 -> 499 Elektro automasjon bruker nå modeller fra 500 -> 899 Ventilasjon bruker nå modeller fra 0 -> 899 Varme/Sanitær bruker nå modeller fra 0 -> 899 Skjemamodulen bruker modeller fra 900 -> 999 i alle fag/applikasjoner I skjema plasseres symboler og streker tegnes mellom dem. Det anbefales foreløpig å plassere symbolene først og deretter tegne streker mellom dem. Tilkoblinger til symbolene beholdes om symbolene etterpå flyttes og strekene har polylinje-funksjonalitet slik at de kan enkelt endres med å sette inn nye eller fjerne knekkpunkt osv slik som vanlige linjer. Linjer og streker kan kopieres enkeltvis eller sammen. Se eget avsnitt om skjema i håndboken som beskriver mer om dette. Funksjoner i verktøyboksen Skjemamodeller gir eget verktøysett med egne funksjoner. (Ark for skjema) Åpner eget filter i produktdatabasen for å sette inn ark som allerede er delt opp i etasjer. Ark fra de andre filter kan også brukes (Skjemalinje) Ny linje-funksjon for bruk i skjemategning som er veldig lik vanlig polylinje. Den har i egen egenskaper fra produktdatabasen og funksjon for tilkobling til skjeamsymbolene. (Generelt) Åpner produktdatabasen for valg av generelle skjemasymboler. Det er også mulig å velge fra de andre symbolgruppene. (VVS) Åpner produktdatabasen for valg av VVS skjemasymboler. Det er også mulig å velge fra de andre symbolgruppene. (Måling/StyringIRegulering) Åpner produktdatabasen for valg av skjemasymboler for styring og regulering. Det er også mulig å velge fra de andre symbolgruppene. (Elektro) Åpner produktdatabasen for valg av elektro skjemasymboler. Det er også mulig å velge fra de andre symbolgruppene.

13 Fremgangsmåte Fremgangsmåten ved tegning av skjema er ikke låst. Det er imidlertid slik at siste innsatte symbol vil vises foran tidligere innsatte om de plasseres over hverandre. Du kan enten tegne linjer først og plasseres symboler over eller plasseres symboler først og så tegne linjer mellom disse. 13 Vi anbefaler å plassere symboler først og så tegne linjer mellom disse etterpå. For enkelt og raskt kunne plassere flere symboler i lik avstand og på linje kan piltaster brukes. Plasser første symbol, trykk piltast på tastaturet for å gi retning og avstand for neste symbol. Gi avstand, f.eks 1m og symbolet plasseres direkte i gitt avstand. Gjenta for neste symbol. Når et annet symbol skal velges trykkes [Backspace] på tastaturet for å vise dialogen der en da kan åpne databasen og velge nytt. Når symbolet er valgt brukes piltast direkte for å plassere dette. Sett inn symboler på linje Først tegnes linjen som symbolene skal plasseres i. (Bruk smart snapping) må være aktiv for at symbolene automatisk skal plasseres riktig. Symbolene vil splitte linjen. Nedenfor vises et eksempel der en treveis ventil plasseres i et linjesystem: De små kryssene som følger symbolet viser hvor symbolet splitter linjen der de blå kryssene viser avgreiningen. Tegne linje mellom symboler (anbefalt) Først kan du plassere symbolene og deretter tegne linje mellom dem. Symbolene har tilkoblingspunkter som gjenkjennes automatisk av linjen når denne nærmer seg. Eksempelet nedenfor viser en linje som startes fra en tidligere plassert ekspansjonstank: Vær obs på : I begge tilfeller bør Bruk snappunkt og Bruk smart snapping i verktøyboksen være aktive.

14 Tegn skjemalinjer Skjemalinje er en ny funksjon i 7.3 som i tillegg til vanlig polylinje-funksjonalitet også har muligheter for flere typer tilkoblinger. Start Start linje med å velge [Skjemalinje] i verktøyboksen. Første punkt kan gis fritt i tegningen, i et tilkoblingspunkt til et symbol, som en avgreining til en eksisterende linje eller i et knekkpunkt til en eksisterende linje. Når en starter i fritt punkt eller ifra et tilkoblingspunkt til et symbol vil dialogen for å velge type skjemalinje åpnes. Fra databasen kan det da velges linje med ønsket farge. Når en starter som en avgreining fra en eksisterende linje eller i et knekkpunkt på en linje kan en bare fortsette tegning direkte uten å velge type. Avgreiningen blir til et eget objekt (som et T-stykke) og retningen gis med å peke i ønsket retning. Tegne Linjen tegnes med standard linjefunksjoner. Avslutt eller koble til symboler Avslutte linje Fremgangsmåte I siste punkt Trykk [Esc] på tastaturet Med tilkobling til en eksisterende linjefi Pek og klikk venster musetast på linjen Med tilkobling til et skjemasymbol Pek og klikk venstre musetast i tilkoblingspunktet til symbolet Endre linje Linjer redigeres på samme måte som vanlig polylinje. I tillegg kan sammenkoblingspunkter flyttes og vil linjer ut fra disse følge med. Skjemasymboler Alle symboler bruker like funksjoner og kan nås fra samme database. For en bedre oversikt er databasen delt inn i fire ulike grupper for generelle og fagrelaterte symboler. Du kan plassere hvilket som helst objekt i tegningen eller direkte innlemme det i en eksisterende skjematisk linje.

15 15 Vi anbefaler å plassere symboler først, og så tegne linjer mellom disse etterpå. Ønsker du å tegne linjer først og så plassere symboler etterpå må du ta hensyn til følgende: Eksempelet viser en treveis ventil som et dynamisk symbol (til venstre) og etter innsetting (i midten). Når symbolet er dynamisk for innsetting, vises tilkoblingpun ktene som små kryss. Det er i disse skjemalinje kan kobles til. Ved plassering av symbol på eksisterende linje (venstre), vil symbolet snappe til linjen (midten). Når symbol er plassert, vil linjen splittes mellom røde tilkoblingspunkt (høyre). Plasser symbolet med de røde tilkoblingspunktene i linjen. Eksempelet viser en treveis ventil i en rett linje (til venstre) og en vinkelventil i et knekkpunkt. Legg også merke til rotasjon av symbolet. I bildet til venstre er retning på linjen parallell med rotasjon av symbolet og de røde tilkoblingspunktene. Linjens bane endres ikke. I dette bildet er symbolet rotert 90 til høyre Dette gir automatisk en knekk nedover i linjen. I dette bildet er symbolet rotert 90 til venstre. Dette gir automatisk en knekk oppover i linjen. Kanaler, rør, kabelbro (tekniske føringer) Tekniske føringer i alle fag (kanaler, rør og kabelbro) Innholdet i dette avnittet omhandler tekniske føringer(kanaler, rør og kabelbro) som er felles for alle fag, (elektro - ventilasjon - varme/sanitær). Funksjonene går på tegning og endring av trase. Endre trase Trase til en allerede tegnet teknisk føring kan nå enkelt endres ved å dra i hjørnepunkter eller legge til nye. Klikk på delstrekket som skal endres og velg så det åpne gripepunktet midt på strekket for å legge til nye knekkpunkter. Pek og klikk nye punkter for traseen.

16 Start og avslutning kan flyttes fritt etter at de er tegnet med å klikke på ønsket del og så velge gripepunktet i starten eller avslutning og flytte det til ønsket posisjon. Det kan være en fordel å slå av ortho-modus med funksjonstast [F9] for å flytte det fritt. De kan og dras inntil en annen trase og koble til denne. Les mer om endring av trase i håndboken i menyen Hjelp inne i programmet. Velg avsnittet Installasjon -> Kabelbro/kanaler/rør -> Endre kabelbro/kanal/rør -> Endre trase. Gå over/under ved kollisjon Programmet sjekker kollisjon mens du tegner og foreslår å tegne over eller under elementet automatisk. Menytips viser når en fører en trase inntil en allerede tegnet trase: Gå over/under kollisjon: Åpner dialog for å velge hvordan kollisjon skal unngås. Gå over kollisjon: Går over kryssende strekk med bend gitt i dialogen nedenfor. Gå under kollisjon: Går under kryssende strekk med bend gitt i dialogen nedenfor. Sjekken foregår mot kabelbroer, kanaler, rør, ventilasjonskanaler og ventiler, varme/sanitær rør og utstyr, lys(lysrør, glødelmaper og lysskinner), IFC-importerte kabelbroer/kanaler/rør/ ventilasjonskanaler og ventiler/varme-sanitær rør og utstyr/bjelker. IFC-importerte trapper og søyler gir advarsel ved kollisjon, men de tegnes det ikke automatisk over/under.

17 17 Splitte strekk Et strekk kan splittes for at endel av dette f.eks skal ha annen farge, lag eller material. Velg (Splitt en kabelbro), (Splitt en kanal) eller (Splitt et rør) fra verktøyboksen for å splitte ønsket type. Pek så og klikk på ønsket strekk. Startdialogen for type åpnes for å endre egenskaper på strekket direkte etter splitten. Slå sammen strekk Når en tegner nytt strekk ut fra avslutning eller start av eksisterende strekk vil disse nå automatisk slås sammen til en trase med samme egenskaper. De vil da henge sammen hvis en senere ønsker å endre traseen. To strekk som tidligere er splittet, se avsnittet ovenfor, kan slås sammen igjen. Marker begge strekk, høyreklikk og velg Slå sammen med tilkoblet strekk fra hurtigmenyen. Strekkene slås sammen til et. Fortsette fra etasjen over/under Å fortsette trasere fra etasjen over/under er endret til å være mer lik vanlig start av kabelbro/ kanal/rør. Vi kan nå velge (Vis tilkoblinger fra etasjen under) og/eller (Vis tilkoblinger fra etasjen over) fra verktøyboksen for å vise traseer i tilstøtende etasjer som det kan startes fra. Disse vil vise med egen symboler der de med pil inn mot symbolet er avsluttet i etasjen over, mens de som har pil fra symbolet er avsluttet i etasjen under. Start teknisk føring på vanlig måte og pek og klikk på ønsket trase som skal fortsettes. Deretter fortsettes tegning av traseen som før. Starthøyde Montasjehøyde for teknisk føring er endret til å bruke nedtrekksmeny med felter for Golv, Tak, Himling osv slik som andre typer objekter har. Dette for at det skal være mest mulig likt for alle funksjoner og for enklere å kunne relatere høydene til bygget de plasseres i.

18 Dynamisk endring av retning for T-stykke Når en starter en avgreining fra et eksisterende strekk setter DDS-CAD automatisk inn et T- stykke. Nytt i denne versjonen er at retningen på avgreiningen settes med pekeren i modellen etter at type og dimensjon på T-stykket er valgt. Start nytt strekk som med å velge type og klikke på eksisterende strekk. I dialogn for T-stykke velges dimensjon og type. Bekreft dialogen med [OK]. Flytt pekeren til ønsket side av strekket en koblet seg på og se at retning til T-stykket flytter seg til pekt side. Tegn videre som vanlig. Flytte T-stykke Frem til denne versjon kunne en ikke flytte et T-stykke forbi et annet. Det måtte bli tegnet på nytt. Nå er denne begrensningen fjernet og et T-stykke kan flyttes forbi andre deler og T- stykker i strekket ditt. Endre 90 bend til to stk 45 Et 90 bend kan endres til to stk 45 ved å markere det, høyreklikke og velge Erstatte med to bend fra hurtigmenyen. Dialog åpnes for å gi avstanden mellom bendene

19 19 På samme måte kan to påfølgende 45 bend slås sammen til et 90 ved å markere begge bend, høyreklikke og velge Erstatte med et bend fra hurtigmenyen. Visning av dimensjon og isolasjon Frem til og med versjon 7.2 kunne dimensjon (spesielt for varme/sanitær rør) kun vises med en spesiell 3D visning. I denne versjon er det laget et par nye funksjoner i menyen Vis som i kombinasjon kan vise dette. Visning av varme/sanitær rør Visning av ventilasjonskanaler

20 Visning av tegneretning Tegneretning for en trase spiller en viktig rolle ved definering av tekniske føringer. Muligheten til å vise retning er derfor en nyttig funksjon som har blitt lagt til i versjon 7.3. Velg Vis piler for tegneretning i menyen Vis. Elektro NS3420 Kobling til NS utgave er nå aktiv igjen. Denne brukes på samme måte som i tidligere versjoner. Les mer om dette i eget avsnitt i håndboken. Kabelbro For bedre å kunne se hvor kabelbro skråner opp eller ned er det en funksjon for å vise dette direkte i modellen. Velg Indiker skrånende kabelbro fra menyen Vis og det vil vise egne symboler inne i kabelbroen der den skrår. 2D Snitt Symboltekst Alle elektroobjekter har fra nå av symboltekst på ved plassering. Tekstoppsettet som brukes som standard har Prosjektkode og Kursgruppetekst aktive.

21 21 Dermed vil symbolene vise disse direkte som før om det skrives noe i feltet Prosjektkode i produktdatabasen eller om Tekst kursgrupper fra menyen Merking brukes. Lysrørarmaturer og varme(panelovner, varmekabler og ESWA/flatevarme) viser nå effekt ved hjelp av symboltekst-funksjonen istedenfor ved den gamle Automatisk symboltekst (IL). Tekstoppsettet for disse har nå effekt aktivt sammen med Prosjektkode og Kursgruppetekst som de andre objektgruppene har. Dermed er det mye enklere å styre visning av effekt på/av for disse etter at de er plassert enn det var i tidligere versjoner. Den gamle Automatisk symboltekst (IL) er ikke lenger i aktivt bruk, men kan nås fra samme meny og kommando som før for å ivareta eldre prosjekt. Kabel kan overstyre lag og farge Kabel kan nå overstyre lag og/ eller farge på tilkoblede komponenter uavhengig av hverandre. Tidligere var det slik at om kabel var satt til egen farge og at den skulle overstyre fargen til tilkoblede komponenter ble også laget til komponenten overstyrt. Nå kan en i fanen Farge, lag, visning og tekst for kabel velge med egne kryssbokser om kabelen skal overstyre lag og/eller farge til tilkoblede komponenter. Fortsatt må egen farge velges for kabel for at den skal overstyre fargen til tilkobelde komponenter. Kobling til ETS Det er mulig å koble DDS-CAD objekter fra (KNX-systemer) til ETS for der å adressere og programmere utstyret. Dermed slipper en å bruke ETS til å velge og posisjonere alt utstyr som skal bli brukt i bygget. Resultatet kan deretter importeres igjen i DDS-CAD som da vil vise adressene. Det er nødvendig å ha bygg og rom definert i DDS-CAD eller fra en importert IFC-fil for å få eksportere noe fra DDS-CAD. Det er foreløpig kun til ETS 3 koblingen virker, men det jobbes med å få koblingen klar til versjon 4 også. I tillegg til å ha ETS 3 installert er det også nødvendig å laste ned og installere IT-tools som står for selve import og eksport til ETS.

22 Link til IT-Tools: Først defineres bygget i DDS-CAD eller en IFC-fil med bygg importeres. Deretter plasseres utstyr fra gruppen (KNX-systemer) i verktøyboksen i de rommene de tilhører. Eksporter så fil til ETS med å velge Eksporter KNX til ETS fra menyen Fil -> Eksport. I ETS foretas en import til ønsket prosjekt med å velge knappen (Macro) fra verktøyboksen som ble installert sammen med IT-Tools som beskrevet ovenfor. I menyen som åpnes velges ImportDeviceListXML_DDS. Ved import må en koble objektene eksportert fra DDS-CAD til ønsket produsent og produkt. ETS vil vise utstyret både topologisk og pr rom. Foreta adressering og programmering i ETS. Deretter eksporteres resultatet igjen til en XML-fil via ExportDeviceListXML_DDS fra samme meny som for import. Denne filen importeres så i DDS-CAD med å velge Import KNX fra ETS i menyen Sett inn -> Fil. Adressene fra ETS vil kobles til DDS-CAD objekter og vises i objektdialogen og kan vises som symboltekst: Symbol og produkt i Elektro installasjon Stikkontakter Nye apparatuttak er lagt til i eget filter i databasen for åpen installasjon. Ved rendering ser disse naturtro ut.

23 Brann Nøkkelskap er lagt til i gruppen Brann (E3). 23 Gødelamper Symbolene for glødelamper er endret til å bruke kun pennen for Glødelamper og ikke egne farger inne i selve symbolet > 7.3 -> Dette gjelder kun nye som settes inn i 7.3. Symboler fra eldre prosjekt som åpnes i 7.3 vil beholde sine originale farger.

24 KNX-systemer En ny komponentgruppe for KNX-systemer er lagt til i databasen. Komponenter fra denne velges med knappen (KNX-systemer) i verktøyboksen. Denne komponentgruppen er organisert spesielt for eksport til IFC og ETS. For eksport til IFC og overføring til ETS er det viktig at produkter velges fra riktig gruppe i produktdatabasen. Produkter fra f.eks gruppen Temperatur vil automatisk mappes til Temperaturkomponenter i ETS ved eksport dit og vil ved eksport til IFC vises med korrekte egenskaper. Det som i tidligere versjoner het (KNX/EIB) har endret navn til Bussystemer og har samme egenskaper som før. Detektorer En ny komponentgruppe for detektorer er lagt til i databasen og menyene. Komponenter fra denne velges med knappen (Tilstedeværelse- og bevegelsesdetektorer) i verktøyboksen. Denne komponentgruppen er organisert spesielt for eksport til IFC og ESYLUX. Bildet viser utstyr fra standard database. I tilleggsdatasbasen Esylux som kan aktiveres med å velge Tilleggs produktdatabase i menyen Verktøy kan detektorer fra Esylux velges. Databasen er basert på at hvert produkt har et gitt dekningsområde. Ved plassering av symbolet viser dekningsområdet for denne basert på montasjehøyde og arbeidsområde for detektoren.

25 Målsetting, detekteringsområdet og ramme for detekteringsområdet er på egne lag som kan slås av for å vise kun symbolet 25

26 Ved rendering vil detekteringsområdet vise med egne materialer. Esylux Dette er kun tilgjengelig i FP3 og i full versjon. En egen produktdatabase med ustyr fra Esylux kan aktiveres med å velge Tilleggs produktdatabase i menyen Verktøy. Denne databasen inneholder detektorer, lamper og nødbelysning. I databasen vil filterene disse velges fra være merket Esylux. Her viser Esylux produkter lagt til i gruppen (Glødelamper) når Esylux database er aktivert. I gruppen (Glødelamper) vil det legges til lyskastere og nødlys I gruppen (KNXsystemer) vil det legges til flere bevegelsesdetektorer I gruppen (Tilstedeværelse- og bevegelsesdetektorer) vil det legges til flere detektorer Alle produktene i Esylux databasen kan eksporteres til Esylux-programvare ved å velge Eksporter KNX til ETS fra menyen Fil -> Eksport.

27 27 KNX/EIB (KNX/EIB) er i verktøyboksen erstattet av (KNX-systemer), se eget avsnitt. Dette for å kunne gi KNX-komponenter korrekte egenskaper ved eksport til ETS og IFC. Det er fortsatt mulig å velge komponenter fra (KNX/EIB) med samme egenskaper som før, men nå må de velges menyen Sett inn -> Svakstrøm. Stag Vegg stag for kabelbroer har fått pendellengde lagt til i produktdatabasen: Endre pendellengde på standard produktet i produktdatabasen for å endre pendellengde brukt i modellen. Ikke kopier produkt da programmet bruker det første i listen. Pendellengde for T-stag settes = 0 i stag dialogen for at staget skal tegnes automatisk opp til taket. Ledelys I 3D visning av ledelys er pilen fjernet og symbolet er rotert slik at flatsiden nå vender opp. I tidligere versjoner stod dette symbolet på høykant i 3D med pil. Markeringslys står fortsatt på høykant i 3D.

28 Koblingsbokser Det er lagt til to stk hurtigkoblinger for 4 og 6 tilkoblinger som har tilkoblinger i enden i tillegg til på langsidene. Automasjon Kurslisten Hvilket blad er kursen tegnet i Innhold i Kurs-kolonnen vises nå i kursiv for kurser tegnet i aktivt blad. I bladet en kurs er tegnet i kan en markere selve kursen og så åpne kurslisten som da vil vise valgt kurs markert. Det er også mulig direkte fra kurslisten å åpne det enlinje eller flerlinjeblad en kurs er tegnet ut i ved å høyreklikke på kursen og velge Åpne enlinjeblad for kursen eller Åpne flerlinjeblad for kursen fra hurtigmenyen. Dette gjelder kun for full versjon. Velge flere kurser Det er nå mulig å velge flere kurser samtidig i kurslisten for kopiering, sletting, flytting og redigering. Marker første kurs, trykk og hold nede [Ctrl] på tastaturet og marker så de andre kursene.

29 29 Når en etterpå velger knappen [Endre] og så velger Utvalgt område i feltet Område i dialogen vil feltene Fra/Til og med være forhåndsutfylt med valgte kurser. Komponenter tegnet i arrangement (kun i full versjon og FP3) Når en er i arrangementsmodellen vil komponenter i kurslisten som er plassert ut der vises med kursiv i sin kolonne:

30 Visning i kurslisten (kun full versjon) Det er som kjent mulig å velge hva de forskjellige kolonnene i kurslisten skal vise av informasjon. Nå er det lagt til at kurskolonnen kan vise Beskrivelse fra kursdialogen og kabelkolonnen kan vise antall ledere og dimensjon. Høyreklikk i kurslisten og velg Innstillinger i hurtigmenyen. Til venstre velges kolonne en vil endre visning på. I kolonnen Velg visning velges hva valgt kolonne skal vise. I kolonnen for Kurs er Beskrivelse fra kursdialogen lagt til. I kolonnen for Kabel er Kabeldimensjon endret til å vise Ant.ledere x dimensjon. Låse for renummering (kun full versjon) Det er nå mulig å låse komponenter og kursnummer i kurslisten for renummering ved å velge knappen [Endre] i kurslisten og der velge Kurser nederst i feltet Hva slags endring velge Lås komponenter i kursen for renummerering. Kurser som er låst for renummerering vises med grå farge i listen. I samme felt velges senere å lås opp for renummerering. I feltet Område velges som vanlig i hvilket område kurser skal låses.

31 31 Kurser Inntak -> Forsyning Kursgruppen Inntak/Generator/Stiger/Landtilkobling har endret navn til Forsyning/Stiger. Innholdet er som før. Komfyrvakt Ny kurs for komfyrvakt er lagt til i gruppen Installasjon. Kursen bruker to linjer i kurlisten og tegnes ut over to strømløp i bladet PLS Kursgruppen PLS er utvidet med nye kurser der det kan bygges opp inn- og utgangskort med mange porter.

32 Begrensingen på 8 porter pr kort før nytt måtte settes inn som hjelpeblokk er fjernet da det nå settes inn kurser med en linje pr port. Øverste linje for kursen (1) er for selv kortet, mens det nedenfor (2) er en linje for hver port. Teksten for hver linje (3) følger porten som nå er i komponentgruppe Z (4) og ikke som før i gruppe A. Ved uttegning av kortoversikt og den enkelte port vil tekst fra kurslisten følge. Se mer om PLS i håndboken i menyen Hjelp.

33 33 Styring Ny gruppe for Styrerele er kommet til. Denne brukes på samme måte som PLS-gruppen beskrevet ovenfor. Kopiere komponenter Hjelpeblokker som er satt inn på automasjonskomponenten blir nå med ved kopiering av symbol direkte i modellen. Hjelpeblokker blir ikke med ved kopiering i dialogen (Tegn symbol). Blad Samsvarserklæring og kursfortegnelse, 5 sikre Disse får nå informasjon om elektroinstallatør i nytt felt i prosjektinformasjon kalt Utførende: Klikk knappen [Neste] to ganger etter å ha åpnet dialogen for prosjektinformasjon for å komme til den siden med informasjon om utførende.

34 Kundenummer er også lagt inn i de samme bladene: Klikk knappen [Neste] en gang etter å ha åpnet dialogen for prosjektinformasjon for å komme til den siden med informasjon om kunde. Symbol og produkt i Elektro automasjon Jordfeilbrytere Det er lagt til 15A jordfeilbrytere i produktdatabasen. Installasjonsrele En del releer i gruppen Installasjonsrele hadde feil rotasjon i enlinje hovedstrøm.

35 35 Dette medførte at om de var satt inn i kurser i kurslisten, vil de ble tegnet ut rotert feil. I bildet over er K3 satt inn i kurs 2 og viser med feil rotasjon i enlinje hovedstrøm. I tidligere versjoner måtte da releet fjernes fra kurslisten for å så roteres og plasseres manuelt. Her ser vi K3 er rotert slik at kontaktsettet er plassert riktig på kursen. De releene som er plassert manuelt i tidligere versjoner må nå roteres tilbake for å vises riktig. En eventuell styring av spolen må tegnes inn i tillegg. Sett inn tom kurs for å få plass til å tegne manuelt. Nyheter i VVS Nyheter i Ventilasjon og Varme/Sanitær kan sees som filmer på våre hjemmsider Velg Brukere i toppen og deretter Nedlasting 7.3 nedenfor VVS & Elektro. Velg linken Nyheter i VVS. Nedenfor viser direkte link til filmene:

36 Data Design System ASA Øksnevad Næringspark 4353 Klepp stasjon Tlf.:

Velkommen til DDS-CAD 8. Basis

Velkommen til DDS-CAD 8. Basis 2 Velkommen til DDS-CAD 8 Velkommen til DDS-CAD 8 utgitt desember 2012. Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert. Det er viktig at du tar deg tid til å se inn i de nye funksjonene selv om

Detaljer

DDS-CAD 9. Nyheter i VVS & elektro

DDS-CAD 9. Nyheter i VVS & elektro DDS-CAD 9 Nyheter i VVS & elektro 2 Velkommen til DDS-CAD 9 Velkommen til DDS-CAD 9 utgitt september 2013. Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid

Detaljer

01.11.2010 1. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no

01.11.2010 1. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 01.11.2010 1 DDS-CAD 7.2 N Y H E T E R DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 01.11.2010 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 01.11.2010

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 19.07.2012 Kapittel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Dekorere fasade og snitt Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil... 6 Skriv

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Dekorere fasade og snitt... 3

Dekorere fasade og snitt... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Dekorere fasade og snitt Kapittel 12 1 Innhold Side Kapittel 12 Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil (geometrifil)... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderer bort...

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 30.11.2011 1 DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 30.11.2011 Installere på TerminalServer

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

DDS-CAD ELEKTRO VERSJON 6.4 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA

DDS-CAD ELEKTRO VERSJON 6.4 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA DDS-CAD ELEKTRO VERSJON 6.4 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA 27.09.2007 1 ElektroPartner 6.4 Opplæringshefte Kapittel Innhold...Side Kapittel 1 Tegningsliste... 2 Tegningsliste... 2 Programmodulene...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

04.03.2009 1. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no

04.03.2009 1. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 04.03.2009 1 DDS-CAD 6.5 N Y H E T E R DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 04.03.2009 Nyheter i DDS-CAD 6.5 DDS-CAD 6.5 04.03.2009

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 6 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7 Kapittel 8 Prosjektmeny...

Detaljer

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Ny modell... 6 Inndeling av modellnummer og disipliner... 7

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3 27.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -...3 Fasade... 3 Raderingsområde... 6 Vektorfil... 7 Skriv ut fasaden... 7 Figur som raderer bort... 8 Snitt... 10 Takstol... 12 2... Kapittel

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark...

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 19.07.2012 Kapittel 13... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Plasser på ark Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 - Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut

Detaljer

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Enkel render av fasader Det er tilføyd en ny materialfil som inneholder enkle fargekoblinger til alle materialer.

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak...3

Tak. Kapittel 4 - Tak...3 27.10.2009 Kapittel 4... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -...3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Hvordan ser taket ut?... 6 Yttervegg... 8 Gulv i loftsetasjen... 11 Slett underlagstegning...

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon

DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Nyheter i versjon 7 2011 - november Nyheter i DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Før installasjonen Dette heftet beskriver viktig informasjon vedrørende oppdatering av versjon

Detaljer

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 19.07.2012 Kapittel 8... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Loftsetasjen Kapittel Innhold... Side Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for

Detaljer

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 11 -... 3 Plan i underetasje... 3 Underlagstegning... 3 Yttervegg... 4 Vindu... 6 Bærevegg... 8 Dør... 10 Pipe... 12 Trapp... 12 Gulv i underetasjen...

Detaljer

Innhold... Side. eksport... 3

Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2013 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 9 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 6 Filter... 7 Generer...

Detaljer

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 19.07.2012 Kapittel 5... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager...

Detaljer

Oppdatering av brukers veggdefinisjon

Oppdatering av brukers veggdefinisjon Page 1 of 7 Oppdatering av brukers veggdefinisjon Å oppdatere veggdefinisjoner som er laget i versjon 7 til å nytte versjon 9's muligheter. Konverter i nyopprettet prosjekt Dette forventer at Brukers veggdatabase

Detaljer

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side 22.10.2009 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelagstegning... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3 27.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -...3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 8 Perspektiv... 8 Skriv tekst i tegning... 10 2...

Detaljer

DDS-CAD 6.5 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON

DDS-CAD 6.5 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 18.03.2009 1 DDS-CAD 6.5 DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON INSTALLASJON DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.03.2009 Installasjon

Detaljer

DDS-CAD 6.4. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.4. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.11.2007 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 18.02.13 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Stenderverk/bindingsverk Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 Generelle anbefalinger... 3 Beskrivelse

Detaljer

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 16.12.2008 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 10.12.2009 Installasjon

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

DDS-CAD 7.2. Introduksjon Elektro FP. Installasjon og skjema

DDS-CAD 7.2. Introduksjon Elektro FP. Installasjon og skjema DDS-CAD 7.2 Introduksjon Elektro FP Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.11.2010 1 Innhold Kapittel Innhold...Side

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10 DDS-CAD Arkitekt 10 Loftsetasjen Kapittel 8 1 Innhold Side Kapittel 8 Loftsetasjen Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 2 Kapittel 8 Loftsetasjen

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 18.10.2010 1 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.10.2010 Installere på TerminalServer 18.10.2010

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 30.01.2012 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Vegg/gulv Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre

Detaljer

DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon

DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon DDS-CAD 10 BIM Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Nytt prosjekt... 5 Ny modell... 7 Modellinformasjon...

Detaljer

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3 DDS-CAD 10 Merke objekt Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 Merke objekt... 3 Endre parametre for merket objekt... 3 Merke objekt innenfor og som berøres av et rektangel... 5 Merke alle objekt innenfor

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro Introduksjon Elektro Installasjon og Automasjon DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.12.2011 1 Innhold Kapittel Innhold...Side

Detaljer

DDS-CAD 10. Rør & Ventilasjon Introduksjon

DDS-CAD 10. Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 10 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 10 Innhold 3 Kapittel Innhold Side - Prosjektmeny... 6 Prosjektmeny... 6 Ny modell... 7 Inndeling av modellnummer... 7 Modellinformasjon... 8 Nytt prosjekt...

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2015 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 10 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 5 Filter... 6 Generer...

Detaljer

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2 DDS-CAD Arkitekt 10 Vegg/gulv Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Vegg/gulv Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre om... 20 Tips og triks vegg...

Detaljer

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen:

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Format og skala Oppsett for tegning Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Fyll inn informasjon til tittelfelt. Velg Next for neste bilde.

Detaljer

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 19.07.2012 Kapittel 7... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Pipe, trapp og innredning Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler...

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Pipe, trapp og innredning... 3

Pipe, trapp og innredning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Pipe, trapp og innredning Kapittel 7 1 Innhold Side Kapittel 7 Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler... 7 Automatisk rotasjon... 8 Kjøkkeninnredning polyline (F2)...

Detaljer

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 18.11.2008 Kapittel 2... 1 DDS-CAD 6.5 Undersøke modellen Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3

Detaljer

ELEKTROPARTNER VERSJON 6.35 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA

ELEKTROPARTNER VERSJON 6.35 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA ELEKTROPARTNER VERSJON 6.35 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA 27.11.2006 1 ElektroPartner 6.3 Opplæringshefte Kapittel Innhold...Side Kapittel 1 Tegningsliste... 3 Tegningsliste... 3 Programmodulene...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3 21.10.2009 Kapittel 7... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 -...3 Møbler... 3 Automatisk rotasjon... 5 Se inn i rommodellen... 7 Pipe... 7 Trapp... 10 Kjøkkeninnredning... 12 Speilvende objekt... 18

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Veggdatabase - administrering

Veggdatabase - administrering Page 1 of 5 Veggdatabase - administrering Å administrere veggdatabaser - dvs kopiere fra/til eller flette sammen med andre veggdatabaser samt konvertere annen type veggdatabase eller eksportere veggdefinisjoner

Detaljer

Fotorealistisk fremstilling... 3

Fotorealistisk fremstilling... 3 DDS-CAD 9 Fotorealistisk fremstilling Kapittel 4 1 Innhold Side Kapittel 4 Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid... 5 Materialer... 5 Teksturkobling...

Detaljer

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3 Tips for generering av enkeltfiler... 5 Linjeskjuling...

Detaljer

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager...

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager... 27.10.2009 Kapittel 5... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 -... 3 Søyle... 3 Drager... 6 2... Kapittel 5 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 5... 3 Kapittel 5 - Søyle Det skal plasseres to søyler samt en

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro FP

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro FP DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro FP Installasjon og automasjon DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.12.2011 1 Innhold Kapittel

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Lås for terminalserver

Lås for terminalserver 29.08.2007 1 DDS-CAD 6.4 Lås for terminalserver Innhold... Side Hvordan installere på TerminalServer...3 Installere program...3 Tilpasse installasjonen...8 2 29.08.2007 Lås for terminalserver DDS-CAD 6.4.

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 20.01.2010 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 5 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 7 Yttervegg... 9 Bærevegg...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Installere på TerminalServer DDS-CAD 6.4.

Installere på TerminalServer DDS-CAD 6.4. 22.01.2008 1 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 22.01.2008 Installere på TerminalServer. 22.01.2008

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 12.12.2011 1 INSTALLASJON VIA NETTVERK DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 12.12.2011 12.12.2011 3... 5 Kopiere installasjon

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 28.12.2011 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold...Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 6 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 8 Yttervegg... 10 Bærevegg...

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer