DDS-CAD 9. Nyheter i VVS & elektro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DDS-CAD 9. Nyheter i VVS & elektro"

Transkript

1 DDS-CAD 9 Nyheter i VVS & elektro

2 2 Velkommen til DDS-CAD 9 Velkommen til DDS-CAD 9 utgitt september Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid til å se inn i de nye funksjonene selv om du føler det er tidkrevende. Flere nye muligheter er tilføyd for å forbedre programmet slik at det blir enklere å bruke. Håndbok for elektro og VVS kan åpnes med Hjelp i DDS-CAD fra menyen Hjelp. Basis Prosjekt og filer fra eldre versjoner Prosjekter fra eldre versjoner av DDS-CAD kan åpnes i denne versjonen. Er de åpnet i denne versjonen kan de senere IKKE åpnes igjen i en eldre versjon. Kopier hele prosjektmappen fra området de ligger for den eldre versjonen til dit prosjektene til denne versjonen ligger. Hvis du ved installering valgte å oppdatere versjon 8 vil prosjektene i denne mappen være tilgjengelig direkte når versjon 9 åpnes. Det anbefales at det tas en sikkerhetsbackup av prosjektene før de åpnes i denne versjon for å sikre seg i tilfelle problemer ved konvertering til ny versjon. Hvis du oppretter nye tegninger i et prosjekt fra en eldre versjon vil det i disse brukes oppstartsfiler med navn og innhold tilpasset den produktdatabase som tilhører prosjektet. Det vil si at er prosjektet startet med produktdatabase AB0609.ard (fra versjon 6.33) så vil nye tegninger også bruke denne. Dette for å unngå meldinger om feil produktdatabase på sentral og at mengdefiler mister informasjon om utstyr. Skal kun enkle prosjekter fra tidligere versjoner åpnes i denne versjonen kopieres kun prosjektkatalogen fra sin originale plassering på disken til dit prosjektene for denne versjonen er plassert. Åpne deretter prosjektet på vanlig måte. Endre ALDRI eksisterende AU(Aktiver produktdatabase) eller LU (Aktiver symbolbibliotek) i kommandofilen (QE) i et eldre prosjekt for å få tilgang til nye produkter og symboler. Dette vil medføre bl.a. at alle eksisterende artikler i prosjektet kan miste sin referanse og dermed vise feil symbol og gi feil i mengdeliste. Symbolbiblioteker og produktdatabase fra tidligere versjoner installeres sammen med denne versjonen. Fortsett derfor bare tegning på vanlig måte etter at de er åpnet i denne versjonen. Vær spesielt oppmerksom på: Endel symboler og produkter som finnes i denne versjonen vil IKKE være tilgjengelig selv om du åpner eldre prosjekt i denne versjonen. Avsnittene som beskriver Symbol og produkt vil derfor ikke gjelde ved åpning av gamle prosjekter i denne versjon. Bruker-mappen fra forrige versjon NB! Behold alltid kopier av filene i sine originale mapper. Ved ny parallell installasjon vil det være mulig å velge om filer fra Bruker-mappen for forrige versjon skal kopieres over til ny Bruker-mappe for denne versjon. Følgende filtypene vil da bli kopiert til den nye Bruker-mappen: Filtype Innhold Bim Egne figurfiler Dwg/Cfi/Vec Innsatte filer fra Bruker-mappen Bmp Bilderfiler, f.eks Logo-fil Ard Egne produktdatabaser Lib Egne symbolbibliotek Txt Tekstfiler, f.eks tabell for automasjonssymboler og kontaktsett(elp-nos.txt) Arp Komfigurasjonfil for benyttede tilleggs produktdatabaser Shr Font, lag og pennfiler Filen Setup.log i Bruker-mappen vil vise hvor filer er kopiert fra. Bruker-mappen er som standard plassert på C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenter\DDS\MEP 9\Bruker. Enkleste måten å åpne mappen på er å velge Vis Systeminformasjon fra menyen Hjelp. I dialogen som åpnes velges fanen DDS-Info. Velg der Utforsk Bruker/User-mappen i feltet "Utforsk DDS-mapper". Menyer og knapperader Endel forbedringer i menyer og hovedknapperad er foretatt. Noen endringer er også foretatt kun for elektro. Les om disse i avsnittet Elektro

3 3 Noen lite brukte felt i tidligere versjoner er skjult. Ved å høyreklikke oppe i hovedknapperaden kan en velge hvilke menyer og felt i listefeltet som skal vises. Selv om kommandofelt nå som standard ikke viser er det fortsatt mulig å gi kommandoer via tastatur sin før. Øverste del er for hovedknapperad, meldingsliste, kommandofelt og verktøysett øverst i skjermen. Nederste del for hva som skal vises i listefeltet. Valget Kursliste er kun for elektro og den vises eventuelt i eget horisontalt listefelt nederst på skjermen. Det er nå mulig å flytte menyer og hovedknapperaden til andre posisjoner i skjermen. Det er også mulig å plassere en menylinje eller verktøylinje utenfor DDS-CAD på en annen skjerm. Se video av hvordan flytte hovedknapperad. Innholdet i listefeltet kan flyttes eller skjules om ønskelig. Se video av hvordan flytte, skjule eller vise igjen felt i listefeltet. Når en peker på pilene som vises i skjermen får en forhåndsvisning på hvor det plasseres om musetasten slippes. Standard plassering av menyene, hovedknapperaden og feltene i listefeltet kan gjenopprettes med å velge Gjenopprett standardoppsett for meny- og vindusfelt i menyen Verktøy -> Innstillinger (Målsetting) er flyttet fra verktøysettet til hovedknapperad. Funksjoner for å rotere skjermbildet er flyttet til hovedknapperad. Les om dette i eget avsnitt Ved redigering av dwg filer kan en koble dwg-symboler til DDS produkter. Funksjonen Koble DWG-symboler til DDS produkter i menyen Sett inn er flyttet til menyen Rediger. Noen funksjoner som alltid var tilgjengelig øverst i verktøysettet er nå flyttet ned i nederste knapperad Dette gjelder funksjonene: Bruk snappunkt Bruk gitter Bruk smart snapping Bruk flatemodus Bruk automatisk rotasjon Bruk ortho modus Funksjonene virker på samme måte som før.

4 4 Endringer i menytekster Noen funksjoner i menyen Vis har fått ny tekster, selv om ikke nødvendigvis funksjonen er endret Hvor Navn i v8 Navn i v9 Hva gjør den Menyen Rediger Objektegenskap Endre egenskap Åpner dialog med egenskap til valgt komponent for redigering Menyen Rediger Kopier objekt Kopier Kopier valgt(e) komponent(er) Menyen Rediger Lim inn kopierte objekt Lim inn kopierte Lim inn kopiert(e) komponent(er) Menyen Rediger Slett objekt Slett Slett valgt(e) komponent(er) Menyen Rediger Flytt objekt Flytt Flytt valgt(e) komponent(er) Menyen Vis OpenGL Bruk realistisk visning Viser installasjon i henhold til høyde den er plassert i og ikke i henhold til rekkefølge i kommandofilen Menyen Vis 2D <-> 3D (Isometrisk) Bruk 3D Isometrisk Roterer modellen til 3D isometrisk visning eller tilbake til 2D om den allerede er i 3D Menyen Vis 2D <-> 3D (Kamera) Bruk 3D Kamera Roterer modellen til 3D kamera visning eller tilbake til 2D om den allerede er i 3D Menyen Vis 2D/3D symboler Bruk 3D symboler Bruk 3D symboler i 2D visning av modellen eller tilbake til å bruke 2D symboler om 3D symboler allerede er brukt. Menyen Vis 2D enkel <-> utvidet presentasjon Bruk utvidet presentasjon Menyen Vis Fyll segmenter Bruk fylte segmenter Menyen Vis Render ID fra medium Bruk render ID fra medium Menyen Vis Kalkulasjonsfarger Bruk kalkulasjonsfarger Endringer i hurtigtaster Noen funksjoner har fått nye eller endret hurtigtast Funksjonen Ny hurtigtast Hva gjør den Skriv ut område Shift + P Skriver ut området gitt med to diagonale punkt Flytt Shift + M Flytter markert(e) komponenter Mål mellom to punkt Ctrl + M Måler avstanden mellom to valgte punkt Målsetting Shift + D Målsetter et gitt antall punkt Brukes bl.a. i Varme/Sanitær til å vise rør i korrekt dimensjon og ikke bare som en tynne strek. Brukes bl.a. i ventilasjon til å tegne fyll i kanalene Når aktivert vil medium for rør sette hvilket materiale røret skal renderes i Når aktivert vil de ulike systemene i VVS vises med egne farger som viser resultat av beregninger. Deltegning har endret navn til utsnitt Deltegning har endret navn til Utsnitt. Funksjonene finnes på samme plass og fungere ellers som før. Det er nå også mulig generere en 3D presentasjon av et område definert som utsnitt. Det er dessverre ikke mulig å sette denne presentasjonen direkte inn i en plottsammenstilling, men en cfi-fil kan eksporteres og settes inn. Les mer om utsnitt i håndboken i menyen Hjelp. Snitt Definering av snitt er blitt forenklet. Når en nå velger å definer nytt snitt er det nok å gi to punkt for bredden og et punkt for lengden fortløpende, så er snittet ferdig og tilgjengelig i listefeltet. Neste snitt kan defineres direkte uten å måtte velge fra dialogen. Snittene for navn fortløpende og starter med A-A. For å definere snitt med flere punkter slik det ble gjort i v8 kan en høyreklikke i feltet som viser definerte snitt i snittdialogen og velge Nytt basert på flere punktpar. Les mer om snitt i håndboken i menyen Hjelp.

5 5 Dele opp installasjonen i flere modeller Siden v7.3 har det vært mulig å dele opp installasjonen i flere modeller uten å måtte opprette flere etasjer. Dette er viktig nå når BuildingSmart(IFC) brer om seg mer og mer der etasjeinndeling er meget viktig. F.eks kan elektroinstallasjonen deles i egne modeller for Føringsveier, Teknisk, Lys, Adgangskontroll og Tele og data. I v9 blir denne innstillingen kopiert til prosjektmappen. Dermed er det mulig å ha ulik inndeling for de forskjellige prosjekter. Innstillingene blir dermed også med om prosjektet sendes til en annen maskin eller bruker. Ta kontakt med DDS-support for hjelp med å dele opp installasjonen. Rotere skjermbildet Funksjonene for å rotere skjermbildet er alle flyttet fra verktøysettet til hovedknapperad Funksjon (Gitter X-akse - 2 punkt) (Visning med gitterets X-akse horisontalt (Normastill gitter) Beskrivelse Roterer aksesystemet slik at f.eks piltaster følger gitterets rotasjon. Første punkt gir gitterets 0-punkt. Roterer skjermbildet slik at aksen valgt som gitters X-akse blir horisontal. Normastiller gitter og slår av Visning med gitterets X-akse horisontalt. Ifc eksport Bakkehøyde i (Bygning) brukes til å angi byggets plassering over havet. Denne blir nå også brukt ved eksport til Ifc. Denne er nyttig i de tilfeller bygget er flyttet i løpet av prosjekteringen, eller at prosjektet er startet f.eks kun med dwg filer som underlag der plassering over havet ikke er gitt. Les mer om å flyttet installasjonen i avsnittet Import og eksport av filer -> Eksport av Ifc -> Flytte installasjonen i håndboken i menyen Hjelp.

6 6 Skrive til PDF Utskrift til PDF er nå mulig direkte fra hovedknapperaden med å velge (Skriv ut til PDF). PDF skriver må fortsatt være installert på forhånd og denne må velges første gang denne utskriften velges slik som beskrevet i håndboken i menyen Hjelp og avsnittet Skriv ut. Logo Når filen logo.bmp ligger på Brukermappen er den med i alle tittelfelt ved utskrift. Den har imidlertid ikke vært med ved eksport til dwg og dxf. Når disse filene så sendes til andre var det nødvendig å sende med logo.bmp for at denne skulle vise når mottakeren åpnet disse filene. Hvis en setter inn filen logo.bmp i egen tegning og eksporterer denne som VI9901.cfi til Brukermappen vil denne brukes i alle tittelfelt og bli med både ved utskrift og eksport til dwg og dxf. Det er dermed ikke nødvendig å sende med logoen som egen fil når dwg og dxf filer sendes til andre. Les mer om dette i avsnittet Logo -> Redigere eksisterende logo som du finner i håndboken i menyen Hjelp. Eksempel på skjema Eget prosjekt som viser eksempel på hvordan skjema kan brukes er lagt ved denne installasjonen. Prosjektet heter _900- DDS-Skjema og legges i standard mappe for prosjekter gitt ved installasjon av v9. Prosjektet inneholder egne modeller i disiplinene Elektro og Varme/Sanitær som viser eksempel på hvordan skjema kan tegnes. Geometri i bakgrunnsfarge Noen ganger er noe av geometrien i importerte filer tegnet i det som er satt opp som vår bakgrunnsfarge, eller i en farge som er tilnærmet lik denne. Dette har da ikke vist, eller i beste fall vist veldig dårlig før en har markert det i modellen. Første gang en fil importeres med slik geometri i v9 vil en melding vise på skjermen: Fargen for denne geometrien blir da invertert slik at den blir synlig i skjermen. Velg Gjør objekt i samme farge som bakgrunnen bedre synlig i menyen Verktøy -> Innstillinger for i etterkant å slå av eller på denne funksjonen. Meldingen viser ikke neste gang en slik fil importeres, men funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres via samme meny.

7 7 Symboltekst Kryssboksen Tillat egenskaper pr. tekst i dialogen for symboltekst er fjernet. Denne var som standard på og tillot at hver enkel symboltekst kan ha egen egenskaper for tekshøyde, penn og lag. Menyvalget Globale egenskap for symboltekst i menyen Verktøy -> Innstillinger vil om den er aktiveres gjøre at alle symboltekster bruker samme egenskaper for teksthøyde, lag og penn. Bygg Soner Det er ikke lenger mulig å definere frie soner. Det er kun definerte rom, eller rom importert fra ifc som kan definere som soner. En sone kan overlappe eller inneholde en annen sone. Gå gjennom dører Det er nå mulig i render å gå gjennom dører uten å kollidere når en bruker spasermodus. Høyreklikk og velg Lydsignal ved kollisjon når lyden er på og høyttalere er tilkoblet maskinen. (Spasermodus) er valgt. Når en da går på en vegg vil et lydsignal høres om Målsett definert rom automatisk Denne funksjonen er fjernet da den ikke hadde noen muligheter til å tilpasse hva som skulle målsettes. Bruk (Målsetting) i hovedknapperaden der en selv kan gi punkter som skal målsettes. Etasjeskille Lag for etasjeskille er i utgangspunktet låst for redigering: Da vil dobbelklikk på en vegg åpne egenskaper for veggen og ikke for etasjeskillet. Etasjeskillet kan fortsatt redigeres fra (Romdata) for det enkelte rom eller fra (Romoversikt) for hele bygget, eller laget kan låses opp for å redigere det med dobbeltklikk i modellen.

8 8 Elektro Forhåndsvisning ved innsetting av kurser Ved innsetting av nye kurser i kurslisten vil nå Ny kurs-dialogen vise en forhåndsvisning av valgt kurs: Legg merke til at det slik kursen vil tegnes i et flerlinjeblad som vises i forhåndsvisningen. Dvs at kurser som ikke kan tegnes i flerlinjeblad, f.eks svakstrøm, patchepanel, SD-I/O panel osv, foreløpg ikke vil ha forhåndsvisning. Dette vil gjøre det lettere å velge korrekt kurs første gang. Det er også kun utstyr som er plassert foran kabel i kurslisten som vil vise. Dette kan i noen tilfeller medføre at forhåndsvisningen ikke er komplett, selv om kursen blir satt inn med alt utstyret. Endring av antall faser, N og PE eller Ib1 i dialogen vil ikke påvirke forhåndsvisningen. Det vil også være mulig å velge annet utstyr underveis ved innsetting av noen kursene som gjør at forhåndsvisningen dermed ikke vil være lik det endelige utseende til kursen.

9 9 Installasjon Størrelse på kurspeker Det er blitt enklere å skalere kurspekere i henhold til tekststørrelse. Velg fanen Tekstegenskaper i kurspekerdialogen og gi ønsket størrelse på teksten i feltet Høyde: Størrelse på teksten for kurspekeren vil endres i henhold til gitt verdi og rammen vil tilpasses denne. I feltet Penn nedenfor kan en velge penn for teksten inne i kurspekeren. Penn og lag for selve rammen til pekeren velges i fanen Egenskap. Lag Noen grupper av komponenter har fått endret standard lag etter NS3451. Brytere, stikkontakter og koblingsbokser er endret til å bruke lag 414 Elkraftuttak som standard. De var tidligere på lag 440 Lys/Stikk utstyr. Lag 411 har endret navn til Kabelføring. Det het tidligere Tom rør Lag 433 har endret navn til Kabel/rør. Det het tidligere Kabel Filer fra brukermappen i forrige versjon kunne ved installering av v9 kopieres til ny brukermappe. Var det i denne brukermappe egne filer for lag ville disse også bli kopiert. Nye lag i v9 som ikke eksisterte i tidligere versjoner vil da ikke vise lagnavn, kun id og med rød skrift. Høyreklikk på lag med rød skrift og velg Nytt i menyen som åpnes. Laget blir da registrert. Høyreklikk så på det igjen og velg Gi nytt navn. Skriv det nye navnet, ELKRAFTUTTAK og trykk [Enter].

10 10 Ble det i forrige versjon laget egne lagoppsett må disse oppdateres med nye lag. Velg et lagoppsett og endre status for nye lag. Lagoppsettet vises da med rød tekst. Velg [Lagre] for å oppdatere lagoppsettet. Gjenta for alle lagoppsett. Velg så [Oppdater] og i dialogen som åpnes velges [Kopier til brukerkatalog] for overføre endringen til brukermappen slik at de blir tilgjengelige i alle prosjekt. Spenningsfallberegning Forbedret beregning Spenningsfallberegning er forbedret for denne versjonen. Beregningen tar hensyn til om ulike tverrsnitt er brukt i deler av kabelstrekket. Resultatet viser nå i utvidet dialog der verste del av kabelen vises i eget felt i tillegg til valgt del av kabel. I bildet viser grønnmarkert felt i dialog beregningen for valgt del av kabel i modellen. Lillamarkert felt viser beregningen for verste del av kabel som går ut til venstre ovenfor. Gjøres det endringer i f.eks. belastning på kabel som forårsaker for høyt spenningsfall vil en informasjonliste åpnes og vise hvor feilen er: I eldre prosjekter som åpnes i v9 må Sjekk og oppdater kabel-tilkoblinger i menyen Verktøy -> Utvidet verktøy kjøres for å oppdatere alle kabellengder. Tekste komponenter med spenningsfall Det er mulig å tekste de enkelte komponenter tilkoblet kurs med spenningsfallet i kabelen frem til denne.

11 11 I bildet er Spenning, Spenningsfall, og Kabellelengde til sentral aktivert i symbolteksten for komponentene som er tilkoblet kursen. De tre lysrørarmaturene viser beregnede verdier for kabelen tilbake til sentralen. Ingen komponentgrupper viser disse verdier som standard i symboltekst, men de kan aktiveres på vanlig måte for alle elektrokomponenter om ønskelig. Utskrift av kabelbelastning En ny rapport er lagt til som summerer opp effektene fra komponentene kablene er tilkoblet. Eksporter først mengdeliste og fra dialogen som åpnes og viser resultatet velges knappen [Skriv ut]. Velg rapporten BQ_ELP_INS-Kabelbelastning.rpt. En ny dialogen åpnes der en velger ønsket sentral fra prosjektet og deretter åpnes rapporten som henter prosjektinformasjon og viser alle kablene til valgt sentral og hva de er tilkoblet. Rapporten kan skrives ut direkte, eksporteres til PDF eller til CSV som igjen kan åpnes med separerte kolonner i Excel. Kabel og stamme Endre kabel til stamme I mange tilfeller vil det i nærheten av eksisterende komponenter som allerede er koblet til en kabel komme til nye komponenter. Når en så skal koble til den nye komponenten med egen kurs og kabel så måtte en i tidligere versjoner tegne ny kabel helt fra sentralen den skal tilkobles. Nå er det mulig å endre den allerede tegnede kabel til stamme helt tilbake til sentralen eller stammen den er startet fra. Start å tegne ny kurs og kabel fra den samme sentral som den eksisterende kabelen er tegnet fra og pek på kabelen der det ønskes å avgreines fra. Skjermtipset viser det er mulig å endre denne kabel til stamme: Her er en stamme tegnet og en kabel er avgreinet fra denne. Når ny kabel nå tegnes og en peker på den eksisterende kabel vil hele denne bli markert og et skjermtips viser at denne delen av kabelen kan endres til en stamme.

12 12 Pek og klikk i ønsket posisjon på den eksisterende kabelen. Den markerte delen av kabelen tilbake til sentralen, eller stammen den er avgreinet fra, endres til en stamme. Tegn den nye kabelen videre på vanlig måte. (Bruk smart snapping) i statuslinjen må være aktivert for å kunne koble kabel til eksisterende kabel. Kabel og stamme uten tilkobling til komponenter Kabler som ikke er tilkoblet komponenter og stammer uten tilkobling til sentral vil vise en x i enden for å indikere at de ikke er tilkoblet noe. Bildet viser en stamme tegnet ut til høyre som ikke er tilkoblet sentralen og derfor har "x" i endene. Kabelen ut fra sentralen nede til venstre er heller ikke tilkoblet en komponent og har derfor og en "x" i enden. Utskrift av kabelliste Alle kabler tilhørende en sentral kan skrives ut med kabellengde i en egen rapport. Eksporter først mengdeliste og fra dialogen som åpnes og viser resultatet velges knappen [Skriv ut]. Velg rapporten BQ_ELP_INS-Kabelliste.rpt. En ny dialogen åpnes der en velger ønsket sentral fra prosjektet og om kabellengde skal være med. Deretter åpnes rapporten som henter prosjektinformasjon og viser alle kablene til valgt sentral og deres lengde. Feltene Bemerkning og Utført er for manuell tilføyelse av tekst.. Rapporten kan skrives ut direkte, eksporteres til PDF eller til CSV som igjen kan åpnes med separerte kolonner i Excel. Kanaler og bokser i gulv Bokser for kanaler lagt i gulv er forbedret. Boksene velges som før med (Bokser i gulv) fra (Verktøysett Føringsveier). Boksene plasseres normalt i overkant rådekke. De har en standard høyde på 120mm og vil dermed akkurat vise i topp påstøp når den er 12cm. Her vises et bygg fra siden med boks plassert overkant rådekke og med påstøp på 120mm. Kanal er tegnet ut til venstre fra boksen. Nye produkter i databasen med egne mål kan opprettes på vanlig måte. Kanaler tegnes ut fra boksene som vanlig.

13 13 Konvertere FI i gamle prosjekt I prosjekt fra v6.24 og tidligere ble symboler satt inn i tegningene med kommando FI: Disse blir nå konvertert til objekter som er mye enklere å vedlikeholde for deg som bruker og for oss til å legge flere egenskaper til. Endre egenskaper I tidligere versjoner kunne en ved å skrive direkte i feltene i dialogene for installasjonskomponenter velge en ny fra produktdatabasen. I feltene som er rødmerket kunne en skrive verdier for å velge et annet produkt. For andre typer komponenter vil andre felt vise.

14 14 Dette krevde at produkter med verdier som ble gitt eksistererte i samme gruppe i databasen. Hvis ikke viste dialogen at ingen produkter ble funnet. Da denne muligheten ofte ikke fant ønsket produkt er det nå ikke lenger mulig å endre verdier i feltene i område Dimensjon i dialogene. Føringsveier (Verktøysett Kabelbro - Kanal - Rør) har endret navn til Verktøysett Føringsveier. Også menyvalget Kabelbro, kanal og rør i menyen Sett inn har endret navn til Føringsveier. Symboler og produkter i elektro installasjon Bevegelsesdetektor Bevegelsesedetektor har fått "boks" sammen med symbolet når skjult forlegning velges: Lysrørarmatur i himling Lysrørarmaturer montert i himling er flyttet til egne grupper for åpen og skjult i produktdatabasen.

15 15 Gitterrist og pendel i lysrørarmatur I render vises nå lysrørarmaturer med gitter eller glassflate slik at de bryter eventuell himling eller takflate de er satt inn i. I tidligere versjoner var armaturene åpne i bunn noe som gjorde at himling eller takflaten gikk gjennom armaturen og gjorde at det ikke så bra ut. Ved eksport til Ifc vil nå armaturene også bryte flatene de er satt inn i. Armaturer med pendel har nå pendel i hver ende istedenfor kun i senter, som de hadde i tidligere versjoner. Alarm og brann For at både plassering og visning av brann og alarm symboler på vegg eller i tak i 2D og 3D skal bli bedre har vi laget nye symboler og grupper i produktdatabasen. I feltet til venstre er det nå egne filter for vegg og tak både for alarm og brann. Symboler for vegg har hektepunkt i nedre kant, mens de for tak har i senter. Da vil de for vegg enkelt kunne plasseres inntil veggen mens de for tak enkelt kan plasseres i senter av en himlingsplate. I 3D vil symbolene også ha ulik rotasjon.

16 16 I bildet sees to like meldere plassert, en på vegg og en i himling. Den på vegg har riktig rotasjon mot veggen, mens den i himling er plassert i senter av platen. Koblingsbokser Det er ikke lenger lov å koble stamme til koblingsbokser, kun kabel. Alle symboler er endret fra å bruke EP,,,,2 til å bruke EP,,,,1. Det er kun mulig å koble stamme til sentraler og etasjepekere.. Automasjon Produktdatabase Automasjon bruker nå produktdatabase med lik visning som i installasjon. Nå vil det være forhåndsvisning av symbolet for valgt produkt nede til venstre. I tillegg vil en ved å markere Søk i alle filter nederst enkelt kunne søke seg frem til ønsket produkt med å skrive i feltet Beskrivelse øverst det en ønsker å finne. Rekkeklemmer på kabel i kurslisten Rekkeklemmer på kabel i kurslisten har blitt endret til å ha egen fane på kabeldialogen med samme egenskaper som de frie rekkeklemmene vi har hatt i noen år.

17 17 Nå kan hver enkelt klemme gis ønsket navn eller nummer. For å renummerere flere eller alle rekkeklemmer må en nå merke ønskede kabler i kurslisten, høyreklikke og velge Endre rekkeklemmer i hurtigmenyen. I dialogen som åpnes velges fanen Renummerer hvor en kan velge hvordan de skal renummereres- PLS Menyvalget PLS som tidligere lå i menyen Sett inn er fjernet. Utstyret er fortsatt i produktdatabasen og finnes ved å velge (Komponenter) i verktøysettet og i dialogen som åpnes velges type A-KNX, PLS & Svakstrøm før knappen [Ny] trykkes:

18 18 Alt utstyret som en kunne velge direkte fra PLS-menyen finner en ved å velge i de ulike PLS undergruppene i A-KNX, PLS & Svakstrøm i databasen. Menyvalget PLS symboler(enkle-/utganger) ligger nå direkte i menyen Sett inn. KNX KNX kurser I kursgruppen KNX er det lagt til nye kurser som er mer fleksible enn de som var der tidligere. De kursene som var i denne kursgruppen før er flyttet nederst i feltet og heter nå KNX -- til versjon Kursgruppen KNX inneholder nå nye kurser som er mer fleksible enn de som var der før. Kursgruppen KNX -- til versjon inneholder de KNX kursene som var i gruppen KNX tidligere. Se håndboken i menyen Hjelp i programmet og velg avsnittet Automasjon -> Kurslisten -> Kurstyper -> KNX for nærmere beskrivelse av de nye krusene. Manuell plassering av komponenter for KNX kurser til versjon 7.3 Menyvalget KNX som tidligere lå i menyen Sett inn er fjernet. Alt av utstyr er fortsatt i produktdatabasen og finnes ved å velge trykkes: (Komponenter) i verktøysettet og i dialogen som åpnes velges type A-KNX, PLS & Svakstrøm før knappen [Ny]

19 19 Alt utstyret som en kunne velge direkte fra KNX-menyen finner en ved å velge i de ulike KNX undergruppene i A-KNX, PLS & Svakstrøm i databasen. Elp-nos.dat Begrensningen på 8 linjer med 8 klemmernummer hver for en #-post er fjernet. Det er nå ubegrenset antall linjer og klemmenummer for hver post. Styrestrømsvinduet(CM) og kommando FZ som bruker EZ for klemmer har fortsatt begrensingenn på 8 klemmer pr post. Det vil si at om en komponent med mer enn 8 klemmer legges til i CM vil kun de 8 første vise. Patchepanel Når patchepanelet var plassert foran hub i kurslisten ble ikke kursen tegnet ut riktig siden symbolene hadde ulik størrelse: Bildet viser slik det ble tegnet med feil frem til v8 Symboler er oppdatert til å ha samme størrelse slik at komponentenes rekkefølge i kurslisten kan varieres etter behov.

20 20 Symboler og produkter i elektro automasjon Flottørbryter Det er lagt til flottørbrytere (nc, no og veksel) i produktdatabasen i gruppen S-Brytere/vendere -> Manøverbrytere -> Grense/nærhet Omformer og vekselretter DC/DC omformer og Vekselretter er lagt til i produktdatabasen i gruppen U-Likeretter -> Likerettere -> Generelle

21 21 Tidsbrytere Tidsbrytere med no, nc eller vekselkontakt er lagt til i ny gruppe S-Brytere/vendere -> Manøverbrytere -> Tid Rotasjonsvakt Rotasjonsvakt er lagt til i gruppen K-Rele -> Målerele Releet har veksel hjelpkontakt som kan fritt plasseres i ønsket posisjon.

22 22 Likestrømsgenerator Likestrømsgenerator er lagt til i gruppen G Generator/Frekvensomformer -> Generator Ventilasjon Start kanal Start av kanal har fått tilbake feltene for å velge automatisk tilknytning

23 23 Rister Symbolene for rister er oppdatert Auranor Oppdatert Auranor database med lyd er lagt til. Den kan aktiveres via Tilleggs produktdatabase i menyen Verktøy. Varme/Sanitær Spylekasse Innbygningssisterner er lagt til i ny komponentgruppe Spylekasse som kan velges fra menyen Sett inn -> Sanitæreutstyr

24 24 Vannlås Vannlås for servant er lagt til i eget filter i produktdatabasen Rørtyper Nye rørtyper for Uponor, JRG Sanipex MT og Logstor er lagt til i egne filter i produktdatabasen

25 25 Filter Det er lagt til filter for de ulike rørdimensjoner i produktdatabasen Jordingsmuffer og stakeluker Flere jordingsmuffer og stakeluker er lagt til i nytt filter i produktdatabasen for Generell komponent

26 26 Pumper Det er lagt til pumper for de ulike rørdimensjoner i produktdatabasen Sprinklerhoder Problemet med tegneretning opp/ned for sprinklerhoder er fikset med nye sprinklerhoder i produktdatabasen Sprinklerhodene i grønnemerket filter i bildet er beholdt for ikke å endre de som er plassert i eldre versjoner

27 27 Data Design System ASA Øksnevad Næringspark N-4353 Klepp st. Tel.: Faks:

DDS-CAD MEP. Nyheter i versjon 7.3. 2011 - november

DDS-CAD MEP. Nyheter i versjon 7.3. 2011 - november DDS-CAD MEP Nyheter i versjon 7.3 2011 - november Velkommen til DDS-CAD 7.3 Velkommen til DDS-CAD 7.3, utgitt november 2011. Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert. Det er viktig at du tar

Detaljer

Velkommen til DDS-CAD 8. Basis

Velkommen til DDS-CAD 8. Basis 2 Velkommen til DDS-CAD 8 Velkommen til DDS-CAD 8 utgitt desember 2012. Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert. Det er viktig at du tar deg tid til å se inn i de nye funksjonene selv om

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

04.03.2009 1. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no

04.03.2009 1. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 04.03.2009 1 DDS-CAD 6.5 N Y H E T E R DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 04.03.2009 Nyheter i DDS-CAD 6.5 DDS-CAD 6.5 04.03.2009

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 30.11.2011 1 DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 30.11.2011 Installere på TerminalServer

Detaljer

Innhold... Side. eksport... 3

Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2013 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 9 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 6 Filter... 7 Generer...

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

01.11.2010 1. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no

01.11.2010 1. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 01.11.2010 1 DDS-CAD 7.2 N Y H E T E R DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 01.11.2010 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 01.11.2010

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak...3

Tak. Kapittel 4 - Tak...3 27.10.2009 Kapittel 4... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -...3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Hvordan ser taket ut?... 6 Yttervegg... 8 Gulv i loftsetasjen... 11 Slett underlagstegning...

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2015 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 10 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 5 Filter... 6 Generer...

Detaljer

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Ny modell... 6 Inndeling av modellnummer og disipliner... 7

Detaljer

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Enkel render av fasader Det er tilføyd en ny materialfil som inneholder enkle fargekoblinger til alle materialer.

Detaljer

Veggdatabase - administrering

Veggdatabase - administrering Page 1 of 5 Veggdatabase - administrering Å administrere veggdatabaser - dvs kopiere fra/til eller flette sammen med andre veggdatabaser samt konvertere annen type veggdatabase eller eksportere veggdefinisjoner

Detaljer

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 6 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7 Kapittel 8 Prosjektmeny...

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 19.07.2012 Kapittel 8... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Loftsetasjen Kapittel Innhold... Side Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

DDS-CAD 10. Rør & Ventilasjon Introduksjon

DDS-CAD 10. Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 10 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 10 Innhold 3 Kapittel Innhold Side - Prosjektmeny... 6 Prosjektmeny... 6 Ny modell... 7 Inndeling av modellnummer... 7 Modellinformasjon... 8 Nytt prosjekt...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Oppdatering av brukers veggdefinisjon

Oppdatering av brukers veggdefinisjon Page 1 of 7 Oppdatering av brukers veggdefinisjon Å oppdatere veggdefinisjoner som er laget i versjon 7 til å nytte versjon 9's muligheter. Konverter i nyopprettet prosjekt Dette forventer at Brukers veggdatabase

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon

DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon DDS-CAD 10 BIM Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Nytt prosjekt... 5 Ny modell... 7 Modellinformasjon...

Detaljer

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3 Tips for generering av enkeltfiler... 5 Linjeskjuling...

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

DDS-CAD ELEKTRO VERSJON 6.4 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA

DDS-CAD ELEKTRO VERSJON 6.4 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA DDS-CAD ELEKTRO VERSJON 6.4 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA 27.09.2007 1 ElektroPartner 6.4 Opplæringshefte Kapittel Innhold...Side Kapittel 1 Tegningsliste... 2 Tegningsliste... 2 Programmodulene...

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side 22.10.2009 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelagstegning... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 18.10.2010 1 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.10.2010 Installere på TerminalServer 18.10.2010

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon

DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Nyheter i versjon 7 2011 - november Nyheter i DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Før installasjonen Dette heftet beskriver viktig informasjon vedrørende oppdatering av versjon

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 18.02.13 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Stenderverk/bindingsverk Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 Generelle anbefalinger... 3 Beskrivelse

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark...

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 19.07.2012 Kapittel 13... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Plasser på ark Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 - Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

DDS-CAD 6.5 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON

DDS-CAD 6.5 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 18.03.2009 1 DDS-CAD 6.5 DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON INSTALLASJON DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.03.2009 Installasjon

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 10.12.2009 Installasjon

Detaljer

Dekorere fasade og snitt... 3

Dekorere fasade og snitt... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Dekorere fasade og snitt Kapittel 12 1 Innhold Side Kapittel 12 Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil (geometrifil)... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderer bort...

Detaljer

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg Kjære Kunde Velkommen til oppdatering versjon av DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 (utgitt januar 2010). Bla deg gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3 21.10.2009 Kapittel 7... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 -...3 Møbler... 3 Automatisk rotasjon... 5 Se inn i rommodellen... 7 Pipe... 7 Trapp... 10 Kjøkkeninnredning... 12 Speilvende objekt... 18

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 19.07.2012 Kapittel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Dekorere fasade og snitt Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil... 6 Skriv

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 19.07.2012 Kapittel 5... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager...

Detaljer

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 19.07.2012 Kapittel 15... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Utvidet målsetting Kapittel Innhold... Side Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke

Detaljer

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 16.12.2008 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro Introduksjon Elektro Installasjon og Automasjon DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.12.2011 1 Innhold Kapittel Innhold...Side

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 18.11.2008 Kapittel 2... 1 DDS-CAD 6.5 Undersøke modellen Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3

Detaljer

Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets

Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets 2 Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets Eksamensoppgaver 0 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON GEOGEBRA...

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3 27.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -...3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 8 Perspektiv... 8 Skriv tekst i tegning... 10 2...

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 11 -... 3 Plan i underetasje... 3 Underlagstegning... 3 Yttervegg... 4 Vindu... 6 Bærevegg... 8 Dør... 10 Pipe... 12 Trapp... 12 Gulv i underetasjen...

Detaljer

Kart i regionalt miljøtilskudd

Kart i regionalt miljøtilskudd Kart i regionalt miljøtilskudd 24.07.2017 Brukerveiledning INTRODUKSJON Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg.

Detaljer

Installere på TerminalServer DDS-CAD 6.4.

Installere på TerminalServer DDS-CAD 6.4. 22.01.2008 1 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 22.01.2008 Installere på TerminalServer. 22.01.2008

Detaljer

Fotorealistisk fremstilling... 3

Fotorealistisk fremstilling... 3 DDS-CAD 9 Fotorealistisk fremstilling Kapittel 4 1 Innhold Side Kapittel 4 Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid... 5 Materialer... 5 Teksturkobling...

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Symbolbibliotek ElCad Kabelskjema

Symbolbibliotek ElCad Kabelskjema habit Software AS Symbolbibliotek, habit ElCad Kabelskjema av 9 Symbolbibliotek ElCad Kabelskjema Kabelskjema Komponenter (Ny 0.06.006)... Kabelskjema - Symboler... 4 Kabelskjema Kabler... 7 Kabelskjema

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

Utvidet målsetting... 3

Utvidet målsetting... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Utvidet målsetting Kapittel 15 1 Innhold Side Kapittel 15 Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke stemmer?... 6 Dør - vindu - åpning... 6 Område... 7 Skjæringspunkt...

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10 DDS-CAD Arkitekt 10 Loftsetasjen Kapittel 8 1 Innhold Side Kapittel 8 Loftsetasjen Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 2 Kapittel 8 Loftsetasjen

Detaljer