DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax , tel.: , e-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01.11.2010 1. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no"

Transkript

1 DDS-CAD 7.2 N Y H E T E R DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax , tel.: , e-post:

2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2

3 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Velkommen til DDS-CAD Basis... 9 Prosjekt og filer fra eldre versjoner... 9 Systemkrav Filetternavn er endret Deltegninger Symmetrisk plassering Symbollister Lag Farge er blitt Penn Dwg/Dxf Kopier med fritt ref.punkt DDS-Fonter er mappet til Windows-fonter Mål mellom to punkt Gjenta siste kommando Strektegning Målsetting Fjernhjelp Forsvunne dialogbokser Skrive ut Plottsammenstilling Pennfil Logo Skrive ut på PDF Tittelfelt Tittfelt for automasjon Redigere tittelfelt Plantegning/Bygg Hjelpelinjer Gjenkjenne rom Endre kontur til område og rom Relatere vegger til hverandre Materialer ved rendering Soner... 24

4 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Symbol og produkt i Plantegning/Bygg Vinduer Dører Søyle Elektro NS ELdata Kopiere modeller fra andre prosjekter Sortere sentraler NEK 400: Elektro Installasjon Kabelbro Kanal Lysberegning DIALux Solcellepanel Jording/Lynavleder Gruppering Symbol og produkt i Elektro Installasjon Alarm og brann Brytere Koblingsbokser Telefon og data Sladd mellom armatur og uttak KNX Dekningsområder for detektorer Skjema/Automasjon Kurser Inntak 37 Overspenningsvern 37 Underspenningsvern 38 Jordfeilmåling 38 Varme 39 KNX 39 SD I/O-anlegg 41 Tegn kurser automatisk i blad... 41

5 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Endre kursmakroer Kopiere komponenter Manuelle linjer og tilkoblinger Skaparrangement Blad Arrangementsblad 43 Tilleggsproduktdatabase Symbol og produkt i Elektro skjema/automasjon Sikringer og jordfeilbrytere Overbelastningsvern Effektbrytere Sikringslastskillebryter Sikringsskillebryter Jordfeilrele Kontaktorer Termostatrele KNX Brytere Transformator VVS Kopiering av rør og kanaler Erstatt med to bend Tilknytte valgte komponenter Ventilasjon Tilknytt med fleksibel kanal Konvertere til fleksikanal... 53

6 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2

7 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Velkommen til DDS-CAD 7.2 Velkommen til DDS-CAD 7, utgitt november Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert til venstre. Det er viktig at du tar deg tid til å se inn i de nye funksjonene selv om du føler det er tidkrevende. Flere nye muligheter er tilføyd for å forbedre programmet slik at det blir enklere å bruke. Håndbok kan åpnes med Håndbok for Elektro eller Håndbok for VVS fra menyen Hjelp inne i DDS-CAD. Dette nyhetsskrivet kan også leses inne i DDS-CAD ved å velge Nyheter i siste versjon fra menyen Hjelp.

8 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2

9 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Basis Prosjekt og filer fra eldre versjoner Vi anbefaler at prosjekt alltid blir ferdigstilt i den versjonen de ble påbegynt i. Dermed unngås støy i forbindelse med konvertering til ny versjon. Når prosjektet er ferdig dokumentert og levert kan det konverteres til siste gjeldende versjon for de små oppdateringer og endringer som kommer i etterkant. Prosjekt fra eldre versjoner Prosjekter fra eldre versjoner av DDS-CAD kan åpnes i denne versjonen. Er de åpnet i denne versjonen kan de senere IKKE åpnes igjen i en eldre versjon. Kopier hele prosjektmappen fra området de ligger for den eldre versjonen til dit prosjektene til denne versjonen ligger. Hvis du ved installering valgte å brukte prosjektmappen fra versjon 6.5 vil prosjektene i denne mappen være tilgjengelig direkte når versjon 7 åpnes. Det anbefales at det tas en sikkerhetsbackup av prosjektene før de åpnes i versjon 7 for å sikre seg i tilfelle problemer ved konvertering til ny versjon.. Hvis du oppretter nye tegninger i et prosjekt fra en eldre versjon vil det i disse brukes oppstartsfiler med navn og innhold tilpasset den produktdatabase som tilhører prosjektet. Det vil si at er prosjektet startet med produktdatabase AB0609.ard (fra versjon 6.33) så vil nye tegninger også bruke denne. Dette for å unngå meldinger om feil produktdatabase på sentral og at mengdefiler mister informasjon om utstyr. Kopier hele prosjektkatalogen fra sin originale plassering på disken til dit du ønsker at prosjekter for denne versjonen skal plasseres. Åpne deretter prosjektet på vanlig måte. Endre ALDRI eksisterende AU(Aktiver produktdatabase) eller LU (Aktiver symbolbibliotek) i kommandofilen (QE) i et eldre prosjekt for å få tilgang til nye produkter og symboler. Dette vil medføre bl.a. at alle eksisterende artikler i prosjektet kan miste sin referanse og dermed vise feil symbol og gi feil i mengdeliste. Symbolbiblioteker og produktdatabase fra forrige versjon installeres sammen med denne versjonen. Fortsett derfor bare tegning på vanlig måte etter at de er åpnet i denne versjonen. Vær spesielt oppmerksom på: Endel symboler og produkter som finnes i denne versjonen vil IKKE være tilgjengelig selv om du åpner eldre prosjekt i denne versjonen. Avsnittet som beskriver Symboler og produkter vil derfor ikke gjelde ved åpning av gamle prosjekter i denne versjon. Bruker-mappen fra versjon 6.5 NB! Behold alltid kopier av filene i sine originale mapper. Endel filer fra Bruker-mappen for versjon 6.5 blir ved installering kopiert over til ny Bruker-mappe for versjon 7. Bruker-mappen er som standard plassert på C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenter\DDS\MEP\Bruker. Enkleste måten å åpne mappen på er å velge Vis Systeminformasjon fra menyen Hjelp. I dialogen som åpnes velges fanen DDS-Info. Velg der Utforsk Bruker/User-mappen i feltet "Utforsk DDS-mapper".

10 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Disse filtypene blir kopiert til den nye Bruker-mappen ved installasjon av versjon 7: Filtype Type filer Konverting Bin Egne figurfiler og logo Konverteres automatisk til Bim Dwg/Cfi Logo.bmp Innsatte filer fra Brukermappen Ny type logo-fil Vec Gammel type logo-fil Konverteres automatisk til VI9901.cfi Ard Lib Elp-nos.txt Systemkrav Prosessor krav Egne produktdatabaser Egne symbolbibliotek Tabell for skjemasymboler og kontaktsett Intel Pentium 4 eller kompatibel prosessor er nødvendig for å kunne kjøre versjon 7.1. Dette fordi SSE2 instruksjoner er tatt i bruk. Se wikipedia for mer informasjon. Operativsystem Windows XP eller nyere. Support fra Microsoft på Windows 2000 stoppes fra 13. juli Les om dette på Microsoft sine sider. Filetternavn er endret Etternavn på DDS-CAD sine filer er endret fra *.bin til *.bim. Konvertering av filer i prosjekt og skjer automatisk når de åpnes. Filene i 6.5 Bruker-mappen blir automatisk kopiert til ny Bruker-mappe for versjon 7 og der konvertert til *.bim. Årsaken til dette er bl.a problemer med diverse viruskontrollere som oppfattet endringer i våre filer som at virus hadde endret dem og i noen tilfeller da fjernet det siste som var gjort i dem. Deltegninger Det er ikke lenger nødvendig å gi eget origo ved definering av område for deltegninger. Det er nok å gi to diagonale punkter, deretter fortsetter programmet automatisk med å spør etter første punkt på neste område. Deltegningene viser som egne presentasjoner etter å ha valgt Vis alle deltegninger som presentasjoner fra menyen Verktøy -> Deltegning. Når disse igjen plasseres inn i andre modeller eller i plottsammenstilling bør Bruk nedre venstre hjørne som referanse i dialogen for Sett inn fil markeres for å ha hektepunkt for den dynamiske filen i hjørne av det definerte området. Symmetrisk plassering Objektene som plasseres symmetrisk er nå individulle objekter direkte etter plassering. Hvert enkelt objekt kan nå slettes eller endres til en annen type og tekst kan flyttes eller skjules individuelt.

11 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Skal hele den symmetriske plassering oppdateres med f.eks antall objekter markeres et objekt, høyreklikk og velg Velg alle for å endre antall. Høyreklikk igjen og velg Endre egenskap(alt+enter) som åpner dialogen for symmetrisk plassering. Foreta ønskede endringer og bekreft med [OK]. Skal det byttes til en annen type markeres et objekt, høyreklikk og velg Velg alle for å endre type. Høyreklikk igjen og velg Endre egenskap(alt+enter) som åpner dialogen med egenskaper for objektene. Foreta ønskede endringer og bekreft med [OK]. Skal et enkelt objekt flyttes må hele den symmetriske plassering splittes. Velg et objekt, høyreklikk og velg Splitt objekt i hurtigmenyen. Nå kan de enkelte objekter flyttes, men de er nå lenger ikke en gruppe av symmetrisk plasserte objekter som der antall kan endres. Visning av konturmarkering er endret til å være standard av. Plassering Menyvalget for symmetrisk plassering er fjernet. Symmetrisk plassering startes når type objekt er valgt ved å høyreklikke og velge Plasser symmetrisk i et område/overflate eller Plasser symmetrisk langs en linje fra hurtigmenyen. Ved symmetrisk plassering av objekter velges nå om ny kontur, eksisterende rom eller dynamisk plassering skal brukes direkte i undermenyen som vises ved å høyreklikke når ønsket objet er valgt: Se i meldingsfeltet øverst når valget et gjort for infomasjon om hvordan rom velges eller Symmetrisk plassering langs en linje Ny funksjon for å plassere et antall komponenter langs en linje er laget. Denne fungerer i prinsippet likt som å plassere symmetrisk i et område. Velg objekt som skal plasseres, høyreklikk og velg Definer linje fra undermenyen Plasser symmetrisk langs en linje i hurtigmenyen. Gi start- og endepunkt for linjen objektene skal plasseres langs og trykk [Enter]. Velg måte for symmtrisk plassering i dialogen som åpnes.

12 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Les avsnittet ovenfor om symmetrisk plassering for hvordan å redigere. Symbollister Det er nå mulig å bruke frie navn på filene en selv lager til symbollister. Eksporter til Cfi-fil og bruke feltet Symbolnavn når ny symbolliste lages i produkdatabasen til å gi filnavnet: Nå kan så mange filer en ønsker lages med frie navn uten å måtte lage egne Bim-filer når en har laget flere en 20 stykk. Se forøvrig eget avsnitt om å lage egen symbollister i håndboken som du finner i menyen Hjelp for nærmere beskrivelse.

13 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Lag En ny funksjon for å slå av et lag bare ved å peke på en strek er laget. Velg Finn laget med å peke) i verktøylinjen og pek så på den linjen som laget skal slås av til. Beskrivelsen til laget vise med rød tekst og et klikk med venstre musetast slår laget av. Høyreklikk med funksjonen aktiv vil vise en liste over de 10 sist avslåtte lag. Klikk på ønsket lag for å slå det på igjen. Lagene kan selvfølgelig også slås av og på som vanlig med (Vis lag) i verktøylinjen. Farge er blitt Penn Vi har endret fra å bruke farger til å bruke penner. Dette gjør at det mye enklere kan skille mellom f.eks grønn på stikkontakt og grønn på bryter. Alle grupper av komponenter har fått egen penn med farge, linjetype og tykkelse som kan tilpasses eget ønske uten at det påvirker andre grupper av komponenter. Behovet for å sette farge og lag på enkle streker på komponenter før de plasseres er nå nesten helt borte da de aller fleste komponenter, også streker, sirkler, buer osv. nå bruker penner som kan endres når som helst. Dwg/Dxf 2010 AutoCad 2010 filer kan settes inn direkte i DDS-CAD versjon 7.1 uten å gå via DDS-CAD viewer. Skalering For å enklere beregne korrekt skaleringsfaktor ved innsetting av filer har vi laget en egen Skaleringskalkulator som kan åpnes fra menyen Sett inn -> Sett inn fil. Mål direkte i tegningen og gi denne verdien og virkelig lengde i egne felt. Kalkulatoren regner da ut målestokk og 2D hovedskala som gis ved å dobbeltklikke på den innsatte filen og velge fanen Plassering/Skalering/Rotering. Kopiere Det er nå også mulig å kopiere dwg-objekter inne i dwg filen. Åpne den for redigering, marker ønsket objekt, høyreklikk og velg Kopier objekt fra hurtigmenyen. Høyreklikk igjen og velg Lim inn kopierte objekt for å plassere dem fritt i tegningen. Redigere Linjer kan endres lengde og retning på ved å markere dem og så velge gripepunkt i ende eller midt på:

14 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Bruk DXF/DWG endringer Dialogen for å bruke endringene har fått ny knapp kunne velge ønsket bruk: og endret innhold for å enklere Eget valg for å lagre filen er fjernet og dette er slått samme med valgene for å bruke eller ikke bruke endringene. Kopier med fritt ref.punkt Mulighet for å kopiere objekter med fritt referansepunkt er etterlyst en stund, og det er nå klart til bruk. Denne vil gjøre det mye lettere å kopiere komponenter til like leiligheter. Marker alle komponentene som skal kopieres, høyreklikk og velg Kopier objekt via fritt referansepunkt fra hurtigmenyen. Programmet ber deg gi referansepunktet. Pek da og klikk i den posisjon i modellen som skal være referansepunkt for kopieringen. Dette kan da f.eks være i en dør i den leiligheten objektene kopieres fra der leilighetene objektene skal kopieres til har dør på samme plass. Høyreklikk så og velg Lim inn kopierte objekt fra hurtigmenyen. De kopierte objektene vil da følge pekeren klar for å limes inn i ønsket posisjon. DDS-Fonter er mappet til Windows-fonter DDS-fontene er nå mappet til Windows-fonter via en egen fonttabell DDS-CAD standard. Dette gjør at endel tekster nok kan se litt annerledes ut enn i forrige versjoner. Mappingen kan oppheves ved å velge fonttabellen DDS-CAD font i feltet Fontoppsett i dialogen som vises når Presentasjonens eller Prosjekts penn-, lag, fontoppsett velges fra menyen Format:

15 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Velg Font i feltet "Endre" og trykk knappen [Endre] for å se og endre fontmapping for gjeldende tabell. Mål mellom to punkt Funksjonen (Mål mellom to punkt) er endret til å automatisk fortsette med neste punkt for måling når en trykker [Lukk] i dialogen som viser resultatet. Dermed kan en måle flere plasser i modellen fortløpende uten å måtte velge funksjonen på ny i verktøylinjen for hver gang. Trykker du [Esc] på tastaturet når dialogen med resultatet viser så vil funksjonen avsluttes direkte. Gjenta siste kommando Ved å høyreklikke kan en velge å gjenta siste kommando. Denne ligger øverst i hurtigmenyen: I dette tilfelle ble kabelbro tegnet sist og dermed kan denne gjentas. Strektegning Nye strektegningsfunksjoner er tatt i bruk der penner brukes for å sette farge, som igjen kan endres når som helst underveis. Redigering av streker, buer og sirkler osv er blitt mye enklere med at de i etterkant kan tas tak i og strekkes til ønskede posisjoner, flyttes, kopieres eller parallellforskyves med egne egne valg når det høyreklikkes på et gripepunkt:

16 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 De fylte gripepunktene i hjørnene kan flyttes til nye posisjoner ved å klikke på dem og dra dem. De åpne gripepunktene midt på linjene gir bl.a. mulighet til å sette inn nye knekkpunkter. De nye strekene, sirklene, buene osv finnes ved å velge Verktøysett strektegning) i verktøylinjen og brukes også i programmet ved tegning av linjer osv. Vær obs på at de ennå desverre ikke brukes ved tegning av kabler, kabelbroer, kanaler, rør osv. Målsetting Målsetting har blitt oppdatert til å bruke javascript som overbygg til de gamle målsettingskommandoer DS-DE. Dette betyr at redigering av målsetting nå er blitt mye enklere. Målsetting startes med (Inngi punkt som kan målsettes) i verktøyboksen. Pek og klikk de punkter i modellen som skal målsettes og avslutt med [Enter]. Legg merke til at målsettingslinjer nå kan flyttes med å markere for Flytt målsettingslinjer. Dobbelklikk på en målsetting for å åpne dialogboksen igjen med egenskaper for denne, der tekststørrelse, helning, farge, lag piltyper osv kan endres.

17 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Det er også enkelt å legge til, endre eller fjerne målsettingspunkt ved å klikke på en målsettingslinje og deretter bruke de fylte gripepunktene til å flytte eller slette målsettingspunkter eller de åpne gripepunktene til å sette inn nye: NB! Det er kun ny målsetting satt inn i versjon 7 som får disse egenskapene. Målsetting har også endret lag etter NS8351: Fag Ventilasjon Varme/Sanitær Elektro Plantegning/Bygg Fjernhjelp Lagnummer og beskrivelse 843 Målsetting Ventilasjon 843 Målsetting Rør 844 Målsetting Elektro 842 Målsetting Bygg Da nye maskiner med Windows Vista eller Windows 7 tas mer i bruk har vi endret til å bruke TeamViewer som standard verktøy til fjernhjelp. Fjernhjelp (TeamViewer) finnes i menyen Hjelp. Forsvunne dialogbokser Når det har vært to skjermer i bruk og den ene skjermen så er fjernet har det fra tid til annen vært vanskelig å finne igjen dialogbokser som var på skjerm 2. Det er nå mulig å høyreklikke i en posisjon på skjermen og velge Flytt dialogboksen til musposisjon fra hurtigmenyen. Åpen dialogboks vil da flytte seg dit pekeren er i øyeblikket. Dermed vil dialogbokser som henger igjen på skjerm 2 komme tilbake til skjerm 1. Skrive ut Plottsammenstilling Funksjoner for plottsammenstilling er flyttet fra menyen Fil til undermenyen Fil -> Skriv ut.

18 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Pennfil Egen pennfil TEKNISK-Plott brukes nå ved utskrift om ikke du som bruker endrer dette. Den har samme farger som standard pennfil TEKNISK som brukes ved tegning, men alle penner er satt til 0,25mm tykkelse for å vise bedre på utskriften. Logo Vi har endret fra å bruke Vec-fil til å bruke Cfi-fil som standard i våre tittelfelt. Dette for at også logoen skal kunne bruke Windows-fonter. For de som bruker bildefil (Logo.bmp) vil ikke dette ha noen effekt. Ved installering av DDS-CAD versjon 7 vil filene i Bruker-mappen i versjon 6.5 automatisk kopieres til nye Bruker-mappe for denne versjonen. VI9901.vec blir da automatisk konvertert til VI9901.cfi. Det er lagt til et eget prosjekt som er tilpasset endring av DDS-CAD sin logo. Les mer om dette i håndboksen i menyen Hjelp. Skrive ut på PDF Nytt valg for å skrive direkte til valgt PDF-skriver er lagt til i menyen Fil -> Skriv ut. PDF skriver må installeres først, enten ved å laste en fra Internett, installere fra DDS-CAD sin installasjons-dvd eller annen som dere har kjøpt selv. Tittelfelt Feltet Godkjent i modellinformasjon kommer nå automatisk i tittelfeltet:

19 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Nytt tittelfelt Type 3 er lagt til. Tittelfeltet har størrelse slik at det passer direkte til A3 ark, men det kan skaleres på samme måte som andre tittelfelt for å passe i andre ark også. I tillegg til de vanlige Prosjekt, modell og revisjonstekstene som automatisk settes inn i tittelfeltet har dette også plass til å legge inn info om de andre prosjekterende og en lokaliseringsfigur. Lokaliseringsfigur må settes inn og skaleres manuelt. Informasjon om de andre prosjekterende kan legges til ved å velge Prosjektinformasjon fra menyen Fil -> Prosjekt- og Modellinformasjon. Trykk knappen [Neste] i dialogen som åpnes til feltene for Dist.liste 1 åpnes og legg inn som vis ovenfor. Trykk [Neste] for å legge til neste prosjekterende. Inntil 8 stk kan legges til som vil bli vist automatisk i dette tittelfeltet. Informasjon som legges inn i feltene for Dist.liste 1-11 vil også automatisk vise i Tegnings og distribusjonsliste som kan eksporteres fra menyen Fil -> Eksport. Dette tittelfeltet viser også Godkjent, Kontroll og Saksbehandler fra modellinformasjon: Tittfelt for automasjon Tittelfeltene for automasjon er nå lagt til i databasen slik at de enkelt kan brukes i andre modeller eller ved import av f.eks skjemafiler fra dwg. Velg Tittelfelt) fra menyen Sett inn for å velge type tittelfelt. I databasen velges Elektro skjema i venstre felt:

20 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Velg og plassèr tittelfelt som på vanlig måte. Legg merke til at disse tittelfeltene ikke bør skaleres slik som de for installasjon. Redigere tittelfelt Det er lagt til et eget prosjekt for endring av DDS-CAD sine tittelfelt. Les mer om dette i håndboken i menyen Hjelp. Plantegning/Bygg Hjelpelinjer Hjelpelinjer som tegnes for å vise tykkelse på vegger tegnes nå med stiplet strek for enklere å vise om bygget er ferdig med alle rom definert: Se at venstre del av bygget har heltrukne linjer både på inner- og yttervegg som viser at både yttervegger og rom er definert. Høyre del har stiplede linjer på innsiden som viser at her er det ikke rom. Gjenkjenne rom Det er blitt enklere å lage 3D modeller av innsatte filer. Tidligere måtte alle rom manuelt med sin geometri, nå er det nok å peke i rommet for at DDS-CAD skal gjenkjenne geometri, dører, vinduer, romid og rombeskrivelse.

21 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Det er en fordel å slå av alle lag som ikke er helt nødvendige i den innsatte filen før romgjenkjenning startes. Det er laget en ny funksjon til hjelp også for dette. Velg (Finn laget med å peke) i verktøylinjen. Pek på de linjene som ønskes skjult. Beskrivelsen til laget viser og et klikk med venstre musetast vil slå av laget. Høyreklikk med funksjonen aktiv vil vise en liste over de 10 sist avslåtte lag som dermed kan slåes på igjen. Lagene kan også slås på og av via (Vis lag) i verktøylinjen som vanlig. Område (Yttervegger) må først som før med å bruke verktøyboksen i verktøysett Rom. Rektangulær geomeri Definer område) i Velg (Definer rom) i verktøyboksen, høyreklikk og velg Gjenkjenne rom i hurtigmenyen. Pek i et rom i tegningen som da blir skravert: Når programmet finner en lukket rektangulær geometri som kan være rom vises dette skravert. Rommet nede til venstre er skravert og kan bekreftes med å klikk venstre musetast. Fortsett direkte til neste rom for gjenkjenning også av det. Er lagene for rombeskrivelse og romid ikke slått av vil disse bli gjenkjent sammen med rommets geometri og bli koblet direkte til DDS-CAD sin romtekst og plassert i rommet. Mangekantet geometri Mangekantet geometri klarer ikke funksjonen å kjenne igjen uten å få litt mer hjelp. Det enkleste i mange tilfeller er å først gjenkjenne de rektangulære rommene. Da blir det bare noen få mangekantede rom igjen som da er helt omkranset av allerede definerte rom og/eller yttervegger. Disse kan da enkelt med å velge (Definer rom) i verktøyboksen, høyreklikke inne i det mangekantede området og velge Autgenerer rom i hurtigmenyen. Programmet vil da automatisk generere et rom inne i det området som er omkranset av andre rom og/eller yttervegger. I endel tilfeller er rom i innsatte filer definert som et lukket polygon(mangekant) fra arktitekten. Disse polygonen er da og gjerne på eget lag. DDS-CAD kan da bruke laget til disse polygonene til romgjenkjenning. Velg da (Finn laget med å peke) i verktøylinjen og pek i tegningen på det laget eller streken som er brukt som polygon for rommet. Er dette et lukket polygon vil hele dette vise uthevet med rød strek samtidig som lagnavnet viser:

22 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Her viser et mangekantet rom som er et lukket polygon på laget 31_1-Primitivlag der hele polygonet er uthevet. Høyreklikk når laget er uthevet som vist. Hurtigmenyen vil vise lagnavnet og muligheten til å bruke dette laget til romkontur: Laget 31_1-Primitivlag kan brukes til romkontur. Klikk på linjen 31_1-Primitivlag: Bruk for romkontur i hurtigmenyen for å kunne bruke dette laget til romgjenning senere. Velg (Definer rom) i verktøyboksen, høyreklikk og velg Gjenkjenne rom i hurtigmenyen og pek inne i samme polygon som nå vil vise skravert og forslå dette som et rom. Klikk venstre musetast for å bekrefte dette. Alle polygoner i den innsatte filen som er på samme lag kan nå gjennkjennes som egne rom med å peke i dem. Laget som er valgt for romkontur kan deaktiveres på samme måte som det ble aktivert. Endre kontur til område og rom Endring av kontur til område eller rom har blitt enklere ved at hjørner nå enkelt kan flyttes eller slettes og nye hjørner kan settes inn. Vær obs på at hvert område eller rom behandles individuelt slik at vegger i naborommet ikke flyttes med. Konturen til disse rom må endres i etterkant. Klikk på en vegg i et område eller rom, høyreklikk og velg Marker hele rommet for redigering av kontur fra undermenyen Utvidet romredigering. Veggene i rommet får hjelpepunkter i hjørnene og midt på linjene for å flytte og sette inn nye hjørner. De fylte gripepunktene i hjørnene er for å flytte disse. De åpne gripepunktene midt på linjene er for å sette inn nye hjørner.

23 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Pek og klikk på et blankt hjelpepunkt midt på en linje for å sette inn nye hjørner eller klikk på et svarhjelpepunkt i et hjørne for å flytte det. Pek posisjonen for det nye eller flyttede hjørne og klikk venstre musetast for å plasseres det. Høyreklikk på hjelpepunktene gir flere valg for redigering. Vær obs på tegneretning til rommet når nye hjørner skal gis. Skal f.eks en karnapp settes inn på vegg 2 i rommet vist ovenfor må det første nye hjørnet som gis være det som er nærmest hjørnet mellom vegg 1 og vegg 2, deretter gis de neste fortløpende. Relatere vegger til hverandre Veggrelasjoner er at veggen i det ene rommet er koblet til tilsvarende vegg i naborommet. Disse relasjonene brukes for at det ikke skal være nødvendig å endre en veggs egenskaper på begge sider av denne, det er nok å endre veggen i det ene rommet. I noen tilfeller, f.eks etter endring av romkontur, kan vegge miste relasjoner til hverandre eller at vegger får relasjon til en feil vegg. For å relatere en vegg til veggen i naborommet markeres først den ene veggen, trykk og hold [Ctrl]på tastaturet og klikk så på veggen i naborommet. Høyreklikk og velg Relater veggene til hverandre fra undermenyen Utvidet romredigering i hurtigmenyen.slik vises vegger som kke er relatert til hverandre: Se at overgangen mellom hjørnene ikke er åpen. For å fjerne en feil relatsjon mellom to vegger markeres den ene veggen. Høyreklikk og velg Fjern relasjon til nabovegg fra undermenyen Utvidet romredigering i hurtigmenyen. Slik vises vegger som er relatert: Se at overgangen mellom hjørnene er åpen.

24 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Materialer ved rendering Vegger, golv og innvendige tak har ikke lenger egne RenderID i produktdatabasen. Disse komponentene får RenderID fra romtypen de tegnes i. RenderID for vegg, golv og tak fåes fra rommet. RenderID for de enkelte komponentene kan endres i etterkant, men da kun når Verktøysett for 3D navigering og Render er aktivert ved å velge fanen Egenskaper i den enkelte komponents dialog: Soner Soner kan nå skrives ut og eksporteres til dwg og cfi-filer. De kan også inneholde rom eller områder fra flere modeller.

25 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Symbol og produkt i Plantegning/Bygg Vinduer Egne filter for et antall vertikale og horisontale sprosser er fjernet og et nytt filter for rektangulære vinduer er lagt til. Vinduer med tekst "vertikale sprosse" og/eller "horisontale sprosse" vil automatisk dele opp vinduet med et antall veritkale og/eller horsontale sprosser etter bredden/høyden på vinduet. Det er ikke mulig å gi antall sprosser, de beregnes av bredden på vinduet samt bredden på glassfeltene i sprossene gitt i databasen. Det vil si at om det for eksempel ønskes et vindu på 2.5 med 3 vertikale sprosser må dette opprettes som eget produkt i databasen som vist nedenfor: De rødmerkede feltene må endres for det nye produktet som opprettes ved å høyreklikke på et lignende vindu i databasen og velge Kopier i hurtigmenyen. Legg merke til at også feltet Bredde i egenskapsdialogen for Vindu må oppdateres om et annet vidu allerede er plassert og byttes med det nye. Total bredde på vinduet er gitt til 2.5m og bredden på hvert glassfelt er da 2.5/4 = 0,625m.

26 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Slik ser vinduet ut: Det er også et nytt filter for skrå vindu som benytter vinkel på utvendig tak til å gi vinkel på skråen. Det vil si at de forutsetter at det allerede er plassert et utvendig tak i modellen. Ellers virker de likt som de rektangulære vinduene forklart ovenfor. De nye vinduene må plasseres riktig rotert i veggen for at sprossene skal være på utsiden. Når de er dynamiske må målsettingen være inne i rommet og strekene som

27 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 illustrerer sprossene være på utsiden. Før pekeren til utsiden av veggen for å endre dette. Se filmen nedenfor for eksempel. Hvis de nye vinduene plasseres ved å gi bredde ved innsetting vil målsettingen på det være dynamisk og vise bredden på vinduet etterhvert som det trekkes ut. Dører Nye dører med glassfelt på siden(e) og/eller over er lagt til i databasen. Disse dørene har alle en standard bredde på dørbladet på 0,9m og glassfeltet vil da bli resten av bredden om denne endres i egenskapsdialogen for dør. Skal andre bredder brukes må det opprettes egne dører med ønskede mål i databasen. De rødmerkede feltene må endres for å gi ønsket bredde for det nye produktet som opprettes med å høyreklikk og velge Kopier på en lignende dør i databasen. I dette tilfellet en dør med totalt bredde = 1.3m der døbaldet er 1.1m og glassfeltet på venstre side = 0,2m. Blåmerket felt gir side for glassfelt der 1 = venstre side, 2 = høyre side og 0 = begge sider. Grønnmerket felt gir høyde på dør der dørblad høyde gir høyden på dørbladet og differansen mellom Total høyde og Dørblad høyde gir høyden på glassfelt.

28 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Slik ser døren ut: På samme måte som de nye vinduene vil disse dørene vise dynamisk målsetting hvis de plasseres med i gi bredde ved innsetting. Når bredden har nådd gitt Dørblad bredde i databasen vil resten brukes på glassfeltet. Skyvedører Nye skyvedører med innfelt dørblad også i 3D er nå lagt til i databasen. De er ellers like de som vi har fra før. Søyle Søyler er lagt til og kan velges med (Søyle) verktøyboks eller meny Bygg i verktøysett Rom. Det er mulig å velge blant sirkulær, rektangulær og I-profil der dimensjoner kan gis fritt. Elektro NS3420 Da vi desverre ikke har fått tilgang til å koble til NS utgave har vi fjernet denne muligheten fra vårt system. Vi jobber med å få opprette denne koblingen igjen. ELdata ELdata-koder i produktdatabasen er oppdater til siste versjon. Kopiere modeller fra andre prosjekter

29 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Det er nå mulig å kopiere hele modeller fra andre prosjekt inn i et eksisterende prosjekt. Noen begrensninger må en være klar over. Les om dem i håndboken. Stå i det prosjektet det skal kopieres til og lukk alle modeller. Velg [OK] i prosjektmenyen slik at dialogen lukkes og velg så (Kopier modell og sentral fra annet prosjekt). Dialogen som åpnes viser eksisterende filnavn i gjeldende prosjekt slik at brukeren skal være obs på å ikke skrive over disse. Bruk dialogen til å bla deg frem til det prosjektet det skal kopieres fra og velg alle filene som skal kopieres. Er en sentral tegnet i både installasjons-/ og skjemamodell og begge skal kopieres til prosjektet må de kopieres samtidig. Hvis de kopieres enkeltvis vil det opprettes ny sentral ved hver kopiering, og det blir ikke felles sentral for dem. Velg [Åpne] når filene er valgt og filene blir kopiert til det gjeldende prosjektet. Er det valgt å kopiere skjemamodeller åpnes en dialog som viser filnavn for hver av disse. Endre til et filnavn som ikke er i bruk. Det store feltet i dialogen viser alle eksisterende modeller i prosjektet det kopieres til. Det er kun de tre siste siffer som skal endres!!! Sortere sentraler Med mange sentraler i et prosjekt kan det noen ganger være vanskelig å finne den man ønsker i dropdown-menyen i sentral-dialogen. Normalt er sentralen sortert etter det navnet brukeren har gitt dem, men nå er det og mulig å sortere dem etter sentral ID gitt av programmet ved å høyreklikke i feltet som viser aktiv sentral og fjerne markering for Sortert liste. Høyreklikk i feltet og fjern markering for Sortert liste. NEK 400:20210 Tabeller for å velge kabeltverrsnitt er oppdatert etter NEK 200:2010. Vi har brukt Tverrsitt Tabell 1,5 -> 6mm² 52B-2, forlegning A2 10 -> 16mm² 52B-4, forlegning A2 25mm² -> 52B-4, forlegning C Dette betyr at vi har endret til 3x50A som foreslått størrelse på inntak for å kunne gi dette 16mm² som foreslått størrelse på kabel. Det er jo selvfølgelig mulig å endre foreslått størrelse på inntak og dimensjon på kabel før denne tegnes ut.

30 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Elektro Installasjon Kabelbro Det er nå mulig å fortsette fra enden av en eksisterende kabelbro eller fra avgreiningen til et T-stykke med en annen dimensjon, farge eller lag enn hovedstrekket. Dobbelklikk på kabelbroen som er tegnet ut fra enden eller T-stykket og fjern markeringen Tilknytt farge og dimensjon i dialogen som åpnes. Deretter kan dimensjon, farge eller lag på delstrekket endres som vanlig. Overgang med innsnevring på begge side er nå mulig: Marker for Senter for å ha innsnevring på begge sider. Kopiere kabelbro Hele eller deler av strekk kan kopieres enkelt med å markere en del av strekket, høyreklikke og velge Marker resten av strekket, kopier og lim inn fra hurtigmenyen. Dialog for å velge hvordan strekket skal kopieres åpnes.

31 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Velg hvordan strekket skal kopieres og klikk [OK]. Pek og klikk i modellen posisjonen hvor de(t) kopierte strekk skal limes inn. Kanal Golvkanaler og bokser er lagt til. Det er en fordel å plassere boksene først med å velge vertkøyboksen i verktøysett for Kabelbro/Kanal/Rør. (Koblingsboks i golv) fra Her er en firkantet boks med 4 uttak plassert. I dette tilfellet er Golvboks firkantet 4 uttak max.250mm kanal plassert først. Deretter er Innsats for 4 uttak firkantet plassert inne i denne. Tilslutt er 2 stk Symbol for brukt uttak og tilkobling plassert. Det er de fylte sirklene. Deretter kan kanal velges og tegnes på vanlig måte mellom boksene. Eget filter med Golvkanal er lagt til i databasen.

32 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Når det er tegnet frem til første boks kan denn avslutte med [Enter] på tastaturet og deretter starte direkte på neste kanal uten å måtte velge ny fra databasen. Lysberegning For lysberegning gjelder samme endringer som for symmetrisk plasseringer. Les eget avsnitt om dette. Lysberegning bruker nå alltid veiviser og ikke lenger dialogen med flere faner. DIALux Nyeste DIALux kan nå også ta inn dører og vinduer definert eller importert som IFC i DDS-CAD. Det er lagt til en ny knapp i DIALux-dialogen til å åpne STF-filen eksportert fra DDS-CAD direkte i DIALux:. Knappen [Åpne STF i DIALux] starter DIALux og importerer STF-filen som ble eksportert fra DDS-CAD. Knappen [Innstillinger] gir mulighet til å velge programfil for DIALux og hvor STF-filene som utveksles skal eksporteres. Det er også mulig å sette inn en dxf-fil eksportert fra DIALux direkte inn i DDS-CAD med knappen [Sett inn DXF-fil]. Filen vil vise lyssymbolene og informasjon om rom og type armaturer. Solcellepanel Ved plassering av solcellepanel velges montasjehøyde automatisk som Utvendig tak. Når de plasseres kan det utvendige taket roteres slik at det det blir plant for lettere å montere dem riktig posisjon. Pek på den flaten av taket solcellpanelene skal monteres på, høyreklikk og velg Sett arbeidsplanet fra overflaten fra hurtigmenyen. Taket roteres og panelene kan plasseres. Når plasseringen er ferdig må taket roteres tilbake igjen ved å høyreklikk og velge Slå av arbeidplanet fra hurtigmenyen. Ved symmetrisk plassering kan Avstand kant -> kant velges som gir at verdiene i dx og dy gir avstanden mellom panelene.

33 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Jording/Lynavleder Nye funksjoner for å tegne jording og lynavleder er laget. Disse bruker den nye linjefunksjonen som er beskrevet i avsnittet Strektegning. Fra menyen Kurs velges (Fundamentjord). I dialogen som åpnes kan type jording velges med knappen [...] som åpner produktdatabasen. Tegn jordingen der den skal gå med å klikke venstre musetast i modellen for hvert knekkpunkt. Det kan settes inn forbindelsesklemmer eller annet utstyr mens jordingen tegnes med å høyreklikke i ønsket posisjon og velge Forbindelseklemme eller Utstyr fra hurtigmenyen. Velg ønsket type fra databasen. Lynavleder og jording kan tegnes på samme måte med å velge type lynavleder fra menyen Sett inn -> Lynavleder/Rørledning. Denne menyen er kun tilgjengelig i FP3 og i full versjon. De forskjellige valgene for Lynavleder og Fundamentjord tegnes med egne penner hvor linjetype og stipling kan settes fritt. Vær obs på at disse lynavledere og fundamentjord ikke har noen kobling mot kurslisten. Gruppering Gruppering som tidligere var plassert i fanen Farge/Lag i den enkelte komponents egenskapsdialog er flyttet til fanen Symbolnummerering. Den har ellers samme funksjon som før. Symbol og produkt i Elektro Installasjon Alarm og brann Ny 360 detektor, lysskranker, og fotoceller er lagt til i gruppen Alarm og brann) -> Brann Beskrivelse og symbolnummer

34 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Brytere Nye brytere med IR-detektorer er lagt til Koblingsbokser Nye hurtigkoblinger med 2/4/6 uttak for flerledersystem som Wago og Wieland er lagt til i gruppen (Koblingsbokser) -> Hurtigkoblinger: Telefon og data Telefon og data er i databasen splittet i to filter, et for telefon og et for RJ45

35 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 I tillegg har vi lagt til CAT6 og CAT7 uttak og 3xRJ45. Vi har endret litt på symbolene som brukes slik at de viser antall uttak i hovedsymbolet slik vist i forhåndsvisningen i databasen i bildet ovenfor. Legg merke til at selv om det er et 2x eller 3x uttak så er det kun mulig å koble til en kurs til hvert hovedsymbol. Derfor har vi og laget produktet HJELPESYMBOL M/TILKOBLING FOR RJ45 UTTAK. Dette er kun et rektangel med eget tilkoblingspunkt for kabel som velges og plasseres manuelt inne i det stiplede rektangelet inne i hovedsymbolet i hvert tilfelle. Dette hjelpesymbolet kan da tilkobles egen kurs. Sladd mellom armatur og uttak En "krøllstrek" som skal vise fleksibel kabel mellom armaturer og uttak er lagt til. Velg Sladd mellom armatur og uttak fra menyen Sett inn -> Belysning. Gi to punkt som er utstrekningen til sladden som da tegnes: Sladden kan strekkes og kopieres ved behov. Radius på buene kan og endres. KNX Nye 8 og 16 kanals innganger er lagt til i databasen:

36 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Dekningsområder for detektorer Nye symboler som viser dekningsområder for detektorer kan velges og settes inn med (Område for detektorer) i verktøyboksen i standard verktøysett. Det er lagt til område med forskjellige størrelser, og ny kan lages på samme måte som andre produkter i databasen. Skjema/Automasjon Kurser For enklere å finne igjen en kurs uttegnet i skjema i kurslisten vil nå kurslisten åpnes med valgt kurs markert. Klikk på først på ønsket kurs i bladet og åpne så kurslisten med (Kursliste) i verktøyboksen. Valgt kurs er nå også valgt i kurslisten.

37 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Inntak Ny inntakskurs med kwh-måler og jordfeilrele m/utløser er lagt til: Overspenningsvern Kurser for overspenningsvern er lagt til i gruppen Inntak i Ny kurs dialogen. Egen kurs for de tilfeller der det ikke er noen direkte forbindelse mellom nøytralleder og beskyttelsesleder i eller nær ved vernets tilkoblingspunkt er og lagt til med beskrivelse Overspenningsvern 3+1 for 3P+N og ser lik ut i som den som er vist ovenfor i enlinje, og er slik i flerlinje:

38 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Underspenningsvern Egen kurs for underspenningsvern er også lagt til i gruppen Inntak i Ny kurs dialogen. Jordfeilmåling Kurser for jordfeilmåling som tidligere lå i gruppen Inntak er ny flyttet til egen gruppe Jordfeilmåling i Ny kurs dialogen.

39 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Det er også lagt til nye kurser der et felles jordfeilmåler kan overvåke 4, 6 eller 8 kanaler. Nedenfor viser overvåking av fire kanaler, på inntaket og på de tre neste kursene med henvisninger til jordfeilreleet: Les mer om dette i eget avsnitt om Jordfeilmåling i håndboken i menyen Hjelp. Varme Varmekurser foreslås nå med jordfeilbryter ved innsetting i kurslisten. Dette kan selvfølgelig endres som før. KNX Nye dimmerkurser for 1- og 2-kanaler uten styresignal er lagt til:

40 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Nye kurser med 12 og 16 utganger er lagt til. Begge disse to kurstypene må settes inn i en to-gang i kurslisten. Dette fordi de er så lange at de må splittes i to blad ved uttegning i enlinje og i flerlinje. Bildet ovenfor viser KNX kurs med 12 kanaler i enlinjeskjema hvor den ikke må splittes. Les mer om disse to kursene i eget avsnitt i hånboken i menyen Hjelp.

41 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 SD I/O-anlegg Ny kursgruppe for SD I/O-anlegg er lagt til for full versjon: Les om bruken av disse kursene i håndboken i menyen Hjelp. Tegn kurser automatisk i blad Kursene som er lagt til i kurslisten vil automatisk tegnes ut i bladene som legges til i modellen. Det legges automatisk til det nødvendige antall av valgt bladtype for å få plass til alle kursene i kurslisten. Kursene i styrestrømsblad må tegnes manuelt med å velge verktøyboksen. (Tegn kurser) i Funksjonen for automatisk tegning i blad kan slås av og på i menyen Verktøy -> Innstillinger. Endre kursmakroer Kursmakroer som brukes ved uttegning av kurser i enlinje- og flerlinjeskjema i automasjon kan nå tilpasses eget bruk i hvert enkelt prosjekt. Legg til kurser i kurslisten og tegn dem ut i ønsket blad som før. Høyreklikk direkte på ønsket kurs og velg Endre kursmakro fra hurtigmenyen. Et nytt vindu åpnes der kursen kan redigeres i ved at linjer kan endres, nye linjer kan tegnes og komponenter kan flyttes. I kurslisten som åpnes i et listefelt nederst på skjermen kan nye komponenter legges til i de tomme feltene for kursen. Disse komponentene tegnes da ut direkte i kursen som vises og kan deretter flyttes til ønsket posisjon. Den endrede kursmakroen må så lagres til et eget navn og andre kurser av samme type i aktiv sentral kan oppdateres direkte til å være like den endrede versjonen. Det er også mulig å legge til den endrede kursen som ny i kurslisten på samme måte som andre kurser legges til. Endringene på kursmakroer gjelder foreløpig kun for det aktive prosjektet. Vi jobber med en løsning der de kan gjøres felles for alle prosjekter. Det er ikke mulig å endre på kursmakroer for inntak og Nivå 2. Les mer om å endre kursmakroer i avsnittet Skjema/Automasjon -> Tegn ut kurser i blad i Håndbok for elektro som du finner i menyen Hjelp inne i DDS-CAD.

42 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Kopiere komponenter Skjemakomponenter kan nå kopieres internt i en sentral, men ikke til andre sentraler. Marker ønskede komponenter som er plassert manuelt i et blad, kopier og lim dem inn med å høyreklikke og velge fra hurtigmenyen. Det er også mulig å kopiere manuelt tegnede streker sammen med komponentene, men det må være streker som er tegnet nye i denne versjonen. Komponentene kan kopieres til samme eller andre blad som bruker den samme sentralen, også til blad i andre modeller som bruker samme sentral. Hjelpeblokker som er satt inn på skjemakomponenten blir ikke med ved kopiering. Manuelle linjer og tilkoblinger Ny polyline-funksjon er tatt i bruk i skjema istedenfor den gamle linjen. Linjen startes og tegnes som før med (Tegn dynamisk linje(rød) i verktøyboksen. Den nye linjen vil når en peker på andre linjer tegnet manuelt i denne versjon vise denne uthevet for tilkobling. Et klikk medd venstre musetast vil da koble seg til linjen og foreslå tilkoblingspunkt fra databasen. Hvis en senere ønsker å flytte tilkoblingspunktet så vil linjen følge med. Linjene kan kopieres på samme måte som komponenter og enkelt endre retning og lengde med å klikke på dem og flytte gripepunkter. Les mer om dette i eget avsnitt om strektegning Tilkoblingspunktene vil selv rotere til den retning den nye linjen tegnes ut eller inn i. Brukes det haker ved tilkobling (Forlegningsriktig er valgt i fanen Tekst i (Innstillinger for automasjon)) anbefales det å velge Koblingshake oppe ved tilkobling til horisontal linje. Skal det koble til vertikal linje bør det velges Koblinghake fra høyre. Er ikke Forlegningsriktig i fanen Tekst i (Innstillinger for automasjon) markert vil programmet automatisk sette inn punkter(fylte sirkler) ved tilkobling uten å åpne databasen. Ved endring av kursmakroer vil kun første linjen i kursene automatisk bli konvertert til ny linje. Nye manuelle linjer tegnes også der med ny linjetype. En senere oppdatering av programmet vil konvertere alle linjer i kursene og i gamle skjema til den nye linjen. Tilkoblingspunkt- og haker settes nå inn automatisk idet linje tegnes inntil en annen ny linje. De enkelte valg for forskjellige tilkoblinger er derfor fjernet fra verktøyboksen. I de tilfeller det er nødvendig å plassere tilkobling manuelt velges (Tilkoblingspunkt) i verktøyboksen. Velg deretter ønsket type fra databasen og plasser i ønsket posisjon. Skaparrangement Skalering av arrangement er fikset slik at målsetting nå vil virke korrekt igjen på arrangementsmodeller som opprettes i denne versjon. I eldre prosjekter som fortsettes i denne versjon vil målsetting ha samme feil (x 10) som i dag. Skal deltegninger i gamle prosjekt settes inn på nytt i bladet må de skaleres opp 10 ganger. Dvs ved innsetting av deltegninger så åpnes dialogen for å skalere denne. Gi da 10 i øverste felt Hovedfaktor for skalering for å få dem i samme måelstokk som de andre deltegningene. Settes skalering lik 1 kommer de i korrekt målestokk for målsetting men blir da veldig små i forhold til bladet.

43 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Vi har fjernet de stående blad for plassering av deltegninger da disse etter vår erfaring ikke var i bruk. Blad Samsvarserklæring og kursfortegnelse 5 sikre får nå Ordrenummer fra prosjektinformasjon: Arrangementsblad Vi har fjernet de stående blad for plassering av deltegninger da disse etter vår erfaring ikke var i bruk. Tilleggsproduktdatabase Tilleggsproduktdatabasen "Elp634-Nyheter.ard" er erstattet av "zdd-elp.ard" som brukes automatisk ved innsetting av nye rekkeklemmer i gamle prosjekter. Symbol og produkt i Elektro skjema/automasjon Sikringer og jordfeilbrytere Visning av karakteristikk og utløserstrøm på jordfeilvern er endret for at Kursfortegnelse 5 sikre skal vise dette riktig. Endringen påvirker også uttegningen av symbolene i enlinje og flerlinjeskjema: I versjon 6.5 stod karakteristikk først, så størrelse og deretter utløserstrøm

44 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 I versjon 7 står utløserstrøm først, deretter karakteristikk og til slutt størrelse. Overbelastningsvern Ny gruppe med Overbelastningvern er lagt til i filter 3 i gruppen F-Sikringer &Jordfeilbrytere -> Kortsl & overbelast: Symbolene viser "OV" sammen med størrelse i skjema: Inntakskursen ITQ foreslår overbelastningsvern når den settes inn i kurslisten:

45 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Effektbrytere Nye grupper med NEK144 og enkle effektbrytere er lagt til i filter 3: Nedenfor viser eksempel på de tre variantene: Jordfeilutløser for effektbrytere kan legges til via knappen [Ny hjelpeblokk] og filter Tilbehør:

46 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Den må plasseres manuelt både i flerlinje og enlinje. Sikringslastskillebryter Byttet symbol på enlinje sikringslastskillebryter til normert NEK144 4 polt sikringslastskillebryter i polt sikringslastskillebryter i 7.2

47 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Sikringsskillebryter Sikringsskillebrytere er lagt til i komponent Q-Kontaktor/Last-Effekt-Motorvernbryter - > Sikringsskillebryter (for NEK 325) og i komponent F-Sikringer og jordfeilbryter -> Sikringsskillebryter (uten NEK325) Jordfeilrele Nye jordfeilrele for 4,6 og 8 kanaler er lagt til i komponent K-Rele -> Jordf. måle/varsle (NEK325) for de nye kursen for jordfeilmåling med det samme antall kanaler. Jordfeilmåler for 4 kanaler

48 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Kontaktorer Modulkontaktorer er flyttet til eget filter, u/flerlinjefunksjon, i databasen. Dette er gjort for å vise bedre at disse kontaktorene ikke har egen flelinjefunksjon, de har kun enkle separate kontaktsett. Termostatrele Nytt 3 polt termostatrele er lagt til i komponent K-Rele og undergruppen Installasjonsrele KNX Nye 1 og 2 kanals dimmere er lagt til for de nye KNX-kursene med dimmere uten styring. Les eget avsnitt om KNX-kursene. Ny 8 kanals binærinngang er også lagt til.

49 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Brytere Komponent S-Manøverbrytere er delt i 10 undergrupper for å få en litt bedre oversikt over funksjoner: I tillegg er endel nye lagt til. I gruppen Generelle er 1,2,3 og 4 polt bryter lagt til: I gruppen Trykknapper er trykknapp m/lys lagt til: I gruppen Manuell manøvrering er 1no + 1nc lagt til:

50 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 I gruppen Grense/Nærhet er disse lagt til: I gruppen Nødstopp/Nøkkel er disse lagt til:

51 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 I gruppen Skyve/Trekke/Dreie er disse lagt til: Transformator Nye måletransformatorer er lagt til for de nye kursene for jordfeilmåling for 4,6 og 8 kanaler i komponent T-Transformator -> Strømtransformator: Legg merke til at det er en egen måletrafo for Inntakskurs der den vertikale linje er litt lenger for enlinje da avstanden fra inntak til neste kurs er større enn mellom vanlige kurser. Den må byttes manuelt om kursene brukes til å måle på inntaket.

52 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 VVS Kopiering av rør og kanaler Hele eller deler av strekk kan kopieres enkelt med å markere en del av strekket, høyreklikke og velge Utvid seleksjon og kopier/lim inn fra hurtigmenyen. Dialog for å velge hvordan strekket skal kopieres åpnes. Velg hvordan strekket skal kopieres og klikk [OK]. Pek og klikk i modellen posisjonen hvor de(t) kopierte strekk skal limes inn. Erstatt med to bend Et 90 bend kan med ny funksjon automatisk erstattes med to 45 bend. Dermed kan kollisjoner unngås med et enkelt museklikk. Marker ønsket bend i modellen, høyreklikk og velg Erstatt med to bend i hurtigmenyen. Bendet blir erstattet med to individuelle 45 bend som videre kan redigeres fritt om ønskelig. Tilknytte valgte komponenter En ny fane i dialogen for tilknytting av markerte komponenter gir mulighet for diverse innstillinger ifm tilknytningen. Ved tilknytting av ventilasjonskomponenter kan bl.a. avstander gis og materialer endres.

53 DDS-CAD 7.2 Nyheter i DDS-CAD 7.2 Ved tilknytting av rørkomponenter kan bl.a. vinkler på tilknytningen gis for å unngå kollisjon med andre rør. Ventilasjon Tilknytt med fleksibel kanal Det er nå mulig å koble til mellom ventil og hovedstrekk med fleksibel kanal. Konvertere til fleksikanal Kanaler kan nå konverteres til fleksikanal.

54 Nyheter i DDS-CAD 7.2 DDS-CAD 7.2 Det er kun det strekket som markeres i modellen som konverteres. Fleksikanalen kan etterpå dras som en gummistrikk i ønsket retning om den skal flyttes litt. Klikk på kanalen for å markere denne. Klikk så på det hvite gripepunktet for å sette inn nye knekkpunkter. Pek og klikk venstre musetast for å sette inn nye knekkpunkt. Også kanaler fra eldre versjoner kan konverteres.

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Velkommen til DDS-CAD 8. Basis

Velkommen til DDS-CAD 8. Basis 2 Velkommen til DDS-CAD 8 Velkommen til DDS-CAD 8 utgitt desember 2012. Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert. Det er viktig at du tar deg tid til å se inn i de nye funksjonene selv om

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

DDS-CAD 9. Nyheter i VVS & elektro

DDS-CAD 9. Nyheter i VVS & elektro DDS-CAD 9 Nyheter i VVS & elektro 2 Velkommen til DDS-CAD 9 Velkommen til DDS-CAD 9 utgitt september 2013. Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid

Detaljer

DDS-CAD MEP. Nyheter i versjon 7.3. 2011 - november

DDS-CAD MEP. Nyheter i versjon 7.3. 2011 - november DDS-CAD MEP Nyheter i versjon 7.3 2011 - november Velkommen til DDS-CAD 7.3 Velkommen til DDS-CAD 7.3, utgitt november 2011. Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert. Det er viktig at du tar

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

Dekorere fasade og snitt... 3

Dekorere fasade og snitt... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Dekorere fasade og snitt Kapittel 12 1 Innhold Side Kapittel 12 Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil (geometrifil)... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderer bort...

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 19.07.2012 Kapittel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Dekorere fasade og snitt Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil... 6 Skriv

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak...3

Tak. Kapittel 4 - Tak...3 27.10.2009 Kapittel 4... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -...3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Hvordan ser taket ut?... 6 Yttervegg... 8 Gulv i loftsetasjen... 11 Slett underlagstegning...

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 30.11.2011 1 DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 30.11.2011 Installere på TerminalServer

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 11 -... 3 Plan i underetasje... 3 Underlagstegning... 3 Yttervegg... 4 Vindu... 6 Bærevegg... 8 Dør... 10 Pipe... 12 Trapp... 12 Gulv i underetasjen...

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

04.03.2009 1. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no

04.03.2009 1. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 04.03.2009 1 DDS-CAD 6.5 N Y H E T E R DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 04.03.2009 Nyheter i DDS-CAD 6.5 DDS-CAD 6.5 04.03.2009

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 19.07.2012 Kapittel 8... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Loftsetasjen Kapittel Innhold... Side Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side 22.10.2009 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelagstegning... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Enkel render av fasader Det er tilføyd en ny materialfil som inneholder enkle fargekoblinger til alle materialer.

Detaljer

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 19.07.2012 Kapittel 5... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

DDS-CAD ELEKTRO VERSJON 6.4 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA

DDS-CAD ELEKTRO VERSJON 6.4 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA DDS-CAD ELEKTRO VERSJON 6.4 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA 27.09.2007 1 ElektroPartner 6.4 Opplæringshefte Kapittel Innhold...Side Kapittel 1 Tegningsliste... 2 Tegningsliste... 2 Programmodulene...

Detaljer

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 19.07.2012 Kapittel 15... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Utvidet målsetting Kapittel Innhold... Side Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke

Detaljer

Innhold... Side. eksport... 3

Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2013 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 9 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 6 Filter... 7 Generer...

Detaljer

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager...

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager... 27.10.2009 Kapittel 5... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 -... 3 Søyle... 3 Drager... 6 2... Kapittel 5 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 5... 3 Kapittel 5 - Søyle Det skal plasseres to søyler samt en

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 30.01.2012 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Vegg/gulv Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre

Detaljer

Utvidet målsetting... 3

Utvidet målsetting... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Utvidet målsetting Kapittel 15 1 Innhold Side Kapittel 15 Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke stemmer?... 6 Dør - vindu - åpning... 6 Område... 7 Skjæringspunkt...

Detaljer

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10 DDS-CAD Arkitekt 10 Loftsetasjen Kapittel 8 1 Innhold Side Kapittel 8 Loftsetasjen Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 2 Kapittel 8 Loftsetasjen

Detaljer

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 18.02.13 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Stenderverk/bindingsverk Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 Generelle anbefalinger... 3 Beskrivelse

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3 27.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -...3 Fasade... 3 Raderingsområde... 6 Vektorfil... 7 Skriv ut fasaden... 7 Figur som raderer bort... 8 Snitt... 10 Takstol... 12 2... Kapittel

Detaljer

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 6 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7 Kapittel 8 Prosjektmeny...

Detaljer

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Ny modell... 6 Inndeling av modellnummer og disipliner... 7

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt 9. Tak. Side. Innhold. Kapittel. k underlagstegning Fjern. Koble. Kvist/ark... 12

DDS-CAD Arkitekt 9. Tak. Side. Innhold. Kapittel. k underlagstegning Fjern. Koble. Kvist/ark... 12 DDS-CAD Arkitekt 9 Tak Kapittel 4 1 Innhold Kapittel 4 Tak Side k... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3 Tak... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen... 10 Fjern underlagstegning...

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 12.12.2011 1 INSTALLASJON VIA NETTVERK DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 12.12.2011 12.12.2011 3... 5 Kopiere installasjon

Detaljer

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2 DDS-CAD Arkitekt 10 Vegg/gulv Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Vegg/gulv Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre om... 20 Tips og triks vegg...

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Oppdatering av brukers veggdefinisjon

Oppdatering av brukers veggdefinisjon Page 1 of 7 Oppdatering av brukers veggdefinisjon Å oppdatere veggdefinisjoner som er laget i versjon 7 til å nytte versjon 9's muligheter. Konverter i nyopprettet prosjekt Dette forventer at Brukers veggdatabase

Detaljer

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 17.02.13 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 Generelle anbefalinger... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark...

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 19.07.2012 Kapittel 13... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Plasser på ark Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 - Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2015 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 10 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 5 Filter... 6 Generer...

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 18.10.2010 1 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.10.2010 Installere på TerminalServer 18.10.2010

Detaljer

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen:

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Format og skala Oppsett for tegning Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Fyll inn informasjon til tittelfelt. Velg Next for neste bilde.

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon

DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Nyheter i versjon 7 2011 - november Nyheter i DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Før installasjonen Dette heftet beskriver viktig informasjon vedrørende oppdatering av versjon

Detaljer

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3 21.10.2009 Kapittel 7... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 -...3 Møbler... 3 Automatisk rotasjon... 5 Se inn i rommodellen... 7 Pipe... 7 Trapp... 10 Kjøkkeninnredning... 12 Speilvende objekt... 18

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 20.01.2010 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 5 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 7 Yttervegg... 9 Bærevegg...

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6.

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6. 27.10.2009 Kapittel 10... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 -... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 2... Kapittel 10 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 10... 3

Detaljer

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 16.12.2008 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 28.12.2011 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold...Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 6 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 8 Yttervegg... 10 Bærevegg...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3 27.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -...3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 8 Perspektiv... 8 Skriv tekst i tegning... 10 2...

Detaljer

HamboHus feb 2013 A. Cordray

HamboHus feb 2013 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 14: IFC Import HamboHus 7.0.1 15. feb 2013 A. Cordray Dette skrivet beskriver import av IFC-filer. Det beskriver hva som kan importeres og hvordan sette opp importen. Målet med

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

DDS-CAD 7.2. Introduksjon Elektro FP. Installasjon og skjema

DDS-CAD 7.2. Introduksjon Elektro FP. Installasjon og skjema DDS-CAD 7.2 Introduksjon Elektro FP Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.11.2010 1 Innhold Kapittel Innhold...Side

Detaljer

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro

DDS-CAD 7.3 Introduksjon Elektro Introduksjon Elektro Installasjon og Automasjon DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.12.2011 1 Innhold Kapittel Innhold...Side

Detaljer

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 19.07.2012 Kapittel 7... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Pipe, trapp og innredning Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler...

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 25.10.2010 1 INSTALLASJON VIA NETTVERK DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 25.10.2010 Installere via nettverk 25.10.2010 3 Installere

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 17.02.13 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 3 Underlag fra Arkitekt... 4 Dragere... 5 Forhåndsinnstillinger...

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

Pipe, trapp og innredning... 3

Pipe, trapp og innredning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Pipe, trapp og innredning Kapittel 7 1 Innhold Side Kapittel 7 Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler... 7 Automatisk rotasjon... 8 Kjøkkeninnredning polyline (F2)...

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

DDS-CAD 6.4 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 6.4 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 24.10.2007 1 INSTALLASJON VIA NETTVERK DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 24.10.2007. 24.10.2007 3 Denne type installasjon brukes

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

DDS-CAD 6.4. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.4. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 08.11.2007 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

ELEKTROPARTNER VERSJON 6.35 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA

ELEKTROPARTNER VERSJON 6.35 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA ELEKTROPARTNER VERSJON 6.35 OPPLÆRINGSHEFTE INSTALLASJON & SKJEMA 27.11.2006 1 ElektroPartner 6.3 Opplæringshefte Kapittel Innhold...Side Kapittel 1 Tegningsliste... 3 Tegningsliste... 3 Programmodulene...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Bytte til Access 2010

Bytte til Access 2010 I denne veiledningen Microsoft Access 2010 ser helt annerledes ut enn Access 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 10.12.2009 Installasjon

Detaljer

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg Kjære Kunde Velkommen til oppdatering versjon av DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 (utgitt januar 2010). Bla deg gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk INSTALLASJONSGUIDE for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk Oversikt over utstyret Art. nr: 001312: Trådløs mottager og USB bryterboks for Programsnekker (skal ikke benyttes

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

DDS-CAD 6.5 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON

DDS-CAD 6.5 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 18.03.2009 1 DDS-CAD 6.5 DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON INSTALLASJON DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.03.2009 Installasjon

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3 Tips for generering av enkeltfiler... 5 Linjeskjuling...

Detaljer