Innflytting fant sted fra begynnelsen av oktober til desember 1950.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innflytting fant sted fra begynnelsen av oktober til desember 1950."

Transkript

1 Vårt Borettslag HISTORIKK D et var en gang... at nåværende Ålesundgata 3 brl. het Trasopgata brl. Trasopgata var underlagt Bjølsen Gård og hadde vært det fra I 1953 ble gata kalt Ålesundgata. Pristakst for tomten som Ålesundg. 3 er bygd på ble holdt den , og taksten ble satt til kr for 3.524,3 m 2, dvs kr. 22,13 pr. m 2. Overtakelsen fant sted Tomteprisen ble senere redusert med kr til kr Tomten ble kjøpt fra tømmermester Adel. A. Randsborg & Sønner til OBOS ved Jarand Aas. Arbeidet ble påbegynt i midten av juni Bebygd grunn er 782 m 2 med m 2 brutto gulvflate og ca m 2 netto gulv. Innflytting fant sted fra begynnelsen av oktober til desember Borettslaget er registrert i Foretaksregistret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Eiendommen har gårds- og bruksnummer Selskapsnummer i OBOS er 65. Det var forutsatt at Ålesundgate 3 sammen med Treschowsgate skulle danne ett borettslag. Da imidlertid bebyggelsen på de to tomtene er forskjellig, og finansiering og oppføring av husene er skjedd til forskjellig tid ble det allerede fra starten ført særskilt regnskap for hver av tomtene. Når byggestyret fant det naturlig å skille borettslagene, beror det i første rekke på at ingen av de to tomtene kunne bygge selvstendig. Kloakkledningen fra Ålesundg. 3 må krysse Treschowsg. 19s grunn, men på den andre siden er bebyggelsen på Treschowsg etter den regulering som ble fastlagt av Byplanrådet, for nær tomtegrensen til Ålesundg. 3. Det framkom også sterke ønsker fra begge tilltsmannsutvalgene om at hver av eiendommene skulle bli selvstendige borettslag. Henvendelsen ble behandlet i byggestyrets møte Byggestyret vedtok å imøtekomme henvendelsen under forutsetning av at det i forbindelse med konstitueringen blir godkjent en overenskomst som fastlegger de interne forhold mellom begge eiendommene. Ifølge overenskomsten skal Treschowsgate overta vederlagsfritt bruken, mot å vedlikeholde veien og den grunn som ligger på sørsiden av veien fram til vestsiden av tørkeplassen for Treschowsg. 21 og til nabogrensen i sør, herunder den skråning som faller innen for den nevnte grense. Byggestyret forutsetter at "Treschowsgate ikke skal betale noe for å ha sine lekeplasser og tørkebåser på Ålesundg. 3 sin grunn og at Ålesundg. 3 heller ikke skal betale noe for å ha fått sine ledninger over Treschowsgate sin grunn. Lekeplassen på 1

2 taket av garasjene vedlikeholdes av de to lag i fellesskap med en forholdsmessig fordeling av kostnadene etter leilighetstallet i de to lag". Treschowsg. brl. har ansvar for at tørkebåsene er i forskriftsmessig stand og at de til enhver tid er utbedret/vedlikeholdt. T omta vår er bebygd med 1 boligblokk i 5 etasjer etter tegninger utført av ark. R. Tønsager. Bygget inneholder 10 leiligheter på 4 rom og kjøkken, og 30 leiligheter på 3 rom og kjøkken, til sammen 40 leiligheter. Leilighetenes bruttoareal er for 3 rom og kjøkken fra 90 til 97 m 2 og for 4 rom og kjøkken 110,3 m 2. leilighetene er således ganske romslige til hva som var vanlig standard da. Innskudd var på kr og husleien kr. 157 (for 4-romsleilighetene). Det var lange ventelister i OBOS på å få bolig. Foreldre og og faddere ga ungene sine OBOSmedlemsskap i dåpsgave. Mange regnet nok med at de ville bli gifteferdige og vel så det før de ble trukket ut til en bolig! Hele 1951 var preget av flere kjempedemonstrasjoner av folk som trengte bolig. Første mai marsjerte husmødre fra hele landet i et giganttog til Stortinget der husmødrenes krav ble framført for stortingspresidenten. I september samme året demonstrerte tusenvis foran Oslo rådhus under slagord som "Å bo er en menneskerett", og ett år etterpå var det 8000 husløse som demonstrerte foran Stortinget. Stortingspresidenten lovet at saken skulle behandles med dypeste alvor. Lykken for et ærbart, ekteviet par (noe annet var utenkelig!) var ett rom og kjøkken et sted, gjerne langt til skogs, selv om det gamle barneværelset hjemme hos mor og far som oftest ble løsningen. Tenk deg de som kunne flytte inn i 4 rom på 100 m 2! Blokken vår er utført med trondhjemshulmur i fasadene og pusset. Leilighetene ved gavler er særskilt isolert med steinullmatter og påmuring. Sokkel, utvendig trapp og døromramming er utført i granitt. De støpte gulvene er belagt med linolag og linoleum, med særskilt isolasjon mot kjeller og loft. På loftet er det lagt tregulv. Trappene er utført med terrassobelegg. Grunnforholdene under huset var meget vanskelige. Under ca. halvparten er det støpt pillarer, mens resten er fundamentert på stålpæler til fjell. Dette medførte at fundamenteringsarbeidet ble kostbart. Det var elektrisk oppvarming med faste panelovner, men med ett ildsted i hver leilighet. Enkelte andelseiere satte inn kamin i leiligheten i stedet for ovn. Disse fikk kr. 200 godtgjort som svarte til entreprenørens pris for levering og oppsetting av ovn. Elektriske komfyrer ble skaffet av andelseierne da dette ikke hørte med til leilighetenes utstyr. Elektrisk varmtvannsbeholder ble montert på badet og kjøkkenet. Kjøleskap kom først mange år senere. Det ble en liten revolusjon som 2

3 endret tilværelsen for husmødrene. Matvarene holdt seg friske i lang tid, og melken var alltid herlig og kald! Da bygget var under oppføring, var badekar rasjonert, og det ble gitt anvisning på badekar til familier med flere barn eller spesiell legeattest. Ved oppsetting av byggeregnskapet i oktober 1951 var det 23 kar som ikke var montert. Det ble satt av kr ,64 til anskaffelse og montering av disse bad. I kjelleren ble det innredet elektrisk vaskeri, men myntautomater var ikke mulig å skaffe i forbindelse med montering av vaskemaskinene. Myntmålere ble anskaffet i 1953 og kostet kr ,99. Det var 25 øre pr. vask. I bryggerhuset (vaskeriet) var det to gamle vaskemaskiner. Det var vasking og skylling i samme maskin. Borettslaget var plaget med mye tyverier i vaskekjelleren. Det var få som hadde egen vaskemaskin, men var man riktig heldig kunne man få kjøpetillatelse. De nye vaskemaskinene var så enkle at "selv far" kunne vaske tøy. Hoover vaskemaskin var billig i drift og prisen var (ifølge produsenten) oppsiktsvekkende lav: kr. 653,- levert i Oslo. Maskinen brukte 2 øre i strøm til hele storvasken. Departementet bestemte at maskinene skulle fordeles av følgende 4 forbund: Arbeiderkvinnenes Husstellkontor, Norges Bondekvinnelag, Norges Husmorforbund og til slutt Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Når anleggskostnadene på gården ble såpass rimelige trass i den kostbare fundamenteringen, skyldtes dette foruten reduksjon i tomteprisen og refusjon for merpris på belg. murstein, at kommunen forskutterte hele nedskrivningsbidraget og at halvparten av innskuddskapitalen var rentefritt. Byggelånet ble ytt av Oslo kommune provisjonsfritt og til 2,5 % rente. I husleien ble det regnet med en avsetning til delvis indre vedlikehold i leilighetene med kr pr år. Det utgjorde kr. 5 og kr. 5,50 pr mnd. D e første årene var preget av mange aktiviteter. Velferdsutvalget ble stiftet i Utvalget hadde som oppgave å legge opp og lede faste arrangementer som både voksne og barn hadde glede av. Det ble holdt juletrefester i hobbyrommet. Festen var gratis og det er rapporter som sier at det var barn til stede. Fra kl 20:30 var det gjerne en tilstelning for de voksne. Utvalget avholdt møter i Ålesundgata 3 og hadde fellesmøter med Gjøvikgata brl. Utvalget bestod av kvinner fra begge borettslagene. De søkte bl.a. om billettter til forestillinger i Kringkastingen. Populære show var bl.a. "Den lette timen" og "Hva da?". Det ble arrangert fellesreise til Marienlyst. De tok også initiativ til fellesutflukter til Freia sjokoladefabrikk, Arvika, Schous bryggerier, svømmeundervisning i Sagene bad, OBOS-aften i Folketeatret m.m. Hobbyrommet ble etablert i To sykkelrom ble slått sammen til ett rom på ca. 40 m 2. Leieboerne stilte frivillig til å utføre arbeidene på dugnad. Totalkostnader var kr Hobbyrommet ble brukt til spill og lek. Det ble vevd filleryer og sydd esler av voksduk, malt gipsfigurer, laget "pedekararbeider" og "blåtøysduker". Det ble leid inn barnefilmer og spandert boller og brus på barna. Det ble også satt opp bordvev og høvelbenk samt at det var bord og stoler i lokalet. 3

4 Penger til hobbyrommet ble skaffet til veie ved utlodninger, og ved hjelp av velvillige beboere var det minimale utlegg til gevinster. Gjenstander som ble loddet ut var også gaver fra forretninger i distriktet. Velferdsutvalget søkte styret i 1955 om tilskudd på kr Årsaken til søknaden var at de ønsket dekning av underskudd på juletrefesten. Søknaden ble innvilget og sluttopgjøret det året var på + kr. 14,76. Utvalget søkte også Oslo kommune om tilskudd til leker og spill. Det ble innvilget kr. 700 som bl.a. ble brukt til kjøp av kurong og sjakk. Det ble arrangert bridgekvelder i hobbyrommet. Leien for å låne rommet var kr. 10 og som noen år senere ble økt til kr. 15. Hobbyrommet ble også brukt til konfirmasjoner, barnedåp og fødselsdager. 17. mai ble avholdt sammen med bl.a. Gjøvikgata brl. Bjølsen skole hadde tog som gikk i gatene på Sagene og Bjølsen og fra skolen og ned til byen. Det ble arrangert trafikkurs for barna. Det ble også arrangert pålitelighetsløp på sykkel. Løpet ble ledet av overkonstabel Hellum. Løpet samlet 31 deltakere og utdeling av premier og diplomer ble foretatt på gårdsplassen. Det ble også arrangert anskuelsesundervisning ute i gatekryss. Her er det rapporter som tilsier at over 100 barn deltok. Det ble arrangert lek og spill for barna på Bjølsen skole. Det ble også arrangert en rekke dugnader i borettslaget. Det ble satt opp gjerder og det ble etter hvert revet ned gjerder. Utallige lass med jord ble kjørt og fylt på rundt gården. Plenen ble frest og det ble sådd. Trær og busker ble plantet. Det ble gjort vårarbeid på plenene. Luking ble utført, generell opprenskning ble foretatt samt mer beplantning og ytterligere påfyll av jord. Det var mange barn som kom på dugnadene. Styret spanderte kaffe og nystekte vafler på de voksne mens barna fikk en liten Solo. Det ble tidlig plantet sjasminbusker rundt hele gården. Disse ble etter hvert så angrepet av lus at plantene ble fjernet på 60- tallet. Etterpå ble det plantet roser og forskjellige stauder. Fritiden gikk til mange forskjellige aktiviteter. Et sikkert vårtegn var det når mor satte fram "småskoene" da gikk det mot lysere tider! Barna hoppet paradis og tau utenfor oppgangene. Selv om dette først og fremst var jentenes tradisjonelle vårbesjeftigelse fikk også gutta lov til å prøve seg. Å kaste kjetting var aldri noe problem når snøen var borte. Da lå det alltid kjettingbiter fra bilene i bygatene. Forskjellige typer ballspill forgikk og det ble kastet på "stikka". Var man heldig med ristingen ga seg i tide kunne det bli penger til en is eller en sjokolade. Sistnevnte var det litt problemer med å få tak i da det 24. april 1954 ble opphevet rasjonering på sjokolade og drops, noe som bidro til at alle butikkene var tomme for sjokolade 21. mai! Legene advarte alt de kunne mot for mye sjokolade- og dropsspising, men års hunger etter søtt måtte få sin utløsning. Noen smartinger forsøkte seg med tyggegummi under hælene, og tråkket "tilfeldig" ned i bossen, slik at noen mynter ble hengende fast. Ble man oppdaget var man ferdig! Det var den gang som nå ok å jukse i Svarteper, men aldri i stikka! Det ble lekt cowboy og indianer og gutta "mekka" på syklene som skulle være klar til sommeren, og det ble bygd lekeskur ved elva. I utgangspunktet var 4

5 det ikke lov til å leke ved elva, men ungene snek seg avgårde når de hadde mulighet til det. Elva var gjerdt inn, og det var plassert mye skrot og søppel der. Dette ble etter hvert fjernet og det ble mer vanlig å gå på tur langs elva. P å sommeren var det turer i marka med telt og utstyr til matlaging, og på varme dager var det å ta seg en dukkert i Akerselva på Stilla. Ellers var det stas å henge på "Trolleybussen". Det var spesielt gøy når den sporet av! Av og til vanket det gratis billetter på Soria Moria kino. Det var alltid populært. Og en ting var alltid like sikkert; når våren/sommeren kom var også de omreisende sirkus på plass. På vinteren var det skøyteløp på Voldsløkka og hoppbakke i Bjølsenparken. Barna kjørte rattkjelke ned mot Treschowsgate, noe som resulterte i benbrudd og blåveiser. Det var også flere av barna som gikk i speideren eller på danseskole. Noen var også med i AUFs ungdomslag. Ungdomsklubber kom også etter hvert. Her var det tilbud om en rekke fritidsaktiviteter som snekring, søm/sying, spill og musikk, m.m. De unge ønsket å ha et sted å være et sted som var deres. Det var flere av både barn og voksne i borettslaget som spilte instrumenter. Det var en tid hvor det i samme oppgang var beboere som spilte fløyte, piano, fiolin, gitar og trekkspill! Mange av barna i blokka gikk på skole sammen og møttes også etter skoletid til lek og samvær. På radioen var det mange hørespill som var svært populære. Thorbjørn Egner fortalte om Ole Brumm, mens Yukon Gjelseth sang: Det snør, det snør fiddelibom! Anne-Cath Vestly fortalte om Ole Alexander Filibombombom, og Alf Prøysen sang: Å, du gode sparegrisen min! Nå skal du få ettøringen din... Senere var det lille Grethe som sang om Teddybjørnen sin og Ingrid Almquist sang om Ole Lukkøye. Søstrene Bjørklund hadde en kjempeslager med Stjerneskudd og Kurt Foss og Reidar Bøe var Norges mest populære duo. Folk klagde til avisene over at Barnetimen i NRK var så populær at voksne kom for sent på jobben. Når kjenningsmelodien "Nå kommer barnetimen..." lyder ut av radioen lørdag ettermiddag, og tante Sonni og onkel Lauritz satte i gang, var gatene i Oslo og andre byer tomme også for voksne (barnetimen hadde et lyttertall som utgjorde 96 %!). Den robuste og bærbare Kurér-en var et samlingspunkt for unge som gamle. På sommeren tok man radioen (som var batteridrevet) ut og når barnetimen kom fikk bading og andre ting vente. Da var alle stille som mus. Andre populære radioserier var: God aften, mitt navn er Cox. Den fikk en hel nasjon til å sitte klistret til radioapparatene hver lørdag fra kl. 21. Kinoeiere og restauranteiere var fortvilet. Ingen rikket seg ut! Skuespillerne måtte noen ganger ha politivakt. Folk forlangte noen ganger truende å få vite hvem morderen i radioen var. For de voksne sang Nora Brockstedt om En liten pike i lave sko. En av de mest spilte melodier i ønskekonserten var Davy Crockett fra Walt Disney-filmen. Senere ble det Tango for to med Nora Brockstedt. Sangen ble sunget på 5

6 hedmarksdialekt og ble en spontan slager. Den 20. september 1955 kom rocken til Norge. Med den amerikanske filmen "Vend dem ikke ryggen" ble rocken introdusert for norske tenåringer. Ungdom over hele landet vugget ekstatisk til Bill Haleys Rock around the clock. Glemt var Frank Sinatra og Benny Goodman. Det ble bråk og opptøyer i Oslo. Det ble knust vinduer og begått hærverk mot biler og motorsykler alt mens ungdommen ropte slagord som "Mer rock" og "Leve rocken". Kinoen hadde sin gullalder. Der var det stjerner som Gregory Peck, Gary Cooper, Sophia Loren, Brigitte Bardot, James Dean med mange, mange flere. Henki Kolstad og Marie Andersen sjarmerte alle i den elleville satiren "Vi gifter oss". Senere var det filmen "Støv på hjernen" som hadde stor suksess. Filmen harselerte over dagliglivet i drabantbyene. Kari Diesen og Willie Hoel hadde hovedrollene. Av andre norske film- og revykjendiser kan nevnes Otto Nielsen, Wenche Foss, Einar Rose, Leif Juster, Jens Book Jensen og mange flere. Den første prøvesendingen med norsk fjernsyn var ikke før 12. januar 1954, men det tok enda mange år før publikum fikk noen glede av tv. Det var ikke før 13. april 1958 at vi for første gang fikk en hel uke med regulære programmer på skjermen. I ukebladene var det mange fristende tilbud. Den kyssekte leppestiften "Sans égal" var ifølge annonsen vidunderlig kyssekte og smittet ikke av! Den kostet kr. 2,40 for Petit-utgaven, mens luksusutgaven kostet hele 11 kroner. Videre var Stockleigh nylonstrømper anerkjent for sin "Styrke, eleganse og elastisitet". Reklameteksten informerte om at "Lykken er et sett nylonstrømper med søm som må strammes snorrett bak for å forsterke leggenes eggende bue"! Ukebladet "Alle Kvinner" kostet 50 øre og belyste temaer som "Hvem har den hyggeligste ektemannen?", "Gift med Påskeflirten" og "Har husmoren krav på lønn?". Ved å bruke såpen Sterilan var man "Endelig invitert på hytta igjen! men det var visst nære på". Melange margarin slo til med følgende tekst: "Hvis De er så heldig å ha en kone som gjør sitt beste for å variere kosten, da bør De gi henne den ros hun fortjener. Hjelp Deres kone i hennes arbeid. Gjør henne oppmerksom på oppskriften i denne og følgende annonser. Hun setter pris på at De interesserer Dem for hennes arbeid". Like aktuelt da som nå... Damebladet "Kvinner og Klær" gikk noe mer bastant til verks på sin forside: "Vil kvinnen tyranniseres?". Vi kjenner ikke svaret. Hadde man penger ble man lokket til å kjøpe motorsykkel uten kjøpetillatelse. Det var også de som annonserte med "Hver mann sin båtmotor" med undertittel "Er De lei av å ro? Ring oss". Det bodde en malermester Carlsen i gården som jobbet på Slottet. Han malte forskjellige dyremotiver i oppgang A og B. Usikkert om det også ble malt noe i oppgang C og D. Det var katter, kalkuner, løver m.m. som ble malt. Motivene var kjempeflotte. Han malte også motiver i hobbyrommet som bestod av landskap med samer, 6

7 bjørketrær og bjørner. Beklageligvis ble alt malt over for flere år siden. Det var også harde tider i 50-årene. Det var viktig å utnytte alt best mulig og spare på det som kunne spares på. De fleste kolonialbutikker var små og lå på rekke og rad. I Bergensgata var det mange småhus med kolonial butikker i kjellerlokalen. Her var det mulig å få satt litt på krita og noen kjøpmenn ga også litt i dårlige tider. Det lå også en melkebutikk på Adv. Dehlis plass. Det bodde mange skiftarbeidere i gården så ungene måtte lære seg tidlig å vise hensyn. Det var flere av beboerne som jobbet på Spigerverket og vannverket. Flere var også drosjesjåfører, bakere og liknende. ORGANISERING AV BORETTSLAGET S tyret har den daglige drift av borettslaget. Styrelederen kaller inn til styremøter i viktige spørsmål, ellers holdes det regelmessige møter. Det pålegges styret å utarbeide langtidsplaner for vedlikehold av borettslaget. Styret skal også fremme forslag på generalforsamlingen over vedlikeholdsarbeid som må gjøres. Borettslaget i Ålesundgata 3 er beboernes eiendom. Det er de som eier leilighetene og som er ansvarlige for at eiendommen er i forsvarlig stand. Alle utgifter dekkes av husleia. Det er beboerne som må skape de forhold som sikrer dem ro, orden og trygghet. For å oppnå dette og for å skape de best mulige forhold mellom beboerne, samt for å holde den høyest mulige sosiale standard med minst mulig utgifter, har en i husordensreglene gitt enkelte føringer som det er i beboernes interesse å overholde. Husordensreglene er vedtatt på generalforsamlingen og gjelder som en del av leiekontrakten. Generalforsamling holdes 1 gang i året (vår/sommer) i hobbyrommet i kjelleren. Mulige meldinger fra styret, ved rundskriv eller oppslag, gjelder som tillegg til husordensreglene. Styrets oppgaver, plikter og ansvar er omtalt i borettslagets vedtekter. Styret forvalter på vegne av andelseierne store økonomiske verdier i form av bygningen, tomta, penger og andre eiendeler. Gjennom generalforsamlingen er styret vist til å forvalte felles eiendom og midler. Borettslaget ledes av et styre, ledet av en styreleder som velges ved særskilt valg, og minst 2 og høyst 4 andre medlemmer med like mange varamenn. De av generalforsamlingen valgte medlemmer velges for et tidsrom av 2 år, unntatt styrelederen som velges for ett år. Varamennene velges for ett år (jf. Lov om borettslag 8). Møtene holdes ca. hver 4. uke i hobbyrommet. Borettslagets forretningsførsel utføres av OBOS. 7

8 REHABILITERING I ÅLESUNDGATA 3 G jennom årene har det blitt gjennomført mange rehabiliteringsarbeider. Styret planlegger enkelte vedlikeholdstiltak i 2008 og 2009, eksempelvis vurderes de gamle kjellerdørene og tilhørende låssystemer vurderes skiftet. Det blir flere tiltak, avhengig av økonomisk situasjon. År Aktivitet 1953 Oppussing av oppgangene Oppussing av gården utvendig. Gården ble malt grå med røde balkonger og oppgangsfasader Utskifting og reparasjon av takstein og takrenner Alle oppgangene pusses opp Diverse utvendig vedlikeholdsarbeid samt takarbeid og maling av gården utvendig Utskifting av alle vinduer og balkongdører. Vinduene i oppgangene ble ikke skiftet Vedlikeholdsarbeid på balkongene samt utgangsdører og callinganlegget Nye vaskemaskiner ble innkjøpt Det elektriske anlegget ble skiftet og oppdatert etter dagens krav Ombygging av tv-anlegget Oljing av golvene på loftet Gården ble totalrehabilitert. De gamle balkongene ble revet og nye og 97 større (8 m 2 ) ble montert, samt at alle i 1. etasje også fikk balkonger. Alle ytterveggene ble tilleggsisolert. Etasjeskillet mellom 5. etasje og loft ble isolert. Det ble installert nye entredører og oppgangene ble pusset opp Fellesvaskeriet og hobbyrommet ble pusset opp og malt. Alle vinduer i kjelleren ble skiftet (desember) Callinganlegget ble utbedret/reparet (februar). Grensepåvisning mot Treschowsgate ble foretatt Utomhusprosjektet ble realisert. Arbeidet ble utført sommeren 1998 og omfatter bl.a.: - ny beplantning - søppelhus med kildesortering - sykkelstativer - sittegruppe - belysning - varmekabler i bakken ned mot Treschowsgate Termofotografering av hele gården og av 3 leiligheter (kontroll etter rehabiliteringen). TV-kabelnettet er utbedret (mai/juni). Alle beboere får mulighet til Internett. Arbeidet er utført av Telenor/Avidi Rehabilitering av soilrør/våtrom. Satt inn felles varmtvannsbereder 2006 Nyt callinganlegg 2008 Rørleggerarbeid i kjelleren. 8

9 B orettslaget ligger på Bjølsen og i bydel Sagene. Navnet Bjølsen kommer av norrønt Bjorøsin. Navnet har usikker betydning, men betyr kanskje Beverenga. BELIGGENHET Bjølsen er en bydel i Oslo som ligger på vestsida av Akerselva, men nord for Sagene. Bydelen ble innlemmet i Oslo (Kristianaia) i Området tilhører opprinnelig gården Bjølsen, første gang nevnt i 1351 og på denne tid delt. Den ene Bjølsengården ble i 1629 utlagt til bymark, den andre kom i privat eie omkring 1650 etter en årrekke som krongods (det tilhørte kongemakten). I 1800-årene ble Bjølsen sterkt oppdelt, i 1916 ble hovedbølet, Søndre Bjølsen, overtatt av AS Bjølsentomtene og i 1936 av kommunen. Hagen ble innkjøpt i 1900 til parkanlegg Bjølsenparken. Bjølsen skole ble tatt i bruk i S agene og Torshov ble opprinnelig bygd ut for å huse arbeiderne i industrien langs Akerselva. Trehusbebyggelsen er i hovedsak fra tallet. Da området etter hvert ble innlemmet i Christiania ble det påbudt å benytte steinmaterialer. Derfor er det svært mange murhus i bydelen. I 1911 bestemte bystyret å engasjere seg i boligbyggingen for å løse bolignøden. Leilighetene hadde ett eller to rom, og bad var ikke økonomisk overkommelig. Rivertzkomplekset på Sagene ble påbegynt i 1912 og de typiske Torshovgårdene ble bygd i i perioden Den kommunale utbyggingen i denne perioden var preget av idéen om minimumsboligen med mest mulig funksjoner innenfor minst mulig plass. I 30-årene bygde man ut Iladalen. Arkitekturen er preget av funksjonalistiske idéer, og man ønsket å gi barnefamilier grønne skjermede omgivelser. Av økonomiske grunner bestod enhetene i all hovedsak fremdeles bare av to rom. Ca. 20 % av den totale boligmassen i bydelen ble reist mellom 1945 og Områdene Sagene, Torshov og Bjølsen opplevde alle en fortetting i denne perioden. På slutten av 60-tallet ble Sandakersentret bygd etter amerikanske prinsipper. Alle nødvendige fasiliteter skulle finnes i det samme komplekset. Bydelen Sagene har størst befolkningstetthet av alle bydeler i Oslo med rundt 10 innbyggere per dekar. Totalt bor det rundt mennesker i bydelen som strekker seg fra Torshovdalen i øst til Uelandsgata i vest og omfatter også Bjølsen, Sandaker, Åsen, Lilleborg og Iladalen. Litt over av innbyggerne er aleneboende. Nedre papirmølle 9

10 SAGENE I TALL 14 % av bydelens befolkning over 16 år har utdanning på grunnskolenivå, 38 % har fullført videregående skole eller tilsvarende, mens 48 % har universitets- eller høyskoleutdanning. Tilsvarende tall for hele Oslo er hhv. 14 %, 47 % og 39 %. Per 1. januar 2006 var gjennomsnittlig bruttoinntekt for alle personer med pensjonsgivende inntekt over 1 G på Sagene Gjennomsnittet for Oslo var til sammenligning kroner. Pr. 1. januar 2006 bodde det personer i bydel Sagene. Aldersmessig fordelte de seg slik: Alder Antall % av befolkningen i bydelen har en annen opprinnelse enn norsk. Ca. 20 % av disse kommer fra Norden, Vest-Europa, Nord-Amerika og Australia. Det betyr at de aller fleste av byens innvandrere opprinnelig er fra Afrika, Asia, Sør-Amerika og Øst-Europa. Rundt 53 % av innvandrere fra vestlige land har høyere utdanning. Tilsvarende tall for innvandrere fra ikke-vestlige land er 23 %. Forventet gjenstående levealder i Sagene ved fødselen er 68,4 år for menn og 77,8 år for kvinner. Tilsvarende er forventet gjenstående levealder ved 65 år i Sagene 12,7 år for menn og 18,4 år for kvinner. Tallene er årsgjennomsnitt for Ca mennesker flytter inn og ut av bydelen hvert år. Det betyr at over 10 % av befolkningen i bydel Sagene "skiftes ut" årlig. Ved kommunevalget i 2007 ble stemmeandelen de ulike partiene oppnådde i vår bydel slik: i % Ap SV H FRP V Sp KRF Sagene 33,2 14,8 18,0 8,4 11 1,2 3,2 Oslo 29,9 10,6 25,2 14,3 8,7 0,8 3,1 10

11 DE NÆRE OMGIVELSENE TIL BORETTSLAGET Treschowsgate: Vedtatt i bystyret Gata er oppkalt etter admiralitetsråd Gerhard Treschow ( ) som var toller i Norge Han var en aktiv forretningsmann som kjøpte seg teglverk i 1690 og Bentse Mølle i Han var eier av gården Bjølsen og eide også Bjølsen mølle. Bentsebrugata: Vedtatt i bystyret Gata er oppkalt etter Ole Bentsen ( ) født i Oslo. Han drev omfattende forretningsvirksomhet som, foruten alminnelig kjøpmannshandel, omfattet skiprederi, trelasteksport og kvernbruk. Han begynte i 1686 å anlegge en papirmølle på vestbredden av Akerselva og var en grunnleggerne av norsk papirindustri. Ålesundgata og Gjøvikgata: Oppkalt etter byene. Advokat Dehlis plass: Her står det en flott statue av advokat Ole Dehli ( ). Han reiste til England 1892 for å studere arbeiderspørsmål. Der lærte han de kooperative bevegelsen å kjenne, og i 1894 stiftet han Kristiania Kooperative Selskap, som startet sin virksomhet i Først i 1906 lyktes det imidlertid å få sammenkalt et landsmøte som førte til at Norges kooperative landsforening (NKL) ble stiftet. Kooperasjonen i Norge hadde sin egentlige begynnelse omkring 1850, men først i 1860-årene fikk bevegelsen vind i seilene. Etter en tilbakegang i siste del av forrige århundre ble det vakt ny interesse for saken da Ole Dehli kom tilbake fra England. Statuen ble avduket i 1946 og er utført av Asbjørg Borgfelt. Hjørnegården: Dette er et to-etasjers hus på Adv. Dehlis plass. Det ble bygd rett før denne sida av Maridalsveien ble innlemmet i byen i I 1883 bodde det en murersvenn, en blikkenslagersvenn, to arbeidere, en smedsvenn, en mekaniker, en oljemøller og en gjødselkjører i huset. Alle hadde familier! Nå er det video og kiosk i 1. etasje. Maridalsveien 136: Her ligger det to små trehus med en forhage omkranset av et stakittgjerde. Husene ble trolig oppført omkring Arendalsgata 4: Her ligger det et lite murhus og et to-etasjers hvitmalt trehus. Eiendommen var en del av Moløkken, som var utskilt fra Bjølsen Gård. Husene ble oppført på slutten av 1860-tallet. En vognmannsfamilie eide stedet som opprinnelig bestod av tre en-etasjers hus på rekke og rad. I en periode var det også bygg som inneholdt stall og fjøs med båser til 15 kyr. I 1917 flyttet Dronning Louises barneasyl inn og senere har det vært mødrehjem i husene. I dag er det barnehage i den gamle vognmannsløkken, men navnet er forandret til Dronning Louises barnehage. 11

12 I Sandakerveien 62 ligger Bjølsen valsemølle AS som ble grunnlagt i 1884, og som var produsent av kraftfor, mat mel og kornprodukter. Møllen var Skandinavias største i sitt slag. Konsernet solgte tonn matmel og gryn og tonn kraftfor i Møllen hadde også et betydelig salg av kunstgjødsel, ris, havre og andre matvarer. En tur langs Akerselva er både et spennende stykke norsk historie og en vakker turopplevelse. Elva starter ved Maridalsvannet og skiller byens østkant og vestkant. Her startet industrialiseringen i Norge for snart 150 år siden. Akerselva er en 9 km lang elvestrekning mellom Maridalsvannet og Bjørvika. Elva var tidligere en fiskerik elv, perlefiske omtales i 1701, laksefiske til Bortsett fra øverste del er løpet senere blitt forurenset av fabrikkavfall og kloakk. Akerselva gav tidligere kraft (3.000 kw) til bedriftene langs breddene. Det var 20 fall med samlet fallhøyde på 149 m. Over Akerselva er det 16 gatebroer, den nyeste Vøyenbrua ligger ved det eldste vadestedet. Ankerbrua ble 1937 smykket med skulpturer av Dyre Vaa. Nedre del av løpet ble lagt i tunnel Akerselva dannet bygrense til Akerselva har eget fiskerlag og miljøforening kalt Akerselvas venner. Mellom Sagene Folkebad, Akerselva og de gamle fabrikkbygningene ligger et lite rødt hus Sandakerveien 2. En gang var det ett av mange små trehus langs elva. I dag ligger det ensomt tilbake; en gammeldags idyll med syrinbusker og hvitmalt stakitt som fører tankene tilbake til svunne tider. Allerede fra 1500-tallet foregikk det en utstrakt sagbruksvirksomhet og trelasthandel langs Akerselva. I løpet av 1800-tallet ble det etablert en mer variert industri, bl.a. papirmøller, bryggerier, veverier og spinnerier. Flere trehus ble satt opp som boliger for arbeiderne. Sandakerveien 2 ble opprinnelig oppført som bolig for sagmesteren ved Monsesaga på begynnelsen av 1800-tallet. Noen tiår senere overtok Christiania tukthus eiendommen, og brukte lokalene til forarbeid av ulltøy som senere skulle ferdigproduseres ved Tukthuset Klædesstampe. Huset var også bolig for stampemester Ingebret Colberg og en stampearbeider. Den vesle stua har senere hatt flere eiere og funksjoner. I 1870-årene bodde ansatte ved Foss Spinneri i huset. Deretter ble det brukt som pakkhus og annen næringsvirksomhet inntil madam Kaisa Olsen flyttet inn på begynnelsen av 1900-tallet. Hun drev også 12

13 frukthandel herfra. Den siste arbeider som bodde i Sagmesterboligen var H. Johansen. Han leide huset i hele 35 år. På mange måter kan man si at steinarbeider Johansen avsluttet en æra ved elva. I dag er fabrikkhallene omgjort til kontorer. Spinnemaskinene og såpekoere er erstattet med telefakser og pc-er. Fabrikkjentene og arbeiderne har veket plassen for fjernsynsprodusenter og reklamefolk. Men Sagmesterboligen, Stampemesterboligen og Sandakerveien 2 står der den alltid har stått. Øvre foss På 1970-tallet framstod Sandakerveien 2 som en rønne. En og annen hjemløs fant veien inn, men ingen følte ansvar for eiendommen, inntil forfatteren Sigbjørn Hølmebakk fattet interesse for stedet. Han inngikk en avtale med boligsjefen i Oslo kommune om å foreta den nødvendige restaurering mot å få benytte huset som bolig. Hølmebakk bodde der til sin død i Da falt avgjørelsen om at huset skulle tilbake til Oslo kommune. I januar 1994 overtok bydel Sagene ansvaret for Sandakerveien 2. Institutt for farge og interiør har i samarbeid med bydelens Kultur- og utviklingsavdeling restaurert huset slik at det i dag framstår i perfekt stand, med farger og interiør slik man kan tenke seg at det så ut på 1800-tallet. Oskar Braathen ( ) er født og oppvokst på Sagene. Hans mor var ugift og alene om å forsørge Oskar og søsteren hans. Han trådte fram for alvor i 1910 med novellesamlingen "Kring fabrikken". Han fant sitt særlige område med en gang: fabrikkarbeidernes liv på Oslos østkant, som han skildret med intim forståelse, sunn og kraftig realisme og dyp medfølelse. Det var i behandling av dette stoff han la sitt mesterskap for dagen. På folkemunne har Sandakerveien 2 lenge blitt kalt Hønse-Lovisas hus. Vi blir kjent med Høns-Lovisa i Braathens skuespill "Ungen" fra Hun var en modig og varm kvinneskikkelse, med et stort hjerte og betydelig sosialt engasjement. Når Sandakerveien 2 i dag bærer hennes navn, er det ikke fordi Hønse-Lovisa virkelig har eksistert og bodd i huset. Men kvinner av Høne-Lovisas støpning eksisterte ganske sikkert i Kristiania. I en tid hvor helsevesenet, sosialvesen og barneomsorg var mangelfullt utbygd og representerte en trussel snarere enn hjelp, satte kvinner som Høns-Lovisa spor. Deres innsats var uvurderlig, og Hønse-Lovisas tilhørighet til og betydning for arbeidermiljøet ved Akerselva er verdt å minnes. 13

14 Hønse-Lovisas hus ligger ved Akerselva vis-a-vis Sagene skole og Sagene bad og er i dag kulturkafé og galleri. Se Sagene Lunsjbar er Oslos neste eldste kafé, etter Grei Kafeteria i Skippergata. Baren ble startet i 1850 under navnet Folkevang. Høsten 2004 begynte en lenge etterlengtet oppussing av lokalene. Hvem som startet stedet er man ikke helt sikkert på, men en person som hadde mye å si for driften var Christian Kay. Kaysalen var et lokale over to etasjer hvor det var galleri i den ene etasjen og hvor man kunne nyte alkohol. Her ble det spilt opp til dans på søndager, for det var gjerne den dagen folk orket å gå ut. Den 13. august 1905 ble det holdt en folkeavstemning for eller imot unionen med Sverige på Kaysalen, da var lokalet fylt til randen av mennesker. Det var vel mennesker der og det er første gang i historien at Sagene Lunsjbar har gått tom for øl! Stedet gikk så bra at han bygde låven som ligger bak Sagene Lunsjbar. Dette stedet kalte han Kaysalen, og det ble brukt som danselokale og vist en rekke kongelige komedier og teater. Stedet ble derfor et samlingspunkt for arbeidere og gjennomreisende fordi det lå midt i smørøyet. Kaysalen ble lenge brukt som lager for Fontana brusfabrikk, før den ble revet i 2003 for å gi plass for nye boligblokker. Sagene lunsjbar, i Maridalsveien 153, har gjenoppstått i februar 2007 og er vel verdt et besøk. Vøienvolden gård Maridalsveien 120 Langs Akerselva og Maridalsveien spores ennå mange trekk i bybildet som vitner om bydelens utvikling og vekst fra løkker for Christianias borgere til et moderne industri- og boligstrøk. Ennå står fabrikkbygninger ved elva som minner om den første industrireising i større målestokk her i landet. Bygningene er enkle og vakre og kjent for sin stil og form samt for materialet som er teglstein. Bygningene blir forhåpentlig stående i mange år og fortsatt være i bruk. Deler av den gamle forstadsbebyggelsen ligger fremdeles igjen langs buktede gateløp. Det er håndverker- og arbeiderstandens beskjedne, men ofte vakre og gode boliger som 14

15 har mer enn 250 års tradisjon i strøket. Ennå finnes noen av herskapshusene som etter hvert ble bygd på løkkene. De fleste er nå dessverre sterkt forslummet og er vel dømt til å forsvinne. Men Vøienvolden skal leve videre ikke bare som et navn. Gården er fredet som fortidsminne og sikret som varig tradisjonsbærer for bydelen, takket være de siste eiere, fabrikkeier Sverre Udnæs som skjenket gården til Foreningen til Norske Fortidminnesmerkes Bevaring. Det var en forutsetning at gården skulle åpnes for publikum som museum. Gården ble åpnet for publikum i 1960 etter at hele gården hadde gjennomgått store restaurerings- og reparasjonsarbeider. I de første årene etter at Christian IV i 1624 hadde flyttet byen inn under Akershus var byens borgere uten beite til husdyrene sine. Oslos gamle bygrunn var avstått til ladegård for Akershus, og markene utenfor Christianias voller ble delvis opptatt av forsteder. Mark ble omgjort til bymark som snart ble stykket opp i løkker som hver tilhørte en bygård og som ved overdragelse fulgte den. Byens mektige menn sørget for å legge betydelige arealer under sine bygårder. Alt i 1638 var ca. 250 løkker inngjerdet. Vøienvoldens historie går tilbake til 1683 da magistraten bevilget rådmann Johan Pettersen Bergmand "et stykke eng på byens mark" som belønning for særlige tjenester han hadde gjort byen. Rådmannen valgte et stykke av Vøiens gamle grunn. Siden den gang har Vøienvolden hatt mange forskjellige eiere. Kulturbydelen Sagene Bydel Sagene er Oslos kulturbydel. Lurer du på hva som til enhver tid skjer av kulturelle aktiviteter, kan du gå inn på kulturkalenderen. Kulturkalenderen for hele året finner du på bydelens websider (nederst til høyre). 15

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hubroveiens Borettslag

Hubroveiens Borettslag Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2012 Hei alle sammen! Vi takker for enda en måned sammen med barna deres. Det har vært en fin måned og vår første måned med full barnegruppe. Det har på noen områder

Detaljer

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall.

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall. Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Fam. Bergersen flytter til Familien Bergersen flyttet til Lillestrøm i

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 02.05.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Våropprydding. Container kommer 12. mai. Fordeling av plassene i sykkelrommene. Høring om fargevalg i vestibylene. Rengjøring i

Detaljer

Barnehage Billedkunst og kunsthåndverk 3-6 år 2013 «A TASTE OF HONEY»

Barnehage Billedkunst og kunsthåndverk 3-6 år 2013 «A TASTE OF HONEY» Austbø andelsbarnehage «A TASTE OF HONEY» KORT OM PROSJEKTET En dag fant vi et (heldigvis tomt) vepsebol. Er det her de plagsomme vepsene bor? Barnas naturlige nysgjerrighet ble vekket av vepsebolet og

Detaljer

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG Fjellhagen Borettslag Fjell Bydelshus 3035 Drammen Formann: 32 81 07 47/mobil: 917 24 840 Kontor: 32 81 91 87 Åpent onsdager 18.00-19.00 E-post: kontoret@fjellhagen.no VÅR HJEMMESIDE: www.fjellhagen.no

Detaljer

Totalrenovering av bad

Totalrenovering av bad Totalrenovering av bad Jans prosjekter Totalrenovering av bad Uteområde med "ny" garasje og verktøy/vedbod Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue Grunn- og murarbeid Bygge ute

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Krypende post for februar

Krypende post for februar Krypende post for februar Lekegrupper: Vi har gjort noen endringer i forhold til lekegruppene da det har blitt forandringer i barnegruppen. Vi har nå 3 lekegrupper istedenfor 4. Det er blå, rød og gul

Detaljer

Periodeplan for revene juni 2015.

Periodeplan for revene juni 2015. Periodeplan for revene juni 2015. Hva har revene gjort i april og mai. Disse to månedene har våren og hva som skjer ute i naturen vært et av våre fokus. Barna er nysgjerrige og engasjerte utforskere, og

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE NOVEMBER 2011 Hei alle sammen! November kommer snikende, så mørkt og stilt på tå. Og smetter seg imellom jul og oktober grå. Den gir oss tid til refleksjon og til å roe ned.

Detaljer

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 7 Maks gjester: 13 Bad: 7 Pool: Ja Sea avstand: 100 m Starter på: 13.700 1 / 5 {gallery}vfr/dubrovnik3{/gallery}

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE

Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 Emne nr. 38 B. SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE Det har i eldre tid vært forskjellige seremonier og fester i samband med husbygging, og er slik

Detaljer

Månedsbrev Harelabben Mars 2014

Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Tilbakeblikk på februar: Endelig ble det bursdagsfeiring på Harelabben. Hurra for Eirik, Sigurd og Anna 2 år! Bursdagene ble feiret med flagg, bursdagskrone, «Hurra for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ OKTOBER 2013 Hei alle sammen! Takk for kjempe bra oppmøte på foreldremøte! Det er en veldig engasjert foreldregruppe på Brynjå i år, og det setter vi stor pris på! Dere deler

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET Skattejakten i Eidsvolls Våren 1814 ble Eidsvollsbygningen kanskje det aller viktigste stedet i norsk historie. Her ble nasjonen Norge født, etter mer enn 400 år sammen med Danmark. Men hvordan så det

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Periodeplan for revene for april og mai 2015

Periodeplan for revene for april og mai 2015 Periodeplan for revene for april og mai 2015 Hva har vi gjort i februar og mars. Vi har lekt oss med vinteren, og den snøen vi fikk. Skiføret ble etter hvert litt hardt her i barnehagen, så vi tok med

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Glassmenasjeriet. Tennessee Williams. Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017

Glassmenasjeriet. Tennessee Williams. Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017 Glassmenasjeriet av Tennessee Williams Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017 Om stykket Tom er både fortelleren og en karakter i stykket. Familien Wingfield, som består av Tom, moren Amanda og Toms

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Barna er opptatt av å spille på ipad. Alle som ønsker det er innom dette i løpet av dagen.

Barna er opptatt av å spille på ipad. Alle som ønsker det er innom dette i løpet av dagen. DETTE HAR VI PÅ SOMMERFUGLEN GJORT I JANUAR. Barna er opptatt av å spille på ipad. Alle som ønsker det er innom dette i løpet av dagen. Barna leker mye med det store toget. Vi har nå fått briotogbane på

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor.

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor. Siggerud Vi fikk Siggerud skole i 2012 og nå er vi i 2014 så da er den to år gammel. Vi har 2 forskjellige skoler, en fra 1-4 og en fra 5-10. Det er to forskjellige etasjer en fra 5-7 og en fra 8-10. Nede

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Birkelunden kulturmiljø

Birkelunden kulturmiljø Birkelunden kulturmiljø Innholdsfortegnelse 1) Kulturhistorie 2) Bystruktur 3) Bebyggelsen http://www.miljostatus.no/tema/kulturminner/kulturmiljoer/fredete-kulturmiljoer/birkelunden-kulturmiljo/ Side

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

KRINGSJÅ 1-ROMS ANDELSLEILIGHET- VESTVENDT BALKONG - OPPUSSINGSOBJEKT

KRINGSJÅ 1-ROMS ANDELSLEILIGHET- VESTVENDT BALKONG - OPPUSSINGSOBJEKT KRINGSJÅ 1-ROMS ANDELSLEILIGHET- VESTVENDT BALKONG - OPPUSSINGSOBJEKT ADRESSE: BTA/BOA: Minister Ditleffsvei 5 c 0862 Oslo Gnr 50, bnr 290, andelsnr 67 38/33 M2 PRISANTYDNING: Kr 1.200.000,- MEGLER: Advokat

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Februar 2008 Utkast Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Nyhetsbrev Høsten Heisann alle sammen! Da var det på tide med en ny oppdatering på det som har skjedd hos oss de siste månedene.

Nyhetsbrev Høsten Heisann alle sammen! Da var det på tide med en ny oppdatering på det som har skjedd hos oss de siste månedene. Nyhetsbrev Høsten 2017. Heisann alle sammen! Da var det på tide med en ny oppdatering på det som har skjedd hos oss de siste månedene. Vi har feiret MANGE bursdager, til både store og små. Det er tydelig

Detaljer

Refleksjoner og tanker videre. Vollene. September 2016

Refleksjoner og tanker videre. Vollene. September 2016 Refleksjoner og tanker videre Vollene September 2016 Den første høstmåneden er over for denne gang. September har vært fylt med mye sol, mange dager har minnet veldig om sommer. Men duggfallet om nettene

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2015. Hei alle sammen! Dagene og ukene går fort og vi har i løpet av denne måneden merket at våren kommer snikende. Vi har hatt en tilvenning med Oliver som vi ønsker

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen.

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. I et hus i en hage på Vesterøya har Kjetil funnet sitt paradis. Fornyet nostalgi I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. Tekst: Solveig

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann PARKEN

Anan Singh og Natalie Normann PARKEN Anan Singh og Natalie Normann PARKEN Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Mai Tilbakeblikk på april

Mai Tilbakeblikk på april Mai 2016 Tilbakeblikk på april April har vært preget av arbeid frem mot vårens store eventyr; kabaréten 28. april. Vi har sunget om Brumlemann og Bamsefar, og vi har lekt Brumlemann som blir vasket av

Detaljer

Gips gir planetene litt tekstur

Gips gir planetene litt tekstur Hei alle sammen Godt nyttår, og velkommen tilbake til vanlig hverdag i barnehagen. Det nye året startet med mye kulde, snø og vind, noe som gjorde at dagene våre ble ganske forskjellige. Det var en del

Detaljer

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller. Snø på trærne, snø på klærne. Snø på bakken, au en snøball midt i nakken. Se nå snør

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer