RocheDialog BRYSTKREFT HVORFOR OG HVORDAN HER2-TESTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RocheDialog BRYSTKREFT HVORFOR OG HVORDAN HER2-TESTE"

Transkript

1 RocheDialog magasin fra Roche Diagnostics Norge AS // JUNI 2013 BRYSTKREFT HVORFOR OG HVORDAN HER2-TESTE SCREENING AV GRAVIDE Infeksjonsserologiske analyser Kvinner og HJERTE- OG KARSYKDOMMER DIFFUSE SYMPTOMER

2 2 Roche // «Roche satser sterkt på å utvikle innovative diagnostiske løsninger innen kvinnehelse.»

3 Roche // Leder og innhold 3 Kjære leser! I år feirer vi 100-års jubileum for norske kvinners stemmerett. Norge har på mange måter vært et foregangsland når det gjelder likestilling og kvinners rettigheter. Men i hvilken grad har vi likestilling på helsefronten? I det siste tiåret har kvinnehelse seilt opp som et viktig tema for mange helseorganisasjoner og helsemyndigheter over hele verden, så også i Norge. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeidet Norges Forskningsråd i 2005 rapporten Kvinners helse hvor står vi i dag?. Denne rapporten viste at behovet for forskning på kvinners helse er stort. Norges Forskningsråd har i dag et eget program for kvinnehelse. I dette programmet retter man spesielt fokus på forskning på osteoporose, brystkreft, kvinners psykiske helse, kjønnsspesifikke effekter/bivirkninger av legemidler og på innvandrerkvinner og helse. Roche satser sterkt på å utvikle innovative diagnostiske løsninger innen kvinnehelse. Dette gjør vi ved å fokusere på hittil udekkede medisinske behov knyttet til blant annet fertilitetsproblematikk, graviditet og fødsel, samt infeksjonssykdommer og kreft. Vi har allerede på markedet i dag en bred meny av diagnostiske tester av høy medisinsk verdi, og vil lansere enda flere i nær fremtid. I dette nummeret av Roche Dialog vil du finne informasjon om noen av disse analysene. Vårt håp og ønske er at våre produkter kan være med å bidra til å gi kvinner i ulike faser av livet en bedre helse og livskvalitet. Med ønske om en varm og solfylt sommer! Innhold 15 Gravidescreening: Infeksjonsserologiske analyser fra Roche 18 Klamydia: Økt testfrekvens om sommeren BRYSTKREFT HER2-TESTING > 04 EGGSTOKKREFT Diagnostikk og monitorering > 07 SVANGERSKAPSFORGIFTNING NY OG ENKEL ANALYSE > 10 UFRIVILLIG BARNLØSHET AMH-ANALYSE KOMMER > 12 KLAMYDIA ØKT TESTFREKVENS OM SOMMEREN > 18 D-VITAMINET POSITIVE EFFEKTER > 22 HJERTE- OG KARSYKDOMMER DIFFUSE SyMPTOMER > 24 ROCHE NYHETER OG AKTUALITETER > 28 Grete Hilland, markedsdirektør Roche Diagnostics Norge AS Ansvarlig utgiver: Roche Diagnostics Norge AS Redaksjon: Kristin Veisten Robin Stenersen Design: Cox Oslo AS Forside: Gustav Vigeland: Skulptur fra Vigelandsparken Vigeland-museet/ BONO 2013 Foto: Roche Diagnostics Trykk: Fokus trykk

4 4 Roche // Tema: Kvinnehelse Hvorfor HER2-testes brystkreftpasienter? Hvert år får rundt 2700 kvinner brystkreft i Norge, og de som diagnostiseres gjennomgår en videre utredning for at den medikamentelle behandlingen skal være best mulig skreddersydd til hver enkelt. I Norge har anslagsvis 15 prosent av pasientene HER2-positiv brystkreft, det vil si at disse pasientene har et overuttrykk av HER2-proteinet på celleoverflaten 1. HER2-proteinet bidrar til aktivering av nedstrøms signalveier, som igjen er med på å øke celledeling og cellevekst, og HER2-positivitet er derfor i seg selv ansett som en negativ prognostisk faktor. HER2-positive svulster er forbundet med mer aggressiv sykdom, økt risiko for tilbakefall og kortere overlevelse, sammenliknet med HER2-negativ sykdom. HER2-reseptoren er et egnet mål for behandling. De senere årene er det utviklet målrettede legemidler som Herceptin (trastuzumab) og Perjeta (pertuzumab), som er spesifikt rettet mot HER2-proteinet. Det har medført at prognosen for HER2-positive pasienter er minst like god som for HER2-negative pasienter. Medikamentet Herceptin Herceptin er et humanisert monoklonalt antistoff, som binder seg helt spesifikt til HER2-proteinet på overflaten av kreftcellene. Herceptin hemmer signaler fra HER2-proteinet, signaler som normalt vil fremme vekst og deling av kreftcellene. I tillegg vil Herceptin merke cellene, slik at kroppens eget immunsystem kan angripe kreftcellene 2. Herceptin er godkjent til behandling av pasienter med HER2-positiv brystkreft både i tidlig stadium og ved spredning til andre organer, og er vist både å være livsforlengende i behandling av metastatisk brystkreft 3, men også øke graden av kurasjon i adjuvant behandling 4. Kort oppsummert kan Herceptin ses på som en grunnsten i medikamentell behandling av HER2- positiv brystkreft. Medikamentet Perjeta Perjeta er et helt nytt antistoff, som også binder seg spesifikt til HER2-proteinet, men på et annet sted. Perjeta hemmer sammenkoblingen av HER2 med andre HER-proteiner, som medfører hemming av ukontrollert celledeling og cellevekst forbundet med utviklingen av

5 5 Referanser: 1. Upublisert, nasjonal undersøkelse gjennomført i 2012 i regi av Roche Norge og Den norske patologforening. 2. Hudis CA. N Engl J Med 2007; 357: Slamon D. et al. N Engl J Med 2001;344: ; Baselga J. Oncology 2001; 61 (suppl 2):14-21; Marty et al. J Clin Oncol 2005;23: Gianni L. et al Lancet Oncol Mar;12(3):236-44; Perez et al, J Clin Oncol 2011;29: Baselga J. et al NEJM 2012; 366; Swain SM. et al Lancet Oncol. 2013; published online April 18, 2013; org/ /s (13)70130-x kreftsvulster. Perjeta er dermed en HER2-hemmer, men med en helt ny virkningsmekanisme, nemlig at det er en såkalt dimeringseringsinhibitor 5. Perjeta skal legges på dagens standardbehandling, som består av Herceptin og kjemoterapi i første linjes behandling av HER2-positiv avansert brystkreft. I kombinasjon med Herceptin og docetaxel har Perjeta vist økt progresjonsfri overlevelse på seks måneder og en signifikant forbedret total overlevelse. Bivirkninger som øker med tillegg av Perjeta er blant annet febril neutropeni og diaré 6.

6 6 Roche // Tema: Kvinnehelse Hvordan HER2-testes brystkreftpasienter? Diagnostisering og klassifisering av svulster fra brystkreftpasienter gjøres ved hjelp av et mikroskop. Det blir tatt biopsier av svulstene som gjennomgår ulike analyser for å påvise antigener som er tilstede i cellene. Ett av disse antigenene er Her2. Her2 er et protein i EGFR-familen som promoterer cellevekst. Circa 15 prosent av brystkreftpasienter er positive for Her2, og vil ha nytte av behandling med Her2-hemmere. Den vanligste, og anbefalte algoritmen for å påvise Her2-positivitet, innebærer først en immunhistokjemisk farging av et vevssnitt fra svulsten for påvisning av Her2-protein på cellemembranen. Resultatene fra denne fargingen undersøkes med tanke på fargeintensitet, hvor stor del av cellemembranen som er farget, samt prosentvis del av tumorcellene som er positive i forhold til totalt antall tumorceller i vevssnittet. Lær mer om Her2-testing på eller Ut i fra de ovennevnte kriteriene klassifiseres resultatet på en skala mellom 0 og 3+: Score IHC fargemønster Her2 status 0 Ingen membranfarge observert Negativ 1+ Svak, delvis membranfarge i enhver andel kreftceller Negativ 2+ Svak til moderat membranfarge i mer enn 10% av kreftcellene Usikker* 3+ Kraftig og komplett membranfarge i mer enn 10% av kreftcellene Positiv *- bør ISH testes Dette er en subjektiv vurdering fra hver enkelt patolog og svaret som gis definerer hvilke pasienter som får behandling. Derfor har man innført en usikker gruppe, som klassifiseres 2+. Disse prøvene testes videre med In-Situ Hybridisering, hvor man påviser antall kopier av Her2-genet. Dersom man finner at antall gener er for høyt i forhold til normalt (gen/ chromosom ratio på to eller flere) vil pasienten ha nytte av behandling. Roche tilbyr landets patologiavdelinger fullautomatiserte, FDA-godkjente løsninger for påvisning av både Her2-protein og -gen. HER2 ISH hvor HER2 genet er farget sort/sølv og kromosom 17 er farget rødt.

7 7 Eggstokkreft - diagnostikk og monitorering Eggstokkreft er ikke blant de hyppigste kreftformene, med omtrent 450 nye tilfeller årlig i Norge. Likevel forårsaker sykdommen hele 260 dødsfall hvert år. Symptomene på eggstokkreft er lite spesifikke, noe som gjør at sykdommen kan være vanskelig å oppdage. 60 prosent av kvinnene har allerede spredning når diagnosen stilles, dette gjør behandlingsmulighetene og leveutsiktene betydelig dårligere. Dersom sykdommen er begrenset til eggstokkene er fem års overlevelse rundt 85 prosent, mens ikke mer enn prosent lever etter fem år dersom sykdommen har spredd seg til fjerne organer som lunge eller lever. Det vil altså være av avgjørende betydning å kunne stille diagnosen så tidlig som mulig. På tross av at eggstokkreft er en relativt sjelden sykdom, vil så mange som en av fem kvinner ha symptomer som gjør det nødvendig å utelukke diagnosen i løpet av livet. CA125 (Cancerantigen 125) CA125 er en veletablert tumormarkør som har viktig plass i utredning av kvinner med mistenkt eggstokkreft og i oppfølging etter behandling.

8 8 Roche // Tema: Kvinnehelse Kombinasjonen av CA125 og HE4 reduserer prosentsatsen av biomarkør-negative ovarial carcinom med prosent 1 En forbedring i sensitiviteten (primærdiagnose og monitorering) kan forventes 2 1 Moore RG et al. Gynecologic Oncology 2008, 111, Allard WJ et al. Clinical Laboratory International 2009 CA125-nivåene øker ved eggstokkreft, men også ved en del godartede gynekologiske tilstander som endometriose og myomer. I tillegg kan man se økte nivåer av CA125 ved alle prosesser som gir betennelse eller væske i buk- eller pleurahule, som for eksempel leversvikt, hjertesvikt, peritonitt eller tumorsykdom med spredning til buk- eller pleurahule. HE4 (Human epididymis protein 4) HE4 er relativt ny blant tumormarkørene, men er allerede i rutinebruk ved flere sykehus. HE4 er et glykoprotein. Den biologiske funksjonen er ikke kjent, proteinet ble først påvist i epitelceller i human epididymis (bitestikler). Proteinet uttrykkes i liten grad i normalt epitel i genitalier, øvre luftveier og pancreas, mens man ser en overekspresjon i kreftceller fra eggstokker, endometrium, lunge og mesotel (buk- og brysthinne). HE4 oppreguleres både i tidlige og sene stadier av eggstokkreft. Tydelig oppregulering selv i tidlige stadier gir oss en metode for å kunne påvise sykdom tidlig i forløpet. HE4 uttrykkes uavhengig av CA 125, noe som gjør at kombinasjonen av HE4 og CA 125 gir mer informasjon enn hver av markørene brukt alene. CA125 og HE4 brukt i kombinasjon Tumormarkøren HE4 har høyere sensitivitet enn CA125 for å oppdage eggstokkreft, og kan også detekteres i tidlige stadier av sykdommen. Ved å kombinere HE4 og CA125 får man bedre spesifisitet og bedret diagnostisk nøyaktighet. I tillegg til klinisk undersøkelse og billeddiagnostikk gir disse markørene viktig informasjon om risiko for ondartet sykdom til hjelp i utvelgelse av pasienter til behandling. Det er også vist at kombinasjonen av HE4 og CA125 er velegnet til å vurdere behandlingseffekt, og for tidlig å kunne påvise tilbakefall av sykdommen etter behandling. Roche Diagnostics har parametrene i sin portefølje.

9 9 Diabetes og HbA1c Diabetes er en hurtigvoksende folkesykdom med epidemiske trekk. Over norske kvinner over 40 år har fått påvist diabetes. Fram til nylig har diagnostikk av diabetes basert seg på måling av fastende glukose og/eller glukosebelastning. I 2009 anbefalte American Diabetes Assosiation (ADA), Inter national Diabetes Federation (IDA) og European Association for the Study of Diabetes (EASD) HbA1canalysen til diagnostisering av diabetes. Retningslinjene gir en veldefinert grense for diagnosen, samt krav med tanke på presisjon og riktighet ved analysen som benyttes. Fra september 2012 er også anbefalingen fra Helsedirektoratet at HbA1c 6.5 prosent bør brukes som det primære diagnostiske kriterium for diabetes i Norge. Sertifisert Roche-metode Roche kan tilby en helautomatisk HbA1c-metode i fullblod uten manuelt hemolyseringstrinn. Metoden er sertifisert for diagnostisering av diabetes mellitus. Det stilles høye kvalitetskrav til analysen, både med tanke på presisjon og riktighet. Ytteligere forbedringer for å minimere lot-til-lot variasjon er implementert. Detaljer rundt dette finner dere i utsendt produktinformasjon fra Roche. Metoden er forøvrig godkjent for både monitorering, diagnose samt identifisering av pasienter som har risiko for utvikling av diabetes (prediabetes). Metoden måler HbA1c der glucose er irreversibelt bundet til aminosyren valin i den N-terminale delen av ß-kjeden(e) til Hb-molekylet i henhold til definisjonen av HbA1c. Det er ingen interferens av carbamylert Hb (vanlig hos diabetikere), acetylert Hb, oksidert Hb (HbA1d), tilleggsglykeringer, labil Hb, føtalt Hb eller vitaminisering av Hb. Instrumenteringen fra Roche har høy kapasitet for å ivareta et stort og økende antall rekvireringer av analysen. Måling av HbA1c med Roche s metode kan gjøres raskt og effektivt og er uavhengig av faste/diett og spesielle Hb-varianter. Kvinner og diabetes - visste du dette? - Diabetes er en større risikofaktor for hjerte-karsykdommer hos kvinner enn menn. - kvinner med type 2-diabetes kan i overgangsalderen få nedsatt insulinfølsomhet slik at det blir vanskeligere å styre sykdommen. - kvinner fra deler av Asia og Nord-Afrika har større risiko for diabetes enn kvinner fra andre områder. - En av de vanligste komplikasjonene under svangerskapet er utvikling av svangerskapsdiabetes. Ca. 5 prosent av alle gravide kvinner utvikler denne tilstanden. - Mange kvinner med diabetes opplever ufrivillig vannlekkasjer. Kvinnene med diabetes i HUNT2 hadde høyere forekomst av urinlekkasje (39 prosent) enn kvinner uten diabetes (26 prosent). - kvinner med diabetes er mer disponert for infeksjoner enn andre. - kvinner med diabetes kan få redusert seksuallyst. Plager som oppstår kan motvirkes ved et riktig regulert blodsukker.

10 10 Roche // Tema: Kvinnehelse Biomarkører ved svangerskapsforgiftning Svangerskapsforgiftning preeklampsi er en komplikasjon som opptrer i om lag 5 prosent av alle svangerskap og som potensielt kan ha alvorlige konsekvenser for mor og barn. Tilstanden karakteriseres av nyoppstått hypertensjon og proteinuri av ulik alvorlighetsgrad. Preeklampsi er en komplikasjon som kan ha alvorlige konsekvenser for mor og barn.

11 11 Elecsys sflt-1/pigf ratio er en ny og enkel analyse som kan avhjelpe diagnostikken av preeklampsi. Roche tilbyr de første og eneste CE-IVD godkjente serumtester for analysering av disse biomarkørene på automatiserte laboratorieplattformer. Fortsatt er det mye som ikke er kjent når det gjelder utviklingen av preeklampsi, men faktorer som styrer dannelsen av blodkar i placenta har vist seg å ha en viktig rolle. PIGF (placenta vekstfaktor) er en faktor som stimulerer til dannelse av nye blodkar. I normale svangerskap vil PIGF øke gjennom de to første trimestre og så avta mot termin. sflt-1 er en faktor som hemmer karnydannelse og vil i normale svangerskap holde seg stabilt fram til omtrent midtveis i svangerskapet, for deretter å øke mot termin. Kvinner med preeklampsi har vist seg å ha lavere nivåer av PIGF enn ved normale svangerskap, som et uttrykk for redusert placentafunksjon. Tilsvarende har nivået av markøren sflt-1 vist seg å være høyere hos kvinner med preeklampsi. Unormale nivåer av disse markørene kan vise seg flere uker før kliniske tegn oppstår. Beregning av sflt-1/pigf ratio har vist seg å være en bedre indikator i forhold til preeklampsi enn hver analyse brukt alene. Flere studier har vist at en høy sflt-1/pigf ratio kan påvise preeklampsi med høy sensitivitet og spesifisitet. Det er også studier som indikerer at sflt-1/pigf ratio kan brukes som prognostisk parameter og som verktøy til vurdering av risiko og behov for oppfølging i svangerskapet.

12 12 Roche // Tema: Kvinnehelse Infertilitetsutredning og anti-müller hormon I dag utsetter mange kvinner å få barn, og gjennomsnittlig alder for førstegangsfødende er stadig økende. Fruktbarheten reduseres med økende alder, spesielt etter 35 år. I forbindelse med utredning av ufrivillig barnløshet ønsker man å vurdere kvinnens gjenværende eggreserver og hennes sannsynlighet for å kunne bli gravid. Anti-müller hormon (AMH) kan gi nyttig informasjon om dette. Anti-müller hormon produseres av reproduktive vev; testikler hos menn og eggstokker hos kvinner. Konsentrasjonen av AMH varierer med kjønn og alder. Kjønnsdifferensiering Anti-müller hormon har en rolle i kjønnsdifferensiering hos fostre. Tilstedeværelse av AMH vil fremme utviklingen av mannlige kjønnsorganer, mens fravær av AMH fører til utvikling av kvinnelige strukturer. Konsentrasjonen av AMH er høy hos gutter frem til to-års alder og synker betraktelig i puberteten. Hos jenter derimot er AMH-konsentrasjonen lav frem til puberteten hvor den øker betraktelig ved at eggstokkene begynner å produsere hormonet. Konsentrasjonen av AMH avtar i løpet av kvinnens reproduktive år og er ikke detekterbart etter menopause. Fertilitetsutredning Nivået av AMH gir informasjon om antallet eggsekker som finnes i eggstokkene. Høye verdier sier at det er mange eggsekker tilgjengelig, og at stimulering av eggstokkene kan gi mange egg. Lave verdier sier at det er færre eggsekker tigjengelig og at stimulering av eggstokkene med liten sannsynlighet vil kunne medføre graviditet. Svært høye nivåer av AMH representerer økt risiko for å bli overstimulert i forbindelse med prøverørsbehandlingen. Kvinner i fertil alder kan få en AMH-test bestillt sammen med andre hormontester, for eksempel østradiol og FSH, for å anslå gjenværende tid i fertil fase. Disse testene er også nyttige for å vurdere ovarialfunksjonen og muligens for å kunne forutsi starten av overgangsalderen.

13 13

14 14 Roche // Tema: Kvinnehelse Andre anvendelsesområder AMH: - For vurdering av eggstokkfunksjon - Ved fruktbarhetsproblemer/utredning - Før assistert befruktning (IVF) - For å angi overgangsalder/menopause - Ved tegn og symptomer på polycystisk ovariesyndrom (PCOS) - Overvåkning og diagnose av granulosacelletumor (GCT) - Vurdering av spebarn med tvetydige genetalia AMH kan være forhøyet ved polycystisk ovariesyndrom (PCOS) på grunn av et økt antall follikler. Metoden kan være nyttig for vurdering av denne tilstanden. Noen former for eggstokkreft forårsaker økte nivåer av AMH og/eller inhibin B, og metoden kan benyttes som tumormarkør for å evaluere respons på behandling, og for å påvise tilbakefall. Hos spebarn med genitalier som ikke er klart mannlige eller kvinnelige, kan AMH bestilles sammen med kromosomtesting og eventuelt billeddiagnostikk for å fastslå kjønn på babyen. Anti-müller hormon analyse er i utvikling og blir tilgjengelig 1. kvartal Elecsys AMH er electrochemiluminicence immunoassay som er beregnet for bruk på Elecsys og cobas e analysesystem.

15 15 Gravidescreening Alle gravide tilbys blodprøve for undersøkelser av antistoffer mot hiv, rubella og syfilis. Dette er infeksjoner som kan gi sykdom eller skade hos barnet. HIV HIV kan overføres fra en smittet mor til hennes barn under svangerskapet, fødselen og ammingen. Risikoen for at barnet skal bli smittet er prosent. Hvis HIVinfeksjon påvises hos den gravide, vil man tilby antiviral behandling, slik at risikoen for å overføre smitten til barnet faller til under 5 prosent. Ettersom mor-barn-smitte kan reduseres betydelig, anbefales gravide i forbindelse med svangerskapskontrollen en rutineundersøkelse for HIV-antistoffer. Testen tas samtidig med andre aktuelle blodprøver av gravide, men den gravide bestemmer selv om hun vil ta testen. Hepatitt B I mange land tilbys alle gravide screening for hepatitt B (test for HbsAg). I Norge er dette ikke tilfellet. I stedet anbefaler Folkehelsa at testing bør tilbys den gravide dersom kvinnen selv, hennes tidligere seksualpartner eller hennes nåværende

16 16 Roche // Tema: Kvinnehelse seksualpartner tilhører en risikogruppe eller utøver risikoadferd. Årsaken til at gravidescreening ikke inngår i programmet, er at umiddelbar immunisering (med vaksine og hepatitt B immunglobulin) av et nyfødt barn av en mor med hepatitt B-virus, kan redusere sannsynligheten for at barnet blir kronisk smittebærer fra over 90 prosent til under 5 prosent. Forut setningen for dette tiltaket er selvfølgelig at mors bærertilstand er kjent ved fødselen. Syfilis Syfilis er en seksuelt overført sykdom forårsaket av bakterien (spirocheten) Treponema pallidum. Ubehandlet syfilis kan gi alvorlige problemer. Smitte skjer vanligvis ved seksuell kontakt gjennom små sår i hud eller slimhinner. Syfilis kan overføres via morkaken fra mor til foster etter tiende svangerskapsuke (medfødt syfilis). Overføring av syfilis kan skje i alle faser av sykdommen. Alle gravide bør tilbys syfilisserologi ved første svangerskapskontroll. Kvinner med antatt høyere risiko, som for eksempel kvinner fra land i det tidligere Sovjetunionen og Afrika, bør tilbys gjentatt test i siste trimester eller før utreise fra barselavdeling. Positiv prediktiv verdi vil være lav (stor sannsynlighet for falsk positivt resultat). Kvinner med positiv test bør henvises til spesialisthelsetjeneste for utredning og eventuell behandling. I 2011 ble 130 tilfeller av primær, sekundær eller tidlig latent syfilis meldt til Folkehelseinstituttet, av disse var sju kvinner. Rubella Rubella, røde hunder, er en virussykdom. Tidligere var rubella en meget utbredt barnesykdom. Som følge av barnevaksinasjonsprogrammet, med blant annet MMR vaksine, er sykdommen i dag ikke

17 17 særlig hyppig. Kvinner som ikke er vaksinert, anbefales vaksine i god tid før planlagt svangerskap. Med dagens vaksinedekning er imidlertid faren for smitte svært liten. Får en gravid rubella, kan det skade fosteret. Spesielt hvis smitten skjer innenfor de første åtte uker av graviditeten, er det økt risiko for spontan abort med opptil 20 prosent. Mellom 8. og 20. uke av graviditeten medfører smitten opptil 50 prosent risiko for alvorlige fosterskader. Etter 20. graviditetsuke ses kun sjelden komplikasjoner hos fosteret. Gravide som ikke kan dokumentere antistoffer mot rubella, bør tilbys screening. Hepatitt C Det anbefales ikke rutinemessig undersøkelse for hepatitt C-virus for gravide, fordi man mangler bevis for at dette reduserer risiko for smitte til barnet. HCV bør testes hvis kvinnen har spesielle risikofaktorer. Toksoplasmose Det anbefales ikke rutinemessig serologisk screening for toksoplasmose, men den gravide får informasjon om smittereduserendde tiltak som håndvask, vask av frukt og grønnsaker, koking og steking av mat samt smitterisiko fra katter. Herpes genitalis Det anbefales ikke rutinemessig screening for Herpes Simplex Virus. Gravide med førstegangs (primær-) utbrudd i dagene omkring fødselstermin bør henvises til spesialist helsetjenesten. Roche Diagnostics tilbyr infeksjons - serologi på Elecsys plattformen. Porteføljen omfatter hepatitt, HIV og TORCH, innen gravidescreening, diagnostikk eller blodgiverscreening.

18 18 Roche // Tema: Kvinnehelse Sol, sommer og klamydia Årstiden for lange sommernetter og ferietid står for døren. Normalt ser vi etter denne perioden en økt testfrekvens for kjønnssykdommer som klamydia. En av Norges ledende på feltet, professor Harald Moi, forteller oss her om situasjonen i Norge i dag. Professor Harald Moi er en av Norges ledende innen fagfeltet kjønssykdommer, og er tilknyttet Olafiaklinikken innen forskning og rådgivning. Foto: UiO Professor Moi er tilknyttet Universitetet i Oslo (UiO) som professor emeritus, samt tilknyttet Olafiaklinikken i Oslo som pensjonert overlege med pågående forskning og rådgivningskompetanse. I tillegg jobber han ukentlig ved laserpoliklinikken for behandling av kjønnsvorter og pre-cancerøse forandringer i underlivet. På drop-in poliklinikken kommer det mellom pasienter hver dag, i tillegg til at de har cirka personer hver måned som benytter seg av internetttilbudet for å teste seg for klamydia og Mycoplasma genitalium. De siste ti årene har databasen deres registrert over ulike personer som har testet seg hos dem, altså en ganske stor del av Oslos befolkning.

19 19 Insidensen på genital klamydiainfeksjon i Norge ser ut til å ha vært nokså stabil de siste årene. Hva er status i dag? De siste årene har det vært en insidens på rundt diagnostiserte tilfeller, mens for 2012 var det en nedgang på 4,5 prosent fra 2011, noe som ga diagnostiserte tilfeller. Rapporteringen kommer ifra laboratoriene som utfører klamydia testing. De rapporterer inn til Folkehelsa som registrerer antall tester, antall positive, fordeling på menn og kvinner, og på alder. Det er en summarisk rapportering av klamydia. Det har vært en nedgang, og da fremfor alt hos de yngste kvinnene under 20 år. Årsaken til nedgangen hos de yngste vet man ikke riktig. Ingenting tyder på at det er mindre testaktivitet. Testaktiviteten har vært stabil med cirka tester per år i Norge. I overkant av 8 prosent av disse er positive. Rapporterte klamydiainfeksjoner er vanligst hos seksuelt aktive under 25 år, spesielt hos kvinner, fremgår det på Folkehelseinstituttets websider. Hva er fordelingen blant kvinner og menn, og hva er viktig i dette bildet? Det har alltid vært en sterk overvekt av kvinner som har blitt diagnostisert med klamydia, det siste tallet var at 60 prosent var kvinner. Litt bedre fordeling enn tidligere år, altså noe flere menn som har testet seg i Generelt har det vært vanskelig å nå menn med klamydiatesting. Kvinner går til fastlege for å få skrevet ut p-piller og med eventuelle andre underlivsproblemer, og blir tilbudt opportunistisk screening for klamydia. Men unge asymptomatiske menn går sjeldent til lege, og nås ikke med tilbud om klamydiatest. De tester seg derfor i svært liten utstrekning. Det er trolig blitt noe bedre, i hvert fall i Oslo hvor Olafiaklinikken tilbyr hjemmetesting som kan rekvireres gjennom internett. Vi har sett en økning av tester som er rekvirert til oss. Det finnes i tillegg kommersielle aktører som tilbyr testing gjennom internett-rekvirering. De koster imidlertid kroner, mens det vi tilbyr her på Olafiaklinikken er gratis for pasienten. Det er kun de som bor i Oslo og omegn som kan benytte seg av tilbudet for behandling og smitteoppsporing, dersom testen er positiv. Hva er konsekvensen av en infeksjon hos unge mennesker, og har antall ganger smittet en sammenheng med progressivt høyere sannsynlighet for sterilitet? Det er gamle studier fra år tilbake som ligger til grunn for de beste kunnskapene vi har om dette. Der ble det vist at gjentatt egglederbetennelse (salpingitt) ikke bare dobler risikoen, men øker risikoen enda mer for infertilitet og de komplikasjonene som finnes i forbindelse med klamydia. Det er tubarinfertilitet der eggleder blir ødelagt slik at egget ikke kan passere for å bli befruktet. En annen komplikasjon er at egget blir befruktet i egglederen, men stopper der slik at det blir en graviditet utenfor livmoren. Og en tredje komplikasjon er bekkensmerter på grunn av adherens og arr etter en betennelse. Både menn og kvinner kan dessuten få en reaktiv artritt utløst av klamydia. Betennelse som kan føre til at egglederen blir skadet, kan forekomme uten at kvinnen har noe særlig smerter eller plager - altså forløpe stort sett asymptomatisk. Dette ser vi på kvinner som kommer for in-vitro fertilisering. De med tubarinfertilitet har mer antistoffer mot klamydia enn kontrollgrupper med andre årsaker til infertilitet. Dette er tegn på en gjennomgått klamydiainfeksjon som årsak til tubar-infertiliteten, ofte uten at kvinnen har noen sykehistorie på salpingitt. Det har også vist seg i noen studier at Mycoplasma genitalium kan gi samme komplikasjoner. Der har man også sett en korrelasjon mellom antistoffer mot Mycoplasma genitalium, og økt risiko for tubarinfertilitet. Olafiaklinikken har hatt diagnostikk av Mycoplasma genitalium som rutine i mange år, og vi påviser den rundt halvparten så hyppig som klamydia. Ved smitte med Mycoplasma genitalium ser vi samme type betennelse i underlivet, og samme symptomer som klamydia. Det er mange likhetstrekk mellom klamydia og Mycoplasma genitalium infeksjon.

20 20 Roche // Tema: Kvinnehelse Hva med konsekvensen for en smittet person i alderen 40 år +, som ikke tenker barn lenger, og ikke kjenner noen symptomer? For en kvinne eller en heteroseksuell mann i års alderen, er ikke konsekvensene så store. Men det kan ende med en kraftig betennelse som gir symptomer; med blod, svie og smerter i urethra hos menn, og svie i urinrøret, smerter i underlivet og utflod hos kvinnen. Noen få kan også utvikle betennelser i ledd som en følge av infeksjonen, en reaktiv artritt. Men en asymptomatisk klamydiainfeksjon i den alderen er for de fleste ufarlig og går ofte over av seg selv. Hvilket informasjonsarbeid gjøres på og fra en ungdomsklinikk om seksuelt overførbare sykdommer? Seksualundervisningen i skolene er viktig, men også ungdomsklinikkene har en viktig funksjon. De blir drevet på forskjellige måter på grunn av ulik kapasitet og ressurser. Et eksempel på en bra ungdomsklinikk er «Sex og Samfunn» i Oslo. Klinikken har også tatt ansvar for å spre kunnskap og informasjon til resten av landets ungdomsklinikker, blant annet i form av gode veiledningshefter. De underviser alle tiendeklasser i Oslo, som kommer til poliklinikken og blir informert om prevensjon og seksuelt overførte infeksjoner. Dessverre har finansieringen i mange år vært usikker, og nå igjen trues «Sex og

21 21 Den har økt noe de siste 10 årene, fremfor alt hos menn som har sex med menn. Men klamydia er så utbredt og gir så lite symptomer, så det er nok umulig å oppnå det samme. For å prøve å stoppe økningen av klamydia og få en viss kontroll, er det viktig å ha lavterskel tilbud for testing. Der burde man kanskje få et nasjonalt tilbud med hjemmetest, på samme måte som på Olafiaklinikken. Det er enkelt å ta testen og sende den inn til en klinikk som sørger for testing, og behandling og smitteoppsporing hvis testen er positiv. Samfunn» med reduserte midler som fører til store problemer for virksomheten. Fra 1. juni har de åpent bare 3 dager i uken, og aldersgrensen for konsultasjon er senket fra 25 til 23 år. Ungdom informerer seg i høy grad på internett. Det finnes masse av informasjon som det kan være veldig vanskelig for dem å sortere, for det er mye som kan være både feilaktig og foreldet. Derfor er det viktig for de unge å ha helseinstanser som det er enkelt å komme til, slik som drop-in poliklinikker, som vi har her på Olafiaklinikken. For det kan være vanskelig for unge, både å bestemme seg for at de skal teste seg, og skulle bestille time. Hvis det er lang ventetid kommer de kanskje ikke i det hele tatt. Derfor må de kunne søke hjelp samme dag de bestemmer seg - det er mulig både på Olafiaklinikken og Sex og samfunn. Denne muligheten for rask og enkel diagnostikk for kjønnssykdommer burde ideelt sett vært mulig også hos fastlegen. Hva er satsningen fremover for å bekjempe klamydia, og hva må til for å få ned antall tilfeller? Jeg tror ikke vi kan klare å oppnå det som vi klarte med gonoré. Gonoré var praktisk talt utryddet for ti år siden, etter å ha vært rapportert nesten tilfeller i Det må følges opp og purres på slik at de som er positive virkelig får behandling og smitteoppsporing, og at partnere også får behandling og videre smitteoppsporing. Dette er en svakhet hos de kommersielle aktørene. De som får svar at de har klamydia, må selv sørge for å få behandling hos lege. En risiko er at noen rekvirerer antibiotika gjennom internett. Det har vi sett en del eksempler på, og det kan lett føre til feilbehandling. Det er ikke alltid en får de rette preparatene og man vet heller ikke om medisinen har den kvalitet som er nødvendig for å få effekt av behandlingen. Jeg ser alvorlig på at det er blitt så enkelt å rekvirere antibiotika via internett.

22 22 Roche // Tema: Kvinnehelse D-vitaminets betydning ved overvekt, kreft og depresjon Vitamin D er viktig for opptak av kalsium fra tarmen og normal bendannelse. I tillegg er det vist en sammenheng mellom vitamin D-mangel og flere ulike sykdommer som kreft i bryst og tykktarm, hjerte- og karsykdommer og diabetes. Et flertall av studiene viser at en god vitamin D-status har positive effekter på sykdommer som kreft, infeksjoner og hjerte- og karsykdommer. D-vitaminnivå og risiko for fedme I lengre tid har det også vært en kjent sammenheng mellom fedme og lavt vitamin D-nivå, men det er antatt et dette henger sammen med at D-vitaminet er fettløselig. Jo mer fettvev, desto mer av vitamin D vil lagres i fettet. Som et resultat blir serumkonsentrasjonen av vitaminet lavere. I en studie fra Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold ble det påvist at over halvparten av studiegrunnlaget på 2026 sykelig overvektige, hadde verdier under 50 nmol/l vitamin D samlet. Resultatene er publisert i European Journal of Clinical Nutrition. I fjor ble det publisert en internasjonal studie med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) i tidsskriftet American Journal of Epidemiology. Studien demonstrerer at personer med lavt nivå av vitamin D har større sjanse for å utvikle fedme senere i livet. Sammenheng mellom D-vitamin og kreft De siste 30 årene har en rekke forskningsrapporter sett på D-vitaminet som forebyggende for enkelte sykdommer, og særlig kreft. I 2012 ble det publisert over 400 publikasjoner om D-vitamin og kreft. Flere viste enten redusert risiko eller økt over levelse med økt D-vitaminstatus. Det begynte for

23 23 alvor i 1980 da Cedric og Frank Garland publiserte forskning i Inter national Journal of Epidemiology som viste en sammenheng mellom enkelte kreftformer og lave D-vitaminverdier. Det er imidlertid ikke enkelt å konkludere angående sammenheng. En rekke kliniske studier viser redusert risiko for å utvikle kreft ved høyt D-vitaminnivå, men det er også en del studier som ikke viser noen effekt. En undersøkelse fra Kreftregisteret på til sammen 658 pasienter, viste at levetiden etter diagnose økte med økende vitamin D-status. Ser man på den samlede effekten ved flere studier, tyder det på at det er en sterk, konsekvent sammenheng mellom risiko for tykktarmkreft og D-vitaminstatus. Effekten er bare minimal ved brystkreft. Det siste støttes av Kvinnerog kreftstudien ved Universitetet i Tromsø, hvor over norske kvinner har vært med. Studien viser ingen sammenheng mellom lave verdier av D-vitamin og brystkreft. Vitamin D-mangel og depresjon Spørsmålet om det finnes en sammenheng mellom mangel på vitamin D og depresjon har opptatt forskere i lengre tid. En ny metaanalyse fra kanadiske forskere bekrefter hypotesen. D-vitamin spiller en sentral rolle ved mange hjernefunksjoner. Vitaminet bidrar blant annet til å regulere nervesystemet, og til den generelle utviklingen av hjernen. Nå har en gruppe forskere fra det anerkjente McMaster-universitetet publisert en ny, systematisk oversikt og metaanalyse som bekrefter at det kan være sammenheng mellom depresjon og lave vitamin D-nivåer. Forfatterne søkte i seks databaser og fant 5485 studier som kunne være relevante. Oversikten omfattet til slutt 13 studier, med i alt deltakere. Artikkelen er publisert i British Journal of Psychiatry. Forskerne fant gjennomgående lavere nivåer av D-vitamin hos personene som led av depresjon, sammenlignet med kontrollgruppene. Forfatterne konkluderer: «Våre analyser bekrefter hypotesen om at lave D-vitaminnivåer kan knyttes til depresjon. Nå trenger vi forskning som undersøker om D-vitaminer kan forebygge og behandle depresjon. På den måten kan vi avgjøre om sammenhengen mellom lidelsen og vitaminet er tilfeldig eller ikke». En rekke av studiene som publiseres er assosiasjonsstudier som peker på en sammenheng mellom vitamin D-nivå og ulike sykdommer. I tiden fremover forventes ytteligere studier å bli publisert, og forhåpentligvis vil man se konkluderende resultater på forbygging og behandling.

24 24 Roche // Tema: Kvinnehelse Vær oppmerksom på symptomene! En av tre kvinner dør av hjerte- og karsykdom. Dette er dermed den hyppigste dødsårsaken blant kvinner. Likevel oppfatter mange at hjerteog karsykdom primært rammer menn. Både hos helsepersonell og i befolkningen forøvrig er det for lite kunnskap om hjerte- og karsykdom hos kvinner. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har de siste årene satt fokus på hjertesykdom hos kvinner. Hjertelig hilsen-kampanjen ønsker organisasjonen å fokusere på at hjerteog karsykdom også rammer kvinner, samt at symptomene ved hjerteinfarkt kan være varierte og mindre spesifikke hos kvinner. Diffuse symptomer Kvinner har til dels svakere og mer diffuse symptomer på hjerte- og karsykdom enn menn. Brystsmerter er hovedsymptom hos omtrent 50 prosent av kvinnene. Den andre halvparten av kvinnene har symptomer som tung pust, kvalme, dårlig fordøyelse, slitenhet eller skuldersmerter i stedet for brystsmerter. I tillegg har de diagnostiske undersøkelsene dårligere sensitivitet og spesifisitet hos kvinner. LHL oppfordrer derfor kvinner til å bruke tid på seg selv og sin hjertehelse. Kvinner må vite at de kan rammes og kjenne symptomene, slik at de raskt kan få hjelp om de skulle trenge det. Risikotesting på Apotek 1 I forbindelse med årets Hjertelig hilsen-kampanje hadde Apotek 1 tilbud om gratis risikotesting ved alle sine apotek. Alle som ønsket det også menn fikk her tilbud om en sjekk som omfattet både blodsukker-, blodtrykksog kolesterolmåling, samt et spørreskjema som gikk på andre risikofaktorer. Apotek 1 forberedte seg godt til risikotestingen, og gjennom fire kursdager på Feiringklinikken fikk Roche-ansatte gitt opplæring i kolesterol måling til rundt 260 apotekansatte fra hele landet. Kolesterolmålingene ble utført på Accutrend Plus. Her benyttes det kun en dråpe blod direkte fra finger, og hver måling tar bare tre minutter. Rundt personer fikk testet sin risiko i løpet av uken kampanjen varte. Kolesterolmåling med Accutrend Plus Det ble oppdaget mange med høye risikofaktorer som ble rådet til å oppsøke lege, i tillegg til gode råd om sunt kosthold og sunne levevaner. Publikum synes at slike enkle målinger forbundet med gode råd om helse er et bra lavterskeltilbud som hører hjemme i apotek. Se for mer informasjon.

25 Foto: Massimo 25

26 26 Roche // Tema: Kvinnehelse Livmorhalskreft I Norge har vi i dag et screeningprogram der alle kvinner i aldersgruppen 25 til 69 år tilbys en celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år. Glemmer man å bestille time, mottar man en påminnelse fra Kreftregisteret. Den samlede oppmøteprosenten blant norske kvinner er nå på 75 prosent. Den laveste oppmøteprosenten finner vi blant de yngste kvinnene. mot livmorhalskreft Ut fra tallene fra Kreftregisteret i figuren under, kan vi se at det tas mange celleprøver per år. Hensikten med prøvene er å kunne identifisere celleforandringer i et tidligst mulig stadium slik at kvinnen kan behandles før det utvikles invasiv kreft. Likevel er det noen som får livmorhalskreft. Cirka halvparten av kvinnene som dør av livmorhalskreft, har ikke deltatt i screeningprogrammet. Det arbeides kontinuerlig med å få flere til å delta i programmet. Norske tall fra Kreftregisteret per 2012: celleprøver 3600 forstadier/celleforandringer 2646 koniseringer 320 kreft 78 dødsfall Man vet i dag at tilnærmet 100 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes infeksjon med humant papillomavirus (HPV). I dagens fagmiljø diskuteres det å bytte fra cytologisk prøve til en test for påvisning av HPV, som primær screeningtest. En HPV DNA test vil ha en sensitivi- Dagens screeningtest har en sensitivitet tet på over 90 prosent. Man fanger på kun ca prosent. Det vil si at ikke dermed opp flere kvinner som bør utredes, alle med kreft eller forstadier til kreft eventuelt følges nærmere med tanke på oppdages ved screeningundersøkelsen. risiko for livmorhalskreft. En slik test har en meget høy negativ prediktiv verdi Dette gjenspeiler seg i data fra (NPV), som igjen gjør at screeningintervallet kan utvides til opp til 5-6 år. Årsrapport Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Kreftregisterets årsrapport : Det Antall cervixcancere i 2008, antall kvinner med prøve og andel normale cervixcytologiske prøver hos de som har prøve. Antall tilfeller av cervix cancere i 2008 Cytologi tatt 3 år før diagnose Antall kvinner med prøver Andel* % Cytologi tatt 4 år før diagnose Antall kvinner Andel* % med prøver Antall kvinner med prøver Cytologi tatt 10 år før diagnose Andel* % år , , ,5-24 år ,0 2 50,0 3 66, år , , , år , , , år , , ,7 70+ år ,0 6 83, ,7 Alle aldre , , ,1 finnes metoder for hjemmetesting for HPV og det pågår ulike studier som undersøker om dette gir like sikker diagnose som testing hos legen. Dette tenker man også vil kunne bidra til en større oppslutning om screeningprogrammet Antall cervixcancere i 2009, antall kvinner med prøve og andel normale cervixcytologiske prøver hos de som har prøve. Cytologi tatt 3 år før diagnose Cytologi tatt 4 år før diagnose Cytologi tatt 10 år før diagnose Antall tilfeller av cervix cancere i 2009 Antall kvinner med prøver Andel* % Antall kvinner med prøver Andel* % Antall kvinner med prøver Antall kvinner med prøver år , , ,1

27 27 Uansett hvilket screeningprogram man har, er det to screeningtester man kan benytte: Cytologiutstryk med farging (PAP) og HPV-testing. Vårt alternativ for å styrke den cytologiske undersøkelsen er produktet CINtec PLUS. Dette er en metode som gir en dobbelfarging av celleantigenene Ki67 og p16 i ett og samme celleutstryk. Ki67 er en proliferasjonsmarkør, som vil påvises når celledeling pågår. p16 er en markør på at celledelingen er nedregulert. Dersom Ki67 og p16 påvises i samme celle, vil dette være et unormalt funn, noe som tyder på at celledelingen er ute av kontroll. Fordeler med bruken av CINtec PLUS: - Identifiserer overuttrykk av p16 i cervikal PAP for å påvise forstadier til kreft. Dette vil kunne være en hjelp til å identifisere hvem som skal til kolposkopi og biopsi, ved unormal celleprøve eller positiv HPV test. Vårt alternativ for HPV test, er produktet cobas 4800 HPV-test Dette er en HPV DNA-test, som inneholder en cocktail av 14 høyrisiko genotyper. Man får ut tre resultater fra én test: High-risk HPV positiv eller negativ, samt direkte påvisning av HPV genotypene 16 og 18. Fordeler med bruken av cobas 4800 HPV test: - Identifiserer alle infeksjoner med genotypene 16 og 18 direkte, disse står for over 70 prosent av alle HPV infeksjoner. Gir mulighet for en stratifisering av videre pasientforløp. - Oppdager sykdom som overses ved tradisjonell celleprøve. Diagnostikk av livmorhalskreft gjøres i de aller fleste tilfeller morfologisk. Man gjør da en Hematoxylin-Eosin farging av vevsprøven, og vurderer denne i mikroskopet. Vårt alternativ for å styrke den morfologiske diagnostikken er CINtec p16 Histologi CINtec p16 Histologi vil kunne påvise overuttrykk av p16 og benyttes sammen med tradisjonelle fargeteknikker som en hjelp til å identifisere høygradig cervikal intraepitelial neoplasi (CIN) og cervikalt carcinom i biopsier. Fordeler med bruken av CINtec p16 Histologi: - Få en mer nøyaktig diagnostikk, identifiserer 95 prosent av alle CIN3 - Mindre subjektiv tolkning, mindre variasjon mellom ulike avlesere - Oppdager flere okkulte lesjoner Roche Nordic Pathology Seminar Roche Nordic Pathology Seminar holdes november i Roskilde, Danmark. For program og påmeldings informasjon, se eller scan denne QR-koden med din smarttelefon. Informasjon kan også fås ved henvendelse til Pål Bodin på Roche Diagnostics brukermøte oktober på Radisson Blue Hotel Nydalen. Møtet gjelder brukere av cobas 4800 og COBAS AmpliPrep/ COBAS TaqMan (AMPLICOR). For mer informasjon kontakt Ken Bårdsen på

28 28 Roche // Nyheter Tre av damene som skal sykle Gjøvik-Oslo for Team Aktiv mot Kreft. Fra v. Liv-Janne Øvrebust (fra Roche), Lill Hege Bjørklund (lagets kaptein) og Heidi Halbakken. Bildet er fra Birkebeinerrittet Foto: kondis.no Roche sykler for pusterom Fysisk aktivitet er en viktig helsefremmende faktor, og det å ha treningsmål kan være motiverende for mange. Jentetråkket Gjøvik-Oslo er ment å være et lavterskeltilbud til treningsgrupper og vennegjenger som ønsker en ekstra utfordring. Rittet er 135 km langt og arrangeres for sjuende gang 22. juni I år stiller også et lag for Team Aktiv mot Kreft. Dette er et sammensatt lag med ti jenter fra hele østlandsregionen. Målet for laget er å sette løyperekord og å samle inn mest mulig penger til Kreftforeningen. Ettersom fysisk aktivitet har vist seg å ha gunstig effekt også for kreftpasienter, skal pengene helt konkret gå til å utstyre Pusterommet på kreftavdelingen ved Gjøvik Sykehus. Hovedsponsor Roche er en av hovedsponsorene til dette Team Aktiv mot Kreft -laget, og en av de Roche ansatte, Liv-Janne Øvrebust, er med på laget. Roche Dialog vil komme tilbake med en rapport fra Jentetråkket og en presentasjon av Team Aktiv mot Kreft i neste utgave.

29 Roche // Nyheter 29 Hjerneskademarkøren S100B Roche kan som eneste firma tilby fullautomatisert metode for S100B. Analysen kan kjøres på alle Elecsys plattformer. Hjerneskademarkøren S100B er nylig inkludert i oppdaterte retningslinjer for håndtering av minimale, lette og moderate hodeskader publisert av Scandinavian Neurotrauma Committee. Bertil Romner Markøren kan med meget stor grad av sikkerhet utelukke intrakraniell patologi og kan for en utvalgt pasientgruppe erstatte CT-undersøkelse. Les mer på Torsdag 23. mai holdt professor Bertil Romner fra Rigshospitalet i København en glimrende forelesning om nytteverdien av S100B ved vurdering av hodeskader for et fullsatt auditorium av ivrige tilhørere ved Oslo Universitetssykehus. MILD HODESKADE uten risikofaktorer GCS 14 eller GCS 15 og mistenkt eller bekre7et bevisstløshet gjenta<e brekninger ( 2) S100B < 0.10 µg/l ta< < 6 Cmer e<er skade muliggjør utskrivelse uten behov for CT Revolusjonerer preanalytisk automasjon Roche lanserer nå et nytt system innen preanalytisk automasjon med løsninger som overgår alt vi har sett tidligere. Systemet er kompakt og modulbasert, og har køfri multidimensjonal prøvetransport av enkeltrør. Det betyr at prøven kun fraktes til de systemer og moduler der de skal, og alltid i ønsket rekkefølge, samt også bakover i konfigurasjonen om ønsket. Prøvene reiser køfritt og direkte til alle destinasjoner, uten omveier ikke rundt og rundt. Dermed er lav og forutsigbar TAT ( turn around time ) sikret, samt alltid rask Ø-hjelp analysering. cobas 8100 er et svært fleksibelt system med høy kapasitet, og det håndterer både primær- og sekundærrørs transport eller kombinasjoner av dette. cobas 8100 har tilkoblinger for de beste systemene innenfor aktuelle indikasjonsområder, der Roche mangler egne løsninger. Første versjon av cobas 8100 lanseres i tredje kvartal Vi ser frem til å fortelle mer om dette revolusjo nerende produktet innen automasjon i neste utgave av Roche Dialog.

30 30 Roche // Tema: Nyheter Nye tumormarkører I løpet av vårmånedene april og mai har Roche lansert ytteligere tre nye og spennende tumormarkører på Elecsys plattformen. Analysene er ikke storvolumsparametre, men de bidrar til at porteføljen kompletteres. Den patenterte ECL-teknologien bidrar til at vi har mulighet til å lansere tre tumormarkører med svært god presisjon og kvalitet. Elecsys Calcitonin Benyttes som hjelp i diagnostisering og behandlingsmonitorering ved sykdommer i thyreoidea og parathyreoide a- kjertelen inkludert kreft og hyperparathyreoidisme, sammen med kliniske funn og andre laboratorietester. Calcitonin er en parameter for diagnose og oppfølging av medullært thyreoidea carcinom (MTC) som utgjør circa 5-10 prosent av thyreoideakreft. Thyreoideakreft generelt er den vanligste formen for kreft i endokrine organ. Ulike retningslinjer anbefaler screening med calcitonin hos pasienter med knuter i thyreoidea. Elecsys Tg II: Improved sensitivity and precision The power to offer more for differentiated thyroid cancer (DTC) management The main application of Thyroglobulin (Tg) testing is the post operative follow up of patients with differentiated thyroid carcinoma (DTC). Detectable levels of serum Tg after total thyroidectomy are indicative of persistent or recurrent DTC. 1 8,10 Excellent functional sensitivity and precision* Improved sensitivity comes with better precision in the range around the clinical cut off and improved negative predictive value Sensitive Tg assays can avoid TSH stimulated Tg testing during follow up in low risk patients 1,2 Patients with a basal Tg below the functional sensitivity of a sensitive Tg assay have a high chance of being free of disease Sensitive Tg testing combined with neck ultrasound provides a valuable method of identifying patients with or without Elecsys Tg II Elecsys Tg II er en forbedret metode av vår eksisterende thyreglobulin metode. Metoden gir oss forbedret sensitivitet og presisjon for nøyaktig monitorering av pasienter som har fjernet thyreoidea kjertelen. Metoden benyttes ved postoperativ oppfølging av pasienter med thyreoidea carcinom. Den høye sensitiviteten gir klinikerene et nyttig verktøy for tidlig deteksjon av residiv. Alle tester for differensialdiagnose av thyreoideasykdom er nå konsolidert på én plattform. Fra tidligere inneholder menyen allerede rutine thyreoideaparametre og spesialanalyser som Elecsys Anti-Tg, Elecsys Anti-TPO og Elecsys Anti-TSHR (TRAS). I tillegg er Elecsys CEA for monitorering av sykdomsprogresjon også tilgjengelig. recurrence 3,4,6,7 for more reliable and accurate patient results around the clinical cut-off** Analytical sensitivity/lod Functional sensitivity 2 nd gen ng/ml 1 st gen ng/ml Roche (Elecsys Tg II) Siemens (Immulite) Danaher (Access) 0.1 DiaSorin (LIAISON) 0.2 BRAHMS (Kryptor) BRAHMS (K. compact plus) Tg concentration (ng/ml) Fig. 1: Sensitivity of current automated Tg assays: Elecsys Tg II with best-in-class sensitivity. Source: Package inserts, Feb ProGRP ProGRP er en tumormarkør som kompletterer CYFRA 21-1 og NSE (parametre vi allerede har i vår portefølje) ved lungekreft. ProGRP benyttes som hjelp ved differensialdiagnose av lungekreft. Det er behov for å skille mellom de to ulike histopatologiske typene av lungekreft (småcellet lungekreft (SCLC) versus ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)) da disse behandles ulikt. ProGRP vil etter planen i løpet av inneværende år godkjennes for monitorering av småcellet lungekreft. Metoden diskriminerer godt mellom SCLC og NSCLC. Ved en cut-off på 85,7 pg/ml oppnås en sensitivitet på 72,5 prosent og en spesifisitet på 95 prosent. Excellent technical assay performance Excellent precision across the entire measuring range supports accurate results Higher sensitivity allows for potentially earlier detection of persistence or recurrence Increasing concentrations of Tg (even at low concentrations)