Hjerte og smerte ikke alltid menn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjerte og smerte ikke alltid menn"

Transkript

1 Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Hjerte og smerte ikke alltid menn Kjønn og karsykdom Ingrid Os Professor dr.med.

2 Varsellys for kvinnehjerter. Naudsynt med meir forsking og kunnskap om hjerte- og karsjukdom Meir kvinnespesifikt fokus på kardiovaskulær helse Risikoen for kvinner er vorte underestimert pga ei mistyding om at kvinner er verna mot hjertesjukdom Hjerte- og karsjukdom manifesterer seg 10 år seinare hos kvinner enn hos menn Hjerte- og karsjukdom er den hyppigaste dødsårsaken for kvinner Modifisert etter Eur Heart J 2011;32:1362-8

3 Varsellys for kvinnehjerter. Nødvendig med mer forsking og kunnskap om hjerte- og karsykdom Det er mindre forsking på kvinner Retningslinjer er basert på forsking gjort i hovedsak blant menn Mindre forskingsbasert kunnskap om forebygging, diagnostikk og behandling kan resultere i underbehandling og/eller dårligare kvalitet av behandling for kvinner Kjønnspesifikke aspekt må vurderes, som til dømes hormonelle forandringar ved menopause og ved svangerskap Modifisert etter Eur Heart J 2011;32:1362-8

4 Levealderutvikling I Norge Levealder hos kvinner og menn frå 1946 til Kvinner Menn

5 Død pga hjerte- og karsjukdom i England i forskjellige aldergrupper. Kvinneandelen aukar eber 65- årsalder Alder (år) Data frå GWL Lloyd 2009; 63: 28-33

6 Årsak 'l dødsfall hos kvinner under 75 år i Europa Kransarteriesykdom. Hjerneslag. Annen.hjerte5.og.karsykdom. Brystkre7. Mage.5.og.tarmkre7. Lungekre7. Annen.kre7. Lungesykdom. Skade/forgi7ning. Annet. Eur Heart J 2011; 32:1362-8

7 Dødsfall pga hjerte- og karsjukdom blant menn og kvinner under 75 år i Europa Hjerneslag 9% 14% Annen hjerte- og karsykdom 9% 10% MENN Modifisert Eur Heart Journal 2011;32:1362

8 Hypertensjon Blodtrykket er lågare hos kvinner enn menn fram til menopause, deretter stig blodtrykket raskare og mange får for høgt blodtrykk Hypertensjon er blodtrykk over 140/90 mmhg Hypertensjon er den desidert viktigaste årsak til hjerteinfarkt, hjertesvikt, utposing av blodårer og hjerneslag både hos kvinner og menn derfor viktig å få godt regulert

9 Risikofaktorar for hjerte- og karsjukdom som ikkje kan endrast Alder Kjønn Arv som kan endrast Høgt blodtrykk Diabetes/metabolsk syndrom Røyking Overvekt Lite fysisk aktivitet Feittstoff Stress

10 Klassiske risikofaktorer Røyking Særleg skadeleg for kvinner Hypertensjon Raskere stigning hos kvinner etter menopause Diabetes type II Sterkare knytt til hjerte- og karsykdom hos kvinner Feittstoff Særleg høg LDLkolesterol etter 65 år Manglande fysisk aktivitet

11 Kvinnespesifikke risikofaktorer med tanke på framtidig hjerte- og karsjukdom Østrogenmangel Kvinner som har fjerna ovarier pga sykdom eller annet Kvinner med tidleg menopause, før 40 år Kvinner etter menopause Graviditet Svangerskapsforgiftning Nedsatt glukosetoleranse (svangerskapsdiabetes) Psykososiale faktorer Sterkere påvirkning på risiko Stressfaktorer Depresjon Mindre sosial støtte?

12 Kvinner med brystsmerter opplever ofte større symptombyrde større funksjonsreduksjon men har oftare mindre obstruktiv kransåre-sykdom Meir enn 50% innsnevring i ei eller fleire store kransårer Det er langt hyppigare med normal kransårer i høve til det ein finn hos menn Det kan feiltolkes som at dei ikkje har hjertesjukdom

13 Dersom kvinner har: Brystsmerter Postivt (slår ut med forandringer) arbeidsbelastnings-ekg Negativ (normal) kransårerøntgen 50% Mikrovaskulær angina (funksjonsforstyrrelse i de små kar) Kothawande & Merz Curr Probl Cardiol 2011; 36: 291

14

15 Korleis artar symptom seg ved hjertesjukdom seg hos kvinner? Ikkje alltid dei typiske klemmande brystsmerter med utstråling til kjeve eller arm f.eks Trangt i brystet Magesmerter Smerter mellom skulderblad Uvel Tungpust Svimmel Ofte diffuse plager som er vanskeleg å tolke

16 Så. Kvinner er altså ikkje verna mot hjerte- og karsjukdom Det ser ut til at nedgangen i død av hjerteinfarkt og tilfelle av nye hjerteinfarkt er mindre for kvinner enn menn (hypertensjon?, røyking?) Forebygging er viktig og på rett måte for kvinner Det er viktig å auke kunnskapen og forståinga om hjerte- og karsjukdom hos kvinner - ikkje berre blant kvinner, men og blant helsepersonell