Forbundsnytt. Vårens vakreste eventyr. / / / utgave 1 februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbundsnytt. Vårens vakreste eventyr. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 1 februar 2013"

Transkript

1 Forbundsnytt utgave 1 februar 2013 Vårens vakreste eventyr Foto: Morten Brakestad Det er tid for årsmøter i lokal- og fylkeslag. Noen takkes av for sin innsats nye personer kommer til. Jeg takker deg for all tid som du som tillitsvalgt bruker i bunn og grunn en konkret jobb for å forbedre livsvilkårene for alle med diabetes. Deg selv inkludert. Når nye styrer nå tar tak i sitt diabetesarbeid, ber jeg om at dere tar en kikk i den nylige vedtatte strategien som Diabetesforbundet skal jobbe etter. Strategien som ble vedtatt på landsmøtet i høst, er kartet vi er pålagt å navigere etter. I denne ligger føringene som vil hjelpe oss alle å trekke i samme retning. Likevel er det jo sånn at vi alle er forskjellige. Vi har ulike kvaliteter og interesser. Det skal være rom for å finne interessante ruter å velge for alle i dette arbeidet. Jeg har likevel lyst til å nevne noen momenter dere kan ta med i veivalgene. Diabetesforbundet har et verdisett som er grundig gjennomarbeidet og som ligger i bunnen for valgene vi gjør. Diabetesforbundet er troverdig, hjelpsomt og modig. Troverdighet formes i at vi er en åpen organisasjon som deltar aktivt og engasjert i folkehelseutfordringene vi jobber med, i tett samarbeid med andre frivillige forbund, kommuner og frisklivssentraler. I Diabetesforbundet skal vi hele tiden være i front med kunnskap om diabetes og folkehelse. På den måten skaper vi troverdighet ut i samfunnet og de fora vi deltar i. Diabetesforbundet er hjelpsomt. Det betyr at vi stiller serviceinnstilt og positivt i alle sammenhenger der vi representerer forbundet. Den siste av de tre verdiene som bygger Diabetesforbundet, er «modig». Jeg håper du i din periode som tillitsvalgt finner arbeidsoppgaver som du behersker og som du trives med. Men er det kanskje mulig å tenke seg at du tør å presse din egen komfortsone om situasjonen skulle oppstå? Det være seg å ta ordet i en forsamling, be om et møte med ordføreren, eller å tørre å sende en søknad du kanskje i utgangspunktet ikke tror er realistisk å få innvilget. Du har et helt forbund i ryggen. Et modig forbund. Nina Skille, forbundsleder

2 Nytt diabesstart på vei Diabetesforbundet / Vi hjelper deg start «Hva er symptomene på diabetes?» Tekst Turid G. Spilling Det har blitt lagd en ny utgave av diabetesstart. Bladet gir en kort innføring i diabetes, i tillegg til at leserne også får møte mennesker som har ulike typer diabetes. Bladet passer derfor både til personer som nylig har fått diabetes, de som har høy risiko for å få det og andre som er interessert i temaet. Bladet er gratis, og kan være en god hjelp i vervearbeid. Del det gjerne ut på stands, Startkurs, lærings- og mestringssentre e.l. Vi starter distribusjon av bladet i uke 7 og om kort tid vil det bli sendt ut til: Lærings- og mestringssentre Bedriftshelsetjenestene Fastlegene Medisinske poliklinikker Ledere av fylkes- og lokallag i Diabetesforbundet «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, tar den kontroll over meg.» «Hvilke rettigheter har jeg?» Med i sendingen er det ett eksemplar av Diabetesstart, ett følgebrev og ett bestillingsskjema. Magasinet kan også lastes ned gratis her:

3 Diabetes i mediene Tekst Turid G. Spilling Denne vinteren har Diabetesforbundet, sammen med den norske alliansen mot ikke-smittsomme sykdommer, tatt i et tak for folkehelsen. Med oppslag på Dagsrevyen, TV2, ulike radiokanaler og papiraviser landet rundt, gikk generalsekretærene i Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, LHL og Diabetesforbundet ut og oppfordret folk til å komme seg opp av sofaen. Det er bare 20 prosent av befolkningen som trener mye. Den andre delen av befolkningen sitter mer og mer. Så det har vært en negativ utvikling, sa generalsekretær Bjørnar Allgot til TV2 i januar. De fire organisasjonene foreslår at myndighetene skal sette av 20 millioner kroner i året i de neste fem årene for å finansiere en langvarig og målrettet kampanje for økt fysisk aktivitet blant de over 50 år. Organisasjonene ønsker at kampanjen både skal dreie seg om motivering til aktivitet og konkret tilrettelegging. Vaksinering Ellers har influensasesongen igjen kastet Diabetesforbundet inn i søkelyset, og Bjørnar Allgot har vært ute i flere medier for å sikre best mulig tilgang til vaksine for personer med diabetes. Diabetesforbundet mener høyrisikogrupper må få et organisert, lett tilgjengelig vaksineringstilbud. Myndighetene er for lite offensive, sa Bjørnar Allgot til radiokanalen P4. Han savner et lavterskeltilbud for dem som befinner seg i risikosonen for å bli svært syke av svineinfluensa. Overfor VG etterlyste han et bedre lavterskeltilbud, hvor diabetikere og andre kronisk syke kan møte opp og ta vaksinen. Noen er skeptiske til vaksiner eller frykter at det kan forverre sykdom, men for mange handler det om å ha et frivillig tilbud som er godt organisert og enkelt å oppsøke, understreket Allgot. Blogger Generalsekretæren har også startet en egen blogg på Dagens medisin. Denne kan følges her: UT PÅ TUR: Frode Jahren fra LHL, Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Anne-Lise Ryel i Kreftforeningen og Bjørnar Allgot fra Diabetesforbundet går sammen om å få folk opp av sofaen. Foto: Diabetesforbundet

4 Diabetes i mediene forts. VG: 6 sa. NYHETER Onsdag 23. januar 2013 Ingrid får kort reisevei for diabetes-hjelp Diabetesrammede Ingrid Hansen får vesentlig kortere reisetid når hun trenger behandling for sine fotsår. Som første kommune i Østfold har Sarpsborg etablert en Diabetes- og sårpoliklinikk. Den er plassert i legevaktas lokaler. STINA Mange diabetesrammede i MIKALSEN kommunen trenger altså ikke lenger reise til Sykehuset i Fredrikstad, hvor diabetespoliklinikken for hele fylket nå holder JARL M. til, når de trenger ANDERSEN oppfølging eller foto behandling. Fornøyd pasient Det er Ingrid Hansen veldig glad for. Hun har hatt diabetes i 43 år. Den siste tiden har hun slitt med sår som ikke vil gro under foten. For øvrig er det en vanlig senkomplikasjon for eldre diabetespasienterligheten til lokalene i legevakta. Karin Pettersen, som er en erfaren diabetes-sykepleier, er ansatt ved den nye diabetes- og sårpoliklinikken i Sarpsborg kom- NYTT TILBUD: Før måtte Ingrid Hansen dra til sykehuset i Fredrikstad en dag i uken for behandling av fotsårene. Nå trenger hun bare ta heisen ned fra lei- Tidligere måtte hun reise en mune. gang i uken til sykehuset i Fredrikstad for behandling av sårene. Hun har spesialisert seg både på lege Anne Gry Ørmen i Sarpsborg. Unntaket er gravide med dia- Hvor mange pasienter som nede poliklinikken. ser Pettersen. Men nå kan jeg bare ta heisen diabetes- og sårsykepleie. ned fra leiligheten jeg bor i, så er Det er selvfølgelig et stort ansvar jeg har fått. Men jeg har lang Like god behandling fortsatt følges opp ved sykehuset. klinikken, vet kommunen foreløbetes og barn og unge. De skal skal behandles ved den nye poli- jeg rett på utsiden av legevakta. Dette er helt perfekt for meg, konstaterer hun. handler pasientene like godt her tene skal få minst et like godt til- med diabetes type 1 og type 2. En Men vi vet at det er en over- erfaring fra fagområdet, og jeg be- Målet vårt er at diabetespasien- Jeg behandler både pasienter pig ikke. Hansen synes hun blir like godt som på sykehuset. Hvis det er pasienter som trenger ytterligere sykehuset. De sparer ikke bare etablert i kommunen er at jeg borg, sammenlignet med andre bud i kommunen som på annen fordel med at tilbudet er hyppighet av diabetikere i Sarps- ivaretatt i det nye kommunale tilbudet. Det henger også mye sammen med at kommunen har dere til sykehuset. Jeg kommer vesentlig kortere her hos oss, sier har allerede vært på hjemmebe- opplyser helsesjefen. faglig vurdering, blir de sendt vi- reisevei, men også ventetiden er kommer nærmere pasientene. Jeg kommuner på samme størrelse, rekruttert en svært erfaren diabetessykepleiertert på den faglige utviklingen, sen. ansatte som jobber med eldre henvist pasienter til sykehuset, også til å holde meg godt oppda- helsesjef Øivind Werner Johansøk, dessuten gir jeg kommune- Fastlegene som tidligere har Karin Pettersen har jobbet i presiserer Pettersen. Hun skal for Langt på vei de fleste pasienter opplæring i hvordan de kan forebygge fotsår blant annet, opplynikken. kan nå henvise til den nye polikli- nesten 25 år i Sykehuset Østfold. øvrig også samarbeide med fast- kan få behandling ved den nyåp- telefon: e-post: DIABETES Positivt for pasientene I Norge har i dag rundt Vidar Jansen hilser Jeg er veldig godt fornøyd Jeg føler meg helt trygg på at diabetes-lederen personer diabetes. Av med det nye tilbudet. Dette blir pasientene vil få et like godt tilbud i kommunal regi som på sysevei som en stor fordel for pasites type 1, mens resten har di- Også han ser langt kortere rei- disse har rundt diabe- den kommunalt drevne poliklinikken hjer- Sarpsborg, kommenterer Jansen, kehuset, sier Jansen. entene. abetes type 2. Rundt bra for diabetes-pasientene i som også selv har diabetes. Og en stor del av æren for det, At sykepleieren dessuten kan halvparten av dem med diabetes type 2 har ennå ikke telig velkommen. Diabetesforbundet har sågar gir han nyansatt diabetessykepleier Karin Pettersen. veldig bra, synes Jansen. fått diagnosen, og lever i dag gjennomføre hjemmebesøk, er vært en pådriver for igangsettelsen av poliklinikken. Derfor er Hun er utrolig dyktig og har med diabetes uten selv å vite Sarpingen leder Diabetesforbundets avdeling både i Sarpsborg og han nå glad for at tilbudet er blitt stor kapasitet. Ja, der vil jeg si at at om det. Østfold. en realitet. Sarpsborg har gjort et varp, sier Årlig får rundt nordmenn diabetes. 600 får diagnosen diabetes type, resten får diabetes type 2. Diabetes type 1 oppstår i Setter inn busser og ekstra togsett Overfylte tog gjør at NSB må sette inn krisetiltak på Østlandet. Blant annet skal busser ta unna noe av trafikken. For bare en måned siden var det toget som skulle erstatte bussene. Et viktig moment i ruteomleggingen i desember var at buss og tog skulle samarbeide i stedet for «å kjøre om kapp», side om side på vei mot Oslo. Nå melder NRK at nettopp busser side om side med toget skal avhjelpe problemene. Det settes opp direktebusser fra Fetsund og Sørumsand til Oslo fordi kapasiteten på toget er for dårlig. Vi ser at det er overfylte tog på enkelte linjer og har nå besluttet å iverksette et knippe med tiltak, sier Tom Ingulstad, som er konserndirektør for NSB persontog. I tillegg til direktebussene, skal kapasiteten på enkelte togavganger økes. De første tiltakene settes i verk allerede onsdag. Rushtidsavgangene på Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Asker forsterkes med et ekstra togsett. Toget som går fra Dal til Oslo klokken 7.25 får dobbeltsett. Fra Oslo til Dal blir det satt inn dobbeltsett på toget som går klokken (ANB NTB) alle aldersgrupper, men er mest vanlig hos barn, ungdom og unge voksne. Diabetes type 2 rammer for det meste personer over 40 år. Men stadig yngre mennesker får også diabetes type 2. Kilde: Diabetesforbundet. 8 8 Fredag 4. januar 2013 Onsdag 23. Forklarer seg ulikt om angivelig ran 1 million nordmenn er i risikogruppene: VAKSINER DERE NÅ! De tre som er siktet for Det er misforhold mellom forklaringene til de siktede og fornærmede i denne saken. Vi kom- FAKTA SVINEINFLUENSA ran på Grålum natt til mandag ble løslatt mer derfor til å fortsette med Hittil er det påvist flest A (H1N1) (svineinfluensa) og influensa B-virus, og min- avhør av fornærmede og vitner dre A (H3N2) (vanlig sesonginfluensa). etter avhør tirsdag. for å få klarlagt hendelsesforløpet, sier krimsjef Kai Andersen se mot A (H1N1) etter pandemien, fordi Nordmenn har generelt god beskyttel- Politiet har foreløpig ikke fått så mange enten tok vaksinen eller var til SA. syke. klarlagt hva som egentlig skjedde Effekten av vaksinen fra 2009 er imidlertid for mange ikke lenger tilstrekkelig i en leilighet på Grålum ved Det skal ikke ha vært andre personer enn fornærmede og de til å unngå sykdom tiden natt til mandag. En Kilde: Folkehelseinstituttet siktede til stede i leiligheten 25 år gammel mann hevder han under det angivelige hjemmeranet, men politiet er interessert i siden sin. ble utsatt for et ran, ved at han sesongen», skriver de på hjemme- Av MONA GRIVI NORMAN, TIM PE- TERS skal og MAY ha blitt LINN truet GJERDING med en pistol til Under halvparten av dem vi anbefaler at bør vaksinere seg har gjort å avhøre andre vitner som kan å gi fra seg verdigjenstander til tre Flere kaste lys over saken. menn hundre i 20-årene. tusen dette, sier Siri Hauge. De tre siktede ble dimittert Vaksinasjonsdekningen av risikogruppene i Norge er lavere enn i nordmenn De tre vet ranssiktede ikke at mennene de etter å ha blitt avhørt på tirsdag, mange andre europeiske land, og ble tilhører pågrepet risikogruppe Sarpsborg for å senere utvikle den samme nat- helseorganisasjon har satt på 75 pro- på ulike steder i men de er fortsatt siktet for ran. betydelig lavere enn målet Verdens Vi håper å få en oversikt over sent, heter den nye FHI-rapporten. alvorlig ten, og sykdom ble avhørt vedpå Sarpsborg hendelsesforløpet gjennom ytterligere avhør, sier krimsjef Kai Lavterskeltilbud influensa. politistasjon på tirsdag. Også det angivelige ransofferet ble avhørt Personer i risikogrupper blir ikke lettere smittet på tirsdag. Allgot tror at en del diabetikere har Andersen. Leder i Diabetesforbundet, Bjørnar av svineinfluensa, men latt være å ta vaksinen: har større Avhørene risiko for å bli alvorlig har imidlertid syke ikke Vi etterlyser et bedre lavterskeltilbud hvor diabetikere og andre kro- hvis de blir smittet. gitt politiet et klart bilde av hva GEIR BJØRNSTAD nisk syke kan møte opp og ta vaksinen. som faktisk skjedde i leiligheten i Klar beskjed: det ellers så rolige boligstrøket. Noen er skeptiske til vaksiner I en ny rapport gir Folkehelseinstituttet (FHI) klar beskjed: «Vaksinering Vaksine mot hjernehinne- eller frykter at det kan forverre sykdom, men for mange handler det av personer som har risikofaktorer om å ha et frivillig tilbud som er haster nå.» godt organisert og enkelt å oppsøke, sier Allgot. Vi regner med at nærmere én million nordmenn tilhører en risikogruppe, sier lege Siri Hauge ved avdeling for infeksjonsovervåkning på E-post: MØT VÅREN U Folkehelseinstituttet. Vonde, tunge be Men flere hundre tusen nordmenn har sykdommer de ikke kjenner til betennelse selv, som gjør at de er i risi- godkjent i EU - Kalde føtter, ell kogruppe for å utvikle alvorlig influensasykdom. Jeg kan kanskje hjelpe SJEKK RISIKO- Kom inn for en gratis time m En Diabetesforbundet vaksine beregner som beskytter at den vanligste formen for hjernehinnebetennelsesjonsprogrammer. GRUPPENE HER: landenes rutinemessige vaksina nordmenn har diabetes type mot den vanligste formen 1 eller 2, men at så mange som SMERTE & SIRKU personer ikke er klar over Tirsdag ble vaksinen fra legemiddelselskapet Novartis god- for smittsom hjernehinnebeten- Tall fra Landsforeningen for Særlig barn og unge Personer utsatt som er 65 år eller Sandesundveien 9 (ve diagnosen. for smittsom hjernehinnebetennelse, og lungesyke viser er at 370 godkjent 000 for kjent av EU-kommisjonen. Ifølge nelse. En av ti som blir sykehjem smittet av eldre Beboere i omsorgsbolig og hjertenordmenn har den kroniske lungesykdommen KOLS. Men rundt VAKSINE: trimester bruk i Europa. ekspertene er den nye vaksinen sykdommen, dør, mens en firedel av disse er udiagnostiserte. effektiv mot 73 prosent av alle variasjonene av meningokokk B-fra Folkehelseinstitutke luftveissykdommer, spesielt av I retningslinjene alle som overlever, Voksne får og livslange plager som hjerneskader. barn med kronistet (FHI) står det at personer med nedsatt lungekapasitet Barn Bexsero, med som astma vaksinen heter, er bakterien. Hittil har det bare personer med «nedsatt forsvar mot meningokokker av eksistert En stor gruppe barn med økt risiko Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesi- den første som gir beskyttelse mot Novartis vil nå forsøke å få nasjonale myndigheter til å god- typen A og C. elt personer med alvorlig hjerte- vaksiner er astmatikere. Hvert femte barn i infeksjoner» bør skolealder hjernehinnebetennelse har astma. Hos voksne som skyldes meningokokk B-bakterien, kjenne vaksinen som en del av Foto: (ANB-NTB-Reuters) NTB SCANPIX vaksinere seg. tilsvarende tall hver tiende. svikt, lavt minuttvolum eller Vi anbefaler at barn og voksne pulmonal hypertensjon med astma tar influensavaksinen, sier Hauge. Voksne og barn med nedsatt forsvar mot infeksjoner I retningslinjene fra FHI står det at Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og HU personer med Korrupsjon «nedsatt forsvar mot uke med truer mye alkohol vil demokratiet ikke redusere immunsystemet slik at man hav- doser med influensavaksine til bruk type 2) seinstituttet sendte i år ut infeksjoner» bør vaksinere seg. Hvor mye skal til for å tilhøre ner i denne gruppen? for risikogruppene. Ved nyttår var Voksne og barn med kronisk denne Korrupsjon gruppen? er den største trusselen annet mot nyretransplanterte demokratiet i Europa hetssorg i og kelttrusselen stress på jobben redu- mot demokratiet brukt, men itallet ene er trolig styrkes. ikke full-intoleranse Voksne og og hat- barn med kronisk Nei da, selv Korrupsjon om både kjærlig- er den største det registrert en- snaue telsen av ytringsfriheten doser nyresvikt og medi- Blant Premier vil være dag, i denne mener gruppen. Europarådets I tillegg generalsekretær som vil Thorbjørn senke im- Jagland. dommer som nesker gir nedsatt på immunfor- vårt kontinent «Det mister knapphet Demokratiene på tilgjengelig i nevrologisk Europa sykdom må eller skade serer immunsystemet, Europa i snakker dag, og vi her stendig. Likevel frykter instituttet at leversvikt stadig flere menpropaganda må bekjempes. er det en del medikamenter mot flere sykdommer om personer som har kroniske syk- de ikke har nok. Voksne og barn med kronisk munforsvaret. Korrupsjonen Behandlende lege undergraver svar, sier Hauge. influensavaksine i Europa. Folkehelseinstituttet undersøker mulig- alvorlig fedme (kroppsmassein Voksne og barn med svært troen på rettsstaten. Europarådet også fremme mangfold og beskytte mindretallsgrupper, få levert mer deks sa over Jagland. 40 kg/m2) vil kunne vurdere om du tilhører Årets influensavaksine inneholder denne samfunnsborgernes gruppen. tillit til rettsstatens bakterieinfeksjon prinsipper, eller sa enhan i en og tale andre influensatyper. holdt den tidligere Folkehel- vaksine til Norge for Kilde: Folkehelseinstituttet antistoffer mot må både handle, svineinfluensa og handle nå, hetene fram- for å kunne Men norske statsministeren. forsamling består av representan- Toyota i S kerforsamling i Strasbourg tirs- Han foreslo at Europarådet tar ter fra de 47 medlemslandenes Europarådets parlamentariske til til Europarådets parlamentaridag. Han oppfordret de opp kampen på fire områder. De nasjonalforsamlinger. Vi er he europeiske landene til å beskytte enkelte lands regjeringer må få (ANB-NTB) Tlf. 69 menneskerettigheter, solidaritet hjelp til å gjennomføre juridiske og demokrati. reformer, samtidig som beskyt- Gravide, særlig i 2. og 3. TOY AKER ASA ER HOVEDSPONSOR FOR NSF LANGRENN, FOTO: NTB SCANPIX NY KLINIKK: Sarpsborg kommune har etablert en egen diabetes- og sårpoliklinikk. Jeg er veldig godt fornøyd med det nye tilbudet. Dette blir bra for diabetespasientene i Sarpsborg, sier Vidar Jansen, leder i Diabetesforbundet Østfold til Sarpsborg Arbeiderblad. DAGENS MEDISIN:

5 Søke om Extra-midler? Tekst Kathrine hestø hansen Når man skal søke om Extra-midler, må man skrive en utfyllende prosjektbeskrivelse og visse kriterier må være oppfylt. ExtraStiftelsen stiller krav til kvaliteten på søknadene for å sikre at prosjektene blir gjennomført. Se vedlegget om fakta om Extra-midler. For å kunne bistå dere i denne prosessen, er det fint om dere først sender inn en enkel prosjektskisse til meg (se vedlagt mal). På denne måten kan vi tidlig gi dere en tilbakemelding på om prosjektideen oppfyller kravene til en Extra-søknad, og gi dere råd og innspill i det videre skrivearbeidet. Endelig søknadsfrist er 15. mai 2013 og da skal prosjektbeskrivelsen være ferdig. Søknader i 2013 gjelder for aktiviteter/ prosjekter med oppstart i Selv om det er lenge til søknadsfristen, er det viktig å starte idé- og skriveprosessen tidlig. Har dere noen gode ideer/tanker som dere mener kan bli et godt prosjekt, så fyll ut prosjektskissen og send den til Diabetesforbundet, Postboks 6442 Etterstad, 0605 Oslo eller e-post: Takk for ditt bidrag til diabetesarbeidet i 2012! Ditt bidrag er kjempeviktig for alle med diabetes, og for dem som ikke ønsker å få det. Vi setter stor pris på alle bidrag som har kommet inn de siste ukene. Ønsker du å gi, har du fremdeles muligheten. Bidraget kan gis direkte på eller du kan bruke bankkontonummer Skriv 2012 giver i meldingsfeltet. Om du ønsker å bli fastgiver, ta kontakt med økonomisjef Randi Jansen på telefon eller per e-post Gaven som betyr noe! Fakta om Extra-midler ExtraStiftelsen legger vekt på: at midlene stimulerer til ny virksomhet innen de definerte formål at midlene bidrar til å løse uløste helse- og rehabiliteringsoppgaver i samfunnet omfanget av helseproblemet i samfunnet, og at mange er eller kan bli rammet helseproblemets alvorlighetsgrad og kompleksitet tiltak for barn, unge og eldre prosjekter med brukermedvirkning og brukerstyring prosjekter som stimulerer til samarbeid mellom frivillige organisasjoner, og mellom frivillige organisasjoner og ulike fagmiljøer Det gis ikke midler til dekning av ordinære driftsutgifter, eller til etablering av institusjoner i regi av frivillige organisasjoner. I søknaden må man beskrive: hvorfor man ønsker å gjennomføre aktiviteten/prosjektet hvem som er målgruppen hva er målet med aktiviteten/prosjektet hva ønsker man å oppnå hvordan er det tenkt gjennomført hvem som skal gjennomføre aktiviteten/prosjektet når de ulike delene av aktiviteten/ prosjektet skal gjennomføres tidsplan budsjett. For mer informasjon om ExtraStiftelsen og Extra-midler, gå inn på

6 Medlemsfordeler fremover Kontingent 2013 Tekst helene eide Vi ønsker å videreutvikle medlemsfordelene våre, og vi er i dialog med blant annet treningssentra og forsikringsselskap. Dette er arbeid som fort tar litt tid, men vi forsøker å få det til! Husk at flere av de eksisterende medlemsfordelene våre også gir direkte Givergiro 2012 Medlemstallet i 2012 endte til slutt rett under Det eksakte tallet ble og var en liten nedgang fra 2011, hvor vi hadde medlemmer. Sekretariatet jobber med å se på GIRO F60-1 Wittusen & Jensen Ditt bidrag betyr mye! Diabetesforbundet arbeider med diabetes på mange områder, og alle er viktige. Likevel er det to ting som krever ekstra ressurser: Kampen mot diabetes type 2 (informasjon, forebygging og behandling) Løse diabetes type 1-gåten (hvorfor får man denne sykdommen) Her er det mange problemstillinger å ta tak i, og vi trenger all den hjelp og støtte vi kan få. Du kan hjelpe oss! For mer informasjon, se Kvittering Betalingsfrist Innbetalt til konto Diabetesforbundet INNSAMLINGS- KONTROLLEN I NORGE Postboks 6442 Etterstad, 0605 Oslo Org.nr. NO MVA - Ref.nr giver Betalingsinformasjon STØTT DIABETESARBEIDET, GI EN GAVE NÅ! (NB. Benytt giroen til gave med ref.nr giver) F.nr.(11 siffer) For å få skattefradrag må navn/adr. og fødselsnummer fylles ut. Betalt av (vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER) Navn: Adresse: Postnr.: Poststed: TILSLUTTET Beløp støtte til Diabetesforbundet, i tillegg til at det er en god medlemsfordel for hvert enkelt medlem. Eksempler på dette er Fjordkraftavtalen og Statoil-avtalen. Har du tilknyttet deg disse avtalene enda? Dersom ikke, gå inn her for mer informasjon: Medlemsfordeler/ flere måter å kunne støtte Diabetesforbundets arbeid på, og vi har en stor målsetting om å gjøre oss mer aktuelle og synlige i Norge generelt gjennom kampanjearbeidet vårt. GIRO Underskrift ved girering Betalt til Betalerens kontonummer Diabetesforbundet Postboks 6442 Etterstad 0605 Oslo Blankettnummer Arnvid Lie og Mona Rasmussen begge bosatt i Oslo betalte kontigenten for 2013 innen fristen 4. januar, og er trukket ut som vinnere av hvert sitt reisegavekort på 5000 kroner. Ytterligere 20 medlemmer som betalte innen fristen, er trukket ut som vinnere av hvert sitt førstehjelpsskrin. Betalingspåminnelse er utført, og den ble gjort via sms i uke 5. Siste betalingspåminnelse vil skje per «gammeldags postgang» i mars. Kampanje 2013 Diabetesforbundet vil også i 2013 gjennomføre en kampanje på forsommeren. Nøyaktig hva slags budskap kampanjen 2013 skal ha, og hva slags aktiviteter vi skal gjøre oss synlige med, er ikke fastsatt enda. Eksakt kampanjeperiode er heller ikke avklart per i dag, men i god tid før påske vil mer informasjon bli sendt ut til hele organisasjonen. For årets kampanje, har vi valgt å samarbeide med reklamebyrået Try. Apotek 1 ønsker også i 2013 å være med oss som samarbeidspartner. Ideene og utkastene fra Try virker så langt veldig spennende og lovende, sier Økonomisjef Randi Jansen, som er en del av kampanjegruppa i sekretariatet. Belast konto Kundeidentifikasjon (KID) Kvittering tilbake Kroner Øre Til konto Blankettnummer H < >

7 GAVE: Politisk rådgiver i Diabetesforbundet mottok sjekken fra Gjensidigestiftelsen på kroner. Foto: Linn E. Frenningsmoen Stor gave fra GjensidigeStiftelsen Diabetesforbundet fikk kroner etter at kundene i Gjensidige hadde valgt forbundet som en av tre gavemottakere av sitt kundeutbytte. Stiftelsen støtter prosjekter som er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende, og skal gjennom gaveutdelinger fremme trygghet, helse og andre allmennyttige formål i samsvar med stiftelsens grunnverdier. I så måte passer Diabetesforbundet godt inn, kan politisk rådgiver i forbundet, Stine Vedvik fortelle: Gaven kom overraskende på oss, og vil være et viktig bidrag til vårt arbeid. Vi er veldig takknemlige for gaven, og vi skal bruke dem i tråd med GjensidigeStiftelsens verdier. De sammenfaller også godt med Diabetesforbundets visjon om et godt liv for diabetes og en framtid uten. Også Rådet for psykisk helse og Norsk luftambulanse mottok gavesjekker fra GjensidigeStiftelsen på henholdvis kroner og kroner. Medlemstall 2012 Med medlemsbladet Diabetes nr. 5/2012 fulgte det med en giro, hvor man kunne støtte arbeidet vårt med en valgfri sum. Det har til nå kommet inn hele kroner via denne giroen.

8 Foto: Diabetesforbundet Aktiviteter og tilbud for personer med innvandrerbakgrunn Tekst shaista ayub Vestfold skal Larvik lokallag for I første gang ha stand på Sliperiet 9. februar. Da arrangerer Vestfold Idrettskrets i samarbeid med flere, en dialogkonferanse der måler er å rekruttere innvandrere til frivilligheten. Larvik lokallag vil være tilstede og ha stand. De vil ha med seg to diabetessykepleiere som kan måle blodsukkeret, svare på spørsmål og dele ut materiell. I Østfold skal Sarpsborg lokallag og Norsksenteret i kommunen i februar ha fokus på diabetes og forebygging av diabetes type 2. Lokallagsrepresentantene vil møte ca 80 personer med ulik etnisk bakgrunn. Først skal lokallaget møte fire grupper i en time, der de kort skal snakke om følgende temaer: hva er diabetes, det å leve med diabetes, forebygging og behandling. I tillegg til dette vil det bli arrangert en temadag om diabetes der to veiledere fra Mobil Diabeteslinje vil delta og snakke om forebygging av diabetes type to med spesielt fokus på kosthold og fysisk aktivitet. I tillegg vil det være mulig å måle blodsukkeret. Diabetesforbundet Oslo skal i samarbeid med Bertramjordet Medisinske senter ha et temamøte om kosthold, tirsdag 16. april kl Det blir foredrag ved dr Gurjit Kaur, en indisk lege som snakker flere språk. Levanger har hatt motivasjonsgruppe for innvandrere i Levanger, og har sitt siste møte 14. februar på Levanger videregående skole. Vil du vite mer om innhold og erfaringer kan du kontakte Laila Hofstad Evjemo, mobil eller mail

9 Roll-ups på åtte språk Tekst nina rye Dersom dere ønsker eller planlegger å være mer synlige blant personer med innvandrerbakgrunn, så kan rollups på forskjellige språk være til god hjelp. Erfaringen vår fra stands viser at det å ha roll-ups på forskjellige språk, vekker nysgjerrighet og tiltrekker oppmerksomhet. På denne måten når en lettere frem til ulike målgrupper med sitt budskap og får kontakt. Could I have diabetes? Please come and talk to us. Or contact Diabeteslinjen at , or at Hvilke språk som du bør bestille bør ses i sammenheng med hvilke målgrupper dere planlegger aktiviteter for, eller har flest av lokalt der dere bor. Dette kan du finne ut ved å gå inn på Statistisk sentralbyrå sine nettsider og følge beskrivelsen under: (Statistisk Sentralbyrå) statbank.ssb.no/statistikkbanken/ befolkning befolkningsstruktur folkemengde innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 07108: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landsbakgrunn (K) ( ) Til slutt kan du klikke inn på fylke, kommunen osv. som du ønsker å finne informasjon om. Vi har utviklet roll-ups som er skrevet på norsk eller engelsk og som er oversatt til forskjellige språk. Hver rollup inneholder tre språk totalt og alle er forskjellige. Hver roll-up oppfordrer til å ta kontakt med de som står på stand. Teksten er på norsk eller engelsk med to andre språk som det er oversatt til. Vi har roll-ups på følgende språk: engelsk, sorani, persisk engelsk, somali, arabisk engelsk, polsk, latvisk norsk, tyrkisk, somali norsk, urdu, arabisk Pris: 1000 kroner inkludert porto. For bestilling, gå inn på nettbutikk eller ring sentralbordet på telefon Vi har et begrenset antall roll-ups, så det gjelder å være «første mann til mølla»! Diabeteslinjen på forskjellige språk og en mobil diabeteslinje Hvis noen som snakker urdu/ punjabi, tyrkisk, somali eller arabisk vil ringe Diabeteslinjen, så vil en av våre veiledere ringe deg tilbake og svare på dine spørsmål. I tillegg vil våre tre veiledere drive oppsøkende arbeid og besøke innvandrerorganisasjoner, moskeer, norsk-undervisningssteder og andre frivilllige organisasjoner for å drive helseopplysning om diabetes. Vi vil også hjelpe lokale tillitsvalgte med å få i gang aktiviteter. Ønsker dere hjelp fra våre veiledere, som å delta på stands eller møter, ta kontakt med Foto: Colourbox

10 Diabeteslinjen Diabeteslinjen er Diabetesforbundets informasjonstjeneste som tilbys i tre kanaler. På telefon , på nett (www.diabeteslinjen.no) og på trykk i medlemsbladet Diabetes. Størstedelen av spørsmålene besvares på telefon, mens 25 prosent (i 2012) besvares via nettsidene, i et system som ivaretar personvernet til de som henvender seg til oss, og som også er godkjent av Datatilsynet. Det er en jevn økning av netthenvendelser år for år! I 2012 var det totalt henvendelser i åpningstiden, og 82 prosent av samtalene ble besvart, en forbedring i svarprosenten på 2 fra året før. I august 2009 ble servicen betydelig forbedret ved at tastevalg (både norsk og urdu) for tilbakering ble opprettet, og i 2012 ble det totalt foretatt 132 tilbakering. Diabeteslinjen blir utelukkende besvart av veiledere ansatt i sekretariatet. Ekspertpanelet består av tre leger, to kliniske ernæringsfysiologer, to psykologer, fotterapeut, farmasøyt og assisterende generalsekretær i Diabetesforbundet. Diabeteslinjen får midler gjennom Statsbudsjettet og Diabetesforbundet. Statistikk 2012 Totalt hele Antall % Antall anrop via Teletopia stk stk stk Antall anrop når stengt stk 229 stk 341stk Reelt antall anrop stk stk stk Antall besvarte telefoner % 80 % 75 % 71 % Antall ubesvarte telefoner % 20 % 25 % 29 % Ant. registrerte nett/telefon på diabeteslinjen adm.: stk stk stk Antall besvarte reg. telefoner % 77 % 82 % 82 % Antall besvarte reg. nett % 23 % 18 % 18 % Antall reg. Kvinner % 62 % 63 % 62 % Antall reg. Menn % 38 % 36 % 38 % Antall reg. medlemmer % 56 % 55 % 56 % Antall ikke-/ ikke spurt medlemmer % 48 % 45 % 44 % Besvart av 1. linjen % 81 % 82 % 85 % Besvart av 2. linjen % 19 % 18 % 15 % Antall reg. tilbakering * stk 184 stk 86 stk * Tastevalget tilbakering (1 for norsk/2 for urdu) ble mulig f.o.m. august Årsmeldingsskjemaer 2013 Husk å sende inn årsmeldingsskjemaer for De aktuelle skjemaene finner du på Fristen er 1. april.

11 Grunnkurs for nye tillitsvalgte Tekst kathrine hestø hansen Landsmøtet vedtok at alle nye tillitsvalgte skal få tilbud om grunnopplæring som skal arrangeres av det nasjonale leddet hvert år. Våren 2013 starter derfor arbeidet med å nå dette målet. I mai og juni arrangeres grunnkurs for nye tillitsvalgte på Hurdalsjøen hotell i nærheten av Gardermoen. For å kvalifisere som «ny tillitsvalgt» må man bli valgt på årsmøte inneværende år, samt ikke vært tillitsvalgt i Diabetesforbundet de siste fem årene. Det er 30 ledige plasser på hvert kurs. Dersom nye tillitsvalgte ikke fyller alle plassene, vil vi åpne for at flere kan delta. Informasjon om påmelding vil komme etter at årsmøtene i lokal- og fylkeslag er gjennomført. Protokoll fra landsmøtet 2012 Er du noe du lurer på fra landsmøtet 2012? Protokoll, med vedtekter og strategiplan, er lagt ut på Diabeteskonferansen Hold av datoen! Diabeteskonferansen vil bli arrangert oktober. Konferansen finner sted på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo. Tid Sted Fylkeslag mars Scandic Hamar Hedmark og Oppland mars 9. mars 9. mars mars mars mars mars mars mars Langesund Quality Expo, Fornebu Surnadal Bergen Bodø Lakselv Rica Hell Hotell, Stjørdal Thon Hotell Halden Tromsø Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Buskerud Oslo og Akershus Møre og Romsdal Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Nordland Finnmark Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Østfold Troms Årsmøter I februar og mars avholdes årsmøter i alle lokal- og fylkeslag. Representanter fra sentralstyre og sekretariat vil delta på alle årsmøter i fylkene. Bli god på kurs Kurs for lokal- og fylkeslag som ønsker økt kurs- og læringsaktivitet Kurskonseptet «Bli god på kurs» er laget i samarbeid mellom Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Diabetesforbundet og Norsk Revmatikerforbund (NRF). Disse tre organisasjonene arrangerer mange kurs og vi trenger mange gode kursledere. Kurset arrangeres på Leangkollen i Asker april. Målet med kurset er å øke kursledernes kompetanse, slik at disse blir trygge i rollen. Effekten håper vi skal være at enda flere setter i gang med kurs, samt enda høyere kvalitet på kursene. Gjennom felles satsing håper vi også å oppnå en større grad av erfaringsutveksling, enn om vi hadde gjennomført kurset hver for oss. Kunnskapen deltakerne får på kurset, vil komme lokallag som ønsker å arrangere kurs og læringsaktiviteter til gode. Egenandeler/kursavgift: Egenandel/kursavgift for kurset er satt til 2500 kroner. Dette inkluderer reise, opphold og kursmateriell. Søknad: Påmelding sendes til Diabetesforbundet ved Kathrine Hestø Hansen, kathrine. Søknadsfrist er: 8. mars 2013 Hver organisasjon disponerer åtte plasser, så ikke nøl med påmeldingen!

12 Politisk arbeid Tekst stine vedvik Folkehelse og diabetes løpet av våren kommer regjeringen I med en ny melding om folkehelse til Stortinget. Diabetesforbundet har bidratt med våre innspill, og har høye forventninger til denne og det videre arbeidet på folkehelseområdet. Spesielt viktig er å sikre at barn og unge får de beste forutsetningene for god helse, og at barn som trenger ekstra støtte får dette i barnehagen eller på skolen. Helse i integreringspolitikken Vi deltok i starten av januar på høring til Meld. St. 6 ( ) «En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap». For første gang er helse inkludert i integreringsarbeidet, noe som er veldig positivt. Imidlertid savner vi et større fokus på ikke-smittsomme sykdommer som diabetes. Vi vet at det er høy forekomst av diabetes i innvandrerbefolkningen, særlig blant kvinner fra Sør-Asia. For å nå ut til denne gruppen, må myndighetene i større grad tilrettelegge for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, innvandrerorganisasjoner og offentlige helsetilbud. Uten nettverk og en helhetlig satsing er sjansene for å lykkes små. Til våren kommer en egen strategi for innvandrerhelse. Vi håper at denne inkluderer tiltak og midler som kan stimulere frivillige organisasjoner til å ha fokus på tema, og få i gang konkrete tiltak. Diabetesforbundets motivasjonsgrupper «Tilpasset info» er et eksempel på et vellykket, kulturtilpasset konsept med informasjon om diabetes og kosthold tilpasset ulike kulturer. Ny veileder for Frisklivssentralene Et viktig mål i samhandlingsreformen er at helsetilbudet i kommunene skal bli bedre. Frisklivssentralene skal være en kommunal forebyggende helsetjeneste som tilbyr hjelp til endring og mestring av levevaner. Dette er en viktig hjelp for mange som både har og er i risiko for å få diabetes. I år kommer Helsedirektoratet med en ny veileder til kommuner som vil starte opp med frisklivssentraler. Diabetesforbundet har vært med i arbeidsgruppen som har utviklet den nye veilederen, og vi ser at mange av våre innspill er tatt med. Frivilligheten blir nå inkludert i mye større grad enn før både i planlegging og gjennomføring av tiltak. Det lokale folkehelsearbeidet får nå en større plass enn tidligere, og det er derfor ekstra viktig at lokal- og fylkesforeninger følger med på, og gir tilbakemeldinger på, hvordan dette fungerer i praksis i deres lokalmiljø. Er du mellom år? Helgen april 2013 arranger Ungdiabetes nasjonalt ledertreningskonferanse på Quality Airport Hotel Gardermoen. Konferansen er både for tillitsvalgte og deg som ønsker å bli tillitsvalgt. Hør med ditt fylkeslag om du kan reise. Mer informasjon om konferansen finner du her: For spørsmål kontakt organisasjonskonsulent Janne Sandberg på e-post eller på telefon april 2013

13 Nasjonalt Diabetesforum 2013 finner sted på Oslo Kongressenter, Folkets Hus, august To intensive dager, hvor følgende temaer står sentralt: Den debatterte og omfattende samhandlingsreformen Primærforebygging av diabetes type 2 Nytt om senkomplikasjoner ved diabetes type 1 HbA1c som diagnostiseringsverktøy Avslutningsvis spennende nyheter fra forskningen Som vanlig blir det også parallelle seminarer begge dagene, med et vidt spekter av aktuelle og nyttige diabetestemaer. Nasjonalt Diabetesforum 2013 er godkjent av Den norske legeforening for følgende spesialiteter: Allmennmedisin: Godkjennes med 17 timer som klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning. Pediatri: Godkjennes med 17 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Indremedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Nasjonalt Diabetesforum er også godkjent med 17 timer for følgende helsepersonellgrupper: Sykepleiere, psykologer, bioingeniører, legemedarbeidere/ helsesekretærer, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, fotterapeuter og apotekteknikere. Fullstendig program og påmelding: For spørsmål vedr. konferansen kontakt organisasjonskonsulent Liv Nordby tlf eller aug Besøk vår nettbutikk! Vi har oppdatert og aktuelt materiell. Mange nyttige produkter! Gå inn på: Du kan også bestille produktene ved å sende e-post til eller ringe Eksempler på produkter i nettbutikken: Mat og diabetes type 2 (brosjyre) Brukerversjon behandlingsretningslinjene (hefte) Identifikasjonsmateriell (f.eks. ID-kort)

14 Strimmelfri, enkel, smart. ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE og FASTCLIX er varemerkene til Roche Roche Diagnostics. V % færre trinn for å utføre en måling sammenlignet med andre blodsukkerapparat* Nye strimmelfrie Accu-Chek Mobile. Spesielt tilpasset insulinbrukere. Enkel blodsukkermåling med smart, ny design. 50 tester på et langt bånd Ingen håndtering av løse strimler og lansetter Ingen koding Opplev mulighetene. STRIMMELFRI TEKNOLOGI Finn ut mer om strimmelfri teknologi, besøk * Referanse: Schmid C et al. Integrated SMBG System - Handling step & potential handling error analysis. Poster presentation at the 5th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD); 2012 February 8-11; Barcelona, Spain. Roche Diagnostics Norge AS PB 6610 Etterstad, 0607 Oslo Accu-Chek Kundestøtte tlf

15 Nytt år nye muligheter Nå er 2013 godt i gang, og vi håper på like mange engasjerte tillitsvalgte også i år. Helgen januar hadde det nye styret i Ungdiabetes nasjonalt vårt første møte. Her diskuterte vi litt hva vi ønsker å ha fokus på dette året, hvordan vi skal jobbe og hvilke forventninger vi har til året Det er spennende å se hva vi skal gjennomføre dette året, men jeg vil også si at det kommer til å bli et svært hektisk år med mye på dagsorden. 28. januar til 5. februar var Martine og jeg fra styret i Zambia for å se hva som blir gjort der, og hvordan diabetesforbundet i Zambia fungerer. Dette var svært spennende, og vi vil legge ut informasjon om turen litt senere. Mars er måneden for årsmøter, og i år som i fjor, prøver vi å være på så mange årsmøter som vi kan få til. Vi gleder oss alle sammen. Helgen april skal vi i år igjen gjennomføre ledertreningskonferanse. Konferansen kommer til å bli avholdt på Gardermoen, og vi vil ha tema som presentasjonsteknikk, prosjektplanlegging og hvordan søke økonomiske midler. Her er det bare å tenke over hvilke arrangementer man skal gjennomføre i fylket i løpet av 2013, for så å få planlagt arrangementet og lære litt om hvordan man kan søke midler til sitt arrangement. Vi gleder oss til en lærerik helg, og til å møte engasjerte tillitsvalgte fra hele landet. Videre skal vi videreføre prosjektet vårt under Midnight Sun Marathon i Tromsø 22. juni. Her skal vi stå på stand, noen skal nok løpe for Diabetesforbundet og vi håper på god oppslutning også i år. Vi har i år satt ned en prosjektgruppe som skal se på hva vi skal gjøre og planlegge helgen. Gruppen består av meg og Even fra styret, Ida T. Rystad (forrige leder i Ungdiabetes) og Ådne Leistad fra Ungdiabetes Troms. Vi synes det er fantastisk å kunne benytte oss av alle som sitter rundt i fylkene og ønsker å gjøre en jobb, og vi håper dette er noe vi kan gjøre videre i utvikling av arrangementer. Vi skal også jobbe videre med prosjektet «Hvordan bli en bedre pasient», og håper å få gjennomført en evaluering av verktøyet som er laget, både blant helsepersonell og brukere. Vi ønsker å lage spørreskjema til begge gruppene, og skjemaet som skal gis brukere vil vi ta med oss på ledertreningskonferansen, diabetesweekend og diabeteskonferansen. Under nasjonalt diabetesforum i august vil vi stå på stand for å profilere både Ungdiabetes og verktøyet vi har utviklet. Vi ønsker også å ha med spørreskjema til helsepersonell der, så håper vi på mange svar slik at vi kan vurdere hva vi skal gjøre videre med prosjektet. I september blir det gjennomført diabetesweekend for de mellom 18 og 30 år. Den vil bli avhold helgen september. Hvor den skal avholdes vet vi ikke ennå, men vi legger ut informasjon på nettsidene og facebook når vi vet noe mer. I tillegg vil vi sannsynligvis prøve å gjennomføre et arrangement for unge med diabetes type 2 i løpet av september. Tidspunkt og sted vet vi ikke ennå, men vi har noen tanker som vi skal lufte for prosjektgruppa som skal jobbe med dette arrangementet. Vi håper det blir noe av i år, og at vi klarer å inkludere de unge med diabetes type 2 i diabetesarbeidet fremover. Så kommer oktober, og vi er klare for generalforsamling og valg av nytt styre. Jeg vil oppfordre dere alle til å tenke gjennom om det er noen dere synes kan gjøre en god jobb i det nasjonale styret, og ta kontakt med valgkomiteen, enten under ledertreningskonferansen eller via mail/tlf. Som dere kan se av det jeg har skrevet, så er det mye som skal skje i Det vil bli et hektisk år, men spennende. Som nyvalgt leder gleder jeg meg til å samarbeide med det nye styret, og alle dere andre. Jeg gleder meg til 2013, og gleder meg til å treffe akkurat DEG på vårt neste arrangement. Hilsen fra Katrine Jensen Leder, Ungdiabetes nasjonalt Neste frist for innlevering av stoff: 1. april Forbundsnytt kommer ut 6 ganger per år, og legges ut på Deretter sendes lenke på e-post ut til alle tillitsvalgte i Diabetesforbundet. Bidrag og spørsmål kan rettes til redaktør Knut Jarle Einstad på telefon eller på e-post: knut. Ansvarlig redaktør: Nina Skille Redaktør: Knut Jarle Einstad Design: Marit Jakobsen

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,-

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,- (Kryss av og skriv tydelig) Ordinært medlemskap kr 385,- Familiemedlemskap/støttemedlem kr 75,- Tilknyttes medlem:... Medlemsnr:... Minstepensjonist/uføretrygdet* kr 175,- Ungdom (18 25) og student t.o.m.

Detaljer

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Rapport Tid Torsdag 13.1.2011 kl. 11.00 Innhold Statusrapport om influensasituasjonen. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI 2016 2018 Diabetesforbundets verdier Våre verdier TROVERDIG, HJELPSOM og MODIG representerer det vi som organisasjon står for, og danner en felles plattform for alle våre

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 Sted: Gardermoen Dato: 19. 20. april 2012 Tid: Torsdag kl 10.00 19.45 Fredag kl 09.00 13.00 Tilstede: Forbundsleder Sindre Børke Nestleder Nina Skille

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Trine Strømfjord, organisasjonskonsulent DF og Anne-Marie Aas, kef ved OUS og ernæringsfaglig medarbeider DF Diabetesforbundet

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Forebyggende behandling av latent tuberkulose

Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2012 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Einar Heldal Karin Rønning Turid Mannsåker Ulf Dahle 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn?

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Fakta om Diabetesforbundet: En uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Ser. mulighetene. Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg!

Ser. mulighetene. Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg! Ser mulighetene Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg! Det var først da jeg meldte meg inn i Blindeforbundet at jeg fikk hjelp til å finne frem i rettighetsjungelen. De kunne fortelle om hvilke hjelpemidler

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 21. januar 2013

Helsedirektoratet Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 21. januar 2013 KREFTFORENINGEN Helsedirektoratet Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 21. januar 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/00002-2 Saksbehandler: Åse Mary Berg og John

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser!

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser! Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år premiedryss og spesialpriser! Konkurranseregler: Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller fl ere, gjerne hele klassen sammen. Lag et vitenskapelig

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Anne-Marie Aas, ernæringsfaglig medarbeider Hensikt Fra råd til solid bakgrunn for egne valg

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Jenssen, generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot og overlege Sigurd Hortemo, Statens legemiddelverk.

Jenssen, generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot og overlege Sigurd Hortemo, Statens legemiddelverk. Forbundsnytt utgave 4 september 2012 Samhandling i praksis? ENGASJERT: Vi må få på plass gode modeller for samhandling, sier professor Trond Geir Jenssen. Foto: DM Arena Over et halvt år etter at samhandlingsreformen

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Statsråd Siv Jensen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref. LM Oslo, 27. januar 2014 Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hvem er jeg - Dagfinn Østbye! Siv.ing, 59 år, gift bor i Stokke, jobber i Kongsberg Norcontrol

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1)

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Kommunen har pr 15.11.09 bare fått tildelt 1000 vaksinedoser. Her følger en

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

Til ansatte i Overhalla kommune

Til ansatte i Overhalla kommune Til ansatte i Overhalla kommune I den senere tid har det vært høyt fokus på Influensaviruset H1N1 (også kalt svineinfluensa) i media. Folkehelsa forventer at det vil komme et utbrudd over hele landet,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Å rsrapport for 2016 ungrus.no en interaktiv nettside om rus for barn og unge

Å rsrapport for 2016 ungrus.no en interaktiv nettside om rus for barn og unge Å rsrapport for 2016 ungrus.no en interaktiv nettside om rus for barn og unge Kristiansand kommune Helse og sosial Virksomhet oppfølging ungrus.no Om ungrus.no Ungrus.no er en interaktiv nettside der man

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009

Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009 Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009 Rapport Tid Tirsdag 28.04.2009 kl. 17.30 Innhold Råd om bruk av antivirale legemidler Sendt til Helsedirektoratet (beredskap@helsedirektoratet.no)

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2016

Arbeidet i lokallagene i 2016 Arbeidet i lokallagene i 2016 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2016 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Kommunal oppfølging av kronikere

Kommunal oppfølging av kronikere Kommunal oppfølging av kronikere Diabetes- og sårpoliklinikk i Sarpsborg kommune Diabetessykepleier Karin Pettersen Fagkurs NSF 2. desember 2014 Mål for samhandlingsreformen Forebygge framfor bare å reparere,

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum LHL Astma og Allergi Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende Helle S. Grøttum 1 Landsforeningen for hjerte - og lungesyke, LHL Et bedre liv Foto:: Anders Bergersen

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Oppdraget Lage et overordnet strategisk dokument som beskriver: Utviklingstrekk Hovedutfordringer

Detaljer

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes Martin Moe Regional brukerkonsulent i diabetes Hvem er jeg? Martin Moe 38 år, Type 1 diabetes Utdanning økonomi og administrasjon Jobb 12,5 år innen kontor utstyrsbransjen Diagnostisert: 20 desember 2000

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Nyankomne asylsøkere og flyktninger

Nyankomne asylsøkere og flyktninger Nyankomne asylsøkere og flyktninger Med fokus på helse og helseundersøkelser i ankomstfasen v/ragnhild Magelssen Sosialantropolog og sykepleier Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Disposisjon

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 7 Forslag til LHLs strategi 2015-2017 LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Det vises til LHLs strategi

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Hjertelig hilsen-kampanjen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2010 2011 Farbe/colour: PANTONE 288 CV FARGE LOGO: Pantone 300 ( cyan 100%,

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Norsk diabetesregister for voksne Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende 46 000 medlemmer ca 270 lag ca 600 ansatte Omsetning ca 750 mill i 2011 Målgruppe: 450 000 hjertesyke 400 000 lungesyke og et stort antall

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Influensaliknende sykdom/influenza-like illness 2004-05 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13. Uke/Week

Influensaliknende sykdom/influenza-like illness 2004-05 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13. Uke/Week 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 % pasienter med ILS % of patients with ILI Influensaovervåking 2012-13, uke 8 Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13

Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13 Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13 Influensavirus Ingen ny sykdom Hippokrates beskrev influensaliknende sykdom 412 BC 18 verdensomfattende

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer