Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø"

Transkript

1 Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø Partnerskapsmøtet ble avholdt desember 2014 på Scandic Havet i Bodø. Alle presentasjonene fra møtet finnes på Dropbox (klikk på lenken) Tirsdag 2. desember Styreleder Susanne Nævermo-Sand innledet møtet. Klyngen er inne i sitte tredje og foreløpig siste år som Arenaprosjekt, og styret har besluttet å søke videreføring. Målsettingen er å få godkjenning som Norwegian Centres of Expertise (NCE). Hun trakk fram de gode oppnådde resultatene som bakgrunnen for ønsket om utvidet prosjekt. Mineralklynge Nord har blitt utviklet til en effektiv arena for samarbeid, og hittil i hoved-prosjektet er det gitt tilskudd på 2,5 millioner til initiering av prosjekter. Dette har resultert i flere hovedprosjekter, som i sum har utløst over 30 millioner kroner i offentlige tilskudd. I tillegg bruker bedriftene en betydelig andel egne midler, og legger ned stor egeninnsats i prosjektene. Dette er prosjekter som er nyttige både for den enkelte bedrift, og næringen som helhet. Nævermo-Sand trakk fram bedriftenes innsats og engasjement som den viktigste driveren for at klyngen har lyktes. Mining and Industrial Technology og Franzefoss Miljøkalk AS avd. Ballangen deltok for første gang, og presentere seg for resten av nettverket. Prosjektleder Rune Finsveen gikk gjennom hovedtrekkene i år 3, før han presenterte planene for arbeidet med å få videreført klyngeprosjektet. Styrets primære mål er å søke status som NCE, tentativt å få godkjenning for 1-2 års videreføring av Arena-prosjektet. Et viktig poeng er at status som Arena- eller NCE-prosjekt er et virkemiddel for å oppnå de felles målsettinger klyngen har, og bidra til faktiske resultater for både den enkelte partner og mineralnæringen. Basert på erfaringene og tilbakemeldingene så langt i prosjektet synes det som at klyngen fungerer godt, og at interessen for videreføring er til stede i partnerskapet. I løpet av vinteren vil prosjektledelsen avklare interesse, forpliktelse og innhold for videreføring. I denne sammenheng er det også et poeng at man nå utvider horisonten fra et regionalt til et nasjonalt perspektiv, og nye relevante partnere fra hele Norge inn som nye medlemmer. Foto: Tom Steffensen Mineralklynge Nord Oppsummering partnerskapsmøte desember

2 Øystein Rushfeldt fra Nussir presenterte prosessen fra funn mot drift. Utsikter, politiske signaler og hvor i fasen Nussir er ble innledningsvis trukket frem. Viktigheten av å ha en åpen, tidlig og bred involvering ble poengtert for å kunne oppnå en bredt forankret lokalt aksept for gruvedrift. Nussir har vært gjennom en lang og omfattende planprosess, og kunnskap og erfaringer om dette ble delt. Gitt godkjenning ønsker Nussir kontakt med flere leverandører som kan bidra til å løse de oppgavene som selskapene da må gjennomføre. Foto: Tom Steffensen Størker Bjørnstad fra Nye Sulitjelma Gruver presenterte status og fremdrift for aktiviteten deres for gjenopptagelse av gruvedrift på de kjente kobberforekomstene i Sulitjelma. Konsekvensutredningen planlegges ferdigstilt i desember 2014, og det pågår arbeid med plan for drift. Målet er å søke utslippstillatelse i 2015, så fremt at statens ansvar i forhold til forurensing fra tidligere drift blir avklart. Magnus Kibsgaard fra Rana Gruber presenterte arbeidet med å få til oppstart av ny rubingruve på Grønland, i et område helt uten infrastruktur. Prosessen om hvordan de kom inn i prosjektet og vurderingen av ulik risiko ble lagt frem. Det ble gitt driftstillatelse i år, og i løpet av året har det foregått arbeid med å få på plass nødvendig infrastruktur før oppstart av gruvedrift. Forekomsten er eksepsjonelt rik på rubiner og safir av ypperste kvalitet. I de rikeste sonene er det over 1500 carat rubin per tonn bergfangst Mineralklynge Nord Oppsummering partnerskapsmøte desember

3 Bård Sjøvoll fra Skatt Nord presenterte drivkrefter for fremtidig utvikling, relatert til «The New North» av Laurence C. Smith. Fortsatt global vekst vil på lang sikt være en viktig drivkraft for mineralnæringen, hvor Nordområdene er rike på ressurser. Menon-rapporten «Nordområdeutviklingen» legger frem ulike vekstscenarier, som ble gjennomgått. Magnus Kibsgaard fra Rana Gruber presenterte erfaringer og konsekvenser fra saken om endret eiendomsskatt for selskapet. Han gikk gjennom hvorfor det endte opp med rettsak, og selv om selskapet mener de har blitt utsatt for grov forskjellsbehandling og at vedtaket er sterkt urimelig og vilkårlig, tapte de saken på alle punkter. Taksten er endret fra det opprinnelige 50 millioner til 731 millioner, og det er en klar oppfatning av at kommunen ved hjelp av sin advokat forsøker å skape presedens for lignende saker. Dette vil i så fall få konsekvenser for andre foretak mineralnæringen. Tare Steiro fra Statskog presenterte de positive erfaringene fra både samarbeid og gjennomføringen av revegeteringsarbeidet for det avsluttede dagbruddet ved Stortjønna. Statskog har samarbeidet godt med Rana Gruber både i forkant av utvinningen, og i etterkant. Resultatet er at det tidligere dagbruddet er klargjort for framtidig bruk, og i fortsettelsen har Foto: Rune Finsveen man et tett samarbeid med skoler og lokalsamfunn for igjen å kunne ta i bruk området som tidligere. Statskog ser tilbake på samarbeidet med gode erfaringer, både kommersielt og miljømessig. Samtidig er dette et prosjekt som kan bidra til å styrke omdømmet til næringen, da de viser at de tar sitt ansvar på alvor, og gjør en god jobb. Mineralklynge Nord Oppsummering partnerskapsmøte desember

4 Onsdag 3. desember Dag 2 ble i sin helhet viet presentasjoner av prosjekter som har fått støtte i en tidligfase fra Mineralklynge Nord. Nils Tokheim presenterte de viktigste momentene fra prosjektet «Grunneiers mineraler». Målet har vært å få frem holdninger fra bransjen som gjør at beslutningstakere bedre og mer helhetlig kan vurdere vederlagsforholdene rundt grunneiers mineraler. Konklusjonen fra arbeidet er at det er for lav grad av reguleringer, og det bør utarbeides en ny veileder. Det er liten relevans i å se til naboland, og det er mer relevant å se til vannkraftnæringen. På sikt bør det komme endringer i mineralloven i Foto: Rune Finsveen form av forskrifter som involverer grunneiers mineraler mer enn i dagens lovverk. Foto: Rune Finsveen Erlend Høyen fra Rana Gruber presenterte behovet for forbedringer, hva de vektla i arbeidet med Lean, fremgangsmåte og resultater så langt. Hovedgrunnen til å fokusere på Lean var å øke produktivitet og redusere kostnadene, samt å skape en bedre hverdag for de ansatte. Den første flaskehalsen de fokuserte på var lasting av malm, og så langt har de oppnådd en betydelig produktivitetsforbedring. Rana Gruber har knyttet til seg Sunniva Haugen ved NTNU i prosjektet. Elisabeth Ljunggren fra Nordlandsforskning hadde en kort presentasjon av forskningsprosjektet med formål å bedre rekrutteringen til mineralnæringen. Prosjektet er ett av de første NORDMIN-finansierte prosjektene, og er et samarbeid mellom forsknings- og næringsaktører i Sverige, Finland og Norge. Mineralklynge Nord Oppsummering partnerskapsmøte desember

5 Foto: Franzefoss Miljøkalk avd. Ballangen Thoma B. Addison fra Franzefoss Miljøkalk presenterte bakgrunn og resultater fra prosjektet «Store bergrom i svake bergarter» i Ballangen. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Resultatet er en plan for videre utdriving av forekomsten på en sikker og effektiv måte, og det videre arbeidet vil omfatte et erfaringsseminar hvor også underentreprenøren LNS er sentral. Trond Abelsen fra Skaland Graphite presenterte fremdrift og resultater fra to prosjekter som omhandler grafitt. Det ene har gått ut på å analysere muligheten for å sette opp en produksjonslinje for mikronisert grafitt, mens det andre er en analyse av muligheten for å fremstille grafittprodukter for tilsetting i borevæske. Magne Leinan fra MLM Consulting presenterte samarbeidsprosjektet med Støperi Nord, som går ut på å utvikle innfesting for slitematerialer i legert støpejern. Det er også foretatt en enkel markedskartlegging, og samarbeidspartene arbeider for en videreføring av prosjektet. Foto: Franzefoss Miljøkalk avd. Ballangen Avslutningsvis ba prosjektledelsen alle om å være aktive i å initiere nye samarbeidsprosjekter. Prosjektledelsen er også fritt disponibel for bistand i prosjektutforming, også for andre støtteordninger enn de tidligfasemidlene som klyngen har. Neste møte arrangeres i Narvik under Vinterfestuka, mars Andre aktuelle arrangementer og møteplasser: Fremtidens Gruv & Mineral (Stockholm ) PDAC 2015 (Toronto ) GeoNor 2015 (Mo i Rana ) Mineralklynge Nord Oppsummering partnerskapsmøte desember

6 Vedlegg: Deltakerliste Navn Trond Watne Nils Tokheim Rune Stien Trond Dahlberg Tor Ankjell Hanne Markussen Eek Thomas Addison Perry O. Kaspersen Susanne Nævermo-Sand Boy-Arne Buyle Hugo Remlo Mahdi Shabanimashcool Arne Kirkfjell Terje Berntsen Jenna Donatel Wendy McDonald Eirik Pedersen Rune Finsveen Tom Steffensen Tone Jakobsen Frode Nilsen Håkon Pettersen Rita Lekang Svenn Tovås Tron Nytrøen Magne Leinan Terje Lillebjerka Linda Heian Jann Abelsen André Christensen Ola Torstensen Brigt Dale Elisabet Ljunggren Eivind Sommerseth Jan Sverre Sandstad Frode Sæland Ross Wakelin Øystein Rushfeldt Roar Hansen Størker Bjørnstad Erlend Høyen Magnus Kibsgaard Kristin H. Holmøy Trond Abelsen Bård Sjøvoll Tare Steiro Hans Tore Mikkelsen Realf Hansen Kåre Kullerud Virksomhet Brønnøy Kalk AS Egen virksomhet Elkem AS avd. Salten Verk Fagskolen i Kirkenes for anlegg og bergverk Fauske videregående skole Franzefoss Miljøkalk AS avd. Ballangen Franzefoss Miljøkalk AS avd. Ballangen Geokonsulent Perry O. Kaspersen HJH AS Høgskolen i Narvik Høgskolen i Narvik Høgskolen i Narvik Innovasjon Norge Innovasjon Norge Troms Kjeøy Research & Education Center Kjeøy Research & Education Center Kunnskapsparken Bodø AS Kunnskapsparken Bodø AS Kunnskapsparken Bodø AS Kunnskapsparken Helgeland AS Leonhard Nilsen & Sønner AS LKAB Norge AS LO Nordland Minerals Norway AS Mining and Industrial Technology AS MLM Consulting AS Mo Industripark AS Molab AS Momek Services AS Narvik Composite AS Nordland fylkeskommune Nordlandsforskning AS Nordlandsforskning AS Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norsk Bergverksmuseum NORUT Narvik AS Nussir ASA Nye Sulitjelma Gruver AS Nye Sulitjelma Gruver AS Rana Gruber AS Rana Gruber AS SINTEF Skaland Graphite AS Skatt Nord Statskog SF Stjørdal fagskole Støperi Nord AS Universitetet i Tromsø/ IG Mineralklynge Nord Oppsummering partnerskapsmøte desember

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø Dato: 27. - 28. november 2012 Sted: Thon Hotel Nordlys Referent: Rune Finsveen Vedlegg: Deltagerliste Dag 1: Innledende presentasjoner Robert Hermansen (tidligere

Detaljer

Mineralklynge Nord - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen i nord Novemberkonferansen 2013 Rune Finsveen - prosjektleder

Mineralklynge Nord - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen i nord Novemberkonferansen 2013 Rune Finsveen - prosjektleder Mineralklynge Nord - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen i nord Novemberkonferansen 2013 Rune Finsveen - prosjektleder www.mineralklyngenord.no Mineralnæringen i nord søker sammen Den

Detaljer

20. ÅRGANG. en nordnorsk «overdrivelse» i milliard-klassen

20. ÅRGANG. en nordnorsk «overdrivelse» i milliard-klassen Nr. 2 2010 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG FOKUS: -Bygg og anlegg -Bergverksindustrien Playfish en nordnorsk «overdrivelse» i milliard-klassen Spillgiganten Electronic Arts (EA) hostet opp over 2 milliarder

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 11. september 2013, klokken 14.00 17.30 Sted: Lofoten studie- og høgskolesenter. Saksliste 025/2013 Godkjenning av

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

1 Bakgrunn... 3. 2 Status... 3. 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4. 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4. 3 Potensialet...

1 Bakgrunn... 3. 2 Status... 3. 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4. 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4. 3 Potensialet... Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Status... 3 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4 3 Potensialet... 5 3.1 Kjente forekomster med muligheter... 6 3.2 Ukjente forekomster?...

Detaljer

Prosjektet går nå inn i sin avsluttende fase og styringsgruppa er invitert til møte 04.04.2011.

Prosjektet går nå inn i sin avsluttende fase og styringsgruppa er invitert til møte 04.04.2011. Nord-Norsk Hestesenter AS Olsborg 9321 MOEN Prosjektleder Birgit D. Nielsen tlf 918 91578 e-post birgitdn@online.no Rapport april 2011 Utviklingsprosjekt: Initiering og koordinering av bevaring, utvikling,

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011 Fremtidig struktur for innovasjonsselskapene ID NRU.3.2.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 26.03.2015 Forfatter Ola Torstensen Verifisert Fylkestinget Godkjent Side 1 av9 FYLKESTINGSSAK Journalpost.:

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009 HAMMERFEST 09. Desember 2009 Stiftelsen Barentshavkonferanser takker Husbanken for samarbeidet. Vi ønsker med dette å takke for et fruktbart og konstruktivt samarbeid med Husbanken. Dette samarbeidet har

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE Beregnet til Husbanken Dokument type Rapport Dato November 2013 MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Funn etter gjennomføring av en foresightprosess Case: NCE Smart Energy Markets

Funn etter gjennomføring av en foresightprosess Case: NCE Smart Energy Markets Forfatter(e): Frode Ramstad Johansen Rapportnr.: OR.16.11 ISBN: 978-82-7520-647-1 ISBN: 82-7520-647-2 Funn etter gjennomføring av en foresightprosess Case: NCE Smart Energy Markets Rapportnr.: OR.16.11

Detaljer

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013. Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013. Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013 Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

GeoNor. Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene. Innleding og sammendrag. Metaller og mineraler.

GeoNor. Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene. Innleding og sammendrag. Metaller og mineraler. Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene Innleding og sammendrag Metaller og mineraler Gassressurser Industrielle utviklingsmuligheter i nord Noen industrielle utfordringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 16.05.2012 Kongsberg kommunestyre 13.06.2012 KUNNSKAPS- OG KULTURPARK

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014

Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 ARENA PROFIL SØKNAD OM OPPTAK I ARENAPROGRAMMET 2014 1. Programnivå Profilgruppa søker med dette om opptak i Program for klyngeutvikling, på programnivå

Detaljer