Utlysning. Frist for innsending av prosjektskisser: 19. februar 2015 kl. 15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utlysning. Frist for innsending av prosjektskisser: 19. februar 2015 kl. 15:00"

Transkript

1 Oppdatert Utlysning Norwegian Innovation Clusters inviterer til nye klyngeprosjekter i 2015 og til forlengelse av pågående prosjekter i nivå Arena fra fase en til fase to Programmet Norwegian Innovation Clusters eies i felleskap av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. I 2015 gjennomføres en utlysning for nye klyngeprosjekter på alle programmets nivåer: 1. Arena 2. Norwegian Centres of Expertise (NCE) 3. Global Centres of Expertise (GCE) Nye prosjekter Utvelgelsesprosessen har følgende trinn: 1. Innhenting av skisser til klyngeprosjekter på alle nivåene Arena, NCE og GCE.(Obligatorisk). Mottatte skisser vurderes av programledelsen og det gis en rådgivende tilbakemelding om man bør gå videre i søkeprosessen. Frist for innsending av prosjektskisser: 19. februar 2015 kl. 15:00 2. Innsending av søknader for alle nivåene. Søknadene danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning. Frist for innsending av søknad: 24. april 2015 kl. 15:00 Prosjektskisser og søknader skal sendes i elektronisk format til: Informasjonsmøte for mulige søkere avholdes 22. januar 2015 kl. 10:00-14:00 på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, Gardermoen. Program for informasjonsmøtet legges ut på utlysningens internettside. Tilbud om ½ dags kurs i strukturering av utviklingsprosjekter, samme dag og sted som informasjonsmøtet, 22. januar 2015 kl. 14:00-17:00 på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, Gardermoen. Kurset er frivillig og kostnadsfritt. Påmelding på innen 15. januar 2015 til 1

2 Forlengelse av Arena prosjekter Frist for innsending av søknad: 24. april 2015 kl. 15:00 Søknader om forlengelse skal sendes i elektronisk format til: Se prosedyre og kriterier for beslutning om forlengelse av Arenaprosjekter. Nærmere informasjon om utlysningen for nye prosjekter: Innovasjon Norge Alle Innovasjon Norges distriktskontorer; se Kontaktperson for distriktskontorene: Eivind Petershagen. Mobil: Programledelsen Innovasjon Norge: Eivind Ingdahl, Innovasjon Norge (koordinator utlysningen): mob Olav Bardalen, Innovasjon Norge (programansvarlig): mob Bjørn Arne Skogstad, Innovasjon Norge (programleder NCE og GCE): mob Hans Eirik Melandsø, Innovasjon Norge(programleder Arena). mob Forskningsrådet: Åse Kaurin, Forskningsrådet: mob SIVA: Gaute Moldestad, SIVA: mob Om programmet Det vises til Programbeskrivelsen, datert 18. januar 2015 for mer informasjon om programmet Norwegian Innovation Clusters. 2 Om utlysningen Vurderings- og beslutningsprosedyre Prosedyre og framdrift for vurdering og beslutning av nye klyngeprosjekter i 2014: 2

3 Aktivitet Tidspunkt 1 Felles utlysning for klyngeprogrammets tre nivåer 19. desember Informasjonsmøte gjennomføres 22 januar ½ dags kurs: strukturering av utviklingsprosjekter 22. januar Frist for innsending av prosjektskisser (Arena, NCE og GCE) kl. 15:00 4 Vurdering av skissene. Frist for tilbakemeldinger til søkerne 6. mars Frist for innsending av komplette prosjektsøknader 24. april 2015 kl. 15:00 6 Søknadsvurderinger ferdigstilt Juni Ekspertpaneler 2. Utfyllende vurderinger og intervjuer 3. Innstilling til programrådet 7 Beslutning i programrådet 10. juni Offentliggjøring (tentativt) 11. juni 2015 (tentativ) Generelle krav til klyngeprosjekt og søker For å være aktuell søker til klyngeprogrammet må klyngeprosjektet tilfredsstille følgende krav: Prosjektforslaget skal være i samsvar med klyngeprogrammets og utlysningens formål, se særlig programbeskrivelsens omtale av programmets målgruppe. Prosjektforslaget skal være et resultat av en felles utviklingsprosess med deltakelse fra partnerskapets sentrale aktører. Prosjektskissen og søknad skal utformes i henhold til de angitte innholdspunktene og formkrav. Søker skal representere den grupperingen av aktører som skal samarbeide om gjennomføringen av klyngeutviklingsprosjektet; benevnt partnerskapet. Sammensetningen av partnerskapet vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt. Men det skal bygges rundt en gruppering av de bedriftene som er den ledende kraften i arbeidet. Partnerskapet skal videre omfatte FoU- og utdanningsinstitusjoner, andre kunnskapsinstitusjoner, regionale utviklingsaktører, finansieringsinstitusjoner m.fl. I prosjektskissen skal det angis hvem som er partnerskapets sentrale deltakere fra de ulike aktørgrupperingene. Partnerskapet må velge en juridisk enhet, til å representere partnerskapet som formell kontraktspartner for programmet. Dette vil normalt være en etablert juridisk enhet, men det kan også etableres en ny for formålet. Det skal oppgis en ansvarlig kontaktperson for søkermiljøet. Prosjektskissen Prosjektskisser er obligatorisk for alle søkere (Arena, NCE og GCE). Det skal brukes egen prosjektskissemal. Prosjektskisser innen nivåene Arena skrives på norsk. Prosjektskisser innen NCE og GCE skrives på engelsk fordi eventuelle søknader skal skrives på engelsk. Prosjektskissen skal gi en konsentrert og foreløpig beskrivelse av klyngeprosjektet, med omtale av alle elementene som skal med i en komplett prosjektsøknad, men det er ikke forventet at alle sider ved prosjektet skal være ferdig utviklet og beskrevet i detalj. 3

4 Prosjektskissen blir gjennomgått og vurdert av Programledelsen. Det blir gitt en rådgivende tilbakemelding om man bør gå videre i søkeprosessen. Se prosjektskissemal. Prosjektsøknaden (Arena, NCE og GCE) Alle søknader skal benytte utlysnings søknadsmal. Søknader til nivå Arena skrives på norsk. Søknader til nivåene NCE og GCE skrives på engelsk. Se søknadsmal. Vurderingskriterier Søknadene vil bli vurdert etter seks kriterier, tilsvarende innholdspunktene 5 til 10 i søknadsmalen. De seks hovedkriteriene vil bli lagt til grunn for vurderingene av prosjektforslag på alle tre nivå, men det vil være spesifiserte krav til innhold for hvert nivå. De felles hovedkriteriene er: 1. Klyngens utgangspunkt 1. Klyngens ressurser, i form av bedrifter, FoU og kunnskapsaktører og utviklingsaktører som inngår i den definerte klyngen 2. Etablerte relasjoner mellom klyngens aktører og med eksterne partnere-presisering: hva mener man her? 3. Vekstpotensial innenfor klyngens markeds- eller teknologiområde, og klyngens etablerte posisjon på sitt område. Behov for endringer og klynge-prosjektets rolle. 2. Klyngeprosjektets kvalitet og relevans 4. Eierskapet til og ledelsen av prosjektet 5. Prosjektets effekt- og resultatpotensial, uttrykt i målene og strategiene, samt prosjektets betydning for klyngens utvikling 6. Kvaliteten på og ressursgrunnlaget for gjennomføringen av prosjektet Alle søknadene blir vurdert av et eksternt ekspertpanel bestående av eksperter innen klyngeutvikling. Søknader innen NCE og GCE kan i tillegg bli vurdert av eksterne fag/teknologieksperter. Fag/teknologiekspertene skal kun vurdere konkrete spørsmål fra Programledelsen, i hovedsak knyttet til søknadens innovasjonsaktiviteter. Ekspertene gir hver søknad score 1-6 for hvert vurderingskriterium. Programledelsen, bestående av en person fra hver av programeierne, Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet, vil være ansvarlige for å viderebringe ekspertenes vurderinger, herunder dialogen med ekspertpanelet, eventuelt utfyllende intervjuer med søker og utarbeider en innstilling til Programrådet. Programrådet beslutter hvilke søkeprosjekter som skal tilbys plass i Programmet Norwegian Innovation Clusters. Se vurderingskriterier. Offentliggjøring Prosjektskisser og prosjektsøknader blir behandlet som konfidensiell informasjon. Alle som deltar i vurderingen av søknadene vil underskrive taushetserklæringer. Programeierne vil offentliggjøre oversikter over innkomne prosjektskisser og søknader på utlysningens internettside. Søkeprosjekter som tilbys plass i Programmet blir offentliggjort på utlysningens internettside. 4

5 Tentativt planlegges det gjennomført et offentlig arrangement hvor en offentliggjør de prosjektene som inviteres inn i Programmet Norwegian Innovation Clusters. Tentativ dato 11. juni Versjon

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker

Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms fylke FIFT Retningslinjer og informasjon til søker 1. Mål for Forsknings- og innovasjonsfondet (FIFT) Forsknings- og innovasjonsfondet i Troms skal bidra til økt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Trainee Ringerike spennende karrieremulighet for nyutdannede

Trainee Ringerike spennende karrieremulighet for nyutdannede Trainee Ringerike spennende karrieremulighet for nyutdannede Ringeriksregionen er i vekst og tilbyr mange spennende jobbmuligheter for personer med høyere utdanning Trainee Ringerike er et nyutviklet samarbeid

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Kongsberg kommune

Rapport til kontrollutvalget i Kongsberg kommune til kontrollutvalget i Kongsberg kommune Bistand til gjennomføring av undersøkelser vedr. grunnlaget for kommunestyrets vedtak i sak 53/12 en er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Veileder til forskningsutvalgene Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Dato: 18.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunnsinformasjon... 4 1.1 Helse Nords forskningsstrategi... 4 1.2 Forskningsutvalgenes

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC

Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC ~oto~ofl % Plattformavtale mellom nodene i teknologiplattformene i FUGE li Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC Definisjoner Følgende definisjoner er en del av avtalen: Fart eller Parter Node

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer