NoFS Tirsdag 9. juni Parallellsesjon 4: Læring etter ulykker Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NoFS 2009. Tirsdag 9. juni Parallellsesjon 4: Læring etter ulykker Kl"

Transkript

1 NoFS Tirsdag 9. juni Parallellsesjon 4: Læring etter ulykker Kl Nr Sesjon 4: Læring etter ulykker Moderator: Thomas Gell LESSONS FROM THE AASTA TRAIN TRAGEDY IN NORWAY Sverre Roed-Larsen, Project Manager, SRL HSE Consulting, OSLO, Norway LÆRING ETTER ULYKKER INNEN TRANSPORTSEKTOREN. Ranveig Kviseth Tinmannsvik, Seniorforsker/PhD, SINTEF, Teknologi og samfunn, sikkerhet, Trondheim Til fri disposisjon

2 THE AASTA TRAIN TRADEGY IN NORWAY 2000: LESSONS FROM DIFFERENT ACCIDENT INVESTIGATION REPORTS by Sverre Røed-Larsen NoFS 18th Conference SIKKERHET I DET GLOBALE SAMFUNN Hurdalsjøen en,, 9 June 2009

3 By learning from the past we aspire to improve the future. Johanna Runarson,, SRSA: Learning from accidents

4 Norway: Transport fatalities ,5 3 2,5 Number killed per 100 millioner personkm Number killed per 10 millioner personhours 2 1,5 1 0,5 0 Cyclist Privat car Bus Train Air Ship Source: : Sverre Quale. AIBN

5 Fatal Railway Accidents Reisende Personale Andre i sporet Planoverganger Source: Ove Skovdahl, JBV

6 Accident scene at Aasta 4 January 2000

7 Single Track Line Consept Rena Rudstad Source: Ove Skovdahl, 2003

8 4 Main Accident Investigators and several reports The Government s. investigating. commission for this accident Groth Commission. The JBV (infrastructure manager) Accident Investigation Commission NSB BA (train operator) had its own accident investigation group The Police 4 November partiell reports ( , , ) Main report: : 18 April 2001 September October 2000 Other reports: About communication, health etc.

9 The Government Accident Investigation Commision: Possible Direct Causes: In the view of the Commission, the direct cause of the accident must either be a malfunction in the signalling system or human error. Indirect causes: Damage limitation measures Risk and Safety management Conclusion: In the view of the Commission, the Åsta accident occurred because of basic inadequacies in the Norwegian National Rail Administration with regard to safety consciousness and safety management.

10 Government Commission Recommandations 1 Overall safety management Signalling and interlocking system Rail traffic control centres Upgrading of old rolling stock In addition, the Groth Commission also recommended improvements within: Regulations for railway operations Norwegian Railway Inspectorate Train operation Securing technical installations Diesel tanks Storage of luggage on trains Fire services and emergency call centres Permanent accident commission

11 Government Commission Exemplified: Recommandations 2 Overall Safety Management Proactive safety management should be applied Safety Manager reporting to top management Safety Management systems Use of risk analysis Incident report systems Signalling and Interlocking system Reengineering of interlocking system NSB87 Installation of ATC (ATP) on all CTC lines Installation of Train Radio System Procedures for use of mobile telephones Rail Traffic Control centres Audible alarm General review

12 JBV Accident Commission Conclusions The Accident No failure indicated in signaling systems or other infrastructure. It is probable that Train 2369 made a SPAD at Rudstad exit signal and that this was the primary cause of the train collision. No reason has been found for the train 2369 to have passed the Stop signal. The Røros Line Safety Critical Factors The Underlying causes Lack of technical barriers Economic/ organisational matters Source: : Ove Skovdahl, JBV

13 NSB s recommendation excluded NSB s responsibility for the accident - with one exception: IF and only if - one of the trains had left the station against a red signal. identified some measures with relevance to the accident and several new measures of general character that could be further explored.

14 The Police report Responsible: Norwegian National Rail Administration (JBV) JBV had not developed necessary procedures concerning operation and maintenance of the signalling installations on the Røros line. JBV had constructed, built, controlled and approved these installations without the use of an independent third part to assess the processes used. The Police report underlined the lack of simulation and testing of the safety installations on the Røros line, and the police could not exclude the possibility of technical failures.

15 2005: A critical voice Trade Union leader: Politicians promised in 2000 increased financial support to modernisation and safety installations in the Norwegian railway. After the Åsta collision, the Norwegian National Rail Administration calculated the costs of necessary new safety installations to be around million NOK (about million EURO). In the budget for JBV the year after (2001), the amount of money for safety was enlarged with 20 million NOK (about 2,2 mill. EURO). In the following years: nothing. His conclusion was that Norwegian public authorities had not learned anything from the Åsta accident.

16 Train safety: Changes and improvements EXAMPLES: Safety measures in JBV, NSB and SJT Multimodal Accident Investigation Board As model: : Petroleum Safety Authority New research projects A new, proposed act on investigation Several meetings/seminars about learning from accidents also in Sweden

17 REMARKS No final conclusions yet! Tentatively: In general: wide long-term consequences for systematic safety management systems among involved companies But: difficult to identify direct relationships Provocation: report conclusions partly depending on the position in relation to main target group (pass. vs. parliament) Recommendations causes priority problems

18 Thank you for listening! For further comments Please, contact me:

19 Læring etter ulykker i transportsektoren NoFS 2009, Hurdalsjøen, juni 2009 Ranveig Kviseth Tinmannsvik, Jan Hovden, Erik Jersin og Fred Størseth Teknologi og samfunn

20 ACCILEARN Accident investigation and learning effects within transport organizations and across societal sectors Et samarbeid mellom: Univ. i Stavanger, Univ. i Lund, SINTEF/NTNU Statens havarikommisjon for transport (SHT), Statens helsetilsyn Teknologi og samfunn

21 Læring etter ulykker på ulike beslutningsnivåer Målsetning: Utvikle kunnskap om hvilke forhold knyttet til ulykkesgransking og oppfølging i etterkant som har størst betydning for læring etter ulykker. hvilke forhold fremmer/hemmer læring på de ulike nivåene (selskap/ bransje/ myndigheter)? Teknologi og samfunn

22 Analytisk rammeverk Kontekstuelle forhold Anbefalinger Forskningsspørsmål nr. 3 Granskningsprosess Forskningsspørsmål nr. 1 Ulykke Gr. rapport Forskningsspørsmål nr. 2 Oppfølging og læring (kort sikt) Oppfølging og læring (lengre sikt) Teknologi og samfunn Multinivå - LÆRING Tiltak/endringer Teknologi Myndigheter Bransje Selskap Individ Tid Org./ ledelse

23 Hva mener vi med læring? Læring: Identifiserte endringer i atferd, organisasjon/ ledelse eller teknologi som kan spores tilbake til ulykken. Multinivå læring: 1. Læring på ulike beslutningsnivåer (individ, selskap, bransje, myndigheter) 2. Læring av ulike typer og innhold (fra avvikskorreksjon til forbedring/ standardheving ). Teknologi og samfunn

24 Tilnærming Strategi: Velge ut noen alvorlige ulykker som har skjedd litt tilbake i tid; én ulykke fra hver av sektorene luftfart, jernbane og sjøfart. Hvilke spor har ulykkene etterlatt seg på selskapsnivå, bransjenivå og myndighets/-tilsynsnivå? Utvalgte case: Jernbane: Åsta-ulykken (2000) Sjøfart: Sleipner-ulykken (1999) Luftfart: Namsos-ulykken (1993) Teknologi og samfunn

25 Hva har vi lært? Hvordan kan vi lære mer? Teknologi og samfunn

26 Læring etter Åsta-ulykken foreløpige resultater Massive endringer i hele jernbanesektoren; generell økt sikkerhetsbevissthet, mer risikobasert sikkerhetsstyring, barrieretankegang. Innføring av tekniske tiltak, bl.a.: Akustisk alarm på togledersentralene Nytt kommunikasjonssystem - togradio (GSM-R) ATC (Automatic Train Control) på Rørosbanen (framskyndet pga. ulykken) Oppgradering av materiell (tog, sikringsanlegg) Endret standard for brennbart materiale i tog. Nytt ledelsesregime, sikkerhet ble et tydeligere linjeansvar Mer struktur på opplæring, trening (inkl. simulatortrening) Mer fokus på kriseberedskap (være forberedt på en ulykke) Forbedret dialog på ledelsesnivå mellom Jernbaneverket og NSB Teknologi og samfunn

27 Læring etter Åsta-ulykken, forts. Åsta-ulykken hovedfokus ( på høytrykk ) i 3 4 år, normalisering etter det, men Åsta sitter fortsatt i. NSB: Hele selskapet mer prosesstyrt; inkl. RAMS-metodikk (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) i vedlikehold. NSB: Nye rutiner ved innmelding av telefonnummer til togledersentralen. Statens jernbanetilsyn (SJT): Styrket med flere stillingshjemler og flere med sikkerhetsfaglig kompetanse. Havarikommisjonen for sivil luftfart og bane (HSLB) ble etablert (nå: SHT Statens havarikommisjon for transport). Teknologi og samfunn

28 Forutsetninger for læring Granskningsprosessen: At granskningen er uavhengig At mandatet er vidt mht. årsaksforhold og at alle nivåer fra det operasjonelle til ansvarlig selskap og myndigheter granskes At granskningsgruppen har fagkunnskap på det aktuelle området og besitter en systematisk granskningsmetodikk At mandatet ekskluderer spørsmål om ansvar og skyld Granskningsrapporten: At rapporten gir en detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet At rapporten gir konkrete tilrådninger At rapporten er offentlig og at den kommer raskt Oppfølgingsfasen etter ulykker: At berørte aktører medvirker ved utvikling av tiltak (dialog/samspill mellom myndighet og selskap) At myndighetene følger opp tilrådningene i rapporten At det finnes en kultur for læring hos aktørene. Teknologi og samfunn

29 Videre arbeid Dybdestudier - intervjuundersøkelse: kriterier for multinivå læring intervjuer med personell på ulike beslutningsnivåer vedr. hva man har lært (tiltak/endringer) og forutsetninger for læring. Identifisere de viktigste forutsetningene for effektiv læring etter ulykker; hva som fremmer/hemmer læring på de ulike nivåene (individ/ selskap/ bransje/ myndigheter). Teknologi og samfunn

30 Takk for oppmerksomheten! Teknologi og samfunn

Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport. SINTEF Teknologi og samfunn

Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport. SINTEF Teknologi og samfunn STF50 A07017 Åpen RAPPORT - Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport Lillian Fjerdingen, Erik Jersin, Terje Skjønhals, Yngve Frøyen og Per Anders Engelsen SINTEF

Detaljer

Network Statement 2016

Network Statement 2016 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.3.3.3 Network Statement 2016 3.3.3.3 Kommunikasjonssystemer Communications Systems Gyldighetsperiode: 13. desember 2015 10. desember 2016 Validity Period:

Detaljer

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002 FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5zh54870.10.10 ISBN 978-82-8232-163-1 ISSN

Detaljer

NSA Annual Report 2008 Norway

NSA Annual Report 2008 Norway NSA Annual Report 2008 Norway 1 Table of content: A.1. Omfanget av rapporten... 3 A.2. Executive Summary of the report... 3 B. Introduksjon... 4 B.1. Introduksjon til rapporten... 4 B.2. Informasjon om

Detaljer

Sustainable and Healthy catering

Sustainable and Healthy catering HealthCat - Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering Positive experiences with sustainable and healthy food Problems with implementing sustainable and healthy food Recommendations

Detaljer

FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 9788214047219 504144 63

FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 9788214047219 504144 63 TITTEL RAPPORT HFC forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Praktisk erfaring fra samhandlingsrom.

Detaljer

Harlans seminar 2010 Erfaringer med ISM revisjon

Harlans seminar 2010 Erfaringer med ISM revisjon Harlans seminar 2010 Erfaringer med ISM revisjon Solstrand, Bergen, 5. november 2010. Jan-Erik Sverre, Det Norske Veritas AS, Bergen Sr. Lead ISM Auditor/Surveyor. Agenda 1. ISM Koden - Hva, hvorfor, for

Detaljer

FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 9788214047189 504144 113

FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 9788214047189 504144 113 TITTEL RAPPORT HFC forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Kompetansebehov og erfaringer

Detaljer

Jernbaneverket / INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap. / Chapt.: 6 Norwegian National

Jernbaneverket / INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap. / Chapt.: 6 Norwegian National Banedivisjonen Tele / Telematic applications Side / Page: 1 av/of 7 1 DIREKTE TELEFON SYSTEM...2 1.1 Togradiosystem...2 1.1.1 Generelt...2 1.1.2 Togradiosystem GSM-R...2 1.2 Nødtelefon...3 1.2.1 Utforming

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

-i': 'l- m -d Internett -.- w =t+- - - http://www.nfo.no. tc-- ekniker Organisasjon

-i': 'l- m -d Internett -.- w =t+- - - http://www.nfo.no. tc-- ekniker Organisasjon I w =t+- -i': 'l- m -d Internett -.- l - - http://www.nfo.no tc-- d r - ekniker Organisasjon mrne Vi bygger ditt ~ L U 'EDUI ILI L ~ ~ V Y på Romerike ENEBOLIGER TOMTER PROS JEKTER Kontakt oss for en uforbindtlig

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601 Forskrift om 599 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Forskrift om. Fastsatt av Oljedirektoratet 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf kap VIII, jf kap I, II

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

20 Økt piratfare 25 Panamakanalen utvides. Et privilegium å jobbe med sikkerhet. Skjemaveldet forenkles

20 Økt piratfare 25 Panamakanalen utvides. Et privilegium å jobbe med sikkerhet. Skjemaveldet forenkles Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 3 / 2011 8 Et privilegium å jobbe med sikkerhet 10 Skjemaveldet forenkles 20 Økt piratfare 25 Panamakanalen utvides southern-marine.com SAFE OPERATION

Detaljer

HFC møte 1-2 oktober 2008

HFC møte 1-2 oktober 2008 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 1-2 oktober 2008 SAK, FORMÅL Oppsummering

Detaljer

Universell utforming som strategi

Universell utforming som strategi NIBR-rapport 2010:11 Siri Nørve, Lillin Knudtzon, Martin Lund Iversen og Merethe Dotterud Leiren Universell utforming som strategi Evaluering av Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet Universell

Detaljer

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24 navigare / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Norwegian 1 Navigare 2 - expertise 2014 on LNG SafeSeaNet Norway Fritidsbåtkonferansen 2014 Side 8 Side

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

Kompetanse, opplæring og mangfold

Kompetanse, opplæring og mangfold Kompetanse, opplæring og mangfold Resultater og refleksjoner fra et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Arbeidsmiljøfondet av Heidi Enehaug og Steinar Widding AFI-rapport 6/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

HFC møte 17-18.oktober 2007

HFC møte 17-18.oktober 2007 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 17-18.oktober 2007 SAK, FORMÅL

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 3/01. kommune på miljøområdet UNIVERSITETET I OSLO. Oppsummering av erfaringer fra forskning omkring kommunalt miljøvern

Rappor t. Rapport nr. 3/01. kommune på miljøområdet UNIVERSITETET I OSLO. Oppsummering av erfaringer fra forskning omkring kommunalt miljøvern UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 3/01 Ansvars og myndighetsfordeling mellom stat og kommune på miljøområdet Oppsummering av erfaringer fra forskning omkring kommunalt miljøvern Carlo Aall, William M. Lafferty,

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2012 1 CONTENT / INNHOLD DEAR HAVILA SHAREHOLDER Key events Viktige hendelser Key figures Nøkkeltall

Detaljer

Master student projects

Master student projects CENTER FOR INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT SENTER FOR INDUSTRIELL TEKNOLOGI OG DRIFTSLEDELSE CIAM Master student projects CIAM - Center for Industrial Asset Management 2010 Determination of an optimum testing

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

INNLEDNING. Alle som velger å gjøre oppgaver i samarbeid med oss får egen veileder og mottar stipend. Velkommen til å ta kontakt med oss og lykke til!

INNLEDNING. Alle som velger å gjøre oppgaver i samarbeid med oss får egen veileder og mottar stipend. Velkommen til å ta kontakt med oss og lykke til! Master-, bachelor- og prosjektoppgaver 2013-2014 INNLEDNING Her finner du en samling prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver fra Jernbaneverket. De fleste av oppgavene kan være aktuelle for alle tre nivåene,

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil?

Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil? Vestlandsforskingsrapport nr. 4/2015 Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil? Hvordan vurdere kostnader ved forebygging opp mot gjenoppbygging av fysisk infrastruktur ved naturskade og klimaendringer?

Detaljer