1.14 Kommentarer til driftsresultatet Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.) Kommentarer til midler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.14 Kommentarer til driftsresultatet... 11 1.15 Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.)... 11 1.16 Kommentarer til midler... 11 1."

Transkript

1 Årsberetning 2014

2 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjon Innledning Kort beskrivelse av året som har gått Antall medlemmer ved årsskiftet Vurdering av videre drift i avdelingen Helse, miljø og sikkerhet Likestilling Sentrale personer og tillitsvalgte Beskytterskap Kongelig æresmedlemskap Æresmedlemmer Presidentskap og Forbundsstyre (fra 1/1 til 15/6) Presidentskapet og Forbundsstyre (fra 15/6 til 31/12) Aktiviseringsfond Protokollkomité Valgkomité Andre faste utvalg/komitéer Sekretariatets funksjonærer Heder Hederstegnet Hedersplaketten: Årets avdeling: Antall forbundsstyremøter i perioden Landsmøtet Medlemmer til stede på landsmøtet Innkallingen til landsmøtet Viktige saker til behandling i Reservistutredning Våpenlov Pro Patria og ny redaktør Nye medlemskriterier Nijmegen Grunnlag for ammunisjonstildeling Årets driftsresultat... 11

3 1.14 Kommentarer til driftsresultatet Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.) Kommentarer til midler Verveaktivitet Følgende verveaktivitet er gjennomført Militær idrett Generelt Idrettsutvalget Skyte- og idrettsarbeidet Skyting Nasjonale arrangementer Internasjonal deltagelse Skyteaktivitetenes bidrag til måloppnåelse i Forbundet Feltidrettsaktiviteter i avdelingen Følgende feltidrettsaktiviteter er gjennomført i Nasjonalt mesterskap Internasjonal deltagelse Vinteridrett Mangekamp Nasjonale arrangementer Internasjonal deltagelse Patruljeløp NROFs Patruljeløp Patruljeløp i Finland Vinteraktiviteter i avdelingen Følgende vinteraktiviteter er gjennomført Marsjaktiviteter i avdelingen Annen fysisk fostring i avdelingen NROF-kruset Nye aktive utøvere Kompetansehevende aktiviteter Militærmaktseminar Skyteinstruktørkurs Overlevelseskurs vinter og barmark Deltagelse på Forsvarets høgskoles kurs... 20

4 4 Informasjon Bruk av hjemmesidene Bruk av e-post Bruk av sosiale medier Forhold til media (omtaler, leserinnlegg eller lignende) Pro Patria Kultur og tradisjon Følgende hendelser har blitt markert ved minneseremonier Æresvaktoppdrag NROFs samarbeid med lokalt veterankompani Avdelingens krigshistoriske virksomhet Avdelingens sosiale arrangementer Annen virksomhet eller aktivitet som ikke er nevnt over Kontaktutvalgsmøter og tilsvarende Samarbeid med andre avdelinger (enn HV) i Forsvaret Samarbeid med andre forsvarsrelaterte organisasjoner... 24

5 1 Organisasjon 1.1 Innledning Norske Reserveoffiserers Forbund er en landsdekkende organisasjon med 57 avdelinger. NROFs formål er å støtte Forsvaret gjennom å arrangere virksomhet som vedlikeholder og fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret. Dette er aktiviteter som ikke konkurrerer eller dupliserer Forsvarets virksomhet, men som søker å støtte opp under og utfylle Forsvarets aktivitet. Virksomheten har tradisjonelt vært rettet mot tidligere befal som Forsvaret kan gjøre nytte av som reserveoffiserer, men har også vist seg attraktiv for annet personell som ønsker et nært og aktivt forhold til Forsvaret. NROF har således både aktivt befal, HV-personell, politi, aktive reserveoffiserer, vervede (grenaderer/matroser), innsatspersonell, veteraner og seniorpersonell blant sine medlemmer. 1.2 Kort beskrivelse av året som har gått Det har vært et aktivt år for Forbundet. Det ble blant annet avholdt ordinært landsmøte i juni hvor det ble valgt nytt forbundsstyre. Forbundets strategi for ble der enstemmig vedtatt. Lokale aktiviteter ble gjennomført på en god måte. Patruljeløpet ble gjennomført etter nytt opplegg. I år ble patruljeløpet arrangert av NROF avd. Øvre Romerike, med bistand fra sentralt hold. Det er utfordringer i feltidrett og mangekamp, samt kobling mot fysisk aktivitet i avdelingene. NROFs kommunikasjonsutvalg har arbeidet gjennom høsten. FS har arbeidet med tilrettelegging og motivasjon for avdelinger, slik at deres innspill og idéer skal bli best mulig ivaretatt. 1.3 Antall medlemmer ved årsskiftet NROF hadde pr 31/ , 6746 betalende medlemmer. 1.4 Vurdering av videre drift i avdelingen I tillegg til medlemmenes kontingent, har Forsvarsdepartementet og Forsvaret støttet Forbundets virksomhet. Forbundet legger stor vekt på at disse midlene brukes målrettet og i tråd med intensjonene for tildelingene. Dette bidrar til at Norske Reserveoffisers Forbund oppfattes som en pålitelig samarbeidspartner som i tråd med sin formålsparagraf arbeider til Forsvarets beste. Dette er et viktig element når fremtidige tildelinger skal vurderes. Tildelingene over forsvarsbudsjettet gjelder for ett år av gangen og støttens størrelse er omfattet av usikkerhet. Dette gjør at Forbundet må organisere virksomheten slik at endringer i bevilgningsnivået i størst mulig grad kan følges opp med justeringer i aktiviteten. Det er etablert rutiner for dette. Norske Reserveoffisers Forbund praktiserer en trygg og nøktern økonomistyring, og har fokus på å holde utgiftene på et lavt nivå. For eksempel er utstyrsnivå og godtgjøringssatser holdt lave. Dette, sammen med stabil medlemsmasse og potensial for tilførsel av nye medlemmer, gjør at økonomien vurderes som solid, og at det er gode forutsetninger for videre drift.

6 1.5 Helse, miljø og sikkerhet Forbundets sentrale ledelse er lokalisert i et kontorfellesskap med Kvinners Frivillige Beredskap og Norges Lotteforbund i lyse og funksjonelle lokaler i Skippergata. Kostnadene dekkes over Forsvarsdepartementets budsjett, ut over øvrige tildelinger. Kontorfellesskapet gir muligheter for en kosteffektiv drift, og er til fordel for alle parter. Eiendomsforvalter har ivaretatt renhold og sikkerhet på en ryddig og god måte, dog har det vært noen utfordringer i forbindelse med innføring av nytt låsesystem i bygget. Arbeidsmiljøet er for øvrig preget av en flat organisasjon, og betegnes som meget godt. Sykefraværet er fortsatt lavt, og var i 2014 ca. 1,60 %, mot 4,6 % som er gjennomsnittet i Oslo. 1.6 Likestilling Sekretariatet hadde fem personer i heltidsstilling, hvorav en kvinne. I tillegg har Forbundets tidsskrift Pro Patria en redaktør på freelancebasis og en regnskapsfører med 20 % stillingsbrøk. I Forbundets lønnspraksis skilles det ikke mellom kjønnene. Forbundets sentrale styre ledes av en president og består i alt av ni personer, valgt på Forbundets Landsmøte. Det var i 2014 ingen kvinner blant de sentrale tillitsvalgte. De lokale avdelingene ledes av lokale tillitsvalgte som utfører sitt arbeid på frivillig basis, uten godtgjørelse. Av medlemsmassen er ca. 2 % kvinner. To avdelinger har kvinnelig leder. 1.7 Sentrale personer og tillitsvalgte Beskytterskap HM Kongen er Forbundets høye beskytter for en periode på 5 år fra Kongelig æresmedlemskap DD MM Kong Harald og Dronning Sonja HKH Kronprins Haakon Æresmedlemmer Oblt Rolv Brandtzæg Oblt Kåre Otto Telle Oblt Arne Heimdal Maj Erik Svein Sjømæling Presidentskap og Forbundsstyre (fra 1/1 til 15/6) President Kommandør (R) Jon Erling Tenvik Avd. Oslo 1. visepresident Major (R) Tom Gjestvang Avd. Vest-Oppland 2. visepresident Rittmester (R) Per Jacobsen Avd. Salten Styremedlem Løytnant (R) Viggo Hanssen Avd. Mandal

7 Styremedlem Major (R) Geir Birger Haug Avd. Haugaland Styremedlem Major (R) Terje Surdal Avd. Søndre Østfold Styremedlem Oberstløytnant (R) Jan Molberg Avd. Oslo Varamedlem Kaptein (R) Per Ove Sørland Avd. Firda Varamedlem Kaptein (R) Svein Arne Jensen Avd. Helgeland Presidentskapet og Forbundsstyre (fra 15/6 til 31/12) President Kommandør (R) Jon Erling Tenvik Avd. Oslo 1. visepresident Major (R) Tom Gjestvang Avd. Vestoppland 2. visepresident Major (R) Terje Surdal Avd. Søndre Østfold Styremedlem Løytnant (R) Viggo Hanssen Avd. Mandal Styremedlem Løytnant (R) Sven-Åge Myrvang Avd. Fossumstrøget Styremedlem Kaptein (R) Svein Arne Jensen Avd. Helgeland Styremedlem Oberstløytnant (R) Jan Molberg Avd. Oslo Varamedlem Kaptein (R) Sturla Valderaune Avd. Narvik og Omegn Varamedlem Fenrik (R) Christian Berning Pedersen Avd. Haugaland Aktiviseringsfond Formann Løytnant (R) Jon Smemo Avd. Oslo Styremedlem Kaptein (R) Sturla Valderaune Avd. Narvik Varamedlem Kaptein (R) Odd B. Johansen Avd. Vestfold Varamedlem Kaptein (R) Nils Otto Pleym Avd. Varanger Protokollkomité Formann Løytnant (R) Gro Lundemo Avd. Rogaland Medlem Oberstløytnant (R) Arne Heimdal Avd. Oslo Medlem Løytnant (R) Ola Sollie Avd. Narvik Valgkomité Formann Brigader (P) Sigurd Hellstrøm Avd. Oslo Medlem Løytnant (R) Helge Gulbrandsen Avd. Midt-Troms Medlem Major (R) Bente-Marian Lynum Avd. Oslo Varamann Kaptein (R) Per Ove Sørland Avd. Firda

8 1.7.9 Andre faste utvalg/komitéer Hedersnemd Hedersnemden består av fire medlemmer hvis navn ikke skal være kjent. Hedersnemden velges av Forbundsstyret Idrettsutvalget Idrettsutvalget består normalt av fem medlemmer. På grunn av ulike forhold har utvalget hatt ett medlem mindre i Leder Major (R) Geir B. Haug Avd. Haugaland Medlem/Oppmann Løytnant (R) Halvor Ajer Avd. Oslo Medlem/Oppmann Kaptein (R) Egil Gulliksen Avd. Oslo Sekretær/Oppmann Kaptein Ståle Sandholt Sekretariatet Skyteutvalget Leder Løytnant (R) Halvor Ajer Avd. Oslo Medlem Major (R) Geir Birger Haug Avd. Haugaland Medlem Fenrik (R) Runar Staveli Avd. Oslo Medlem Kaptein (R)Rune Wilhelmsen Avd. Gudbrandsdal Sekretær Kaptein (R) Ståle Sandholt Sekretariatet CIOR - The Interallied Confederation of Reserve Officers Nasjonal VP Major (R) Terje Surdal Avd. Søndre Østfold Assistant SG Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Sekretariatet Mil Comp Kaptein (R) Ståle Sandholt Sekretariatet Legal Major (R) Arne B Krokeide Avd. Vest-Oppland YROW Fenrik (R) Christian Berning Pedersen Avd. Haugaland CIOMR Interallied Confederation of Medical Reserve Officers Nasjonal VP Major (R) Tore Hoel Avd. Oslo Nordisk Reserveoffiserers Presidium Ordförande Kommandør (R) Jon Erling Tenvik Avd. Oslo Delegat Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Sekretariatet Baltic Sea Conference Delegat Kommandør (R) Jon Erling Tenvik Forbundsstyret 1.8 Sekretariatets funksjonærer Generalsekretær Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav Avd. Oslo Assisterende generalsekretær Kaptein (R) Ståle Sandholt Avd. Øvre Romerike Informasjon- og Fenrik (R) Camilla Gamborg Briså Avd. Oslo

9 markedsansvarlig Konsulent / aktivitetsansvarlig Major (P) Arne Bjerkeseth Avd. Oslo Sekretariatsmedarbeider Løytnant (R) Harald Blikra Avd. Oslo Økonomi /regnskap Kapteinløytnant (R) Stein Johansen (deltid) Avd. Oslo NROF er tillagt arbeidsgiveransvar for ansatte i sekretariatet. Generalsekretæren i NROF er leder av virksomheten. 1.9 Heder Følgende ble tildelt heder i 2014: Hederstegnet Kontreadmiral Louise K Dedichen Forsvarets høgskole desember Major Edvin Nilsen NROF avd. Varanger juli Hedersplaketten: Oberstløytnant Torkel Røstad NROF avd. Oslo desember Kaptein Ståle Sandholt NROF avd. Øvre Romerike desember Fenrik Jens Christian Kiil NROF avd. Oslo november Fenrik Leif Wara NROF avd. Varanger juli Årets avdeling: NROF avdelingene Fossumstrøget og Haugaland ble årets avdelinger i Antall forbundsstyremøter i perioden Det ble avholdt åtte forbundsstyremøter i perioden. Ett av møtene ble holdt som en strategisamling over tre dager Landsmøtet Ordinært landsmøte ble avholdt lørdag 14. og søndag 15. juni på Krigsskolen i Oslo. Videre strategi og arbeidsprogram for Forbundet var to av hovedsakene på LM Utdrag av vedtatt strategi Norske Reserveoffiserers Forbund skal oppleves som å være en relevant og solid støttespiller for Forsvaret og ha høy tillit hos Forsvarets ledelse. Dette betinger at Forbundet opprettholder en solidmedlemsmasse, og at avdelinger og medlemmer bygger sin aktivitet på ferdigheter, kunnskaper og kompetanse. For å være relevant, må Norske Reserveoffiserers Forbund forholde seg til dagens og fremtidens forsvar, og aktivt støtte det Forsvarsledelsen har understreket at bruk av reservister vil være et viktig bidrag til dette og vil utvikle et modernisert reservistkonsept. Konseptet vil ha stor betydning for NROFs rolle og

10 muligheter, og være en viktig del av det fundamentet som Forbundets virksomhet bygger på. Norske Reserveoffiserers Forbund skal aktivt søke å påvirke utviklingen av konseptet, og tilpasse aktivitetene i avdelingene til det som vurderes som relevant for reservistene. Dette krever en tett dialog mellom NROFs avdelinger, Forbundets sentrale nivå, Forsvarets avdelinger og andre aktører En utvidelse av medlemskriteriene ble vedtatt enstemmig av LM, se pkt under Medlemmer til stede på landsmøtet Det var 73 stemmeberettigede medlemmer som deltok Innkallingen til landsmøtet Medlemmene og de tillitsvalgte i NROF ble gjort oppmerksomme på landsmøtedatoen gjennom Pro Patria og Delegatene ble innkalt gjennom e-post og egne brev Viktige saker til behandling i Reservistutredning Generalsekretær og President har hatt møte med utredningsgruppen for reservistutredningen og arbeidsgruppen i Forsvarsdepartementet er i arbeid. I tillegg til å ha bidratt med innspill i forkant av mandatet, utarbeidet Forbundet bidrag som ble overlevert arbeidsgruppen i slutten av november Våpenlov I begynnelsen av året var Forbundet i jevnlig kontakt med de øvrige skytterorganisasjonene, i forbindelse med Justis- og beredskapsdepartementets utarbeidelse av ny våpenlov. Forbundet hadde også møte med Statssekretær Hans J. Røsjorde, hvor Forbundet la frem sine synspunkter på ervervsmuligheter av halvautomatiske våpen for sine medlemmer. Saken er fortsatt til behandling i departementet og Forbundet er ikke kjent med når endelig vedtak kommer Pro Patria og ny redaktør Pro Patria har fra utgivelse nr ny redaktør, Sigbjørn Larsen. Vi har særlig fokusert på å presentere kompliserte saker på en måte som er tilgjengelig for den «vanlige leser». På bakgrunn av dette har Pro Patria fått en kvalitetsheving både utseendemessig og på innhold og bildebruk. Se for øvrig pkt Nye medlemskriterier NROF vedtok på Landsmøtet å gi HVs innsatssoldater og spesialister på kontrakt medlemskap på lik linje som befal og vervede. På det ekstraordinære Landsmøtet i juni 2013, ble det vedtatt at vervede og tidligere vervede kan bli fullverdige medlemmer i NROF. Det er en målsetning for NROF å bidra til å vedlikeholde kompetansen hos reserven og ivareta reservistenes interesser. I tiden etter LM 2013 har det kommet flere henvendelser fra personell som på denne bakgrunn ønsker medlemskap i NROF.

11 Forbundsstyrets vurdering var at en likebehandling av slikt personell og «vanlige» vervede er i tråd med Forbundets inkluderende holdning. Det vil bidra til en foryngelse av medlemsmassen og bidra til å bygge Forbundet som en reservistorganisasjon. Dette vil igjen øke vår relevans for Forsvaret, og vurderes som positivt for at Forsvaret fortsatt skal støtte våre aktiviteter. Det vil også bidra til at avdelinger kan få økt deltagelse på sine aktiviteter Nijmegen NROF fikk tidlig i 2014 en henvendelse fra GIHV om å overta driften av støtteapparatet i Nijmegen. NROF stilte seg positiv til å overta som administrativ tilrettelegger og mente at dette ville være en gjensidig positiv løsning. Informasjonsansvarlig i Forbundet ble sendt til Nederland og Nijmegenmarsjen i juli i år som observatør for å kartlegge oppgaver og utfordringer. HVstaben ønsket imidlertid noe mer tid til å forberede en overdragelse til NROF Grunnlag for ammunisjonstildeling NROF har som tidligere fått en ammunisjonstildeling på 2 millioner kroner fra Forsvaret. Fordelingen av ammunisjonen er vedtatt slik at de av NROFs medlemmer som omfattes av avtalen skal ha like forutsetninger for tildeling, uavhengig av bosted eller størrelse på avdelingen. Fordelingen beregnes ut fra hvor mange som er registrert som skyttere i NROFs database. I tillegg fordeles det dobbelt så mye ammunisjon til det antallet skyttere som er registrert som aktive. Dette for at avdelingene skal kunne ha et tilbud til nye skyttere som kommer inn i miljøet Årets driftsresultat Driftsresultat i NROF for 2014 ble kr , Kommentarer til driftsresultatet Det positive resultatet skyldes i hovedsak: - Forbundet har fått momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på ca kr ,-. - Forbundet har hatt bedre utvikling i medlemsmassen enn forventet. - Forbundet har fått økte midler inn fra medlemmene grunnet økningen i kontingenten. - Kontingentøkning har ikke gitt ikke fullt utslag på kontingentrefusjonen i Prosjektstøtte fra FD Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.) Verdien av kontorutstyr, inventar og historiske gjenstander anslås til kr , Kommentarer til midler Midlene omfatter kundefordringer, mellomregnskap i forbindelse med føring av Pro Patria, andre fordringer, kasse og bank.

12 1.17 Verveaktivitet NROF har aktivt arbeidet for å verve nye medlemmer gjennom hele året Følgende verveaktivitet er gjennomført Gjennomført informasjon på veteransamlinger i regi av Forsvaret; 25 samlinger totalt. Venneverving med vervegaver. Aktiv verving mot Heimevernet Startet verving av sanitetspersonell

13 2 Militær idrett 2.1 Generelt Idrettsutvalget Idrettsutvalget har gjennomført to møter i 2014, ett på våren og ett før jul. I tillegg har man hatt jevnlig postutvekslinger og telefonisk kontakt. Arbeidet har konsentrert seg om å koordinere aktivitetene og ressursene, samt justeringer og tilpasninger av eksisterende reglementer. Resultater av dette vil synes i Det ble på julemøtet skiftet leder i IU. Geir Birger Haug, avd. Haugaland, har gått ut av styret i Forbundet og trer da samtidig ut av IU. Viggo Hansen, avd. Mandal, har overtatt stafettpinnen som leder i IU. Øvrige representanter sitter videre Skyte- og idrettsarbeidet NROF har i 2014 vært aktive og gjennomført sentrale og lokale mesterskap blant annet innen skyting, mangekamp, feltidrett, pistollangrenn og patruljeløp. I tillegg har avdelinger gjennomført merkeprøver og aktiviteter som har gitt poeng til NROF-kruset. 2.2 Skyting Skyteaktiviteten i NROF er økende. Ved utgangen av 2014 hadde NROF 1458 registrerte skyttere som var godkjent og registrert i datasystemet. I tillegg stod 218 personer på venteliste for å bli godkjent som skytter i NROF skytearrangementer ble registrert i datasystemet for Dette genererte 7552 registrerte skyteaktiviteter på medlemmene. Dette gir et snitt på over 5 skyteaktiviteter per skytter i Forbundet. I tillegg har et ukjent antall skytinger funnet sted som ikke er formelt registrert. Sammenliknet med tidligere år, er det er tydelig at dette er en voksende aktivitet Nasjonale arrangementer NROFs Vårkonkurranser NROFs vårkonkurranser i skyting 2014 ble arrangert fire steder i landet. Avdelingene Midt- Troms og Haugaland var først ute og gjennomførte arrangementer lørdag 26. april. Her var det henholdsvis 42 og 29 starter fordelt på de ulike klassene. Deretter stod avdeling Stjørdal og Inn-Trøndelag for et fellesarrangement lørdag 3.mai. Her var det 23 starter. Til slutt gjennomførte avd. Oslo sitt arrangement lørdag 10. mai med 47 starter. Vårkonkurranse hos NROF avd. Haugaland

14 NROF-mesterskapet NROF avd. Midt-Troms arrangerte lørdag 20. september 2014 NROF-mesterskapet i skyting. Mesterskapet ble gjennomført i Setermoen militære skytefelt. Det var 30 starter på mesterskapet. Klasse 1 (rifler i kaliber 7,62): 1 Ltn Stein Hugo Berntsen NROF avd. Midt-Troms 2 Fenr. Rolf Hansen NROF avd. Narvik 3 Fenr. Kjetil Jørgensen NROF avd. Lofoten Klasse 2 (rifler i kaliber 5,56): 1 Fenr. Kjetil Jørgensen NROF avd. Lofoten 2 Ltn. Stein Hugo Berntsen NROF avd. Midt-Troms 3 Sjt. Geir Bjerregaard NROF avd. Midt-Troms Klasse 3 (boltrifler): 1 Sjt. Simon Ileby NROF avd. Søndre Østfold Mesterskap i videregående skyting Lørdag 31. mai 2014 gjennomførte NROF avd. Kongsberg mesterskapet i nivå 3 skyting. Arrangementet gikk av stabelen i Heistadmoen skytefelt. Skytingen var variert og med mange utfordringer, slik et nivå 3 stevne skal være. Det ble kåret mestere i to klasser, klasse 1 (7,62) og klasse 2 (5,56) Klasse 1 (rifler i kaliber 7,62): 1 Fenr. Runar Staveli NROF avd. Oslo 2 Kapt. Rune Wilhelmsen NROF avd. Gudbrandsdal 3 Maj. Geir Birger Haug NROF avd. Haugaland Klasse 2 (rifler i kaliber 5,56): 1 Sjt. Fredrik Ørmen NROF avd. Kongsberg 2 Gren. Christoffer Ørmen NROF avd. Kongsberg 3 Ltn. Stian Knudsen NROF avd. Grenland Mesterskap i 22LR Søndag 9. november arrangerte NROF avd. Kongsberg mesterskapet i 22LR i Olledalen i Asker. Noe svak deltakelse, men mester ble kåret: 1 Sjt. Jon Andersen NROF avd. Kongsberg 2 Thomas Tiller NROF avd. Kongsberg

15 3 Ltn. Svein Helge Hennum NROF avd. Kongsberg Militært NM Militært NM i geværskyting ble arrangert sammen med Landsskytterstevnet i Vatne leiren i Sandnes. Stangskytingen sammen med felt- og baneskyting er de tre disipliner som er tellende i Militært NM for AG3 og HK NROF medlemmer deltok for NROF, med beste plassering for Tor Olaf Sangvik, NROF avd. Kristiansand, på en svært god 11. plass Internasjonal deltagelse Etter NROFs vårkonkurranser ble det tatt ut skyttere til internasjonal representasjon. NROF har i perioden vært representert med to lag internasjonalt, i Polen og Estland. Resultatmessig gjør NROF seg godt bemerket i flere av disse øvelsene. Årets uttatte deltakere var: Estland Ltn. Knut Grongstad Fenr. Kjetil Jørgensen Sjt. Onar Torbjørnsen Maj. Geir Birger Haug NROF avd. Stjørdal Lofoten Haugaland Haugaland Polen Ltn. Bernt Noodt Ltn. Stein-Hugo Berntsen Fenr. Petter Paulsen Fenr. Tor Olaf Sangvik NROF avd. Sør-Trøndelag Midt-Troms Narvik og Omegn Kristiansand Skyteaktivitetenes bidrag til måloppnåelse i Forbundet Skyteaktivitetene er en svært viktig motivasjonsfaktor og har stor betydning for Forbundets evne til å støtte Forsvaret. Dette gjelder særlig på det lokale nivået. Skyting er også viktig for å trekke nye medlemmer til Forbundet som har et mer definert reservistforhold til Forsvaret. 2.3 Feltidrettsaktiviteter i avdelingen Følgende feltidrettsaktiviteter er gjennomført i 2014 Feltidrett Femkamp/mangekamp/CIOR-mangekamp Pistollangrenn, Sjøbergmarsjen, Nijmegenmarsjen Patruljeløp Seniorfeltdag

16 2.3.2 Nasjonalt mesterskap NROF mesterskap i feltidrett 2014 ble avholdt 14. juni ved Fetsund av NROF avd. Oslo. Det var 16 deltakere. Beste utøvere ble: 1 Ltn. Egil Gulliksen Avd. Oslo 2 Kapt. Lars Tore Ruud Avd. Moss 3 Fenr. Kåre Gulliksen Avd. Oslo Internasjonal deltagelse Nordisk Mesterskap i Feltidrett ble også i 2014 innlemmet som en del av CIOR mangekamp mesterskapet. Det ble ikke gjennomført noe tradisjonelt nordisk feltidrettsmesterskap i Norge stilte ikke lag i år, se pkt Vinteridrett Åpent Norgesmesterskap i Pistollangrenn ble arrangert av NROF avd. Oslo lørdag 29. mars, tradisjonen tro på Lygna. Totalt var det 28 deltakere. Resultatene ble på de tre første plassene: 1 Inge Solberg OPIL 2 Jørgen Syversen OPIL 3 Ltn. Egil Gulliksen NROF avd. Oslo Vinneren av mesterskapet, Inge Solberg, ble tildelt Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje. På standplass under Pistollangrennet 2.4 Mangekamp Nasjonale arrangementer Det ble ikke avholdt nasjonalt NROF mesterskap i mangekamp i Internasjonal deltagelse CIORs mangekampkonkurranse 2014 ble avviklet i Fulda, Tyskland, i august. NROF var påmeldt med ett herrelag, men på grunn av skjerpet sikkerhet i Norge rett før konkurransen ble to utøvere tilbakekalt på jobb. Dette førte til at NROF ikke kunne stille fulltallig lag. Fenrik (R) Arne W. M. Omsted, avd. Glåmdal, deltok alene og representerte NROF i møte med resten av deltakerne. I tillegg stilte han som deltaker på et internasjonalt sammensatt lag.

17 2.5 Patruljeløp NROFs Patruljeløp Fredag 22. august møtte deltakerne på Hauerseter leir ved Gardermoen. Starten for løpet gikk med informasjonsmøte og ordremøte om kvelden. Tidlig lørdag morgen startet løpet. Innsatsstyrken til HV02, Derby, stilte som støttende avdeling og bidro i tillegg med en post og ambulanse. NROF avd. Øvre Romerike stod som arrangører i år. Dette klarte avdelingen med glans. De nyttet egen kompetanse og egne medlemmer, med støtte fra naboavdelinger og sekretariatet. Også de utenlandske avdelingene var meget positive til arrangementet og annonserte umiddelbart sin ankomst for Patruljeløp i Finland Første helgen i april i 2014 dro to NROF-lag til Sodankylä i Finland for å delta på «Military Skills Competition». NROF-lagene kom fra avdelingene Søndre Østfold og Øvre Romerike. Dette er en militær vinterkonkurranse for lag og ble arrangert av de finske reservestyrkene. Gjennom en hel helg skulle de deltagende lagene gjennom over 20 poster. Deltakerne medbringer alt materiell og utstyr de trenger for å kunne overleve og overnatte ute i to døgn. Her blir man testet i rene militære ferdigheter og generell kunnskap som er nyttig å kunne for å kunne klare seg ute i felt. 2.6 Vinteraktiviteter i avdelingen NROF har 2014 gjennomført ulike vinteraktiviteter Følgende vinteraktiviteter er gjennomført Passering over Langtjernet Vinterpatrulje Internasjonal konkurranse i Finland. NROF sendte to lag (se pkt ) Skimerkeprøver Tilrettelagt og arrangert av NROF avd. Hedemarken Skimarsj Tilrettelagt og arrangert av NROF avd. Hedemarken Pistollangrenn Tilrettelagt og arrangert av NROF avd. Oslo Overlevelse vinter Foregikk på Finnmarksvidda, tilrettelagt og gjennomført av NROF avd. Varanger

18 Vinterfeltuke for britiske reservister Gjennomført i området rundt Rjukan Fjellstue. Tilrettelagt og gjennomført av NROF avd. Vestfold NROF deler ut premie til beste kvinnelig deltager i «Grenaderløpet». I 2014 var det Therese Engen som fikk NROFs premie. 2.7 Marsjaktiviteter i avdelingen NROF avd. Bergen gjennomfører årlig trening og deltagelse i Nederland og Nijmegenmarsjen. Sjøbergmarsjen i Nordland ble tilrettelagt og arrangert av NROF avd. Helgeland. 2.8 Annen fysisk fostring i avdelingen Det vises til avdelingenes årsberetninger for ytterligere beskrivelse. 2.9 NROF-kruset NROF-kruset ble innstiftet i 1978 for å stimulere interessen for militær idrett, samt å kunne vedlikeholde og høyne den fysiske standard blant medlemmene. For å få tildelt NROF-kruset må det oppnås 100 poeng. Poengene samler du ved å delta i (militær) idrett og å ta (militære) ferdighetsmerker, for eksempel: sentrale og lokale NROFstevner og distriktsmesterskap, mangekampkonkurranser, patruljeløp, konkurranse i feltidrett med mer. Deltakelse i NROFs patruljeløp kan utgjøre en betydelig del av poengene til kruset. Det er også mulig å delta i DFS stevner hvor det skytes med AG3 og/eller delta på turmarsjer, turlangrenn, sykkelløp etc. I 2013 var det 63, og i 2014 var det 59 medlemmer som klarte kravene til NROF-kruset Nye aktive utøvere NROF har fått nye utøvere innen flere av aktivitetene som arrangeres. Dette gjelder både vinteridrett, ulike deler av feltidretten, deltagere i marsjer og i skyting. Se for øvrig avdelingenes årsberetninger.

19 3 Kompetansehevende aktiviteter NROF har i 2014 gjennomført ulike kompetansehevende aktiviteter. Det har vært ulike feltmessige aktiviteter, skytekurs og militærmaktseminar i samarbeid med Forsvarets høgskole. Det har også vært avholdt feltmessige kurs som «overlevelse vinter» og «overlevelse barmark». 3.1 Militærmaktseminar Sammen med Forsvarets høgskole (FHS) gjennomførte NROF også i 2014 Militærmakt-seminar, som ble avviklet i tiden november. Hensikten med disse seminarene er å vedlikeholde kompetanse hos medlemmene og utvikle reserven videre i forhold til behovene i dagens forsvar. Dette for å bidra til at reservebefalet er best mulig rustet til tjeneste i Forsvaret og å medvirke til positiv omtale og skape forståelse for det moderne Forsvaret. Resultatmålene denne gang var at deltagerne etter seminaret skulle være oppdatert og orientert om NATO og å ha fått innsikt i bruk av militærmakt som sikkerhetspolitiske virkemidler. Det vurderes at målet ble nådd. Hovedtemaene under seminaret var derfor «Videre utvikling i NATO konsekvenser for Norge». I tillegg var forholdene i Ukraina og Midt-Østen tema sammen med framveksten av den islamske staten IS. Foreleserne var blant de beste på disse områdene og seminaret ble meget vellykket og fikk meget god omtale av deltakerne. Seminaret hadde 42 deltakere. 3.2 Skyteinstruktørkurs Et instruktørkurs ble gjennomført på Steinsjøen i begynnelsen av oktober. Ni nye instruktører ble utdannet på kurset. Instruktørutdannelsen er viktig kompetansevirksomhet for NROF, da den er en forutsetning for all virksomhet som har med skyting å gjøre. Dette er igjen en forutsetning for å skape relevante mestringsarenaer for medlemmene. Kurset hadde spesielt fokus på å gi deltakerne dypere innsikt i etikk, holdninger og sikkerhet i forbindelse med skyteaktiviteter. Dag Nordli fra avd. Sør-Trøndelag.

20 3.3 Overlevelseskurs vinter og barmark Det ble også i 2014 gjennomført to overlevelseskurs, ett i Finnmark og ett i Rogaland. Vinterkurset i Finnmark, som ble gjennomført med støtte fra NROF avd. Varanger, ble avviklet i tiden mars med 14 involverte. Barmarkskurset i Rogaland, som ble gjennomført av NROF avd. Haugaland, ble avviklet i tiden oktober. I alt var det 9 involverte under kurset. Resultatmålene ved begge kurs var i hovedsak å kunne planlegge bruk og benytte seg av riktig bekledning, beherske forskjellige fangstmetoder, kunne bruke og utnytte ulike Gapahuk ble laget under Barmarkskurset varmekilder, kunne tilberede egenfanget mat, kunne etablere seg og overleve i bivuakk under ulike forhold, og være i stand til å ivareta stridsevnen under aktuelle omstendigheter. Kursene ga solid faglig påfyll og deltagerne ga meget positive tilbakemeldinger. Kursene planlegges gjennomført også i årene fremover, vekselsvis med ett i året. Se ytterligere lokalavdelingenes egne årsrapporter for å se deltagelse fra lokalt hold. 3.4 Deltagelse på Forsvarets høgskoles kurs Da er soveplassen klar for natten. Terje Surdal, NROF avd. Søndre Østfold og 2. visepresident, gikk høsten 2014 Forsvarets høgskoles sjefskurs. Stig-Thomas Flydal Bjørklund, NROF avd. Øvre Romerike og Svein Bringsdal, NROF avd. Oslo deltok på Forsvarets høgskoles Psyopskurs.

21 4 Informasjon 4.1 Bruk av hjemmesidene Hjemmesidene til NROF ( er et viktig middel for å nå ut til medlemsmassen. Antall brukere av hjemmesiden er økende. I 2014 var det ca unike brukere innom siden til NROF hver måned. Det var ca. 11% økning fra Leserne klikker og leser seg gjennom nærmere sider hver måned. Alle NROFs lokale avdelinger har sine lokale sider liggende under hovedsiden dog er det noe ulik bruk av egen webside i avdelingene. Mange avdelinger er veldig flinke til å legge ut oppdatert informasjon, aktivitetslister, bilder fra tidligere arrangementer, men det gjenstår fortsatt en del avdelinger som ikke nyttiggjør seg av hjemmesidene i stor nok grad. Avdelingene oppfordres i større grad til å ta websiden i bruk. 4.2 Bruk av e-post NROF har svært god erfaring med å bruke e-post til medlemmene. Dette er avgjørende for å få distribuert ulik informasjon til mange medlemmer på en enkel måte. 4.3 Bruk av sosiale medier Tilstedeværelsen på sosiale medier er viktig. NROFs side på Facebook hadde pr. 31/ følgere. Dette er en økning på 41 % fra samme tid året før. FB er en god informasjonskanal i tillegg til hjemmesiden. Raske oppdateringer, påminnelser om kommende aktiviteter, bildemateriale etc. egner seg svært godt for Forhold til media (omtaler, leserinnlegg eller lignende) Totalt sett har det vært lite medieomtale. En sak i en lokalavdeling har vært håndtert på en god måte.

22 4.5 Pro Patria Pro Patria er et helt avgjørende bidrag i NROFs informasjonsvirksomhet. Bladet er et kvalitetsblad og er etterspurt. Det har ry på seg for å være lettlest og redaksjonelt troverdig. Vårt inntrykk er at sentrale politiske tillitsvalgte, og forsvars- og sikkerhetsmessige fagmiljøer har stor tillit til magasinet. Vi tror at tilbakemeldingene kommer av at bladet har en faktisk informasjonsverdi og opplevd positive verdi for Forsvarets omdømmebygging. Pro Patria har fra utgivelse nr ny redaktør, Sigbjørn Larsen. Vi har særlig fokusert på å presentere kompliserte saker på en måte som er tilgjengelig for den «vanlige leser». På bakgrunn av dette har Pro Patria fått en kvalitetsheving både utseendemessig og på innhold og bildebruk. Medlemsbladet Pro Patria hadde fem utgivelser i 2014 og hvert nummer leses i følge Fagpressen, av personer.

23 5 Kultur og tradisjon 5.1 Følgende hendelser har blitt markert ved minneseremonier 17. mai markeres hos flere lokalavdelinger Senking av MS Rigel Flystyrt på Andtjernåsen 8. mai markeres hos vært mange lokalavdelinger Se for øvrig avdelingenes egne årsberetninger. 5.2 Æresvaktoppdrag 8. mai og 17. mai er primært dagene avdelingene står æresvakter. Se avdelingenes årsrapporter. GS Jørgen Berggrav legger ned blomster på minnesmerke over MS Rigel 5.3 NROFs samarbeid med lokalt veterankompani Vi har i perioden samarbeidet med AGC og Oscarsborg veterankompanier. 5.4 Avdelingens krigshistoriske virksomhet Det er stor militærhistorisk virksomhet i avd. Oslo, avd. Gauldal-Røros, avd. Alstahaug, avd. Fossumstrøget og flere. Se forøvrig avdelingenes årsrapporter. I Pro Patria er det jevnlig reportasjer og artikler innen militær-/krigshistorie. 5.5 Avdelingens sosiale arrangementer NROF har i perioden gjennomført sosiale arrangementer for medlemmene: Nyttårsballet «Pro Patria» hos avd. Nedenes Årsmiddag/julebord i regi av avdelingene og Forbundsstyret Se avdelingenes årsrapporter. 5.6 Annen virksomhet eller aktivitet som ikke er nevnt over NROF har fulgt utredningen av nytt reservistkonsept med innspill og møter. Arbeidet NROF utførte i forbindelse med Employer Support-prosjektet i 2012, er nå videreført, videreutviklet og i et begynnende system til det beste for personell med militær bakgrunn, -det være seg reservister eller veteraner. NHO Service har invitert med seg alle veteranorganisasjonene, Forsvaret, Manpower og Adecco. Målet med prosjektet er å koble næringslivet tettere til Forsvaret. Dette vil lette overgangen fra tjenestegjøring i nettopp Forsvaret til arbeidslivet i sivil sektor. Både Adecco og Manpower er internasjonale konsern innen bemanningsløsninger og de har positive erfaringer fra tilsvarende prosjekter i andre land.

24 Forbundet bidrar i ulike høringsprosesser i forsvarssektoren, samt bidrag i ulike høringsprosesser i annen offentlig virksomhet, blant annet aktiviteter med våpen. 5.7 Kontaktutvalgsmøter og tilsvarende Forbundet har en svært god og åpen kontakt med GIHV og HV-staben, samt HV på ulike nivåer. Det avholdes jevnlig møter på ulike nivåer Samarbeid med andre avdelinger (enn HV) i Forsvaret Det avholdes regelmessige møter med politisk ledelse og med Forsvarssjefen og Sjef Forsvarsstab. Det er også gjennomført møter med alle generalinspektørene. Samarbeidet anses som meget godt Samarbeid med andre forsvarsrelaterte organisasjoner Veteranorganisasjoner (Støtt våre soldater, Veteran møter Veteran, Making Change, Leading Change) Norges Forsvarsforening Folk og Forsvar NVIO - Norske veteraner fra internasjonale operasjoner SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner KFB - Kvinners Frivillige Beredskap Lottene Samarbeidet med de ulike organisasjonene er i utgangspunktet godt, men kan tidvis være noe varierende Sommerfest for veteraner på Akershus Festning I samarbeid med Veterankompaniet på Akershus, Veteran møter Veteran, SIOPS og NVIO, ble det arrangert grillfest utenfor Forsvarsmuseet torsdag 12. juni. De inviterte var i utgangspunktet veteraner tilhørende organisasjonene, men alle veteraner var hjertelig velkomne. Mat og drikke var gratis og ordnet og tilrettelagt av VmV og AGC. Det var ca. 120 fremmøtte og det ble en vellykket kveld. Det ble også satt pris på at kommandanten på Akershus Festning, brigader John Einar Hynaas og Krigsskolesjef oberst Ingrid Gjerde var med.

Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Vi har hatt god tilgang på nye medlemmer i 2015. Det

Detaljer

Lørdag 25. oktober var Forbundets forbundsstyre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Lørdag 25. oktober var Forbundets forbundsstyre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Lørdag 25. oktober var Forbundets forbundsstyre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: NROFs kommunikasjonsutvalg Det første møtet i kommunikasjonsutvalget ble avholdt tirsdag

Detaljer

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne:

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Nyhetsbrev Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Medlemsstatus NROF har fått en god start på det nye året med mange nye medlemmer. Antall

Detaljer

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Årets første Pro Patria og medlemskontingenten kommer sammen Årets giro

Detaljer

Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Høstens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. oktober. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Antall nye medlemmer så langt i år (pr oktober) har gått forbi antall nye

Detaljer

2.1.1. Idrettsutvalget... 12 2.1.2. Skyte- og idrettsarbeidet... 12 2.2. Feltidrett... 12 2.2.1. Nasjonalt mesterskap... 12 2.2.2.

2.1.1. Idrettsutvalget... 12 2.1.2. Skyte- og idrettsarbeidet... 12 2.2. Feltidrett... 12 2.2.1. Nasjonalt mesterskap... 12 2.2.2. Innhold 1. Organisasjon... 4 1.1. Virksomheten... 4 1.2. Videre drift... 4 1.3. Helse, miljø og sikkerhet... 5 1.4. Likestilling... 5 1.5. Påvirkning på det ytre miljø... 5 1.6. Sentrale personer og tillitsvalgte...

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! God jul og godt nytt år! Årets siste forbundsstyremøte ble avholdt desember. Se også Pro Patria nr. 5 hvor det er reportasje fra flere av høstens aktiviteter! Nye medlemmer Det har vært en god medlemsutvikling

Detaljer

Sak 8.2. Arbeidsprogram for NROF

Sak 8.2. Arbeidsprogram for NROF Sak 8.2 Arbeidsprogram for NROF 2016-18 Organisasjon Medlemmer og rekruttering For at Norske Reserveoffisers Forbund skal oppfattes som en viktig aktør og støttespiller, er det viktig at medlemsantallet

Detaljer

Etter landsmøtet i juni, var Forbundets nye styre samlet for første gang lørdag 27. september. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Etter landsmøtet i juni, var Forbundets nye styre samlet for første gang lørdag 27. september. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Etter landsmøtet i juni, var Forbundets nye styre samlet for første gang lørdag 27. september. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Avdelingenes kontaktpersoner i Forbundsstyret FS besluttet

Detaljer

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Etter at årets kontingent ble sendt ut med Pro Patria nr. 1/2013,

Detaljer

NROF Oslo Idrett. Høydepunkter En liten hilsen fra Texas. NROF Oslo Idrett 2015

NROF Oslo Idrett. Høydepunkter En liten hilsen fra Texas. NROF Oslo Idrett 2015 NROF Oslo Idrett Høydepunkter 2015 En liten hilsen fra Texas NM Pistollangrenn Lygna 28. februar Hanne Sandnes vant K1 DOLPHERN 11 av 31 deltagere fra NROF Oslo NROF Oslo sto for arrangementet NROF Mesterskap

Detaljer

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support...

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support... Innhold 1. Organisasjon... 5 1.1 Virksomheten... 5 1.2 Videre drift... 5 1.3 Helse, miljø og sikkerhet... 6 1.4 Likestilling... 6 1.5 Påvirkning på det ytre miljø... 6 1.6 Sentrale personer og tillitsvalgte...

Detaljer

Det første og konstituerende forbundsstyremøte etter Landsmøtet i juni ble avholdt lørdag 8. oktober. Av saker som stod på dagsorden kan vi nevne:

Det første og konstituerende forbundsstyremøte etter Landsmøtet i juni ble avholdt lørdag 8. oktober. Av saker som stod på dagsorden kan vi nevne: Nyhetsbrev Det første og konstituerende forbundsstyremøte etter Landsmøtet i juni ble avholdt lørdag 8. oktober. Av saker som stod på dagsorden kan vi nevne: NROF i nye lokaler I slutten av september flyttet

Detaljer

ÅRSMØTE. 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell

ÅRSMØTE. 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell ÅRSMØTE 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell 2 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 1. Åpning av årsmøtet v/formann 2. Godkjenning / merknader til årsmøteinnkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5. Valg

Detaljer

Nyhetsbrev. To nye ansikter i NROFs sekretariat. Arne Bjerkeseth og Paul Markussen slutter i NROF

Nyhetsbrev. To nye ansikter i NROFs sekretariat. Arne Bjerkeseth og Paul Markussen slutter i NROF Nyhetsbrev To nye ansikter i NROFs sekretariat NROF har ansatt to nye medarbeidere. Søknadsfristen var tidlig i januar og da den var gått ut, satt vi med en solid søknadsbunke. Interessen for stillingen

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Nyhetsbrev. Forbundsstyret Vårmøtet i forbundsstyremøte ble avholdt i Oslo lørdag 12. mai. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Nyhetsbrev. Forbundsstyret Vårmøtet i forbundsstyremøte ble avholdt i Oslo lørdag 12. mai. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Vårmøtet i forbundsstyremøte ble avholdt i Oslo lørdag 12. mai. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Pr 2. mai hadde 5378 medlemmer betalt kontingent. Dette

Detaljer

Nyhetsbrev. Vi ønsker å være mest mulig dekkende i nyhetsbrevene, og er glade for å få innspill som bør deles med avdelingene og medlemmene.

Nyhetsbrev. Vi ønsker å være mest mulig dekkende i nyhetsbrevene, og er glade for å få innspill som bør deles med avdelingene og medlemmene. Nyhetsbrev Innledning Forbundsstyret ønsker at avdelingene og medlemmene i hele landet får best mulig oppdatert informasjon. Sekretariatet har derfor fått i oppdrag formidle nyhetsbrev jevnlig. Vi vil

Detaljer

NROF Oslo Idrett. Høydepunkter 2014

NROF Oslo Idrett. Høydepunkter 2014 NROF Oslo Idrett Høydepunkter 2014 Lygna 2. mars NM Pistollangrenn DOLPHERN Hanne Sandnes vant K1 Kenneth Raknes vant M2 Eivind Hagen vant M6 Henrik fra ROSIG vant M3 og tok Sølv totalt 10 av 28 deltagere

Detaljer

NROF spør om kompetanse

NROF spør om kompetanse NROF spør om kompetanse Formannskonferansen i Stavern 017 Hva er hovedgrunnen(e) til ditt medlemskap i NROF? Maks tre kryss Føle tilhørighet til Forsvaret 77,8% Idrettsarrangementer og konkurranser 10,5%

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret [Oslo, 1. oktober 2015] Tor Rune Raaby Generalmajor Generalinspektør for Heimevernet Jon Erling Tenvik Kommandør President NROF Samarbeidsavtale

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2013 Til årsmøtet 13. mars 2014 fra styret 2013/2014 Årsberetning 2013 1. Foreningens formål Forsvarets høgskoleforenings vedtekter 1, lyder som følger:

Detaljer

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen Årsberetning 2009 Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen 26.11.2009 Årsberetning 2009 1 Norske reserveoffiserers forbund, avdeling Bergen har i 2009 hatt følgende sammensetning av styret. Formann:

Detaljer

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique)

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique) Landsmøtereferat fra NSFF 53. Landsmøte i Bergen 2012 Dagsorden: Åpning av Leder. Sak 1: Godkjenning av innkalling til Landsmøtet. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Presentasjon av deltakerne.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2011

STYRETS ÅRSBERETNING 2011 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 GENERELT Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene

Detaljer

Referat fra NROFs formannskonferanse 2017

Referat fra NROFs formannskonferanse 2017 Referat fra NROFs formannskonferanse 2017 Referent Camilla Briså I underkant av 50 av NROFs 57 lokale avdelinger møtte i Stavern på NROFs formannskonferanse 20. og 21. mai. Stedet var Justissektorens kurs-

Detaljer

Årsberetning Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen

Årsberetning Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen Årsberetning 2008 Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen 27.11.2008 Årsberetning 2008 1 Norske reserveoffiserers forbund, avdeling Bergen har i 2008 hatt følgende sammensetning av styret. Formann:

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2008

STYRETS ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 Generelt Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2010

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 GENERELT Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene

Detaljer

Høstinformasjon fra Forbundet

Høstinformasjon fra Forbundet Høstinformasjon fra Forbundet Høstens forbundsstyremøte ble avholdt i september og her er noen av sakene fra møtet og fra sommeren/høsten i NROF. Det vises også til Pro Patria nr. 4 (som kommer til medlemmene

Detaljer

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt:

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt: DIREKTIV FOR ERVERV AV HALVAUTOMATISKE VÅPEN GJENNOM NROF 1 Innledning Norske Reserveoffiserers Forbund er godkjent som skytterorganisasjon. I skriv fra Det Kgl. Justisog Politidepartement av 21/8-1986

Detaljer

Norske Reserveoffiserers Forbund Formannskonferanse 2015

Norske Reserveoffiserers Forbund Formannskonferanse 2015 Norske Reserveoffiserers Forbund Formannskonferanse 2015 Stavern 13. og 14. juni 2015 Oppsummering og rapport 1. Generelt FK har ingen fast forretningsorden, men fulgte en norm som ligger tett opp til

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008 FRA FSS/NIH/F

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i skyting 2011 Bodø Bestemorenga For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Avd. Vestfold BUDSTIKKE! 2/2016

Avd. Vestfold BUDSTIKKE! 2/2016 Avd. Vestfold BUDSTIKKE 2/2016 STYRETS SAMMENSETNING FRA FEBRUAR 2016 Formann: Kapt Odd Bjarne Sverres gate 21, 3257 LARVIK Johansen P 33 11 12 91 M 0047 9139 9944 E-Mail: oddbj@online.no Nestformann:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2012

STYRETS ÅRSBERETNING 2012 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 GENERELT Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene

Detaljer

Ferdighetsmerker generelt

Ferdighetsmerker generelt 1 Ferdighetsmerker generelt Generelle bestemmelser for militære ferdighetsmerker Arrangør Alle militære avdelinger/institusjoner samt lokalforeninger av Norges Reserveoffisers Forbund (NROF) kan arrangere

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget SKOGSLØP MED SKYTING ER MORO! Sjelden er det så mye latter og glede på skytebanen som når det arrangeres skogsløp med skyting. Skogsløp med skyting er

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF

Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF Besluttet av Forbundsstyret 8. oktober 2016 Innledning NROF er avhengig av skytevirksomhet for å nå sine kompetansemål. Relevante privateide våpen i tillegg til

Detaljer

NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND NORWEGIAN WORKING DOG SPORT ASSOCIATION

NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND NORWEGIAN WORKING DOG SPORT ASSOCIATION Referat fra Brukskonferansen 2012 i Norsk Brukshundsports Forbund Avholdt på Forsvarets Hundeskole, Hauersæter den 18.februar 2012 kl. 11.00 Åpning: Leder, Bjørnar Strand åpnet møtet ved å ønske de fremmøtte

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

Kjell Arild Kleivkås. Hovedstyrets årsberetning fremlagt av leder, Janne Kornbrekke. Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning og godkjennes.

Kjell Arild Kleivkås. Hovedstyrets årsberetning fremlagt av leder, Janne Kornbrekke. Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning og godkjennes. ÅRSMØTE 23.november 2016 Kl. 19:00 på Farvannet PROTOKOLL Leder av Kristiansand og Omegn skytterlag Janne Kornbrekke ønsket velkommen til årsmøte. Det var 32 stemmeberettigede til stede. Sak 1: Åpning

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2007

STYRETS ÅRSBERETNING 2007 STYRETS ÅRSBERETNING 2007 Generelt Styrets målsetting var å videreutvikle aktiviteter for å øke deltakelsen med minst 10 % Effektivisere og forbedre informasjonen til medlemmene Skape større kunnskap om

Detaljer

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen.

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen. Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Innhold Fakta om Heimevernet HV-14 Sivilt-militært samarbeid lokalt VERNER VOKTER VIRKER De enkle fakta om HV 45 000 soldater.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO 14. juni 2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Telefonmøte Generalsekretær Jarle

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2009

STYRETS ÅRSBERETNING 2009 STYRETS ÅRSBERETNING 2009 GENERELT Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND 2004/2005 ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND Generelt 11. september 2004 ble Norges Croquetforbund startet i Melløsparken i Moss. Dette var under Jeløy Croquet

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Forord. Terje Surdal President. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 2

Forord. Terje Surdal President. Oppdatert pr. 28. januar 2017 side 2 HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

JKA Norgesmesterskapet 2008

JKA Norgesmesterskapet 2008 JKA Norgesmesterskapet 2008 Nordås karateklubb stod som arrangør av det syvende offisielle Norgesmesterskapet i JKA karate lørdag 8. mars i Fyllingsdalshallen, Bergen. Det var påmeldt 96 utøvere med til

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Årsmelding NROF Lister driftsåret 2014

Årsmelding NROF Lister driftsåret 2014 Årsmelding NROF Lister driftsåret 2014 1. Styre og tillitsmenn: Styret har for driftsåret 2014 bestått av følgende: Formann/sekretær: Nils Bernt Rinde (Nestformann) Leif Johan Rinde (Kasserer) Leif Gunnar

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Tonje S. Jelstad Styremedlem (fra kl 11:00)

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Tonje S. Jelstad Styremedlem (fra kl 11:00) Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 17.02.2017 Styreportal\Forbundsstyret 2015-17\FS-019\Protokoll FS 019 Protokoll fra møte i Forbundsstyret onsdag 15. februar 2017 i NHF

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret 03.02.11 Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010 Styret Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

HOVEDPLAN FESTNINGSMARSJEN OSCARSBORG 2015

HOVEDPLAN FESTNINGSMARSJEN OSCARSBORG 2015 Oscarsborg kommandantskap Forsvarsbygg Frogn kommune Hurum kommune 1 HOVEDPLAN FESTNINGSMARSJEN OSCARSBORG 2015 Referanser: Planleggingsmøter Arbeidsdokument Denne hovedplanen regulerer viktige forhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer