Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:"

Transkript

1 Nyhetsbrev Forbundsstyret Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Etter at årets kontingent ble sendt ut med Pro Patria nr. 1/2013, har det også vært sendt ut purring. Hvis du ikke har mottatt Pro Patria nr. 2 (som kom i postkassen i slutten av april), har du høyst sannsynlig ikke betalt kontingenten eller at den ikke er registrert hos oss. Hvis du ikke lenger har fakturaen, er det bare å ta kontakt med sekretariatet og få informasjon om beløp, KID-nummer og kontonummer. Hvis du har betalt, men likevel fått purring, ber vi deg ta kontakt slik at vi kan få rettet opp manuelt i medlemsregisteret. Les Pro Patria og hold deg orientert betal kontingenten og ta del i aktivitetene NROF tilbyr alle medlemmene! Forsvarets fremtidige reservistkonsept I forbindelse med arbeidet med forsvarssektorens kompetansemelding, er Forsvarets reservekonsept på den politiske dagsorden. For NROF, som er avhengig av at reservistene vurderes som et relevant og viktig bidrag til Forsvarets troverdighet, er dette spesielt viktig. Forbundet vil følge opp dette arbeidet i tiden fremover, og bidra sterkt til at det kommer konkrete resultater. Økonomiske tildelinger fra Forsvaret/Forsvarsdepartementet For året 2013 har NROF fått mindre prosjektstøtte fra Forsvaret. I år ble støtten ble rett i underkant av kr ,-. Støtten er viktige bidrag til aktiviteter som skyteinstruktørkurs, overlevelseskurs, Norwegian Recon Team Competition, senioraktivitetet osv. Noe av årsaken til at vi har fått mindre enn i fjor, er at Forsvarets veterantjeneste, som forvalter midlene, i år har hatt fokus på å tildele midler til aktiviteter som har lite konkurransepreg og som kan benyttes av mange. Veterantjenesten er også opptatt av aktiviteter som har en lav pris pr deltager.

2 Med reduksjonen i bevilgningene, er budsjettet NROF har for 2013 noe mer anstrengt enn i Det brukes mer penger enn vi tjener og dette kompenseres ved bruk av fonds. Forbundsstyret har stort fokus på å rette opp denne skjevheten for å skape balanse i regnskapet og det kan være at det må reduseres noe på ambisjonsnivåene, for eksempel når det gjelder deltagelse i internasjonale idrettskonkurranser. På sikt må vi ha en helhetlig tilnærming til forholdet mellom ressurser og ambisjoner. Spørsmålet om kontingentendring vil derfor bli tatt opp på det ekstraordinære Landsmøtet i juni. Norwegian Recon Team Competition NRTC 2013 vil bli arrangert i Troms/Nordland september med støtte fra HV-16. Denne gang ligger forholdene virkelig til rette for at de nordnorske avdelingene lettere kan delta. Vi oppfordrer derfor sterkt til at de nordnorske avdelingene stiller lag og blir med på høstens mest spennende konkurranse! NRTC er som kjent NROFs patruljeløpskonkurranse. Her får reserven virkelig testet sine feltmessige ferdigheter. Ta utfordringen og test deg selv sammen med laget ditt. Hvem blir Norges tøffeste patrulje i 2013? Meld dere på i dag til Feltdag for seniorer NROF avd. Fossumstrøget vil i september arrangere en feltdag for militært personell som har lyst til å teste gamle ferdigheter uten for høye prestasjonskrav. Det blir skyting med pistol og enhetsgevær, en feltmarsj med kjente oppgaver som avstandsbedømmelse, orienteringskunnskap, sanitetselement, våpenkjennskap og andre relevante utfordringer. Besøk med omvisning til militærhistoriske objekter er også en del av programmet, i tillegg til fagmilitært foredrag og festmiddag med sosialt samvær. Det blir mulighet for innkvartering. Sett av dagen lørdag 14. september Følg med i Pro Patria nr. 3 for mer informasjon! Vårkonkurransen i skyting NROF vårkonkurranse i skyting med arrangert fire steder lørdag 27. april; hos avd. Midt-Troms, avd. Stjørdal, avd. Øvre Romerike og avd. Lister. Hos avd. Midt-Troms ble resultatlisten slik: Klassevinner klasse 1: Fenr. Kjetil Jørgensen, avd. Lofoten Klassevinner klasse 2: Fenr. Kjetil Jørgensen, avd. Lofoten

3 Hos avd. Stjørdal ble resultatlisten slik: Klassevinner klasse 1: Lt. Bernt Noodt, avd. Sør-Trøndelag Klassevinner klasse 2: Lt. Bernt Noodt, avd. Sør-Trøndelag Hos avd. Øvre Romerike ble resultatlisten slik: Klassevinner klasse 1: Fenr. Ivar Rinde, avd. Oslo Klassevinner klasse 2: Fenr. Kjetil Edvardsen, avd. Øvre Romerike Klassevinner klasse 3: Lt. Halvor Ajer, avd. Oslo Hos avd. Lister ble resultatlisten slik: Klassevinner klasse 1: Kapt. Nils Bernt Rinde, avd. Lister Klassevinner klasse 2: Kapt. Kjetil Selvik, avd. Rogaland Ekstraordinært landsmøte 1. til 2. juni på Sessvoll Lørdag 1. og søndag 2. juni er det klart for ekstraordinært landsmøte på Sessvoll ved Gardermoen. De aller fleste avdelingene har meldt inn sine delegater som nå har fått tilsendt Saksmappe med landsmøtepapirene. Sakslisten er som følger: Status NROF rikets tilstand - Orientering ved presidenten - Årsberetning 2012 Økonomi - Regnskap Budsjett Kontingent Saker fra avdelingene - Avvikling av nivåstyrt skytereglement i NROF - Ammunisjonstildeling se eget punkt i nyhetsbrevet - Høyne status for nasjonalt NROF-mesterskap - Nasjonalt skyteutvalg - Anerkjennelse av opparbeidet kompetanse i Forsvaret - Pro Patria Orienteringer - Ny våpenlov se eget punkt i nyhetsbrevet - Avtalen med Forsvaret - Funksjonsplanen/håndboken - Oppfølging av arbeidsprogrammet

4 Vedtektsendringer se eget punkt i nyhetsbrevet - Vedtekter for NROF (hovedvedtektene) - Normalvedtekter for avdeling i NROF - Vedtekter for Hedersnemnden - Vedtekter for Hederstegn - Vedtekter Hedersplakett - Vedtekter for Æresmedlemskap - Vedtekter for Valgkomitéen - Vedtekter for Protokollkomitéen Eventuelle resolusjoner Strategi for ny våpenlov En ny våpenlov forventes i løpet av kommende arbeidsår. Forbundet må stå mest mulig samlet i denne saken og ønsker derfor en bred diskusjon på Landsmøtet. I motsetning til en rekke andre skytterorganisasjoner, som driver skyting som hobby eller idrett, har NROFs skyttervirksomhet som målsetning å støtte opp om Forsvaret ved å vedlikeholde ferdigheter og kompetanse hos personell som samfunnet kan trekke på i beredskapssituasjoner. På denne måten er NROFs virksomhet helt i samsvar med 22. juli-kommisjonens bestrebelser om en styrket beredskap. Etter en helhetsvurdering er det Forbundsstyrets syn at det er viktig for Forbundet å posisjonere seg slik at man oppleves som svært ryddig i prosesser og med god internkontroll, også med tanke på at NROF kan få til en spesiell dispensasjon for erverv av våpen. Det er avgjørende at Forbundet tilpasser sin virksomhet til Forsvarets behov. Dette vil gi vår militærrelaterte aktivitet en bedre plattform. Det bør argumenteres saklig for det bidraget NROFs skyterelaterte aktivitet er for Forsvaret og dermed for samfunnets beredskap. I dette ligger det også å arbeide for å fremme reservens relevans. Det er likevel viktig at Forbundsstyret har tilstrekkelig handlefrihet og at det ikke pålegges sterke bindinger fra Landsmøtet. Det er forfattet et bakgrunnsnotat som ligger som en del av Saksmappen som er sendt ut til landsmøtedelegatene (sak 5.1). Vedtektsendringer Sekretariatet har gått gjennom alle vedtekter og vurdert hvem som bør eie den enkelte vedtekt Landsmøtet, Forbundsstyret eller andre. Generelt mener FS at det er riktig at Landsmøtet, som lovgivende makt, eier overgripende og policyrettede vedtekter. Forbundsstyret, som utøvende makt, eier tolkningene, direktivene og forskriftene og underordnede vedtekter. En rekke vedtekter med endringsforslag er fremsendt til avdelingene og Landsmøtets delegater.

5 Funksjonsplan Håndbok for NROF Sekretariatet har i lengre tid arbeidet med en total gjennomgang av NROFs funksjonsplan. Målet er at vi skal ha den klar i løpet av sommeren, med oppdatert informasjon og fullstendige vedtekter. Det nye navnet blir Håndbok for NROF, og den vil bli sendt til alle avdelinger. En oppdatert versjon vil være tilgjengelig på NROFs hjemmeside. Ammunisjonstildeling Et av punktene som skal diskuteres på Landsmøtet, er hvordan ammunisjonen/ressursene skal fordeles ut i de enkelte avdelingene. NROF etterstreber at ressursene skal fordeles så riktig som mulig; skal bredden prioriteres eller eliteskytterne, kan dette kombineres? Det er positivt at avdelinger kommer med innspill og de vi har fått skal diskuteres på Landsmøtet. Vi ser frem til en spennende og interessant diskusjon! Masteroppgave Aktiv Veteran NROF har de senere årene lagt stadig større vekt på å bidra i veteranarbeidet. En tredjedel av medlemmene i NROF er veteraner. Vi deltar derfor aktivt i Forsvarsdepartementets og Forsvarets aktiviteter. Forbundets viktigste bidrag er vår aktivitetsportefølje med kompetansebygging og krevende militærrelaterte aktiviteter. NROFs aktiviteter bidrar til at veteranene kan oppleve mestring i et kjent miljø. Vårt utgangspunkt har vært at aktivitetene vurderes som positive av veteranene og at det også kan bidra til at senskader hos veteranene kan unngås. Dialog med bl.a. Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarets sanitet, tyder på at dette er tilfelle. NROF ønsker å få identifisert gode tiltak for veteranene som kan bidra til mestring og god psykisk helse. Ut fra dette ønsker vi å få et godt beslutningsgrunnlag for å velge ut aktiviteter for våre medlemmer og ikke minst gi konkrete bidrag til handlingsplanen for ivaretakelsen av veteraner I tjeneste for Norge. NROF har fått støtte fra Forsvarsdepartementet på kr ,- til prosjektet som skal dekke utgifter studenten(e) måtte få i det praktiske arbeidet, så som reiser og deltagelse i konferanser etc. NROF har derfor i disse dager tilskrevet flere høgskoler/universiteter i landet og bedt om bistand til å komme i kontakt med en/flere engasjerte mastergradsstudenter. Studenten(e) vil gjennom denne masteroppgaven være med på å undersøke i hvilken grad mestringsaktiviteter kan bidra positivt til helsesituasjonen hos veteraner. Studiestedet bør også ha et tilstrekkelig vitenskapelig miljø med veilederkompetanse til denne type problemstillinger.

6 8. mai arrangement landet rundt 8. mai er som kjent en stor dag i NROF-Norge. Det er markeringer, kransenedleggelser og taler rundt det ganske land. I år får NROF avd. Tromsø besøk og taler til sitt arrangement, som er et samarbeid med de frivillige forsvarsorganisasjonene og Tromsø Kommune, av statssekretær i Bistandsdepartementet/UD Arvinn Eikeland Gadgil. NROF avd. Fossumstrøget holder på tradisjonen med markering på Fossum Bru og får besøk og tale fra statssekretær Morten Søberg fra Finansdepartementet. Regjeringens hovedarrangement vil foregå på Akershus Festning i Oslo hele dagen. Det blir kransenedleggelser, taler, medaljeseremoni, stand fra organisasjonene, drilloppvisning og fartøyer til kai nedenfor festningen. Vi håper at alle avdelinger som er involvert i et 8. mai-arrangement, tar bilder og sender Camilla i sekretariatet kort tid etter dagen! Følger du med på NROFs hjemmeside? Sørg for å holde deg oppdatert! Finn enkelt og raskt oversikt over DIN lokale avdeling eller aktiviteter som arrangeres sentralt. Følg med på nyheter og utlysninger. Er det noe som mangler? Send oss innspill på Følg med på og på Facebook: Reserveoffiserers-Forbund-NROF/

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne:

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Nyhetsbrev Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Medlemsstatus NROF har fått en god start på det nye året med mange nye medlemmer. Antall

Detaljer

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support...

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support... Innhold 1. Organisasjon... 5 1.1 Virksomheten... 5 1.2 Videre drift... 5 1.3 Helse, miljø og sikkerhet... 6 1.4 Likestilling... 6 1.5 Påvirkning på det ytre miljø... 6 1.6 Sentrale personer og tillitsvalgte...

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Nr. 2006:6. Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet

Nr. 2006:6. Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Nr. 2006:6 Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Forord Pl oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Statskonsult gjennomf@rt en evaluering av departementets tilskudd til

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015 debra-nytt Nr 1 MARS 2015 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 02.01-15/16 Gjelder Søknad om midler fra frifond organisasjon - UiO - Politisk seminar Vedlegg til saken: 1. Søknad

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer