Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:"

Transkript

1 Nyhetsbrev Lørdag 6. desember var Forbundets forbundsstyre samlet for siste gang i 2014, og av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Vi har hatt god tilgang på nye medlemmer i Det er særlig gledelig at mange yngre nå melder seg inn. Vi håper dette vil bidra til at det blir et enda bedre grunnlag for aktivitet i avdelingene. Vi har naturlig nok noe frafall på grunn av høy alder, men medlemstallet ser nå ut til å stabilisere seg. Det er likevel viktig at avdelingene har fokus på medlemsverving, og den beste måten er å bruke sitt nettverk. Forbundets økonomi Vi har nå fått svar på vår søknad om momskompensasjon og sammen med den økte medlemstilgangen har dette styrket vår økonomi. Vi regner med å kunne overføre noe penger til fonds. Etter flere år hvor vi har tæret på fonds, er dette en gledelig utvikling. Utvalg for å vurdere kontakt Utvalget som ble nedsatt for å vurdere rutiner for kontakt mellom medlemmer, avdelinger og sentralt nivå, har bra fremdrift. Vi regner med at vi kan komme med utvalgets konklusjoner i neste nyhetsbrev. Kontaktutvalgsmøtene med HV Avdelingenes møter med HV er svært viktige for både avdelingene og HV. Det er viktig at disse møtene brukes til å finne «prosjekter» og aktiviteter som er til gjensidig glede og støtte for både avdelingene, HV, - og andre deler av Forsvaret. Det er derfor viktig at avdelingene bruker arbdeidsprogrammet som et grunnlag for å se på hvilken måte de kan støtte HV med markører, stabspersonell eller på annen måte. GS og AGS har hatt møte med GIHV og blant annet diskutert kontaktutvalgsmøtene og hvordan de bør gjennomføres. GIHV vil vurdere å På besøk hos GIHV tirsdag 16. desember utgi et eget direktiv for å sikre mer enhetlig gjennomføring av møtene og de administrative rutinene for støtten til avdelingene. Vi kommer tilbake til dette på et senere tidspunkt. I mellomtiden ber vi avdelingene om å holde sekretariatet informert om tid og sted for kontaktutvalgsmøtene, slik at vi kan støtte avdelingene i forberedelse og gjennomføring.

2 Internasjonalt samarbeid Det bulgarske presidentskapet i CIOR er godt i gang, og vi regner med at det internasjonale samarbeidet fortsatt vil være meget nyttig for NROF. Det er imidlertid noe usikkerhet rundt det etterfølgende presidentskapet for Det er også noen forhold vedrørende idrettsdelen MILCOMP som skal gjennomføres sommeren NROF sentralt bistår CIOR i å få avklart disse usikkerhetene. Reservistutredningen Forsvarets reservistutredning skal ferdigstilles innen utgangen av januar NROF har hatt flere møter med utredningsgruppen og levert skriftlig innspill. Vi må imidlertid regne med at et «endelig» modernisert reservistkonsept ikke vil kunne se dagens lys før det Fagmilitære Rådet (FMR) og rapporten som konsulentfirmaet McKinsey skal utarbeide om Forsvaret, er politisk behandlet. Sentrale kurs i 2015 Forbundsstyret ønsker å gjennomføre følgende kurs i sentral regi: Overlevelse barmark Skyteinstruktør Sanitet Militærmakt Pys-Ops Internasjonale kurs FS ønsker ikke å kjøre et eget overlevelseskurs på vinteren i år, men vil tilby tilsvarende kurs gjennom vår svenske samarbeidspartner «Försvarsutbildarna» (se utlysningstekst til kurset i siste Pro Patria). NROF er meget opptatt av å bidra til kompetansevedlikehold, og ber avdelingene om å bidra til å formidle de gode tilbudene våre til medlemmene, og til å gjøre aktiv bruk av de ressursene som medlemmer som har vært på kurs, utgjør. Skytereglementet Sekretariatet har fått kommentarer til forslaget til nytt skytereglement fra Skyteutvalget og en del avdelinger. Dette har vært meget nyttige innspill. Et revidert forslag vil bli utgitt i februar som grunnlag for utprøving i avdelingene. Patruljeløpet Patruljeløpet 2014 ble gjennomført av avdeling Øvre Romerike med bistand fra Nedre Romerike og sekretariatet. Basert på de erfaringene vi har gjort og i samråd med HV, ble avdeling Ringerike forspurt om å ta ansvar for gjennomføring av patruljeløpet i 2015 og de har tatt denne utfordringen. Dugnad og godtgjørelse for innsats i Forbundet Vi skrev i forrige nyhetsbrev at det ved ulike anledninger har kommet spørsmål om godtgjørelse, spesielt i forbindelse med avdelingenes innsats ved sentrale arrangementer. I tillegg til at det vil være vanskelig å kontrollere, vil det være meget krevende å budsjettere med. FS ønsker derfor ikke å innføre et prinsipp hvor en avdeling fører timelister som så godtgjøres.

3 FS besluttet at det i stedet etableres en støtte til avdelinger til dekning av ulegitimerte utgifter, som avdelingen ikke behøver å redegjøre for. Legitimerte utgifter vil bli dekket på vanlig måte. Basert på de inngangsverdier FS har for 2015, anbefales følgende «støtte» for året 2015: Aktivitet Militær idrett Mesterskapsskyting NROF (to konkurranser) NROF Vårkonkurranser i skyting (fire konkurranser) Nasjonal mangekamp "Støtte" 2500x2 1500x4 Feltidrett Nordisk mesterskap feltidrett 0 NROFs Patruljeløp Senioraktiviteter Kompetanse Overlevelseskurs barmark Overlevelse vinter Formannskonferansen 2015 Datoene det er viktig å merke seg er lørdag 13. og søndag 14. juni. FK vil bli avholdt i Østlandsområdet og begrenses til én overnatting. Forbundsstyret mener det er viktig å holde Forbundet mest mulig samstemt i det som er en viktig endringsperiode for NROF og det er en god måte å ha dialog med lokalavdelingene på. Formannskonferansen fokuseres på forankring av strategi og løpende saker i Forbundet. Årsberetninger fra avdelingene Forbundet har kommet såpass langt i utformingen av digital årsberetning for avdelingene at et knippe avdelinger har fått dette til utprøving. Avdelingene som skal teste digital årsberetning for 2014, er: - Avd. Hedemarken - Avd. Kristiansand - Avd. Inn-Trøndelag - Avd. Drammen - Avd. Varanger - Avd. Bergen - Avd. Fossumstrøget - Avd. Helgeland - Avd. Vestoppland - Avd. Lister Er det noen spørsmål, store som små, ta kontakt med sekretariatet for bistand!

4 Forsvarets verdigrunnlag nå også NROFs verdigrunnlag Det er utarbeidet et eget verdigrunnlag for forsvarssektoren og Forbundsstyret vedtok at dette også er en god rettesnor for Forbundet. Verdigrunnlaget vil bli innarbeidet i NROFs Håndbok. Verdigrunnlaget kan lese i.pdf her Oppfølging av fagsaker Medlemmene i FS (inklusive varamedlemmer) får tildelt oppfølgingsansvar for spesielle områder, slik at virksomheten i Forbundet blir godt synkronisert. Her er en påminnelse om fordelingen: Oppgave CIOR Idrett (=Leder I/U) Medlemskontakt og informasjon Forbundsdrift- og forvaltning Promotion og sponsorvirksomhet Ungdomsaspektet Kultur og tradisjon Ansvar Terje Surdal Viggo Hanssen Sven-Åge Myrvang Tom Gjestvang Jan A. Molberg Christian B. Pedersen Svein Arne Jensen Oppfølging av avdelingene Alle NROFs avdelinger har «sin» kontaktperson i Forbundsstyret. Er det noe du eller avdelingen lurer på? Ta gjerne kontakt med «din» kontaktperson i FS eller med sekretariatet. Sven-Åge Myrvang redskapsringen.no) Jan A Molberg Tom Gjestvang online.no) Viggo Hanssen gmail.com) Fossumstrøget Nedre Romerike Glåmdal Haugaland Moss Oslo Gudbrandsdal Kristiansand Søndre Østfold Øvre Romerike Hedemarken Lister Vestfold Drammen Sør-Østerdal Mandal Follo Grenland Valdres Nedenes Kongsberg Vestoppland Rogaland Ringerike Vest-Telemark

5 Christian Pedersen hotmail.com) Svein Arne Jensen yahoo.no) Sturla Valderaune gmail.com) Bergen Indre Romsdal Alstadhaug Indre Sogn Romsdal Helgeland Kvinnherrad Ålesund Salten Sunnhordland Nordmøre Sør-Helgeland Voss Fosen Harstad Firda Gauldal-Røros Lofoten Sunnfjord Inn-Trøndelag Midt-Troms Søre Sunnmøre Namdalen Narvik Oppdal Tromsø Orkla Vesterålen Stjørdal Varanger Sør-Trøndelag Vest-Finnmark Følg NROF på web Vi oppfordrer alle til å klikke «liker» og på den måten enkelt følge med på det vi legger ut om kurs, seminarer, konkurranser, smått og stort. Følg med oss på og Bemanning i julen Sekretariatet er ikke bemannet julaften eller i romjulen. Vi leser e-post og GS kan nås på mobil Vi takker avdelinger og medlemmer for godt samarbeid i 2014 og takker for at dere står på for å fremme forsvarsviljen i det norske samfunnet! Vi ønsker dere alle en gledelig jul og et godt nytt år!

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne:

Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Nyhetsbrev Helgen 13. til 15. mars var Forbundets styre samlet og av sakene som stod på dagsorden kan vi nevne: Medlemsstatus NROF har fått en god start på det nye året med mange nye medlemmer. Antall

Detaljer

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Vårens forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 27. april. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Etter at årets kontingent ble sendt ut med Pro Patria nr. 1/2013,

Detaljer

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support...

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support... Innhold 1. Organisasjon... 5 1.1 Virksomheten... 5 1.2 Videre drift... 5 1.3 Helse, miljø og sikkerhet... 6 1.4 Likestilling... 6 1.5 Påvirkning på det ytre miljø... 6 1.6 Sentrale personer og tillitsvalgte...

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015 STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014 11. februar 2015 INNHOLD INNHOLD... 2 1 OPPDRAG BARNEHUS... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Aktivitet... 3 2 KORT BESKRIVELSE AV ARBEIDSOPPGAVER/ARBEIDSFORM VED ET BARNEHUS...

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET

DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET Rapport fra seksjonsansvarlig Utvalgene under klubbstøtte avgir egen rapport. Satsing og tilrettelegging for roing for funksjonshemmede, har det siste året vært konsentrert

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NKF Kalender: 14-16.oktober 2011 Klatreinstruktør Sport kurs. Tromsø 22. oktober 2011 NM Tau Bergen 5. november 2011 NM Buldring Trondheim 7. november 2011

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2013 1.Innledning Landsstyret har i 2013 bestått av Leder Anne Marie Hide Oslo Nestleder Magne Furesund Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor Aarak Oslo Styremedlem

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Referat FAP styremøte 11. februar

Referat FAP styremøte 11. februar Referat FAP styremøte 11. februar Sted: DFDS - Oslo Til sted: Arve T Thorsen, Bente E Holmen, Iris Sigdestad, Kjersti Sørlie Rimer Forfall: Fredrik Skår SAK 1 FAP brosjyre bruk av reklamemidler (110 000)

Detaljer

Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen.

Sluttrapport til Landsmøte 2010 SLUTTRAPPORT. Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen. SLUTTRAPPORT Oppfølging av vedtak fra behandlingen av NKBFs Framtid. Forfatter: Torgeir Johnsen. Innhold 1. Mandat.... 3 2. Målsetting NKBF.... 3 3. Et historisk tilbakeblikk.... 4 a. En markedsundersøkelse

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22

Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22 Kretsledersamling Oslo 22. oktober 2011-10-22 Carsten Sørlie ønsket velkommen. Deretter presentasjon av deltakerne. Samtlige kretser bortsett fra Aust-Agder og Sogn og Fjordane er til stede. Spillemidler

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013]

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] 2013 [ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] Innhold 1. Innledning... 2 2. Ombudsordningen... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Ombudets plassering og mandat... 3 2.3 Økonomi... 4 2.4 Undersøkelse... 5 3. Informasjonsarbeid...

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

HANDLINGSPLAN STØTTEGRUPPEN 22.JULI AVDELING VESTFOLD (heretter kalt Avd. Vestfold)

HANDLINGSPLAN STØTTEGRUPPEN 22.JULI AVDELING VESTFOLD (heretter kalt Avd. Vestfold) HANDLINGSPLAN STØTTEGRUPPEN 22.JULI AVDELING VESTFOLD (heretter kalt Avd. Vestfold) Formål: På bakgrunn av Den Nasjonale Støttegruppen etter 22.juli hendelsens handlingsplan og dennes pålagte krav til

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer