"Erstatningssanser" Manglende eller dårlig fungerende hørsel blir ofte forsøkt kompensert ved at man benytter andre sanser i større grad.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Erstatningssanser" Manglende eller dårlig fungerende hørsel blir ofte forsøkt kompensert ved at man benytter andre sanser i større grad."

Transkript

1 Generelle krav til bygninger for hørselshemmede Møller kompetansesenter skal betjene hørselshemmede brukere, og en økende andel av ansatte er også selv hørselshemmet. Dette skal man ta spesielt hensyn til i forbindelse med nybygg. Høreapparatbrukere En stor del av brukerne og de hørselshemmede ansatte benytter høreapparat, og dette setter spesielle krav til etterklangstid og forhold. Man bør tilstrebe en lav etterklangstid og søke å unngå større reflekterende flater som kan gi sjenerende ekko. Støynivået bør holdes på et lavest mulig nivå både når det gjelder ekstern (eks. veitrafikk), ventilasjons og fra maskiner, utstyr og aktiviteter i bygningene. Høreapparatbrukere benytter teleslynge, og magnetisk (fra f.eks. belysningsanlegg, transformatorer og varmekabler) kan virke forstyrrende. "Erstatningssanser" Manglende eller dårlig fungerende hørsel blir ofte forsøkt kompensert ved at man benytter andre sanser i større grad. Syn Døve bruker tegnspråk og tunghørte benytter munnavlesning. Dette fordrer gode synsforhold, og man må legge vekt på gode lysforhold og et blendingsfritt miljø. Dette kan medføre bruk av overlys og at man unngår bruk av små vindusflater som kan gi uheldige kontrastforhold. Det kan også lette kommunikasjon og orieneringsforhold samt forhindre mulige overgrepssituasjoner om man benytter glassflater i vegger og dører. Dører bør plasseres slik at rommene naturlig møbleres slik at man har visuell kontroll med døren. All akustisk varsling skal også gjøres visuell/taktil (brannvarsling, dørklokker, telefonringing osv.). Taktil Døve benytter i utstrakt grad den taktile sansen til varsling og orientering. Det betyr f.eks. at betonggulv som ikke overfører vibrasjon er uegnet. Alle gulv skal være vibrasjonsoverførende (oppforet tregulv). Tekniske hjelpemidler Døve benytter teksttelefon i stedet for vanlig telefon. Det finnes spesielle teksttelefonapparat, men de fleste bruker idag PC med modem (hastighet 300 baud). Det må være mulig å koble teksttelefon til alle telefonuttak. Det finnes billedtelefon som benytter ISDN-linje. Dette er svært aktuelt for døve, og telefonanlegget (internt og eksternt) må gjøre slik kommunikasjon mulig. Det utvikles læremidler på tegnspråk på multimediaplatform (PC), og det er derfor et spesielt behov for å kjøre video over datanett. Det skal være ringeanlegg med blinklys/vibrator både for kontorer og boligavdelinger. Det skal være varsling av telefon med blinklys/vibrator både for kontorer og boligavdelinger. Det skal være sengevibratorer for brannvarsling.

2 Hovedstruktur bygningsmasse alternative modeller intern kommunikasjon (klima) økonomi kompaktmodell - byggekostnader/energi/lys tomteutnyttelse lys gode lysforhold vs. solvarme -> ventilasjon -> miljø elevhjem samlokalisering døveskole -> kompetansesenter Funksjonsskjema (innbyrdes plassering av rom) kommunikasjon intern trafikk besøk (beskyttelse/utstillingsvindu) akustisk/magnetisk funksjonsceller (utleie)

3 Bygningsmessige krav til en døveskole Høreapparatbrukere akustikk etterklangstid eksterne kilder (trafikk) ventilasjon (solskjerming) plassering av ende rom egenprodusert (møbler, trinnlyd) magnetisk teleslynger trafo belysningsanlegg varmekabler "Erstatningssanser" Syn Taktil tegnspråk/munnavlesning lysforhold/kontrastforhold (overlys, klasserom, korridorer) orientering (glass i vegger og dører) + overgrep plassering av dører (eks. klasserom) pulter (skråstilling/bordoverflater) varsling (skoleklokke/brann) vibrasjon i gulv (orientering/varsling/trygghet)

4 Skolebygg tilrettelagt for hørselshemmede. Nedenfor er det listet opp endel punkter som er viktig å vurdere/huske på når man skal tilrettelegge et bygg/skolebygg for hørselshemmede. Punktene er ikke i prioritert rekkefølge. Les derfor hele listen. Punktene er svært korte og vi viser til litteratur og erfarne personer som kan utdype disse videre. Tilrettelegging pga. kommunikasjon / døvhet tegnspråk setter krav til innsyn/utsyn. Døve bruker hovedsakelig synet for innhenting av informasjon. Derfor er det viktig med mest mulig utsyn/innsyn, både innover i bygget og utenfor. Dette gjelder f.eks. mellom klasserom og gang. Alle i rommet bør lett kunne se hvem som kommer inn døra og hva som skjer utenfor og i gangen. varsling. Døve er avhengig av visuell eller taktil varsling. Varsling av brann, feilmeldinger, telefon, skoleklokke, vekkerklokke osv. må være optisk evt. taktil. Dessuten brukes ulike typer taktil varsling som en del av kommunikasjonen f.eks. tramping i gulv for å få oppmerksomhet. Dette stiller krav til at gulvet faktisk gir vibrasjoner. Rent betonggulv er uegnet i klasserom. Tregulv på doble tilfarere gir meget god vibrasjon. Denne typen gulv er plasskrevende og må tas hensyn til i planleggingsfasen. informasjon. Døve oppfatter ikke informasjon via calling eller høyttaler. Slik informasjon må derfor gjøres visuell f.eks. ved tekstmeldinger eller via nettverk. teksttelefon må finnes tilgjengelig på en skole for døve. tekstmeldinger. Informasjon kan gis via tavler med tekstmeldinger eller plakater/oppslag. data/video. PCer i nettverk letter kommunikasjonen mellom døve personer både i og utenfor skolebygget. Internt videonett kan brukes til felles informasjon, - undervisning ol. beliggenhet/tomt. Ved valg av tomt bør man vurdere mulige ytre kiler både visuelle og auditive f.eks. flyplass, jernbane, vei, høyspentledning. Videre må man vurdere tomtens egnethet for skolebygg og skoleaktiviteter. Evt. framtidige endringer/reguleringer i nærmiljøet må tas med i vurderingen. Bygget bør plasseres gunstig i forhold til himmelretningene evt. må solskjerming vurderes. Økt bruk av ventilasjon, skaper mer. rom / -fordeling. Noen rom/aktiviteter produsere. Kroppsøvingseksjon, utelekareal, sløyd-/formingsavdeling, musikkrom, teatersal ol. bør ligge adskilt fra andre klasse-/undervisningsrom. Det samme gjelder rom/maskiner som lager elektrisk, f.eks. ventilasjon og trafo. spesialrom. Det kan være behov for spesialrom som det stilles spesifiserte bygningsmessige krav til mht. lydisolering o.l. Det kan være rom beregnet for audiometri, fysioterapeut, observasjon, helsesøster, studio osv. lysforhold. Munn- og tegnavlesning krever godt lys, både vertikalt og horisontalt, min. 500 lux. Kunstig/naturlig lys eller overflater må ikke være blendende. kontraster/fargevalg. Farger spiller en viss rolle mht. til avlesning. Tegn avleses lettere mot en mørk bakgrunn. Samtidig skal rommet være lyst nok. Bruk av lyse farger i tak, vegger og gulv med gardiner o.l. i kontrastfarger kan være en god løsning.

5 høreapparat elektrisk/magnetisk mange elektriske / elektroniske apparater / installasjoner akustikk. Etterklangstiden bør ikke overskride 0,5 sek. For å oppnå dette, må man velge form, konstruksjon og materialer med omhu. som forsterkes av høreapparatet. Dette kan være fra ventilasjonsanlegg, maskiner i og utenfor rommet, ytre kilder osv. Elevene produserer selv endel som ikke kan elimineres. Mykt belegg på tregulv kan være en løsning. teleslynge. Beregning, dimensjonering og plassering av teleslynge må tas med i planleggingsfasen. Bruk av høreapparat med telespole påvirkes av magnetisk. Maskiner og ledninger som produserer eller leder magnetiske felt, må plasseres adskilt fra teleslyngene. Teleslynger påvirker hverandre. Det kan derfor være vanskelig å ha teleslynge i to tilgrensende rom. Individuelle teleslynger (FM-anlegg) eller IR-anlegg er gode alternativ til teleslynge. plassering av rom og maskiner. Elektriske motorer produserer magnetfelt. Disse påvirker telespolen i høreapparat. Det er derfor viktig at slike maskiner plasseres adskilt fra klasserom hvor man bruker teleslynge. Noen kabler har konstant magnetisk felt. Kabelføringer må legges slik at de ikke påvirker teleslyngene. Det samme gjelder høyspentkabler i eller utenfor bygget. antall stikkontakter. Ulike ladeapparat, varslingsanlegg osv. krever mange stikkontakter. Sjekklisten over er utarbeidet på grunnlag av notater og manuskripter fra Olle Eriksen, audioingeniør ved Møller Kompetansesenter. Han og andre audioingeniører ved kompetansesentrene for hørselshemmede, høresentralene og hjelpemiddelsentralene vil være behjelpelig med ytterligere informasjoner. I tillegg kan denne litteraturlisten være til hjelp. Bygg hörselvänligt: betre ljudmiljö för alla, tekniska hjälpmedel för hörseskadade (Reijo Carlson og Per-Anders Hellström, Stockholm ISBN Byggeforskriftene (ny utgave i 1998, men se også gammel utg.) ERFA om skolebygg, nr. 14, elektriske anlegg - belysning NBI anvisning 11, akustikk og lydisolering NBI byggedetaljblad A NBI byggedetaljblad G SAME-boka, s Teknisk audiologi, Stockholm, Rapport nr. 56

Vedlegg 12 til byggeprogram for Nattland oppveksttun

Vedlegg 12 til byggeprogram for Nattland oppveksttun Vedlegg 12 til byggeprogram for Gymbygg Hovedbygg Nybygg N Juni 2011 VEDLEGG 12: TEKNISK TILRETTELEGGING FOR HØRSELSHEMMEDE I prosjekteringsanviser for Bergen kommune står det i kap. 1.12: Universell utforming

Detaljer

HLFs tilgjengelighetsguide HLF. Hvordan skape et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLFs tilgjengelighetsguide HLF. Hvordan skape et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLFs tilgjengelighetsguide Hvordan skape et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Innholdsfortegnelse 1. Om HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)...3

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

FYSISK INFRASTRUKTUR FOR DIGITAL EKSAMEN. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr: 145 Versjon: 1.0

FYSISK INFRASTRUKTUR FOR DIGITAL EKSAMEN. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr: 145 Versjon: 1.0 UNINETT Fagspesifikasjon FYSISK INFRASTRUKTUR FOR DIGITAL EKSAMEN UFS nr: 145 Versjon: 1.0 Status: Godkjent Dato: 03.11.2014 Arbeidsgruppe: ecampus digital eksamen, arbeidsgruppe for fysisk infrastruktur

Detaljer

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har?

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? En kvalitativ studie i grunnskolen Masteroppgave PED 4390, allmenn studieretning Hanne Rying Merkesvik Høsten 2006 UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer

RAPPORT. Forprosjekt: Hørselstekniske hjelpemidler - konseptutvikling

RAPPORT. Forprosjekt: Hørselstekniske hjelpemidler - konseptutvikling RAPPORT Forprosjekt: Hørselstekniske hjelpemidler - konseptutvikling 2. desember 2008 InnoMed, Helse Midt-Norge v/ SINTEF Helse, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47

Detaljer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer Universell utforming - publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy Univer Et p tøy PUBLIKUMSBYGG Innhold 00:01 00: INNLEDNING 20.12.2012 Innhold 00:01 20.12.2012 Forord 00:02 20.12.2012 De sju prinsipper for

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.10.2014 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

1 Innledning. Egil S. Olsen Skálltje. Árran julevsáme guovdasj/lulesamisk senter. I veiledningen finner du dette ikonet:

1 Innledning. Egil S. Olsen Skálltje. Árran julevsáme guovdasj/lulesamisk senter. I veiledningen finner du dette ikonet: 1 Innledning Da jeg laget denne veiledningen tok jeg utgangspunkt i videokonferanseguiden som Stine Skorpen og Rigmor Furu, ved Nasjonalt senter for Telemedisin (NST) laget. De skrev at Systematisk gjennomføring

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

Din bruksanvisning UNINETT UFS 120 http://no.yourpdfguides.com/dref/2283191

Din bruksanvisning UNINETT UFS 120 http://no.yourpdfguides.com/dref/2283191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for UNINETT UFS 120. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på UNINETT UFS 120 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Fjernundervisningsstudio

Fjernundervisningsstudio Fjernundervisningsstudio Innredning av videokonferansestudio for fjernundervisning PROSJEKTET: Sørsamisk opplæring ved heimeskolen FYLKESMANNEN I NORDLAND UTDANNINGSAVDELINGEN Fjernundervisningsstudio

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV-UTSTYR FOR UNDERVISNINGS- OG MØTEROM

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV-UTSTYR FOR UNDERVISNINGS- OG MØTEROM UNINETT Fagspesifikasjon FUNKSJONSBESKRIVELSE AV-UTSTYR FOR UNDERVISNINGS- OG MØTEROM UFS nr.: 116 Versjon: 1.91 Status: Godkjent for AV-anbud Dato: 20.05. 2009 Tittel: Funksjonsbeskrivelse AV-utstyr for

Detaljer

Universell utforming av skolebygg

Universell utforming av skolebygg STF50 A05070 - Åpen RAPPORT Universell utforming av skolebygg Med Strindheim skole som studieobjekt Solvår Wågø, Karin Høyland og Solveig Dale SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Driftsmiljø. Anbefaling

Driftsmiljø. Anbefaling Driftsmiljø Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette regjeringens

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske anlegg FYLKESKOMMUNE Fylke dato: Filnavn: 12.01.2011 EIENDOM ver 161.doc FEF dato: Side 1 av 17 1 Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Tilgjengelighet for hørselshemmede i Hordaland

Tilgjengelighet for hørselshemmede i Hordaland Veiledningsdokument Tilgjengelighet for hørselshemmede i Hordaland Utarbeidet av 01.05.2004 Bergen Døvesenter - Bergen Hørselslag Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund Hordaland Døves Fylkeslag

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger anbefalinger Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger Innhold 1. Hvorfor skal du lese dette heftet?... 5 1.1 Skolen i endring... 5 1.2 Bedre beslutningsgrunnlag... 5 1.3 Bedre økonomi... 6

Detaljer

Estetisk, trygt og tilgjengelig. en veileder for riktig utforming av bygg

Estetisk, trygt og tilgjengelig. en veileder for riktig utforming av bygg Estetisk, trygt og tilgjengelig en veileder for riktig utforming av bygg Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2013 ISBN 978-82-92998-21-2 Heftet er produsert med midler fra Husbanken. I redaksjon har

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

Hva vet vi og hva vet vi lite om?

Hva vet vi og hva vet vi lite om? Hva vet vi og hva vet vi lite om? Anvendelse av ergonomisk kunnskap ved noen krav til fysiske læringsmiljøet Knut Inge Fostervold Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Teoretisk modell for forholdet

Detaljer

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE En orientering til foreldre barnehagepersonell lærere skoleledere saksbehandlere som kan sikre synshemmede barn og unge full likestilling og deltakelse Utgitt av Norges

Detaljer